குரான் முரண்பாடுகள்-7

6 views
Skip to first unread message

உண்மையடியான்

unread,
Nov 14, 2008, 1:09:58 PM11/14/08
to இஸ்லாம் உண்மைகள்

//இயேசுவின் குழந்தை அற்புதம் பற்றி குர்ஆன் .//

பிரிட்டனிகா என்சைக்லோபீடியா சொல்கிறது "முகமதுவிற்கு சுவிசேஷம் பற்றிய
விவரங்கள், தள்ளுபடி ஆகமங்களிலிருந்து, வேறுபல ஆகமங்களிலிருந்து
கிடைத்துயிருக்கும்".

The Encyclopedia Britannica comments: "The Gospel was known to him
chiefly through apocryphal and heretical sources."

குர்-ஆன் சொல்லுகின்ற, "இயேசு குழந்தையாக இருக்கும் போது செய்த
அற்புதம்", எகிப்து தேசத்தில் தோன்றிய அரபி தள்ளுபடி ஆகமமான "The first
Gospel of the Infancy of Christ" என்ற புத்தகத்திலிருந்து எடுத்தது.

Infancy Gospel of Jesusஇந்த தள்ளுபடி புத்தகம், இயேசுவின் சீடர்களால் எழுதப்பட்டதல்ல. இது 2ம்
அல்லது 3ம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டது. ஆனால், புதிய ஏற்பாட்டின்
சுவிசேஷங்கள் எல்லாம், முதல் நூற்றாண்டிலேயே எழுதி முடிக்கப்பட்டது.

Wikipedia Encyclopedia says about Gospel of the Infancy of Christ
The Infancy Gospel of Thomas is a non-canonical text that was part of
a popular genre, aretalogy, of the 2nd and 3rd centuries —

The text describes the life of the child Jesus, with fanciful, and
sometimes malevolent, supernatural events, comparable to the trickster
nature of the god-child in many a Greek myth. One of the episodes
involves Jesus making clay birds, which he then proceeds to bring to
life, an act also attributed to Jesus in the Qur'an, thus indicating
the text may have had substantial influence on Arabic tradition by the
7th century.

Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Infancy_Gospel_of_ThomasBritannica Encyclopedia Says about Gospel of the Infancy of Christ
...of Mark, and Gospel of Philip) preserve some legends and myths
found in the early Christian centres of Edessa, Alexandria, and Asia
Minor. The First Gospel of the Infancy of Jesus (known also as the
Arabic Infancy Gospel ), for example, recounts that, one day, Jesus
and his playmates were playing on a rooftop and one fell down and...

Source: http://www.britannica.com/eb/topic-208181/First-Gospel-of-the-Infancy-of-Jesus
இந்த புத்தகத்தின் முதல் 3 வசனங்களிலேயே இயேசு குழந்தையாக இருக்கும் போது
தன் தாயாகிய மரியாளிடம் பேசியதாக எழுதப்பட்டுள்ளது.
1st Gospel of the Infancy of Christ - Verse 2 and 3 இயேசு குழந்தையாக
இருக்கும் போது பேசியதாக எழுதப்பட்டுள்ளது
வசனம் 3: மரியாளே, காபிரியேல் தூதன் உனக்கு சொன்னது போல நான் தேவனுடைய
குமாரனாகிய இயேசு, உலகத்தின் இரட்சிப்பிற்காக என் பிதா என்னை
அனுப்பியுள்ளார்.

2. He relates that Jesus spoke even when he was in the cradle and said
to his mother :

3. Mary, I am Jesus the Son of God, that word which you brought forth
according to the declaration of the angel Gabriel to you, and my
Father has sent me for the salvation of the world.


இந்த புத்தகத்தை முழுவதுமாக இங்கு படிக்கலாம்:

http://wesley.nnu.edu/biblical_studies/noncanon/gospels/infgos1.htm
http://www.pseudepigrapha.com/LostBooks/infancy1.htm
http://ministries.tliquest.net/theology/apocryphas/nt/infancy1.htm

இப்படி 2ம் அல்லது 3ம் நூற்றாண்டில் உருவாக புத்தகங்களில் வரும்
நிகழ்ச்சிகளை மாற்றி குர்-ஆனில் முகமது சேர்த்துவிட்டார். இயேசு
குழந்தையாக இருக்கும் போது பேசிய நிகழ்ச்சி முதல் முதலில் சொன்னது குர்-
ஆன் இல்லை என்பது தான் உண்மை. மற்றும் இயேசு இப்படி பேசினார், என்பதற்கு
ஆதாரமே இல்லை. அப்படி பேசியிருந்திருந்தால், இயேசுவின் சீடர்களே,
எழுதியிருப்பார்கள். மரியாளும் அவர்களோடு சேர்ந்து ஊழியம் செய்துள்ளார்
என்பதை நாம் மறக்கக்கூடாது. இப்படி இயேசு செய்யாத அற்புதத்தை, மற்ற
புத்தகங்களிலிருந்து "காபி" அடித்துவிட்டு, பைபிளில் சொல்லப்படவில்லை
என்று பெருமையடித்தால் எப்படி?

இப்படி ஒரு புத்தகம் உலகத்தில் இல்லை என்று உங்களால் சொல்லமுடியுமா?
சரித்திரம் சொல்கிறது, அது இன்னும் நம்மிடம் உள்ளது.

அப்படி அப்புத்தகம் இருந்திருந்தாலும், முகமதுவிற்கு அது தெரியாது என்று
சொல்கிறீர்களா? இந்த புத்தகமே முதலில் எழுதப்பட்டது, அரபி மொழியில் தான்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

எனவே, கி.பி 2-3 நுற்றாண்டில் அரபியில் எழுதிய புத்தகம், 7ம்
நுற்றாண்டில் முகமதுவிற்கு தெரியாமல் இருக்க வாய்ப்பில்லை. இந்தியாவில்
உள்ள முஸ்லீம்கள் எல்லாருக்கும், இராமாயணத்தின் கதை என்ன?, மகாபாரதத்தின்
கதை என்ன என்பது ஓர் அளவுக்காவது தெரிந்திருப்பது போல, முகமதுவிற்கும்
இக்கதை தெரிந்திருக்கும்.

http://www.geocities.com/isa_koran/tamilpages/Rebuttals/JesusBirth-part4.html


http://justdialislam.blogspot.com/2008/11/7.html
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages