Samhällsproblemen är ibland omöjliga att lösa

8 views
Skip to first unread message

Mats Winther

unread,
Jan 5, 2021, 1:22:24 AM1/5/21
to
Det enda vi kan hoppas på i dagens läge är att hålla skeppet flytande. I USA så hamnar en tredjedel av svarta män i fängelse. Amerikanarna lever med det och låtsas som det regnar. Vi har snart samma tillstånd i Sverige. Vi tvingas leva med det, helt enkelt. Moderna människor tror alltid att de kan lösa problemen, olikt förr, då man litade till Guds försyn. Men problemen kan sällan enkelt lösas. Exempelvis tror många att coronakrisen kan hanteras antingen rätt eller fel. Vissa säger att Sverige gjort fel, medan andra länder gjort rätt som stängt ner sina samhällen. Men det finns inget rätt sätt att hantera pandemin. Hur man än gör blir det fel, på ena eller andra sättet. Vi kan bara hoppas på att vaccineringen leder till flockimmunitet.

Det finns heller ingen politisk helhetslösning på problemen kring massinvandring och globalism. Vårt samhälle förstörs och vår civilisation undermineras, och det enda vi kan göra är att nödtorftigt laga hålen som uppstår i skeppets skrov. Det mest effektiva vi kan göra är att bidra till förhöjd medvetandenivå hos kollektivet. När människor lever i ett bekvämt välfärdssamhälle så blir de omedvetna som barn. En typisk svensk man är som en tolvåring idag, och bland kvinnor är tillståndet ännu värre. (Det här gäller även Sverigedemokrater.) Det liknar vad vi ser hos domesticerade djur, nämligen att ungdomliga egenskaper lever kvar hos äldre individer (neoteni). Den neoteniska utvecklingen kommer hos människan till uttryck såsom psykologisk infantilism.

Det är infantilismen vi måste bekämpa. Det sker genom att bidra till generell medvetandeförhöjning. Den politiska makten, förklarar Augustinus i "Gudsstaten", är nödvändig men ineffektiv. Syndens källa är nämligen människosjälen, som inte kan helas av yttre åtgärder. Människorna måste mogna till insikt och uppnå ett ansvarsfullt vuxenskap. De måste reparera sina själar från syndens nedbrytande effekt, annars blir det bara värre och värre. Framförallt måste folk begripa att mänskligheten är anfäktad av arvsynden. Steven Pinker ("Ett oskrivet blad") visar att människan har onda och destruktiva sidor i sin nedärvda natur, något som överensstämmer med den kristna doktrinen. Politiker och debattörer utgår dock ifrån att invandringen i längden leder till något gott. De tror nämligen att människan till sin natur är god och produktiv. Enligt både vetenskapen och teologin är det här en överförenklad och alltför ljus bild. När samhället blir kulturellt och etniskt splittrat kommer mänsklighetens nedärvda mörka sida fram, något som leder till samhällets förfall. Det enda som kan stävja mörkret är medvetandets ljus.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages