"וראו כל עמי הארץ" | גליון כא | מבצע תפילין / ש"פ בהו"ב

17 views
Skip to first unread message

ועד חיילי בית דוד 770 בית משיח

unread,
May 18, 2017, 3:48:09 PM5/18/17
to
ב"ה, ימות המשיח.


מצו"ב גליון כא - "וראו כל עמי הארץ", שי"ל בקשר עם יובל שנים למבצע תפילין לקראת ש"פ בהו"ב.

כמו"כ מצו"ב גליון "ביאורים בפרקי אבות" לשבת זו.
 

לתרומות, הקדשות, רעיונות, הארות והערות - ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל: vaa...@gmail.com


יחי המלך המשיח!
ועד "חיילי בית דוד"
770 בית משיח

וראו כל עמי הארץ.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages