גליונות ראשונים, חודש תשרי תשע"ז

70 views
Skip to first unread message

ועד חיילי בית דוד 770 בית משיח

unread,
Oct 5, 2016, 5:02:57 PM10/5/16
to

ב"ה, ימות המשיח.

מצו"ב שתי הגליונות הראשונים של סדרת קבצי חודש השביעי בליובאוויטש, תשרי תשע"ז, ביחד עם שלושת הגליונות הראשונים של "זיך האלטען בא דער קליימקע" היוצאים לאור מידי כמה ימים.

 בקובץ הראשון ימצא הקורא את תיאוריהם החיים של כמה מהחסידים שבחרו להביע את רגשותיהם ההומים ואת החוויות שעברו עליהם במהלך הנסיעה לכ"ק אד"ש מה"מ. בכוחם של תיאורים אלה להציף בליבותיהם של התמימים את תחושת האושר הגואה בליבו של כל חסיד העושה את דרכו אל בית חיינו ומקיים בגופו את הכתוב "בחרתי הסתופף בבית אלקי וגו'".

כהמשך ישיר להגעה אל ד' אמות קדושות אלו, בקובץ זה ימצא הקורא חלק ראשון מה"מדריך לאורח" שיצא לאור בתשרי תשמ"ה. מדריך זה מנחה את קהל האורחים כיצד ניתן לעקוב אחר סדר יומו הצפוף של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, החל מההגעה ל־770 בשעות הבוקר, ועד לכל שאר המעמדים המיוחדים המאפיינים את חודש תשרי בליובאוויטש. הדרכה מעשית זו יכולה לסחוף את קהל הקוראים אל סדר יומו של תמים בחודש תשרי שסובב סביב הנקודה האחת והיחידה: כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, החל מהסדר הרצוי בזמני התפילות, וכלה בטיפים מועילים לתפיסת מקום בפארבריינגען'ס ובתקיעות.

כהמשך לזה מובא בקובץ חלק ראשון מיומנו החי והתוסס של ר' אהרון שי' קורנט מחודש תשרי תש"מ המתפרסם כאן לראשונה. ליומן הוספנו מעט פרטים מיומנים אחרים ומובאים בחצאי ריבוע.

• הקובץ השני יו"ל בקשר עם ראש השנה, עליו אומר כ"ק אד"ש: "שבראש השנה היא העבודה דקבלת מלכותו ית', למלאות בקשתו של הקב"ה "תמליכוני עליכם" שמלכותו ית' קשורה ומתגלה בשלימותה ע"י דוד מלכא משיחא". ואשר על כן ימצא הקורא בקובץ זה כו"כ ראש השנה'דיקע ענינים.

ע"מ לחוש ולחוות את אווירת ימים אלו במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ הבאנו את יומנו המפורט של הרה"ח ר' אהרון קורנט מחודש תשרי תש"מ המתפרסם כאן לראשונה. ליומן הוספנו מעט תיאורים מיומנים נוספים שנתווספו בחצאי ריבוע.

בקובץ הבאנו תיאור מרתק אודות תשרי תשנ"ב שהתייחד באווירת הגאולה שהורגשה בו יותר מאי פעם. השיחות הנפלאות עם הביטויים השמימיים שפכו נפט למדורת הגאולה שהחלה לשרוף את חומות הגלות. התלהבותם, תשוקתם ואמונתם של החסידים באותה העת עלתה לגבהים חדשים, ובאוויר היה ניתן לחוש את הגאולה העומדת בפתח. בכוחה של קריאת עובדות אלו להחזיר את קהל החסידים אל העת ההיא ואל מרץ העשיה בעניני הגאולה.

כמו כן מובא בקובץ זה ליקוט ראשוני אודות החזנים בליובאוויטש לאורך הדורות, מליקוט זה עולה תמונה ברורה אודות היחס לחזנים בליובאוויטש, שאין לתת חשיבות לסילסולים והמנגינות החיצוניות כי אם לכוונה ולרגש החסידי העולה מהם.

בקשר עם כ"ט אלול יום הולדתו של אדמו"ר הצמח־צדק, ולרגל מאה חמישים שנה להסתלקותו, הבאנו סקירה מיוחדת אודות גזירת הקנטוניסטים, התייחסויות הצמח־צדק, ופועלו הרב בקשר עם גזירה חמורה זו.


לתרומות, הקדשות, רעיונות, הארות והערות - ניתן לפנות לכתובת הדואר: vaa...@gmail.com

יחי המלך המשיח!
ועד חיילי בית דוד
770 בית משיח, בית חיינו
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages