הצעה-בקשה חדשה: פירושי תושבע"פ לפרשת תרומה

57 views
Skip to first unread message

ועד חיילי בית דוד 770 בית משיח

unread,
Feb 12, 2018, 8:28:39 AM2/12/18
to
ב"ה, ימות המשיח.

הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א:
"כדאי ונכון ביותר..."

על-פי הוראת הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחת ש"פ משפטים ה'תשמ"ט:

"הצעה-בקשה חדשה, על מנת לפרסם בכל מקום ומקום: מכיון שנכנסים לשבוע דפרשת תרומה .. ולאח"ז פרשת תצוה, שבפרשיות אלו נתבארו כל פרטי הציוויים דמעשה המשכן .. כדאי ונכון ביותר שנוסף על לימוד חלק מהפרשה בכל יום (עם פירוש רש"י) בשיעורי חת"ת, יוסיפו וילמדו גם מפירושי חז"ל בתושבע"פ (עכ"פ מאמר ופירוש אחד על פסוק אחד), כפי שנלקטו כבר בספרים95..."
_______
95) כמו "תורה תמימה", או "תורה שלמה", וכיו"ב.
(סה"ש תשמ"ט ח"א, ע' 252-3 - ראה קובץ מצורף)

- הננו מצ"ב דפי לימוד לכל ימי שבוע זה בהם פסוק אחד לכל יום עם הפירושים "תורה תמימה" ו"תורה שלמה" (כל הדפים דו-צדיים חוץ משל שבת), וכן מצו"ב (מודעה עם) השיחה הנ"ל. 

תמונה מוטבעת 4
לתרומות, הקדשות, רעיונות, הארות והערות - ניתן לפנות לכתובת הדואר: vaa...@gmail.com
 
 
יחי המלך המשיח!
ועד "חיילי בית דוד"
770 בית משיח
שיחה.jpg
קטע מהשיחה.jpg
תרומה - א.pdf
תרומה - ב-ג.pdf
תרומה - ד-ה.pdf
תרומה - ו.pdf
תרומה - ז.pdf
מודעה עם השיחה.pdf

ועד חיילי בית דוד 770 בית משיח

unread,
Feb 24, 2020, 3:58:25 AM2/24/20
to
שיחה.jpg
קטע מהשיחה.jpg
תרומה - א.pdf
תרומה - ב-ג.pdf
תרומה - ד-ה.pdf
תרומה - ו.pdf
תרומה - ז.pdf
מודעה עם השיחה.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages