(ရုပ္ေသးအကသင္တန္းၿပီးေျမာက္ပါၿပီ) ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႀကိဳးဆြဲရုပ္ေသး အကသင္တန္း(ဒုတိယအႀကိမ္) (အခမဲ့)

7 views
Skip to first unread message

Thaung Naing Oo

unread,
May 24, 2016, 1:01:17 AM5/24/16
to travelmyanmar

(ရုပ္ေသးအကသင္တန္းၿပီးေျမာက္ပါၿပီ)

ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႀကိဳးဆြဲရုပ္ေသး အကသင္တန္း(ဒုတိယအႀကိမ္) (အခမဲ့)

 

            ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္း၍လည္းေကာင္း၊ အာဆီယံအသိုင္းအဝိုင္းတို႔ႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံ၍ လည္းေကာင္း၊ ဆိုင္ရာနည္းပညာပူးေပါင္းဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားစြာတို႔ ေဆာင္ရြက္လာေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ပါးႏိုင္ငံေရာက္၍ အမိႏိုင္ငံ၏ ရိုးရာအႏုပညာတို႔ ယွဥ္တြဲပါလာပါက မိမိမွာ မည္သည့္အႏုပညာမွ မျပသႏိုင္ခဲ့ပါလ်င္ အထင္ေသးခံရေပလိမ့္မည္။

ထို႔အျပင္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ဧည့္သည္တို႔ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပရွင္းလင္းတင္ျပရန္ လိုအပ္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

၎အျပင္ ကိုယ္တိုင္သင္ယူကျပျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာႀကိဳးဆြဲရုပ္ေသးအႏုပညာ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္မႈမရွိေစဘဲ လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါဝင္ထိန္းသိမ္းရာလည္း ေရာက္ပါသည္။

“ေခတ္မွီေသာ ျမန္မာမွန္လွ်င္ ျမန္မာ့ရိုးရာအႏုပညာရပ္ အနည္းဆံုးတစ္ခုခုကို တတ္ေျမာက္ထားသင့္သည္။” ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႀကိဳးဆြဲရုပ္ေသးအကကို စိတ္ပါဝင္စားသူ၊ အမွန္တကယ္သင္ယူတတ္ေျမာက္လိုသူ မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ရုပ္ေသးအကသင္တန္းကို ၂၀.၄.၂၀၁၆ မွာ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀.၅.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားသည္ ျမန္မာ့ႀကိဳးဆြဲရုပ္ေသးပညာရပ္၏ သူငယ္ေတာ္အက၊ ျမင္းအက၊ ေမ်ာက္အကႏွင့္ ဘီလူးအကမ်ားကို အသင့္အတင့္ တတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွ ပါဝင္ျဖည့္စြပ္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္မည္ကို ယံုၾကည္ပါသည္။

 

Unique Myanmar Restaurant သို႔ အထူး ေက်းဇူးတင္လႊာ

          ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားသီးသန္္႔ ရုပ္ေသးအကသင္တန္း(အေျခခံ) (အခမဲ့) (ဒုတိယအႀကိမ္) အတြက္ Air con သင္တန္းခမ္းမကို Unique Myanmar Restaurant  မွ Sponsor ေပးခဲ့ပါသည္။ အပူခ်ိန္ ၄၀ ဒီဂရီေက်ာ္ထိ အပူျပင္းလွသည့္ မႏၱေလးေႏြရာသီလိုမ်ဳိးမွာ ပင္ပမ္းလွသည့္ ရုပ္ေသးအႏုပညာသင္တန္း အတြက္ Air con သင္တန္းခမ္းမသည္ အတိုင္းထက္အလြန္ပင္ အဆင္ေျပလွပါသည္။ ယခုလိုပံ့ပိုးကူညီျခင္းသည္ ျမန္မာတို႔၏ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ရုပ္စံု အႏုပညာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး စသည္တို႔အတြက္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ၊ မိမိတို႔တတ္စြမ္းသည္ဘက္မွ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ပမာ ပါဝင္ကူညီေပးရာလည္းေရာက္ပါသည္။

ဧည့္လမ္းညႊန္အားလံုးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ တတ္အားသေရြ႕၊ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ အၿမဲလိုလို ကူညီပံ့ပိုးေပးေနပါေသာ၊ ယခုသင္တန္းအတြက္ သင္တန္းခန္းမ Sponsor ေပးခဲ့ပါေသာ  Unique Myanmar Restaurant အား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း ဧည့္လမ္းညႊန္ အားလံုး၏ကိုယ္စား မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳေျပာၾကားအပ္ပါသည္။

 

ေသာင္းႏိုင္ဦး - ဧည့္လမ္းညႊန္

 

01.JPG
011.JPG
012.JPG
013.JPG
014.JPG
015.JPG
016.JPG
021.jpg
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
010.JPG
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages