புத்தக கணகாட்சியில் புதுமை காணோலிபுத்தகம்

3 views
Skip to first unread message

Saravana Rajendran

unread,
Jan 5, 2013, 11:14:16 AM1/5/13
to Albert Fernando, Aldrin M ஆல்டிரின் ் Who AM I, benjami...@gmail.com, piravakam, Rajendra Saravana, S.Prince ennares Periyar, tamil_...@googlegroups.com, tamil2friends, Tamiz, thanthaiperiyar, அன்புடன், பண்புடன், மகா ராஜா
முதல்முறையாக தந்தை பெரியாரின் படைப்பான "இனி வரும் உலகம்" காணோலி
புத்தகம் வடிவில் வந்திருக்கிறது,

1930களில் கூறிய அந்த மேதையின் சிந்தனைகளை நம் கண்முன் காட்டும் காணொலிப்புத்தகம்

அற்புதமாக விஞ்ஞான பதிவை காணுங்கள்

--
*Mumbailive <http://mumbailive.mobie.in>*
Find mumbai follow mumbai
TPI-Mumbai
09819166850/9029512535

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages