வேர்டுப்பிரெசு கலைச்சொற்கள்

4 views
Skip to first unread message

ravid...@googlemail.com

unread,
Nov 17, 2009, 6:10:36 PM11/17/09
to tamil_wordpre...@googlegroups.com
அடிக்கடி பயன்படும் வேர்டுப்பிரெசு கலைச்சொற்களை


பக்கத்தில் இடுங்கள். அனைவரும் சீரான தமிழ்க் கலைச்சொற்களைப் பயன்படுத்த உதவும். 

இன்னும் சில ஆங்கிலச் சொற்களைச் சேர்த்து விட்டு, நாளை தமிழ்ச் சொற்களைச் சேர்க்கலாம். 

ரவி
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages