[19-20 ส.ค.] บรรยาย+เสวนา สังคมวิทยามานุษยวิทยาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

4 views
Skip to first unread message

Arthit Suriyawongkul

unread,
Aug 17, 2014, 8:46:28 AM8/17/14
to Thai Netizen
ขอเชิญเข้าฟังบรรยายและร่วมเสวนาวิชาการ โดย Atsuro Morita (มหาวิทยาลัยโอซากา) และ Casper Bruun Jensen (มหาวิทยาลัยไอทีแห่งโคเปนเฮเกน)

2 หัวข้อ 2 วัน 2 มหาวิทยาลัย

19 ส.ค. - "Science, Technology and Anthropology: (Post) Actor-Network Theory, Ontology and Multi-Species Ethnography"

20 ส.ค. - "Delta Ontologies: Infrastructural Transformations in Southeast Asia"

(เข้าฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ - บรรยายและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ)

----

"Science, Technology and Anthropology: (Post) Actor-Network Theory, Ontology and Multi-Species Ethnography"

ร่วมอภิปรายโดย อนุสรณ์ อุณโณ
ดำเนินรายการโดย จักรกริช สังขมณี

อังคาร 19 ส.ค. 13:30-16:30
@ ห้องประชุมภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 9 อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬา

รายละเอียดเพิ่มเติม http://sasa.in.th/?p=546

----

"Delta Ontologies: Infrastructural Transformations in Southeast Asia"

ร่วมอภิปรายโดย จักรกริช สังขมณี

พุธ 20 ส.ค. 9:00-12:30
@ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม http://socanth.tu.ac.th/?p=14838

----

จัดโดย สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, และ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย--
เครือข่ายพลเมืองเน็ต -- "เปิดเน็ต เปิดใจ"
Thai Netizen Network -- "Open Net. Open Mind."
https://www.facebook.com/thainetizen
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages