Nyköping, polismord: Handräckning eller terror?

18 visningar
Hoppa till det första olästa meddelandet

Morgan Ohlson

oläst,
24 juni 2007 13:08:392007-06-24
till

*** Nyköping, polismord: Handräckning eller terror? ***

En polisman har tragiskt dödats. Möjligen handlar det om mord, och möjligen
är gärningsmannen sjuk. Men flera underligheter föreligger:

# Varför var den döde polismannen civilklädd?
# Varför kallade polisen 55-åringen för psykiskt instabil när media påstår
han var psykiskt sjuk?
# Var den enligt polisen "begärda handräckningen" formellt laglig?

Man kan bli tvungen att genomgå en vårdintygsundersökning mot sin vilja. En
sådan undersökning får dock inte göras om det verkligen inte finns skäl för
det. Det finns regler! http://www.vardguiden.se/Article.asp?c=3322

Psykiatrin hade, enligt vad polisen påstår begärt handräckning för att föra
den 55-årige mannen till tvångsvård eller undersökning. Ref:
http://www.s112.se/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=675&Itemid=27
http://www.ekuriren.se/ekuriren/senaste_nytt.php?id=558699&avdelning_1=102&avdelning_2=101&t=1123633358

_Notera_ att polisen, och vissa nyhetssändningar kallat mannen "psykiskt
instabil" vilket är tvivelaktig grund för tvångs-undersökning. 55-åringen
var uppenbarligen frisk nog att uttala sig senare (fredagen?) vid
häktningsförhandlingen.

På polisens presskonferens ons kväll kunde de INTE REDOGÖRA FÖR NÅGON
PSYKIATRISK DOKUMENTATION alls. Ekonyheter P1/P4: torsdag 21 juni 2007 07:00
Om uppdraget var från psykiatri, varför finns då ingen dokumentation?
UNT: /...polisen vill inte säga vilken vårdinrättning som begärt
handräckningen (MO not: Trots att det nu handlar om polismord)/.../Där är
locket på från vår sida, så är det bara, säger Lars Franzell./
http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=625974,00.html
Landstinget i Sörmland är huvudman för två psykiatriska kliniker - en
Nyköping-Katrineholm och en i Eskilstuna. Kliniken i Nyköping sa redan i
förmiddags att man inte kände till ärenet. - Ingen klinik i landstinget
Sörmland har utfärdat denna handräckning, säger Maria Karlsson,
informationschef vid lanstinget Sörmland till aftonbladet.se.

/...Vid en presskonferens på torsdag eftermiddag fortsatte polisen hänvisa
till att man fått begäran om handräckning av en psykiatrisk klinik, men
ville inte heller då berätta vilken.
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,1101157,00.html

I skrivandes stund föreligger alltså starka skäl att uppfatta polisens
påståenden om handräckning som ett påhitt. Ingenting har framkommit som
stödjer polisens version på den punkten.

55-åringen själv hävdar nödvärn... och visst finns det indikationer på att
påståendet kan vara korrekt. Ingenting talar för att 55-åringen ljuger. .
Åklagaren Tomas Malmenby vill i nuläget inte gå in på hur han bedömer
situationen kring skottlossningen, bland annat eftersom fler förhör ska
göras.(Hör advokat Lilja här)
http://www.sr.se/sormland/nyheter/artikel.asp?artikel=1441472

Under To/fr påstod SR P1 (ekot to 0621 16.45) att mannen hade "paranoid
personlighetsstörning". Men, Obs! "Riktig paranoid" störning är en
under-diagnos av schizofreni och även långvarig sjukdom (t.ex Wikipedia).
Eftersom 55-åringen tidigare suttit i fängelse för mord och ej fått vård så
är alltså "riktig paranoid" diagnos MKT OSANNOLIK /omöjlig. I så fall avser
SR "mobbningstermen paranoja" som ofta(st) avser dölja en bakomliggande
punktmarkering och mobbning.

Utåt sett var den 55-åriga mannen lugn och skötsam.
– Han bodde hemma hos sin gamla mamma, jag såg inte av honom så mycket,
säger en boende i trappuppgången. Men bakom fasaden filade 55-åringen på en
fruktansvärd hämnd. Efter att ha dömts för mord på en 33-årig familjefader
1994 drevs han av ett intensivt hat mot polis, försvarsadvokater och
myndighetspersoner. – Han hade upprättat en dödslista över personer han
ville ta livet av, säger en poliskälla till Expressen.
http://orebro.expressen.se/nyheter/1.730601
artikelöversikt: http://orebro.expressen.se/nyheter/1.730648

Flera journalister tycks på ett närmast pinsamt sätt leta efter olika
dumheter (förtal) att stämpla gärningsmannen med. Inte i något fall av detta
förtal framläggs fakta. NATURLIGTVIS då vårdinstans saknas! Se åxo:
http://www.sos.se/sosfs/2000_12/2000_12.htm
55-åringen har i radio påståtts hävda att han tidigare skulle ha blivit
lurad /"falskt ditsatt" av polisen i samband med morddomen för 13 år sedan.
Ingen journalist har kommenterat detta vidare trots att det är synnerligen
intressant indikation.

Detta påminner om andra fall av lynschning och socialskandaler:
# Fallet Ulf # Lars Tingström # Statlig mobbning och systematisk
punktmarkering # fallet "Nodaddy" (se www) # Fallet Bengt # Osmo Vallo
# Fallet Louise i vetlanda m.fl.

Vad ska Sverige göra i framtiden när Posttraumatiskt krigsskadade Svenskar
kommer hem från olika krigsinsatser, för så kommer det att bli. Ska de också
terroriseras och tvångsomhändertas på smygfascistiska grunder när de klagar
på sin "krigspension"? (se filmen "Född 4'e juli")

MO kommentar: det står allt mer klart att det fortfarande, långt efter
rashygieniska institutets nedläggning ~1974 pågår de mest vidriga övergrepp
i Sverige. Mest drabbar det enskilda med liten /svag släkt och få vittnen.
Eliten i etablissemanget hävdar sin överhöghet och att mobbning och
punktmarkeringar driver folk till extremt utanförskap, det tas ingen hänsyn
till.
_ Lobotomier och sterilisieringar med tvång tycks vara över, men i stället
byggs aggressiva nätverk runt offren vilka successivt snärjs åt och isolerar
offren. Vänner skräms eller "köps" bort från de utpekade. Årligen utförs
åtskilliga, kanske 1000-tals ECT-behandlingar med tvång, varav en hel del
sannolikt olagligt.

Fråga er själva följande: Om den nu aktuelle 55-åringen var skötsam och tyst
som Expressens källa hävdar, varför bodde han då med sin mor? Vägrades han
socialhjälp eller aktivitetsgaranti? Varför? Finns det en koppling mellan
hans boende och hans påståenden om att polis och advokat lurat honom
(liknande fallet Ulf) i den tidigare morddomen? Även åklagarens agerande är
underligt då inte denne heller redogör för vem /vilken instans som begärt
psykiatrisk handräkning. Min gissning är att man helt olagligt avsett föra
mannen till illegal ECT-behandling utan någon som helst dokumentation därom.
Mannens motstånd (dödande skott) var i så fall etiskt korrekt och i huvudsak
just självförsvar. Enligt lagen är det väl antagligen dråp, även om det är i
självförsvar. Säkerligen finns personer som måste tas om hand. Men, en
demokratisk stat som ens vill påstå att man har en rättsordning måste se
till att man skapar acceptabla metoder för det. Lynschningar är inte okej.

Polisen har nu begärt mindre rättspsykisk undersökning av mannen. Tänk vad
lustigt... Hade man inte facit redan från början?
.

-----
# Dödades polismannen Fredrik Widén under ett olagligt gripande?
# Hade 55-åringen delgivits omhändertagandet på laga vis?
# Bedriver Svenska samhället hetsajakt på utpekade medborgare? (Svar ja!)
# Får medborgare (principiellt) försvara sig mot civilklädd polis under
olaglig insats?
# Har 55-åringen erbjudits krishantering?
# Kommer advokat H.Lilja (Advokatfirma Althin) att våga söka sanningen?
# Vilken polis kommer våga fastslå att kollegernas agerande var olagligt?
.


morgan o.

Maria Ebbeskog

oläst,
24 juni 2007 14:42:452007-06-24
till
Man får väl alltid försvara sej när det handlar om nödvärn. Det skulle jag ha gjort. Jag har ockå gjort det en gång. Om man är tjej så är man ju ofta svagare. Då är tänder ett bra vapen.

Det handlar ju ofta om att döda eller dödas när man slåss mot nån. Men som sagt poliser har ju en egen domstol eller vad det heter Riksenheten för polismål.
Jag ska läsa artiklarna.
/Maria

Usenet Rulez

oläst,
25 juni 2007 18:06:042007-06-25
till
Morgan Ohlson <morgan...@comhem.se> skrev i
news:1pnlwbbauiimd.1hw3n3953nj9v$.d...@40tude.net i swnet.politik den sö 24
jun 2007 07:08:39p

> sÇÏger en boende i trappuppgǾngen. Men bakom fasaden filade 55-Ǿringen
> pǾ en fruktansvÇÏrd hÇÏmnd. Efter att ha dÇômts fÇôr mord pǾ en
> 33-Ǿrig familjefader 1994 drevs han av ett intensivt hat mot polis,
> fÇôrsvarsadvokater och myndighetspersoner. ƒ " Han hade upprÇÏttat en
> dÇôdslista Çôver personer han ville ta livet av, sÇÏger en poliskÇÏlla
> till Expressen. http://orebro.expressen.se/nyheter/1.730601
> artikelÇôversikt: http://orebro.expressen.se/nyheter/1.730648
>
> Flera journalister tycks pǾ ett nÇÏrmast pinsamt sÇÏtt leta efter olika
> dumheter (fÇôrtal) att stÇÏmpla gÇÏrningsmannen med. Inte i nǾgot fall
> av detta fÇôrtal framlÇÏggs fakta. NATURLIGTVIS dǾ vǾrdinstans saknas!
> Se Ǿxo: http://www.sos.se/sosfs/2000_12/2000_12.htm
> 55-Ǿringen har i radio pǾstǾtts hÇÏvda att han tidigare skulle ha
> blivit lurad /"falskt ditsatt" av polisen i samband med morddomen fÇôr
> 13 Ǿr sedan. Ingen journalist har kommenterat detta vidare trots att
> det ÇÏr synnerligen intressant indikation.
>
> Detta pǾminner om andra fall av lynschning och socialskandaler:
> # Fallet Ulf # Lars TingstrÇôm # Statlig mobbning och systematisk


> punktmarkering # fallet "Nodaddy" (se www) # Fallet Bengt # Osmo
> Vallo # Fallet Louise i vetlanda m.fl.
>

> Vad ska Sverige gÇôra i framtiden nÇÏr Posttraumatiskt krigsskadade
> Svenskar kommer hem frǾn olika krigsinsatser, fÇôr sǾ kommer det att
> bli. Ska de ocksǾ terroriseras och tvǾngsomhÇÏndertas pǾ
> smygfascistiska grunder nÇÏr de klagar pǾ sin "krigspension"? (se
> filmen "FÇôdd 4'e juli")
>
> MO kommentar: det stǾr allt mer klart att det fortfarande, lǾngt efter
> rashygieniska institutets nedlÇÏggning ~1974 pǾgǾr de mest vidriga
> Çôvergrepp i Sverige. Mest drabbar det enskilda med liten /svag slÇÏkt
> och fǾ vittnen. Eliten i etablissemanget hÇÏvdar sin ÇôverhÇôghet och
> att mobbning och punktmarkeringar driver folk till extremt utanfÇôrskap,
> det tas ingen hÇÏnsyn till.
> _ Lobotomier och sterilisieringar med tvǾng tycks vara Çôver, men i
> stÇÏllet byggs aggressiva nÇÏtverk runt offren vilka successivt snÇÏrjs
> Ǿt och isolerar offren. VÇÏnner skrÇÏms eller "kÇôps" bort frǾn de
> utpekade. Ç.rligen utfÇôrs Ǿtskilliga, kanske 1000-tals
> ECT-behandlingar med tvǾng, varav en hel del sannolikt olagligt.
>
> FrǾga er sjÇÏlva fÇôljande: Om den nu aktuelle 55-Ǿringen var skÇôtsam
> och tyst
Du verkar inte så frisk själv med tanke på hur du stavar.

Morgan Ohlson

oläst,
26 juni 2007 04:30:212007-06-26
till


Det finns många tecken på att man närmar sig sanningarna i den här världen.
Korkade flejmningar är väl ett.


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
26 juni 2007 04:48:142007-06-26
till
On Tue, 26 Jun 2007 10:41:58 +0200, Maria Ebbeskog wrote:

> Dyslexi är ett tecken på hjärnskada. De flesta brottslingar har nån typ utav hjärnskada.
> /Maria

Poliser som bryter mot lagen, är de också hjärnskadade?


Morgan O.

omo...@gmail.com

oläst,
26 juni 2007 05:50:172007-06-26
till
On Jun 24, 7:08 pm, Morgan Ohlson <morgan.ohl...@comhem.se> wrote:
> *** Nyköping, polismord: Handräckning eller terror? ***
>
> En polisman har tragiskt dödats. Möjligen handlar det om mord, och möjligen
> är gärningsmannen sjuk. Men flera underligheter föreligger:
>
> # Varför var den döde polismannen civilklädd?
> # Varför kallade polisen 55-åringen för psykiskt instabil när media påstår
> han var psykiskt sjuk?
> # Var den enligt polisen "begärda handräckningen" formellt laglig?
>
> Man kan bli tvungen att genomgå en vårdintygsundersökning mot sin vilja. En
> sådan undersökning får dock inte göras om det verkligen inte finns skäl för
> det. Det finns regler!http://www.vardguiden.se/Article.asp?c=3322

>
> Psykiatrin hade, enligt vad polisen påstår begärt handräckning för att föra
> den 55-årige mannen till tvångsvård eller undersökning. Ref:http://www.s112.se/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=6...http://www.ekuriren.se/ekuriren/senaste_nytt.php?id=558699&avdelning_...

>
> _Notera_ att polisen, och vissa nyhetssändningar kallat mannen "psykiskt
> instabil" vilket är tvivelaktig grund för tvångs-undersökning. 55-åringen
> var uppenbarligen frisk nog att uttala sig senare (fredagen?) vid
> häktningsförhandlingen.
>
> På polisens presskonferens ons kväll kunde de INTE REDOGÖRA FÖR NÅGON
> PSYKIATRISK DOKUMENTATION alls. Ekonyheter P1/P4: torsdag 21 juni 2007 07:00
> Om uppdraget var från psykiatri, varför finns då ingen dokumentation?
> UNT: /...polisen vill inte säga vilken vårdinrättning som begärt
> handräckningen (MO not: Trots att det nu handlar om polismord)/.../Där är
> locket på från vår sida, så är det bara, säger Lars Franzell./http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=625974,00.html

> Landstinget i Sörmland är huvudman för två psykiatriska kliniker - en
> Nyköping-Katrineholm och en i Eskilstuna. Kliniken i Nyköping sa redan i
> förmiddags att man inte kände till ärenet. - Ingen klinik i landstinget
> Sörmland har utfärdat denna handräckning, säger Maria Karlsson,
> informationschef vid lanstinget Sörmland till aftonbladet.se.
>
> /...Vid en presskonferens på torsdag eftermiddag fortsatte polisen hänvisa
> till att man fått begäran om handräckning av en psykiatrisk klinik, men
> ville inte heller då berätta vilken.http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,1101157,00.html

>
> I skrivandes stund föreligger alltså starka skäl att uppfatta polisens
> påståenden om handräckning som ett påhitt. Ingenting har framkommit som
> stödjer polisens version på den punkten.
>
> 55-åringen själv hävdar nödvärn... och visst finns det indikationer på att
> påståendet kan vara korrekt. Ingenting talar för att 55-åringen ljuger. .
> Åklagaren Tomas Malmenby vill i nuläget inte gå in på hur han bedömer
> situationen kring skottlossningen, bland annat eftersom fler förhör ska
> göras.(Hör advokat Lilja här)http://www.sr.se/sormland/nyheter/artikel.asp?artikel=1441472

>
> Under To/fr påstod SR P1 (ekot to 0621 16.45) att mannen hade "paranoid
> personlighetsstörning". Men, Obs! "Riktig paranoid" störning är en
> under-diagnos av schizofreni och även långvarig sjukdom (t.ex Wikipedia).
> Eftersom 55-åringen tidigare suttit i fängelse för mord och ej fått vård så
> är alltså "riktig paranoid" diagnos MKT OSANNOLIK /omöjlig. I så fall avser
> SR "mobbningstermen paranoja" som ofta(st) avser dölja en bakomliggande
> punktmarkering och mobbning.
>
> Utåt sett var den 55-åriga mannen lugn och skötsam.
> - Han bodde hemma hos sin gamla mamma, jag såg inte av honom så mycket,

> säger en boende i trappuppgången. Men bakom fasaden filade 55-åringen på en
> fruktansvärd hämnd. Efter att ha dömts för mord på en 33-årig familjefader
> 1994 drevs han av ett intensivt hat mot polis, försvarsadvokater och
> myndighetspersoner. - Han hade upprättat en dödslista över personer han
> ville ta livet av, säger en poliskälla till Expressen.http://orebro.expressen.se/nyheter/1.730601

Samma psykiatriker och samma åklagare är inblandade denna gång som när
55-åringen bedömdes och dömdes på 90-talet. Det är olämpligt.
Speciellt när han anser sig vara orättvist dömd.

Enligt expressen skulle han föras till Bollnäs efter beslut av Erik
Österberg, chef för rättspsykiatrin i Sundsvall. Där är Göran Fransson
psykiatriker i dag. Det var Göran Fransson som gjorde en stor
utredning 1999 av 55-åringen.
- Det fanns en möjlighet att säkra en farlig person. Det utlöstes av
att vi hade bedömt att risken hade ökat, säger han.

http://www.expressen.se/nyheter/1.732292

Enligt GP:
Planerna var, enligt GP:s källor, att skicka 55-åringen till Bollnäs
för en omfattande sinnesundersökning.
Mannen befann sig i sin 82-åriga mammas lägenhet vid tiden för
gripandet.
- Åtta poliser var inblandade i insatsen. I vanliga rutinfall brukar
vi vara två. En civilklädd (Fredrik Widén) och en uniformerad (27-
åringen) gick fram till den aktuella dörren. Båda var utrustade med
skottsäkra västar, pistoler och pepparspray, förklarar Lars-Håkan
Skoog, polisfackets ordförande i Södermanland.

http://www.gp.se/gp/road/Classic/shared/printArticle.jsp?d=119&a=354070

Maria Ebbeskog

oläst,
26 juni 2007 04:41:582007-06-26
till

Usenet Rulez

oläst,
26 juni 2007 15:58:082007-06-26
till
Morgan Ohlson <morgan...@comhem.se> skrev i
news:3rluksn600vt.1u...@40tude.net i swnet.diverse den ti 26
jun 2007 10:30:21a

Skriv så det går att läsa då.

Anneli Halme

oläst,
26 juni 2007 15:59:282007-06-26
till

Du har nog problem med din läsare igen, men jag kan trösta dig med att
det inte var något läsvärt, i princip en blåkopia på vad den lille
Lundamagistern skrev.

--
Anneli

Morgan Ohlson

oläst,
26 juni 2007 16:52:022007-06-26
till

Bra ska läsa länkarna fler gånger.

Mkt Ruskigt ärende det här!


Morgan O.

Maria Ebbeskog

oläst,
27 juni 2007 06:13:562007-06-27
till
Om de har dyslexi så är de
hjärnskadade.

Man när man det gäller de som mördar och annat så har de ofta en personlighetsstörning , Det kan också bero på hjärnskada.
/Maria

Morgan Ohlson

oläst,
27 juni 2007 07:24:412007-06-27
till

*** Terror leder till skador ***


Ur flera aspekter kan jag stå som en sorts exempel i Nyköpings-skandalen.
Jag kan nämligen vittna om hur friska människor allvarligt skadas av det
Svenska samhället, men kallas för psyksjuka, trots att det handlar om
rehabiliterbara skador.


Jag har alltså sedan år 2000

# Fråntagits 2 jobb, på olagliga grunder
...facket har agerat lögnaktigt och på arbetsgivarens sida
# Fråntagits 1 barn olagligt (jämför 55-åringen!)

# Mobbats /terroriserats sammantaget under 23 år.
# I princip isolerats socialt sedan 1996.

Är det då konstigt om man blir förbannad, hatisk mot samhället? Dessutom
bryts man faktiskt ned från frisk till X. Att inte reagera på sådan
behandling vore omänskligt? I psykologisk mening är det ju mer naturligt än
konstigt om man blir en samhällsfiende.

När man blir hatisk är risken stor att man blir benämnd som psyksjuk, trots
att det INTE ÄR EN SJUKDOM UTAN ATT BETRAKTA SOM EN SKADA (som kan repareras
1*), direkt åsamtkad av samhället.... vilket självklart samhället gör allt
för att dölja.

Jag kan slå vad om att minst 50% av alla som påstås vara psyksjuka
vettvillingar är personer som varit friska men som genom omfattande terror
AKTIVT knäcks av samhället.

1*: Vård ges aldrig till måltavlorna eftersom det då skulle kunna
dokumenteras varifrån skadorna kommer. Alltså får dessa terroriserade
personer ALDRIG någon rehabilitering eller behandling för dessa skador, typ
krigsskador (PTSD). Detta sker samtidigt som "alla andra" får
krisbearbetning mm efter vad som i det här sammanhanget är "skitsaker".
Terroriserade personer får inte ens "sanningsenliga skäl" angivna i samband
med t.ex sömnpreparat, detta just för att dölja de verkliga orsakerna.


----
Hittills har jag påtvingats en arbetspsykologisk utredning där man inte fann
något graverande mot mig. Trots det ville utredande psykitrikern påtvinga
mig, även med hot att jag skulle godta en (falsk) diagnos, aspegers syndrom.
I en utredning av denna händelse fastslår Socialstyrelsen att utredaren
också begick sekretessbrott... men, utan åtgärd.

Se också som exempel på avancerad terror i Sverige:
http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_thread/thread/51ded133c2aea128/e5844f8601e299d8
Fakta: Statlig mobbning och systematisk punktmarkering
.
__________________
Jag vet
att helvetét
är en socialenhet
------------------------


Morgan O.

Roger Eriksson

oläst,
27 juni 2007 09:09:582007-06-27
till
Morgan Ohlson <morgan...@comhem.se> wrote in
news:hwvepsyd6jyt$.ry02i0uw076x$.d...@40tude.net:

>
>
> *** Terror leder till skador ***
>
>
> Ur flera aspekter kan jag stå som en sorts exempel i
> Nyköpings-skandalen.

Att det är fler som borde hämtas in?

--

Mvh

/RE

Maria Ebbeskog

oläst,
27 juni 2007 09:11:582007-06-27
till
Men det är bra att få såna diagnoser av psykologen. Jag har själv fått en liknande diagnos. Det gör att jag har fått pension och behöver inte hålla på och leta jobb som inte finns.

En f.d. klasskompis till mej som är döv fick diagnosen ADHD.
/Maria

John Smith

oläst,
27 juni 2007 09:34:302007-06-27
till
Maria Ebbeskog skrev:

> Men det är bra att få såna diagnoser av psykologen. Jag har själv fått en liknande diagnos. Det gör att jag har fått pension och behöver inte hålla på och leta jobb som inte finns.

> En f.d. klasskompis till mej som är döv fick diagnosen ADHD.


En mupp alltså.

Morgan Ohlson

oläst,
28 juni 2007 05:24:122007-06-28
till

Ja, om du tycker det är kul och bra, så är det ju trevligt för dig.

Det blir emellertid en helt annan sak när dignosen kommer upp som en sorts
hot. När det inte är en RIKTIG DIAGNOS utan något man stämplas med för att
någon ska kunna "skyffla undan problemet" (mig).

Se även:
http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_thread/thread/51ded133c2aea128/e5844f8601e299d8


Skälet att jag fick det som fråga berodde ju på att ingen, i en normal
undersökning med hedern i behåll kan ge mig en sådana diagnos. Alltså måste
det ske i samförstånd som innebär att jag skull delta i att hålla det
hemligt att det var en fuskdiagnos.

Jag är ju en snubbe som dragit runt på pubar, träffat damer och folk, dansat
och roat mig, tävlat i sporter och varit aktiv i politik och
intresseföreningar. ...och jag kan säga att ingen av dem som jag träffat
slumpmässigt på stan någonsin har trak'at mig för att jag skulle vara udda
eller knas. Trakasserierna är helt och hållet ett påhitt som drivs av vissa
nazist-satiniska tokfundamentalister som sannolikt numer driver detta av ren
prestige.

...och jag menar, jag vet ju om ett flertal andra fall som drabbas liknande,
så självklart är även Nyköping ett sådant. Jag kan slå vad om att 55-åringen
traksserats och terrorisrats långt innan han påstods ha psykisk sjukdom.
Alltså handlar det med 99% säkerhet om psykisk SKADA av mobbning som kan
rehabiliteras och INTE OM ÄKTA SJUKDOM.

Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
28 juni 2007 07:04:132007-06-28
till

*** Sanning om politiska paranoiadomar


Länken är av PROFESSOR Heinz Leymann. Trots att han nu är avliden är han
antagligen även efter sin död världens ledande mobbnings-forskare.

Leymann kallar alltså kverulansparanoia för en "feldiagnos"
http://www.leymann.se/svenska/32110s.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Leymann

Startsida
http://www.leymann.se/svenska/frame.html

Svenska psykiatriker fortsätter gladeligen att använda "hemsnickrade"
domedags-diagnoser. Det sker för att dölja övregrepp. Offer får
rehabilterbara SKADOR (PTSD) vilka i stället, som led i sociala avrättningar
benämns med farligt varslande sjukdomsnamn. Så sker för att offren
ytterligare ska kunna terroriseras genom tvångsomhändertaganden, falska
undersökningar mm. mm.

Det går till precis som i mitt fall "Fakta: Mobbning och systematisk
punktmarkering" nedan i forumet. Offret förnedras och tas ifrån normal
värdighet och alla rättigheter. I mitt fall, och tydligen även i 55-åringens
fall har alla former av uppehälle avstängts (ingen inkomst alltså). Jag blev
även "svartlistad", t.o.m mobbad och utslängd från anställningsintervju och
fick ej jobb mm, mm.
.


Morgan O.

skinh...@gmail.com

oläst,
28 juni 2007 14:40:312007-06-28
till
On 26 Juni, 10:41, Maria Ebbeskog <maria.ebbes...@comhem.se> wrote:
> Dyslexi är ett tecken på hjärnskada. De flesta brottslingar har nån typ utav hjärnskada.
> /Maria

Det där fann jag verkligen nedvärderande och otroligt flamsigt. Ett
typiskt uttalande av en fjortis som vill verka smart.

Maria Ebbeskog

oläst,
29 juni 2007 06:56:112007-06-29
till
Du kan läsa mer om dyxlexi och hjärnskador på denna sida.
http://hem.passagen.se/raj/ovrigt.htm
Jag är ingen fjortis ta reda på fakta innan du vräker ur dej saker och ting!

/Maria

-Kjelle

oläst,
29 juni 2007 10:26:172007-06-29
till
Vadå? Har jag skrivit nått olämpligt?
--
Kjelle

John Smith

oläst,
29 juni 2007 10:58:462007-06-29
till
-Kjelle skrev:

> Vadå? Har jag skrivit nått olämpligt?

Vem svarar du? Fan själv eller???

--
Future is free
Ubuntu Linux

-Kjelle

oläst,
29 juni 2007 11:18:562007-06-29
till
Det var inte jag som börja. Kolla:
http://surl.se/bokj
--
Kjelle


John Smith

oläst,
29 juni 2007 11:23:422007-06-29
till
Verkar vara en n00b.

-Kjelle

oläst,
29 juni 2007 11:25:462007-06-29
till
John Smith wrote:
> Verkar vara en n00b.

Vem? Beelzebub?
--
Kjelle

John Smith

oläst,
29 juni 2007 11:36:482007-06-29
till
-Kjelle skrev:

> John Smith wrote:
>> Verkar vara en n00b.
>
> Vem? Beelzebub?

Fjortisen Ebbeskog.

skinh...@gmail.com

oläst,
29 juni 2007 18:44:512007-06-29
till
On 29 Juni, 12:56, Maria Ebbeskog <maria.ebbes...@comhem.se> wrote:
> Du kan läsa mer om dyxlexi och hjärnskador på denna sida.http://hem.passagen.se/raj/ovrigt.htm

> Jag är ingen fjortis ta reda på fakta innan du vräker ur dej saker och ting!
>
> /Maria

Trots min diagnos av just dyslexi så ser jag skillnad på KAN och
ÄR!!!! Hur ÄR det själv, KAN det vara så att du inte ser det?

Mikael O. Bonnier

oläst,
30 juni 2007 05:41:212007-06-30
till
Maria Ebbeskog skrev:

> Du kan läsa mer om dyxlexi och hjärnskador på denna sida.
> http://hem.passagen.se/raj/ovrigt.htm
> Jag är ingen fjortis ta reda på fakta innan du vräker ur dej saker och ting!

Hjärnskador uppstår p.g.a. slag, blödningar, förgiftning och syrebrist.
Denna sida handlar dock om förändringar p.g.a. genetiska faktorer --
d.v.s. ej hjärnskador <http://www.hjarnkraft.nu/>. Jag förmodar att man
kan drabbas av dyslexi både p.g.a. hjärnskador och genetiska faktorer.

Morgan Ohlson lider uppenbarligen inte av dyslexi utan det är Usenet
Rulez som har en felkonfigurerad e-postläsare som inte kan hantera åäö.

John Smith

oläst,
30 juni 2007 05:56:542007-06-30
till
Mikael O. Bonnier skrev:

>
> Morgan Ohlson lider uppenbarligen inte av dyslexi utan det är Usenet
> Rulez som har en felkonfigurerad e-postläsare som inte kan hantera åäö.

Är det då inte själva Usenet Rulez som är felkonfigurerad, då han
inte inser att hans newsläsare är buggig?

Mikael O. Bonnier

oläst,
30 juni 2007 07:03:312007-06-30
till
omo...@gmail.com skrev:

> Samma psykiatriker och samma åklagare är inblandade denna gång som när
> 55-åringen bedömdes och dömdes på 90-talet. Det är olämpligt.
> Speciellt när han anser sig vara orättvist dömd.
>
> Enligt expressen skulle han föras till Bollnäs efter beslut av Erik
> Österberg, chef för rättspsykiatrin i Sundsvall. Där är Göran Fransson
> psykiatriker i dag. Det var Göran Fransson som gjorde en stor
> utredning 1999 av 55-åringen.
> - Det fanns en möjlighet att säkra en farlig person. Det utlöstes av
> att vi hade bedömt att risken hade ökat, säger han.
>
> http://www.expressen.se/nyheter/1.732292

Man kan enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna inte
"säkra" farliga personer genom att spärra in dem innan de begått brott.
Speciellt när farligheten bedöms av jäviga personer och endast baseras
på påstått obehagliga samtal och subtila hot.

"I bokhyllan stod nazistisk läsning: 'Nazismen i dokument', 'Min kamp'
och 'Hitler'."

"Nazismen i dokument" är uppenbarligen en antinazistisk bok
<http://www.hagglundsforlag.se/forfattaredok/Hitler/Nazismenidok.htm>.
"Min kamp" kan studeras av både nazister och antinazister. Boken
"Hitler" syftar troligen på
<http://www.hagglundsforlag.se/forfattaredok/Hitler/Hitler%20i%20narbild.htm>
-- även den en antinazistisk bok. Med tanke på att han förövrigt mest
hämtade information från allierade källor så framstår han snarast som
antinazist. Självklart betraktar nazistiska psykiatrer honom som ett hot
mot deras bekväma livsstil kryddad med legala sadistiska aktiviteter.

Erik Österberg: Familjerna Österberg representeras av 18 medlemmar i
nazistiska organisationer, även mycket tunga sådana som Waffen-SS.
Göran Fransson: Familjerna Fransson representeras av 25 medlemmar i
nazistiska organisationer, även mycket tunga sådana som NSAP.

OK, vi vet inte om just dessa psykiatrer uppfostrades av nazisterna men
så länge som de inte är rentvådda från misstanke så borde deras
läkarlegitimationer vara indragna, ty man kan inte ha det absoluta
förtroende som krävs. Tidigare har jag visat att de i ärendet inblandade
poliserna hade liknande nazistisk koppling.

> Enligt GP:
> Planerna var, enligt GP:s källor, att skicka 55-åringen till Bollnäs
> för en omfattande sinnesundersökning.
> Mannen befann sig i sin 82-åriga mammas lägenhet vid tiden för
> gripandet.
> - Åtta poliser var inblandade i insatsen. I vanliga rutinfall brukar
> vi vara två. En civilklädd (Fredrik Widén) och en uniformerad (27-
> åringen) gick fram till den aktuella dörren. Båda var utrustade med
> skottsäkra västar, pistoler och pepparspray, förklarar Lars-Håkan
> Skoog, polisfackets ordförande i Södermanland.
>
> http://www.gp.se/gp/road/Classic/shared/printArticle.jsp?d=119&a=354070

Även familjerna Skoog finns representerade i listorna över svenska
nazister med två personer. Källa: <http://www.tobiashubinette.se/>.

I GP-artikeln stod även: "Vid en husrannsakan nyligen hittades
dödslistor, med namn på myndighetspersoner. 55-åringen hade dem
kartlagda och lär dessutom ha framfört olika typer av raffinerade hot,
enligt Södermanlands Nyheters nätupplaga."

Bara för att någon har listor med namn så är det inte dödslistor.
"Raffinerade hot" betyder väl hot som inte kan räknas som olaga, ty då
hade han kunnat gripas av dessa skäl.

Ken

oläst,
30 juni 2007 08:02:032007-06-30
till

Han kör: Xnews/2006.08.24

Henrik Bengtsson

oläst,
30 juni 2007 17:00:082007-06-30
till

"Mikael O. Bonnier" <mik...@df.lth.se> skrev i meddelandet
news:f65d87$bmp$1...@news.lth.se...

>> Enligt GP:
>> Planerna var, enligt GP:s källor, att skicka 55-åringen till Bollnäs
>> för en omfattande sinnesundersökning.
>> Mannen befann sig i sin 82-åriga mammas lägenhet vid tiden för
>> gripandet.
>> - Åtta poliser var inblandade i insatsen. I vanliga rutinfall brukar
>> vi vara två. En civilklädd (Fredrik Widén) och en uniformerad (27-
>> åringen) gick fram till den aktuella dörren. Båda var utrustade med
>> skottsäkra västar, pistoler och pepparspray, förklarar Lars-Håkan
>> Skoog, polisfackets ordförande i Södermanland.
>>
>> http://www.gp.se/gp/road/Classic/shared/printArticle.jsp?d=119&a=354070
>
> Även familjerna Skoog finns representerade i listorna över svenska
> nazister med två personer. Källa: <http://www.tobiashubinette.se/>.

Är familjerna Boonier representerade på sidan (som inte är online) du
hänvisar till?
--
Henrik Bengtsson
---
1234567890
Good Bye


Ulf Sundin

oläst,
30 juni 2007 17:59:192007-06-30
till
On Sat, 30 Jun 2007 13:03:31 +0200, "Mikael O. Bonnier"
<mik...@df.lth.se> wrote:


>Familjerna Österberg representeras av 18 medlemmar i
>nazistiska organisationer,

[...]

>Familjerna Fransson representeras av 25 medlemmar i
>nazistiska organisationer,

Om man heter Östberg eller Fransson, så tillhör man inte kollektiven
"familjerna Östberg" resp. "familjerna Fransson". Både Östberg
och Fransson är mycket vanligt namn, och om du drar slutsatser
om en enskild person med något av dessa namn baserat på antal
träffar i Hübinette-registret så är du inte bara dum, utan ägnar dig
åt något som mycket väl kan klassas som förtal.

>OK, vi vet inte om just dessa psykiatrer uppfostrades av nazisterna men
>så länge som de inte är rentvådda från misstanke så borde deras
>läkarlegitimationer vara indragna, ty man kan inte ha det absoluta
>förtroende som krävs. Tidigare har jag visat att de i ärendet inblandade
>poliserna hade liknande nazistisk koppling.

Du har inte visat ett jävla dugg, din ömkliga rättshaverist.
Du spekulerar utifrån gemensamma släktnamn.
Jag hoppas någon stämmer skiten ur dig!

/Ulf Sundin

Charlie R

oläst,
30 juni 2007 18:50:232007-06-30
till
Sat, 30 Jun 2007 21:59:19 GMT, Ulf Sundin ba:

> Du har inte visat ett jävla dugg, din ömkliga rättshaverist.
> Du spekulerar utifrån gemensamma släktnamn.
> Jag hoppas någon stämmer skiten ur dig!


Eftersom det är rättspsykiatriker han ger sig
på finns det kanske en viss chans att han kan
komma under rättspsykiatrisk vård, så att han
blir befriad frän sina tvångsbeteenden?


Charlie.
--
Like so many Americans, she was trying to construct a life that made
sense from things she found in gift shops.
-- Kurt Vonnegut, Jr.

Morgan Ohlson

oläst,
2 juli 2007 06:01:272007-07-02
till
On Sat, 30 Jun 2007 13:03:31 +0200, Mikael O. Bonnier wrote:

> omo...@gmail.com skrev:
>> Samma psykiatriker och samma åklagare är inblandade denna gång som när
>> 55-åringen bedömdes och dömdes på 90-talet. Det är olämpligt.
>> Speciellt när han anser sig vara orättvist dömd.
>>
>> Enligt expressen skulle han föras till Bollnäs efter beslut av Erik
>> Österberg, chef för rättspsykiatrin i Sundsvall. Där är Göran Fransson
>> psykiatriker i dag. Det var Göran Fransson som gjorde en stor
>> utredning 1999 av 55-åringen.
>> - Det fanns en möjlighet att säkra en farlig person. Det utlöstes av
>> att vi hade bedömt att risken hade ökat, säger han.
>>
>> http://www.expressen.se/nyheter/1.732292
>
> Man kan enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna inte
> "säkra" farliga personer genom att spärra in dem innan de begått brott.
> Speciellt när farligheten bedöms av jäviga personer och endast baseras
> på påstått obehagliga samtal och subtila hot.
>
> "I bokhyllan stod nazistisk läsning: 'Nazismen i dokument', 'Min kamp'
> och 'Hitler'."


Om man jämför med t.ex hur illa jag har behandlats, så är det helt uppenbart
att långtgående kaotisk pennalism kan driva en människa i vilken riktning
som helst.

Jag instämmer i att rättstryggheten ovillkorligen måste öka på det här
området.

Men, i sökandet efter en juridik som håller så tror jag att det är dags att
utgå från människan. I demokratisk mening tror jag att många typer av brott
av social karaktär bör få domar, men sedan utanför domstolen leda till någon
typ av förhandling där brottslingen får delta i en förhandling om straffets
utformning.

Jag kan också tänka mig att man skulle kunna lagstifta mot t.ex att göra
skrifliga planer och liknande, samt att lagstifta mot att man sprider idéer
av hatliknande karaktär. Dvs att om man skrävlar om att man hatar poliser
till andra människor, då bör det betraktas som ett brott liknande uppvigling
etc. Dv satt man kan sätta tröskeln för brottsbeskrivningen lägre än den är
idag.

OBS! Detta ska ses som reflexioner om en möjlig ny syn på sociala brott där
straff och behandling är delar i en och samma förhandlingsliknande process
där förövaren måste lova bättring och själv ange sitt straff. Kanske kunde
detta efter en dom ske med en domare, förövaren och en försvarsadvokat som
utmynnar i att den dömde skriver ett kontrakt.

Om brottslingen bryter sitt löfte, ska besvis sammanställas och omedelbart
rendera i att restriktionerna mot den anklagade skärps. Den dömde ska
informeras omedelbart och sanktioner eller tillfälliga sanktioner ska då
verkställas inom fåtal timmar därefter.

Det hela liknar påtvingad livsträning och ansvarstagande och integrerar då
terapi (i samverkan, förhandlingar) med hårda nypor direkt relaterade den
dömdes agerande. Det blir då en öppen process som kan övervakas av samhället
men som innehåller mycket snabba reaktioner etc inom lagens ramar. Det är
också demokratiskt baserat på förövarens ansvar och deltagande, men är
absolut inte släpphänt.


Morgan O.

Maria Ebbeskog

oläst,
2 juli 2007 07:26:322007-07-02
till
Vad är det du syftar på angåene dyslexi att jag är en fjortis eller inte ??
/Maria

Roger Eriksson

oläst,
3 juli 2007 04:04:402007-07-03
till
"Mikael O. Bonnier" <mik...@df.lth.se> wrote in
news:f65d87$bmp$1...@news.lth.se:

> OK, vi vet inte om just dessa psykiatrer uppfostrades av nazisterna
> men så länge som de inte är rentvådda från misstanke så borde deras
> läkarlegitimationer vara indragna, ty man kan inte ha det absoluta
> förtroende som krävs.

Skyldig tills dess att motsatsen är bevisad? Var det inte mycket så som,
hohum, nazisterna resonerade?

--

Mvh

/RE

Morgan Ohlson

oläst,
3 juli 2007 06:11:192007-07-03
till

*** Dr Mengele, psykiatrins arv

.
Man ska inte heler glömma att psykiatrin, i princip lär vara den "maskin"
som utförde, pja eller åtminstone låg bakom de 50.000(?)
tvångssteriliseringar som skedde under 1900-talet.

Även flertalet av lobotomeringar under tvång lär ha initierats därifrån.

Dvs att det som många Svenskar föreställer sig är en "fin vårdinrättning"
snarare har en historia med rötter i övergrepp som i Svensk skala kan
jämföras med Stahlin, Lenin och Maos folkmord. Både höger och vänster lär ha
deltagit i att förtiga dessa övergrepp i Sverige.

Det är inte så konstigt om psykiatrin, som västerländsk traditionsbunden
medicin är efterbliven då den faktiskt har rötter som snarare är av
kriminell och repressiv art.
.


Morgan O.

Maria Ebbeskog

oläst,
3 juli 2007 09:09:572007-07-03
till
"I bokhyllan stod nazistisk läsning: 'Nazismen i dokument',
> 'Min kamp'
> och 'Hitler'."
>
> "Nazismen i dokument" är uppenbarligen en antinazistisk
> bok
>
Den boken bör man inte läsa på tunnelbanan eller bussen åtminstone inte om man är hörselskadad. Helt plötligt kommer det en nazist och slår till en. Jag hade en f.d klasskompis som var jude och hörselskadad. Hon blev nedslagen. Men hon provocerade killarna. Varför retar du mej för att jag har Davidsstjärna sa hon.
/Maria

Jan Danielsson

oläst,
3 juli 2007 10:39:082007-07-03
till
Maria Ebbeskog wrote:
> Du kan läsa mer om dyxlexi och hjärnskador på denna sida.
> http://hem.passagen.se/raj/ovrigt.htm

Så vitt jag vet så är det inte bevisat att dyslexi har sin grund i
hjärn_skador_. Det kan också vara en strategimiss som hjärnan gjorde i
den tidiga inlärningen. Nästan alla barn lär sig att läsa ordbilder
innan de "knäcker språkkoden", som de brukar kallas. Det kan vara så att
för vissa sätter sig den strategin för djupt, och det blir oerhört svårt
att "avlära" hjärnan den strategin.

Nu kanske det har gjorts nya upptäckter på senare år, men iaf för ett
fåtal år sedan läste jag att det inte hade konstaterats att dyslexi
berodde på direkta hjärnskador.

Rätta mig gärna om jag har fel, men då med tillförlitliga källor.

--
Kind Regards,
Jan Danielsson
Te audire non possum. Musa sapientum fixa est in aure.

Mikael O. Bonnier

oläst,
3 juli 2007 11:55:282007-07-03
till
Maria Ebbeskog skrev:

Tydligen känner nazisterna till boken och vet att den är antinazistisk,
men vissa kvällstidningar vill måla upp en annan bild. Nu ifrågasätter
dessutom åklagare dödslistorna:
'- Jag har inte hört talas om någon "dödslista". Hade det framkommit att
det funnits en sådan hade jag agerat för länge sen. Att ha en sådan
lista är ett brott i sig, säger åklagaren Anders Öjert till SvD.se.'

skinh...@gmail.com

oläst,
5 juli 2007 14:48:382007-07-05
till
On 2 Juli, 13:26, Maria Ebbeskog <maria.ebbes...@comhem.se> wrote:
> Vad är det du syftar på angåene dyslexi att jag är en fjortis eller inte ??
> /Maria

Dina generella uttalanden räcker för att visa att du är fjortis.

Maria Ebbeskog

oläst,
6 juli 2007 06:34:142007-07-06
till
Om man läser boken Mein kamp på tunnelbanan och det kommer fram en nazist så riskerar man att bli nedslagen. Jag och min f.d klasskompis är hörselskadade. Nazisterna vill ju inte att det ska finnas handikappade eller judar.

Min klasskompis blev nedslagen för att hon visade sin Davidsstjärna öppet.

Både jag och min f.d. klasskompis är över 30 år. Anser du att alla som inte kan alla saker inom ett ämne är barn eller tonåringar, i så fall undrar jag hur gammal du är själv.

> Dina generella uttalanden räcker för att visa att du är fjortis.

Fånigt sagt tycker jag.
/Maria

skinh...@gmail.com

oläst,
7 juli 2007 03:55:002007-07-07
till
Det kom som en överaskning att du tyckte det. Men det är klart, ingen
annan får vara så generaliserande som du. Sen är fjortis ett sinnes
tillstånd inte en ålder.

Maria Ebbeskog

oläst,
7 juli 2007 09:25:192007-07-07
till
Ja jag tycker att det är fånigt att bli kallad fjortis när man är över 30 år.

Nu har jag förstått att detta ord betecknar en omogen person. Jag trodde att det var slang för en som är 14 år.
/Maria

skinh...@gmail.com

oläst,
9 juli 2007 15:49:372007-07-09
till

Trevligt :) Man lär sig något nytt varje dag

Morgan Ohlson

oläst,
10 juli 2007 10:04:092007-07-10
till
.

*** Polisen: 55-åringen är farlig


Frågan är emellertid hur polisen över huvud taget kan hävda så när
55-åringens grannar menar att han är lugn och skötsam? Varifrån hade polisen
fått sina uppgifter?

Svar: Utpekade Svenskar avlyssnas olagligt!
Denna avlyssning är också grunden för en stor del av den terror som
myndigheter riktar mot vissa, utpekade, punktmarkerade medborgare.

Angående detaljerna i den olagliga avlyssningen, se:
"Fakta: Statlig mobbning och systematisk punktmarkering" (inlägg#70)
http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/e5844f8601e299d8?tvc=1#e5844f8601e299d8
alt.
http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=264371#poststop

Morgan O.

.

skinh...@gmail.com

oläst,
12 juli 2007 16:22:432007-07-12
till
On 10 Juli, 16:04, Morgan Ohlson <morgan.ohl...@comhem.se> wrote:
> .
>
> *** Polisen: 55-åringen är farlig
>
> Frågan är emellertid hur polisen över huvud taget kan hävda så när
> 55-åringens grannar menar att han är lugn och skötsam? Varifrån hade polisen
> fått sina uppgifter?
>
> Svar: Utpekade Svenskar avlyssnas olagligt!
> Denna avlyssning är också grunden för en stor del av den terror som
> myndigheter riktar mot vissa, utpekade, punktmarkerade medborgare.
>
> Angående detaljerna i den olagliga avlyssningen, se:
> "Fakta: Statlig mobbning och systematisk punktmarkering" (inlägg#70)http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded1...
> alt.http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=264371#poststop
>
> Morgan O.
>
> .

Så att han inte har störande fester, inte skräpar ner i trappen/
gården, sa hej/god morgon till grannarna och betalade sina räkningar i
tid gör att han måste blivit avlyssnad? Mordet han tidigare begått och
det faktum att vårdande instans ansåg honom så labil att han skull
tvångsomhändertas har inget med det att göra. Nä självklart har
statliga övergrepp tvingat denna man att olagligt införskaffa vapen,
planera hämnd på rättsutövare i tidigare nämda mål. Och inte nog med
att han tvingats av staten att begå dessa brott, han tvingas senare av
samma stat att begå polismord. Vilken jävla nation vi lever i alltså.
Där staten TVINGAR oss att begå lagbrott.

Eller är det enkom så att Morgan O kastar ur sig en konspirations
teori?

skinh...@gmail.com

oläst,
12 juli 2007 16:30:592007-07-12
till
On 10 Juli, 16:04, Morgan Ohlson <morgan.ohl...@comhem.se> wrote:
> .
>
> *** Polisen: 55-åringen är farlig
>
> Frågan är emellertid hur polisen över huvud taget kan hävda så när
> 55-åringens grannar menar att han är lugn och skötsam? Varifrån hade polisen
> fått sina uppgifter?
>
> Svar: Utpekade Svenskar avlyssnas olagligt!
> Denna avlyssning är också grunden för en stor del av den terror som
> myndigheter riktar mot vissa, utpekade, punktmarkerade medborgare.
>
> Angående detaljerna i den olagliga avlyssningen, se:
> "Fakta: Statlig mobbning och systematisk punktmarkering" (inlägg#70)http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded1...
> alt.http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=264371#poststop
>
> Morgan O.
>
> .

Finner det ypperligt svårt att finna några bevis för dina uttalande om
olaglig telefonavlyssning i dina länkar. Jag finner däremot stöd för
min teori om att du är paranoid och lever i en värld av konspirations
teorier.

Morgan Ohlson

oläst,
13 juli 2007 05:59:422007-07-13
till
On Thu, 12 Jul 2007 13:22:43 -0700, skinh...@gmail.com wrote:

> On 10 Juli, 16:04, Morgan Ohlson <morgan.ohl...@comhem.se> wrote:
>> .
>>
>> *** Polisen: 55-åringen är farlig
>>
>> Frågan är emellertid hur polisen över huvud taget kan hävda så när
>> 55-åringens grannar menar att han är lugn och skötsam? Varifrån hade polisen
>> fått sina uppgifter?
>>
>> Svar: Utpekade Svenskar avlyssnas olagligt!
>> Denna avlyssning är också grunden för en stor del av den terror som
>> myndigheter riktar mot vissa, utpekade, punktmarkerade medborgare.
>>
>> Angående detaljerna i den olagliga avlyssningen, se:
>> "Fakta: Statlig mobbning och systematisk punktmarkering" (inlägg#70)http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded1...
>> alt.http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=264371#poststop
>>
>> Morgan O.
>>
>> .
>
> Så att han inte har störande fester, inte skräpar ner i trappen/
> gården, sa hej/god morgon till grannarna och betalade sina räkningar i
> tid gör att han måste blivit avlyssnad? Mordet han tidigare begått och
> det faktum att vårdande instans ansåg honom så labil att han skull
> tvångsomhändertas har inget med det att göra.

Vårdande instans ansåg vid tiden för mordet att 55-åringen VAR FRISK och
därför skulle avtjäna straff i fängelse.

Bara som en liten fråga... menar du att även vården (krim.psykitrikerna i
Sundsvall) i så fall är också är paranoida?

> Nä självklart har
> statliga övergrepp tvingat denna man att olagligt införskaffa vapen,
> planera hämnd på rättsutövare i tidigare nämda mål. Och inte nog med
> att han tvingats av staten att begå dessa brott, han tvingas senare av
> samma stat att begå polismord. Vilken jävla nation vi lever i alltså.
> Där staten TVINGAR oss att begå lagbrott.
>
> Eller är det enkom så att Morgan O kastar ur sig en konspirations
> teori?

Det som är så lustigt det ju att så'na som du... redan på långt håll VET
vilka som är bovar, vilka som är helgon och vilka som är
"konsirationsteoretiker".

Säg, varför får sådana toknazister som kan skilja elit från busar på distans
nästan aldrig t.ex nobelpris trots att ni tycks kunna lukta er till den
exakt sanningen ens utan att hantera ETT ENDA FAKTA?

Morgan O.

.

Fenrisulven

oläst,
13 juli 2007 08:14:272007-07-13
till
On 13 Juli, 11:59, Morgan Ohlson <morgan.ohl...@comhem.se> wrote:

Minst sju skott varav fyra i RYGGEN, alltså mens den stackars unge
polisen sprang för livet. NÖDVÄRN??????

Charlie R

oläst,
13 juli 2007 08:42:462007-07-13
till
Fri, 13 Jul 2007 12:14:27 -0000, Fenrisulven ba:

> Minst sju skott varav fyra i RYGGEN, alltså mens den stackars unge
> polisen sprang för livet. NÖDVÄRN??????


Ja, annars hade han ju kunnat komma tillbaka?

Charlie.

Mikael O. Bonnier

oläst,
13 juli 2007 09:47:322007-07-13
till
Charlie R skrev:

Det finns något som kallas för nödvärnsexcess -- fullt lagligt, ty
lagstiftaren menar att vi är i krissituationer lite mer som djur och
inte kyligt rationella. Det skall bli intressant att så småning om få
reda på hur psykiatrerna motiverade 55-åringens farlighet innan gripandet.

Dessutom: När en viss sida slåss med näbbar och klor för att försvara
det oförsvarbara -- kan man då lita på deras obducenter? Vilket
efternamn har obducenten? Jfr <http://www.tobiashubinette.se/> (åter
online) under "National Socialism and Fascism" med tidigare nämnd teknik.

Morgan Ohlson

oläst,
14 juli 2007 06:13:352007-07-14
till

Ja, den "stackaren" var utsänd att utföra ett tvångsonhändertagande som med
största sannolikhet...

# omfattande bryter mot grundlagen
# sannolikt är en ren nazi-konstruktion av polisen
# är ett led i en konstitutionsvidrig hemlig avlyssning
# troligen långvarig terror mot 55-åringen

Vi som VILL VARA SERIÖSA måste fråga oss. VEM VAR EGENTLIGEN SKYLDIG till
att denne polisman dog.

Vi vet vem som höll i pistolen, men vem höll i "DEN AVRÄTTANDE PENNAN" ???


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
14 juli 2007 06:18:392007-07-14
till

Hur var det nu med att VETA SANNINGAR utan att ens vilja hantera ett enda
fakta?
-------------


Angående detaljerna i den olagliga avlyssningen, se:

------------


Länken är av PROFESSOR Heinz Leymann. Trots att han nu är avliden är han
antagligen även efter sin död världens ledande mobbnings-forskare.

Leymann kallar alltså kverulansparanoia för en "feldiagnos"
http://www.leymann.se/svenska/32110s.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Leymann

Startsida
http://www.leymann.se/svenska/frame.html
-------------


Skandalsanningen nu, vi avlyssnar!

070712 Kl 14:29 skriver en debattör i ett annat forum följande.

---
Jag får egentligen inte berätta det här men jag litar på att min anonymitet
bibehålls. Jag arbetar på en myndighet och medborgare som ringer till oss
slår in personnumret för att, som det heter, få snabbare service. Men datorn
övervakar de som står i telefonkö och de som är registrerade som orosmoment
hamnar i en lång kö, tror de, samtidigt som en handläggare kontaktas om hur
den här personen skall bemötas. Allt det Morgan skriver är helt och hållet
sant. När de väl kommer fram i kön har man fått klara direktiv och det finns
även en medlyssnare till samtalet, som kan kommunicera med handläggaren både
via en chatfunktion som öppnar sig i IP-telefoninsrutan och genom att gå in
och direkt tala.
--------------------

Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
14 aug. 2007 04:47:292007-08-14
till

*** Undring om juridik


Angående det s.k. polismordet i Nyköping.

Nu kommer 55-åringen att ställas inför tingsrätten i Uppsala, troligen under
hösten. Då anklagas 55-åringen för skjutning mot 2 polismän och eventuellt
flera (en polisman skadad och en avliden).

Nu funderar jag över följande. Polisen agerade väldigt underligt angående
tvångsomhändertagandet, informationen omkring den och även förspelet och
samarbetet med psykiatrin om detta.

Var polisens avsedda tvångsomhändertagande lagligt eller olagligt?
# kommer detta att utredas i åttalet mot 55-åringen?
# kommer turerna omkring psykiatrin att utredas i detta åttal?
# har 55-åringen över huvud taget någon rättssäkerhet?

Om 55-åringen nu i samband med rättegången bekräftas vara FRISK. I sådana
fall kommer eventuellt skotten mot polismännen att kunna uppfattas som
självförsvar mot
1) olaga tvångsomhändertagande
2) nästan säker tvångsbehandling med ECT* (vilka kan föranleda total
minnesförlust och är en ovanligt riskfylld /skadlig behandlingsform)

Min uppfattning är att 55-åringen, om han får hederlig rättegång ska kunna
bli helt friad från detta.

I förlängningen borde det kunna bli överordnade polisbefäl som hålls
ansvariga för den 32-årigen polsmannens död.


Frågan här är om Sverige via olaglig avlyssning baserad på förtal om
psykiska sjukdomar ska kunna leda till

- olagliga tvångsomhändertaganden
- olaglig /motiverad tvångsbehanding inom psykiatrin
- olaglig avlyssning mot enskilda och även laglydiga och förtalade friska
- myndigheters underblåsande av förtal och därigenom statsterrorism

Ska Sverige utvecklas att bli en fullfjädrad nazistisk terroriststat?

-----------
*ECT betyder Electro Convulsive Treatment och innebär att elpulser på helt
onaturliga nivåer skickas genom hjärnan och där läkar"vetenskapen" endast
diffust vet vad som verkligen sker.


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
20 aug. 2007 10:14:362007-08-20
till

Jag misstänker att detta, liksom andra inlägg som penetrerar det "sanna
Sverige" av vissa kommer att tigas ihjäl. Ska Sverige utvecklas att bli en
fullfjädrad nazistisk terrorstat?

*[http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,1100450,00.html
aftonbladet.se]
*[http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=854014&lid=puff_853997&lpos=lasmer
svt.se]
*[http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1438075 sr.se]
*[http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16062295.asp svd.se]
*[http://www.leymann.se/svenska/32110s.html Professor Heinz Leymann,
mobbningsuppslagsverk]
.


Morgan O.

-------------
Polismordet: Barn används som vapen mot föräldrar #1
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/7a7b8ad41211d26c/fd65c34c1bd99928?lnk=st&q=%22morgan+Ohlson%22+nyk%C3%B6ping+polismord+barn&rnum=2&hl=sv#fd65c34c1bd99928
-------------

.

Ulf Sundin

oläst,
20 aug. 2007 10:36:142007-08-20
till
Morgan Ohlson wrote:

> Jag misstänker att detta, liksom andra inlägg som penetrerar det "sanna
> Sverige" av vissa kommer att tigas ihjäl. Ska Sverige utvecklas att bli en
> fullfjädrad nazistisk terrorstat?

Bara för att ingen här bryr sig om ditt egocentrerade malande,
så gör det inte Sverige till en "fullfjädrad nazistisk terrorstat",
ditt pucko!

/Ulf Sundin

Morgan Ohlson

oläst,
20 aug. 2007 16:10:162007-08-20
till
.


*** Rättsväsendets häxjakt!

070818 - Åklagaren Pär Andersson [ÅPA] påstår, enligt SvD citat: Mordet var
en utstuderad avrättning. Den här mannen var mentalt förberedd på att han
kunde bli hämtad, säger Pär Andersson.../

ÅPA resonemang bygger på att medborgaren ska tacka och ta emot även,
eventuell olaglig tvångsbehandling. Detta citat av SvD är ju så dumt och
självmotsägande att det knappast ens kan definieras så pass att man kan
argumentera mot det. Jag har hittills inte sett en enda kommentar från
media, polis eller från åklagare där man försökt sätta sig in i situationen
som 55N varit i. Trots denna totala avsaknad av insikt, så påstår sig den
ene efter den andre veta hur 55N tänker och hur han är. Jakten på 55N tycks
lika seriös som om den skett via astrologi eller tarotkort.

8st beväpnade poliser, med skyddsvästar skickas för att tvångsomhänderta
55N. Åklagaren P.A menar alltså att 55N skulle vara tankeläsare, medium
eller något i den stilen... och veta att polisen ska komma. För mord måste
det ju finnas en PLAN och 55N, VET alltså enligt ÅPA att polisen ska komma
till honom.

1. ÅPA antyder att det solklart (inte ens någon diskussion) att polisen hade
rena papper. Några sådana fakta (rena papper) har aldrig framlagts av
polisen!

2. ÅPA anser att 55N har en övernaturlig kraft att förutse polisens aktion.
Mord är ju en PLAN, alltså måste 55N ha förutsett (kristallkula?) vad
polisen skulle göra för att det ska kunna kallas mord. ÅPA anser alltså att
tankeläsning eller annan New-age-kompetens föreligger i målet.

Kan en psykotisk, new-age-styrd person förutse polisens handlingar (som
kanske t.o.m skett mot lagen)? Tyder det i sådana fall på sjukdom, eller på
synnerligen god insikt om att polisen varit "på jakt efter honom"??? Man
måste verkligen fråga sig, vem eller vilka i det här målet som har mest
paranoida tendenser? Kom ihåg, det var polisen som gick på jakt efter 55N,
inte tvärt om!
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16734838.asp

Här föreligger en mycket spännande fråga. Om en person ansetts skötsam av
grannar och kanske alltså enbart är farlig för "jagande poliser". Ska då
poliser "jaga"? Om polisen kan hetsa en person, är det då deras uppgift att
hetsa!?

Vågar någon i Sverige diskutera den frågan seriöst?


Morgan O.
.

Morgan Ohlson

oläst,
21 aug. 2007 03:10:052007-08-21
till
.


*** Juridiska perversioner


Jag vill inte bo i en stat där man hänger upp människor i träd eller renar
sig själva genom att i statlig försorg mobba ihjäl personer som syndabockar.

Under >20 år har jag själv terroriserats och jag kunde mycket väl varit i
exakt samma sits som 55N, vilket faktiskt fortfarande kan bli fallet då jag
idag ännu är rättslös i Sverige.

Att mobba människor till döds har ingenting med en rättstat, eller med en
demokrati att göra. När jag ser dessa organiserade och dirigerade dumheter
som media sprider i Nyköpings-fallet, då blir jag mörkrädd.

Hade jag hört om detta från annat land, då hade jag varit övertygad om att
det var nyheter från något diktatoriskt helvete i någon okänd stollestat.

Jag blir rädd, på riktigt rädd när jag läser om personer som borde bete sig
rationellt leker häxjakt och våldsideologi på ett nästan sexuellt perverst
sätt.


morgan ohlson (från SR ring P1 debattforum 070820 kl 21.57)

---------------
Fakta: Statlig mobbning och systematisk punktmarkering #1

Nyköping, polismord: Handräckning eller terror? #1
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/837ddb193366d1ee/7d7587bf67dd282b?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+nyk%C3%B6ping+polisman+har+tragiskt+d%C3%B6dats&rnum=1&hl=sv#7d7587bf67dd282b

Sociala avrättningar i Sverige #1