Fakta: Statlig mobbning och systematisk punktmarkering mot Morgan Ohlson

166 views
Skip to first unread message

Morgan Ohlson

unread,
Feb 17, 2007, 4:45:28 AM2/17/07
to

*******************
Fakta: Statlig mobbning och systematisk punktmarkering mot Morgan Ohlson
*******************


Morgan O. ek.mag, organisationsvetare. Ej missbruk och ej kriminell (aldrig
straffad). Frisk, bortsett från trauma-skador mobbningen skapat. Aktiv i
Miljöpartiet ~97-98.

De värsta övergreppen mot MO sedan 2001. Notera också att omfattande
mobbning, även på arbetsplatser skett systematsikt sedan 1984, alltså i över
22 år som ej tagits med här.

(1)2001. Anställning med anstiftad mobbning
(2)2001. Misshandlad med järnrör. Anstiftat från dåvarande bostadsområde.
(3)2002. Kvinna lurar mig på en graviditet ytterst spektakulärt (vänder på
kondom för att bli gravid)
(4)2002. Kvinnans kurator kallar till möte men avbokar det omedelbart då jag
begär bisittare.
(5)2003. Familjerätten i Mölndal vägrar information och är mycket
provocerande under faderskapsutredning.
(6)2003. Arbetsförmedlingen meddelar: ”Du kommer aldrig mer att få en
arbetsmarknadsårgärd av oss.”
(7)2003. Samarbetssamtal. Samtalsledaren bryter systematiskt mot alla
tillgängliga direktiv. Använder barnet slutligen barnet som torped mot
undertecknad som därmed tvingas ”hoppa av faderskapet”.
(8)2004. Under arbetspsykologisk utredning [APU] vägras jag utredning av
posttraumatisk stress (troligtvis då aktuell). I stället utnyttjar läkare
min situation och försöker först lura och sedan hota mig att skriva under
AS-diagnos (aspergers syndrom).
(9)2004. APU, även sekretessbrott
(10)2004. APU, även förtal.*
(11)2006. Får ett plusjobb men slängs i praktiken ut 3'e arbetsdagen. Facket
spelar falskt. pågående. Undertecknad har varit arbetslös nära 10 år.
Ekonomisk och social skada av detta är enorm. *
(12)2006. Polisen förvanskar en anmälan efter inlämnandet.
(13)2006. Nedslagen /misshandel i centrala Karlstad. Angriparen känd.
Polisen ”delaktig” och anmälan tycktes meningslös.
(14)2006 /2007. Arbetsförmedlingen utestänger mig på felaktiga (olagliga?)
grunder från aktivitetsgrantin i 2 omgångar. Jurist menar deras sakliga skäl
är för svaga /obefintliga. Arbetsförmedlingen vägrar samarbeta. Pågående. *
(se nedan)
(15)2006. Polisen driver med MO samt förlöjligar och reducerar skriftligen
Anmälan efter inlämnandet.
(16)2007. Åklagaren avslår anmälan som ”ej brottslig handling” trots att
den innehåller 2 fall av misshandel och delaktighet av polis samt över 20
andra brott. Pågående.

....forts


Morgan O.

----
Detta är en sammanställning över mobbning, övergrepp och kränkningar som
privatpersoner och myndigheter attackerat undertecknad med. Denna tråd
startar 070217. Rubrikerna kan äv. sökas Google grupper.

Trakasserad av chef på plus jobb:
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/8e1bc132bae4f505?scoring=d&q=trakasserad+av+chef&hl=sv
Mitt liv som rättslös:
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/4b9b5ff1a3ee77be?scoring=d&q=mitt+liv+som+r%C3%A4ttsl%C3%B6s&hl=sv
Sverige bortom lagen:
http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=6206&highlight=mobbing
- - -
Dödad av Sverige:
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/5eed2a6a266a661f/d5993ec92422c28c?lnk=st&q=%22d%C3%B6dad+av+Sverige%22&rnum=1&hl=sv#d5993ec92422c28c
-----

Seriös personlig epost kan sändas till:
morg...@passagen.se

Särskilt önskas kontakt med andra demokrater som utsatts för omfattande
mobbning /punktmarker. (fascistoida ej välkomna) samt advokater och
journalister.
----

Morgan Ohlson

unread,
Feb 17, 2007, 3:02:34 PM2/17/07
to
On Sat, 17 Feb 2007 09:45:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:

.
....forts

(17)2007. AF /LAN Karlstad försenar ett begärt intyg.
(18)2007. AF /LAN Karlstad trasslar och ”dealar med alla delar av ärendet”
för att provocera och trakassera.
(19)2007. AF /LAN Karlstad fortsätter arbeta för anstiftande av förnyad
mobbning genom praktik och s.k arbetsprövning.
- -


Förseelser av arbetsgivaren (Karlstads Kommun) under plusjobbet 2006: Detta
har arbetsgivaren Karlstads Kommun gjort, sagt eller påstått i detta ärende
sedan 060110 (nästan ~kronologisk).

1. Lagbrott 1 (förvaltningslagen?): Brev lottades olagligt till fel person -
chef driftsenh.
2. Lagbrott 2 (förvaltningslagen?): Driftsch. påstods vara min chef, vilket
strax efter kommunen ändrade (utan förklaring)
3. Avtalsbrott 1: Mottagande på arbetsplats i strid med lokalt avtal Plus
06.
4. ? Kallad till hotfullt provokations-möte utan dagordning på 3'e
arbetsdagen.
(Uppgörelse på mötet 0206: Förhandling om omplacering m eget fack)
5. ? Påtvingat försök till omförhandling jobb-placering utan fack.
6 & 7. Avtalsbrott 2 & 3: Fråntagen arbetsuppgifter 1)utan varsel samt
2)utan sakligt motiv.
8. Avtalsbrott 4: Avstängd utan varsel.
9. Arbetsgivaren beordrat (mot lag /praxis) möte med SKTF (fel fack!!!).
(F.g. möte mystiskt sanktionerat av ombudsman 1 och lokal repr.)
Ansvar kan ej utpekas: 10. ? Ung ombudsman på medlemsjouren tystades.
Händelse som beskriver vidrig vandel /hot /kameraderier etc.
11. Lagbrott 3: Förtal chef driftsenh. i info till personal där jag
skuldbeläggs felaktigt.

...forts


Morgan O.


Detta är en sammanställning över mobbning, övergrepp och kränkningar som
privatpersoner och myndigheter attackerat undertecknad med. Denna tråd

startade 070217. Rubrikerna kan äv. sökas Google grupper. Beskrivning under
länkarna.

.

Morgan Ohlson

unread,
Feb 19, 2007, 7:29:36 AM2/19/07
to
On Sat, 17 Feb 2007 09:45:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:
-------------


*** Plusjobbet och AF ***


...forts

12. Lagbrott 4: Förtal Jobbcenter som i officiella skrivelser (jag kallas
"farlig").
13. ? Upprepad felaktig hänvisning till paragraf om läkarundersökning
(kränkande trakasseri).
14. Tjänstefel: Bevisligen lögnaktiga påståenden om "ej deltagit på möten
etc".
15. Avtalsbrott 5: Avsked utan avtalsenligt varsel.
16. ? Omplacerad utan förhandling (brott mot överenskommelse 060206, ovan).
17. Lagbrott 5: Vägran att besvara fråga enligt "rätt till insyn eget
ärende".
18. Lagbrott 6: Jobbplacering med två motstridiga direktiv (2 olika
arbetsledare) *1
(*1 Vilket för andra gången provocerade anställningsavtalet - chefsansvar)
19. Lagbrott 7 (Arbetsmiljölagen): Vägran att visa hänsyn till skrivelse om
hotfull arbetssituation mm 060703.
20. ? Förhandlingsförslag negligerades.
21. ? Anställning avslutad under felaktiga påståenden /beslutsgrund (inkl.
ekonomisk skada uppkomna mer- kostnader).
22. Avtalsbrott 8: Felaktig avstängning, otillåten period.
- - -

Arbetsförmedlingens integritet

Följande utspelades omkring Julen 2006.

AF= Arbetsförmedling
GAR= aktivitetsgaranti (aktivitetsstöd)
AG= arbetsgivare (=Karlstads Kommun)

Är detta olaglig samverkan? Efter flera månaders tystnad från AG och facket
så plötsligt sker detta i exakt ordning med endast någon /några dagars
mellanrum.

Se förspelet till detta i "Trakasserad av chef på plus jobb":
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/8e1bc132bae4f505?scoring=d&q=trakasserad+av+chef&hl=sv

=> Jag kontaktar AF för att bli inskriven i GAR
=> AF frågar om jag ”släpper plusjobbet”? Jag svarar att vi inte behöver
diskutera detta nu och att var sak får ha sin tid.
=> Plötsligt, efter flera månaders ”stillestånd” kommer
förlikningserbjudandei från AG
=> Jag får ett halvt löfte av AF att GAR kommer att beviljas
=> Förlikningsförslaget från AG innebär inte ens full lön för tiden sedan
det felaktiga avslutandet av anställningen(*).
=> Jag avslog förlikningsförlaget då jag inte har något skäl att bära skuld
för Kommunens tilltag.
=> Några dagar senare avslås GAR av AF.

Visst utgör detta ett starkt indicium att AF, Karlstads Kommun (AG) och
Jusek samverkar för att svälta ut undertecknad och alltså förhindra rimliga
skadestånd. Jag har ju ingen inkomst nu.


...forts


Morgan O.


Detta är en sammanställning över mobbning, övergrepp och kränkningar som
privatpersoner och myndigheter attackerat undertecknad med. Denna tråd

startade 070217. Bakgrunden kan äv. sökas Google grupper. Beskrivning under
länkarna.
- - -

.

Marcus Strömberg

unread,
Feb 19, 2007, 3:32:28 PM2/19/07
to

Sat, 17 Feb 2007 09:45:28 +0000 skrev Morgan Ohlson:

> (1)2001. Anställning med anstiftad mobbning
> (2)2001. Misshandlad med järnrör. Anstiftat från dåvarande bostadsområde.
> (3)2002. Kvinna lurar mig på en graviditet ytterst spektakulärt (vänder på
> kondom för att bli gravid)

Här kan man ju fråga sig vad för slags samband som föreligger mellan
dessa tre, ska vi säga, "anklagelsepunkter".


--

Marcus

m9...@abc.se

Morgan Ohlson

unread,
Feb 19, 2007, 4:41:55 PM2/19/07
to

Morgan Ohlson

unread,
Feb 20, 2007, 4:29:03 AM2/20/07
to
On Sat, 17 Feb 2007 09:45:28 GMT, Morgan Ohlson wrote:
--------------------


AF + AG + Facket = sant


...forts.

Lögn om överklagan omöjlig? I sitt svarsbrev anger AF tjm att beslutet ej
går att överklaga. Detta måste vara helt i strid med förefintliga regler
/lag?

Uppsåt och mobbning? AF Karlstad har 1) under plusjobbet vägrat aktivera
samverkansgrupp som av andra AF påstås vara ”det självklart normala
förfarandet” vid tvist /problem. Vidare har man 2) baserat beslut att
avsluta GAR på endast en liten, liten del av konflikten samt 3) endast AG's
påstående utan hänsyn till lagenligt bestridande. Sedan har man alltså vid
julen märkligt 4) först givit halvt löfte om GAR, men synbarligen baserat
sitt avslag på MO avvisande till AG förlikningsförslag varpå 5) AF tjm
skriftligen påstått att hans beslut är omöjligt att överklaga.

- - -
* Arbetsgivare kan inte avbryta visstidsanställningar varför täckning för
löneförlust s.a.s är ett rimligt, absolut minimum för sådana skadestånd.
- - -

Detta är en sammanställning över mobbning, övergrepp och kränkningar som
privatpersoner och myndigheter attackerat undertecknad med. Denna tråd

startade 070217. Rubrikerna kan äv. sökas Google grupper. Bakgrunden i
länkarna nedan.

======================


Morgan O.

Geranium

unread,
Feb 20, 2007, 3:10:04 PM2/20/07
to
Morgan Ohlson wrote:
>
> *******************
> Fakta: Statlig mobbning och systematisk punktmarkering mot Morgan Ohlson
> *******************

Känner du igen dig i densortens trakasserier som finns beskrivna på
länken nedan?

http://www.multistalkervictims.org/terstalk.htm

Det är inte bara i USA sånt händer.

Morgan Ohlson

unread,
Feb 24, 2007, 5:51:18 AM2/24/07
to

När jag första gången såg det där (tips från usenet ~2 år sedan) så
reagerade jag på "målet att isolera". Då insåg jag efter ngn månad att jag
faktiskt flera år innan systematiskt hade just isolerats.

En bekant i en mellanstor Svensk stad sa 1989:
" - Är du säker på att det är bra för dig att plugga vidare?"

Jag tyckte ju då att frågan var ganska konstig så jag tog den aldrig riktigt
på allvar. När jag 1996/97 tog ut examen Ek.mag. och flera av de vänner jag
gjort under studierna började få jobb så började också mobbningen snabbt bli
allt mer avancerad. Under loppet av 1-2 år förlorade jag ett stort antal
vänner >30 (typ alla). Det tog mig naturligtvis hårt då jag inte alls
förstod varför "alla" (flertalet) plötsligt blev så hårda mot mig... och
sedan försvann. I den där sörjan fanns någr atydliga lokala anstiftare. En
av dem initierades troligen via en av mina forna vänner från Karlstad som
var på ett jobb-uppdrag i Göteborg veckorna innan (han har senare figurerat
mera).

När jag väl insåg att punkten "isolering" enligt beskrivningarna om
groupstalking alltså skett mot mig ~7 år innan problemen med familjerätten
2002-2003, det var ju strax efter där som jag verkligen började fundera...
Då blev jag faktiskt chockad!!!
...att punktmarkeringar i Sverige kunde vara så extremt långtgående och
avancerade att de i princip bygger på decennier av planering var verkligen
en omtumlande insikt...

Detta MÅSTE VERKLIGEN vara det mest jävliga jag någonsin hört om det Svenska
samhället. Naturligtvis är det ingen höjdare att själv vara offret.


Morgan O.

Morgan Ohlson

unread,
Feb 24, 2007, 5:57:17 AM2/24/07
to

>...då jag inte alls


> förstod varför "alla" (flertalet) plötsligt blev så hårda mot mig... och
> sedan försvann. I den där sörjan fanns någr atydliga lokala anstiftare. En
> av dem initierades troligen via en av mina forna vänner från Karlstad som
> var på ett jobb-uppdrag i Göteborg veckorna innan (han har senare figurerat
> mera).

Ska poängtera att detta "jobb-uppdrag" just avsåg att besöka den skola där
den lokale anstiftaren då läste en av sina sista kurser på en längre
utbildning.

Dessutom nämnde denna att han träffat nin f.d kompis.


/mo

Geranium

unread,
Feb 24, 2007, 6:36:07 AM2/24/07
to
> ...att punktmarkeringar i Sverige kunde vara så extremt långtgående och
> avancerade att de i princip bygger på decennier av planering var verkligen
> en omtumlande insikt...
>
> Detta MÅSTE VERKLIGEN vara det mest jävliga jag någonsin hört om det Svenska
> samhället. Naturligtvis är det ingen höjdare att själv vara offret.
>
>
> Morgan O.

Det finns fler som drabbas av sådant men som du vet tystas det ner.

Morgan Ohlson

unread,
Feb 24, 2007, 10:45:03 AM2/24/07
to


*** Nuläget ***


Just nu pågår alltså utpressning mot mig i samarbete mellan AF, Kd Kommun
och Jusek för att tvinga mig att ge upp skadeståndskrav för plusjobbet. Det
togs dels ifrån mig och dessutom skedde över 20 avtals och lagbrott som
också ger rätt till skadestånd (Ref. AD-domar).

Dessa parterna behandlar mig alltså dels som helt rättslös, dessutom
samarbetar de om att tvinga fram detta i en utpressning vilket rimligen
också måste vara lagbrott. Facket idkar avancerad trolöshet.
Arbetsförmedlingen vägrar normal handläggning och har nu senast ljugit,
manipulerat och uppsåtligen provocerat /trakasserat i bl.a, f.ö meningslöst
möte. AF vägrar trots bevis om detta erkänna att de ens arbetat oseriöst. AF
varje nuvarande steg öppnar särskilt för mer mobbning (och vägrar
inskrivning) just för att jag ska bli pank och då tvingas släppa
skadeståndskravet mot kommunen. Alla andra alternativ vägrar de.

När jag blir pank kan jag förstås gå på soc, men då exponeras jag åter igen
för avancerad mobbning i olika former som jag inte då kan skydda mig mot.


*** Fritidspolitikerns klartext ***

För ngn månad sedan kontaktade jag en gammal bekant. Hen är aktiv som
fritidspolitiker och även inom LO. Över telefon säger denna person att mitt
nuvarande brott är att - - jag påstås ta för många strider. - -

Först har jag råkat ut för de mest häpnadsväckande attacker under 6 år (se
inlägg ovan).

Så, när jag då försöker dels skydda mig, försvara mig och delvis få
skadestånd (plusjobbet) ja då förklaras jag helt enkelt som ”laglös”. Som om
det fanns en sådan paragraf i Svensk lag.

Jag är alltså just nu förklarad som rättslös och ska i praktiken
”tvångsomhändertas” för social-politisk skolning (inom AF
specialarrangemang). Jag är verkligen med olagliga medel helt instängd i
nuläget. Mobbningen kommer ju att forstsätta! Behandlingen innebär
fullständigt laglös tvångsbehandling med pennalism och mobbning som metod
och som pågått i 6 år och pågår ännu. Förtäckt tortyr. Jag kan välja att
emigrera eller bli hemlös. Uppenbarligen, som det nu ser ut ställer alla
instanser upp på denna myndigheternas laglöshet.

(Någon arbetsgivare (med rent mjöl i påsen) lär inte anställa mig under
rådande omständigheter, om jag inte ljuger värre än en häst travar förstås.
Eller om arbetsgivaren har mist förståndet.)


Morgan O.

Morgan Ohlson

unread,
Feb 26, 2007, 4:52:56 AM2/26/07
to

Klipp från Debatthuset:


*** Irritation utlöser terror ***


MO:_ För ngn månad sedan kontaktade jag en gammal bekant. Hen är aktiv som


fritidspolitiker och även inom LO. Över telefon säger denna person att mitt
nuvarande brott är att - - jag påstås ta för många strider. - -

ObiWan:_ .../Knappast att det skulle vara olagligt att ta strid för sin sak.
Men det kan ju hända att politikern syftade på att du tar strid för så många
saker, att de instanser du vänder dig till, helt enkelt blir alldeles matta
när de ser ytterligare en inlaga från Morgan Ohlson/.../... du har all rätt
i världen att göra så, och rent formellt har du säkert rätt i det. Men du
måste förstå psykologin hos dem du vänder dig till. Annars kommer du aldrig
någon vart.


MO:_ Tänk dig att du utsätts för ett överfall av en grupp på 4 personer. De
agerar i grupp och attackerar dig systematiskt (deras relation är okänd).

Person1 högg dig i armen med en kniv (misshandel)
Person2 stal din värdefulla plånbok (stöld))
Person3 drog av dig byxorna och onanerade över din kropp medan de övriga
höll fast dig.(sexuellt övergrepp)
Person4 låser in dig i en container (olaga frihetsberövande)

Dessa 4 personer har begått var sitt brott av olika typ som "sammantaget"
beskriver något annat än de enskilda brotten var för sig.

Polisen ANTYDER efteråt följande:

" - Du får endast anmäla ett av brotten. Anmäler du mer än ett brott så
kallar vi dig för "rättshaverist" och då kommer vi att negligera din anmälan
helt."

Självklart kan polisen eller samhället inte agera på det viset. I
verkligheten är det dessutom så att man inte får denna "vink" innan, utan
"som dom, after the fact".


Undertecknad har mobbats i 20 år och detta stegrades 2002/2003 när
MYNDIGHETEN attackerade mig genom att, helt oprovocerat frånta mig mina
rättigheter!

Psykologi i all ära, men ett samhälle kan inte lyncha någon med hänvisning
till att "man blivit irriterad". I synnerhet inte när myndigheter själva
FÖRST har agerat olagligt, oprovocerat offensivt aggressivt. Att provocera
människor är olagligt i alla dess former i Sverige. Att dessutom provocera
med olagliga övergrepp är vad som på Svenska kallas terror.
.


Morgan O.

Morgan Ohlson

unread,
Mar 8, 2007, 3:27:00 AM3/8/07
to
Not: Under APU (listorna ovan) försökte alltså en läkare, 2004 fört genom
lögner och sedan hot få mig att acceptera diagnosen Aspergers syndrom.
--------

Klipp från Passagen.


Gagig: Har du aspergers då? Har flera läkare ställt samma diagnos?

MO: Nej, i test har jag ca 35% av nivån för "tänkbar AS". Ytterligare mer
AS-poäng krävs för nivån trolig AS.

En av AF psykologer som arbetat med autister (bl.a personer med AS) menade
att jag inte alls uppvisar något av de grundläggande kriterierna.

Jag förstår att AS-diagnoser kommer som en lättnad för en del, men jag
tycker nog att A & O är att läkarna ställer diagnoserna seriöst. Diagnoser
får inte bli ett sätt att stämpla ut folk läkaren, någon grupp eller
politiskt parti tycker illa om.
------------

Gagig: Det spelar ingen roll om kvinnan "hjälpt till" att bli gravid - du är
far i vilket fall och borde vara glad tycker jag. Alla vet ju att kondom
inte är 100 % säkert.

MO: Att samarbeta om ett barn "på distans" är inte lätt. Tänk dig då att
samarbeta i en situation där...

1) Kvinnan bokstavligen lurat brallorna av dig och dessutom gjort det på så
jäkligt sätt. (Hurdan tror du att en sådan tjej är? Tror du hon är sorten
man litar på?)
2) Myndigheten massivt går på kvinnans linje och t.o.m bryter lagar för att
"straffa pappan". Troligen finns någon mycket allvarlig (falsk) anonym
anmälan i bakgrunden.

Vad ger det för "vink" om framtida samarbete?

-----------
Sök Google på ordet "nodaddy" (han är inte jag!). Hans skrivning är rörig
men beskriver ett myndighetsutövande på diktatur-nivå.
-----------


Morgan O.

Morgan Ohlson

unread,
Mar 9, 2007, 11:06:06 AM3/9/07
to


*** Avancerad mobbningsplanering ***


...eller slump? Ärendet blir i vissa aspekter allt mer otäckt. Samtidigt som
angreppen mot mig fortsätter, bl.a från AF och jag nekas normala rättigheter
så ger analys av tidigare övergrepp allt mer insikt i märkliga
omständigheter.

Här är en jämförelse mellan övergreppen i samband med jobb 2001 och 2006.

2001 Januari, anställdes vi Folkuniversitetet i Gbg.
2006 Februari, anställd plusjobb på Karlstads kommun.

2001 Angrepp, lögner och manipulationer ökade snabbt, vecka för vecka
2006 Lagbrott och angrepp startade redan före anställningen

2001 Flertal märkliga, påhittade beskyllningar och förtal mot undertecknad
2006 Flertal märkliga, påhittade beskyllningar och förtal mot undertecknad

2001 Avstängd från tjänst efter cirka 1 månad
2006 Krav om omplacering 3'e arbetsdagen som ledde till anställning
avslutades

2001 Facket (jusek) agerar mycket underligt. Lurar mig i flera avseenden.
2006 Facket (jusek) går bakom min rygg. Deltar i att mörka händelser och
"skyddar arbetsgivaren".

2001 6 månader efter anställningen, misshandlad med järnrör. Anstiftat från
dåvarande bostadsområde.
2006 6 månader efter anställningen överfallen och nedslagen. Anstiftat av
f.d vänner.


Morgan O.

Morgan Ohlson

unread,
Mar 10, 2007, 4:51:27 AM3/10/07
to

---------------
Ovanstående inlägg sensurerades på Ring P1 forum. Motivet angavs vara "för
personligt".

/mo

Morgan Ohlson

unread,
Mar 20, 2007, 4:47:03 AM3/20/07
to

klipp ur Ring P1


*** Civilisationens barbarer ***


VR: /...men ofta försvarar vi människor våra primitiva känslor och
upplevelser med "ingen rök utan eld", eller söker efter dolda motiv hos
varandra./

MO: Det som är det riktigt otäck är att människan kombinerar sitt IQ och
planeringsförmåga med sitt djuriska barbari.

Det civiliserade samhället ska ju också hållas civiliserat genom polis mm.
men de deltar ju glatt i mobbningen.
--

VR: Det är lätt att sådana myter och lögner dyker upp också i vår moderna
tid,även bland människor som annars kallar sig för och betraktar sig själva
såsom "rationella".

MO: Det finns flera värre signaler i detta.
# det är organiserat
# sedan länge planerat
# flera utsätts (systematik)
--

VR: Men jag tror att "bättre fly än illa fäkta".

MO: Söka politisk asyl i annat land?
--

VR: /...flocken blir stressad eller lever för tätt inpå varandra, att
individerna börjar angripa varandra.

MO: I ett civiliserat samhälle finns det funktioner som ska stävja det.
--

VR: Men också att man själv blir en utsatt person, därför att man inte
förstår gruppens signaler.

MO: Detta är en av vår tids mest "lättköpta" beskyllningar. Sverige mer
trångsynt. Det syns t.ex i attityder mot invandrare jmfr. t.ex England.
_ smygfascism, utpräglad trångsynthet baserad på Jantelag är uppenbar. Se
t.ex Guillous bok "Ondskan".

I Sverige finns såna "fria attacker" att beskylla andra för:
# präktighet
# avvikande
# ilojal
...och då menar jag alltså även när det, sakligt sett INTE ÄR SANT.
--

VR: Det kan bero på att man är schizoid, schizotyp eller har asperger eller
liknande form av autism. Det kan man förstås inte rå för!

MO: Visst, liksom ingen enskild kan rå för valstugerasister och Sveriges
större intolerans än jämförbara länder.
--

VR: Men man kanske ska söka sig till sådant umgänge där människor är mer
toleranta.

MO: Idén är god, men då ska man beakta att mobbning med denna omfattning
kräver lojalitet mot offret. Jag har sett det åtskilliga gånger. Det finns
alltså en sådan sandlådementalitet där man "köper bort kompisar" för att
komm åt syndabocken.
--

VR: Eller helt enkelt söka sig bort från social gemenskap, för att finna
fram till ett liv som man trivs med i ensamheten.

MO: Ja, fast hur realistiskt /vettigt är det egentligen i en stat som påstår
sig vara demokratisk med rättsordning.


Morgan O.

Mikael O. Bonnier

unread,
Mar 20, 2007, 6:23:00 AM3/20/07
to
Morgan Ohlson skrev:

>
> klipp ur Ring P1
>
>
> *** Civilisationens barbarer ***
>
>
> VR: /...men ofta försvarar vi människor våra primitiva känslor och
> upplevelser med "ingen rök utan eld", eller söker efter dolda motiv hos
> varandra./
>
> MO: Det som är det riktigt otäck är att människan kombinerar sitt IQ och
> planeringsförmåga med sitt djuriska barbari.
>
> Det civiliserade samhället ska ju också hållas civiliserat genom polis mm.
> men de deltar ju glatt i mobbningen.
> --

Vem är VR? Har det sänts i radio? Har du någon länk?

Morgan Ohlson

unread,
Mar 23, 2007, 1:36:31 PM3/23/07
to

*** Tvångsanpassning till absurt förtal ***


Som jag förstår punktmarkeringar i Sverige så har de vanligen syftet att
hindra eller förhindra personer att göra något som anses oönskat. Så
beskrivs punktmarkeringar som framkommit i media. Problemet är att den här
punktmarkeringen är sjukt omfattande avseende mobbning och syftena är
oklara.

1) Punktmarkeringen mot mig har dels pågått i 20år och har alltså inte
startat över någon nylig händelse.

2) I en lista över olika beskyllningar och förtal mot mig finner jag i ett
ganska ytligt försök 17 olika påståenden mellan himmel och jord. Troligen
finns minst lika många ytterligare.

# Slutar söka jobb
# Slutar byta jobb (fast nu har jag ju inte ”fått jobba” på 10 år)
# Slutar studera och läsa böcker
# Avsäger mig akad. examen.
# Tar all mobbning och trakasserier från allt och alla utan att säga något
# Accepterar uppenbara lögner av tjänstemän
# Accepterar uppenbara lögner av läkare
# Acceptera att oförklarligt angripas med olagliga metoder av myndigheter
# Lever som att tjänstemäns lögner är lag
# Inte hävdar min rätt när något tas ifrån mig olagligt
# Slutar hävda några som helst medborgerliga rättigheter
# Flyttar till en liten ort (<20.000 innev.)
# Skaffar en ful och fet fru
# Stänga av huvudet och inte ha en enda idé
# Sluta ta initiativ (...eftersom det kan misstas för bestämmande)
# Hitta en sjukdom att ”gå med i”.

Listan verkar ju helt galen men bygger faktiskt på en seriös analys. Det är
ju förtalet som är knas. Vem som helst med normalt IQ inser att den här
listan är absurd.
_ Javisst ja, det var en gammal bekant som för ~5 år sedan tyckte att jag
skulle börja sjunga i kör också. Så det ska väl för säkerhets skull också
adderas till listan.

# Sjunga i kör.

Morgan O.

Jan Böhme

unread,
Mar 24, 2007, 9:29:05 AM3/24/07
to
On 17 Feb, 10:45, Morgan Ohlson <morgan.ohl...@comhem.se> wrote:

> (1)2001. Anställning med anstiftad mobbning
> (2)2001. Misshandlad med järnrör. Anstiftat från dåvarande bostadsområde.
> (3)2002. Kvinna lurar mig på en graviditet ytterst spektakulärt (vänder på
> kondom för att bli gravid)

Jag tror att du har en väl hög uppfattningen om omfattningen av
statlig verksamhet här i landet.

Eller borde rubriken i stället ha varit "Hur synd det är om Morgan
Ohlson"?

Jan Böhme

Bjorn Olsson d.ä

unread,
Mar 24, 2007, 10:53:50 AM3/24/07
to
In article <1174742945.0...@y66g2000hsf.googlegroups.com>,
"Jan Böhme" <jan....@sh.se> wrote:

Fragan jag staller mig ar varfor nagon skulle ga till sadana
ytterligheter for att fa en dos av Myggans gener?

Morgan Ohlson

unread,
Mar 27, 2007, 2:19:58 AM3/27/07
to

*** Tvångsanpassning till absurt förtal? ***


Som jag förstår punktmarkeringar i Sverige så har de vanligen syftet att
hindra eller förhindra personer att göra något som anses oönskat. Så
beskrivs punktmarkeringar som framkommit i media. Problemet är att den här
punktmarkeringen är sjukt omfattande avseende mobbning och syftena är
oklara.

1) Punktmarkeringen mot mig har dels pågått i 20år och har alltså inte
startat över någon nylig händelse.

2) I en lista över olika beskyllningar och förtal mot mig finner jag i ett
ganska ytligt försök 17 olika påståenden mellan himmel och jord. Troligen
finns minst lika många ytterligare.

# Slutar söka jobb
# Slutar byta jobb (fast nu har jag ju inte ”fått jobba” på 10 år)
# Slutar studera och läsa böcker

# Avsäger mig min ek.mag


# Tar all mobbning och trakasserier från allt och alla utan att säga något
# Accepterar uppenbara lögner av tjänstemän
# Accepterar uppenbara lögner av läkare
# Acceptera att oförklarligt angripas med olagliga metoder av myndigheter
# Lever som att tjänstemäns lögner är lag
# Inte hävdar min rätt när något tas ifrån mig olagligt
# Slutar hävda några som helst medborgerliga rättigheter
# Flyttar till en liten ort (<20.000 innev.)
# Skaffar en ful och fet fru
# Stänga av huvudet och inte ha en enda idé
# Sluta ta initiativ (...eftersom det kan misstas för bestämmande)
# Hitta en sjukdom att ”gå med i”.

Listan verkar ju helt galen men är faktiskt en seriös analys. Vem som helst
med normalt IQ inser att den här listan är helt absurd. Javisst ja, det var


en gammal bekant som för ~5 år sedan tyckte att jag skulle börja sjunga i
kör också. Så det ska väl för säkerhets skull också adderas till listan.

# Sjunga i änglakör.


3) Omkring 1996-97. I ett flertal märkliga händelser agerade personer för
att jag skulle isoleras. Flera vänner drog sig oförklarligt undan. Isolering
och mobbning stegrades sedan under 5 år. Under 2002-2003, på kort tid
utsattes jag för olagliga övergrepp av myndighet och jag blev även lurad av
privatpersoner i flera omgångar.

Till skillnad från punktmarkeringar beskrivna i media så finns det mot mig
en lång rad direkta övergrepp. I flera fall, som t.ex vid Arbetspsykologiska
undersökningen som anvisats av AF 2004 så kan man snarare tala om direkt
psykisk terror. Det förekom då aldrig vare sig seriös utredning eller
behandling.

Det handlar således om punktmarkering, men som uppenbart handlar om kuvande
förtryck och terror. Dessutom kan det förstås vara så att någon vill jag ska
ändra livstil eller liknande. Men det går egentligen inte att veta. Ingen
vågar heller framföra några sådana öppna krav eftersom det ju är olagligt
och ingen vill vara ”officiellt olagliga källan”.

I praktiken gör kombinationen av kuvande förtryck och den långa raden av
lögnaktigt förtal det helt orimligt för mig att ens göra några som helst
eftergifter till anonyma hot och lögner. Skälet är enkelt, även om jag
uppfyller en punkt på förtalslistan så återstår ännu en annan punkt, en
annan punkt och ytterligare flera punkter.


Morgan O.

==================

------

------

Maria Ebbeskog

unread,
Mar 29, 2007, 10:04:29 AM3/29/07
to
Jaså man får bara anmäla ett av brotten ? Är det sånt som kallas för byråkrati ??

Men om man blir mobbad i skolan så kan man inte anmäla detta för barn är inte straffmyndiga :-( De får göra vad som helst :-( Jag har blivit mobbad från 1-9 klass :-:-(

Även sen jag flyttade till Alvik (en skola för hörselskadade )
/Maria

Morgan Ohlson

unread,
Apr 4, 2007, 4:41:44 PM4/4/07
to

Ring P1's debattforum. Ligger där än, men raderas om inaktivt.


/mo

Morgan Ohlson

unread,
Apr 6, 2007, 2:41:39 AM4/6/07
to


*** ÖVERBLICK ***

Först isolerades jag under flera år. Under perioden förekom flera uttryck
för aggressiv mobbning. Något jobb kom jag inte i närheten av. Man kan
uppfatta att jag skulle hindras från att få akademiska jobb. En person har
också redan innan menat att det skulle gå så...

Efter isolerinsgperioden då jag mobbades för att inte arbeta så mobbas jag
nu, efter ~2003 bland annat för ATT arbeta... På plusjobbet 2006 fick jag
arbetsuppgifter av akademisk natur, men de togs jag snabbt ifrån. Det tycks
som att jag inte får ha intellektuellt arbete.


Som resultat av flera av de olagliga övergreppen mot mig samt
misshandelsfallen 2001 och 2006 har jag vid flera tillfällen försökt få den
posttraumatiska stressen (PTSD) kartlagd av läkare. Detta har jag vid 2
skilda tillfällen och vägrats helt. I ena fallet utmynnade det i stället i
hot från läkaren.

Om PTSD'n fastslås, ja då fastslås ju mobbningen.

Som ses i listorna ovanför har jag helt attackerats. När mobbningen sedan
stegrats har jag inte haft någon möjlighet att förstå, eller dra mig ur
innan det hela urartat. T.o.m en maffia brukar ge sin opponenter en chans
att dra sig ur med heder, men inte den här.


*** MOTIV ***

Under flera månader har jag prövat olika logiska förklaringar till
omsvängningen i mobbningen ~2003. Det mest sannolika är helt enkelt att
punktmarkeringen gått ut på att kränka och kväva undertecknad på starkast
tänkbara sätt. Detta i kombination med att jag först skulle förhindras
"befordran" till akademiskt jobb.

Efter 7 år som arbetslös är man i princip "utslagen" från arbetsmarknaden.
Att då plötsligt kräva och mobba en person att snabbt börja arbeta, särskilt
då i kombination med både isolering och den posttraumatiska stressen som
mobbningen förorsakat är förstås att bildligen ta ett strupgrepp på en
person. I den situationen har man inte mycket att svara mot och total
utslagning (hemlöshet mm) är då alldeles nära. Så är min situation idag
medan AF, facket och Karlstads kommun samverkar för att tvinga mig avstå
skadestånd.

Morgan O.

--------------------

//

Morgan Ohlson

unread,
Apr 8, 2007, 9:22:41 AM4/8/07
to
On Thu, 29 Mar 2007 16:04:29 +0200, Maria Ebbeskog wrote:

> Jaså man får bara anmäla ett av brotten ? Är det sånt som kallas för byråkrati ??

Det officiella samhället skulle aldrig skriva något sådant. Men, i uråldrig
folklivstradition kan det leva kvar som en ofantligt korkad oskriven lag.


/mo

Morgan Ohlson

unread,
Apr 9, 2007, 10:42:11 AM4/9/07
to

I den demokratiska staten finns alltid vad vi kan kalla för kontrakt. Ett
medborgarkontrakt mellan stat och medborgare. Medborgaren förbinder sig att
följa lagen mot personligt skydd och lagstadgade rättigheter.

Det innebär väl rimligen att alla personer som endera (eller alltihop)

# utsätts för brott och inte får laga skydd.
# utsätts för brott /förföljelser av myndigheter /privatpersoner.
# ej får skydd under pågående brott trots god möjlighet därtill.
# utsatts för organiserade brott vilka sedan vägras utredning.

Självklart är det väl då synd om alla personer som utsätts för något av
detta!? I synnerhet då det sker i livsavgörande eller livsförstörande
omfattning som helt står i strid med grundlagens delar om lika möjligheter.


Rubriken kunde f.ö. förstås varit bättre vald.


Morgan O.

Mikael O. Bonnier

unread,
Apr 10, 2007, 5:43:00 AM4/10/07
to
Morgan Ohlson skrev:

Jag är väl en av de få här som är helt enig med dig om att korruption i
den offentliga sektorn är ett stort problem i dagens Sverige. Men jag
tycker du kunde göra som jag och skapa webbplatser med samtliga
inskannade dokument i ärendena. Sedan det är med att olika kvinnor gjort
sig gravida genom att vända ut och in på dina begagnade kondomer -- det
skulle jag inte ta upp som statlig mobbning. Hur mycket får du betala
per månad för alla dessa barn? Kan du inte senare påverka dem att gå in
på din sida i kampen mot dem som begått oförätter mot dig -- i så fall
kanske det kan vara värt utgiften. Påminner mig om något antikt grekiskt
drama.

Morgan Ohlson

unread,
Apr 10, 2007, 1:52:20 PM4/10/07
to

Mja, vänskapskorruption och förtryck, eller något sådant.


> Men jag
> tycker du kunde göra som jag och skapa webbplatser med samtliga
> inskannade dokument i ärendena.

Jag vet inte vilken web-kompetens du haft från start. Min kompetens är på
HTML for Dummies-nivån.

Men, OBS! ...notera i de senaste postningarna att övergreppen etc. mot mig
för närvarande pågår. Jag måste dels prioritera att överleva då jag f.n
saknar inkomst och dels möjligen kommer att få det än värre inom kort.

Dels är det alltså en prioritetsfråga, men också ett frågetecken angående
att posta detaljerade uppgifter under pågående brott ...

> Sedan det är med att olika kvinnor gjort
> sig gravida genom att vända ut och in på dina begagnade kondomer -- det
> skulle jag inte ta upp som statlig mobbning.

Det konstiga med det där var att kvinnan tycktes veta att hon enkelt kunde
"sätta dit" mig på något vis. D.v.s att det finns ett otäckt samband (både
indicier och bevis) mellan hennes agerande och den mobbning som redan innan
pågått samt vad som därpå hände och hur myndigheten (familjerätten) helt
struntade i lag, direktiv och mina, samt barnets rättigheter.

Familjerätten agerade alltså på liknande sätt som tidigare hängts ut av
Uppdrag Granskning. Men, i mitt fall finns alltså dessutom vad som ser ut
som en komplott som baserats på att jag sedan innan varit "rättslös". Jag
behandlades nästan som en icke existerande person kan man säga.

Här ska man särskilt notera att myndigheten otvivelaktigt "slog först" mot
mig som var icke ont anandes.

> Hur mycket får du betala
> per månad för alla dessa barn?

Eftersom min nuv. inkomst är prognos 0kr /per år beroende av de trakasserier
som AF iscensatt tillsammans med Karlstads kommun (ivrigt understödda av
Jusek) betalar jag inget (men det byggs upp en skuld).

> Kan du inte senare påverka dem att gå in
> på din sida i kampen mot dem som begått oförätter mot dig --

Hmm, det där förstår jag inte.


> i så fall
> kanske det kan vara värt utgiften. Påminner mig om något antikt grekiskt
> drama.


Morgan O.

Maria Ebbeskog

unread,
Apr 11, 2007, 6:02:36 AM4/11/07
to
Nu förstår jag inte alls hur du menar ?
/Mvh Maria

Morgan Ohlson

unread,
Apr 13, 2007, 10:41:45 AM4/13/07
to

*** 2 avgörande uttalanden ***


Jag ska här, så kort som möjligt försöka redogöra för 2 viktiga uttalanden
och hur dessa dels förstör, men också paradoxalt bevisar vad som pågår.

DET KRIMINELLA HOT-TESTET [KHT]
Våren 2005 ringde 2 personer hem till mig. Ja, de satt tillsammans i
telefon. Jag kallar dem TelefonPerson 1 och 2 [TP1, TP2]. Den mest
dominerande av de båda, TP1 hade tidigare olagligt attackerat mig. Det
handlade då om:
1) hot
2) allvarligt förtal även i skrift
3) undlåtit (olagligt) en utlovad tjänst vilket skadat mig betydligt.

Telefonsamtal(en) innehöll dels en då dagsaktuell del och en del som avsåg
framtid. Båda delarna var delvis allvarligt menade. Då jag redan innan
uppfattade TP1 som kriminell och farlig påverkade det min tolkning
betydligt.

Exempel: Tänk att en känd MC-bandit ringer hem till dig och utsätter dig för
ett hot i form av ett påhittat (olagligt) test. De flesta lyssnar nog på det
dagsaktuella. Men, i den del som gäller framtiden tänker du kanske att saker
hinner ändras. Polisen hinner ingripa, du kan ändra ditt liv etc. Banditen
borde inte kunna styra framtiden. Så tänkte jag när TP1 & TP2 ringde mig.

TP1 & TP2 hade nog inte hittat på hysset /testet helt själva. TP1&2 är
välutbildade och allvarliga påståenden på ett obegripligt vis. Åtminstone
var det så för mig som dels varit hotade av TP1 innan och även har kännedom
om viss av de begrepp som de använde. I deras snack fanns en jargong som jag
helt enkelt inte begriper.

Facket, AF och kommunen har på senare tid samverkat för att förhindra mig
att driva normala skadeståndskrav. Detta relaterar i viss mån till
"hot-testet" [KHT]. Exakt vad de avsåg och hur de menade kunde nu varit
intressant att veta.


Morgan O.

---------

Morgan Ohlson

unread,
Apr 14, 2007, 5:47:45 AM4/14/07
to


*** Människan är ett djur ***

(av VR, ring P1-debatt)

VR, rubrik: Människan är ett djur.

MO: Det svar du ger här är mycket intressant! Därför återkommer jag till
det. Nu vet jag inte om din rubrik är retorisk eller mer faktiskt avsedd.
Men, påståendet att: "människan är ett djur" skulle jag säga är en av
fascistens första undanflykter, varför han inte accepterar andra människors
värde. På sätt och vis har du rätt. Men, samtidigt är det inte riktigt
meningen att demokratin ska upprätthållas baserat på fascistiska argument.
---


VR: I de länder där man använt angivarsystem för att motarbeta individer i
samhället, jag tänker på Nazityskland, Sovietunionen och andra öststater och
DDR förstås, behövs inga dolda mikrofoner eller kameror.
Det har förstås förekommit också i Sverige och övriga Europa. De mest kända
exemplen är väl från förföljelserna av häxor och andra människor som man
trodde hade magiska eller övernaturliga egenskaper. Det är lätt att sådana
myter och lögner dyker upp också i vår moderna tid, även bland människor som


annars kallar sig för och betraktar sig själva såsom "rationella".

MO: Svensken uppfostras att vara hemmablind! (Vad menar du med "modern
tid"?)

# IB-affären.
# Ebbe Carlsson.
# Miljonskadestånd till punktmarkerad "kommunist".
# Tom Peyrons påståenden i "fallet Ulf". (hemlighållen motivbild!)
# S.k. umgängessabbotage initierade av socialkontor.
# Poliser som beskyddades in absurdum (fallet Osmo Vallo)
# Fallet "Nodaddy" (se internet)
# Fallet "Bengt" (Se TV4 hemsida)
# Se återkommande dramatiska problem med fosterhemsplaceringar
# Tystandet av Bert "Skarabert" Karlsson i samband med NyD
# Nobel Industrier togs från Eric Penser för värdet 1Kr.
# Fermenta-affären & Refat El Sayed (som använde metoder som idag är kutým)
# Säpo som dumpade sin egen informatör utan skydd eller ersättning
# Se återkommande signaler om övergrepp på socialkontor.

...detta är toppen av ett isberg! Det behövs minsann ingen magi eller New
Age-mentalitet för att se märkliga skeenden i det gamla Svedala. Det räcker
med att man är vaken och nykter!
---

VR: Men jag tror att "bättre fly än illa fäkta". Sedan kan man fråga sig om
det finns någon orsak till att sådan förföljelser uppstår.

MO: Oavsett skäl så har man i en demokratisk stat rätt att kräva en sorts
hederlighet av samhället, annars är det definitivt inte demokrati och ännu
mindre en rättsstat.
---


VR: Det är inte ovanligt i experiment med råttor och andra flockdjur att när


flocken blir stressad eller lever för tätt inpå varandra, att individerna
börjar angripa varandra.

MO: Endast dårar försöker förena Machiavellis metoder med demokratiska
värden....du framför här ytterligare klockrena fascistisk-biologiska
argument om "den starkes rätt". Menar du att jag ska se mina förföljare som
"stressade, men farliga råttor"?

Man kan inte bygga samhällen genom att först peka ut fina mål för att i
nästa andetag använda metoder som undergräver idealen i det egna målet.
Detta är en universell sanning vilken mycket sällan tas på allvar.

Lite KOGNITIV självinsikt måste de trångsynta också ha. De har inte bara
rätt att "ta diktatorisk makt". Folk har inte heller rätt att ge sig själva
alibi p.g.a egen dumhet /trångsynthet.
"Pappa har inte rätt att banka skiten ur sina barn med kommentaren "pappa
var trött och ville sova, ungjävlar"!!!
---


VR: Men också att man själv blir en utsatt person, därför att man inte
förstår gruppens signaler.

MO: I en demokrati har personer rätt att använda demokratiska principer för
att provocera. Olagligt våld mot enskilda är just olagligt och kränker
individen (se grundlagen). Till detta finns tunga argument vilka inte bara
kan bortses ifrån därför att någon hänvisar till "stressade råttor". Det
finns tjänstemän (t.ex inom polisen) som är anställda just för att stävja
maktövertagande från stressade rått-människor oavsett om de hör till en
anarkistmobb på Göteborgs gator eller en fascist-elit i läderfåtölj och
rökrock.

Oavsett ett problems art så upphör inte demokratins spelregler att gälla. Då
har vi i sådana fall diktatur. Om diktaturen agerar på biologisk-elitistiska
argument, då har vi fascistisk diktatur.
---


VR: Men man kanske ska söka sig till sådant umgänge där människor är mer
toleranta.

MO: Att ha trångsynta fascister som kompisar är förstås ingen höjdare för en
person som jag.
---


VR: Eller helt enkelt söka sig bort från social gemenskap, för att finna
fram till ett liv som man trivs med i ensamheten.

MO: Tycker du att det är ett acceptabelt alternativ med "hemlig husarrest"
som straff i en demokrati som dessutom beskriver sig som ett "föredöme på
jorden"?

OBS! Man får verkligen inte glömma att jag är en liten skit i detta landet.
En ("okänd"?) kraft har bestämt sig för att jag är värd att tystas /kränkas
/kvävas till varje rättsvidrigt pris.

Ex. Att man slutade besöka Skara sommarland som aktion mot Bert Karlsson,
när han med sina miljoner i intäkter kunde "köpa igång" ett parti (NyD) är
på sätt och vis förståeligt. Men, att man går till "livsförstörande attack"
och livslång punktmarkering mot en enskild privatperson som helt saknar
ekonomi, makt, nätverk etc. är verkligen galet aggressivt.

De som angriper mig, sett till faktiska omständigheter står betydligt
närmare bilden av en galen hund än jag står t.ex en diagnos som
aspergerperson. Men, i bilden (förtalet) mot mig framställs jag som en
frustande demon med revolutionära mål, farliga vapen och sjukligt psyke. Dvs
att någon verkligen pumpar upp häxjakt-stämningen i ärendet.

Det finns ju bra lösningar i det här, men jag har inte makten att åstadkomma
dem. Den som tänker att jag ska förklikas som en galning och gruppen som den
ståtlige segraren (som ju faktiskt förstört mitt liv i 20 år) är inte
rimligt!

Skälet att jag valt att debattera detta öppet är att jag tror att det är
farligt att låta galna hundar ränna omkring utan att de själva inser att de
åtminstone ses något mer balansera av omgivningen.


Morgan O.

.

Lakritstrollet

unread,
Apr 14, 2007, 8:29:39 AM4/14/07
to
On Apr 14, 11:47 am, Morgan Ohlson <morgan.ohl...@comhem.se> wrote:
> *** Människan är ett djur ***

> De som angriper mig, sett till faktiska omständigheter står betydligt


> närmare bilden av en galen hund än jag står t.ex en diagnos som
> aspergerperson. Men, i bilden (förtalet) mot mig framställs jag som en
> frustande demon med revolutionära mål, farliga vapen och sjukligt psyke. Dvs
> att någon verkligen pumpar upp häxjakt-stämningen i ärendet.
>

> Morgan O.
>

Varför inte ta och kolla din Aspie-poäng här?

http://www.rdos.net/Aspie-quiz/


Morgan Ohlson

unread,
Apr 14, 2007, 11:27:34 AM4/14/07
to
On 14 Apr 2007 05:29:39 -0700, Lakritstrollet wrote:

> On Apr 14, 11:47 am, Morgan Ohlson <morgan.ohl...@comhem.se> wrote:

>> *** Människan är ett djur ***

Olyckligtvis klippte du bort den delen som visar att rubriken inte är min,
utan satt av denne V.R som jag refererar till.


>> De som angriper mig, sett till faktiska omständigheter står betydligt
>> närmare bilden av en galen hund än jag står t.ex en diagnos som
>> aspergerperson. Men, i bilden (förtalet) mot mig framställs jag som en
>> frustande demon med revolutionära mål, farliga vapen och sjukligt psyke. Dvs
>> att någon verkligen pumpar upp häxjakt-stämningen i ärendet.
>>
>
>> Morgan O.
>>
>
> Varför inte ta och kolla din Aspie-poäng här?
>
> http://www.rdos.net/Aspie-quiz/

Jag har aldrig upplevt att jag skulle ha något social-kompetensproblem. Inte
heller jagar jag tillfällen att förnedra eller misskreditera andra på lösa
grunder. Alltså upplever jag inget behov utav att jaga någon diagnos heller.

Jag har gjort ett antal olika aspergertester eftersom andra tagit upp
frågan. Både testerna och kunniga på området har bekräftat att jag ligger
väl vid sidan av aspergers karaktärsdrag. De som påstått motsatsen, har
genom annat långtgående agerande mer än väl visat att de haft HELT ANDRA
SYFTEN än vanliga medicinska mål.

Hela frågan har ju kommit upp i och med att andra, genom den otroliga
mobbingen under 20 år försökt misstänkliggöra mig och även få mig osäker.
Attackerna som riktades mot mig i den Arbetspsykologiska undersökningen 2004
var ett otroligt falsarium. Turerna genom åren har i vissa delar
spionroman-liknande nivåer. Därav är det också adekvat att ta till ett
mustigt språk.

Ser man till vad som skett runtomkring mitt ärende så är det numer bara
naturligt att agressorerna söker efter alla tänkbara skäl att misskreditera
och mittänkliggöra mig som person. Som jag tolkar det hela är det idag
ärendet och de fakta jag har genom det som blivit huvudsaken. Dvs att det
hela idag är en strid om att tysta övergreppen jag varit med om.

Själv har jag inte begått något olagligt i ärendet emedan andra personer
begått både det ena och andra för att komma åt att... Ja, nå de olika delmål
som förelegat i punktmarkeringen.

Dvs om du tror jag sitter hemma och trånar efter autist-tester så misstar du
dig.

Morgan O.

Morgan Ohlson

unread,
Apr 20, 2007, 10:56:21 AM4/20/07
to

*** Uttalandet 2 ***


PARADOXEN: DU TAR FÖR MÅNGA STRIDER

I höstas talade jag med en gammal bekant som är fritidspolitiker. Han säger
då: " - Du tar för många strider". Nu lät det som att han sufflerades, att
han liksom fick hjälp att formulera sig av någon. Men okej, det var
amatörpolitikern som uttalade det. Detta är ju intressant eftersom, om han
har rätt skulle det möjligen kunna uppfattas som beskyllning mot mig om
paranoia enligt NE's flummiga folkliga beskrivningar.

Skulle jag ha tagit för många strider? Nej! Det är ju i princip omöjligt
eftersom jag är utsatt för 1 punktmarkering och alltså egentligen bara KAN
ha tagit 1 strid. Det finns ju bara 1 strid att ta, visserligen extremt
omfattande och i flera delar men det är bara en punktmarkering!

Vad säger påståendet "Du tar för många strider" ?

Rent logiskt påstår han alltså att han vet att jag är:
# inblandad i många konflikter
# jag tar alla strider
# och gör det "felaktigt och klandervärt"

Men, hur skulle han kunna veta det? Vem påstår det och kan hävda att det
skulle vara fristående konflikter som jag dessutom tar strid i samtliga? Jag
känner den killen och vet han är intelligent. Alltså kan han knappast hitta
på det och måste troligen ha hört det av någon.

Själva påståendet "Du tar för många strider" betyder implicit att det finns
någon som känner till alla (eller ett flertal av) dessa övergrepp. Någon
påstår sig alltså veta att jag även tar striderna felaktigt, att det inte
skulle vara min rätt. Detta trots att övergrepp framstår som direkta
attacker, i de flesta fall med tydliga samband sins emellan mot
undertecknad.

Den personen skulle veta något om hela punktmarkeringen mot mig, vilket i så
fall utgör ytterligare ett starkt indicium att det verkligen är en komplott.
Hur kan annars någon överblicka helheten om den inte är en plan? Eller också
är det någon som helt fabulerar utifrån lösa rykten. Endera indicium för
komplott eller bevis om tokeri således.

SUMMA AV UTTALANDET: Logiskt sett är påståendet "Morgan O. tar för många
strider" felaktigt oavsett perspektiv. Påståendet saknar alltså all
relevans.

SUMMA TOTALT: Motivet till attackerna mot undertecknad är fortfarande helt
okända eller saknar helt andra motiv än hat eller åsiktsförföljelser.

Morgan Ohlson

unread,
May 5, 2007, 6:14:03 AM5/5/07
to

*** Bakgrund och orsaker? D1 ***


För drygt ett år sedan trodde jag att 2003 var en brytpunkt i mobbningen.
Dels var förloppet mkt märkligt omkring 2003 (kontakt med sociala
/samarbetssamtal mm) som först hotade och förespeglade olagligheter varpå
just sådana övergrepp från myndigheter sedan inträffade. Att det hela
handlade om ett barn gjorde också att jag trodde detta var en avgörande
"brytpunkt" på något sätt.

Sedan kom jag att jämföra (inlägg 07-03-09, ovan) händelserna i samband med
projektanställningen i Gbg 2001 med starten på Plusjobbet i Kd 2006. Där
syns samma övergrepps-modell upprepad och där facket på samma märkliga sätt
deltagit på mobbarnas sida. Likheterna dels före och dels efter 2003
indikerar att det där med barnet snarare inte förändrade ärendet.

Spelar det någon roll då? Ja det gör det. Jag trodde nämligen ett tag att
det kunde varit grunden för attack från myndigheten 2003. Det påverkade
läget då, men ändå fortsatte angreppen på i princip identiskt sätt 2006 som
under 2001. Det är alltså intressant att notera att samma allvarliga
övergreppen skedde redan 2001.

Senare månader har jag i flera olika sammanhang fått kommentaren att "gå
vidare" från olika håll. Vanligtvis borde det vara lätt att gå vidare, men
här handlar det om rader av övergrepp vilka skett under många, många år.

I den utpressningsliknande situation som AF /LAN, facket och Karlstad kommun
arrangerande vid årsskiftet 2006/2007 accentuerades deras pågående
aggression. Avsikten var synbart att jag skulle under en urusel förlikning
med Kommunen för att få gängse rättigheter från AF. Koordinationen utfördes
av facket och utgjorde således ren utpressning.

I ett svar från AMS juridiska enhet klarlades då tydligt att vissa
betydelsefulla omständigheter under 2006 varken kunde skyllas på AF eller på
undertecknad, vilket AF gjort systematiskt.

Morgan O.

Onkel Fester †

unread,
May 5, 2007, 7:10:52 AM5/5/07
to
On Sat, 05 May 2007 10:14:03 GMT, Morgan Ohlson wrote:

> *** Bakgrund och orsaker? D1 ***
>
> För drygt ett år sedan trodde jag att 2003 var en brytpunkt i mobbningen.

BIG FUCKING SNIP!
> Morgan O.

Jag tror nog att precis hela listan väntar på samma brytpunkt hörru,
men du bara mal och mal. Blir du vräkt snart ELLER?
--
2007-05-05 13:05:05 . Onkel Fester

Jante Lever!

Maria Ebbeskog

unread,
May 5, 2007, 7:43:50 AM5/5/07
to
Om man har blivit mobbad så vill man ha upprättelse om det går. Om jag skulle bli mobbad på ett jobb så skulle jag gå till chefen och inte prata med den som mobbar mej något mera. Jag skulle be om en omplacering om jag är rädd för att möta den personen som mobbade mej.


/Maria

Morgan Ohlson

unread,
May 8, 2007, 10:17:27 AM5/8/07
to

*** Bakgrund och orsaker? D2 ***


I åtskilliga kontakter med en högre tjänsteman på LAN under 2007 försökte
jag att föra ärendet vidare konstruktivt, ändå framkom ingenting nytt.
Endast provokationer och lögner. Jag skrev då till LAN chef Karlstad
angående ärendet och upprepade också begäran om ett intyg. Hon har helt
vägrat svara. I stället har brevet, utan min kännedom skickats till AF
Kundrelationer ([AFKR] som alltså är en sorts klagomålsavdelning) i
Östersund.

I brev (och ett intyg) från AF Kundrelationer upprepas nu samma # lögner
och # förtal som AF Kd for med under hösten 2006. Detta gör AFKR trots att
AMS redan fastslagit att dessa påståenden är felaktiga. Intyget är
lögnaktigt och oanvändbart. AF behov att på olika vägar trakassera och
förtala tycks så djupgående och de t.o.m går mot egen instans (AMS
juridiska). Dessutom ljuger man om att jag skulle fått erbjudande om
arbetspraktik.

När det nu, indirekt blev bevisat att alla tjänstemän på den aktuell
AF-gruppen i Kd ägnat sig åt upprepade lögner, då valde LAN Kd chef att fly
ärendet genom att (utan meddelande) skicka det till ny instans, AFKR i
Östersund. När AFKR insåg de blev handläggare, vilket antagligen inte är
avsikten, då har de åter igen skickat ärendet till LAN Kd.

Morgan O.

Morgan Ohlson

unread,
May 14, 2007, 4:32:52 PM5/14/07
to

*** Bakgrund och orsaker? D3 ***


Mina senaste år har i hög grad präglats av de mobbande övergrepp som jag
utsatts för av myndigheter, arbetsgivare och privatpersoner (se
startinlägget)

Av detta har jag fått traumatiseringar. Det är ungefär samma som vid
krigsskador eller t.ex rån-offer får. I Sverige får flertalet kostadsfri
behandling för sådant. Jag vägras gängse medicinsk utredning som led i att
dölja övergreppen.

Ingen normal människa kan, hur mycket man än vill bara släppa taget och gå
vidare från den här typen av kränkningar. Inte minst vaknar jag numer
regelbundet nattetid av återupplevelser vissa av dessa övergrepp. Det
betyder att alternativet "gå vidare" vissa personer nämnt låter positivt men
både praktiskt och medicinskt är en omöjlighet.

Mobbningen har alltså gått så långt att man, samtidigt som man kräver min
absoluta tystnad om detta (vilket nu framkommit i flera sammanhang)
åtminstone officiellt i princip redan själva gått så långt att det är nära
nog en omöjlighet. Det kan t.ex visa sig att jag aldrig mer klarar att ha
ett arbete vilket förstås skulle få katastrofala ekonomiska följder för mig
personligen. Det skulle få konsekvensen att jag, i sådana fall ska bekosta
ett framtida handikapp som helt, och endast skapats genom denna synnerligen
grymma systematiska mobbning.

Man kräver min totala tystnad om det som har hänt, det får i ett sånt här
fall konsekvensen man vill utradera de åren ur mitt liv. Tidigare har man
förstört dessa år för mig, men nu vill man också utradera minnet av dem.
Detta är en påtvingad hjärntvätt som är långt värre än att sitta motsvarande
tid i fängelse.

Vad gör då t.ex AF för att lösa problemet? Ja som ni ser i föregående delar
så fortsätter de med att fabricera lögner i stället för att bidra till en
vettig förhandlingssituation. Självklart finns dokument som visar att så
sker.


Det ovanstående ramlade lite utanför rubriken, men shit happens.


Morgan O.

Onkel Fester

unread,
May 14, 2007, 4:39:45 PM5/14/07
to

Har du aldrig provat gas-terapi?
--
Onkel Fester

Morgan Ohlson

unread,
May 19, 2007, 5:37:59 AM5/19/07
to

*** Skuld, ansvar och mänsklighet ***


Vilken skada har jag givits, och vilken skuld har jag själv? För knappa 20
år sedan konstaterade jag att att jag trivdes med arbetsuppgifter med ett
visst, tämligen djupt analyserande. Inte varje dag, men kanske varannan.
Dagar jag hade haft analytiskt arbete kände jag mer harmoni när jag kom hem
på kvällen. Då bestämde jag mig för att studera vidare, något ämne som kunde
leda till mer analytiskt arbete än jag då hade.

När jag sedan blev klar med studierna visade det sig att jag i princip fick
ett yrkes /arbetsförbud. Jag begrep det inte då, men idag ser jag ganska
klart vad som hände.

Idag, 10 år senare har jag fått arbeta ca 7 månader. Visserligen har jag
gjort lite fler projekt som praktik, och även dubblerat uppsatser och alltså
gjort en del mer än andra studenter, men yrkeserfarenheter, nära noll.

Jag sitter idag med studieskulder på >300.000. Hur klarar jag mina
studielån, ja just nu har jag tillfälligt ett anstånd.

Utomstående menar att jag bara ska släppa, glömma 20 års mobbning. Jag borde
ha betalat av >150.000kr av lånet men skulden är fortfarande >300.000kr. När
man punktmarkeras så som jag utsatts så genomsyrar och förstör det allt i
ens liv, alltså inte bara lugn, trygghet, förtroende för andra och hälsa
utan även den personliga ekonomin.

Nu år 2006, t.ex datatekniker, ett modernt yrke använder fantasi, känsla och
förnuft för att skapa nya världar att upplevas i datorer etc. Att i en sådan
värld, där alla sinnen behövs för att göra värdefulla arbeten bara släppa en
20 år lång traumatiserande och skadlig punktmarkering... det låter t.o.m
korkat. Bara ekonomiskt har detta bestulit mig på, hittills och i framtiden
absolut MINST 3 millioner kronor (utom lidande). Min prognostiserade pension
kan man inte leva på över huvud taget. Ska jag bara säga:
"Tack för att ni mobbar mig till döds och stjäl hela mitt liv?"
Det är banne mig inte bara att hoppa in i jobb och delta i mörkläggningen av
sin egen tortyr, någon jävla ordning måste det väl vara!?

Vid sidan av detta sker fortfarande en del uppenbara försök att blanda sig i
mitt liv och kontrollera det från utomstående. Jag vill inte gå in på exakta
detaljer eftersom jag dels saknar fysiska bevis som kan framläggas, dessutom
inbegriper det 3'e personer på ett olustigt sätt som gör att jag avstår från
det. Läget är extremt irriterande och det fina Sverige, det har definitivt
sin mörka, hemliga sida.


Morgan O.

Morgan Ohlson

unread,
May 21, 2007, 9:40:42 AM5/21/07
to


*** Frågan är: Vad vill du uppnå? ***


På forumet Debatthuset skriver "Reikon":
Frågan är: Vad vill du uppnå? Upprättelse?


MO: Senaste året har flera personer just ställt frågan ungefär så som Reikon
gör. Troligtvis läser någon anstiftare den här tråden. Frågan kan alltså ha
betydelse.

Flera personer, t.ex på AF har hävdat att:
"-Vi bryter inte lag, vi håller oss inom den (plus illmarigt leende)."
(Underförstått) Genom att använda lagen kan vi jävlas ordentligt med dig.
Men, så är det inte! För att upprätthålla mobbningen har tj.m på AF tvingats
ljuga och bryta AMS instruktioner, regler om åtgärder samt vägrat tidigare
beslut mm. Det kan jag visa.

Tänk också följande exempel:
En våldtäktsman [VM] är i färd med att våldta en kvinna [Kv]. VM har tänkt
undvika fängelse och avser lura Kv att delta. Han frågar därför:
" - Hur vill du ha det?"
Om kvinnan då säger: "Sluta! Gå bort!" ...då skyddar hon sig.

Om hon i stället säger något i stil med:
" - Ta det lugnt!" ...eller
" - Bara du inte skadar mig!"
...då kan det utgöra bevis för att hon VILL ha sex.

Eftersom jag bevisligen utsatts för rader av lagbrott (även om
anmälan vägras etc) så uppstår en liknande situation. Flera har frågat mig
vad jag vill? Problemet är att så snart jag går in i en "svart förhandling"
så har jag indirekt godtagit övergreppen. Svensk lag säger att den som är
missnöjd med en affär /situation e.dyl. måste säga nej! Det måste personen
ihärdigt och otvetydigt hävda i ord OCH HANDLING.

Vad jag hittills i konkreta åtgärder önskat av AF, det har de kategoriskt
vägrat trots att det helt varit enligt reglerna. Arbetgivaren fr. 2006 har
helt vägrat rimlig förlikning. Dvs att mobbaren uppenbart utgår ifrån etiska
normer som avviker från lagens d:o.

Det jag vill är att få helt normal, laglig och etiskt korrekt handläggning
på AF och andra myndigheter. Om jag går in i en förhandling om det, då har
jag delvis godtagit att så INTE sker. Alltså kan detta inte förhandlas eller
ens diskuteras. Så säger lag, som jag fått det förklarat. Min avsikt är inte
att jävlas med tj.m.


Morgan O.

Morgan Ohlson

unread,
May 30, 2007, 7:57:42 AM5/30/07
to

*** Oskrivna lagarnas härskarsystem D1


Man förstår ju av de omfattande grupp-förföljelser som jag har utsatts för
att jag i pennalistisk anda har "dömts för någonting". Frågan är vad? Inte
heller vet jag när straffet kan tänkas vara slut. Aldrig?

Hittills har jag alltså mobbats över 20 år. Under arbetsliv har jag mobbats
omfattande vilket har förstört mitt liv ur flera aspekter. Senare har
sociala kontakter underminerats och efter studierna har jag i princip fått
en sorts yrkes /arbetsförbud. De senaste 6 åren har mitt liv slagits i bitar
totalt där de mest grava punkterna inte ens får "nämnas" på
publicservice-forum.

De grova kränkningarna kan ses i startinlägget. Nu är frågan för min del,
kommer mitt liv att slås sönder och samman ytterligare 20 år? Eftersom jag
varken informerats om mitt brott (jag har ju alltid varit helt laglydig)
eller om hur omfattande dessa fascister har tänkt att jag ska straffas vet
jag ingenting om framtiden. Det jag vet är att fallet i många avseenden
liknar andra socialskandaler.

Av någon anledning anses tydligen att de ska "ingripa i mitt liv" men skälen
till detta är obefintliga. Ingen normalintelligent person kan väl tro att
man som medborgare först ska acceptera allvarliga övergrepp och sedan godta
det som jag nu utsätts för, nämligen någon typ av övervaknings-mobbning?

Jag har faktiskt inte gjort någonting för att provocera, skada eller hota
andra personer eller samhällsfunktioner. Varför skulle jag som medborgare
helt utan förklaringar acceptera att jag ställs utanför all gängse
rättsordning?

Man måste nog förstå att personer som idag är i medelålder eller yngre är...

# Uppväxta i demokrati.
# Har gått i en skola där rättvisa och människosyn trummas in.
# Sannolikt uppfostrats med demokratiska och frihetliga värden.
# Oftast vet sina rättigheter (åtminstone översiktligt)

Övergrepp och annan omänsklig behandling är reliker från svunnen våldskultur
(?) och ingenting moderna människor godtar. Därför är det också en
chockartad upplevelse att utsättas för systematiska övergrepp och
synnerligen kränkande negativ särbehandling t.ex då av tjänstemän som man ju
har en tro på att de ska försvara lag och ordning. Man kan inte attackera en
person och frånta denne grundläggande rättigheter utan att personen
reagerar. Sanningen är ju dessutom den, att en "riktig demokrat" verkligen
inte ska tolerera den typen av övergrepp, liknande de som jag har utsatts
för.


Morgan O.

Morgan Ohlson

unread,
Jun 1, 2007, 5:15:49 AM6/1/07
to

*** Oskrivna lagarnas härskarsystem D2


Problemen med lynschnings-juridik är många. Ett av de största problemen är
att den som en gång utpekats för något (rätt eller fel) därefter blir 100
gånger lättare att lägga ny skuld på. En gång offer... alltid offer.

En annan aspekt av förtalen som ligger bakom "offer-roller" är att mobbarna
inte får veta sanningen. Det är ju poängen tänker du, men jag menar på
ytterligare ett sätt. Se här: Bakom mobbning och grupp-förföljelser ligger
exempel-skälet A. När sedan pennalisterna ska beveka andra personer att
delta i förföljelsen så ändrar man skälen. Varför? Jo, hantlangarna räknas
som "bottenskrap" och de anses inte mogna eller vuxna nog att hantera
sanningen. Därför ljuger alltså anstiftarna, som anser sig själva mer
"upphöjda" än sina hantlangare. I mobbningen och förföljelserna mot mig så
har detta framkommit vid flera tillfällen. Dvs att mobbarnas "fotfolk"
lurats tro på grova överdrifter som bygger på att:
1) Mobbarna måste vara pennalistiska för att, typ "rädda Sverige".
2) Mobbnings-målet (offret) är en sjuk idiot som gjort X, Y, Z (förstärks
100-tals procent, fjädrar görs till hela höns)
3) Mobbarna å sin sida påstår de aldrig har provocerat, attackerat eller
förstört någonting för offret (total lögn).

