Fwd: [tejo-komitato] Cirkulero n-ro 108, novembro 2013

4 views
Skip to first unread message

TEJO Oficejo

unread,
Dec 18, 2013, 6:33:32 AM12/18/13
to

Cirkulero n-ro 108

Karaj komitatanoj kaj komisiitoj,

jen la cirkulero pri la agadoj en novembro 2013. Iĝas jam tradicio, ke en ĉiu numero de la cirkulero mi bonvenigas novan komitatanon. Tiel estas ankaŭ ĉi-foje: Romualda JEZIOROWSKA estis nomita nova komitatano A por Pollando. Bonvenon!

En la kunsendaĵo vi trovos la protokolon pri la ĉi-jara komitata kunveno en Nazareto.

La limdato por la kontribuoj al la sekva numero de la cirkulero estas la 6-a de januaro 2014. Feliĉan Novan Jaron al ĉiuj aktivuloj!

Amike kaj kunlaboreme, 
Paweł Fischer-Kotowski 
ĝenerala sekretario de TEJO

Enhavo de la cirkulero

Komitatanoj kaj komisiitoj kiuj kontribuis al ĉi tiu numero de la cirkulero:

 1. Łukasz ŻEBROWSKI – prezidanto
 2. Paweł FISCHER-KOTOWSKI – ĝenerala sekretario; Pasporta Servo
 3. Nico HUURMAN – kasisto; financoj, subvencipetado, eksteraj rilatoj
 4. Michael Boris MANDIROLA – unua vicprezidanto, landa agado, edukado
 5. Tina TIŠLJAR – dua vicprezidanto; kongresoj
 6. POÓR Veronika – homaj rimedoj, aktivula trejnado, scienca kaj faka agado
 7. Alexandre RAYMOND – informado, kulturo
 8. Rogier HUURMAN – volontulo
 9. Manuela RONCO – oficisto
 10. SZILVA Szabolcs – komisiito pri TEJO tutmonde, komitatano A (Hungario)
 11. Jérémie SABIYUMVA – komisiito pri afrika agado
 12. Allan dos Santos ARGOLO – komitatano A (Brazilo)
 13. BAGÓ Sarolta – komitatano A (Hungario)
 14. Michele GUERRIERO – komitatano A (Italio)
 15. David LÓPEZ RUEDA – komitatano A (Meksiko)
 16. Romualda JEZIOROWSKA – komitatano A (Pollando)
 17. Dorota RODZIANKO – komitatano A (Pollando)
 18. Olga ŜILAJEVA – komitatano A (Rusio)

Kontribuoj


Łukasz ŻEBROWSKI – prezidanto

FARIS:

 • partoprenis estrarkunsidon en Roterdamo
 • respondis demandojn de Libera Folio pri la Estrarkunsido (http://www.liberafolio.org/2013/tejo-pepos-multlingve-kaj-presos-pasportan-servon)
 • Kun Agata Cichocka organizis Ĉokoladan Semajnfinon en Varsovio
 • partiprenis estrarkunsidon de PEA
 • verkis kontribuon al Kontakto pri Afrika IJK
 • iom helpis al Veronika kaj Francesco pri seminario pri negocado okazonta dum JES
 • kunsidis pri FOJE-strategiumado

FARAS:

 • enkondukas sistemon por superrigardi taskojn kaj trejnas homojn pri ĝi
 • okupiĝas pri organizado de JES

FAROS:

 • prelegos kun Roma Jeziorowska en la Varsovia Universitato (kadre de projekto “Universitato de Esperanto”) pri utiligebloj de Esperanto en 2014
 • restarigos komisionon pri Afrika IJK
 • sendos salutfilmeton nome de TEJO por la Jekaterinburga Zamenhof-tago
 • partoprenos en JES (kaj kunorganizos ĝin)


Paweł FISCHER-KOTOWSKI – ĝenerala sekretario; Pasporta Servo

FARIS:

 • partoprenis en la estrara kunveno de TEJO en Roterdamo
 • ekkontaktis la landajn organizantojn de Pasporta Servo
 • trovis ĉefpreleganton por la seminario "Genro kaj Egaleco"

FARAS kaj FAROS:

 • pripensas kaj planas la programon de la seminario "Genro kaj Egaleco"
 • plu zorgos pri Pasporta Servo – la reta kaj papera eldonoj
 • partoprenos en JES 2013 en Szczawno-Zdrój, Pollando


Nico HUURMAN – kasisto; financoj, subvencipetado, eksteraj rilatoj

FARIS:

 • Gastigis en domo de gepatroj kunsidon kun spertulo pri informado por paroli pri trejnsesioj
 • Ĉeestis EstrarKunsidon en la Centra Oficejo
 • Finaranĝis kontantajn financaĵojn de KKPS
 • Komencis plentempan laboron ĉe ProRail, Nederlanda Fervoja Infrastrukturprizorganto

FARAS:

 • Serĉas novan ekvilibron inter tempopostuloj de laboro kaj volontula laboro por TEJO
 • Preparas lumbildojn por prelegeto de JES

FAROS:

 • Prelegos pri propra fako (fervoja sekurigsistemoj) dum JES
 • Kunordigos kunsideton de kasistoj de LS-oj dum JES


Michael Boris MANDIROLA – unua vicprezidanto, landa agado, edukado

FARIS:

 • Estrarkunsidis en Roterdamo
 • Tie kunpreparis klasifikgvidilo por landaj sekcioj
 • Traktis kun Roĉjo konsekvencan reformon de KODEJO
 • Komunikis al ĈEJO pri la rekomendoj de la TEJO-komitato

FARAS:

 • Korespondas kun Pradip el NEJO (Nepalo) kaj Ivan el Kolombejo (Kolombio) por ilia onta aliĝo.
 • Traktas
 • Preparas sian baldaŭan vojaĝon en Azio
 • Serĉas partoprenontojn italajn de la Grundtvig-seminario en JES
 • Varbas por PP-IJKn

FAROS:

 • Lanĉos la kulturinterŝanĝan kaj retpartneran programon
 • Partoprenos Zamenhoffeston en Torino
 • Partoprenos Komunan Seminarion en Ĉinujo


Tina TIŠLJAR – dua vicprezidanto; kongresoj

ne kontribuis


POÓR Veronika – homaj rimedoj, aktivula trejnado, scienca kaj faka agado

La komisiono pri Scienca kaj Faka Agado:

 • organizas prelegsesion dum JES (dum kiu sciencemaj junuloj prelegos dum po ĉ. 6 minutoj pri siaj fakoj)
 • diskutis la prelegproponojn
 • helpas pri trovi fontojn por fakaj esprimoj
 • dankas al la helpemaj fakuloj por helpi trovi fakajn esprimojn
 • dankas al la organizantoj de JES pro la helpo dum la organizado de la Sciencfaka Prelegsesio
 • verkas sciencan artikolon

La komisiono pri Aktivula Trejnado:

 • kunsidis kun spertulo pri informado por paroli pri trejnsesioj
 • verkas materialon de la reta TEJO-KER trejnado
 • daŭrigas pripensi/desegni la trejnadojn dum JES
 • komencetas uzi Trellon por organizi la agadon
 • tradukis trejnadmaterialon pri merkatumado
 • kreis komunan kalendaron de la trejnadoj

Kiel estrarano pri HR mi:

 • kunsidis kun belgaj junuloj
 • peris la peton de Zsófia Pataki al la estraro rilate al la cirkuleroj
 • proponis varbadon de la komisiono pri aktivula trejnado kaj varbigis ĝin

Mi:

 • ĉeestis estrarkunsidon de TEJO en la Centra Oficejo
 • reprezentis TEJOn ĉe la membrokonsilio de FoJE
 • landa-agadumis en Albanio kaj Serbio
 • prelegis pri Muzaiko kaj varbis pri la kunvolontulado kaj la T-ĉemizoj de Muzaiko


Alexandre RAYMOND – informado, kulturo

ne kontribuis


Rogier HUURMAN – volontulo

En novembro mi:

 • kunorganizis KKPS-on, kiel mi jam menciis en la antaŭa cirkulero
 • ĉeestis kunsidon kun Kees Ruig pri merkatuma trejnado, kaj poste tradukis trejnadmaterialojn por tio
 • ĉeestis la TEJO-estrarkunsidon, kaj ellaboris la protokolon kaj publikigis la resumon
 • kunordigas la organizan teamon por IJK 2015, kaj baldaŭ ili iros viziti eblan kongreslokon
 • komunikis kun Esperanto Nederland pri lokoj por komuna KKPS/studsemajnfino
 • publikigis novan tejo-paĝon por vendado de t-ĉemizoj: http://tejo.org/eo/ĉemizoj
 • ĉeestis malferman tagon kaj tie prelegis pri TEJO kaj vendis t-ĉemizojn
 • ĉeestis kunsidon en Bruselo pri la estonteco de la belga junulara movado
 • verkas kun aliaj la reeldonotan JEN
 • faris prelegon en la pirata partio pri ĉifrado de retpoŝto kaj faros la saman prelegon dum JES
 • multe pli


Manuela RONCO – oficisto

FARIS:

 • Kunsidis kun la TEJO-estraro en Roterdamo
 • Kunsidis kaj komunikis kun diversaj homoj pri Pasporta Servo
 • Serĉis (verŝajne trovis) trejniston por la seminario "Genro kaj Egaleco"
 • Varbis pri la seminario, okaze de la Internacia tago kontraŭ kontraŭvirina perforto
 • Retkunsidis kun la estrarano pri informado kaj la novelektita redaktoro de TEJO-Tutmonde
 • Verkis artikolojn por TT en Revuo Esperanto
 • Verkis anoncon Aĉetu t-ĉemizon kaj helpu la Fonduson "Trampolino"

FARAS:

 • forigas spamaĵojn en ps.org
 • varbas kandidatojn por partopreni la seminarion "Genro kaj Egaleco". Mankas malpli ol monato por kandidatiĝi. Vizitu la retpaĝonhttp://tejoseminarioj.wix.com/genraegaleco kaj helpu varbi ĝin!
 • prilaboras la programon de la trejnseminario
 • komunikas pri tradukado de publikaĵoj de FOJE pri junularo kaj laboro
 • komunikas pri ebla kunlaboro kun franca junulargvidanto, de kiu mi estis kontaktita

FAROS:

 • la 16an kaj 17an de decembro partoprenos renkontiĝon de FOJE pri Junularo kaj Anti-Diskriminacio


SZILVA Szabolcs – komisiito pri TEJO tutmonde, komitatano A (Hungario)

FARIS:

 • Redaktis TEJO tutmonde kaj transdonis la taskojn al la nova redaktoro
 • Prelegis en la Varsovia Universitato pri Esperanto en la propra fako
 • Prelegis en la Varsovia Universitato pri la vortprovizo de Esperanto kadre de la libera prelegaro Esperanto-universitato okazigata de PEJ

FARAS:

 • Instruas en la sidejo de PEA
 • Okazigos provekzamenon por la kursanoj
 • Kunordigas la kurson pri Esperanto en la Varsovia Universitato
 • Studas en la Interlingvistikaj Studoj kaj skribas sian diplomlaboraĵon por ĝi


Jérémie SABIYUMVA – komisiito pri afrika agado

FARIS:

 • Preparis mian partoprenon al AKE en Benino,
 • Vizitis la klubon de junuloj en Kiremba

FARAS:

 • Daŭre preparas mian vojaĝon al Benino
 • Klopodas kontakti beninajn junulojn por priparoli pri la benina sekcio de TEJO

FAROS:

 • Kunsidos kun junuloj beninaj dum AKE.


Allan dos Santos ARGOLO – komitatano A (Brazilo)

BEJO:

 • Daŭre kunlaboras kun Brazila Esperanto-Ligo (BEL) en la redaktado de la reta bulteno "BEL-informas" kaj en la organizado de la venonta Brazila Kongreso de Esperanto.
 • Ankaŭ kunlabore kun BEL, lanĉis identigajn valizzonojn, videblaj ĉe http://goo.gl/AAQj3q
 • Laboras por la venonta NOVA okazonta januare en Petropolo kaj kompreneble por IJK okazonta julie en Fortalezo.

Mi:

 • Laboras por la okazigon de NOVA (Novjara Aranĝo).
 • Kunorganizas la sendependan Kariokan Renkontiĝon (KoRo), okanzonta en Rio-de-Ĵanejro tuj antaŭ la brazila IJK.
 • Lanĉis, pere de Asocio Esperantista de Rio-de-Ĵanejro (AERĴ), la kanalon TVaerj, de Youtube, kie videblos pluraj prelegojn kaj aktivaĵojn de nia urbo. (youtube.com.br/user/TVaerj)
 • Konstante agadas nome de AERĴ.


BAGÓ Sarolta – komitatano A (Hungario)

FARIS:

 • kunsidis kun Arina kaj kunordigis/preparis la portempan tagan programon de JES el la ĝisnunaj kontribuoj
 • kunsidis kun Stela (Eszter Besenyei) pri taga programo de IJS 2014
 • diskutis kun proserodo de literaturteorio fine de la prelego, kiu asertis, ke "Eo. ne estas lingvo" (laŭ li, rigardante el vidpunkto de la hermeneŭtika lingvoteorio, kiu diras, ke vortoj ne estas kiel signoj, ĉar ili estas pli ol sia signifo, ktp.) - do fine estis eble duon-trikvaron hora reklamo por Eo kaj dulingveco, kaj kelkaj samkursanoj eĉ restis sufiĉe longe por aŭskulti aŭ eĉ kundiskuti :)

FARAS kaj FAROS:

 • plu helpos pri organizado de JES, se necesos
 • plu kunorganizos IJS 2014 + JER 2014, dum kiu parte okazos ankaŭ (SP)AMO: aktivula trejnado por mezeŭropanoj (temo: informado)


Michele GUERRIERO – komitatano A (Italio)

FARIS:

 • Serĉis kontribuojn al programo de IJF
 • Sendis reprezentulon al seminario pri mastrumado de Grundtvig en Florenco

FARAS:

 • Daŭre aranĝas IJF-n
 • Pretigas ĉion por subskribi kontrakton de LLP

FAROS:

 • intencas prezenti Esperanton al la Eŭropa parlamento, pere de AEGEE, dum EBM en Lublino (en Februaro)


David LÓPEZ RUEDA – komitatano A (Meksiko)

FARIS:

 • Partoprenis la 13an MEK
 • Kungvidis kunsidon de Mekiska Esperanto Junularo (MEJ)
 • Estis elektita kiel nova prezidanto de MEJ, ni ankaŭ havis reelekton de estrarano kiel vicprezidanto kaj elekton de 3 novaj junuloj kiel estraranoj.
 • Finis unuan parton de kurso de Esperanto por komencantoj

FARAS:

 • Preparas duan parton de kurso de E-o por komencantoj kiu devas komenci januare
 • Kunorganizas renkontiĝon en urbo San Luis Potosí okaze de la Zamenhofa Tago kune kun Carlos Hernández el apuda urbo Queréteraro

FAROS:

 • Reiros al kunlaboro en projekto pri tradukado de lernolibro el Esperanto en la hispanan lingvon


Romualda JEZIOROWSKA – komitatano A (Pollando)

Mi nomiĝas Romualda (Roma) Jeziorowska kaj mi ĵus iĝas TEJO-Komitatano A okaze de rezigno de la funkcio antaŭa komitatano- Konstantin Tiĥomirov.

Mi esperantumas jam unu jaron, kaj ekde duonjaro mi lasttempe ekaktiviĝis ne nur en mia loka esperanto-klubo (kie mi nun vicestars) sed ankaŭ en Pola Esperanto-Junularo kie mi vicestriĝis antaŭ nelonge. Dum tri monatoj de somera ferio mi staĝumadis en Slovakio ĉe E@I kie mi spertiĝis pri diversaj aferoj: interalie pri organizado de grandaj Espernataj aranĝoj (mi laboris kiel volontulino dum SES), funkciado de kelkaj najbaraj landaj acosioj kaj ĝenerale pri diversaj manieroj kiel utiligi Esperanton (eĉ ne nur en pure Esperantaj projektoj) kaj popularigi ĝin. Dum la staĝo mi elpensis kelkajn novajn ideojn kiel post mia reveno Pollanden novmaniere plivigligi funkciadon de Pola Esperanto-Junularo; mi kune kun aliaj novaj aktivuloj kunvokis etan kunsidon en Krakovo kie ni priparolis multegon da planoj por venontaj monatoj.

Nun mi klopodas laŭ vico realigi ilin samtempe prilaborante ĉi-jaran JES (Junulara E-Semajno) okazontan en Ŝĉavno-Zdruj ĉirkaŭ novjaro.

Se temas pri mia agado por TEJO ĝi ankoraŭ ne estas impona, sed oktobre mi sukcese reprezentis TEJO-n kiel komencanta KERano en Prago dum Kontraŭrasisma konferenco.


Dorota RODZIANKO – komitatano A (Pollando)

FARIS kaj FARAS kaj FAROS:

 • okazas sekvaj prelegoj kadre de "Universitaton de Esperanto" kiun organizas PEJ kune kun Varsovia Universitato (ciklo de renkontiĝoj ĉe Varsovia Universitato kun kursoj kaj prezentaĵoj de diversaj kampoj de Esperanto)
 • PEJ kune kun GEJ kaj Varsovia Vento organizas JES (Junularan E-Semajnon), kiu ĉi jare okazos inter 28a de decembro 2013 kaj 4a de januaro 2014 en Szczawno-Zdrój, Pollando.
 • okazis ŝanĝo en PEJ-estraro, pro novaj okupoj (elektiĝo kiel prezidanto de Silezia Esperanto-Asocio) dimisis vicprezidanto de PEJ Konstantin Tikhomirov (kiu estis ankaŭ komitatano A de TEJO). Por lia posteno estis elektita Romualda Jeziorowska, juna aktivulino de Vroclavo, kiu krom esti vicprezidanto de PEJ iĝis ankaŭ komitatano A de TEJO por PEJ
 • PEJ produktis novajn, belajn t-ĉemizojn. Eblos ilin aĉeti ekzemple dum proksimiĝanta JES. Profito de venditaj t-ĉemizoj subtenos agadon de PEJ
 • surbaze de ideo de BEJO, PEJ enkondukis novan membrokateogrion: PEJ: PEJ+TEJO+Kontakato (vidu: http://pej.pl/membrigho/) kadre de programo Grundtvig PEJ organizas seminarion pri negocado dum ĉijara JES


Olga ŜILAJEVA – komitatano A (Rusio)

Kion faras mi:

 • gvidas kurson por komencantoj kaj progresantoj en Glazov
 • organizis kaj gvidas E-rondeton pri tablaj ludoj en Glazov
 • disvastigas diversmaniere Esperanton en Glazov, kiam eblas
 • laboregas kaj studas.

Kion faras REJM:

 • prepariĝas por SES-2014 en Moskva regiono
 • en multaj urboj oni gvidas diversnivelajn kursojn pri Esperanto
 • lanĉis konkurson "Esperanto-instruisto de la jaro (2014)"
 • la 15-an de decembro festos en mulatj urboj Z-tagon (mi mem kunorganizas Z-tagon en Jekaterinburg).


Ne kontribuis

Komitatanoj kaj komisiitoj kiuj ne kontribuis al ĉi tiu numero de la cirkulero:

 1. Francesco MAURELLI – komisiito pri eksteraj rilatoj, komitatano C
 2. SMIDÉLIUSZ Petra – komisiito pri edukado
 3. Rogener PAVINSKI – komisiito pri Kontakto
 4. Agustina PASSAVANTI – komitatano A (Argentino)
 5. Jake PENTLAND – komitatano A (Britio)
 6. Gilbert NIYUKURI – komitatano A (Burundo)
 7. Marek BLAHUŠ – komitatano A (Ĉeĥio)
 8. Tuomas LATVA-PIRILÄ – komitatano A (Finnlando)
 9. Laeti BERT – komitatano A (Francio)
 10. Clemens FRIES – komitatano A (Germanio)
 11. Helen GEYER – komitatano A (Germanio)
 12. IWAMA Kyo – komitatano A (Japanio)
 13. Krishna SIVILLÀ RUBIO – komitatano A (Katalunio)
 14. LEE Youkyoung – komitatano A (Korea Resp.)
 15. Krunoslav PUŠKAR – komitatano A (Kroatio)
 16. Ariadna GARCÍA GUTIÉRREZ – komitatano A (Kubo)
 17. Michaël DE BOER – komitatano A (Nederlando)
 18. Zuzana KOŽUCHOVÁ – komitatano A (Slovakio)
 19. Tanja ANIKINA – komitatano A (Ukrainio)
 20. NGUYEN THI Phuong – komitatano A (Vjetnamio)
 21. WANG Shanshan – komitatano B
 22. Ronald BABY GONZÁLEZ – komitatano B
 23. Magnus HENOCH – komitatano B

--
Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO)
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
telefono: +31 10 436 1044, faksilo: +31 10 436 1751
retpaĝo: http://www.tejo.org, retadreso: ofi...@tejo.org

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "TEJO-Komitato" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to tejo-komitat...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

2013 Kunveno de la Komitato de TEJO.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages