தமிழன்

tamizan@googlegroups.com

Description

வணக்கம் நன்பர்களே.

தமிழ் உலகம் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருந்து வந்தகாலத்தில் தந்தை பெரியார், அறிஞர் அண்ணா போன்றோர் இருந்து தமிழ் மக்களுக்காக போராடினார்கள் அப்பொழுது உலகம் முழுவதும் இருந்த தமிழர்கள் அவர்களின் இயக்கத்திற்க்கும் போராட்டத்திற்க்கு ஆதரவு அளித்தார்கள். இன்றைய நிலை???????

Language

Unknown language

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post and will be held for moderation
Anyone on the web
can ask to join group