Offret utmålas alltså som någon som helt utan provokationer har gjort något
stolligt. I själva verket är det ofta mobbarna som själva brutit mot lagar
medan offret helt agerat uteslutande för att försvara sig. Denna sanning
döljs av förföljelse-ledarna inför sina underhuggare. Naturligtvis använder
man manipulativa tekniker för att uppmuntra och "köpa" sina "fotsoldaters"
tjänster.

(Som ni ser ovanför i tråden har samtliga som arbetat med mitt ärende och
deltagit i mobbningen vid AF i Karlstad redan befordrats till nya, högre
poster. Lika självklart inkluderar detta annan ohelig befordran av vänner
och bekanta. På den här punkten är Sverige ett riktigt skitland, knappast
bättre än Kina.)

Jag vet också att vissa personer som haft förståelse också tydligt visat
skam inför mig då de utfört de "påtvingade övergrepp" som den personen känt
sig tvungen att utföra för att själv inte bli förföljd av
"fascist-apparaten".
---


Morgan O.

Morgan Ohlson

unread,
Jun 5, 2007, 2:37:21 AM6/5/07
to

*** Oskrivna lagarnas härskarsystem D3


Beroende av vilket perspektiv man lever sig in i så framstår olika frågor
som den /de mest allvarliga. Nu har jag en tid funderat omkring Sveriges
lagar jämfört med de oskrivna lagarna. Då kan man se att de oskrivna lagarna
delvis står diametralt mot Sveriges lag avseende grundlägande principer.

Enligt lag får Svensk polis inte använda brottsprovokation. Polis får t.ex
inte skicka ut falska knarklangare eller falska prosituerade för att kunna
gripa dem som köper. Inom det inofficiella Sverige där används den omvända
principen, dvs att den som går att lura är en idiot som ska straffas.

Här hävdar alltså manipulativa småpåvar att de skyddar systemet medan de i
själva verket både motverkar, undergräver och agerar tvärt emot Svensk lag.
Detta liknar en "frälsningslära" som omskrivs som en av de mest signifikanta
igenkännings-signalerna för fascism. Det mest troliga, enligt en seriös
organisationsanalys är att småpåvarna, faktiskt ganska allvarligt skadar
Sverige, skadar det demokratiska tänkandet och enbart är ute efter gynna sig
själva, sin position och saliggöra sin egen makt och maktstruktur.

De oskrivna lagarnas maktspelare ljuger! Självklart, hela deras system går
ut på att dominera och där motparten, som i mitt fall aldrig över huvud
taget får göra sin röst hörd. Systemet är en maffia där sanning påstås vara
en hederssak, men där fakta inte kontrolleras, kritiken går på "en höft" och
motparten döms ohörd (oftast via hörsägen).

NyD, kan man nog säga krossades av Det Tysta Etablissemanget. Man kan
fundera över hur SD, som är en direkt avknoppning från naziströrelsen kan få
sådan plats i Svensk debatt och hur de kunnat komma fram så snabbt. Är det
möjligen så att SD är "98-valstugerasisternas dolda hämnd" och att de därför
uppenbarligen motarbetas nästan enbart av AFA?

Förr hette det "kamrat 4 procent" och avsåg dåvarande VPK... fr.o.m nästa
val får vi kanske vänja oss vid "Skinnskallekompis 4 procent".
---


Morgan O.

forza europa

unread,
Jun 5, 2007, 3:29:36 AM6/5/07
to
Morgan Ohlson wrote:
>
> *** Oskrivna lagarnas härskarsystem D3
>
>
> Beroende av vilket perspektiv man lever sig in i så framstår olika frågor
> som den /de mest allvarliga. Nu har jag en tid funderat omkring Sveriges
> lagar jämfört med de oskrivna lagarna. Då kan man se att de oskrivna lagarna
> delvis står diametralt mot Sveriges lag avseende grundlägande principer.
>
> Enligt lag får Svensk polis inte använda brottsprovokation. Polis får t.ex
> inte skicka ut falska knarklangare eller falska prosituerade för att kunna
> gripa dem som köper. Inom det inofficiella Sverige där används den omvända
> principen, dvs att den som går att lura är en idiot som ska straffas.

Vid en snabb sökning på nätet så kan du nog finna en hel del artiklar om
hur "förövarna" fick SÄNKT straff eftersom polisen utsatt dom för så
kallad brottsprovokation. I en rättstat skulle självfallet målet
avskrivits helt eftersom brott begåtts av staten i samband med gripandet.

>
> Här hävdar alltså manipulativa småpåvar att de skyddar systemet medan de i
> själva verket både motverkar, undergräver och agerar tvärt emot Svensk lag.
> Detta liknar en "frälsningslära" som omskrivs som en av de mest signifikanta
> igenkännings-signalerna för fascism. Det mest troliga, enligt en seriös
> organisationsanalys är att småpåvarna, faktiskt ganska allvarligt skadar
> Sverige, skadar det demokratiska tänkandet och enbart är ute efter gynna sig
> själva, sin position och saliggöra sin egen makt och maktstruktur.

Rätt är tyvärr ingenting du får, den tar du dig. Bäst funkar det via
kunskap om lagstiftning. Att förstå det som inte är skrivet och att
kunna tolka det som är skrivet. Detta är den "rätt" som du trotts allt har.

>
> De oskrivna lagarnas maktspelare ljuger! Självklart, hela deras system går
> ut på att dominera och där motparten, som i mitt fall aldrig över huvud
> taget får göra sin röst hörd. Systemet är en maffia där sanning påstås vara
> en hederssak, men där fakta inte kontrolleras, kritiken går på "en höft" och
> motparten döms ohörd (oftast via hörsägen).

Vad kan man förvänta sig i en Svensk domstol där 4 nämndemän inte vet
ett skit om lagstiftning utan sitter här som politiska tyckare vars enda
uppgift är att framföra sitt partis åsikt. Sedan har du då Domaren som
bara i princip ska avkunna domen given av de 4 tyckarna. För att domen
sedan ska kunna vinna laga kraft så består domstolen av en Lagman vilken
har till uppgift att hitta någon lag som ska kunna ge stöd åt den
politiska åsikten.

Lagmannen vilken är den ENDA personen närvarande som faktiskt kan lagen
(hjälpligt) får tyvärr inte ens säga sin mening i samband med avgörandet
om personen ska anses skylldig eller ej, bara hitta lagar och tolkningar
som ev kan användas för en fällande dom emot honom / henne.

Sedan när domen väl är avkunnad DÅ först kan Lagmannen bifoga en liten
lapp fäst längst bak i domen där det t.ex. kan stå att det inte går att
finna lagligt stöd för respektive dom. Detta hindrar på intet sätt
Svensk domstol att utdöma ett i deras (politiska tycke) passande straff.

Vid grövre brott blir denna smygfascism omöjlig eftersom nu bevakar
alltid media förfarandet. Här måste dom försäkra sig om att allt går
rätt till. Därför är det inte alls ovanligt att chansen att gå helt fri
ökar med grovheten på själva brottet.

Det är alltså lättare att gå helt fri från mord än t.ex förtal.

>
> NyD, kan man nog säga krossades av Det Tysta Etablissemanget. Man kan
> fundera över hur SD, som är en direkt avknoppning från naziströrelsen kan få
> sådan plats i Svensk debatt och hur de kunnat komma fram så snabbt. Är det
> möjligen så att SD är "98-valstugerasisternas dolda hämnd" och att de därför
> uppenbarligen motarbetas nästan enbart av AFA?
>
> Förr hette det "kamrat 4 procent" och avsåg dåvarande VPK... fr.o.m nästa
> val får vi kanske vänja oss vid "Skinnskallekompis 4 procent".
> ---
>
>
> Morgan O.

Du får nog t.om börja vänja dig vid Kompis 8 - 10 %


--
Forza Europa

Morgan Ohlson

unread,
Jun 5, 2007, 5:46:30 PM6/5/07
to

*** Mobbning värre än fabriksnedläggning


Arbetar man på en fabrik som läggs ned, ja då är det bara så. Ett stort
antal anställda drabbas ungefär lika. Världen har sin gång och företag föds,
dör eller måste ombilda sig. Visst kan man tänka sig andra samhällssystem,
men de är idag långt, långt borta.

Men, när situationen uppstår att en person avskedas eller i övrigt behandlas
illa, då är det annorlunda. Skillnaden mellan att arbetsplatsen upphör att
existera och att en person utpekas och trakasseras eller mobbas är stor. I
systematisk mobbning sänder också mobbarna olika kränkande budskap liksom
för att underminera offret känslomässigt. Inte sällan får offret också något
som kan låta som uppmuntran, men som egentligen är till för att underminera
dennes självförtroende på sikt.

Enskilda tjänstemän kan vara slöa, inkompetenta eller korkade. Det senare är
ganska ovanligt. Naturliga misstag och olyckor har nog de flesta människor
lätt att acceptera. Men, när en tydligt skärpt tjänsteman, som tycks ha
"ordning på sina papper" begår de mest underliga misstag, gång på gång
riktat just mot dig... och att det sker år efter år, då blir det personligt!
Att råka ut för sådant utan att ha en aning om varför, det är synnerligen
kränkande.

Sannolikt anses rättvisa vara viktigt runt hela jorden. Att Sverige dessutom
har den "Svenska avundssjukan" accentuerar sannolikt än mer den enorma
kränkning det innebär att systematiskt beröva en människa sina personliga
rättigheter.
---

Morgan O.

Morgan Ohlson

unread,
Jun 6, 2007, 4:29:37 AM6/6/07
to

>>
>> De oskrivna lagarnas maktspelare ljuger! Självklart, hela deras system går
>> ut på att dominera och där motparten, som i mitt fall aldrig över huvud
>> taget får göra sin röst hörd. Systemet är en maffia där sanning påstås vara
>> en hederssak, men där fakta inte kontrolleras, kritiken går på "en höft" och
>> motparten döms ohörd (oftast via hörsägen).
>

> Vad kan man förvänta sig i en Svensk domstol...///klipp

Ja, fast som du ser avser min tråd, till dominerande del "Oskrivna lagar"
vilka således mest döms av annat löst folk.


Morgan O.

Mikael Bonnier

unread,
Jun 6, 2007, 5:22:17 AM6/6/07
to

Kan du inte själv gå med i ett politiskt parti och bli nämndeman?

Morgan Ohlson

unread,
Jun 6, 2007, 9:24:43 AM6/6/07
to

*** Udda mobbningshändelser


Inflikning: I vinteras blev jag på samma resa prejad 2 ggr av långtradare på
dubbelfilig 90-väg (jag drog husvagn). Jag har aldrig råkat ut för det
tidigare under >25 års bilkörning. Det var på vägen hem, bara någon timme
efter att jag personligen hade lämnat anmälan till Polisens
internutredningsgrupp, Västerås.
---

Förra året blev jag på en tur ned till Norra Tyskland, vid två skilda
tillfällen trakasserad med glåpord som associerade till den pågående
mobbningen i Sverige.

Dels skedde det i NV. Tyskland och dels i SV. Danmark, där jag aldrig
tidigare varit och det skedde av folk jag aldrig sett tidigare. I ena fallet
från en dansk-registrerad personbil som bromsade in och gled förbi mig på en
liten gata. Han som ropade visste att jag var Svensk (trots jag promenerade
utan "nummerskylt") och ropade om en händelse som berörde mobbningen. Då
började åtminstone jag att förstå att sådana här omfattande förföljelser är
långt större och mer omfattande än vad många ens vågar fantisera om.
Jag har tidigare sagt det, men mitt ärende är sannolikt, tyvärr en av de
större rättsskandalerna i Sverige på senare år.

Jag kan inte bevisa det, men sannolikt förklaras det av samma 3 faktorer..

1) omfattande förtal i nätverk
2) bilens nummerskylt och typ
3) lastbilarnas com-radio (alt mobiltelefoner)
---

NYTT: År 2000 när jag flyttade inom Göteborg fick jag ingen nyckel till nya
lägenheten. Man kan säga att den här flytten, från studentområdet som var
startskottet på den stegrade mobbningen.

Bostadsbolaget Poseidon var på supresa, så en låssmed fick komma och borra
upp låsen. OBS! Detta skedde den 1'e i månaden och alla andra som flyttade
in den dagen fick sina nycklar på annat sätt, men inte jag.
Men, inte nog med att nyckeln uteblev utan låssmeden schabblade också. Det
tog honom drygt 2 timmar att få upp låset. Han påstod det brukade ta högst
40 minuter. Först reagerade jag inte så mycket på det. Men, när sedan
bostadsbolaget på allvar började dumma sig när jag ifrågasatte deras
agerande, då tyckte jag nog att det vara något sjukt i bilden. Samma
eftermiddag skedde en räcka av händelser som var helt knasiga och så här
efteråt förstår jag ganska väl vad som hände.

Jag förstår att många tror jag överdrivit i den här tråden, men så är det
inte.

Det är mängder av saker som jag hittills inte vågat gå ut med. ...och då ska
man veta att jag, för att ha på fötterna också avskrivit flera mystiska
händelser.
.


Morgan O.

Morgan Ohlson

unread,
Jun 6, 2007, 9:28:54 AM6/6/07
to


Ja, men snälla Mikael, vad hjälper det när domen faller i en
föreningskällare, vid ett privat köksbord eller i en möteslokal i
Frimurarnas lokal?

De Oskrivna lagarna skrivs inte av domstolar. Normalt sett skulle jag inte
heller kalla det för att "dom faller" när det gäller de oskrivna lagarna,
men i mitt fall så är ärendet så otroligt massivt att det måste finnas
"tunga ord" (dock ej sanna) bakom på något vis.


Morgan O.

Henry

unread,
Jun 6, 2007, 9:46:27 AM6/6/07
to
Mikael Bonnier skrev i meddelandet <f45u9g$vka$1...@news.lth.se>:

Det är inte lämpligt att gråta ut här i news, när han blir hotad,
om han vore nämndeman.

En oskriven lag är att nämndemän inte får gå ut offentligt med att de
blivit hotade.

--
Don't Be Evil
1 000 000 000 000 SEK


Morgan Ohlson

unread,
Jun 7, 2007, 4:46:21 PM6/7/07
to


*** Unga utbildas i oskrivna lagar


Sveriges Oskrivna lagar. I tonåren började vissa skolkamrater att bete sig
väldigt underligt, som jag tyckte. Det var tonåringar som inte uppfostrades
med Svensk lag som spelregler. Nej, de här familjerna uppfostrade sina barn
att ta del i etablissemangets oskrivna lagar. I stället lärde de sina barn
att bli en sorts översittare. Men, de fick också lära sig att det fanns en
moral inom pennalismen, en moral som har många likheter med nazism. Striden
omkring Ytterbyskolans ambition med praktisk demokrati i skolan ser jag som
just en del i en strid mellan "inlärd etablissemangsmoral" och den öppna
demokratiska moralen. Efter >75 år av fria val vägrar fortfarande vissa
grupper att acceptera de demokratiskt instiftade lagarna. De går sin väg, i
tystnad klagar de på de demokratiska lagarna. De är inlärda smygfascister.
Frågan är om de själva förstår att de är antidemokrater?

Jag som uppfostrades att se lagen som spelregler och som indikator på Svensk
moral, jag och andra med mig är idag förlorare. Vinnarna är de som lärt sig
de oskrivna lagarna som "den rätta lagen".

Nyligen kom nyheten ut att endast få ungdomar från arbetarhem läser vidare
på universitet (2007-05). Ser man till vad som sägs öppet i skolan och hur
lagar och studiebidragssystem ser ut så borde ganska många även från
arbetarmiljö läsa vidare. Men, lägger man så in de oskrivna lagarnas moral
och den pennalism som råder inofficiellt i samhället, då framstår Sverige
som ett helt annat land. Med pennalismen som bakgrund är det inte alls
konstigt att nyföretagandet är ganska lågt och att den sociala rörligheten
begränsas. Landet ser tryggt ut från utsidan, men bakom kulisserna finns
helt andra fällor att trampa i och nätverk som ska blidkas. En extremt
intolerant monokultur som endast hyllar ett ideal, sitt eget. Låter jag
intolerant också? Skillnaden är att jag accepterar andra tankesystem som är
toleranta. De informella Svenska spelreglerna är i vissa delar totalt
exkluderande.

Rörligheten på arbetsmarknaden också är låg i Sverige, självklart! Gamla
kontakter för att ha ryggen fri blir viktigare än att hitta nya marker.
Detta är också en grund till att vissa i Sverige räknar med en karriär, men
utan att studera vidare. Jag har också märkt att det som är bra fakta i den
"lagliga världen" ofta plötsligt används mot personen inom de oskrivna
lagarna.


Morgan O.

Morgan Ohlson

unread,
Jun 8, 2007, 3:23:09 PM6/8/07
to


*** Terrorkampanjen, sanningen och nazistkällan D1


Dels framkommer nya fakta, och dels utvecklas analysen.

På länken
http://www.scramblingnews.com/ framställs "group stalking" i 4 steg:

# Identifiera
# Kränka och förtala
# Avlägsna
# Krossa

Detta stämmer precis med terrorn som riktats mot mig.

Om du läser detta som fristående artikel (ej i längre tråd) kan du läsa
bakgrunden här:
http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/forum.asp?programID=1120&forumID=2&TaskID=1&ThreadID=9374
eller...
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/e5844f8601e299d8?lnk=st&q=fakta+mobbning&rnum=1&hl=sv#e5844f8601e299d8
samt:
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/5eed2a6a266a661f/12e46113c5fb8f6a?lnk=st&q=d%C3%B6dad+av+sverige&rnum=1&hl=sv#12e46113c5fb8f6a

eller sök Google-grupper med orden:
1) fakta mobbning punktmarkering
2) dödad sverige fascister

(På SR Ring P1 debattforum är här flera rader borttagna då de ej accepteras
av public-serviceavtalet)

Feministiska företrädare sa för något år sedan uttalat sig, citat:
"...manliga, satanistiska nätverk som offrar barn.". (Det där med offra
barn, det avstår jag från att kommentera.)
_ Flera händelser påminner starkt om just satanism, extrem synism i
kombination med fullständigt förakt inför lag och lagens principer,
individens rätt och demokratiska värden. Om tj.m på det här sättet visar att
de inte alls stödjer vare sig rättssystem eller demokratins värden... ja då
finns ju ett allvarligt problem.

Glöm inte att man numer vet att t.ex Resusapan (rätt primat?) har känsla för
rättvisa, så snacket om att "människan är ett djur" och därför skulle ha
rätt att vara barbarisk är synnerligen enfaldigt och endast till för att
skydda fascistiska dårar.

Det jag tänker på är det citat (förklarat i tråd alt. länk) som redan för 20
år sedan uttalade att jag, i den händelse att jag skulle hamna i tvist om
ett BARN (censur för public service) så skulle jag råka mycket illa ut.
Exakt så skedde 2003. Det syns alltså bevisat att både den "allmänna
mobbningen" och det övergrepps-klimax som skedde mot undertecknad 2000-2006
har sin grund i en otroligt grym plan. Beslutet att straffa mig genom att
slå sönder mitt liv togs alltså av ett antal personer redan för 20 år sedan.
Detta förklarar också varför så många fantastiska lögner förekommit mot
undertecknad de senaste åren. Alltihop eller merparten är helt en extremt
omfattande sadistsikt terror som saknar motiv i närtid (och dåtid). Ett
flertal bevis i ärendet som är mycket omfattande ligger alltså över 20 år
bakåt i tiden. Det finns alltså en händelse då, på 80-talet som är en mycket
trolig källa. Källans ursprung är dessutom, från andra länder en "erkänd
hemvist" för nazi-sympatier. Flera av de "underhuggare" som deltagit i
mobbningen mot mig har alltså sannolikt ingen aning om att det är på det här
viset.


Morgan O.

Morgan Ohlson

unread,
Jun 10, 2007, 4:43:14 AM6/10/07
to

*** Terrorkampanjen, den djävulska sanningen och nazistkällan D2


Alla beskyllningar, angrepp och allt förtal etc. mot mig är alltså påhittat
för att sprida rökridåer och dölja sanningen. Bland annat också att dels
motivera "vissa yngre" att delta i mobbningen och dels att göra det svårt
(eller omöjligt) för undertecknad att bevisa brott som skett och som nu
pågår. Vissa absurda inslag i mobbningen syftar just till att jag ska
framstå som "sjuk" i den händelse att jag mindre klokt berättar om
händelserna för utomstående. Se websidor om "group stalking", t.ex:
http://www.multistalkervictims.org/terstalk.htm
...menar att ett vanligt inslag i avancerade förföljelser är att försöka
driva offret till vansinne. Tydliga sådana försök med avancerad manipulation
har skett även i mobbningen mot undertecknad. Varje misstag eller dumhet som
offret råkar göra under mobbningen försöker förföljarna dra nytta av och
skapar nytt förtal av. Så har skett även om undertecknad faktiskt inte
begått något större misstag.

Liknande angrepp av omfattande slag förekom även i fallet "Ulf".
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=13038&a=279959&lid=puff_368056&lpos=extra_1
Ytterligare grävande i "fallet Ulf" visar troligen exakt samma som i mitt
fall. Troligen har "Ulf" före den olagliga fängelsedomen också förföljts på
olika vis under många år. Fängelsedomen berodde sannolikt på att hans
"stalkers" inte kom åt honom då han både hade familj /hemmavarande barn och
ett svartarbete vilket drev dem till den absurda idén med "lögnaktig
rättegång" där domen var förbestämd.

Det hela handlar om en våldsideologi, en yttersta avart av den pennalism som
ses i filmen (och boken) "Ondskan" av J. Guillou. Vissa paralleller finns
också i filmen "Eyes wide shut" (S. Kubrik). Den enskilda gräsroten som
deltar i mobbningen har antagligen ingen aning om hur extrem omfattningen
kan vara av den här sortens terror när man summerar alla de olika mobbare
som anlitas av anstiftarna. Förr, dvs innan allmäna valsystemet infördes var
det sannolikt vissa delar av adeln (eller mer välbeställda bönder) som
ägnade sig åt den här typen av planlagda övergrepp mot enskilda. Idag, år
2000 har samma pennalistiska system övertagits av en "självpåtagen
arbetar-överklass". Bristen på rättstrygghet, kliché-mässigt tänkande, den
syniska våldsmentaliteten, översitteri och auktoritetstilltron gör att både
satanism eller fascism är lämpliga etiketter.


Morgan O.

Mikael Bonnier

unread,
Jun 10, 2007, 6:57:34 AM6/10/07
to
Morgan Ohlson wrote:
> Bland annat också att dels
> motivera "vissa yngre" att delta i mobbningen och dels att göra det svårt
> (eller omöjligt) för undertecknad att bevisa brott som skett och som nu
> pågår.

Vilka brott pågår?

> Vissa absurda inslag i mobbningen syftar just till att jag ska
> framstå som "sjuk" i den händelse att jag mindre klokt berättar om
> händelserna för utomstående. Se websidor om "group stalking", t.ex:
> http://www.multistalkervictims.org/terstalk.htm
> ...menar att ett vanligt inslag i avancerade förföljelser är att försöka
> driva offret till vansinne. Tydliga sådana försök med avancerad manipulation
> har skett även i mobbningen mot undertecknad. Varje misstag eller dumhet som
> offret råkar göra under mobbningen försöker förföljarna dra nytta av och
> skapar nytt förtal av. Så har skett även om undertecknad faktiskt inte
> begått något större misstag.

Syftet är kanske att få in dig på en psykiatrisk klinik där de efter
falska beskyllningar kan ge dig överdoser mediciner och kraftiga
elchocker av hjärnan (ECT) så att du förlorar minnet och förmågan att
försvara dig. Mitt tips: Lägg aldrig in dig frivilligt.

Usenet Rulez

unread,
Jun 10, 2007, 1:02:43 PM6/10/07