ర వత్తు లెదా క్రావడి కరెక్ట్ గా రావట్లెదు (#copy paste") చెసినప్పుడు

61 views
Skip to first unread message

Narasimha Murthy

unread,
Apr 24, 2021, 12:00:50 PM4/24/21
to తెలుగుబ్లాగు
Hi Team,

Need your help when i copy paste telugu text from lekhini to office  power point , ర వత్తు లెదా క్రావడి కరెక్ట్ గా రావట్లెదు (#copy paste") చెసినప్పుడు.  can you please suggest.

expected : ప్రీతి
actual : ప్ రీతి

Not sure its issue with my ppt fonts , when i copy paste to PPT getting "Gautami (Body)"  font

Thanks
Murthy

KVN RAO

unread,
Oct 5, 2021, 8:41:29 AM10/5/21
to తెలుగుబ్లాగు
preeti   ప్రీతి --- ఇదేనా  ?
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages