iLaw รับสมัครเพื่อนร่วมงาน ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

5 views
Skip to first unread message

Yingcheep Atchanont

unread,
Sep 26, 2014, 12:58:01 AM9/26/14
to


iLaw หรือโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ซึ่งทำงานรณรงค์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกฎหมาย ผ่านเว็บไซต์ iLaw.or.th และทำงานเก็บข้อมูลการปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออก รวบรวมเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่เว็บไซต์freedom.ilaw.or.th 


สถานการณ์การเมืองขณะนี้ยิ่งทำให้ iLaw ยินดีที่จะรับเพื่อนร่วมงานมาช่วยกันทำงานเพิ่ม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ


มีรายละเอียดงาน ดังนี้

- รวบรวมข้อมูลคดี จับตาความเคลื่อนไหวของคดีความและการปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออก บันทึกลงบนฐานข้อมูลออนไลน์ที่เว็บไซต์ freedom.ilaw.or.th

- เผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ

- สังเกตการณ์การพิจารณาคดีในชั้นศาล และเยี่ยมผู้ต้องหาในเรือนจำ

- เขียนรายงานรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดีความต่างๆ และบทวิเคราะห์

- พัฒนาเครือข่ายนักกฎหมาย จัดอบรมแนวทางการทำคดีเสรีภาพการแสดงออกให้กับทนายความ จัดกิจกรรมกับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีมุมมองด้านเสรีภาพ


คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สนใจประเด็นสิทธิมนุษยชน เสรีภาพการแสดงความคิดเห็น 

- มีทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต และสนุกกับการรณรงค์ผ่านโซเชียลมีเดีย

- มีทักษะการทำงานข้อมูล การเก็บข้อมูล และสนุกกับการจัดระบบฐานข้อมูลให้ง่ายต่อการใช้งาน

- เขียนรายงานข้อเท็จจริงและบทวิเคราะห์ให้คนที่ไม่ถนัดกฎหมายอ่านเข้าใจได้ 


หากจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ หรือมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ค่าตอบแทนเริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน พร้อมสวัสดิการ ค่าตอบแทนจะเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์ 


ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมเหตุผลที่สนใจร่วมงานกับ iLaw 5-10 บรรทัด และข้อเขียนเรื่อง "สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" (ไม่เกิน 1 หน้า A4) มาที่ iL...@ilaw.or.th




Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages