தமிழ்ச்சிறகுகள்

tamizhsiragugal@googlegroups.com

Description

வணக்கம்

தமிழ்ச்சிறகுகள் குழுமம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. தமிழார்வம் உள்ளவர்கள் நட்பினால் ஒன்றிணைந்து இணைய உலகில் உலா வருவோம்.
உங்களைப் பற்றிய சுருக்கமான அறிமுகம் தரவும்.


நன்றி.
தமிழ்ச்சிறகுகள்

Language

Tamil

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Group members
can view conversations
Group members
can post and will be held for moderation
Anyone on the web
can ask to join group