Statutŝanĝproponoj

11 views
Skip to first unread message

Michael Boris Mandirola

unread,
Jul 14, 2019, 6:54:13 PM7/14/19
to TEJO-Komitato

Karaj komitatanoj, 


tial ke la Estraro anoncis statutŝanĝojn dum la IJK, mi prezentas miajn proponojn. Tute ne temas pri drastaj ŝanĝoj sed pri etaj plibonigoj.

 • Anstataŭo de raso per etno, haŭtkoloro ĉar ne plu ekzistas malsamaj homaj rasoj.

 • Enkonduko de daŭripova evoluo, kiel eco de alstrebata socio kaj esenca kondiĉo de nia agado. 

 • En kelkaj landoj ne eblas postuli ke nacia organizo libere akceptu aliĝon de eksterlandanoj, tial la Statuto de TEJO ne plu postulu al landaj sekcioj la aliĝeblon de eksterlandanoj.

 • Ebligi la kreiĝon de faka sekcio bazita sur lingvo, politiko aŭ religio. 

 • Aŭtomate igi junajn eksajn individuajn membrojn Junaj Amikoj de Esperanto, por limigi la malkreskon kaj teni ilin ligitaj.

 • Forigi mencion de la Ĝenerala Direktoro.

 • Ebligi retan statutŝanĝon, tamen nur laŭ iniciato de la Estraro.

 • Postuli pli fortan plejmulton por statutŝanĝoj (dutriona plejmulto de voĉdonantoj kaj absoluta plejmulto de la Komitato aŭ dufoja atingo de iu el tiuj du kriterioj).


Kroma propono estas ekuzi la nomon “Tutmonda Esperanto-Junulara Organizo”; tial ke ĝi enhavas la vorton “Esperanto”, ĝi estus multe pli taŭga merkatike.

Ĉi tio fakte ne estas statutŝanĝo ĉar ĝi ne tuŝas la nederlandan version de nia Statuto, ja nia oficiala nomo kiu aperas en ĉiuj oficialaj dokumentoj (komercoĉambro de Roterdamo, Eŭropaj subvencioj, ktp.) jam estas Wereld Esperanto-Jongeren Organisatie kaj, en ĉiuj dokumentoj al eksteraj instancoj kiam necesas nia nomo en la angla ni donas World Esperanto-Youth Organisation.


Vi povas trovi la proponojn ĉi-tie:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xT_VDSTvNCe78gJ1wZB_10d0CAR_-8sxzVeUYevkoJg/edit?usp=sharing


Alia propono venas de nia volontulo Mia Nordentoft (kun estrara subteno) kaj temas pri la aldono de genro al la artikoloj kiuj listigas :

 • La diferencojn sendepende de kiuj TEJO plifaciligas la rilatojn

 • La diskriminaciojn kiujn TEJO kontraŭas

 • La malfermitecojn kiujn TEJO postulas de siaj landaj kaj fakaj sekcioj. 


Tiu aldono temas fakte pri kongruigo al la Statuto de la realeco; dum la lastaj jaroj ja TEJO agadis ankaŭ por genra egaleco kaj tio estas fakte tre grave sentata temo en nia membraro. 

En tiuj artikoloj jam estas menciita sekso, sed tio ne estas samsignifa al genro, ja sekso estas korpa kaj biologia ecaro dum genro estas socia kaj psiĥologia ecaro kaj foje ili ne estas kongruaj. Tial ankaŭ estas propono anstataŭi “seksa orientiĝo” kun “genra orientiĝo”.


Vi povas trovi la proponojn ĉi-tie:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19nw09VpbUDaE0SthP_2nJuPxcE87o9AakQF5XGQnI_U/edit?usp=sharing


Se la proponoj estus aprobitaj, tiel aspektus nia Statuto en GitHub:

https://github.com/Michaelboris/dokumentoj/blob/patch-1/gen/Statuto.full.html


Mi volas substreki ke la proponoj ne estas alternativaj sed integreblaj malgraŭ ke ili tuŝas parte samajn artikolojn. Eblas do subteni ambaŭ proponarojn kaj mi mem ĉion subtenas. 


Samideanajn salutojn

MB


--
Michael Boris MANDIROLA
E-mail: michae...@gmail.com
Tel: (FR) +33695551694
Skype: michaelboris

Lucas Teyssier

unread,
Jul 14, 2019, 7:31:06 PM7/14/19
to tejo-k...@googlegroups.com
Saluton kaj dankon pro viaj proponoj kiuj preskaŭ ĉiuj ŝajnas taŭgaj.

Estas nur unu kiu estas malbonega laŭ mi:
" Aŭtomate igi junajn eksajn individuajn membrojn Junaj Amikoj de Esperanto, por limigi la malkreskon kaj teni ilin ligitaj. "
Vi ne povas trudi tion al eksaj membroj kiuj eble ne plu volas subteni TEJO-n.

Kio pli taŭgus estus aldoni ĉelon en la aliĝilo kiel "mi volas senpage esti dumviva (eble ĝis 35-jara) Juna Amiko de Esperanto".
Verŝajne pli ol 95% akceptos.
Se vi volas havi pli multajn JAE, vi povas ankaŭ negoci kun kelkaj naciaj (junularaj) asocioj por ke en siaj aliĝiloj ili aldonu la saman ĉelon. Ekz. malpli ol 20% de la membroj de JEFO estas membroj ankaŭ de TEJO.

Vi tiel gajnos, senperforte, almenaŭ kelkcent JAE.

Amike,
Luka, prezidanto de JEFO

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "TEJO-Komitato" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to tejo-komitat...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/tejo-komitato/CAG1Smx-ae7zk_heyN-Cc6BkTj_nyhr-rBDMxf2WNoh1_6TQrWg%40mail.gmail.com.

Michael Boris Mandirola

unread,
Jul 17, 2019, 2:19:41 PM7/17/19
to TEJO-Komitato
Saluton Lucas, 

dankon je via rimarko kiu donas la okazon iom pli klarigi la proponon, mi ja volis eviti tro malsintezumi en la prezenta mesaĝo. 
La propono ne estas ke ĉiuj eksaj individuaj membroj nepre iĝas Junaj Amikoj de Esperanto, sed nur en la kazoj kiam la membreco finiĝis pro nepagado de la kotizo. 
Ĝi tekstas ke oni estas Juna Amiko de Esperanto se (inter aliaj alternativaj kondiĉoj)
estis individua membro, sed la membreco eksvalidiĝis pro nepagado de kotizo sen eksplicita peto je eksmembriĝo

Laŭ nia Statuto 
(6) La membreco finiĝas:
(i) Je komenco de nova jaro, post kiam eksvalidiĝas unu el la kondiĉoj kiuj difinas membrecon;
(ii) Post peto de la membro;
(iii) Je morto de la membro.

Do, krom la bedaŭrinda punkto (iii), se membreco finiĝas post punkto (ii) ĉar homo skribas ke tiu ne plu volas esti membro, tiu certe ne estus plukonsiderata membro de TEJO eĉ ne kiel Juna Amiko (ja tion ni ne rajtas fari). 
Estus do neniu trudo al homoj kiuj esprimis sian volon eksmembriĝi, TEJO nur plukonsiderus membrojn (senserve) tiujn kiuj forgesos renovigi sian kotizon kaj cetere ili en kiu ajn momento povos peti la finon de sia membreco kiel JAE. 

Pri kunlaboro kun Landaj Sekcioj, ankaŭ en la kampo de Junaj Amikoj de Esperanto, tio evidente estas tre bona kaj dezirinda afero. 

Amike
MB

--
Michael Boris MANDIROLA
E-mail: michae...@gmail.com
Tel: (FR) +33695551694
Skype: michaelboris


Missatge de Lucas Teyssier <lucas.te...@gmail.com> del dia dl., 15 de jul. 2019 a les 1:31:
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages