הצעה-בקשה חדשה: פירושי תושבע"פ לפרשת תצווה

20 views
Skip to first unread message

ועד חיילי בית דוד 770 בית משיח

unread,
Feb 18, 2018, 12:39:41 AM2/18/18
to
ב"ה, ימות המשיח.

הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א:
"כדאי ונכון ביותר..."

על-פי הוראת הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחת ש"פ משפטים ה'תשמ"ט:

"הצעה-בקשה חדשה, על מנת לפרסם בכל מקום ומקום: מכיון שנכנסים לשבוע דפרשת תרומה .. ולאח"ז פרשת תצוה, שבפרשיות אלו נתבארו כל פרטי הציוויים דמעשה המשכן .. כדאי ונכון ביותר שנוסף על לימוד חלק מהפרשה בכל יום (עם פירוש רש"י) בשיעורי חת"ת, יוסיפו וילמדו גם מפירושי חז"ל בתושבע"פ (עכ"פ מאמר ופירוש אחד על פסוק אחד), כפי שנלקטו כבר בספרים95..."
_______
95) כמו "תורה תמימה", או "תורה שלמה", וכיו"ב.
(סה"ש תשמ"ט ח"א, ע' 252-3 - ראה קובץ מצורף)

- הננו מצרפים דפי לימוד לכל ימי שבוע זה בהם פסוק אחד לכל יום עם הפירושים "תורה תמימה" ו"תורה שלמה". 

תמונה מוטבעת 4
לתרומות, הקדשות, רעיונות, הארות והערות - ניתן לפנות לכתובת הדואר: vaa...@gmail.com
 
 
יחי המלך המשיח!
ועד "חיילי בית דוד"
770 בית משיח
תצוה - א-ב.pdf
תצוה - ג-ד.pdf
תצוה - ה-ו-ז.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages