Protokolo de TEJO-estrarkunsido 29-a de decembro 2021

23 views
Skip to first unread message

Rogier Huurman

unread,
Jan 5, 2022, 7:00:44 AM1/5/22
to TEJO-Komitato
Karaj komitatanoj,

Antaŭ unu semajno la TEJO-estraro kunsidis tuttage rete, pri ĉiuj bezonataj temoj. Kadre de ĝi ankaŭ okazis kunsido kun iuj UEA-estraranoj, kaj malferma horo por la komitato, ĉiuj protokolitaj. Vi trovas la protokolon ĉi tie: https://docs.google.com/document/d/1q_NDuoAjBEl9cZ_ulnddUmzM0qipTvOgjNapyDTMrgs/edit#heading=h.wgoyn46c9y7t
Mi ne garantias seneraran protokolon, sed esperas ke ĝi helpos al ĉiuj kompreni nian laboron kaj staton kiel organizo.

Roĉjo,
Ĝenerala Sekretario de TEJO

Tyron

unread,
Jan 5, 2022, 9:20:39 AM1/5/22
to tejo-k...@googlegroups.com
Saluton,

Mi dankas al la estraranoj por la laboro, kaj al la volontuloj por la protokolumado.

Mi atentigas ke la estraranoj Matheus kaj Alekĉjo ŝajne denove efektive ne ĉeestis la estraran kunsidon. Se mi sekvas la protokolon ĝuste, Matheus tute ne ĉeestis, kaj Alekĉjo ĉeestis nur por 45 minutoj, pluraj horoj post la fino de la resto de la kunsido. Mi denove petas ke tiuj estraranoj publike komentos en la komitatlisto pri sia aktiveco.

> TEJO havas ĉirkaŭ 8.000 € da kapitalo

Dum la malferma horo mi pensis ke oni diris "80 mil da kapitalo" - ĉu estas la protokolo aŭ miaj oreloj kiuj eraris?

> Post demando de Roĉjo Alekĉjo informas, ke Matheus volas okazigi retan eventon/kongreson printempe.

Ĉu estas konkretaj planoj por tiu reta evento? Mi atentigas, ke kiam ni organizis Retoson, ni komencis la planadon 6 monatoj antaŭe - kaj eĉ se la evento estas malpligrandskale, kaj ne uzas la platformon de E@I, oni ankoraŭ bezonas planojn, teamon, buĝeton ktp.

Amike,
Tyron
Komitatano A, Britio--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "TEJO-Komitato" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to tejo-komitat...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/tejo-komitato/CAOm9VoEru%2BVoEsfo8yX%2Bin4HwEc0vp8UP4MZNF%3DK8nu0jHdLCA%40mail.gmail.com.

Léon Kamenický

unread,
Jan 6, 2022, 6:37:03 AM1/6/22
to tejo-k...@googlegroups.com
Saluton Tyron, 

Dankon por atentigo rilate al la TEJO kapitalo.

Temas efektive pri 80,000 eŭroj. La informo estis korektita :)

Havu belan tagon, 
Léon 
Prezidanto de TEJO 2021-2022

st 5. 1. 2022 o 15:20 Tyron <tyro...@gmail.com> napísal(a):

Hans Becklin

unread,
Jan 6, 2022, 12:14:48 PM1/6/22
to TEJO-Komitato
Estimataj!

Mi scivolas, kien forvaporiĝis nia kara kapitalo dum la jaro 2021? Laŭ la financa raporto de la jaro 2020, la 31-an de Decembro 2020 TEJO havis kapitalon de 97.633,87 EUR.

La budĝeto aprobita de la komitato por 2021 aprobas neniun deficition, efektive ĝi antaŭvidas kviton en nia organizaĵo.

Do, tial mi demandas: kien malaperis ĉirkaŭ 17.000 eŭroj? Ĉu temas pri iu ŝanĝo nur librotena, ĉu temas pri deficito multe pli granda ol antaŭvidite?

Scivolemas amike
Hanso

Hans E. Becklin
Komitatano Ĉ de TEJO
Komitatano A de UEA por TEJO

Léon Kamenický

unread,
Jan 6, 2022, 12:25:28 PM1/6/22
to tejo-k...@googlegroups.com
Saluton Hanso, 

Mi tuj respondas por eviti iun ne necesan panikon. La cifero estis iu kiun Veronika menciis dum malferma horo (nur por doni iun proksimuman ideon ke la kapitalo de TEJO estas iu sumo ĉirkaŭ 80mil eŭroj, sed ne temas pri ekzakta cifero). Ni ŝatus ĉiam respondi al viaj demandoj tuj kiam vi havas ilin, sed komprenu ke ni ne havas je nia disponeblo ĉiam ekzaktajn datumojn pro evidentaj kialoj (en tiu ĉi kazo, TEJO havas monon en pluraj kontoj kaj foje oni devas ŝovi ion de la kapitalo ĉar ekz. iuj enspezoj venas malpli frue). Ni provos plibonigi la kvaliton de la protokoloj por eviti tiajn miskomprenojn (t.e. klare indiki kiam iu informo ne estas ekzakta).

La financa raporto memkomprenble ne aperos tuj post fino de kalendara jaro 2021 (bezonatas tempo por ĉion trakti kaj pretigi) kaj respondon al via demando kiom multe de la kapitalo oni uzis lastjare (kaj kion ĝi kovris) venos malpli frue.

Amike, 
Léon K.št 6. 1. 2022 o 18:14 Hans Becklin <hebe...@gmail.com> napísal(a):

Hans Becklin

unread,
Jan 6, 2022, 1:01:35 PM1/6/22
to TEJO-Komitato
Kara Léon,

Mi dankas al vi pro via rapidega reago. La informoj tute ne panikas min, sed mi ja volis atentigi la komitaton pri io ĵus malkovrita de mi, spronite de la demando de Tyron kaj la protokolo.

Evidente la financa raporto venos nur post multe da laboro, kiu povas komenciĝi nur kiam jaro estas plene finita de la librotena vidpunkto (foje aferoj, precipe kompensoj, iom lamas). Tion mi bone komprenas, kaj mi ne postulas tujan montron de ekzaktaj ciferoj.

Tamen, eĉ taksante per rondaj nombroj la bilancon, falo de la unua cifero de rondigita 10 al rondigita 8 restas konsterna, krom se temas pri intertempa librotena truko (kiel mi menciis en mia lasta mesaĝo). Tiajn oni ja devas uzi, precipe meze de jaro antaŭ ol fermi kaj definitivigi la kontojn, por ke la asocio estu finance stabila en ĉiuj el siaj kontoj. Denove, mi bone komprenas kaj aprobas tion.

Rilate al la kapitalo (kiu plej bone montras, kiom kvita TEJO estis en la pasinta jaro, ĉar ĝi estas la monputo, de kiu oni ĉerpas monon por kovri deficitojn), mi persone preferus ricevi intertempe informon pri ĝia antaŭvidebla kresko, malkresko, aŭ stabileco. Nia kasisto certe scias, ĉu ŝi ĝiris en alian konton monon el la kapitalo esperante reĝiron de simila sumo en la kapitalon post kompensiĝo, ĉu ŝi ĝiris por kovri elspezojn absolutajn. Nur tiu lasta efektive en la fina kalkulo malhelpos al nia kapitalo.

Se mi rajtas konjekti, ŝajnas al mi, surbaze de via mesaĝo, ke ni povas antaŭvidi ankaŭ en la ĵus finita jaro relativan stabilecon en la kapitalo kompare kun la antaŭa jaro, same kiel estis de 2019 (jarfine: 95.303,62) ĝis 2020 (jarfine: 97.633,87). Pro tio mi provizore ĝojas, ĉar la financa stabileco de nia organizaĵo gravas al mi multe.

Mi dankas al vi, kaj al la tuta estraro, denove, pro nelacigebla laboro por nia movado.

Plej amike,
Hanso

Léon Kamenický

unread,
Jan 6, 2022, 2:40:38 PM1/6/22
to tejo-k...@googlegroups.com
Saluton Hanso, 

Dankon por pliaj klarigoj :) 

Nur porinforme - Veronika prenis 2 semajnan “libertempon” (ĝis 17a de januaro) por studi kaj trapasi ĉiujn ekzamenojn en universitato. 
Poste mi supozas ke ŝi povas reveni al vi kaj la Komitato kun pli kontentigaj respondoj ol mi (ĉefe pli akurataj). 

Léon K. 

Veronika Venislovas

unread,
Jan 30, 2022, 5:55:48 AM1/30/22
to tejo-k...@googlegroups.com
Saluton karaj,

mi gxojas vidi tian interesigxon pri la temo. Porinforme, mi nun komencos labori pri la financa raporto, kiu donos respondon al cxiuj supraj demandoj. Dankon por via pacienco :)

Amike,
Veronika

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages