Yeni Sayı Yayımı ve Makale Kabulü

148 views
Skip to first unread message

Yahya yeşilyurt

unread,
Aug 8, 2022, 10:43:39 AM8/8/22
to turk-ta...@googlegroups.com
Değerli Hocalarım ve Kıymetli Meslektaşlarım,

katkılarınızla 2017'den bugünlere ulaşan Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi'nin 2022/6 sayısı yayınlanmış olup, Aralık ayında yayınlanması planlanan 2022/6 Cilt 2 için makale kabul süreci devam etmektedir. Dergimiz Publons, DOAJ, MLA gibi dizinlerde taranmakta olup, son sayımıza ve dergi anasayfamıza https://dergipark.org.tr/tr/pub/alinterisosbil adresinden erişebilirsiniz. Dergimiz başta Tarih olmak üzere Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve Siyaset Bilimi alanlarından makaleler kabul etmektedir.

Bilvesile teşekkür eder, çalışmalarınızda muvaffakiyetler dilerim.

Editör Yahya Yeşilyurt (Doç. Dr.)

Milli Savunma Üniversitesi
Kara Harp Okulu Dekanlığı
Tarih Bölümü
Ankara/TÜRKİYE


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages