Fwd: Malklaraj kondiĉoj de la ĵuse elektita estraro kaj propono okazigi novajn elektojn

73 views
Skip to first unread message

Vít Guglielmo Mišurec

unread,
Sep 1, 2015, 4:08:15 PM9/1/15
to tejo-k...@googlegroups.com

Karaj Komitatanoj,

 

Por komenco mi ŝatus diri kial estas intencita la propono. Mi simple nur ŝatus, ke la elektoj de la estraro estu honestaj, sen iuj flankaj suspektindaj kondiĉoj, sen surprizoj por iuj el kandidatoj. Pro tio mi kuraĝas kontraŭstari elektojn, kiuj okazis dum IJK en Wiesbaden. Mi vin ĉiujn petas, forgesu nun pri la viaj (mal)preferoj al kandidatoj, kaj pripensu, ĉu la elekto estis honesta por ĉiuj flankoj, sed pensu ankaŭ pri tio, ĉu konsekvencoj de la lastaj elektoj ne tro komplikigos aferojn ene de TEJO. Mi vidas en la akcepto de la propono rebonigon de la situacio en la organizo.

 

Nun pri la elektoj en Wiesbaden. Tiuj, kiuj estis en IJK aŭ jam aŭdis klaĉojn de tie, scias, ke en la nokto antaŭ la elektoj aperis propono pri nova kandidato por prezidanteco. Ĝi estis motivigita jene:

Ni, la subskribantoj,

 

konstatante, ke en la nuna estraro estas du estraranoj pretaj kaj kapablaj (re)iĝi prezidanto, Łukasz Żebrowski kaj Michael Boris Mandirola,

 

rimarkante, ke laŭ la propono de la elekta komisiono estos nur unu kandidato por la posteno de prezidanto,

 

kalkulante, ke la nuna prezidanto jam finis du oficperiodojn,

 

legante, ke la nova statuto proponita de tiu ĉi estraro malpermesos pli ol du sinsekvajn oficperiodojn kiel prezidanto,

 

insiste petas, ke dum tiu ĉi komitatkunsido

 

    Michael Boris Mandirola ankaŭ kandidatiĝu por la posteno de prezidanto,

    Łukasz Żebrowski ankaŭ kandidatigŭ por la posteno de alia estrarano,

 

por ke estu elekteblo por tiu ĉi komitato.

kaj tiel prezentita al la Komitato tuj antaŭ la elektoj. Teorie do ĉio ŝajnas esti en ordo, sed ne nepre estas tiel se oni rigardas detalojn. Plej unue, la proponata nova statuto ne vere povas esti motive por ĉi tiuj elektoj, ĉar ĝi estas nur propono kaj eĉ se estus akceptota, ne validus por ĉi tiu elekto. Sed eĉ se oni volus prezenti tiun argumenton laŭspirite, tiam daŭre estas pluraj aferoj rimarkindaj:


 1. La propono de la statuto ne venis de la malnova Estraro de TEJO, sed de la komisiono starigita de la Komitato de UEA.
 2. En la propono de la nova statuto, kiun tiu komisiono prezentis al la Komitato de UEA antaŭ la 100-a Universala Kongreso en Lillo, estis neniu mencio pri la limigo de la senĉesa prezidanteco ĝis maksimume du oficperiodoj 
 3. Principe, la propono de la nova statuto ne celis enhavajn ŝanĝojn, ĉar tiujn ja devus unue aprobi la Komitato de TEJO, sed nur restrukturigon de la dokumento kaj ĝian konformigon al la nederlanda leĝaro, tiel ke TEJO povu labori kiel sendependa organizo. Pro tio en la dokumento oni povas trovi jenajn kategoriojn de teksto:  nemarkita = teksto kopiita senŝange el ĉapitro “Statuto” de malnova Regularo pri TEJO; rozkolora = aldonita por strukturigi la dokumenton; verda = aldonita por kompletigi minimuman enhavon de asociaj statutoj laŭ Nederlanda juro; flava = ŝovita el alia ĉapitro de la malnova Regularo pri TEJO
 4. Dum la 100-a Universala Kongreso en Lillo pri la dokumento laboris plia laborgrupo en kiu, de la antaŭa TEJO-estraro membris Michael Boris Mandirola kaj Veronika Poór. En tiu tempo en la projekto ( ĈAPITRO 5: ORGANOJ KAJ REPREZENTADO; 13. Ĉefaj organoj ) subite aperis nova punkto: (6) Prezidanto ne rajtas ofici dum pli ol du sinsekvaj oficperiodoj kaj je la fino de la dua oficperiodo devas retiriĝi el la prezidanteco por almenaŭ unu oficperiodo. 
 5. Ĉi tiu punkto estas evidente enhava ŝanĝo, kiu ja ne devus subite aperi en tiaj cirkonstancoj, sed devus esti iniciatita de la Komitato de TEJO.
 6. En la dokumento prezentita al la komitatoj de UEA kaj TEJO ĉi tiu nova punkto tute ne estas markita, kio, laŭ la klarigoj en la komenco, signifas, ke ĝi devus aparteni al la kategorio “ teksto kopiita senŝange el ĉapitro “Statuto” de malnova Regularo pri TEJO. ” kioevidente ne veras.
 7. Manko de markado de tiu ŝanĝo aldone kaŭzas, ke eĉ tiuj en la Komitatoj de UEA kaj TEJO, kiuj havis tempon trarigardi la dokumentojn, tre facile povis ne rimarki tiun aldonon.
 8. Ne eblas ne rimarki ankaŭ, ke kvankam ne ankoraŭ valida, komprenata laŭspirite tiu ŝanĝo evidente uzeblas (kaj poste efektive uzitis) kontraŭ la kandidatiĝo de Łukasz Żebrowski, kiu jam laboris por TEJO kiel Prezidanto dum 2 oficperiodoj, dum tute ne malhelpas al Michael Boris, kiu pro sia aĝo povus havi tiun postenon ĝuste ankoraŭ dum 2 oficperiodoj.
 9. La afero estas eĉ pli suspektinda, se oni rememoras, ke de TEJO en la komisiono dum UK estis ĝuste Michael Boris mem kaj Veronika Poór, kiu poste klare subtenis lian kandidatiĝon en la Komitatkunsido en Wiesbaden.

 

Konsiderante ĉi tiujn faktoj, spertinte la malbonan etoson en kiu okazis la elektoj kaj sciante ke pro ĉi tiuj okazaĵoj iuj kandidatoj por la Estraro de TEJO retiris siajn kandidatiĝojn, ni konstatas, ke la nuna situacio estas tre danĝera por TEJO. Ni vidas, ke la Komitato estas dividita, pluraj aktivuloj seniluziiĝintaj pro tiel malaperinta kunlabora etoso en la organizo, kiu ja ĝis nun ĉiam regis en TEJO, tiel elektita estraro ne havas kaj ne povas havi subtenon de multaj en la Komitato. Tial ni proponas, ke en nia organizo laŭeble rapide okazu nova elekto de la estraro, ĉar nur tio pova resanigi la situacion. Ni petas tuje okazigi sekretan voĉdonon pri la jena propono:

La Komitato de TEJO eksigas la Estraron de TEJO elektitan dum la 71-a Internacia Junulara Kongreso de TEJO kaj taskas la Elektan Komisionon ene de du semajnoj eki retan elekton de la nova estraro de TEJO.

 

Subskribitaj:

Vít Guiglielmo Mišurec, komitatano A por ĈEJ

Romualda Jeziorowska, komitatano B


Statuto de TEJO - versio antaux la UK.pdf
Statuto de TEJO - versio post la UK.pdf
Malklaraj kondiĉoj de la ĵuse elektita estraro kaj propono okazigi novajn elektojn.pdf

Enric Baltasar

unread,
Sep 1, 2015, 5:53:49 PM9/1/15
to tejo-k...@googlegroups.com
Karaj komitatanoj,


Oni provis paroli pri neklaraj cirkonstancoj, tamen ni nun parolu pri klaraj realoj:
 • La balotado okazis per demokratia formo, en kiu kaj la reguloj kaj la informoj estis klarigitaj kaj sufiĉe debatitaj. Kiel rezulto de libera volo, ni havas novan prezidanton en TEJO, elektita de la plejmulto. Kion vi proponas estas ekzempligi ke, se elekto ne estas plaĉa al minoritato, ni forĵetu demokration en rubujon pro plaĉoj, sed tamen aŭdeblas "forgesu nun pri la viaj (mal)preferoj al kandidatoj".
 • Kiam seriozaj homoj pridiskutas tiom historian dokumenton kiom estas la Statuton, ĉu vere eblas diri ke ĉio estis klaĉo nur ĉar ne aperis koloreto en frazo? Mi ne imagas advokaton diranta "mi subskribis tiun dokumenton, sed mi ne sciis kion mi subskribis ĉar mi ne emis legi tion kion mi subskribis".
 • Vi parolas pri justo por elekti novan estraron, sed ĉu vi sendis ĉi tiujn vortojn por konsciigi aŭ por venki? Ĉar vi ne celis konsciigi. Se ne, vi unue sendintus ĉi tion al la Komitato. Anstataŭ tio, kaŝe kaj sekrete vi sendis la tekston nur al kelkaj komitatanoj, inter kiuj mi ne estis ĉar vi sciis ke mi ne balotus por viaj personaj preferoj.
 • Unu el la kolonoj sur kiu baziĝas via opinio estas ke "iuj" homoj ne favoris, tamen ĉiu homo kiu vere agadas en socia nivelo, kiel ni, scias ke ekzistas ĉiam tri grupoj de homoj, unu el kiuj estas la nefavorantoj.
 • Kiam mi legas "malaperinta kunlabora etoso en la organizo, kiu ja ĝis nun ĉiam regis en TEJO", mi pensas: kiam mi demandis al pluraj homoj kial ili balotis Boris, ĉiuj diris al mi similajn aferojn al tio ke ĉar kun li la homoj sentiĝas pli ligitaj al la organizo.
Atente,
Enric Baltasar
Komitatano A por KEJ.
Date: Tue, 1 Sep 2015 22:06:20 +0200
Subject: [tejo-komitato] Fwd: Malklaraj kondiĉoj de la ĵuse elektita estraro kaj propono okazigi novajn elektojn
From: caffegu...@gmail.com
To: tejo-k...@googlegroups.com
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "TEJO-Komitato" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to tejo-komitat...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Michael Boris Mandirola

unread,
Sep 2, 2015, 5:31:57 AM9/2/15
to tejo-k...@googlegroups.com
Karaj komitatanoj, 

ankaŭ mi bedaŭras je la manko de kunlabora etoso: mi kredas ke en organizo devas esti spaco por konfronto sed poste ni havas komunajn celojn kaj ni devus labori kune por ilin atingi. 

Estas rajto de la komitato malelekti estraranojn kaj vi voĉdonos pri tio. Mi tamen malkonsentas kun la esprimo "malklaraj kondiĉoj": estis klare al ĉiuj ke la kandidatiĝo de Lukasz estis plene valida sendepende de la statutŝanĝo kaj mi mem, kiam mi prezentis la statutŝanĝon, substrekis ke ĝi ne aplikiĝas al la nunaj balotoj. 

La komitato esprimis malkontenton pri la manko de elekteblo kaj ŝanĝeblo kaj, eĉ se la nova statutpropono estis menciita. Ne necesas statutŝanĝo por pensi ke en junulara organizo 4 jaroj kiel prezidanto estas amaso da tempo kaj oni atendas ŝanĝon. 

Ĉu malelekti estraranojn kiuj estas je la komenco de sia ofico, lasi la organizon dum 1-2 monatoj sen estraro kaj 
Kion mi vidas estas ke homoj kiuj ne kontentis pri la rezulto de la balotoj, anstataŭ kunlabori volas malfaciligi la laboron. Malelekti estraranojn i TEJOn dum 1-2 monatoj sen funkcianta estraro - ja tio estas la tempo por elekti novan estraron - ne estas "sanigi la situacion"... tio estas eksplodigo de konflikto.

Se vi 

Mi volas tamen substreki ion:


--
Michael Boris MANDIROLA
E-mail: michae...@gmail.com
Tel: (IT) +393207290648
Skype: michaelboris

Pradip Ghimire

unread,
Sep 2, 2015, 6:18:29 AM9/2/15
to tejo-k...@googlegroups.com
Karaj Komitatanoj,
Mi subtenas la elekton de nuna estraro kaj pretas kunlabori kun ili. Ne, estas tempo diskuti pri la posteno, sed estas tempo apogi kaj antaŭenigi la nuan estraron. Ili estas kapablaj. Se ni diskutas pri la ŝanĝo de la estraro tiam mankos etoso de kunlaboro. Mi opinias tiele. Mi ŝatus ricevi opiniojn  de aliaj komitatanoj  ankaŭ.

Via
Pradip Ghimire
Nepala Esperanto Junulara Organizo


_____________________________
From: Michael Boris Mandirola <michae...@gmail.com>
Sent: Wednesday, September 2, 2015 3:16 PM
Subject: Re: [tejo-komitato] Fwd: Malklaraj kondiĉoj de la ĵuse elektita estraro kaj propono okazigi novajn elektojn
To: <tejo-k...@googlegroups.com>

Michael Boris Mandirola

unread,
Sep 2, 2015, 6:23:23 AM9/2/15
to tejo-k...@googlegroups.com
// Pardonu la antaŭan missendon

Karaj komitatanoj, 

ankaŭ mi bedaŭras je la manko de kunlabora etoso: mi kredas ke en organizo devas esti spaco por demokratia konfronto sed poste ni havas komunajn celojn kaj ni devus labori kune por ilin atingi. 

Estas rajto de la komitato malelekti estraranojn kaj vi voĉdonos pri tio. Mi tamen malkonsentas kun la esprimo "malklaraj kondiĉoj": estis klare al ĉiuj ke la kandidatiĝo de Lukasz estis plene valida sendepende de la statutŝanĝo kaj mi mem, kiam mi prezentis la statutŝanĝon, substrekis ke ĝi ne aplikiĝas al la nunaj balotoj. 

La komitato esprimis malkontenton pri la manko de elekteblo kaj ŝanĝeblo kaj, eĉ se la nova statutpropono estis menciita, ke pli ol proponata statutŝanĝo estis la principo kiu estis subtenata. Ne necesas statutŝanĝo por pensi ke en junulara organizo 4 jaroj kiel prezidanto estas amaso da tempo (dum lastaj 50 jaroj ne estis tiom longa prezidado) kaj oni atendas ŝanĝon kaj ne necesas statutŝanĝo por ke komitato esprimu la volon je "vera" baloto kun elekto.

Pri la statutŝanĝo, la ideo aldoni tiun artikolon pri limo de prezidantaj mandatoj venis nek de mi nek de Veronika, male ol kiel aludis la teksto. Dum la UK, ĵaŭde la 30an de julio (la tagon antaŭ la komitatkunsido) kunsidis la dumkomitatata laborgrupo, ni rimarkis ke en la malneto mankis indiko pri kiu rajtas reprezenti la organizon kaj ni decidis preni tiun parton el la statuto de UEA. En tiu ĉapitro e3 la statuto de UEA troviĝas la limigo al du prezidantaj mandatoj kaj Francesco Maurelli (kiu ankaŭ membris en tiu laborgrupo) proponis aldoni ĝin. Estis ĝenerala konsento, ja ĝi estas malstranga regulo kaj troviĝas en la statuto de UEA, de Forumo Junulara Eŭropa kaj (foje kun alia limo) en tiuj de pluraj niaj landaj sekcioj. Havi regulon kiu devenas el aliaj dokumentoj de UEA estas tute normala afero, ja, eĉ nia komitata reglamento diras: "Pri demandoj ne tuŝitaj en la Reglamento validas laŭvice aliaj reglamentoj, la Regularo, la Regularo de la Komitato de UEA, la Statuto de UEA, kaj la Ĝeneralaj reguloj de la nederlanda juro.".
Estas vero ke mankis la kolora marko kaj tio ŝuldiĝas al mi. Tiuj kiuj vidis min dum la UK, scias kiom multe mi laboris kaj kunsidis por TEJO kaj povas certe memori la staton de streĉo kaj laceco en kiu mi estis fine de la kongreso. Tio kaŭzis al mi eraron kaj pri tio mi pardonpetas sed tio ne tuŝas la validecon de la balotoj kiuj okazis kun la plena konscio ke tiu statuta propono ne estis sekvenda kiel plurfoje klarigite.

Krome, mi volas komenti pri tiuj kiu parolas pri "sanigi la situacion": kion mi vidas estas ke homoj kiuj ne kontentis pri la rezulto de la balotoj, anstataŭ kunlabori volas malfaciligi la laboron. Malelekti estraranojn kiuj ĵus eklaboris kaj lasi TEJOn dum 1-2 monatoj sen funkcianta estraro - ja tio estas la necesa tempo por elekti novan estraron - miaopinie ne estas "sanigi la situacion"... tio estas eksplodigo de konflikto kaj akrigo de la komitataj dividoj.

Ni dume daŭrigos nian laboron ĉar vi elektis nin por gvidi TEJOn kaj tion ni strebis kaj strebos fari en la plejbona maniero: aferoj progresas kaj baldaŭ venos al la komitato novaj informoj pri nia agado kaj aliaj gravaj temoj por diskuti. Dume pripensu ĉu vi deziras ke ni daŭrigu la mandaton kiun vi mem donis al ni aŭ ĉu necesas pli da konfronto

Samideanajn salutojn
MB


--
Michael Boris MANDIROLA
E-mail: michae...@gmail.com
Tel: (IT) +393207290648
Skype: michaelboris

Judith Meyer

unread,
Sep 2, 2015, 7:22:32 AM9/2/15
to tejo-k...@googlegroups.com
Karaj,

mi pensas ke ne okazis ajna misreprezento de la statuto dum la vocxdonado. Cetere mi dubas ke la akceptebla kvanto de oficperiodoj estis grava kialo por elekti unu aux la alian.

Se iuj malkonsentas pri la baldaux enigenda limigo de oficperiodoj, ni povas vocxdoni pri tio. Laux mi ne necesas vocxdono pri la estraro, tio nur malhelpus la organizon.

Amike,

Judith

Inviato da iPhone

Rogier Huurman

unread,
Sep 2, 2015, 9:15:03 AM9/2/15
to tejo-k...@googlegroups.com
Saluton,

Unue, mi forte malrekomendas unue vocxdoni pri malelekti estraron kaj poste komenci sercxadon de novaj kandidatoj. Tiel ni perdus almenaux du monatojn por la asocio. La nova elekta komisiono ankoraux ecx ne kunsidis. Kaj cxar cxiuokaze la nunaj estraranoj plene rajtas rekandidatigxi, mi porus, ke ni tiam tuj okazigu elekton inter nuna kaj nova kandidatoj, se por posteno venas kontrauxkandidato. Se ni tion taksus necesa, la elekta komisiono tuj eklaboros por ricevi kaj kontroli la kandidatigxojn.

Sed mi ne taksas tion nun sagxa pasxo. La komitato dum la IJK en klara plimulto elektis havi nur kvinkapan estraron, pro kiu cxiuokaze 3 el la 8 restus ekster la estraro, kaj elektis parte ignori la hastan laboron de la elekta komisiono. Pardonu ke mi en mia hasto ne sciis, ke tiu specifa punkto aperis dum la UK kaj ne antauxe, kaj do ne venis de la TEJO-estraro.

Pri la statuto ni cxiuokaze ankoraux bezonas vocxdoni, gxi ankoraux ne estas akceptita. Mi gxenerale poras la sxangxon sed mi devus ankoraux detale rigardi cxiujn sxangxetojn.

Rocxjo

Michal Matúšov

unread,
Sep 3, 2015, 8:28:57 AM9/3/15
to tejo-k...@googlegroups.com
Saluton.

Rilate al tempo de la propono: La komitato taksis la estraron finlabori novan statuton kaj kontrakton kun UEA kaj prezenti ĝin al la komitato por voĉdono ĝis la 14a de Oktobro. Se ni nun voĉdonus por nova estraro aŭ eĉ unue malelektus la nuntempan, tiu ĉi limdato apenaŭ estus plenumebla. Tamen, tio estas tre grava tasko, ĉar de ĝi dependas, krom aliaj, pluraj aferoj rilataj al eksteraj rilatoj kaj do pluteno kaj daŭrigo de laboro de la komisiono pri eksteraj rilatoj.

Oni povas malkonsenti pri la voĉdonoj - ekde la prezentita raporto de la elekta komisiono, pluraj demisioj kaj fina rezulto - sed bonvolu memori ankaŭ pri urĝaj aferoj. Se la komitato tamen preferus ŝanĝi la estraron, mi petas, ke oni prizorgu, ke la nova statuto kaj kontrakto kun UEA estos poluritaj, finpretigitaj kaj prezentitaj por voĉdono.

Amike kaj kunlaboreme
KuboF
KuboF Hromoslav (Michal Matúšov)

Rogier Huurman

unread,
Sep 3, 2015, 8:38:22 AM9/3/15
to tejo-k...@googlegroups.com
Fakte lau la reguloj ni devas jam okazigi la vocxdonon, cxar du komitatanoj gxin formale petis. Do cxu la nova Gxenerala Sekretario (eble kun helpo de la volontulo) povus funkciigi la vocxdonsistemon? Krom kompreneble se la originalaj petintoj volas sxangxi la proponon al iomete malpli malhelpa versio.

Rocxjo

arinaosipova .

unread,
Sep 4, 2015, 12:21:44 PM9/4/15
to tejo-k...@googlegroups.com

Saluton karaj komitatanoj!

Dume la voĉdonado ne povas eki, ĉar la propono de Vit kaj Roma ke “La Komitato de TEJO eksigas la Estraron de TEJO” formale ne estas valida.

Vidu la komitatan reglamenton http://tejo.org/dokumento/reglamentoj/#elekto-estraranoj

En punkto 1. Kompetenteco estas klare skribite ke "La Komitato estas la supera instanco de la Organizo. (...) elektas estraranojn kaj rajtas eksigi ilin; (...)"

Ne eblas eksigi la estraron kiel organo. Indas listigi la estraranojn kiuj devas esti malelektitaj.Amike,
Arina Osipova
ĝenerala sekretario de TEJO

Albert Garrido

unread,
Sep 5, 2015, 3:03:00 PM9/5/15
to tejo-k...@googlegroups.com
    Saluton.

    Temas pri tre burokrata interpreto de la leĝo kiu igas, ke la propono estu ankoraŭ ne formale valida. Eĉ se la interpreto estus ĝusta, eblus ĉirkaŭiri tiun eron per simple mencii ĉiujn estraranojn (do, ĉu fari kvin malsamajn enketojn por ĉiu ano?) por ebla eksigo -- kion oni neeviteble faros. Sed ni lasu la proponintojn tion fari.

    
Albert Stalin Garrido
Komitatano B
 
---

Kunfondinto kaj Ĝenerala Sekretario, Filipina Esperanto-Junularo (FEJ)
Tagapagtatag at Punong Kalihim, Kabataang Esperantista ng Pilipinas (KEP)
fondita/itinatag 2013
*Sidejo/Punong Tanggapan
2 Catalina St. Azicate Homes
Gen. T. de Leon, Valenzuela City
PH-1442 Metro Manila FILIPINOJ/PILIPINAS
*Poŝtel. +63 926 785 7032 *Ret. reto...@gmail.com
*UEA-kodo: phej-d 
*FBhttp://facebook.com/FilipinaEsperantoJunularo

Leon Schnelldorfer

unread,
Sep 6, 2015, 5:53:48 AM9/6/15
to tejo-k...@googlegroups.com

Saluton,

Ni, kiel estraro de SKEJ, plene subtenas la lauxregule elektitan estraron kaj tute malkonsentas kaj malsubtenas la starigitan proponon pri reokazigo de la elektoj. Tiu cxi propono laux nia opinio jam mem estas malstabiliga por la fresxa estraro kaj gxi ne estas bazita sur reala kialo. Nia reprezentanto observis la balotojn dum la komitata kunsido kaj konfirmas ke cxiuj reguloj estis sekvitaj kaj la komitatanoj estis klare informitaj pri cxio. La elekto de la nova estraro okazis post longa diskuto kaj gxi ne naskigxis facile, tamen fine kun granda plimulto. La nova estraro konsistas el lertaj kaj fidindaj homoj kaj anstataux ol provi gxin saboti ni opinias ke cxiuj devus provi subteni nian komunan agadon kaj doni sxancon al la estraro montri ke ili meritas nian fidon.

Amike
La estraro de SKEJ

Dňa 5.9.2015 21:03 používateľ "'Albert Garrido' via TEJO-Komitato" <tejo-k...@googlegroups.com> napísal:
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages