ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมการประชุมวิชาการ NSTDA Annual Conference ประจำปี 2557 (NAC 2014)

2 views
Skip to first unread message

Arthit Suriyawongkul

unread,
Mar 4, 2014, 8:18:26 PM3/4/14
to Thai Netizen

> เรียนเชิญ ท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NAC2014)
>
>      ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี   เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
>
> ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น
> - การเสวนาพิเศษหัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จากภาครัฐและภาคเอกชน (http://www.nstda.or.th/nac2014/plenary-talk.php)
> - การประชุม/สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจมากกว่า 40 เรื่อง (http://www.nstda.or.th/nac2014/seminar.php)
> - การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร
> - กิจกรรมเยี่ยมชมสำหรับภาคเอกชน หรือ เปิดบ้าน สวทช. ปี 2 (Open NSTDA) เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่สนใจเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิจัยและห้องปฎิบัติการทดสอบของ สวทช. พร้อมรับโจทย์และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม (http://www.nstda.or.th/nac2014/openhouse/index.php)
> - มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Job Fair) มากกว่า 2,000 อัตราจาก 40องค์กรชั้นนำ และบูธทุนการศึกษา (http://www.nstda.or.th/nac2014/jobfair.php)
> - กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเยาวชน ครอบครัวและประชาชนทั่วไป (http://www.nstda.or.th/nac2014/children.php)
>
> ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/nac2014 หรือสอบถามได้ที่อีเมล์ nac...@nstda.or.th หรือติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 8000
>
> ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะค่ะ
>
> ---------------------------------------------------------------------------
> การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๑๐
> 10 th NSTDA Annual Conference (NAC2014)
> สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
> 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
> ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
> โทรศัพท์ 0-2564-7000 / Call Center : 0-2564-8000
> E-mail: nac...@nstda.or.th

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages