ஆயிஷா அவர்களின் ஹதீஸின் படி குர்‍ஆன் 2:238 முழுமையானதல்ல‌

2 views
Skip to first unread message

உண்மையடியான்

unread,
Nov 4, 2008, 4:41:41 AM11/4/08
to இஸ்லாமின் உண்மைகள்


(Sura 2:238 is not complete according to Aisha)
மாலிக்கின் முவாட்டா (Malik's Muwatta, Book 8, Number 8.8.26: )

ஆயிஷா அவர்களிடமிருந்தும், அபூ யூனுஸ் மூலமாக, அல்-ககா இபின் ஹகீம்
மூலமாக ஜையத் இபின் அஸ்லம் மூலமாக மாலிக் மூலமாக யஹ்யா மூலமாக எனக்கு
அறிவிக்கப்பட்டது (Yahya related to me from Malik from Zayd ibn Aslam
from al-Qaqa ibn Hakim that Abu Yunus, the mawla of A'isha,) உம்-அல்-
மூமினீன் கூறியதாவது,

ஆயிஷா தனக்கு ஒரு குர்‍ஆன் எழுதித் தரும்படி எனக்கு ஆணையிட்டார்கள்.
மேலும் "தொழுகையையும் மதியத் தொழுகையையும் கவனமாக கடைபிடித்து
அல்லாவுக்கு கீழ்படிவாயாக" என்ற ஆயத்தை நீ அடையும்போது எனக்கு
தெரியப்படுத்து என்று கூறினார்கள். நான் அதை எட்டியபோது ஆயிஷா அவர்களிடம்
கூறினேன், அவர்கள், "தொழுகையையும் மதியத் தொழுகையையும் அஸர் தொழுகையையும்
கவனமாக கடைபிடித்து அல்லாவுக்குக் கீழ்படிவாயாக" என்று ஒப்புவித்து,
இப்படி எழுதும் படி கூறினார்கள். மற்றும் “நான் இதை அல்லாவின்
தூதரிடமிருந்து கேட்டேன் அல்லா அவருக்கு சமாதானம் அருளுவானாக. என்று
கூறினார்கள்."

மாலிக்கின் முவாட்டா (Malik's Muwatta, Book 8, Number 8.8.27)

அமர் இபின் ரபி மூலமாக ஜையத் இபின் அஸ்லம் மூலமாக, மாலிக் மூலமாக, யஹ்யா
மூலமாக அறிவிக்கப்பட்டது(Yahya related to me from Malik from Zayd ibn
Aslam that Amr ibn Rafi said)

நான், உம்-அல்-மூமினீன், ஹப்ஸாவிற்காக ஒரு குர்‍ஆன் எழுதிக்
கொண்டிருந்தேன், அவர்கள் என்னிடம், நீ "தொழுகையையும் மதியத் தொழுகையையும்
கவனமாக காத்துக்கொண்டு அல்லாவுக்கு கீழ்படிந்து இரு" என்ற‌ ஆயத்தை
எட்டும்போது எனக்கு தெரியப்படுத்து, என்றுச் சொன்னார்கள். நான் அதை
எட்டினபோது அவருக்கு அறிவித்தேன், அவர்கள். "தொழுகையையும் மதியத்
தொழுகையையும் அஸர் தொழுகையையும் கவனமாகக் காத்து அல்லாவுக்கு
கீழ்படிந்திரு." என்று ஒப்புவித்தார்கள்.

ஆங்கில மூலம்: http://www.answering-islam.org/Quran/Text/2.238.html

http://www.answering-islam.org/tamil/quran/2238.html
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages