Trakasserad av chef på plus jobb

149 visningar
Hoppa till det första olästa meddelandet

Morgan Ohlson

oläst,
17 mars 2006 15:27:282006-03-17
till

Allt i denna artikel finns fullt dokumenterat.

Redan i december fick jag klart en placering på plusjobb. Kontakten under
januari var därefter medioker. Som anställning eller rekrytering betraktat
har jag aldrig hört talas om så uselt mottagande och introduktion. Min
blivande arbetsledare sa bara att jag glömts bort. På fråga om inte detta
var lite underligt och ganska dåligt erhölls löjliga bortförklaringar.

Arbetsstället är Karlstads kommun, förvaltningen för Teknik och fastighet.
Arbetsledaren är chefen på driftsenheten: P-A Bergman.

Pga av detta inleddes första dagen på plusjobbet (ons 060201) med en
frispråkig diskussion mellan mig och arbetsledaren. Jag menade att kommunen
varken visat mig förtroende eller normal respekt. Med tanke på mitt
uppdrag*(1) var detta ganska underligt. Arbetsledaren bedyrade att de visst
hade fullt förtroende och att bara vi nu kom överens skulle allt gå fint.
När alla frågor luftats lovade vi varandra att se framåt och att arbeta
konstruktivt och i god anda. Detta skakade vi hand på.

Tre dagar senare EM 0203 meddelar arbetsledaren att jag (undertecknad )
kallats ?till en information? i Jobbcenters*(2) lokaler på måndag FM 09.00.
Arbetsledaren visste inte mer, sa han.
Måndagens möte visar sig vara en ren provokation. Mötet bestod av mig, min
arbetsledare och Jobbcenters chef Bengt Libäck [BL]. BL säger några fina
saker men inget mer. Någon information fanns inte alls. De hade ingen
dagordning. De hade inga förslag. I stället vill BL att jag ska ställa upp
på någon sorts informella ?upptuktelsesamtal? på hans kontor, vilket jag
nekar. När jag nekar delta i ?privata samtal? beslutar de att vi ska
diskutera en omplacering. Min arbetsuppgift skulle alltså vara beroende av
hemliga samtal på högste chefens kontor!? Alltså utan förvarning och helt
utan sakliga skäl. Vi bestämmer då att facket ska delta i sådana samtal.

För plusarbeten gäller i Karlstad kommun avtalet AB 05 (allmänna
bestämmelser) samt Plussavtal 06 (undertecknat av SKTF). I det senare
framgår tydligt att plusarbetare, just på grund av lång frånvaro från
arbetsmarknaden ska mottas i samförstånd och med extra hänsyn.

Efter flera märkliga turer, även från fackets sida (Jusek) får jag en
arbetsbefrielse som gick ut fredagen 060310. Alltså infann och anmälde jag
mig åter igen på den arbetsplats där jag hade påbörjat min plusanställning.
Under måndagen kallades jag till flera möten som på eftermiddagen utmynnade
i ett möte där jag med omedelbar, på ?synnerliga skäl? (fortfarande ej
angivna) verkan:
- avstängs från arbete
- med lön
- och underrättad om avsked

Igår, torsdag 060317 kom min ombudsman till Karlstad för MBL om
avstängningen. Ombudsmannen förklarar efter MBL-förhandlingen:
Avstängningen kvarstår, om än på besynnerliga grunder. Kommunen avser gå
vidare därefter med avsked om jag (undertecknad) vägrar sätta mig i
informella (pennalistiska uppfostrande) samtal med Jobbcenters chef. Chefen,
Bengt Libäck misstror mig så till den grad att jag ska avskedas, utan
sakliga grunder. Ändå, märkligt nog skulle allt kunna lösas med informella
samtal omfattande bland annat en omplacering. Genom upptrappningen och hoten
avser alltså karlstads Jobbcenter omplacering trots att inte ett enda
sakligt skäl framlagts. Hellre än att förklara sina grunder går man i
stället till avsked. Öppet samhälle !?
Detta är alltså inte ens ett ?vanligt jobb? utan ett plusjobb med inslag av
arbetsmarknadsåtgärd. Kommunen har ingenting att tjäna på detta. Jag
däremot sänks systematiskt i sann pennalistisk anda.

Allt ovan finns noggrant dokumenterat.

Morgan Ohlson
(uppgifter uppdaterade)
-----------------------------------------

*1. Mitt uppdrag var en organisationsutredning angående eventuella framtida
kompetensproblem i samband med omfattande pensionsavgångar på Teknik och
fastighetsförvaltningens driftsenhet (vattenverk, rening, vägbyggnation mm).

*2. Jobbcenter är en avdelning under Arbets och Socialförvaltningen i
Karlstads kommun som ansvarar för alla plussarbetare. Plussarbetare är
tydligen fattigjon underställda skrupulösa socialchefer.
//

Marcus Stromberg

oläst,
17 mars 2006 18:31:382006-03-17
till

On Fri, 17 Mar 2006, Morgan Ohlson wrote:

> Allt ovan finns noggrant dokumenterat.

I så fall kan du väl höra av dig till någon reporter på NWT eller VF? Om det du
skriver här håller streck även vid en närmare granskning har den tidning du
vänder dig till en intressant story att publicera. Nyhetsvärdet är stort med
tanke på att plusjobb nyligen införts. Eventuellt kan det lyftas upp till
riksnivå, som ett "case" i en allmän granskning av plusjobbens effekter.

Marcus

m9...@abc.se

Morgan Ohlson

oläst,
18 mars 2006 15:45:342006-03-18
till

Dom är helt välkomna att höra av sig.


Morgan O.

Marcus Stromberg

oläst,
18 mars 2006 16:18:132006-03-18
till

On Sat, 18 Mar 2006, Morgan Ohlson wrote:

> Dom är helt välkomna att höra av sig.

Visa lite initiativkraft och ring själv! Du kan ju lägga ut din egen story för
allmän beskådan här på Usenet. Då ska du väl inte banga för att ringa till en
journalist?

Marcus

m9...@abc.se

Morgan Ohlson

oläst,
10 apr. 2006 10:39:242006-04-10
till

----------------------------------------------

*** Dagens MBL ***

Kommunen har tidigare avstängt mig på synnerliga skäl, vilka ej har
angivits. Man varslade då om snarast avsked. För det senare hävdade man att
jag arbetsvägrat.

Vid dagens MBL, gällande mitt avsked framkom att min arbetsvägran skulle
bestått i upprepad arbetsvägran. På begäran att arbetsgivaren skulle
precisera detta formulerades påståendet om till ?vägran delta i möten?.
På fråga om vilka möten blev flera möten plötsligt bara ett. Det möte som
vägrats skulle avse en omplacering, vilket arbetsgivaren redan tidigare
överenskommit skulle ske med facklig representant. Dvs att den omfattande
arbetsvägran arbetsgivaren lagt som grund för avsked i själva verket var ett
enda möte med ett innehåll som stred mot en uppgörelse arbetsgivaren själv
ingått. Plötsligt blev det tomt.

Varför man avstängde undertecknad med omedelbar verkan på ?synnerliga skäl?
och varför man från begynnelsen hävdade att en omplacering var nödvändig är
fortfarande helt oförklarat av kommunen. Nu visar sig alltså även avskedet
enbart handla om trakasserier.

På sätt och vi tycker jag synd om en kommun som har tjänstemän som trampar
på demokratisk värdegrund, agerar så pennalistiskt och på det hela taget
beter sig för djävligt.
.


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
21 apr. 2006 10:11:182006-04-21
till
On Fri, 17 Mar 2006 20:27:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:

Mystik kring fortsatt avstängning

--
Citat 06-04-18 Härmed förlängs din avstängning från tjänstgöring som
Plusmedarbetare vid arbets- och socialförvaltningen i Karlstads Kommun.
Avstängningen är förenad med lön och löper fr o m 10 april 2006.
Avstängningen gäller i avvaktan på överläggning angående avsked, i enlighet
med AB 05 §9 mom 1.
--

Det sker av personliga skäl. Närmare har de vägrat att svara. Kommunen
påstår att man efter 3 dagar upptäckt att undertecknad inte duger för en
ARBETSMARKNADSÅTGÄRD.

Sommaren 2003 sa en tjänsteman vid AF (kontoret Svingeln) i Göteborg att,
citat:
? - Du kommer aldrig mer att få en arbetsmarknadsåtgärd av oss.?
(Brott mot grundlagen?)

Är det möjligen så att det sker ILLEGALT SAMARBETE OCH FÖRTAL mellan
myndigheter!? Den förklaringen är betydligt mer sannolik än att över huvud
taget någon (praktik) får sparken efter tre dagar. Karlstads kommun kanske
inte tycker om mig idag, men det är extremt magstarkt att fatta ett sådant
beslut redan efter 3 dagar.

Plusjobb är en arbetsmarknadsåtgärd och att de som får det SKA emottas
särskilt hänsynsfullt enligt avtal.

Kommunen, med BL i spetsen har genom falska påståenden, undlåtelse följa
avtal, hemlighållande av skäl /motiv är extremt (om ej unikt). Samtliga
papper saknar diarienummer (e motsv) och jag har efter 4 veckor ej fått se
protokoll från 1'a MBL-rundan. Detta låter kanske inte så allvarligt ändå.
Jag är beroende av arbetslöshets-ersättning och är alltså bunden till
dessa tjänstemän. Genom mitt beroendeförhållande präglas mina dagar av detta
trakasseri och sakta försöker de vända upp och ned på min tillvaro. Tro det
eller ej, men samma typ av beroendeställning finns mellan mig och dessa
trakasserande tjänstemän som det gör mellan fånge och tortyrledare. Precis
som med tortyr försöker kommuncheferna upplösa mina psykosociala
referensramar.
Det är lätt, mycket lätt att rasa igenom och tappa greppet när man
utsätts för den här typen av offentlig mobbning, dessutom i
beroendeställning. Neuros och även psykos är helt naturliga reaktioner på
den här typen av behandling. Om så sker kommer helt klart det i så fall att
användas mot mig helt utan hänsyn till orsakerna!

Senaste beslutet överst är märkligt. Undertecknaren har tidigare emellertid
nekat till att han arbetar där. Alla Plusarbetare är anställda på
Jobbcenter. Varför kommer då beslut från fel instans?

Trevlig helg till alla som bryr sig.
.

Morgan O.

Henry

oläst,
21 apr. 2006 10:33:512006-04-21
till
Morgan Ohlson said the following on 2006-04-21:


Du är kanske politiskt aktiv på ett icke politiskt korrekt sätt?


Morgan Ohlson

oläst,
22 apr. 2006 09:15:512006-04-22
till

Om jag har begått något lagbrott så ska jag lagföras. T.ex. om jag har
förtalat, demonstrerat felaktigt etc. Annars förväntar jag mig rättigheter
och respekt enligt grundlagen, yttrandefrihet och åsiktfrihet samt
behandling av arbetsgivare enligt avtal.
Ngn kallade Norge för "Sista socialiststaten". Det måste väl ändå vara
Sverige som är... och tyvärr då i fel aspekter.

Visst är det sanlöst patetiskt att Sverige, här det har skrutits vitt och
brett om transparens och genomsynlighet, öppenhet etc. godtar, rent
juridiskt, att arbetsgivare börjar trakassera, manipulera och dölja sina
motiv. Dom berättar inte ens varför jag ska ha sparken.

F.ö. pratar jag ofta filosofi med folk, men drar mig i allmänhet för att
tala politik. Höger - vänster-politik har jag knappast aldrig talat med ngn
om. Undviker det oftast även här på usenet. Men, de flesta
tjänstemanna-krädjur i det offentliga begriper väl inte såna skillnader.


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
3 maj 2006 05:37:282006-05-03
till
On Fri, 17 Mar 2006 20:27:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:

Kommunens etisk-demokratiska ansvar

Karlstads kommun har, som sagts valt att nu gå till vanligt avsked. Eftersom
plusarbetare är anställda under AB (Allmänna bestämmelser) så gäller inte
LAS.

Jag har rätt att få reda på varför jag ska avskedas. Avtalen är emellertid
så svaga att kommunen fifflar bort det. Kommunen anger ?personliga
egenskaper? som skäl för uppsägningen. (Detta tror jag inte är så ovanligt i
Sverige)

Det är auktoritärt översitteri. Låt mig förklara. Kunskap, handlingar etc
kan en människa utveckla och förändra. En arbetsgivare kan exempelvis enkelt
hävda att en persons ?kompetens? inte passar på en viss arbetsplats.
Personliga egenskaper är det annorlunda med. Vi växer upp, formas och får
en personlig kärna av egenskaper man inte lätt (kanske inte alls) kan ändra
på.

När en arbetsgivare tillåts, jag menar verkligen TILLÅTS hävda att en
individs personliga egenskaper inte duger så klassificerar man människan.
Dvs att en arbetsgivare i Sverige alltså enligt lagar skulle ha rätten att
nedvärdera människor, inte bara för felaktig kompetens men ÄVEN FÖR DERAS
EXISTENS !!!

# Är detta tillåtet i grundlagen?
# Är det acceptabelt enligt mänskliga rättigheter? (troligen inte)
# Står det i samklang med demokratisk värdegrund? - Definitivt inte.

Detta är ingen lek med ord! Handlingar och attityder kan förändras, men att
en arbetsgivare skulle ha rätt att fördöma en människas personliga drag är
auktoritärt. Troligen i strid med grundlagen. Det visar på en syn på
medborgaren som underställd även i allmän mening. I plusarbete är det så
att arbetsgivaren (kommunenhet /socialkontor) samtidigt har ett
myndighetsansvar. Socialkontoret har en absolut skyldighet att behandla
medborgare med mänskliga hänsyn. I rollen som arbetsgivare har man
emellertid inte samma etiska krav (äv enl avtal?). I mitt fall kolliderar
dessa och frågan är om myndigheten har mognad /moral nog att särskilja sina
roller som arbetsgivare respektive socialt arbetande myndighet? Hittills har
de inte gjort det utan använder sin auktoritet både som arbetsgivare och
myndighet för att trakassera, hota och skrämma.
.

Morgan O.

PS. För några år sedan, här på usenet yalades dagligen om den ena liberala
friheten och rättigheten efter den andra. Plötsligt har det blivit
knäpptyst. Nu tycks det som att T.Nordh är en av de rättvisa och liberala
här. /DS

Jana

oläst,
3 maj 2006 06:31:252006-05-03
till
"Morgan Ohlson" kvad:

> PS. För några år sedan, här på usenet yalades dagligen om den ena liberala
> friheten och rättigheten efter den andra. Plötsligt har det blivit
> knäpptyst. Nu tycks det som att T.Nordh är en av de rättvisa och liberala
> här. /DS

Här i gruppen har inte särskilt mycket förändrats. Din nyvunna sympati
för Tomas Nordh är nog symptom på något helt annat än vad du tycks tro.

--
A noise annoys an oyster

Morgan Ohlson

oläst,
11 maj 2006 03:38:402006-05-11
till
On Fri, 17 Mar 2006 20:27:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:


För mig blev det faktiskt en chock när jag insåg att Sverige är ett land,
där det samma dag, nästan samma klockslag startar trakasserier från helt
olika håll.

I startinlägget beskriver jag arbetsgivarens [AG] första ?mystiska möte?.
När jag kom hem den dagen så kunde jag inte längre besöka flera av de stora
sidorna på internet. Inte stängts av från ägarna, utan blockerats via
?linan?. Ungefär som ?surflås? som en del sätter för sina barn. Sidorna som
blockerades i exakt en månad var Arbetsförmedlingen, AD, Aftonbladet och
Ring P1's debatt och ev någon mer. Allt annat fungerade som vanligt.

(Om jag förstår rätt så är det enbart internetleverantörer som kan göra
något sådant. Men att bevisa det är nog nära omöjligt)

Trots alla underligheterna med arbetsgivaren så har inte facket gjort nästan
någonting. När min ombudsman kom till Karlstad för MBL2 så stannade han 50
minuter. Han bara smet utan att reda ut flera planerade punkter med AG.
Poff, så var han väck.

Arbetsgivaren har hållit information för övrig personal på min arbetsplats.
Men informationen som de givit annan personal, den har jag inte fått. Enligt
ett vittne kan det röra sig om direkt förtal från arbetsgivaren. Reagerar
facket? Nä, dom jäspar.

När jag tänker på att Sverige under många år kallat sig folkhem, då börjar
jag fundera. Om regering (staten) och kanske etablissemanget (samhället) är
föräldrarna åt alla oss andra.
Visst kan man få skamvrån (fängelse) om man bryter mot reglerna. Men är det
verkligen ett hem om man får de mest jävliga straffen baserade på
godtycklighet? Det är någonting som inte stämmer. Guillous Ondskan, det var
några år sedan, men mönstret finns tydligt kvar.

...och för mig är rubriken helt sann. Insikten om det verkliga Sverige,
alltså både den ljusa och den mörka sidan har för mig kommit som en chock.
.

Morgan O.

Joacim Persson

oläst,
11 maj 2006 14:28:192006-05-11
till
Morgan Ohlson wrote:
> När jag kom hem den dagen så kunde jag inte längre besöka flera av de
> stora sidorna på internet. Inte stängts av från ägarna, utan blockerats
> via ?linan?. Ungefär som ?surflås? som en del sätter för sina barn.
> Sidorna som blockerades i exakt en månad var Arbetsförmedlingen, AD,
> Aftonbladet och Ring P1's debatt och ev någon mer. Allt annat fungerade
> som vanligt.
>
> (Om jag förstår rätt så är det enbart internetleverantörer som kan göra
> något sådant. Men att bevisa det är nog nära omöjligt)

Jag har ingen aning om vad det där handlar om och detta är väl något
senkommet, men i det läget kunde en s.k. traceroute varit intressant, för
att se exakt var det stoppar någonstans.

Utan att kollat saken närmare gissar jag på att samtliga de servrar du
nämner ligger i Stockholm. Så det kan ju ha krånglat med någon router eller
segment mellan Karlstad och Stockholm då. Helt vanligt nätstrul, där den
gemensamma faktorn som du blev lite nojig över bara var att alla "stora
sidor" du försökte nå råkar ligga på samma del av nätet. (Råkar och råkar.
Det finns ju historiska skäl till varför vi har en huvudstad.)

Men en tanke slår mig: Kännandes mina löss på gången, som man säger, undrar
jag om inte höga herrar i Rörelsen tycker det här med Internet är -- inte
en fluga -- men ett problem, för dem. De tycks vara paradigmiskt beroende
av broadcastmodellen nämligen, från ideologi till praktik. Det skall stå EN
talare och predika för en pöbel som lyssnar. Den enda feedbacken skall vara
hurrarop eller så. Ingen dialog. För då kommer det där besvärliga
ifrågasättandet problematiserandet och mothugget som de inte kan bemöta och
vet om det.

Mycket av nätet är i dag antingen statsägt (f.d. Telia) eller, på många håll
i landet, kommunalägt. Ofta finns det också bara ett alternativ. (De olika
ADSL-leverantörerna använder t.ex. samma kablar hur som helst.)

Kan man /lita/ på de där människorna, att de respekterar
yttrandefriheten /när det gäller/? Eller kommer de att försöka tysta folk
som de finner besvärliga? De har ju redan agerat i den riktningen i samband
med de famösa muhammedbilderna. Men var slutar det? Just i det fallet var
det den nu för andra gången avskedade ministern som gick på i
ullstrumporna. Men än värre är det nog med små stats- eller kommunalägda
företag där Rörelsen kanske, som brukligt, plockat in sina egna små
pålitliga gubbar. Kan man lita på nätoperatörer som ägs av staten eller
kommunerna? Om de får press på sig från regeringen eller säkerhetspolisen
-- kommer de då att försvara sina kunder eller kommer de att ge efter, även
om kraven från myndigheter och regering är direkt grundlagsvidriga? Det kan
ju gälla såväl avstängning av enskilda dissidenter som avlyssning.

Det har ju varit några incidenter på sistone som gör att man blir mer än
bara lite fundersam över hur det står till med rättspatoset hos
nomenklaturan rörande yttranderfrihet och andra medborgerliga friheter.

Morgan Ohlson

oläst,
18 maj 2006 03:47:262006-05-18
till
On Mon, 10 Apr 2006 14:39:24 GMT, Morgan Ohlson wrote:

> On Fri, 17 Mar 2006 20:27:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:
>

Avsett för Debattforum, Ring P1.

---------------------
Detta inlägg sensurerades 2ggr av Ring P1's debattforum. Man uppger där att
jag i det nedanstående "drar in utomstående".
----------------------

Tack Bo, för att du vågar reagera!

?Mannen på fyren?: Att mobbning förekommer mellan skolbarn eller på en
arbetsplats som folklig pennalism är ju känt, som du säger.

I fallet Ulf Larsson gömdes 1000 tals sidor. Sådant kan ske som trakasseri
om övriga med kännedom tystas av rädsla eller hot. Annars måste det vara
nätverk !!!

Jag är helt frisk och är aldrig straffad eller misstänkt för brott. Däremot
är jag bla en av de som tidigt hårt angripit ?tokfeministerna? i sak för
nazifeministisk strategi.

2003 1) En tjm på AF uttalade ordagrant: ? - Du kommer aldrig mer att få
en åtgärd av oss.? 2) På hösten samma år blev jag genom extrema
trakasserier utslängd från samarbetssamtal (om ett barn) vid Familjerätten i
Mölndal. Familjerätten gick så långt att de använde barnet mot mig.
(Sätt att dölja olagliga avsikter) Naturligvis var jag då tvungen att dra
mig ur för barnets skull. Mitt ärende har paralleller med fallet ?Nodaddy?
på www.
http://www.nodaddy.nu/ (jag är INTE nodaddy).

Sum: Trakasserierna kan bottna i socialtjänsten och /eller AF. Men, eftersom
världen och även Sverige tycks vara oändligt sjukt kan det förstås vara
andra startpunkter.
Ett mans-centrum har bekräftat att män statistiskt, ganska ofta råkar illa
ut på familjerätten just i Mölndal.

Chefen är alltså anställd på Arbets- o socialförvaltningen i Karlstad.

Kopplingarna finns således både till AF och socialkontor. Trakasserierna har
alltså en viss formell prägel. Även facket beter sig märkligt och min första
ombudsman hade helt klart ?hemligt? samarbete med arbetsgivaren.

På den aktuella arbetsplatsen jobbade jag två (2) hela arbetsdagar innan
trakasserierna drog igång och jag befanns ?för farlig? för att vara kvar.
.

Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
30 maj 2006 02:47:592006-05-30
till
On Mon, 10 Apr 2006 14:39:24 GMT, Morgan Ohlson wrote:

> On Fri, 17 Mar 2006 20:27:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:


*** Kompetensutveckling att jävlas ***

Från början i det här ärendet hade kommunen ingen laga grund för
omplacering. Fortfarande har man vägrat beskriva exakt vad det är som ligger
till grund för deras agerande. (Brott mot rätt till insyn i eget ärende).
Kommunen har även vid minst 3 tillfällen brutit mot avtal.

Senaste tiden har kommunen backat. F.n är jag avstängd på samma synnerliga
skäl. Men, i avvaktan på uppsägning som är en mer odramatisk form att lämna
en arbetsplats.

Men, under denna avstängning har nu chefen Bengt Libäck INTE beslutat om
uppsägning. Jag är alltså avstängd på synnerliga skäl (farlig) men trots det
går kommunen inte ens till uppsägning.
Naturligtvis är skälet att man ska kunna fortsätta trakasserierna, och
det är ju svårt om jag inte jobbar där. D.v.s att jag 31'e maj genom
kommunens dokument beskrivs som farlig, men plötsligt från 1, juni ska gå i
tjänst igen och då på okända skäl (tvärs mot avtal) förhandla om en
omplacering.

Allt började med att Libäck på obefintliga grunder krävde diskussioner om
omplacering. L gick med på att facket skulle delta i möte om omplacering.
Ännu har kommunen inte motiverat omplaceringen.

Det ironiska är att kommunen trots att man upprepat bryter avtal och saknar
skäl lyckas provocera fram diskussion om omplacering pga fackets slöhet
(understatement). Om facket agerat korrekt hade arbetsgivaren sannolikt
varit chanslös eftersom de agerat både aggressivt och inkompetent. Kommunen
tillåts alltså av facket att tjäna på att bryta både lagar och avtal.

Kommunen uppvisar en så provocerande och aggressiv attityd att man som
helhet också skapar en orimlig arbetssituation.
.

Morgan O.

Geranium

oläst,
30 maj 2006 12:27:212006-05-30
till
>
> Kommunen uppvisar en så provocerande och aggressiv attityd att man som
> helhet också skapar en orimlig arbetssituation.
> .
>
> Morgan O.


Hej!

Det finns fler som man har jävlats med. Kolla här: http://www.mobbad.net

Försök att ta semester och åk iväg på nåt kul, om det går.

Vänliga hälsningar

Henrik Bengtsson

oläst,
30 maj 2006 13:00:392006-05-30
till

"Geranium" <nomailN...@nospam.org> skrev i meddelandet
news:kn_eg.1122$YI3.1074@amstwist00...

>>
>> Kommunen uppvisar en så provocerande och aggressiv attityd att man som
>> helhet också skapar en orimlig arbetssituation.
>> .
>>
>> Morgan O.
>
>
> Hej!
>
> Det finns fler som man har jävlats med. Kolla här: http://www.mobbad.net

En annan lämpligt site. http://www.godfuckingdamnit.com/
--
Henrik Bengtsson
---
"The purpose of a security device is to protect a network, not to be
fast. Fast is what airline travelers want when passing through airport
security, secure is what they want when they tumble through the air
after their plane blows up"
-Bill Stout


Morgan Ohlson

oläst,
4 juni 2006 13:04:392006-06-04
till
On Mon, 10 Apr 2006 14:39:24 GMT, Morgan Ohlson wrote:

> On Fri, 17 Mar 2006 20:27:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:
>


*** Senaste humorrapporten ***

Det senaste fantastiska tricket som arbetsgivaren kör med är följande.

De behåller mig nu avstängd, eftersom jag är så farlig ;o) Detta sker i
avvaktan på slutförhandling om uppsägning (eller omplacering).

...men arbetsgivaren har inte varslat om uppsägning!!!

...alltså kan man inte ha någon slutförhandling. Man kan ju inte förhandla
om något som inte finns. Jag är alltså förtfarande anställd, har lön men är
avstängd. Tricket är alltså att arbetsgivaren avstår gå till uppsägning.

Detta är en statlig arbetsmarknadsåtgärd. Med dessa kloka åtgärder blir jag
nog snabbt ?fixad? för arbetsmarknaden *ha ha*

Jag måste vara väldigt farlig... Grrrrr! *he he *

Att fundera på: Vad kommer det sig att Sverige officiellt jobbar på att
stoppa mobbning och trakasserier av barn, men att vuxna ska vara godkända
för mobbning av alla de slag?


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
26 juni 2006 07:14:162006-06-26
till
On Mon, 10 Apr 2006 14:39:24 GMT, Morgan Ohlson wrote:


*** Förnedring, ny arbetsgivartaktik? ***

Arbetsgivaren har bland annat, så här långt använt
# förtal inför annan personal och mellan enheter
# lögner om händelser
# vägrar ange skäl (strid mot avtal och lag om rätt till insyn i eget
ärende)

Detta framgår i dokument samt Karlstads kommun Jobbcenters vägran att
besvara frågor som enligt lag ska besvaras. Fortfarande vet jag inte vad som
ligger till grund för trakasserierna.

Trots påtaglig systematisk förnedring och påståenden om att jag är farlig
tycks arbetgivaren så väl som facket passivt anse att ärendet endera får
bero, eller att jag efter omplacering (mot avtal) ska återgå i tjänste med
fullt förtroende för den fascistisk-pennalistiska chefen som om ingenting
har hänt.

Det hela påminner om debatten som var om galgar och pet-flaskor i rumpan som
initieringsriter bland unga fotbollsspelare. En tro på eller krav om
underkastelse helt i strid med demokratisk värdesyn och grundlagens
intentioner om repekt för alla personer.


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
3 juli 2006 02:30:042006-07-03
till
On Mon, 10 Apr 2006 14:39:24 GMT, Morgan Ohlson wrote:


*** HOTAD AV KARLSTADS KOMMUN ***

Öppet brev om mitt dagsaktuella arbete på Karlstads kommun
(Öppet brev annonymiserat)

Kommunen har genom Jobbcenter (YL) agerat omdömeslöst, obalanserat,
provokativt och direkt olagligt. Efter endast 3 arbetsdagar(*3) bröt man mot
avtalsordning, därefter negligerat lagar om arbetstrygghet och
grundlagsskyddad rätt till lika behandling och medborgerliga demokratiska
rättigheter(*1). Förtal har förekommit och YL har även brutit egna
uppgörelser.


* Omgärdad av förtal *
I anslutning till konfliktens början, direkt efter att min avstängning trätt
i kraft uppsöktes undertecknad en fredag på en av stadens pubar av en
anställd vid T&F Driftsenhet. Den anställde hade dels i vissa delar ingående
kunskaper om undertecknads förflutna, dels också märkliga osanna åsikter,
tydligt förtalsliknande om undertecknad. Den personen har jag aldrig träffat
eller veterligen haft annan kontakt med innan denna anställning.

* Uppsåtligt trakasseri *
I fredags (Fredagen 060630) hölls jag fortfarande avstängd från arbete sedan
nära 5 månader. Detta har skett av påstådda "synnerliga skäl" och
"farlighet" (enl kommunens dok.). Man har inte redogjort varken för hur
detta skulle visat sig eller hur man kommit fram till det. Trots att man med
nämnda förtalsliknande överdrifter hotat om avsked, sedan om uppsägning så
släpper arbetsgivaren plötsligt egna hotelser och påkallar ytterligare en
fysisk konflikt(*2).

* Kränkning av demokratisk rättighet *
Kommunen har via Jobbcenter vägrat mig medborgerliga rättigheter och därmed
normal respekt och hänsyn (lika behandling). Vidare har man genom YL agerat
omdömeslöst och på ett hotfullt, aggressivt och alltså även olagligt sätt i
flera avseenden och då riktat sig direkt mot mig som person. Jobbcenters
chef har därvid varit påfallande omdömeslös, även obalanserad och vid ett
tillfälle (i tjänst), som tidigare har omnämts luktat sprit.

* Hot i nuläget *
I rådande situation kan jag inte annat än uppfatta Karlstads kommuns
agerande som direkt hotfullt. Enligt egen tidigare erfarenhet och utbildning
(organisationsvetare) kan upprepat bristande respekt för integritet och
personliga rättigheter under kraftigt spända förhållanden, som nu råder i
kombination med oförutsedda händelser övergå i farligt stegrade trakasserier
och /eller även fysiska övergrepp. Jag känner, för min egen säkerhet och
hälsas skull därför att det enda rimliga alternativet är att ej gå i arbete
även då det teoretiskt idag är en arbetsdag.
Kort sagt: Jag känner mig i nuläget så hotad av Jobbcenters chef, YL att
jag denna dag ej kan gå i arbete så som jag annars skulle ha gjort omkring
klockan 08. Detta gäller tills vidare.

Detta meddelas härmed personer enligt ovan sändlista. Med hänsyn till de
systematiska trakasserierna och det allmänna intresse det möjligen kan
tilldra sig har jag gjort brevet (personer annonymiserade) öppet via SR Ring
P1 debattforum och Usenet (swnet.politik)

Morgan Ohlson

Morgan Ohlson

oläst,
6 juli 2006 04:48:312006-07-06
till
On Mon, 10 Apr 2006 14:39:24 GMT, Morgan Ohlson wrote:

> On Fri, 17 Mar 2006 20:27:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:
>

Här är det fruktansvärda inlägget som gjorde att jag på 4 minuter (eller så)
ständes av från Ring P1's Debattforum. Nåja, det var ju ändå inget bra!
;o)
-----------------------------------------------------

*** Kommunarrest och debattsensur ***

(Ref tråden: Trakasserad av chef på plusjobb?)

Ring P1 menar att jag pekar ut den enskilde chefen. Men, vad är offentlig
tjänsteman...?
Det handlar om verifierbara händelser. Dels är detta en tjänsteman, och jag
förföljer inte honom privat.

# Avtal: De bröt mot avtal och avtalsordning. Genomgånget i
MBL-förhandlingar.

# Förtal: Personalen har informerats och ett vittne menar att kommunens
version "pekar ut" mig ...alltså förtal. Kommunen har under ~7veckor vägrat
besvara detta.

# Uppsåtligt trakasseri: Den helt normala ordningen är ju....
...då man dels har någon 1) avstängd och 2) varslar denne om avsked. När
man inte får igenom det (tex pga MBL) går man vidare med A) uppsägning
eller så B) tar man tillbaks ALLA anklagelser, men så gör inte Karlstad
Kommun.

I stället håller man mig avstängd (med en uppsåtlig lögn, dvs att jag är
farlig). Trots det går man inte till uppsägning heller. Dvs helt ologiskt,
om inte...

På så vis kringskärs min handlingsfrihet och rörelsefrihet. Jag kan inte
säga upp mig då jag riskerar att förlora stöd från AF /AMV. Genom att inte
följa normalt tillvägagångssätt och i stället trixa med avtal och lagar
åstadkommer kommunen, som de nu upprepat i 3 månader en sorts kommun-arrest
mot mig. (är det lagligt?)

Frågan är om det är den aktuella chefen som är tokig, eller om det är hela
kommunen som är det!?
Om det är den aktuelle chefens fel, då är det fakta att han vid ett
tillfälle luktade sprit ganska viktigt objektivt sett.
Om hela kommunen är tokig, då spelar den enskilde chefens nykterhet mindre
roll.

Ska jag utgå ifrån att det är Karlstads kommun som officiellt skapat mig en
sorts kommunarrest?

Jag beklagar att det finns en chef där, på Jobbcenter som har riggat den här
situationen. Jag hade gärna sett ett annat läge och jag kan väl knappast
utgå ifrån att Karlstads kommun officiellt står bakom detta trakasseri?

Hela situationen är mycket upprörande. Att då Ring P1 väljer att sensurera
därför att någon får ett (tvunget) ?hörn av sleven? känns beklämande och
minst sagt som ett bomskott.
.

Morgan O.

Jag måste vara livsfarlig för etablissemnaget... eller, hur kan man annars
bli avstängd för ett sånt här inlägg?
Ds
========================

Det senaste lilla, men ändå uppenbara trakasseriet är att chefen på
Jobbcenter uttryckligen i mejl vägrar mig insyn i mitt ärende. I stället
menar man att skälen till min avstängning ska anges för facket.

Jag skickade en kort och väl formulerad begäran om insyn i mitt ärende
070505. Inget svar har erhållits. Jag begärde där detaljerad förklaring till
skälen bakom avstängningen och också en förklaring till den information som
gavs personalen på den enhet som jag skulle ha jobbat på.

I epost svarar nu Kommunen, Jobbcenters chef:

Citat: ?Förhandling har inletts, Du företräds nu av din fackliga
organisation. Till dem har vi meddelat grunderna för avstängningen.?
- - -

Dvs att man lotsas att det enbart finns en arbetskonflikt och att jag skulle
sakna rätt till insyn i det omdöme kommunen gjort /utfärdat om mig.

Man vägrar mig även info om den så kallade informationen man givit till
annan personal på arbetsplatsen.

Kommunen jobbar hårt på att hela situationen ska köras i baklås. Kommunen
vet naturligtvis att facket, i det här långt gångna skedet måste finnas med.
Det betyder att om kommunen kan få facket att godta flummiga
bortförklaringar så hamnar s.a.s konflikten i stället mellan mig och facket.
Då blir jag maktlös och kan i princip aldrig avtvinga Kommunen någon äkta,
trovärdig förklaring. I den typen av ?baklås? försöker man få hela ärendet
att hamna i.

Det är otroligt vilken stor kompetens det finns hos tjänstemän i att jävlas
med folk. Tänk om de från början hade satsat på att göra rätt i stället.


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
12 juli 2006 15:12:382006-07-12
till
On Mon, 10 Apr 2006 14:39:24 GMT, Morgan Ohlson wrote:

> On Fri, 17 Mar 2006 20:27:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:
>


I ett par omgångar har livet varit ganska tungt på senare år. Jag har
drabbats av omfattande trakasserier. Då trakasserierna poppat upp vitt
skilda ställen. Hälsan är det f.n inget fel på ändå, men... Samtidigt har
jag fått en sorts intellektuell schock av det det som jag har sett. Ska man
spetsa till det hela lite så kan man säga ungefär så här:
Om någon får för sig att du är "dum" eller fel och lyckas förankra det hos
andra personer, då vänds all vanlig ordning i Sverige upp och ned. Lagarna
upphör att gälla! I stället för den vanliga "vackra bilden" av Sverige, med
rättstrygghet och sånt så övergår allting i sorts mobbingsamhälle. Det är
ungefär som att man plötsligt förföljs av det gamla
"lobotomerings-samhället" (rashygieniska institutet och annan skit). Det
blir lite som filmen Jägarna, där polisen står på lokalbefolkningens sida
och ingen, säger ingen bryr sig det minsta om lagar. I psykologin kallas det
"grupptänkande", men ordet kollektivt hjärnsläpp beskriver tydligt vad det
handlar om. När så trakasserierna dragit igång, då kanframför allt inte
tjänstemännen ge sig... för då är ju risken att jag kan få igång en juridisk
process och få rätt... alltså måste trakasserierna fortgå intill dess jag
tuggar matjord.
Just nu, i det senaste trakasseriet från Karlstads kommun, i samband med
plusjobbet där har de brutit lagen minst 3 tillfällen och avtal också i
minst 3 avseenden. Tänk er, jag blev avstängd efter tre dagars arbete och de
kan inte peka på någon enda händelse som ligger till grund.

Sedan ett antal år ska Sverige bli ett mångkulturellt samhälle. Asatroende,
muslimer, judar, kristna och inte minst ateister i en go röra. För mig känns
det helt absurt när man betänker att jag trakasseras därför att någon
antagligen anser att jag i någon aspekt inte är "helt vanlig". Någon sorts
Jantelag i kubik. Vi vet att det är tolerans som gäller i Sverige och vi vet
från TV hur kriminella grupper förföljer företagare etc. Men, trots att
Sverige vimlar av "riktigt bus" började ett antal personer ett omfattande
arbete med att förfölja mig, som om jag vore ett nationellt hot.
De där människorna har garanterat vänt upp och ned på Sverige under de här
åren 1000 gånger mer än jag någonsin gjort. Dessutom är det ju sinnesjukt
att tjänstemän och privatpersoner förkovrar sig i trakasseri-jäkelskap,
hellre än att göra bra jobb och vara demokratiska medborgare.

http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/8e1bc132bae4f505/ad6a12f26c924a23?lnk=st&q=trakasserad+av+chefen+f%C3%B6r+plusjobb&rnum=1&hl=sv#ad6a12f26c924a23

http://groups.google.se/groups/search?hl=sv&q=fascismens+ansikte&qt_s=S%C3%B6k

.
Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
14 juli 2006 13:56:212006-07-14
till
On Mon, 10 Apr 2006 14:39:24 GMT, Morgan Ohlson wrote:

> On Fri, 17 Mar 2006 20:27:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:
>


Datum: 2006-07-14 sida 1 av 3

Karlstads kommun, 4pers
Fack ombudsman
Fack förhandlingschef


# SVAR
# BEGÄRAN I 5 PUNKTER


Öppet svar samt begäran till Karlstads kommun (Öppet =annonymiserat)

Annonym information eller grundat beslut?
Under torsdagen erhöll jag en annonym epost-text, reläad från ombudsman,
facket. Där påstås att min avstängning upphävs fr 060717 och att kommunen
satt en tidsfrist för förhandling om ersättning vid uppsägning till 060714
kl 1400. Texten saknar: underskrift, ärende /diarienummer samt elektronisk
identitet. Dessutom saknas referens till tidigare, för ärendet betydande
korrespondens. Det reläade meddelandet, innehållande även krav och
tidsfrister är alltså dels oserisöst, men sannolikt också manipulerat, dvs
felaktigt och kan därmed ej tas helt på allvar.

Med viss insikt om den låga säkerhetsnivån på internet i allmänhet och epost
i synnerhet kan texten som jag delgivits av ombudsman vara författad av
Evert Ljusberg och avsänd av Babben Larsson. De är riktiga komiker de!
(*not)

Jag har i min ägo ett skrivet och signerat dokument (utan ärende
/diarienummer) av B. Jobbcenter, Kd Jobbcenter som säger att jag är avstängd
i avvaktan på avsked (felaktigt enl MBL) och med hänvisning till AB 05 §9 om
hälsoundersökningar (ogrundat trakasseri) t.v, dock längst 060731.

Om Karlstad Kommun avser ändra detta förhållande eller uppvisa
förtroendefullt agerande emotser jag juridiskt giltigt dokument /besked (se
begäran nedan).


Av AMS beslutad arbetsmarknadsåtgärd
AMS /LAN har bedömt att jag är en av dem som har behov av
arbetsmarknadsinsatser. Jag instämmer i det. Därmed har jag ingen avsikt att
avsäga mig den förmånen.

I den av facket reläade texten (daterad: 060712) står: "För det fall Morgan
själv eller genom ombud senast fredag den 14/7 kl 14.00 inkommer med besked
om att han säger upp sin anställning i Karlstads Kommun, är kommunen villig
att ingå förhandling om avslut." - Slut citat.

Min uppfattning är att Karlstad kan diskutera uppsägning från anställning,
men varken äger rätt att ifrågasätta AMS/LAN arbetsmarknadsåtgärd eller
"öronmärkta pengar" från AMS för min räkning. Åtminstone ej på de
(lögnaktiga) grunder som hittills angivits. Därmed är det troligt att
förhandling, i den mening som A. personalchef uttrycker, delvis är olaglig
och i praktiken ogiltig. Dessutom skulle en förhandling på oklara grunder
kunna innebära andra försvårande omständigheter för undertecknad.

Angående Karlstads agerande, se epost, angiven nedan. Kommunens agerande bör
föranleda rätt till omfattande skadestånd. Preliminärt krav om 1.432.000
kronor varav vissa delar ännu pågående och växande. Samtidigt måste rätt
till arbetsmarknadsåtgärd enligt AMS/LAN rekommendation naturligtvis kvarstå
och att det i sådana fall förtydligas FÖRE eventuella förhandlingar och
påhittade tidsgränser.


BEGÄRAN OM (följande besked önskas snarast)
1) Juridiskt giltigt besked /krav /information i föreliggande ärende
2) Datum, tider och tidsgränser bekräftade eller förnyade.
3) Besked om Karlstads juridiska rätt att förhandla om, av AMS /LAN beslutad
arbetsmarknadsåtgärd.
4) Besked om hur, med hänsyn till punkt 3 en sådan förhandling om "frivillig
uppsägning" i så fall ska ske.
5) Tidpunkt för förhandlingar om skadestånd.


Referenser, tidigare korrespondens
I övrigt refereras till tidigare korrespondens
# Epost t Karlstads kommun 060505, "Info och förtal" begäran 1 & 2. (ännu ej
besvarad)
# Epost t Karlstads kommun 060703, "Hotad av karlstads kommun".


Särskild anmärkning
Jag vill för samtliga parter uppmärksamma, att det för min situation är
påkallat här och sedan tidigare att krav, beslut eller annan vital
information av juridisk karaktär framförs mig så som förvaltningslagen,
avtal och gängse juridisk praxis avser.

Fack och arbetsgivare har nu lämpat över en rad oklarheter på undertecknad.
Att berörda parter på det här viset i annonym text, utan referenser och utan
förtydliganden lämnar ansvarslös text för tidsbegränsade beslut på
undertecknad är bedrövligt och provocerande. Tills vidare, i avsaknad av
giltigt dokument avseende förändringar betraktar jag besked om avstängning
av B. Jobbcenter som det beslut som gäller.


Avslutande kommentar
Jag önskar förhandla om en upplösning av anställningen efter det att ansvar,
omfattning, krav, arbetsmarknadsåtgärd och resurser från AMS klarlagts och
delgivits på adekvat sätt. Parterna förväntas därvid agera med gängse hänsyn
och juridiskt giltig dokumentation i lämpliga delar.


*not: Vissa av ovanstående krav och önskemål motiveras av kommunen tidigare
tillbakatagna påståenden, överenskommelser och andra trakasseriliknande
tilltag.

==================================

Se tillägg nedan

Tillägg pga brev ankommet Fre 060714 kl ~11.30 från Jobbcenter.


Inbördes strider, grund för plusjobb!
Som jag befarade förelåg underligheter med den informella eposten från
ombudsman. I brev, just ankommet och daterat 060712, dvs samma
ursprungsdatum som epost-meddelandet som ombudsman reläat framgår att
arbetsledare ska vara:

# L.T enligt brev, Jobbcenter) men enligt epost, som påstås vara från
personalchef uppges:
# S.D om den jag ska vara, citat: direkt underställd.)
Underställd betyder ganska exakt, [den man är utlånad till och ska ta
order av] medan man fortfarande [lyder under] någon annans administrativa
ansvar. Man kan alltså inte ha en arbetsledare och samtidigt vara "direkt
underställd" någon annan. Endast den som man är direkt underställd kan
avgöra om någon annan ska agera arbetsledare.

Dessutom uppkommer naturligtvis problemet vad som gäller: Om personalchef
säger jag är direkt underställd S.D innebär det i klartext att Jobbcenter
vidare bör hålla käften! Uppenbarligen, enligt jobbcenters brev avser han
ej göra det eftersom hans påstående står i direkt logisk strid mot
personalchefens.

Begäran 6.
Nu behöver jag även besked om vem som har förhandlingsrätt på kommunen så
att A) detta problem kan lösas samt 2) att samma inbördesstrid ej uppstår
igen.


OBS! Notera referenserna, tidigare korrespondens ovan.


Det är anmärkningsvärt att det inkommer ny, och motstridig information i
ärendet endast 2,5 timme innan en utsatt tidsfrist.

Morgan O.
------------------------------------------SLUT

Några debattlänkar:
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/8e1bc132bae4f505/ad6a12f26c924a23?lnk=st&q=trakasserad+av+chefen+f%C3%B6r+plusjobb&rnum=1&hl=sv#ad6a12f26c924a23

http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/866ae17193adefb2/9d4c34c910e48dd7?lnk=st&q=fascismens+ansikte&rnum=1&hl=sv#9d4c34c910e48dd7
.

Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
14 juli 2006 13:57:272006-07-14
till
On Mon, 10 Apr 2006 14:39:24 GMT, Morgan Ohlson wrote:

> On Fri, 17 Mar 2006 20:27:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:
>


Under EM idag, fredag meddelade Kommunen att de vägrade godta f.g brev som
förhandlingsförslag. Därmed stängde kommunen möjlighet till förhandling Kl
1400. Detta var föga oväntat. Deras syfte är ju att trakassera, så att
Karlstad skulle gå in i en "civiliserad förhandling" hade varit mycket
oväntat.

Varför skrev jag då ett seriöst svar!?

Dels för eventuella domstolsförhandlingar framöver, jag vill ju faktiskt
lösa situationen så jag kan inte nöja med att deppa. Men också för att
fastslå att kommunen vägrar förhandla och vill trakassera.
...alltså, trots att de innan lotsats vilja förhandla.

-------
Fundera på den lite: För att bli utslängd dag 3 på ett jobb så måste man ju
nästan ha slagit sönder arbetsplatsen, eller annat mkt grovt. I det här
fallet har absolut INGENTING hänt. Ingenting och arbetsgivaren har ingenting
att ange!
-------

Några debattlänkar: Trakasserad på jobbet och några inlägg om fascism

Henry

oläst,
14 juli 2006 14:05:442006-07-14
till
On Fri, 14 Jul 2006 17:57:27 +0000, Morgan Ohlson
<morgan...@comhem.se> wrote in message
<1fdb4uu3u2y3n.1xffv4au058fr$.d...@40tude.net>:

> -------
> Fundera på den lite: För att bli utslängd dag 3 på ett jobb så måste man ju
> nästan ha slagit sönder arbetsplatsen, eller annat mkt grovt. I det här
> fallet har absolut INGENTING hänt. Ingenting och arbetsgivaren har ingenting
> att ange!
> -------

Skall vi tycka synd om dig?


vi = swnet.politik

Morgan Ohlson

oläst,
14 juli 2006 14:14:132006-07-14
till

Klart som fan ni ska tycka synd om mig!
Men ni kan också välja att tycka synd om de trångsynta smygfascisterna till
pissmyror som dragit igång alltihop. Du vet så'na som tror att man är
promiskuös för att man ett ONS eller schitzofren om man gillar SciFi.

...i vanliga fall brukar jag tycka synd om dig.

Ikväll kan ni trösta er med, pja endera en Hallonsoda eller Kosackenblot
(*).

Lycka till!


Morgan O.

*not: 2delar rödvin, 1 del ryskt vitvin, 1 del kaffe (serveras varmt)
.

Morgan Ohlson

oläst,
20 juli 2006 03:02:282006-07-20
till
On Mon, 10 Apr 2006 14:39:24 GMT, Morgan Ohlson wrote:

> On Fri, 17 Mar 2006 20:27:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:
>

Karlstad har flera gånger, i samband med månadsskiftena fått iväg
informationen om avstängning sent. Min tanke har varit att de avsett upphöra
med avstänging på kort varsel.

Nu, till måndag 17'e juli hävde kommunen avstängningen. På fredagen avstängd
pga "farlighet" och på måndagen åter i jobb. Vilka idioter! Inte nog med
det. Via facket har personalchefen (Anna Lind) medelat vem jag skulle ha som
arbetsledare. När sedan Jobbcenter, Bengt Libäck meddelar att jag ska ha en
annan arbetsledare är ju röran återställd.

Nu är jag alltså åter placerad i verksamhet, men stannar hemma med
hänvisning till att anställande chef Jobbcenter Bengt Libäck är hotfull och
agerar kränkande. Trakasserierna lär ju liksom inte vara "över". Uppenbar
risk för liv och hälsa. Kommer Kommunen helt enkelt att försöka dölja
trakasseriet genom att låta staten (AMS) betala min lön trots att jag inte
är där?

Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
28 juli 2006 04:47:422006-07-28
till
On Mon, 10 Apr 2006 14:39:24 GMT, Morgan Ohlson wrote:

> On Fri, 17 Mar 2006 20:27:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:
>


*** ANFALLEN OCH MISSHANDLAD ***

Mina funderingar besannades mer och fortare än jag önskat.

Jag har inte varit på pub på flera månader. Så tänkte jag att jag kunde gå
ut en runda här i Karlstad på torsdagen.

På vägen hem var jag tung i huvudet, på ett sånt sätt som man inte blir av
öl eller ens wiskey. (Läs: ofrivillig tablett i öl) Bakom mig hörde jag glas
krossas och en person kom halvspringande ikapp mig. Det var en man omkring
30 som började cirkulera runt mig. Jag fortsatte på hemväg ändå. Plötsligt
attackerade han mig bakifrån och lyckades snabbt slå ned mig... Jag är
präktigt svullen i ansiktet, flera bulor i huvudet och helt blåa knän.

Polisen kom och grep mig för att jag skulle varit berusad då våldsverkaren
alltså anmält mig för vandalisering. Det visar sig att marodörerna alltså
vandaliserat i mitt namn och utpekar sig som hjältar. Om jag säger som så:
Jag har nog bekymmer utan att behöva "sätta dit mig själv" för att slå
sönder glasrutor.

Men den stor hjälten har begått flera präktiga misstag. Dels......
"fusk-hjälten" ;o)

Under 5 månader har kommunen t.o.m i dokument kallat mig för "farlig" så
självklart vill man nu se till att jag på ett eller annat sätt fälls för att
vara farlig.

På natten började dessutom gripande polis förhöra mig om privata
familjeförhållanden på ett mycket fult sätt. Dvs klockrent trakasseri ända
in i cellen. Redan efter en timme i cellen var jag spiknykter. Jag tror att
Vålbergsfascisterna håller på att tappa både vett och sans

(OBS! detta ska inte betraktas som ett "äkta" vittnesmål)

Gissningsvis kommer de mest märkliga angrepp ske mot detta inlägg eftersom
det är en del av ett större trakasseri... fast dom kanske kan hålla sig nu,
ett tag?


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
31 juli 2006 07:59:022006-07-31
till

Riggat överfall?

Tidigt på kvällen dök en bekant, Z upp till anstiftaren J. Deras idé, något
förenklat är att "förstöra" mina kvällar på stan. Jag fällde en kommentar
till Z och han gick irriterat därifrån direkt.
De vill markera att de har makt, alltså skulle jag ha ett straff för att
jag inte accepterar att kontrolleras av deras planer. Det är en del av
motivet till överfallet. Resterande delen av motivet ligger i händelser som
jag ej gått ut med ännu.

Det finns fakta som visar samröre mellan J och min arbetsplats (de 3
dagarna). Så, vem av dem som planerat det hela är mest en teknikalitet.

J är tidigare känd för att bl.a. fördrivit folk från bygden.
.

Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
3 aug. 2006 12:41:122006-08-03
till
On Mon, 10 Apr 2006 14:39:24 GMT, Morgan Ohlson wrote:

> On Fri, 17 Mar 2006 20:27:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:
>

Arbetsmarknadsstyrelsen
Ärende 0X-XXXX-XX


Plusarbete blev trakasseri i Karlstad #2
(öppen reaktion)


Tack för ert raska svar.

Citat AMS: De problem som du tar upp i ditt brev är av sådan art att de bör
diskuteras i den samrådsgruppen (avser lokal LAN /AF samrådsgrupp). Jag
tycker du bör ta upp frågan med din Arbetsförmedling.

Delsvar 1: AF Karlstad har tidigare vidtalats om just detta men de har
avvisat ärendet.

Delsvar 2: Som jag också nämnde i första brevet så har kommunen inte
förklarat sitt agerande begripligt. Man kan säga kommunens anklagelse är
grov men helt utan hänvisningar till faktiska händelser. Man kan faktiskt
påstå att det helt liknar förtal och att förmildrande omständigheter saknas.
Trots upprepade frågor om detta så vägrar kommunen förtydliga sig. Kommunens
agerande innebär så tillvida också att ingen saklig diskussion om ärendet
kan komma till stånd då det inte finns någon saklig utgångspunkt.
För att omständigheter omkring plusjobbet, i bemärkelsen
arbetsmarknadsåtgärd ska kunna komma till stånd måste ju arbetsgivaren också
kunna samt våga precisera sin kritik öppet så att den kan tas ställning
till.


Rävspel omkring arbetsmarknadstvister må vara återkommande, men i samband
med arbetsmarknadsåtgärder där konstruktiva, framåtblickande diskussioner
ska kunna föras, krävs både saklighet och öppenhet. I nuläget vägrar
kommunen specificera sina skäl vilket i samband med en arbetsmarknadsåtgärd
borde vara helt oacceptabelt.

Fråga: Anser Arbetsmarknadsstyrelsen att Karlstads kommun i nuläget har rätt
att fortsätta hålla de ursprungliga (eller obefintliga) skälen till
avstängningen hemliga då konsekvensen blir att vidare diskussioner om
arbetsmarknadsåtgärden görs omöjlig?


Morgan Ohlson

Morgan Ohlson

oläst,
8 aug. 2006 13:12:512006-08-08
till


Jag ställde alltså följande fråga till AMS (f.g postning).

Fråga: Anser Arbetsmarknadsstyrelsen att Karlstads kommun i nuläget har rätt
att fortsätta hålla de ursprungliga (eller obefintliga) skälen till
avstängningen hemliga då konsekvensen blir att vidare diskussioner om
arbetsmarknadsåtgärden görs omöjlig?

- - -

AMS svar/...överlämnas dina båda brev till Länsarbetsnämnden i Värmland för
eventuell utredning och handläggning. Länsarbetsnämnden är en självständig
myndighet i vilken ingår alla arbetsförmedlingar i Värmland.//


AMS vägrar alltså att ta ställning angående de pengar som myndigheten
"öronmärkt" för mig. Jag undrar om AMS verkligen har rätt att undandra sig
bedömande om hur medlen som de utdelar används?


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
13 aug. 2006 12:09:382006-08-13
till
On Mon, 10 Apr 2006 14:39:24 GMT, Morgan Ohlson wrote:

> On Fri, 17 Mar 2006 20:27:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:
>

*** Avrundning och start ***

När trakasserierna på Karlstads Kommun [kd] tog fart valde jag att försöka
lägga ut det på weben. Saken är ju den att detta bara är en trakasseri-del
av 3, eller 4.

Vad man bör notera i det här trakasseriet är alltså hur Kd (smst):
# har kallat mig "farlig" och avstängde mig därför, men inte kunnat ange en
enda händelse eller sakligt skäl till detta.
# redan 0206 överenskoms att förhandling om omplacering skulle ske i
samverkan med facket. Detta har kommunen sedan "vägrat" göra.
# släppte sedan på avstängningen men att jag då faktiskt saknade
job-placering (pga av utebliven förhandling).
# angav därefter ny placering (utan förhandling) och då genom personalchef
och Jobbcenter angav 2 olika arbetsledare. Dvs en situation som ingen heller
ska behöva ta på en Svesnk arbetsplats.

- Märkligt nog så har också LAN (Länsarbetsnämnden) vägrat ta upp ärendet,
vilket är brukligt när det gäller arbetsmarknadsåtgärder.
- AMS vägrar å sin sida svara på om de ansvarar för de utdelade medlen eller
ej.

Just nu är det lite oklart om kommunen går till uppsägning eller om de
kommer att påstå att mitt agerande implicit ska tolkas som en uppsägning?
(vilket det i synnerhet sett till korrespondens inte kan göra)


Man kan förstås tänka sig att man blir "testad" på ett eller annat sätt när
man börjar på en arbetsplats. Men, samtidigt vet man också att kvalitén i
mottagandet på en arbetsplats påverkar både trivsel och prestation många,
många år efteråt. Dvs att korkade practical jokes skadar alla inblandade
mycket mer än man kan tro. ...och det kan inte kallas för skämt.
Under de här åren, från det första trakasseriet har ett antal märkliga
påståenden om mig dykt upp. Av det skälet vet jag inte heller alls vad som
verkligen ligger bakom. Angående ett jobb jag hade 2000 har en insatt person
sagt att jag visade skärpa och bra prestationer. Strax efter, 2001 hände
konstiga grejer och 2 månader efter råkade jag ut för en misshandel av 3
killar med järnrör... Denna misshandel vet jag nu hade förankring i det
bostadsområde som jag då bodde. Den senaste misshandel som jag råkade ut för
nu, 27'e juli leddes av en person som ingår i anstiftarens nätverk. Någon
sa: " - har man så'na vänner behöver man inga fiender."

//Skälet att jag lägger ut det här har med en viktig sak att göra: Jag vill
visa upp hur jävla illa Svenskar ibland beteer sig. Det som somliga inbillar
sig är ett acceptabelt sätt att "leka småpåvar" och dra ned Sverige i den
smygfascistiska sörjan. Självklart fyller sådana här trakasserier Svenskar
med misstro och osäkerhet. Bland de ledarskapsprinciper som framarbetats
under "demokratisk tid" finns ingenting sånt här. Övermakt och förtryck hör
medeltiden till. Tyvärr är trakasseriernar nog inte över varken för mig
eller för Sverige.


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
14 aug. 2006 11:52:262006-08-14
till
On Mon, 10 Apr 2006 14:39:24 GMT, Morgan Ohlson wrote:

> On Fri, 17 Mar 2006 20:27:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:
>

Kanske, beroende hur man räknar var detta starten på trakasserierna:
"Mitt liv som rättslös"
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/4b9b5ff1a3ee77be/328a6c4b7e6979dc?lnk=st&q=r%C3%A4ttsl%C3%B6s&rnum=1&hl=sv#328a6c4b7e6979dc


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
15 aug. 2006 08:07:062006-08-15
till
On Mon, 10 Apr 2006 14:39:24 GMT, Morgan Ohlson wrote:

> On Fri, 17 Mar 2006 20:27:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:


* Upplösning? Nej! *

Kommunens senaste drag är att de nu hävda att jag, genom att utebli från det
job som de ansvisat sagt upp mig självmant. Jobbet borde enligt uppgörelser
fr 060206 varit förhandlat med facket, men det har kommunen struntat i. För
att röra till det extra, som vanligt hänvisades jag 2 olika arbetsledare nu
på den senaste placeringen.

Eftersom jag med olika hänvisningar avstått gå till det jobb kommunen
felaktigt hänvisat till så menar de nu att jag genom att inte infinna mig
skulle ha sagt upp mig själv. Men, i stället för att de kör hårt och kastar
ut mig så gör de medvetet en formulering om att de "uppfattar det så". Dvs
att genomatt bestrida det där så fortsätter harvandet.

Den som läst tråden innan vet att jag betraktar detta som ett äkta
trakasseri. Ja, och just därför vill inte heller kommunen sparka ut mig...
de vill jäklas och hålla mig kvar för att få kontroll.

Alltså agerar de hotfullt, men så att det hela tiden ska finnas en en lucka,
eller ett kryphål som jag ska kunna utnyttja. På så sätt tar sig konflikten
fram som en snok som ringlar än åt väster och än åt höger.


Kommunen tolkade alltså att jag fr.o.m idag 15'e skulle sagt upp mig själv.
Men, eftersom jag bestrider det så vågar (vill?) de antagligen inte sätta
sin tolkning i verket. I synnerhet inte som de tidigare i ärendet begått
många misstag. Självklart kan jag dra härifrån vilken dag som hellst, men då
måste jag ha ett jobb att flytta till eftersom jag vid en eventuell flytt
antagligen inte kommer att få något bistånd alls från AF. Man har ju inte
rätt att lämna en arbetsmarknadsåtgärd. Däremot har arbetgivaren rätt att
sköta det precis hur illa som hellst.
.

Kanske var detta starten på trakasserierna: "Mitt liv som rättslös"
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/4b9b5ff1a3ee77be/328a6c4b7e6979dc?lnk=st&q=r%C3%A4ttsl%C3%B6s&rnum=1&hl=sv#328a6c4b7e6979dc


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
16 aug. 2006 05:51:152006-08-16
till
On Mon, 10 Apr 2006 14:39:24 GMT, Morgan Ohlson wrote:

> On Fri, 17 Mar 2006 20:27:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:


Kommunen har idag mottagit Er skrivelse med rubriken "Uppsägning ej
avsedd".

Jag måste med anledning härav informera Er om att kommunen lämnar denna
skrivelse utan beaktande i sitt ställningstagande avseende Er frånvaro. Er
anställning i Karlstads Kommun har upphört per den 15/8 2006.

Med Vänlig Hälsning,

Anna Lind
Personal- och Förhandlingschef
Karlstads Kommun

-------------------------------------------------------

Morgan Ohlson

oläst,
17 aug. 2006 16:04:182006-08-17
till


* Ärlig ombudsman tystades *


Intro: Tänkte jag skulle inflika denna händelse som kan sprida ljus omkring
hur detta egentligen gått till.. Händelsen är från de allra första veckorna,
då trakasseriet från arbetsgivaren [AG] startade. Jag började plusjobbet
060201,en onsdag och blev redan på fredagen kallad på det skumma mötet på
måndagen.
- - -

Under den veckan ringde min anställande chef hem till mig flera gånger,
trots att vi (facket, arbetsgivaren och jag) hade överenskommit att alla
kontakter skulle ske genom facket. De försökte den ena finten efter den
andra. Helsjukt faktiskt.

Så kom arbetsgivaren [AG] upp med den ljusa idén att hålla ett möte mellan
AG, SKTF och mig. (Mitt fack = Jusek). Först tillstyrkte Jusek kontaktperson
att jag skulle delta på det mötet och därefter Tillstyrkte även ombudsman #1
.
Jag tyckte det här lät helt fel. Varför skulle jag gå till ett möte med
fel fack!? Då ringde jag Jusek medlemsjour och fick tala med en av de nyare
ombudsmännen (som inte visste vam jag var). Vi hade ett mycket bra och
konstruktivt samtal ungefär 20 minuter. Den nya ombudsmannen sa tydligt, och
som verkade väl underbyggt: " - Du behöver aldrig gå in i en förhandling
eller möte med "annat fack" än ditt eget!". Tydligt, eller hur!?

Dagen efter gick jag till det där mötet för att avstå. Jo alltså: Jag var ju
tvungen att gå dit, eftersom jag var beordrad av AG, men väl där så frågade
jag vad mötet skulle syfta till och varför "fel fack" skulle medverka? Jag
fick inga klara besked. Jag förklarade då för dem att jag således inte såg
något skäl eller hållbart motiv varför jag skulle delta i detta "falska
möte" med fel fack.

" - Nu är jag här, det är vad jag är skyldig till eftersom jag beordrats.
Men, jag är inte skyldig att delta i några möten med "annat fack" och går
således inte in i möteslokalen på de obefintliga skälen. Nu är jag här och
undrar vad jag ska göra då jag alltså inte kommer att delta på "ert möte".

AG och SKTF representant (ombudsman) blev tokiga. Ombudsmannen började dra i
min arm in mot möteslokalen och AG började väs-skrikande häva ur sig olika
lögner om att jag visst var tvungen att delta på ett beordrat möte. Det var
morgon och andra plusjobbare droppade under tiden in genom entrén. Gissa om
de stirrade, där i lobbyn till Karlstads Jobbcenter?
Båda påstod nu i snabb takt olika saker i stil med: Du måste gå på mötet,
det är en order!
Jag nekade tydligt och förklarade att jag inte alls är skyldig att diskutera
med fel fack.
Efter några minuter stillade de sig. Men, så drog de igång igen: Vem har
sagt detta? Vem har påstått att du inte behöver göra det här? Vart har du
fått det ifrån?
Dumt nog så nämnde jag då att det var en ung ombudsman på mitt fack som
hade varit seriös och faktiskt berättat som det var. De såg nu mycket
förargade ut. Både ilskna, irriterade men också plötsligt med en påtaglig
osäkerhet.

Jag lyckades lugnt frigöra mig från SKTF-människans grepp. Jag stirrade på
AG (Jobbcenters chef) och sa:
"Ska du ge dig nu, och ge mig en avtalsenlig och laglig order för mitt
fortsatta arbete?". Han stod och tuggade tyst och hans ögon irrade säkert 20
sekunder, sedan väste han igen, nu med tydligt darr på rösten:
" - Du kan gå hem! sa han".


Slutar denna vittnesskildring här? Nej, det gör den inte. För, ungefär en
vecka senare så dök det upp en annan fråga som jag behövde ett lite extra
ärligt svar på. Då ringde jag direkt till den ombudsman på Jusek som förra
gången verkligen hade sagt sanningen om det där med möten med fel fack. Vi
hälsade båda artigt. När ombudsmannen hörde att det var jag blev det tyst i
luren. Vad den nya ombudsmannen sedan sa, det skriver jag inte ut här, men
min entydiga slutsats var att ombudsmannen nu hade tystats av någon. Tystats
rejält! Jag beklagade händelserna och vi avslutade samtalet efter ett par
minuter.

Naturligtvis undrar jag, och kommer alltid att undra hur en ombudsman i mitt
fack ens kunnat nås, och ännu värre tystats pga en händelse som berört min
arbetsgivare och ett annat fack? ...när allt ombudsmannen hade gjort var
att informera korrekt om lagens ord.


Det här är ju, som ni nog förstår en mycket speciell händelse.

Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
23 aug. 2006 07:08:192006-08-23
till

Mobbing som uppfostran


*** Lärande eller övergrepp ***

Pennalism ska betyda det samma som kamratuppfostran. Men låt oss fundera
lite över uppfostran och lärande. Håller du med?

Som jämförelse kan vi börja med en hund. Om en hund ska lära sig någonting
så måste belöningen eller straffet komma omedelbart efter hundens handling.
Om reaktioen, belöning eller straff kommer för sent så förstår inte hunden.
Då leder det i stället till hunden blir förvirrad. Får den en belöning långt
efter blir den förstås glad, men får den ett straff så blir det br
obegriplig ondska, hunden förstår det inte.

* Den alkoholiserade katten *

I en klassisk film om ett experiment lär man en katt att den får mat då den
utför en serie trampningar på små katt-anpassade pedaler och spakar. I
experimentet använder man vad vi kan kalla för sund pedagogik. Under
inlärning med sund pedagogik kan man se hur katten behåller sitt
självförtroende, den fungerar bra med andra katter och av ett urval skålar
med mjölk väljer den noga bort skålar där mjölken är blandad med alkohol.

När så katten har lärt sig ett komplicerat mönster av pedaltryckningar för
att få sin mat så börjar man trakassera katten. I stället för att med sund
pedagogik lära katten olika steg ställer experimentledaren om spkarnas
funktion. Katten trampar på sina pedaler i det som nyss var "rätt ordning",
men nu kommer ingen mat. I atället får katten en ordentlig "blåsning" på
nosen med tryckluft. Katter tyckr vansinnigt illa om det. Pedalerna ställs
nu om och katten få rmat endast slumpmässigt, liksom för att locka den att
ändå försöka. Katten blir förstås mycket vilsen, frustrarad och får kraftig
ångest av det här. Alla vill förstå sin omvärld, och nu förstår katten
ingenting.

Efter en tid då katten förvirras med slumpvis mat mår den allt mer illa. Den
förlorar sitt självförtroende och i grupp med andra katter har den nu svårt
att fungera. Den får nu inte samma status i kattgruppen. Bland ett antal
skålar med mjölk ratar katten i nte längre skålar med alkohol inblandat.
Efter en kort tid väljer den till och med mjölken med alkohol i.

* Pedagogik är förståelig *

Nu har vi tittat på en hund och en katt som måste bannas eller belönas
direkt på det beteendet som ska avläras eller förstärkas. Men, varför bubbla
om djur, människor kan man ju uppfortra helt annorlunda. Ja, det finns en
skillnad, det är att människor kan tala, utreda problem eller tillrättavisa
långt efter en händelse. De flesta människor är tillräckligt intelligenta
att förstå att det 5-åriga fängelsestraffet berodde på det bankrån rånaren
gjorde 2 år innan.

Men, vad har det här med pennalism att göra? Jo det är att pennalism dels
1) ofta kommer långt efter händelsen och 2) att någon förklaring vanligen
inte ges. När varken tidsrelationen eller annan förklaring till straffet ges
så förstår en människa i princip lika lite som en hund. Det betyder att
straffet bara mycket sällan blir begripligt. Ett litet, kanske fånigt men
illustrerande exempel. En person, X sitter och dricker kaffe med några
vänner(?). Ett par timmar efteråt råkar X ut för ett ganska tråkigt
practical joke. Hur ska X nu tänka?

# Det var ett rent skämt som jag inte behöver bry mig om.
# Skämtet kom därför att jag # klappade servitrisen i stjärten 3 gånger.
# Sörplade på kaffet och slafsade med bakelsen # rapade bordsgrannen i
örat, # snodde pengar från vännen eller # gjorde hitlerhälsning 2 ggr.

Ja, säger du... X borde förstås ändra sig på alla de där sakerna samtidigt.
Men, vi vet att "laksa roller" inte är någon lämplig väg för den som vill
vara "autentisk" (Kirkegaard, Sartre). Alltså vill "vara sig själv" som det
sägs i reklamen. För välmåendet är dte viktigt att man agerar utfån egen
insikt. Om X ska ta alla punkterna under övervägande för förändring så
resulterar det sannolikt i kraftigt frustration och i stället nedsatt
förändringsförmåga. Beroende av kombinationen mellan X agerande, händelser
runt omkring och vad pennalismen består i kan illamåendet bli mycket
omfattande.

En person som dessutom utsätts för obegripligt förtryck kommer alltid att
bära en sorts hat mot andra för den menatala våldtäkt det innebär att
orättfärdigt dras in i omfattande mobbning som offer. I ett mångkulturellt
blir förstås övergrepp relativt betydligt större eftersom det innebär en
sorts ultimativt krav på ett utpekat normsystem. Av just det här skälet
riskerar också ett offer att på ett djupare plan distansera sig, hata
samhället vilket senare kan bli utgångspunkt för förnyad pennalism eller
hämdaktioner. Pennalism kan också bli en självuppfyllande profetsia (att den
utpekade avviker) eftersom erfarenheten som offer naturligtvis är diametralt
motsatt till mobbing-anstiftaren eller medlöparens.

* Hjärntvätt för icke-demokrater *

Inom USA's förvar används ibland en metod att utbilda soldater som bygger på
att man först bryter ned dem för att sedan bygga upp dem igen, utifrån
försvarets normsystem. USA har också en annan mer auktoritär syn på
demokrati än Europa, som nog kan sägas vara mer filsofiskt förankrat. Inom
Nordeuropeiska försvar används inte metoden att bryta ned människor och
sedan "åter-byggs" då man är medveten om det också får starkt negativa
återverkningar i privatlivet.

Poängen i det här är förstås att förklara hur alla pedagogiska system endera
bör ha sin återmatning på en given tid och plats i relation till händelsen
eller pedagogiskt förklarat för sig i efterhand. Alltså så att sambanden
verkligen framkommer. Pennalism är ganska ofta endera olaglig eller i strid
med skolors, arbetsplatsers etc. regler. Därför sker, och kan inte ske någon
pedagogisk återmatning, eftersom "förrövaren" inte vill skylta med sitt
namn. En "läromodell" som har återmatning, ibland förstörande sådan men som
saknar nödvändig relation direkt till det som avses, är int eoch kan inte
betraktas som lärande eller fotran. Det som når fram är straffet, men utan
relation till handling blir straffet obegripligt och därmed ett straff,
förtryck och kanske till och med misshandel, men ingenting positivt.

Man kan förstås tänka sig genomtänkta, varliga former av pennalism. Men,
pennalisten drivs vanligen av begränsad förtänkasamhet. Pedagogik (Grek: att
leda barn) är genomtänkt och lärande skapas inte i övergreppstänakde. I
normalfallet kan alltså inte en "vanlig demokratisk person" ägna sig åt
pennalism. Skälet är att den sällan blir en lärande-situation och i stället
en orättfärdig kränkning mot offret. Dessutom får pennalism, i den
nedbrytande varianten, som det nästan alltid blir också stark påverkan på
den objektiviserades tilltro till andra, trygghet och respekt för det
demokratiska samhällets normsystem. Detta sista, att pennalism undergräver
tilltro till demokratiska normer leder till slutsatsen att pennalism enbart
kan idkas av de som misstror demokratin och önskar mer anarki eller fascism.

Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
25 aug. 2006 11:21:482006-08-25
till

*** Karlstad, Karlstad, uber alles! ***


ANNONYMISERAD LISTA UR MINNET (Dvs att något antagligen glömts)

Detta har arbetsgivaren Karlstads Kommun gjort, sagt eller påstått i detta
ärende sedan 060110.

1. Lagbrott 1 (förvaltningslagen?): Brev lottades olagligt till fel person -
chef driftsenh.
2. Lagbrott 2 (förvaltningslagen?): Driftsch. påstods felaktigt vara min
chef, vilket strax efter kommunen ändrade (utan förklaring)
3. Avtalsbrott 1: Mottagande på arbetsplats i strid med lokalt avtal Plus
06.
4. ??? Kallad till hotfullt provokations-möte utan dagordning.
(Uppgörelse på mötet 0206: Förhandling om omplacering m eget fack)
5. ??? Påtvingat försök till omförhandlad placering utan fack.
6 & 7. Avtalsbrott 2 & 3: Fråntagen arbetsuppgifter 1)utan varsel samt
2)utan sakligt motiv.
8. Avtalsbrott 4: Avstängd utan varsel.
9. Arbetgivaren beordrat (mot lag /praxis) möte med SKTF (fel fack!!!).
(F.g. möte mystiskt sanktionerat av ombudsman 1 och lokal repr.)
10. ??? "Ny ombudsman" tystades. Händelse som beskriver vidrig vandel /hot
/kameraderier etc.
11. Lagbrott 3: Förtal chef driftsenh. i info till personal där jag
skuldbeläggs felaktigt.
12. Lagbrott 4: Förtal Jobbcenter som i officiella skrivelser (jag kallas
"farlig").
13. ??? Upprepad felaktig hänvisning till paragraf om läkarundersökning
(kränkande trakasseri).
14. Tjänstefel: Bevisligen lögnaktiga påståenden om "ej deltagit på möten
etc".
15. Avtalsbrott 5: Avsked utan avtalsenligt varsel.
16. ??? Omplacerad utan förhandling
(brott mot överenskommelse 060206, ovan).
17. Lagbrott 5: Vägran att besvara fråga enligt "rätt till insyn eget
ärende".
18. Lagbrott 6: Jobbplacering med två motstridiga direktiv (2 olika
arbetsledare) *1
(*1 Vilket för andra gången provocerade anställningsavtal - chefsansvar)
19. Lagbrott 7 (Arbetsmiljölagen): Vägran att visa hänsyn till skrivelse om
hotfull arbetssituation.
20. ??? Förhandlingsförslag negligerades.
21. ??? Anställning avslutad under felaktiga påståenden /beslutsgrund.


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
30 aug. 2006 17:50:022006-08-30
till
.

*** Plusjobb, anställningsavtal & försörjning ***

De flesta som får plusjobb har varit arbetslösa länge, det är ju ett
kriterium. Därför fyller sannolikt plusjobben som sådana en mycket viktig
roll i att aktivera arbetslösa och kanske göra dem mer attraktiva på
arbetsmarknaden igen. Men, själva plusjobbens uppläggning är juridiskt en
katastrof. Inte så att att de på något sätt drabbar alla fel utan snarare så
att de få som kommer i konflikt, tvister etc under plusjobben får ett smärre
helvete.

Plusjobben är riktiga jobb så tillvida att det upprättas anställningsavtal.
Avtalen varierar regionalt. Samtidigt som plusjobben alltså är riktiga jobb
så kvarstår plusjobbarna i AMS aktivitetsgaranti, det vill säga vilande.
Alltså:
1. En arbetssökande P står under aktivitetsgarantin och garanteras
ersättning (om AF regler följs)
2. AF rekommenderar långtidsarbetslöse P för plusjobb till AMS
3. AMS dubbelkollar (?) detta och beslutar om plusjobb-stöd för den
arbetslöse
4. AF "överlämnar" P till en plusjobb-anordnare (tillika arbetsgivare [AG])
5. Anställningskontrakt för visstidsarbete eller provanställning skrivs.

Notera: Plusjobbet leder inte till nytt så kallat arbetsgivarinträde och
berättigar alltså inte till ny a-kassa. Även på F-kassan finns särskilda
regler för att plusjobben ska fungera med tidigare regelverk. Det betyder
att plusjobbet i flera aspekter är en arbetsmarknadsåtgärd.

I mitt fall har AG beslutat avsluta min tjänst under felaktiga (falska
påståenden). På arbetsförmedlingen betyder det att jag befinner mig i
plusjobb. Men, jag har inget jobb och ingen lön. Praktiskt kan det alltså
bara tolkas så att arbetsgivaren i PRAKTIKEN har fattat ett myndighetsbeslut
att dra in min arbetsmarknadsåtgärd. Har de rätt att göra det? Sannolikt är
svaret NEJ!

Varför började P och undertecknad på plusjobb? Skälet är förstås ganska
enkelt, nämligen att vi blev anvisade den åtgärden av AF (och AMS godkände).
Arbetsförmedlingen har alltså anvisat klienter som är garanterade ersättning
via aktivitetsgarantin till en arbetsgivare för en arbetsmarknadsåtgärd. Den
som hänger med i det här trasslet förstår nu att detta blivit en sorts
"Ryska dockor".

AF anmodar en arbetsmarknadsåtgärd som en AG arrangerar praktiskt. AG ordnar
jobbet inom AF (och AMS) ramar. Jobbet inordnas under arbetsmarknadslagar
och avtal vilka i sig är juridiskt bindande. Samtidigt har dessa regler nu,
genom AF agerande (som lagen påbjudit) underställts arbetsmarknadspolitiken.
Frågan är, vilken är den "stora dockan" ? D.v.s vilket regelverk är
överordnat? Arrangemanget är klassiskt. Ge två instanser ett ansvar och som
myndigheter kan de sedan skylla ansvaret på varandra i en evighet.

- - -
Trots att Kommunen avslutat min tjänst vilket är ett märkligt avtalsbrott
och som jag bestridit så är jag ändå på sätt och vis bunden till Karlstad,
trots att jag nu inte har någon lön. Det beror på att jag s.a.s måste (?)
upprätthålla jobbet som jag inte har.

Det är alltså även oklart i fall Kommunen förstört mina möjligheter till
ett, för min kompetens meningsfyllt plusjobb.
- - -


Morgan O.

Kanske började trakasserierna här: Trakasserier i Sverige: "Mitt liv som
rättslös"
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/4b9b5ff1a3ee77be/328a6c4b7e6979dc?lnk=st&q=mitt+liv+som+r%C3%A4ttsl%C3%B6s&rnum=1&hl=sv#328a6c4b7e6979dc

Svara alla
Svara författaren
Vidarebefordra
0 nya meddelanden