தமிழ் முஸ்லிம் சகோதரர்கள்

tamilmuslimbrothers@googlegroups.com

Description

இது ஒரு இயக்க, அமைப்பு, கட்சி வெறியின்றி முஸ்லிம்கள் அனைவரும் சகோதரர்கள் என்ற எண்ணத்தைக் கொண்ட தமிழ் மொழி பேசும் முஸ்லிம் சகோதரர்களின் கூட்டு குழுவாகும்.

சமுதாயத்தில் அனைவரிடையேயும் நல்லதொரு இணக்கமான சூழலையும் ஒருங்கிணைந்த கட்டுக்கோப்பையும் உருவாக்குவதே இக்குழுவின் இலட்சியம்.

Language

Tamil

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Group members
can view conversations
Group owners and managers
can post
Anyone on the web
can ask to join group