விக்சனரி

tamil_wiktionary@googlegroups.com

Description

தமிழ் விக்சனரி தளத்துடன் இணைந்து தமிழ் கலைச்சொல்லாக்க, மொழிபெயர்ப்பு உரையாடல்களை மேற்கொள்வதற்கான களமாக இம்மடலாடற்குழு திகழும்.

இங்கு இணையும் முன் http://ta.wiktionary.org தளத்தில் பயனர் கணக்கு உருவாக்குவதும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

Language

Tamil (United States)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post but posts from new members will be held for moderation
Anyone on the web
can join group