"אחדות החסידים" | גליון כב | שבת אחדות / ש"פ במדבר

20 views
Skip to first unread message

ועד חיילי בית דוד 770 בית משיח

unread,
May 25, 2017, 7:18:40 AM5/25/17
to
ב"ה, ימות המשיח.


מצו"ב גליון כב - "אחדות החסידים", שי"ל בקשר עם שבת אחדות לקראת ש"פ במדבר.

כמו"כ מצו"ב גליון "ביאורים בפרקי אבות" לשבת זו.
 

לתרומות, הקדשות, רעיונות, הארות והערות - ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל: vaa...@gmail.com


יחי המלך המשיח!
ועד "חיילי בית דוד"
770 בית משיח
אחדות החסידים.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages