Mixet.se Köp & Sälj - En Rikstäckande Annonsmarknad

6 views
Skip to first unread message

Giuelith Diamond

unread,
Dec 1, 2010, 5:54:20 AM12/1/10
to
Här kan företag och privatpersoner köpa och sälja, förmedla och
informera

Tjänster, Bostäder, Fastigheter, Fordon, Maskiner, Varupartier,
Kontakter, Bolag. Affärsöverlåtelser. Torghandel, Arbetskläder,
Verktyg, Byggmaterial, Leksaker, Prylar, Möbler, Dekorationer,
Förbrukningsartiklar, Livsmedelspartier, Elektroniska produkter,
Industri inköp, Upphandlingar, Anbud, Uppdrag, Hälsa & Alternativ
Hälsa, Trycksaker, Juridisk Hjälp, Fötetagsetableringar, IT & Telekom,
Biljetter, Evenemang, Samt Råd & Tips, etc. Välkommen till http://Mixet.se
!

Pinkhasik

unread,
Dec 28, 2010, 3:35:16 PM12/28/10
to

Есть новая
конструкция
ПОЛОГО
токового
провода
линий
воздушных и
кабельных
электропередач
высокой
мощности –
снижение
расхода
цветных
металлов в 2
– 3 раза при
уменьшении
потерь в
сетях
промышленной
частоты на 50%.
Патент
России.
Ноу-хау в
способе
монтажа.
Можем
уступить
все или
частично
права. Alex...@k66.ru
Александр.


Pinkhasik

unread,
Dec 29, 2010, 1:44:57 AM12/29/10
to

Det finns en ny design IHÅLIGT nuvarande tråd luftledningar och kabel
överföring av hög effekt - minska förbrukningen av icke-järnmetaller är
2-3 gånger med en minskning av förluster i nätverk av kommersiella
frekvens på 50%. Patent i Ryssland. Know-how i processen för
installationen. Kan ge hela eller delar av lagen. Alex...@k66.ru
Alexander.


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages