Fakta: Statlig mobbning och systematisk punktmarkering mot Morgan Ohlson

166 visningar
Hoppa till det första olästa meddelandet

Morgan Ohlson

oläst,
17 feb. 2007 04:45:282007-02-17
till

*******************
Fakta: Statlig mobbning och systematisk punktmarkering mot Morgan Ohlson
*******************


Morgan O. ek.mag, organisationsvetare. Ej missbruk och ej kriminell (aldrig
straffad). Frisk, bortsett från trauma-skador mobbningen skapat. Aktiv i
Miljöpartiet ~97-98.

De värsta övergreppen mot MO sedan 2001. Notera också att omfattande
mobbning, även på arbetsplatser skett systematsikt sedan 1984, alltså i över
22 år som ej tagits med här.

(1)2001. Anställning med anstiftad mobbning
(2)2001. Misshandlad med järnrör. Anstiftat från dåvarande bostadsområde.
(3)2002. Kvinna lurar mig på en graviditet ytterst spektakulärt (vänder på
kondom för att bli gravid)
(4)2002. Kvinnans kurator kallar till möte men avbokar det omedelbart då jag
begär bisittare.
(5)2003. Familjerätten i Mölndal vägrar information och är mycket
provocerande under faderskapsutredning.
(6)2003. Arbetsförmedlingen meddelar: ”Du kommer aldrig mer att få en
arbetsmarknadsårgärd av oss.”
(7)2003. Samarbetssamtal. Samtalsledaren bryter systematiskt mot alla
tillgängliga direktiv. Använder barnet slutligen barnet som torped mot
undertecknad som därmed tvingas ”hoppa av faderskapet”.
(8)2004. Under arbetspsykologisk utredning [APU] vägras jag utredning av
posttraumatisk stress (troligtvis då aktuell). I stället utnyttjar läkare
min situation och försöker först lura och sedan hota mig att skriva under
AS-diagnos (aspergers syndrom).
(9)2004. APU, även sekretessbrott
(10)2004. APU, även förtal.*
(11)2006. Får ett plusjobb men slängs i praktiken ut 3'e arbetsdagen. Facket
spelar falskt. pågående. Undertecknad har varit arbetslös nära 10 år.
Ekonomisk och social skada av detta är enorm. *
(12)2006. Polisen förvanskar en anmälan efter inlämnandet.
(13)2006. Nedslagen /misshandel i centrala Karlstad. Angriparen känd.
Polisen ”delaktig” och anmälan tycktes meningslös.
(14)2006 /2007. Arbetsförmedlingen utestänger mig på felaktiga (olagliga?)
grunder från aktivitetsgrantin i 2 omgångar. Jurist menar deras sakliga skäl
är för svaga /obefintliga. Arbetsförmedlingen vägrar samarbeta. Pågående. *
(se nedan)
(15)2006. Polisen driver med MO samt förlöjligar och reducerar skriftligen
Anmälan efter inlämnandet.
(16)2007. Åklagaren avslår anmälan som ”ej brottslig handling” trots att
den innehåller 2 fall av misshandel och delaktighet av polis samt över 20
andra brott. Pågående.

....forts


Morgan O.

----
Detta är en sammanställning över mobbning, övergrepp och kränkningar som
privatpersoner och myndigheter attackerat undertecknad med. Denna tråd
startar 070217. Rubrikerna kan äv. sökas Google grupper.

Trakasserad av chef på plus jobb:
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/8e1bc132bae4f505?scoring=d&q=trakasserad+av+chef&hl=sv
Mitt liv som rättslös:
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/4b9b5ff1a3ee77be?scoring=d&q=mitt+liv+som+r%C3%A4ttsl%C3%B6s&hl=sv
Sverige bortom lagen:
http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=6206&highlight=mobbing
- - -
Dödad av Sverige:
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/5eed2a6a266a661f/d5993ec92422c28c?lnk=st&q=%22d%C3%B6dad+av+Sverige%22&rnum=1&hl=sv#d5993ec92422c28c
-----

Seriös personlig epost kan sändas till:
morg...@passagen.se

Särskilt önskas kontakt med andra demokrater som utsatts för omfattande
mobbning /punktmarker. (fascistoida ej välkomna) samt advokater och
journalister.
----

Morgan Ohlson

oläst,
17 feb. 2007 15:02:342007-02-17
till
On Sat, 17 Feb 2007 09:45:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:

.
....forts

(17)2007. AF /LAN Karlstad försenar ett begärt intyg.
(18)2007. AF /LAN Karlstad trasslar och ”dealar med alla delar av ärendet”
för att provocera och trakassera.
(19)2007. AF /LAN Karlstad fortsätter arbeta för anstiftande av förnyad
mobbning genom praktik och s.k arbetsprövning.
- -


Förseelser av arbetsgivaren (Karlstads Kommun) under plusjobbet 2006: Detta
har arbetsgivaren Karlstads Kommun gjort, sagt eller påstått i detta ärende
sedan 060110 (nästan ~kronologisk).

1. Lagbrott 1 (förvaltningslagen?): Brev lottades olagligt till fel person -
chef driftsenh.
2. Lagbrott 2 (förvaltningslagen?): Driftsch. påstods vara min chef, vilket
strax efter kommunen ändrade (utan förklaring)
3. Avtalsbrott 1: Mottagande på arbetsplats i strid med lokalt avtal Plus
06.
4. ? Kallad till hotfullt provokations-möte utan dagordning på 3'e
arbetsdagen.
(Uppgörelse på mötet 0206: Förhandling om omplacering m eget fack)
5. ? Påtvingat försök till omförhandling jobb-placering utan fack.
6 & 7. Avtalsbrott 2 & 3: Fråntagen arbetsuppgifter 1)utan varsel samt
2)utan sakligt motiv.
8. Avtalsbrott 4: Avstängd utan varsel.
9. Arbetsgivaren beordrat (mot lag /praxis) möte med SKTF (fel fack!!!).
(F.g. möte mystiskt sanktionerat av ombudsman 1 och lokal repr.)
Ansvar kan ej utpekas: 10. ? Ung ombudsman på medlemsjouren tystades.
Händelse som beskriver vidrig vandel /hot /kameraderier etc.
11. Lagbrott 3: Förtal chef driftsenh. i info till personal där jag
skuldbeläggs felaktigt.

...forts


Morgan O.


Detta är en sammanställning över mobbning, övergrepp och kränkningar som
privatpersoner och myndigheter attackerat undertecknad med. Denna tråd

startade 070217. Rubrikerna kan äv. sökas Google grupper. Beskrivning under
länkarna.

.

Morgan Ohlson

oläst,
19 feb. 2007 07:29:362007-02-19
till
On Sat, 17 Feb 2007 09:45:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:
-------------


*** Plusjobbet och AF ***


...forts

12. Lagbrott 4: Förtal Jobbcenter som i officiella skrivelser (jag kallas
"farlig").
13. ? Upprepad felaktig hänvisning till paragraf om läkarundersökning
(kränkande trakasseri).
14. Tjänstefel: Bevisligen lögnaktiga påståenden om "ej deltagit på möten
etc".
15. Avtalsbrott 5: Avsked utan avtalsenligt varsel.
16. ? Omplacerad utan förhandling (brott mot överenskommelse 060206, ovan).
17. Lagbrott 5: Vägran att besvara fråga enligt "rätt till insyn eget
ärende".
18. Lagbrott 6: Jobbplacering med två motstridiga direktiv (2 olika
arbetsledare) *1
(*1 Vilket för andra gången provocerade anställningsavtalet - chefsansvar)
19. Lagbrott 7 (Arbetsmiljölagen): Vägran att visa hänsyn till skrivelse om
hotfull arbetssituation mm 060703.
20. ? Förhandlingsförslag negligerades.
21. ? Anställning avslutad under felaktiga påståenden /beslutsgrund (inkl.
ekonomisk skada uppkomna mer- kostnader).
22. Avtalsbrott 8: Felaktig avstängning, otillåten period.
- - -

Arbetsförmedlingens integritet

Följande utspelades omkring Julen 2006.

AF= Arbetsförmedling
GAR= aktivitetsgaranti (aktivitetsstöd)
AG= arbetsgivare (=Karlstads Kommun)

Är detta olaglig samverkan? Efter flera månaders tystnad från AG och facket
så plötsligt sker detta i exakt ordning med endast någon /några dagars
mellanrum.

Se förspelet till detta i "Trakasserad av chef på plus jobb":
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/8e1bc132bae4f505?scoring=d&q=trakasserad+av+chef&hl=sv

=> Jag kontaktar AF för att bli inskriven i GAR
=> AF frågar om jag ”släpper plusjobbet”? Jag svarar att vi inte behöver
diskutera detta nu och att var sak får ha sin tid.
=> Plötsligt, efter flera månaders ”stillestånd” kommer
förlikningserbjudandei från AG
=> Jag får ett halvt löfte av AF att GAR kommer att beviljas
=> Förlikningsförslaget från AG innebär inte ens full lön för tiden sedan
det felaktiga avslutandet av anställningen(*).
=> Jag avslog förlikningsförlaget då jag inte har något skäl att bära skuld
för Kommunens tilltag.
=> Några dagar senare avslås GAR av AF.

Visst utgör detta ett starkt indicium att AF, Karlstads Kommun (AG) och
Jusek samverkar för att svälta ut undertecknad och alltså förhindra rimliga
skadestånd. Jag har ju ingen inkomst nu.


...forts


Morgan O.


Detta är en sammanställning över mobbning, övergrepp och kränkningar som
privatpersoner och myndigheter attackerat undertecknad med. Denna tråd

startade 070217. Bakgrunden kan äv. sökas Google grupper. Beskrivning under
länkarna.
- - -

.

Marcus Strömberg

oläst,
19 feb. 2007 15:32:282007-02-19
till

Sat, 17 Feb 2007 09:45:28 +0000 skrev Morgan Ohlson:

> (1)2001. Anställning med anstiftad mobbning
> (2)2001. Misshandlad med järnrör. Anstiftat från dåvarande bostadsområde.
> (3)2002. Kvinna lurar mig på en graviditet ytterst spektakulärt (vänder på
> kondom för att bli gravid)

Här kan man ju fråga sig vad för slags samband som föreligger mellan
dessa tre, ska vi säga, "anklagelsepunkter".


--

Marcus

m9...@abc.se

Morgan Ohlson

oläst,
19 feb. 2007 16:41:552007-02-19
till

Morgan Ohlson

oläst,
20 feb. 2007 04:29:032007-02-20
till
On Sat, 17 Feb 2007 09:45:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:
--------------------


AF + AG + Facket = sant


...forts.

Lögn om överklagan omöjlig? I sitt svarsbrev anger AF tjm att beslutet ej
går att överklaga. Detta måste vara helt i strid med förefintliga regler
/lag?

Uppsåt och mobbning? AF Karlstad har 1) under plusjobbet vägrat aktivera
samverkansgrupp som av andra AF påstås vara ”det självklart normala
förfarandet” vid tvist /problem. Vidare har man 2) baserat beslut att
avsluta GAR på endast en liten, liten del av konflikten samt 3) endast AG's
påstående utan hänsyn till lagenligt bestridande. Sedan har man alltså vid
julen märkligt 4) först givit halvt löfte om GAR, men synbarligen baserat
sitt avslag på MO avvisande till AG förlikningsförslag varpå 5) AF tjm
skriftligen påstått att hans beslut är omöjligt att överklaga.

- - -
* Arbetsgivare kan inte avbryta visstidsanställningar varför täckning för
löneförlust s.a.s är ett rimligt, absolut minimum för sådana skadestånd.
- - -

Detta är en sammanställning över mobbning, övergrepp och kränkningar som
privatpersoner och myndigheter attackerat undertecknad med. Denna tråd

startade 070217. Rubrikerna kan äv. sökas Google grupper. Bakgrunden i
länkarna nedan.

======================


Morgan O.

Geranium

oläst,
20 feb. 2007 15:10:042007-02-20
till
Morgan Ohlson wrote:
>
> *******************
> Fakta: Statlig mobbning och systematisk punktmarkering mot Morgan Ohlson
> *******************

Känner du igen dig i densortens trakasserier som finns beskrivna på
länken nedan?

http://www.multistalkervictims.org/terstalk.htm

Det är inte bara i USA sånt händer.

Morgan Ohlson

oläst,
24 feb. 2007 05:51:182007-02-24
till

När jag första gången såg det där (tips från usenet ~2 år sedan) så
reagerade jag på "målet att isolera". Då insåg jag efter ngn månad att jag
faktiskt flera år innan systematiskt hade just isolerats.

En bekant i en mellanstor Svensk stad sa 1989:
" - Är du säker på att det är bra för dig att plugga vidare?"

Jag tyckte ju då att frågan var ganska konstig så jag tog den aldrig riktigt
på allvar. När jag 1996/97 tog ut examen Ek.mag. och flera av de vänner jag
gjort under studierna började få jobb så började också mobbningen snabbt bli
allt mer avancerad. Under loppet av 1-2 år förlorade jag ett stort antal
vänner >30 (typ alla). Det tog mig naturligtvis hårt då jag inte alls
förstod varför "alla" (flertalet) plötsligt blev så hårda mot mig... och
sedan försvann. I den där sörjan fanns någr atydliga lokala anstiftare. En
av dem initierades troligen via en av mina forna vänner från Karlstad som
var på ett jobb-uppdrag i Göteborg veckorna innan (han har senare figurerat
mera).

När jag väl insåg att punkten "isolering" enligt beskrivningarna om
groupstalking alltså skett mot mig ~7 år innan problemen med familjerätten
2002-2003, det var ju strax efter där som jag verkligen började fundera...
Då blev jag faktiskt chockad!!!
...att punktmarkeringar i Sverige kunde vara så extremt långtgående och
avancerade att de i princip bygger på decennier av planering var verkligen
en omtumlande insikt...

Detta MÅSTE VERKLIGEN vara det mest jävliga jag någonsin hört om det Svenska
samhället. Naturligtvis är det ingen höjdare att själv vara offret.


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
24 feb. 2007 05:57:172007-02-24
till

>...då jag inte alls


> förstod varför "alla" (flertalet) plötsligt blev så hårda mot mig... och
> sedan försvann. I den där sörjan fanns någr atydliga lokala anstiftare. En
> av dem initierades troligen via en av mina forna vänner från Karlstad som
> var på ett jobb-uppdrag i Göteborg veckorna innan (han har senare figurerat
> mera).

Ska poängtera att detta "jobb-uppdrag" just avsåg att besöka den skola där
den lokale anstiftaren då läste en av sina sista kurser på en längre
utbildning.

Dessutom nämnde denna att han träffat nin f.d kompis.


/mo

Geranium

oläst,
24 feb. 2007 06:36:072007-02-24
till
> ...att punktmarkeringar i Sverige kunde vara så extremt långtgående och
> avancerade att de i princip bygger på decennier av planering var verkligen
> en omtumlande insikt...
>
> Detta MÅSTE VERKLIGEN vara det mest jävliga jag någonsin hört om det Svenska
> samhället. Naturligtvis är det ingen höjdare att själv vara offret.
>
>
> Morgan O.

Det finns fler som drabbas av sådant men som du vet tystas det ner.

Morgan Ohlson

oläst,
24 feb. 2007 10:45:032007-02-24
till


*** Nuläget ***


Just nu pågår alltså utpressning mot mig i samarbete mellan AF, Kd Kommun
och Jusek för att tvinga mig att ge upp skadeståndskrav för plusjobbet. Det
togs dels ifrån mig och dessutom skedde över 20 avtals och lagbrott som
också ger rätt till skadestånd (Ref. AD-domar).

Dessa parterna behandlar mig alltså dels som helt rättslös, dessutom
samarbetar de om att tvinga fram detta i en utpressning vilket rimligen
också måste vara lagbrott. Facket idkar avancerad trolöshet.
Arbetsförmedlingen vägrar normal handläggning och har nu senast ljugit,
manipulerat och uppsåtligen provocerat /trakasserat i bl.a, f.ö meningslöst
möte. AF vägrar trots bevis om detta erkänna att de ens arbetat oseriöst. AF
varje nuvarande steg öppnar särskilt för mer mobbning (och vägrar
inskrivning) just för att jag ska bli pank och då tvingas släppa
skadeståndskravet mot kommunen. Alla andra alternativ vägrar de.

När jag blir pank kan jag förstås gå på soc, men då exponeras jag åter igen
för avancerad mobbning i olika former som jag inte då kan skydda mig mot.


*** Fritidspolitikerns klartext ***

För ngn månad sedan kontaktade jag en gammal bekant. Hen är aktiv som
fritidspolitiker och även inom LO. Över telefon säger denna person att mitt
nuvarande brott är att - - jag påstås ta för många strider. - -

Först har jag råkat ut för de mest häpnadsväckande attacker under 6 år (se
inlägg ovan).

Så, när jag då försöker dels skydda mig, försvara mig och delvis få
skadestånd (plusjobbet) ja då förklaras jag helt enkelt som ”laglös”. Som om
det fanns en sådan paragraf i Svensk lag.

Jag är alltså just nu förklarad som rättslös och ska i praktiken
”tvångsomhändertas” för social-politisk skolning (inom AF
specialarrangemang). Jag är verkligen med olagliga medel helt instängd i
nuläget. Mobbningen kommer ju att forstsätta! Behandlingen innebär
fullständigt laglös tvångsbehandling med pennalism och mobbning som metod
och som pågått i 6 år och pågår ännu. Förtäckt tortyr. Jag kan välja att
emigrera eller bli hemlös. Uppenbarligen, som det nu ser ut ställer alla
instanser upp på denna myndigheternas laglöshet.

(Någon arbetsgivare (med rent mjöl i påsen) lär inte anställa mig under
rådande omständigheter, om jag inte ljuger värre än en häst travar förstås.
Eller om arbetsgivaren har mist förståndet.)


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
26 feb. 2007 04:52:562007-02-26
till

Klipp från Debatthuset:


*** Irritation utlöser terror ***


MO:_ För ngn månad sedan kontaktade jag en gammal bekant. Hen är aktiv som


fritidspolitiker och även inom LO. Över telefon säger denna person att mitt
nuvarande brott är att - - jag påstås ta för många strider. - -

ObiWan:_ .../Knappast att det skulle vara olagligt att ta strid för sin sak.
Men det kan ju hända att politikern syftade på att du tar strid för så många
saker, att de instanser du vänder dig till, helt enkelt blir alldeles matta
när de ser ytterligare en inlaga från Morgan Ohlson/.../... du har all rätt
i världen att göra så, och rent formellt har du säkert rätt i det. Men du
måste förstå psykologin hos dem du vänder dig till. Annars kommer du aldrig
någon vart.


MO:_ Tänk dig att du utsätts för ett överfall av en grupp på 4 personer. De
agerar i grupp och attackerar dig systematiskt (deras relation är okänd).

Person1 högg dig i armen med en kniv (misshandel)
Person2 stal din värdefulla plånbok (stöld))
Person3 drog av dig byxorna och onanerade över din kropp medan de övriga
höll fast dig.(sexuellt övergrepp)
Person4 låser in dig i en container (olaga frihetsberövande)

Dessa 4 personer har begått var sitt brott av olika typ som "sammantaget"
beskriver något annat än de enskilda brotten var för sig.

Polisen ANTYDER efteråt följande:

" - Du får endast anmäla ett av brotten. Anmäler du mer än ett brott så
kallar vi dig för "rättshaverist" och då kommer vi att negligera din anmälan
helt."

Självklart kan polisen eller samhället inte agera på det viset. I
verkligheten är det dessutom så att man inte får denna "vink" innan, utan
"som dom, after the fact".


Undertecknad har mobbats i 20 år och detta stegrades 2002/2003 när
MYNDIGHETEN attackerade mig genom att, helt oprovocerat frånta mig mina
rättigheter!

Psykologi i all ära, men ett samhälle kan inte lyncha någon med hänvisning
till att "man blivit irriterad". I synnerhet inte när myndigheter själva
FÖRST har agerat olagligt, oprovocerat offensivt aggressivt. Att provocera
människor är olagligt i alla dess former i Sverige. Att dessutom provocera
med olagliga övergrepp är vad som på Svenska kallas terror.
.


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
8 mars 2007 03:27:002007-03-08
till
Not: Under APU (listorna ovan) försökte alltså en läkare, 2004 fört genom
lögner och sedan hot få mig att acceptera diagnosen Aspergers syndrom.
--------

Klipp från Passagen.


Gagig: Har du aspergers då? Har flera läkare ställt samma diagnos?

MO: Nej, i test har jag ca 35% av nivån för "tänkbar AS". Ytterligare mer
AS-poäng krävs för nivån trolig AS.

En av AF psykologer som arbetat med autister (bl.a personer med AS) menade
att jag inte alls uppvisar något av de grundläggande kriterierna.

Jag förstår att AS-diagnoser kommer som en lättnad för en del, men jag
tycker nog att A & O är att läkarna ställer diagnoserna seriöst. Diagnoser
får inte bli ett sätt att stämpla ut folk läkaren, någon grupp eller
politiskt parti tycker illa om.
------------

Gagig: Det spelar ingen roll om kvinnan "hjälpt till" att bli gravid - du är
far i vilket fall och borde vara glad tycker jag. Alla vet ju att kondom
inte är 100 % säkert.

MO: Att samarbeta om ett barn "på distans" är inte lätt. Tänk dig då att
samarbeta i en situation där...

1) Kvinnan bokstavligen lurat brallorna av dig och dessutom gjort det på så
jäkligt sätt. (Hurdan tror du att en sådan tjej är? Tror du hon är sorten
man litar på?)
2) Myndigheten massivt går på kvinnans linje och t.o.m bryter lagar för att
"straffa pappan". Troligen finns någon mycket allvarlig (falsk) anonym
anmälan i bakgrunden.

Vad ger det för "vink" om framtida samarbete?

-----------
Sök Google på ordet "nodaddy" (han är inte jag!). Hans skrivning är rörig
men beskriver ett myndighetsutövande på diktatur-nivå.
-----------


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
9 mars 2007 11:06:062007-03-09
till


*** Avancerad mobbningsplanering ***


...eller slump? Ärendet blir i vissa aspekter allt mer otäckt. Samtidigt som
angreppen mot mig fortsätter, bl.a från AF och jag nekas normala rättigheter
så ger analys av tidigare övergrepp allt mer insikt i märkliga
omständigheter.

Här är en jämförelse mellan övergreppen i samband med jobb 2001 och 2006.

2001 Januari, anställdes vi Folkuniversitetet i Gbg.
2006 Februari, anställd plusjobb på Karlstads kommun.

2001 Angrepp, lögner och manipulationer ökade snabbt, vecka för vecka
2006 Lagbrott och angrepp startade redan före anställningen

2001 Flertal märkliga, påhittade beskyllningar och förtal mot undertecknad
2006 Flertal märkliga, påhittade beskyllningar och förtal mot undertecknad

2001 Avstängd från tjänst efter cirka 1 månad
2006 Krav om omplacering 3'e arbetsdagen som ledde till anställning
avslutades

2001 Facket (jusek) agerar mycket underligt. Lurar mig i flera avseenden.
2006 Facket (jusek) går bakom min rygg. Deltar i att mörka händelser och
"skyddar arbetsgivaren".

2001 6 månader efter anställningen, misshandlad med järnrör. Anstiftat från
dåvarande bostadsområde.
2006 6 månader efter anställningen överfallen och nedslagen. Anstiftat av
f.d vänner.


Morgan O.

Morgan Ohlson

oläst,
10 mars 2007 04:51:272007-03-10
till

---------------
Ovanstående inlägg sensurerades på Ring P1 forum. Motivet angavs vara "för
personligt".

/mo

Morgan Ohlson

oläst,
20 mars 2007 04:47:032007-03-20
till

klipp ur Ring P1


*** Civilisationens barbarer ***


VR: /...men ofta försvarar vi människor våra primitiva känslor och
upplevelser med "ingen rök utan eld", eller söker efter dolda motiv hos
varandra./

MO: Det som är det riktigt otäck är att människan kombinerar sitt IQ och
planeringsförmåga med sitt djuriska barbari.

Det civiliserade samhället ska ju också hållas civiliserat genom polis mm.
men de deltar ju glatt i mobbningen.
--

VR: Det är lätt att sådana myter och lögner dyker upp också i vår moderna
tid,även bland människor som annars kallar sig för och betraktar sig själva
såsom "rationella".

MO: Det finns flera värre signaler i detta.
# det är organiserat
# sedan länge planerat
# flera utsätts (systematik)
--

VR: Men jag tror att "bättre fly än illa fäkta".

MO: Söka politisk asyl i annat land?
--

VR: /...flocken blir stressad eller lever för tätt inpå varandra, att
individerna börjar angripa varandra.

MO: I ett civiliserat samhälle finns det funktioner som ska stävja det.
--

VR: Men också att man själv blir en utsatt person, därför att man inte
förstår gruppens signaler.

MO: Detta är en av vår tids mest "lättköpta" beskyllningar. Sverige mer
trångsynt. Det syns t.ex i attityder mot invandrare jmfr. t.ex England.
_ smygfascism, utpräglad trångsynthet baserad på Jantelag är uppenbar. Se
t.ex Guillous bok "Ondskan".

I Sverige finns såna "fria attacker" att beskylla andra för:
# präktighet
# avvikande
# ilojal
...och då menar jag alltså även när det, sakligt sett INTE ÄR SANT.
--

VR: Det kan bero på att man är schizoid, schizotyp eller har asperger eller
liknande form av autism. Det kan man förstås inte rå för!

MO: Visst, liksom ingen enskild kan rå för valstugerasister och Sveriges
större intolerans än jämförbara länder.
--

VR: Men man kanske ska söka sig till sådant umgänge där människor är mer
toleranta.

MO: Idén är god, men då ska man beakta att mobbning med denna omfattning
kräver lojalitet mot offret. Jag har sett det åtskilliga gånger. Det finns
alltså en sådan sandlådementalitet där man "köper bort kompisar" för att
komm åt syndabocken.
--

VR: Eller helt enkelt söka sig bort från social gemenskap, för att finna
fram till ett liv som man trivs med i ensamheten.

MO: Ja, fast hur realistiskt /vettigt är det egentligen i en stat som påstår
sig vara demokratisk med rättsordning.


Morgan O.

Mikael O. Bonnier

oläst,
20 mars 2007 06:23:002007-03-20
till
Morgan Ohlson skrev:

>
> klipp ur Ring P1
>
>
> *** Civilisationens barbarer ***
>
>
> VR: /...men ofta försvarar vi människor våra primitiva känslor och
> upplevelser med "ingen rök utan eld", eller söker efter dolda motiv hos
> varandra./
>
> MO: Det som är det riktigt otäck är att människan kombinerar sitt IQ och
> planeringsförmåga med sitt djuriska barbari.
>
> Det civiliserade samhället ska ju också hållas civiliserat genom polis mm.
> men de deltar ju glatt i mobbningen.
> --

Vem är VR? Har det sänts i radio? Har du någon länk?

Morgan Ohlson

oläst,
23 mars 2007 13:36:312007-03-23
till

*** Tvångsanpassning till absurt förtal ***


Som jag förstår punktmarkeringar i Sverige så har de vanligen syftet att
hindra eller förhindra personer att göra något som anses oönskat. Så
beskrivs punktmarkeringar som framkommit i media. Problemet är att den här
punktmarkeringen är sjukt omfattande avseende mobbning och syftena är
oklara.

1) Punktmarkeringen mot mig har dels pågått i 20år och har alltså inte
startat över någon nylig händelse.

2) I en lista över olika beskyllningar och förtal mot mig finner jag i ett
ganska ytligt försök 17 olika påståenden mellan himmel och jord. Troligen
finns minst lika många ytterligare.

# Slutar söka jobb
# Slutar byta jobb (fast nu har jag ju inte ”fått jobba” på 10 år)
# Slutar studera och läsa böcker
# Avsäger mig akad. examen.
# Tar all mobbning och trakasserier från allt och alla utan att säga något
# Accepterar uppenbara lögner av tjänstemän
# Accepterar uppenbara lögner av läkare
# Acceptera att oförklarligt angripas med olagliga metoder av myndigheter
# Lever som att tjänstemäns lögner är lag
# Inte hävdar min rätt när något tas ifrån mig olagligt
# Slutar hävda några som helst medborgerliga rättigheter
# Flyttar till en liten ort (<20.000 innev.)
# Skaffar en ful och fet fru
# Stänga av huvudet och inte ha en enda idé
# Sluta ta initiativ (...eftersom det kan misstas för bestämmande)
# Hitta en sjukdom att ”gå med i”.

Listan verkar ju helt galen men bygger faktiskt på en seriös analys. Det är
ju förtalet som är knas. Vem som helst med normalt IQ inser att den här
listan är absurd.
_ Javisst ja, det var en gammal bekant som för ~5 år sedan tyckte att jag
skulle börja sjunga i kör också. Så det ska väl för säkerhets skull också
adderas till listan.

# Sjunga i kör.

Morgan O.

Jan Böhme

oläst,
24 mars 2007 09:29:052007-03-24
till
On 17 Feb, 10:45, Morgan Ohlson <morgan.ohl...@comhem.se> wrote:

> (1)2001. Anställning med anstiftad mobbning
> (2)2001. Misshandlad med järnrör. Anstiftat från dåvarande bostadsområde.
> (3)2002. Kvinna lurar mig på en graviditet ytterst spektakulärt (vänder på
> kondom för att bli gravid)

Jag tror att du har en väl hög uppfattningen om omfattningen av
statlig verksamhet här i landet.

Eller borde rubriken i stället ha varit "Hur synd det är om Morgan
Ohlson"?

Jan Böhme

Bjorn Olsson d.ä

oläst,
24 mars 2007 10:53:502007-03-24
till
In article <1174742945.0...@y66g2000hsf.googlegroups.com>,
"Jan Böhme" <jan....@sh.se> wrote:

Fragan jag staller mig ar varfor nagon skulle ga till sadana
ytterligheter for att fa en dos av Myggans gener?

Morgan Ohlson

oläst,
27 mars 2007 02:19:582007-03-27
till

*** Tvångsanpassning till absurt förtal? ***


Som jag förstår punktmarkeringar i Sverige så har de vanligen syftet att
hindra eller förhindra personer att göra något som anses oönskat. Så
beskrivs punktmarkeringar som framkommit i media. Problemet är att den här
punktmarkeringen är sjukt omfattande avseende mobbning och syftena är
oklara.

1) Punktmarkeringen mot mig har dels pågått i 20år och har alltså inte
startat över någon nylig händelse.

2) I en lista över olika beskyllningar och förtal mot mig finner jag i ett
ganska ytligt försök 17 olika påståenden mellan himmel och jord. Troligen
finns minst lika många ytterligare.

# Slutar söka jobb
# Slutar byta jobb (fast nu har jag ju inte ”fått jobba” på 10 år)
# Slutar studera och läsa böcker

# Avsäger mig min ek.mag


# Tar all mobbning och trakasserier från allt och alla utan att säga något
# Accepterar uppenbara lögner av tjänstemän
# Accepterar uppenbara lögner av läkare
# Acceptera att oförklarligt angripas med olagliga metoder av myndigheter
# Lever som att tjänstemäns lögner är lag
# Inte hävdar min rätt när något tas ifrån mig olagligt
# Slutar hävda några som helst medborgerliga rättigheter
# Flyttar till en liten ort (<20.000 innev.)
# Skaffar en ful och fet fru
# Stänga av huvudet och inte ha en enda idé
# Sluta ta initiativ (...eftersom det kan misstas för bestämmande)
# Hitta en sjukdom att ”gå med i”.

Listan verkar ju helt galen men är faktiskt en seriös analys. Vem som helst
med normalt IQ inser att den här listan är helt absurd. Javisst ja, det var


en gammal bekant som för ~5 år sedan tyckte att jag skulle börja sjunga i
kör också. Så det ska väl för säkerhets skull också adderas till listan.

# Sjunga i änglakör.


3) Omkring 1996-97. I ett flertal märkliga händelser agerade personer för
att jag skulle isoleras. Flera vänner drog sig oförklarligt undan. Isolering
och mobbning stegrades sedan under 5 år. Under 2002-2003, på kort tid
utsattes jag för olagliga övergrepp av myndighet och jag blev även lurad av
privatpersoner i flera omgångar.

Till skillnad från punktmarkeringar beskrivna i media så finns det mot mig
en lång rad direkta övergrepp. I flera fall, som t.ex vid Arbetspsykologiska
undersökningen som anvisats av AF 2004 så kan man snarare tala om direkt
psykisk terror. Det förekom då aldrig vare sig seriös utredning eller
behandling.

Det handlar således om punktmarkering, men som uppenbart handlar om kuvande
förtryck och terror. Dessutom kan det förstås vara så att någon vill jag ska
ändra livstil eller liknande. Men det går egentligen inte att veta. Ingen
vågar heller framföra några sådana öppna krav eftersom det ju är olagligt
och ingen vill vara ”officiellt olagliga källan”.

I praktiken gör kombinationen av kuvande förtryck och den långa raden av
lögnaktigt förtal det helt orimligt för mig att ens göra några som helst
eftergifter till anonyma hot och lögner. Skälet är enkelt, även om jag
uppfyller en punkt på förtalslistan så återstår ännu en annan punkt, en
annan punkt och ytterligare flera punkter.


Morgan O.

==================

------

------

Maria Ebbeskog

oläst,
29 mars 2007 10:04:292007-03-29
till
Jaså man får bara anmäla ett av brotten ? Är det sånt som kallas för byråkrati ??

Men om man blir mobbad i skolan så kan man inte anmäla detta för barn är inte straffmyndiga :-( De får göra vad som helst :-( Jag har blivit mobbad från 1-9 klass :-:-(

Även sen jag flyttade till Alvik (en skola för hörselskadade )
/Maria

Morgan Ohlson

oläst,
4 apr. 2007 16:41:442007-04-04
till

Ring P1's debattforum. Ligger där än, men raderas om inaktivt.


/mo

Morgan Ohlson

oläst,
6 apr. 2007 02:41:392007-04-06
till


*** ÖVERBLICK ***

Först isolerades jag under flera år. Under perioden förekom flera uttryck
för aggressiv mobbning. Något jobb kom jag inte i närheten av. Man kan
uppfatta att jag skulle hindras från att få akademiska jobb. En person har
också redan innan menat att det skulle gå så...

Efter isolerinsgperioden då jag mobbades för att inte arbeta så mobbas jag
nu, efter ~2003 bland annat för ATT arbeta... På plusjobbet 2006 fick jag
arbetsuppgifter av akademisk natur, men de togs jag snabbt ifrån. Det tycks
som att jag inte får ha intellektuellt arbete.


Som resultat av flera av de olagliga övergreppen mot mig samt
misshandelsfallen 2001 och 2006 har jag vid flera tillfällen försökt få den
posttraumatiska stressen (PTSD) kartlagd av läkare. Detta har jag vid 2
skilda tillfällen och vägrats helt. I ena fallet utmynnade det i stället i
hot från läkaren.

Om PTSD'n fastslås, ja då fastslås ju mobbningen.

Som ses i listorna ovanför har jag helt attackerats. När mobbningen sedan
stegrats har jag inte haft någon möjlighet att förstå, eller dra mig ur
innan det hela urartat. T.o.m en maffia brukar ge sin opponenter en chans
att dra sig ur med heder, men inte den här.


*** MOTIV ***

Under flera månader har jag prövat olika logiska förklaringar till
omsvängningen i mobbningen ~2003. Det mest sannolika är helt enkelt att
punktmarkeringen gått ut på att kränka och kväva undertecknad på starkast
tänkbara sätt. Detta i kombination med att jag först skulle förhindras
"befordran" till akademiskt jobb.

Efter 7 år som arbetslös är man i princip "utslagen" från arbetsmarknaden.
Att då plötsligt kräva och mobba en person att snabbt börja arbeta, särskilt
då i kombination med både isolering och den posttraumatiska stressen som
mobbningen förorsakat är förstås att bildligen ta ett strupgrepp på en
person. I den situationen har man inte mycket att svara mot och total
utslagning (hemlöshet mm) är då alldeles nära. Så är min situation idag
medan AF, facket och Karlstads kommun samverkar för att tvinga mig avstå
skadestånd.

Morgan O.

--------------------

//

Morgan Ohlson

oläst,
8 apr. 2007 09:22:412007-04-08
till
On Thu, 29 Mar 2007 16:04:29 +0200, Maria Ebbeskog wrote:

> Jaså man får bara anmäla ett av brotten ? Är det sånt som kallas för byråkrati ??

Det officiella samhället skulle aldrig skriva något sådant. Men, i uråldrig
folklivstradition kan det leva kvar som en ofantligt korkad oskriven lag.


/mo

Morgan Ohlson

oläst,
9 apr. 2007 10:42:112007-04-09
till

I den demokratiska staten finns alltid vad vi kan kalla för kontrakt. Ett
medborgarkontrakt mellan stat och medborgare. Medborgaren förbinder sig att
följa lagen mot personligt skydd och lagstadgade rättigheter.

Det innebär väl rimligen att alla personer som endera (eller alltihop)

# utsätts för brott och inte får laga skydd.
# utsätts för brott /förföljelser av myndigheter /privatpersoner.
# ej får skydd under pågående brott trots god möjlighet därtill.
# utsatts för organiserade brott vilka sedan vägras utredning.

Självklart är det väl då synd om alla personer som utsätts för något av
detta!? I synnerhet då det sker i livsavgörande eller livsförstörande
omfattning som helt står i strid med grundlagens delar om lika möjligheter.


Rubriken kunde f.ö. förstås varit bättre vald.


Morgan O.

Mikael O. Bonnier

oläst,
10 apr. 2007 05:43:002007-04-10
till
Morgan Ohlson skrev:

Jag är väl en av de få här som är helt enig med dig om att korruption i
den offentliga sektorn är ett stort problem i dagens Sverige. Men jag
tycker du kunde göra som jag och skapa webbplatser med samtliga
inskannade dokument i ärendena. Sedan det är med att olika kvinnor gjort
sig gravida genom att vända ut och in på dina begagnade kondomer -- det
skulle jag inte ta upp som statlig mobbning. Hur mycket får du betala
per månad för alla dessa barn? Kan du inte senare påverka dem att gå in
på din sida i kampen mot dem som begått oförätter mot dig -- i så fall
kanske det kan vara värt utgiften. Påminner mig om något antikt grekiskt
drama.

Morgan Ohlson

oläst,
10 apr. 2007 13:52:202007-04-10
till

Mja, vänskapskorruption och förtryck, eller något sådant.


> Men jag
> tycker du kunde göra som jag och skapa webbplatser med samtliga
> inskannade dokument i ärendena.

Jag vet inte vilken web-kompetens du haft från start. Min kompetens är på
HTML for Dummies-nivån.

Men, OBS! ...notera i de senaste postningarna att övergreppen etc. mot mig
för närvarande pågår. Jag måste dels prioritera att överleva då jag f.n
saknar inkomst och dels möjligen kommer att få det än värre inom kort.

Dels är det alltså en prioritetsfråga, men också ett frågetecken angående
att posta detaljerade uppgifter under pågående brott ...

> Sedan det är med att olika kvinnor gjort
> sig gravida genom att vända ut och in på dina begagnade kondomer -- det
> skulle jag inte ta upp som statlig mobbning.

Det konstiga med det där var att kvinnan tycktes veta att hon enkelt kunde
"sätta dit" mig på något vis. D.v.s att det finns ett otäckt samband (både
indicier och bevis) mellan hennes agerande och den mobbning som redan innan
pågått samt vad som därpå hände och hur myndigheten (familjerätten) helt
struntade i lag, direktiv och mina, samt barnets rättigheter.

Familjerätten agerade alltså på liknande sätt som tidigare hängts ut av
Uppdrag Granskning. Men, i mitt fall finns alltså dessutom vad som ser ut
som en komplott som baserats på att jag sedan innan varit "rättslös". Jag
behandlades nästan som en icke existerande person kan man säga.

Här ska man särskilt notera att myndigheten otvivelaktigt "slog först" mot
mig som var icke ont anandes.

> Hur mycket får du betala
> per månad för alla dessa barn?

Eftersom min nuv. inkomst är prognos 0kr /per år beroende av de trakasserier
som AF iscensatt tillsammans med Karlstads kommun (ivrigt understödda av
Jusek) betalar jag inget (men det byggs upp en skuld).

> Kan du inte senare påverka dem att gå in
> på din sida i kampen mot dem som begått oförätter mot dig --

Hmm, det där förstår jag inte.


> i så fall
> kanske det kan vara värt utgiften. Påminner mig om något antikt grekiskt
> drama.


Morgan O.

Maria Ebbeskog

oläst,
11 apr. 2007 06:02:362007-04-11