Betalskolonne

22 views
Skip to first unread message

bjar...@online.no

unread,
Jan 2, 2019, 12:34:59 PM1/2/19
to TournamentService
Hallo,

Eg er leiiar for NM-komiteen i Larvik 2019.

Korleis kan vi publisere ein kolonne med hake ved om ein deltakar har betalt eller ikkje?

Venleg helsing,

Bjarte Engeset

Harald Heggelund

unread,
Jan 3, 2019, 2:34:15 AM1/3/19
to TournamentService, bjar...@online.no
Hei,
I publiseringsbildet, under avansert, er det en avkryssing for dette.
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "TournamentService" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to tournamentserv...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to tourname...@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/tournamentservice.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Bjarte Engeset

unread,
Jan 3, 2019, 3:22:58 AM1/3/19
to Harald Heggelund, TournamentService
Mange takk for det.

Eg finn desverre ikkje ordet avansert nokon stad.
«Publiseringsbildet», er det: Internet/Publisere på internet?

Eg finn ikkje ordet avansert her (Sjå utklippet under).

Venleg helsing,

Bjarte EngesetFra: Harald Heggelund <har...@bitstorm.no>
Sendt: 3. januar 2019 08:34
Til: TournamentService <tourname...@googlegroups.com>;
bjar...@online.no
Emne: Re: Betalskolonne

Hei,
I publiseringsbildet, under avansert, er det en avkryssing for dette.
Få Outlook for Android <https://aka.ms/ghei36>On Wed, Jan 2, 2019 at 6:35 PM +0100, "bjar...@online.no
<mailto:bjar...@online.no> " <bjar...@online.no
<mailto:bjar...@online.no> > wrote:
Hallo,

Eg er leiiar for NM-komiteen i Larvik 2019.

Korleis kan vi publisere ein kolonne med hake ved om ein deltakar har betalt
eller ikkje?

Venleg helsing,

Bjarte Engeset
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"TournamentService" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to tournamentserv...@googlegroups.com
<mailto:tournamentserv...@googlegroups.com> .
To post to this group, send email to tourname...@googlegroups.com
<mailto:tourname...@googlegroups.com> .
winmail.dat

Harald Heggelund

unread,
Jan 3, 2019, 8:51:10 AM1/3/19
to Bjarte Engeset, TournamentService
Da har du nok for gammel versjon. Kan sjekke bedre i kveld, men det eneste jeg finner på Larvik SK i farta, er en lisens du fikk i april 2011. Den er også bare for 35 spillere…. Hvis det er den nyeste dere har, må dere nok oppdatere – det har skjedd mye siden 2011.
 
Harald Heggelund
Mobil +47 90554069
harald.h...@atea.no
Fra: Bjarte Engeset [mailto:bjar...@online.no]
Sendt: 6. april 2011 12:57
Larvik sjakklubb
 
Lisens: 6.0
 
 

Sensitivity: Internal
 
_____________________________________________
From: Bjarte Engeset [mailto:bjar...@online.no]
Sent: torsdag 3. januar 2019 09:23
To: Harald Heggelund <har...@bitstorm.no>; 'TournamentService' <tourname...@googlegroups.com>
Subject: SV: Betalskolonne
 
 
Mange takk for det.
 
Eg finn desverre ikkje ordet avansert nokon stad.
«Publiseringsbildet», er det: Internet/Publisere på internet?
 
Eg finn ikkje ordet avansert her (Sjå utklippet under).
 
Venleg helsing,
 
Bjarte Engeset
 
<< OLE Object: Picture (Device Independent Bitmap) >>
 
Fra: Harald Heggelund <har...@bitstorm.no>
Sendt: 3. januar 2019 08:34
Til: TournamentService <tourname...@googlegroups.com>; bjar...@online.no
Emne: Re: Betalskolonne
 
Hei,
I publiseringsbildet, under avansert, er det en avkryssing for dette.
 

On Wed, Jan 2, 2019 at 6:35 PM +0100, "bjar...@online.no" <bjar...@online.no> wrote:
Hallo,
 
Eg er leiiar for NM-komiteen i Larvik 2019.
 
Korleis kan vi publisere ein kolonne med hake ved om ein deltakar har betalt eller ikkje?
 
Venleg helsing,
 
Bjarte Engeset
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "TournamentService" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to tournamentserv...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to tourname...@googlegroups.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages