Elekto de komitatanoj B de TEJO por la oficperiodo 2014-2016

5 views
Skip to first unread message

TEJO Oficejo

unread,
Feb 18, 2014, 5:47:45 AM2/18/14
to tejo-k...@googlegroups.com
En 2014 finiĝas la dujara oficperiodo de la Komitato de TEJO. La nova
Komitato, kiu oficos en la jaroj 2014–2016, eklaboros en junio 2014.
Venis do la tempo por elekti siajn reprezentantojn.

La Komitato estas la supera instanco de TEJO. Ĝi difinas la ĝeneralan
agadon, elektas estraranojn, aprobas buĝeton kaj decidas pri la
reglamentoj. Ĝi konsistas el komitatanoj A – nomumitaj de la landaj
kaj fakaj sekcioj, komitatanoj B – elektitaj de la individuaj membroj,
komitatanoj C – kiujn alelektas la komitatanoj A kaj B, kaj
estraranoj.

Laŭ art. 3-3-2 de la Regularo pri TEJO kaj art. 1 de la Reglamento pri
elekto de komitatanoj B la nombro de komitatanoj B egalas al unu por
ĉiu komencita cento da individuaj membroj en la 31-a de decembro de la
antaŭa jaro. La nombro por la oficperiodo 2014–2016 estos kvar, ĉar en
2013-12-31 TEJO havis 307 individuajn membrojn.

Rajtas kandidati ĉiu individua membro de TEJO. Se la nombro de la
kandidatoj estos kvar aŭ malpli, ĉiuj kandidatoj estos konsiderataj
kiel elektitaj. Alikaze okazos voĉdonado, en kiu rajtos partopreni
ĉiuj individuaj membroj de TEJO.

Artikolo 3 de la Reglamento pri elekto de komitatanoj B preskribas
kiel devas aspekti kandidatiĝo:

Valida kandidatiĝo konsistu el:

1. Nomo de la kandidato.
2. Biografieto kaj deklaro pri la movadaj celoj de la kandidato, kiuj
kune ampleksas maksimume 100 vortojn.
3. Subskribo de la kandidato.
4. Subtenleteroj aŭ subtenaj subskriboj de minimume 5 individuaj
membroj el minimume 2 landoj.

Validaj kanditatiĝoj devas atingi la Centran Oficejon de TEJO (Nieuwe
Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando; retadreso:
ofi...@tejo.org) ĝis la 31-a de marto 2014.

Paweł Fischer-Kotowski
Ĝenerala Sekretario de TEJO
gxen...@tejo.org
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages