มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการประชุม ICANN ณ ประเทศสิงคโปร์

1 view
Skip to first unread message

Poomjit Sirawongprasert

unread,
Mar 6, 2014, 10:02:01 AM3/6/14
to Thai Netizen Network
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เรียนเชิญสมาชิก ICANN ประเภทบุคคลทั่วไป (ICANN At-Large Member) สมัครขอรับทุนเพื่อเข้าร่วมการประชุม ICANN ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2557 จำนวน 1 ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทย ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นบนเวทีอินเทอร์เน็ตสากลมากขึ้น โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนค่าเดินทางโดยเครื่องบินและค่าที่พัก ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้วในรูปแบบไฟล์ PDF ไปยัง in...@thnic.or.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 นี้ สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมได้ในใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร (MS Word) DOWNLOAD (PDF) DOWNLOAD รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม สามารถดูได้ที่ http://singapore49.icann.org/en/ การสมัครเป็นสมาชิก ICANN ประเภทบุคคลทั่วไป สามารถดูได้ที่ http://www.atlarge.icann.org

รายละเอียดทุน : http://thnic.or.th/

Poomjit Sirawongprasert (Moui)
ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ (หมวย)
twitter: @Moui
facebook: PoomjitS

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages