Tradicionalna Misa

tradicionalna-misa@googlegroups.com

Description

Obavijesti vezane uz tradicionalnu misu u Zagrebu i Hrvatskoj. Ova misa poznata je i pod nazivom tridentska misa ili misa prema izvanrednom obliku rimskog obreda. Svi zainteresirani mogu primati obavijesti.

Language

Croatian

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group owners and managers
can post
Anyone on the web
can join group