"חג משולש" | גליון לה | ש"פ כי-תבוא / ח"י אלול

27 views
Skip to first unread message

ועד חיילי בית דוד 770 בית משיח

unread,
Sep 6, 2017, 8:52:11 AM9/6/17
to
ב"ה, ימות המשיח.


מצו"ב גליון לה - "חג משולש", שי"ל בקשר ולקראת ש"פ כי תבוא - ח"י אלול.

כמו"כ מצו"ב גליון "ביאורים בפרקי אבות" לשבת זו.
 

לתרומות, הקדשות, רעיונות, הארות והערות - ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל: vaa...@gmail.com


יחי המלך המשיח!
ועד "חיילי בית דוד"
חג משולש.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages