టాబ్

16 views
Skip to first unread message

KVN RAO

unread,
Apr 6, 2022, 6:53:12 AM4/6/22
to తెలుగుబ్లాగు
Tab నొక్కితే Text తెలుగు లోకి మారుతుంది. అలా కాకుండా Tab Original function అంటే కొంత స్పేస్ ఎలా move ఆవుతుంది. మధ్యలోని English పదాలకు క్షమించండి.  Clarity కోసం వాడవలసి వచ్చింది.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages