[2 ต.ค.] บรรยายพิเศษ Cybercrime Risks and Responses in Cloud (ไทย/อังกฤษ)

13 views
Skip to first unread message

Arthit Suriyawongkul

unread,
Sep 21, 2015, 9:16:57 PM9/21/15
to Thai Netizen
บรรยายพิเศษ “ความเสี่ยงและการรับมืออาชญกรรมไซเบอร์บนคลาวด์”
(Cybercrime Risks and Responses in Cloud)

โดย Dr. Laurie Lau ประธานสมาคมเทคโนโลยีและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก
(Asia Pacific Association of Technology and Society - APATAS)

เมื่อแอปและข้อมูลต่างๆ ไปอยู่บนคลาวด์ การใข้อินเทอร์เน็ตของเราก็เปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับ
ลักษณะของอาชญากรรมไซเบอร์ ความไร้พรมแดนของคลาวด์เป็นประเด็นท้าทายการกำกับดูแลและ
การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งผู้บรรยายจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในฮ่องกงและสิงค์โปร์

ศุกร์ 2 ตุลาคม 2558 11:00–13:00
ห้อง Ex-MBA 3 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 เขตดินแดง กรุงเทพ

** บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และสรุปเป็นภาษาไทยโดย ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน (คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

** ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง http://goo.gl/forms/iYotFG5vvm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 02-697-6805
อีเมล jompo...@utcc.ac.th


ขอแสดงความนับถือ/Kind regards,

ดร. จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชั้น 2 ตึก 2, 126/1 ถนนวิภาวดี-รังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Jompon PITAKSANTAYOTHIN (PhD in Internet/Cyberlaw)
Faculty of Law, University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
Floor 2, Building 2,
126/1 Vibhavadi Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok, Thailand 10400
อีเมล/E-mail : jompo...@utcc.ac.th; tik...@hotmail.com

Banner - Dr. Laurie Lau's Talk.jpg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages