[ฝากส่งต่อ] iLaw รับสมัครบรรณาธิการบทความเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ สัญญาหนึ่งปี

2 views
Skip to first unread message

Yingcheep Atchanont

unread,
Feb 17, 2015, 5:23:56 AM2/17/15
to


iLaw รับสมัครบรรณาธิการบทความเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ สัญญาหนึ่งปี


หน้าที่ความรับผิดชอบ

- มอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

- รวบรวมความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อเขียนสกู๊ปจับประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อถกเถียงในสังคม

- เป็นบรรณาธิการบทความ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เป็นข้อเขียนของผู้ร่วมงาน

- ประสานงานกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมกันติดตามประเด็น

 

เงินเดือนระหว่าง 18,000-25,000

 

คุณสมบัติ 

- มีประสบการณ์หรือทักษะในการทำงานบรรณาธิการ การแก้ไขข้อเขียนของผู้อื่นให้อ่านเข้าใจง่าย 
- สามารถอธิบายประเด็นรัฐธรรมนูญที่ซับซ้อนเป็นภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่าย

- มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการเขียนสกู๊ป เขียนบทความ ไม่น้อยกว่าสองปี

- สนใจติดตามประเด็นการเมือง และการปฏิรูปสังคม

 

สมัครด่วน โดยการส่ง

1. ข้อเขียนไม่เกิน 500 คำบอกสาระสำคัญเกี่ยวกับตัวเอง พร้อมรูปถ่าย

2. ข้อเขียนประมาณสองหน้ากระดาษ A4 วิเคราะห์ประเด็นการควบรวม กสม.กับผู้ตรวจการแผ่นดิน (หาก iLaw เลือกนำไปลงเว็บไซต์จะมีค่าตอบแทนให้)

3. สำเนาตัวอย่างผลงานเขียนในอดีต


ส่งมาที่ il...@ilaw.or.th เปิดรับสมัครจนกว่าจะได้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 615 4797
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages