Bonvenon kaj Enkonduko!

25 views
Skip to first unread message

Ari

unread,
Sep 7, 2015, 2:46:24 PM9/7/15
to TEJO-AMERIKO

Saluton al ĉiuj kaj bonvenon denove al la TEJO-diskutlisto pri la Amerika Movado. Kiel dirite, hodiaŭ lunde ni ekkomencos sendi sinsekvajn retmesaĝojn por diskuti kiel pli efike agi en niaj landoj por daŭre varbi kaj varti ĉefe gejunulojn al nia movado. Tiu ĉi diskutlisto ankaŭ membras gvidantojn de la Amerika Komisiono de UEA kiuj certe havas multajn laborajn spertojn por transdoni al ni. Fakte kiel multaj el vi jam scias tiu ĉi grupo estis kreita dum 2008 de Rodrigo Cyrino, el Brazilo, estinta TEJO-Estrarano pri Landa kaj Regiona Agado, pro tio ni strebas al ĝia daŭra ekzisto ĉar la ĉefa celo estas la sama, daŭre kreskigi la movadon sed ankaŭ konsciigi pri la graveco de kunlaboro inter niaj landoj kaj ne nur agadi por unu evento sed por la stabila stato de niaj movadoj. Mi estas Ariadna García Gutiérrez (Ari) el Kubo kaj nun okupiĝas pri Landa kaj Regiona Agado en TEJO. Mi celas kune kun vi, dividi spertojn pri kiel strategie havi pliajn sukcesojn rilate Esperanton en Ameriko, samkiel krei strategion surbaze de viaj opinioj, sugestoj, labormanieroj kaj kritikoj.

 La unua temo kiun mi enkondukos estas propono de Fernando Maia, prezidanto de Brazila Esperantista Junulara Organizo (BEJO), kiun mi ĵus konis dum pasinta IJK en Wiesbaden, Germanio. Fakte ni jam de longe komunikas pri la temo Ameriko kaj kunpensas pri tio ke ĝi estas grandega kontinento, jes, tamen mankas al ni komunikadon.Ni havas fortajn kaj malfortajn landajn asociojn kaj tiu estas unu el la fortoj profiteblaj por teame labori. Plurfoje mi klopodis kontakti respondeculoj kaj ili ne reagis, kaj tiu estas unu el niaj ĉefaj malfortoj. Se ni vere deziras havi pliajn atingojn, almenaŭ iom da tempo ni devus dediĉi al tiu kontaktado, almenaŭ mi tion kredas.Aliaj opinioj bonvenas! Nu, pri la propono de Fernando, jen ĝi:


Karaj amikoj,

foje okazas al multaj, ke landa agado kaj kontinenta agado de UEA/TEJO ne tiel bone evoluas. Mi konscias tamen, ke ni havas bonajn celojn kaj eĉ bonajn atingojn. Por sume helpi pri tio, mi konsideris proponi la jenan agon, prezentita pli sube. Ĝi naskiĝis pro mia baldaua iro al Novjorko, kiam do mi rimarkis, ke la grava urbo NY ne havas ian ajn delegiton. Instigita de tiu rimarko mi esploris ankau pri gravaj urboj de Brazilo, kie mi konas plurajn aktivulojn, kaj similan situacion mi trovis.

Jen do la ago: studi kiom da landoj, en kiu UEA/TEJO havas membron, ne havas delegitojn kaj inviti do membrojn fariĝi delegito.

Celo: UEA/TEJO havu almenaŭ unu delegiton kaj/aŭ junularan delegiton en lando, kie ili havas membro(j)n.

Antaŭvidata kritiko: la delegita reto de UEA dormas kaj ĝi utilas al nenio.

 

Motiviga reago: per tiu ago (1) ni kreskigas la delegitan reton (kio signifas pli da politika forto al UEA/TEJO kaj pli da ŝanco daŭre havi engaĝitajn membrojn), (2) ni konsciigas membrojn pri la delegita reto (mi jam ekparolis al kelkaj junuloj kaj surprize preskaŭ ĉiuj alparolitoj ne konsciis pri la ekzisto de la delegita reto), (3) ni plu aktivigas la delegitan reton (ĉar per tiu ago ni provu inviti aktivajn konatojn, kiuj tamen sen tio restas for de la UEA/TEJO-strukturo) kaj (4) ni ĝuas la ŝancon revizii la reton per identigo de ne plu aktivaj homoj.

Metodo:

0) elekti regionon por testi tiun agon: mi pridebatis tiun ideon kun Ariadna, nova TEJO-estrarano cetere ankaŭ pri landa agado kaj Amerika Komisiono; ni maturigis kelkajn punktojn kaj ŝi akceptas komenci per Ameriko; tio ankaŭ ne signifu, ke landoj ekster Ameriko ne povos profiti de tiu ago (sed la kunlaborteamo eble koncentros sin sur la elektita prov-regiono);

1) akiri de UEA/TEJO liston de landoj en kiu estas UEA- aŭ TEJO-membro (de ĉiuj landoj, ne nur de Ameriko, malgraŭ la prov-elekto);

2) akceptante la komencon per Ameriko, starigi kunlaborteamon ekde la amerikaj komisionoj de UEA/TEJO kaj ankaŭ per konataj invitotaj aktivuloj ankoraŭ nealligitaj al la komisionoj;

3) esplori el la lando-listo proviziita de UEA/TEJO unue kiuj el la landoj ne havas delegiton aŭ junularan delegiton;

4) inviti membro(j)n el tiuj landoj fariĝi delegito aŭ junulara delegito (por tio gravas, ke UEA redisponigu la "respondilon" por tiu celo - ĝi ne plu haveblas laŭ la nuna retejo: http://uea.org/reto/respondilo )

5) mezuri la kreskon en la delegita reto pro tiu ago kaj prikonsideri tiun finrezulton.

Daŭricele ni poste povas ankaŭ instigi kreon de sublaborgrupojn por ĉiu lando, en kiuj lokanoj esploru pri la situacio de la delegita reto laŭ urboj en ĉiu landoj (ekz-e brazila laborgrupo por esplori kaj celi, ke ĉiu urbo en la lando havu delegiton kaj/aŭ junulara delegito, se la urbo havas UEA- kaj/aŭ TEJO-membro(j)n).

Tiun mesaĝon mi sendas al estraranoj de UEA kaj TEJO, al la CO, al Ameriko-komisionanoj kaj al la ĉefdelegito kaj komitatanoj de Brazilo. Mi informas, ke tiun laborproponon mi maturigis kune kun Ariadna kaj ni pretas labori pri ĝi, tiel ke baldaŭ ŝi enkondukos ĝin en la Amerika Komisiono de TEJO (almenaŭ). Ni nur vere bezonos helpon de la CO kaj de la estraro pri la partoj 1 (lando-listo) kaj 4 (respondilo). Pri la aliaj ni mem zorgos. :)

Mi kredas, ke tiu ago reprezentas objektivan mezureblan celon. Landa agado kaj kontinentaj komisionoj ne tiel vaste sukcesas lastatempe, ĉar ili havas bonajn, sed subjektivajn, vastajn celojn, kiuj ne estas facile mezureblaj.

Mi - kaj mi aŭdacas diri, ke ankaŭ Ari - kunatendas viajn jesojn kaj opiniojn por pozitiva plua maturigo de la ideo, kiu baldaŭ estos enkondukita por diskuto ankaŭ en la Amerika Komisiono de TEJO kaj kredeble ankaŭ de UEA.

Amike kaj samideane,

Fernando Maia Jr.

BEJO-prezidanto

 

Mi proponas diskuti pri nia ideo kaj alveni al iu konkreta decido samkiel taskoj por ni ĉiuj. Kion vi kredas? Tre amike salutas

Ari

Adrián Alejandro

unread,
Sep 7, 2015, 4:06:49 PM9/7/15
to TEJO-AMERIKO
Mi ŝatas la ideon! Ĉi tie http://reto.uea.org/ ekzistas delegita reto, kie aperas delegitoj el pluraj landoj.
Amike,
Adrián Alejandro el Argentino

Fernando Maia Jr.

unread,
Sep 9, 2015, 3:20:54 PM9/9/15
to tejo-a...@googlegroups.com
Kara Ari! <3

Dankon por akcepti la ideon. Mi kreis tiun guglo-dokumenton por registri la agadon kaj daure enmenti niajn evoluojn: https://docs.google.com/document/d/1pHcO8stwY9k0xaQN95XPZ2SWPFNStgpzWeetjXzh0Cs/edit?usp=sharing

Almenau vi jam rajtas redakti. Sed poste la kreo de formalajn kunlaborteamojn, ni povas doni la saman rajton al aliaj homoj ankau. Cetere, vi rimarkos, ke mi nur iomete shanghis la tekston. Anstatau elekti Amerikon kiel unuan laborregionon mi kreis fakte Etapon Ameriko, tiel ke paralele povos esti ankau aliaj Etapoj evoluantaj. Tamen tiuj povas esti traktitaj en aliaj komisionaj listoj.

Bone, karulino, mi proponas, ke ni "ataku" la jenajn laborfrontojn:

1) gravas konscii, kiuj estas la formalaj strukturoj de la amerikaj komisonoj de UEA kaj de TEJO. Ekz-e chu estas iu estro por ambau? Kiu respondecas pri kio en ili nuntempe? De tiu respondo ni povos plu pensi pri invitotaj aktivuloj al la kunlaborteamoj, tiel ke ne la tuta laboro restu sur la jam laborantaj shultrojn de niaj kolegoj en la komisionoj.  (Sed mi ekkomprenas, ke Adrian jam kunigos! :))

2) Ni devas akiri de UEA/TEJO liston de landoj en kiu estas UEA- aŭ TEJO-membro (de ĉiuj landoj, ne nur de Ameriko, malgraŭ la prov-elekto). Chu vi povas tion oficiale peti de la CO? Mi rekomendas peti por membroj de la lastaj 3 jaroj (do 2015, 2014 kaj 2013).

3) Fine, char la "respondilon" por farighi delegito ial ne plu haveblas en la retejo ( http://uea.org/reto/respondilo ), ni malkovri kiel igi iun delegito pere de alia maniero. Lasu tiun laborfronton kun mi, mi malkovros kaj informos chi tie.

Amike,
F.

--
Vi ricevis tiun ĉi mesaĝon ĉar vi estas membro de la grupo: TEJO-AMERIKO".
Por sendi mesaĝon skribu al: tejo-a...@googlegroups.com
Por nuligi vian aliĝon, sendu retmesaĝon al:
tejo-ameriko...@googlegroups.com
Por pliaj eblecoj, vizitu la grupon ĉe:
http://groups.google.com.br/group/tejo-ameriko
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "TEJO-AMERIKO" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a tejo-ameriko...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Martin Schäffer

unread,
Sep 9, 2015, 4:01:33 PM9/9/15
to tejo-a...@googlegroups.com
Kara Fernando, 

ne ekzistas iu persono, kiu respondecas por ambaŭ komisionoj. 

Membroj de UEA estas en preskaŭ ĉiuj landoj krom:
- Paragvajo
- Surinamo
- Gvajano
- Panamo

Krome mankas membroj en preskaŭ ĉiuj karibaj insulo-ŝtatoj krom:
- Kubo
- Dominika Respubliko

Amike salutas
Martin

Fernando Maia Jr.

unread,
Sep 9, 2015, 4:04:38 PM9/9/15
to tejo-a...@googlegroups.com
Dankon, Martin, por la rapidaj respondoj, kiuj jam permesas eklaboro. Gravas scii, tamen chu tiuj membroj estas junaj au ne kaj se estas amabaue plenkreskulaj kaj junaj membroj.

Nur klarigocele, kiam mi skribis plurale, mi ne celis respondeculojn por ambau, sed ja aparte por chiu el la komisionoj.

Amike,
F.

Martin Schäffer

unread,
Sep 9, 2015, 4:08:26 PM9/9/15
to tejo-a...@googlegroups.com
Fernando, 

en la Amerika Komisiono de UEA respondecas:
Maritza Gutierrez (Kubo) kaj
Uriel Gurdián (Nikaragvo)

Rilate al membroj:

Plej ofte la membroj en latinamerikaj ŝtatoj estas junaj. Multaj tamen membriĝas per fondaĵo Canuto.

Amike salutas
Martin

Adrián Alejandro

unread,
Sep 9, 2015, 5:10:46 PM9/9/15
to TEJO-AMERIKO
Saluton!

Jes, mi kunigos. Mi ĵus legis la dokumenton kiun Fernando alŝutis.

Amike,
Adrián
El lunes, 7 de septiembre de 2015, 15:46:24 (UTC-3), Ari escribió:

Ariadna Garcìa Gutièrrez

unread,
Sep 9, 2015, 10:03:42 PM9/9/15
to tejo-a...@googlegroups.com
Kara Martin ĉu vi povus havigi al ni tiajn statistikojn pri kiujn Fernando parolis? Tion povus doni pli realan bildon pri la nuna stato de la membraro en Ameriko,ĉefe de la junularo. Mi ankaŭ dankas pro viaj rapidaj reagoj kaj sendado de informoj kaj antaŭdankas pro tiu nova peto. Tre amike
Ari
--

Ariadna Garcìa Gutièrrez

unread,
Sep 9, 2015, 10:08:15 PM9/9/15
to tejo-a...@googlegroups.com
Adrian ĉu vi povus esplori pri delegitoj en la diversaj urboj en Argentino, kie ekzistas, ĉu ili aktivas, stato de la junularaj grupoj tie, ĉu vi povas entrepreni tiun taskon?
AriEl Jueves 10 de septiembre de 2015 10:10, Adrián Alejandro <adrian_al...@hotmail.com> escribió:


--

Adrián Alejandro

unread,
Sep 10, 2015, 7:09:17 PM9/10/15
to TEJO-AMERIKO, arita_p...@yahoo.es
Ari, jes mi esploros pri delegitoj en Argentino. 
Adrián

David Lopez-Rueda

unread,
Sep 12, 2015, 8:21:38 AM9/12/15
to tejo-a...@googlegroups.com

Saluton! Mi shatas la projekton kaj deziras kunigi ankau. Chu ni havos iuspecan tempotabulon por difini etapojn?
Amike,
David

maritza

unread,
Sep 12, 2015, 8:21:39 AM9/12/15
to tejo-a...@googlegroups.com

Kara fernando,

 

Dankon pro viaj proponoj kaj kompreneble, ni volonte subtenos ĉiujn kiuj laboros por iel puŝi  la regionan agadon, kion ni klopodas fari jam de longa tempo, sed ĉiam kun malfacilaĵoj ĉefe pro manko de aktivuloj interesiĝantaj ion praktikan kaj konstantan fari.

Mi vidas ke jam Martin donis al vi kelkajn respondojn. Ĉu vi okulumis nian retpaĝon ameriko.org , tie vi povos ricevi ĝeneralan bildon pri la regiono.

 

Pri la delegitoj, laŭ mia scio, por fariĝi delegito oni devas kontakti la ĉefdelegiton, kiu prizorgas tion, do, bona maniero esplori estus pere de la Jarlibro, informiĝi pri la ĉefdelegitoj, ĉar de ili aktiveco aŭ ne, dependas granda parto de tiu laboro, ĉefe en landoj kie ne ekzistas organizita movado. Do, certe vi povus tion vidi tra la  UEA-retejo.

Mi ĝojas vidi ke pluraj homoj reagis kaj pretas labori!.

 

Amike

 

Maritza Gutiérrez

Kunordiganto

Amerika Komisiono de UEA

Fernando Maia Jr.

unread,
Sep 12, 2015, 8:28:07 AM9/12/15
to tejo-a...@googlegroups.com

Dankon, Maritza! Jes, :) mi jhus kontaktis al Emilio Cid chefdelegito Brazilo por scii chu estas alternativa formo flanke de li.

Sed en landoj kie ne estas delegito ni devos ja turni nin al UEA. :) Esperinde baldau tiaj landoj ne plu estos. ;)

Amike,
F.

Ariadna Garcìa Gutièrrez

unread,
Sep 12, 2015, 10:38:23 AM9/12/15
to tejo-a...@googlegroups.com
Tempotabulo vere helpus! Fernando ĉu ni laboru kun Doodle por fari tiujn tempotabulojn,tiel ni havos pli difinitan limdaton kaj konkretan staton de nia agado kaj evoluo. Kion vi pensas? ĉu iu havas alian proponon? Dankon David,tre bona ideo. Amike
Ari

Fernando Maia Jr.

unread,
Sep 14, 2015, 4:09:13 PM9/14/15
to tejo-a...@googlegroups.com
Ari, mi ne spertas pri Doodle :P sed mi pretas eklerni. :) Chiel ajn chu eble priskribo de la kronogramo en google docs helpus? Chu chiuj kapablas ghin uzi? Alejandro kaj David, krom Ari, jam rajtas ghin kunredakti. :) Nova shangho sekvas sube (provizore):

Kronogramo/Historio
2015-09 (Septembro): Ariadna Gutièrrez, TEJO-estrarano (2015-2017) pri landa agado kaj Fernando Maia Jr., BEJO-prezidanto, ekigas la laboron prenante Amerikon kiel prov-regionon. Junuloj kaj invititoj eklaboras pere de la gugla diskutlisto TEJO-Ameriko.

2015-09: Ariadna akiris de la Centra Oficejo membro-liston por Ameriko. Sxi preparas tabelon por rilatigi la liston al la nuna delegita reto en Amerikom tiel ke oni povos ekscii pri la nuna stato de la landoj kaj pluaktiveco de delegitoj. Krom Ariadna por Kubo kaj Fernando por Brazilo, Adrián Alejandro akceptis gvidi la aferon specife por Argentino kaj David Lopez-Rueda por Meksiko.

2015-09: Ariadna kaj Fernando paralele kontaktas la centran oficejon kaj cxefedelegitojn por scii pri la “respondilo” por farixgi delegito, kiu intertempe ne disponeblas rete.


Adrián Alejandro

unread,
Sep 19, 2015, 11:52:56 PM9/19/15
to TEJO-AMERIKO
Saluton al ĉiuj,

Mi sendis retmesaĝon al la ĉefdelegito de UEA en Argentino, Ruben Sánchez, kaj li respondis al mi la jenon:

Se temas pri la delegitoj de UEA , kiuj ankaux estas aktivaj, nur mi povis diri ke Ruben Diaconu estas unu el la plej aktivaj.
Kaj li membris cxe la Amerika Komisiono de UEA.
Ankaux mi membris, sed la agado estis malmulta.
Plenan liston de UEA-delgitoj vi havas en la Jarlibro 2015.

Kaj se temas nur pri "membroj argentinaj de UEA", mi antaux kelke da tempo sendisal vi  la informojn, kiuj cxiujare UEA sendas al mi.

Jen , alkrocxite, vi trovas la skanajxojn.(bv senkulpigi min, la sistemo rifuzis sxargxi la dosieroj. Mi baldaux resendos la skanajxojn, per aparta mesajxo!!!)


Inter la aliaj temoj kiujn ni babilos venontan oktobron, mi komentos mian deziron lasi la cxefdelegitecon post cx 2 jaroj (dum 2017). Fakte, mi dezirus ke la pli junaj sin-engagxigu serioze en la  instituciaj internaj funkciadoj de UEA.
Sed ne cxiuj ge-junuloj volas tion fari. Mi pretas por helpi la eventualjn dezirontojn!.

Amike,
Adrián Alejandro

El lunes, 7 de septiembre de 2015, 15:46:24 (UTC-3), Ari escribió:

David Lopez-Rueda

unread,
Sep 21, 2015, 7:48:47 PM9/21/15
to tejo-a...@googlegroups.com
Pardonon, mi intencis diri ke estas tri Delegitoj kaj Fakdelegitoj samtempe. Ne ekzistas Ĉefdelegito en Meksiko.

David

2015-09-21 14:02 GMT-05:00 David Lopez-Rueda <davidlo...@gmail.com>:

Saluton karaj,

Jen eta raporto pri mia ghisnuna esploro.

Mi jam identigis la nurajn tri delegitojn en Meksiko kiuj ekzistas lau la lasta eldono de la Jarlibro, temas pri Delegitoj kaj Chefdelegitoj.  Ili loghas en sufiche malproksimaj regionoj de la lando unu de la alia.

Al mi ankorau mankas esplori pri aliaj grupoj kaj aktivuloj lau provinco, sed chisemajne mi komencos fari tion kaj reportos.

Amike,

David


--

Nikvo WOODS

unread,
Sep 22, 2015, 11:48:15 AM9/22/15
to TEJO-AMERIKO
Mi kontaktos la (ĉef)delegito(j)n kaj demandos pri la situacio tie ĉi en usono.

Tiuj kiuj jam estas delegitoj - kiom ofte oni kontaktas vin, kaj pri kio?

Amike
Nikvo

Fernando Maia Jr.

unread,
Sep 22, 2015, 5:49:20 PM9/22/15
to tejo-a...@googlegroups.com
Nikvo, tre malofte. Mi diras, ke unu fojon en du jaroj averaghe ekde mia delegitigho. Sed tiu laboro ja permesos nin modernigi la delegitan reton pluraspekte. :) Dankon por kunighi al la grupo!

--

David Lopez-Rueda

unread,
Sep 22, 2015, 10:55:52 PM9/22/15
to tejo-a...@googlegroups.com


Mi profitas la demandon de Nikvo por peti helpon. Mi verkis mesagheton por sendi al delegitoj (kaj fakte sendis). Mi feliche ricevis reagon sed vershajne mi ne precizigis kion mi postulis de ili. Chu vi povus helpi min klarigi iom pli klare kion ni deziras de ili?


Jen ezkemplo de tia mesagho:


Estimata s-r(in)o....,


Mia nomo estas David López Rueda kaj skribas el San Luis Potosí, Meksiko.


De antau kelkaj semajnoj mi kunlaboras kun teamo kiu prizorgas projekton por vigligi la Delegitan Reton en la Amerika kontinento. Kiel komencpunkto ni deziras scii kiel la Delegitoj fartas, ĉu ili aktivas nuntempe en siaj regionoj kaj kiel ili taksas la nunan situacion rilate al la Delegita Reto en sia lando. Ĉu vi pretus helpi? Mi antaŭdankas.


Amike,

David López Rueda

Viceprezidanto de MEF (Meksika Esperanto-Federacio)

Prezidanto de MEJ (Meksika Esperanto-Junularo)


Dankegon!
--

Fernando Maia Jr.

unread,
Sep 22, 2015, 11:12:41 PM9/22/15
to tejo-a...@googlegroups.com
David, gratulon pro via agado! :)

Bone, avertu al la delegitoj, kiujn vi jam kontaktas, ke UEA kaj TEJO agadas nun partnerece kaj metode pri landa agado. La chefa celo de tiu kunagado estas garantii, ke UEA/TEJO havu almenau delegiton/junularan delegiton en chiu lando kie estas membroj. Por tiu celo ni komencis per Ameriko. Aliaj eblaj celoj, nechefaj, tamen intimaj al tiu agado, estas mem revizii kaj revigligi la reton, unue per sistema kontrolo pri la delegitaro kaj poste pri planado rilate al reciklado kaj kapabligo de delegitoj rilate al la laborplanoj de UEA/TEJO kaj al la strukturoj de la organizo mem. Se la delegito interesighas, li/shi estas bonvena aktive kunighi.

Amike,
F.

David Lopez-Rueda

unread,
Sep 23, 2015, 3:47:43 PM9/23/15
to tejo-a...@googlegroups.com

Saluton karaj,

Jen eta raporto pri mia ghisnuna esploro.

Mi jam identigis la nurajn tri delegitojn en Meksiko kiuj ekzistas lau la lasta eldono de la Jarlibro, temas pri Delegitoj kaj Chefdelegitoj.  Ili loghas en sufiche malproksimaj regionoj de la lando unu de la alia.

Al mi ankorau mankas esplori pri aliaj grupoj kaj aktivuloj lau provinco, sed chisemajne mi komencos fari tion kaj reportos.

Amike,

David

2015-09-19 22:52 GMT-05:00 Adrián Alejandro <adrian_al...@hotmail.com>:

--

David Lopez-Rueda

unread,
Sep 29, 2015, 7:58:01 AM9/29/15
to tejo-a...@googlegroups.com

Fernando, dankegon pro via reago, komentoj kaj helpo! Mi uzos tiujn informojn por pliprecizigi la mesaĝon.


Amike,

David


Ariadna Garcìa Gutièrrez

unread,
Oct 9, 2015, 11:55:27 PM10/9/15
to tejo-a...@googlegroups.com
Saluton karaj: Jam de antaŭ kelkaj tagoj mi ne retmesaĝis al nia tuta grupo sed  mi faris kelkajn demarŝojn rilate nian projekton. Mi informas pri nova rezulto rilate la ĝisnunan agadon. Héctor Tomás el Peruo fariĝis juna delegito por sia lando, pri kio mi multe ĝojas. Li havas entuziasmon kunagadi kaj pliaktivigi la movadon en Peruo. Ankaŭ li kandidatiĝis por fariĝi ĉefdelegito por la lando sed pri tio li ricevos konfirmon de la Ĝenerala Direktoro de UEA post kelkaj tagoj. Temis pri komuna atingo kaj pro tio mi volas gratuli vin ĉiuj, ĉi kaze speciale al Miguel Sánchez kiu rapide kontaktigis nin (Héctor kaj mi) kvankam li nun mem ne loĝas tie.
Kompreneble tio ne signifas fino de la laboro, eĉ male,nun ekestos pliajn defiojn por nia kontinento kaj temas pri bona momento multe pli impulsi nian esperanto-movadon. Mi informas vin pri aldona ĝojiga novaĵo: TEJO estis reelektita en la estraro de International Coordination Meeting of Young Organisation (ICMYO) dum la evento en Novyorko pasintsemajne. Niaj karaj aktivuloj Fernando Maia (Brazilo) Namir Sánchez (Dominika Respubliko) kaj Michael Brandini (Usono) reprezentis la organizon kiu estis elektita por plian jaron membri ĝian kernan gvidantaron,kio ja evidentigas la kvaliton de niaj reprezentantoj kaj aktivuloj en la regiono, do,ni multe pli strebu kaj motivigu al tio. David López el Meksiko kaj Adrián Alejandro el Argentino daŭre laboras por varbi novajn delegitojn. Ankaŭ vi diskonigu vian agadon pere de la diskutgrupo kaj sendu proponojn, kritikojn kaj sugestojn pri nia ĝisnuna agado. Dankon al ĉiuj kaj daŭre konservu vian emon!
Ari

Fernando Maia Jr.

unread,
Oct 13, 2015, 10:49:59 AM10/13/15
to tejo-a...@googlegroups.com
Gratulegon kaj dankon ankau al vi, Ari, pro tiu kunordigo! Mi kunfelichas pri la veno de Hector en nia rondo! Chu li jam partoprenas tiun chi grupon? :)

Amike, F.

hector

unread,
Oct 13, 2015, 11:33:56 AM10/13/15
to TEJO-AMERIKO
Saluton al ĉiuj, Jes, mi jam partoprenas sed ankoraŭ (ĝis nun) mi ne skribis. Mi sentas feliĉa pro labori denove kun esperantistoj. Mi pensas ke tiu ĉi jaro estas grava jaro por plikreskigi la movado. Mi petis al Osmo Buller helpon por membriĝi novaj peruaj esperantistoj al UEA per fondaĵo kanuto, ili deziras labori kun mi en reta disvastigado. Mi esperas ke ĉio sukcesos. Dankon al Ari pro la helpo.
Amike, Hector

David Lopez-Rueda

unread,
Oct 14, 2015, 7:03:17 AM10/14/15
to tejo-a...@googlegroups.com
Gratulojn al ili chiuj! Dankon Ari, pro la informo kaj laboro, kaj gratulojn ankau al vi! :)

Ariadna Garcìa Gutièrrez

unread,
Oct 14, 2015, 8:52:39 PM10/14/15
to tejo-a...@googlegroups.com
Mi aprezas viajn vortojn sed kiel dirite temas pri teama laboro, dankon por daŭre esti parto de tiu ĉi granda familio! Bonvolu kundividi daŭre viajn progresojn. Tre amike
Ari
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages