Brödraskap vs. demokrati

45 visningar
Hoppa till det första olästa meddelandet

Morgan Ohlson

oläst,
21 nov. 2010 06:29:392010-11-21
till
Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster
marginal. (option => tree)
Passagen debatt har en ikon för användbar trädstruktur
.


*** Bröderna, hjärntvätten, smygfascismen och medborgarrätten


De har förstört >35 år av mitt liv,
men inte nog med det...
Nu vill de ta ifrån mig minnena av det också.


__ Kort om bakgrund
Som person är jag frisk, inga missbruk, ingen kriminalitet och jag
har varit som man säger "skötsam" på alla sätt. Detta trots att jag
har terroriserats omfattande under >35 år. De senaste 10 åren har jag
varit med om en lång rad av systematiska övergrepp utfört m.hj.a
maktmissbruk och direkta brott av tjänstemän och privatpersoner.
Uppsåtliga grova tjänstefel, grov trolöshet mot huvudman och flera
andra brott är bara en del av de cirka 300 lagbrott som jag utsatts
för. Även bl.a misshandel...

På de senaste åren har jag varit med om saker som gör att jag har
ingående erfarenheter och kunskaper om Sveriges dolda fascistiska
system, det som huvudsakligen organiseras genom ordenssällskapen. Man
kan kalla det organiserad "smygfascism".

På de senaste åren har följande hänt, mycket förenklat:

# 2006 fråntogs först ett plusjobb på olagliga grunder. Facket, JUSEK
agerade med grov trolöshet.
# 2006 fråntogs därefter A-kassa på olagliga grunder
# 2006-2010 inkomst och bidrag totalt 0 kronor.
# 2006-2010 vägrades handläggning på socialkontor
# 2008-2010 hemlös
# 2010 Är 50 år gammal och vistas och sover hos släkting. Saknar egen
bostad.


__ Nuläge
Omkring det som skett har jag utsatts för en lång rad olika lagbrott.
Principen med det Svenska smygfascistiska(*not) systemet är att det
ska hemlighållas till varje pris. Jag vet betydligt mer om Sveriges
fascism (med rötter i 1900-talets rashygien och
tvångssteriliseringarna) än vad personer på utanför systemet normalt
sett får göra. Till det är jag organisationsvetare vilket innebär att
jag genom iakttagelser och analys inser och förstår betydligt mer än
det som jag primärt har varit med om... Trots att jag alltså är
laglydig och skötsam betraktas jag som ett hot eftersom jag har
kännedom om många, för smygfascisterna känsliga sanningar.

Jag har nyligen fått en omgång socialbidrag men har fortfarande enorma
problem att få fram de intyg som krävs för att få det igen. Det är
alltså den första inkomsten som jag haft på 4 (!) år. Naturligtvis är
min situation på arbetsmarknaden bedrövligt dålig och något riktigt
liv har jag inte. Verkligen inte. Så är det eftersom, som jag säger
utsatts för terror i över 35 år... Nu vill de alltså förvissa sig om
att utplåna minnen, kunskaper etc. också eftersom jag vet för mycket.

Dagtid står jag under social manipulation, indirekta hot och attacker.
Nattetid utsätts jag för tortyr med pulsgeneratorer sedan över 2½ år.
Pulsgeneratorerna ger en form av lågintensiva vibrationer som man
använder för att skada hjärnan, hjärntvätta eller som terror mot
kroppen. Du kan Googla det. Hur allvarligt är det då? Ja, den psykiska
delen innehåller manipulationer som ligger en rejäl bit utanför
normalt vuxet beteende. Det handlar också om att att jag på så vis
blir extremt ensam eftersom de personer som jag har runt mig inte
beter sig normalt utan har en jävlighetens agenda... Nattetid pågår
vibrations-körningar mot mitt huvud och kropp, nästan alltid 4-6
timmar. Intensiteten är sådan att det känns som kraftiga slag mot
huvudet under natten. Naturligtvis sätts intelligensen ned, bit för
bit. Vid ett antal tillfällen har effekten av vibrationerna varit så
stark att jag inte kunnat hålla balansen på morgonen när jag gått upp.
Betänk då att jag nu varit omfattande terroriserad sedan 2000 och
intensivt utsatt sedn 2006 då jag fråntigs alla former av inkomst samt
vägrades handläggning på socialkontor. Det vill säga att jag sedan
2006, fram till nu helt saknat inkomster. Det råder ingen som helst
tvekan om att det är planerad och organiserad hjärntvätt som jag
utsätts för nu. De här metoderna med soicial manipulation, angrepp och
liknande samt vibrationer mot huvudet känns igen av nästan alla
socialt avrättade och utstötta varav många senare blivit missbrukare
och hemlösa. Missbruket de flesta utvecklar bidrar också till att de
inte vågar vittna samt att de enkelt utpekas som nojiga.


--------------------------.
*not: Ordenssällskapen anser förstås att deras "lagar" inte ska
betraktas som fascism utan mer som en sorts välvillig pragmatism (lika
säger de partier som nu i 10-tusental vräker ut folk från f-kassa och
a-kassa över till försörjningsstöd). I verkligheten leder emellertid
deras regler till populistiska lösningar, en elitistisk fascism med
lösningar från bl.a Machiavelli och i vissa delar även likheter med
det som betraktas som satanism. Jämför exempelvis med S.Kubriks "Eyes
Wide Shut" eller senare tids gruppvåldtäkter mot utsatta kvinnor av
män med uppsatt position.
--------------------------.

--------------------------.

__ Hjärntvätt, snabböversikt
Här kommer en snabb och lättbegriplig förklaring till begreppet
hjärntvätt. Nyckelorden som stora bokstäver. Du kan också googla
termen eller ordet "brainwash".

Hjärntvätt bygger på att personen utsätts för HOT, VÅLD eller STRAFF
för att GLÖMMA sann kunskap eller sanna minnen eller idéer. Attackerna
sätts in omedelbart, eller snabbast möjligt som följande natt när
personen refererar till, eller pratar om något som manipulatörerna
anser ska ”tvättas bort”. Personen ska känna sådant obehag inför
utpekade fakta, bli rädd för sanningen så att det sker en psykologisk
bortträngning. Genom den repressionen ska offret känna sådant obehag
inför minne eller idén som ska hjärntvättas bort att hen går in i
psykiskt försvar och tränger bort sanningen, händelsen etc. som ska
bort. I stället belönar, lockas och mutas offret att bete sig fånigt,
okunnigt och att förneka, glömma (eller åtminstone förtiga) de sanna
händelserna. Även kan man säga att hjärntvätt, i vissa faser avser
bryta ned och passivisera personen. Detta innebär att personen som
hjärntvättas anpassat efter omständigheterna utsätts för dels angrepp /
attacker /repression och dels fjantigt fjäsk att bete sig naivt,
juvialiskt etc.

Tänk efter lite extra på detta med hjärntvätt så förstår du enkelt att
hjärntvätt är en sorts ondska (direkt antidemokratiskt) och strider
mot:
# ...konventioner om mänskliga rättigheter
# Svensk grundlag som talar om individens frihet, rätt till
utveckling, självständighet etc.
# Pulsgeneratorerna är förstås misshandel, men existensen av dessa
terrormaskiner förnekas kategoriskt av alla inom etablissemanget.
--------------------------.

...fortsättning följer.

Se även länk till länskstation nedan.

----------------------------------------
OBS! De ordenslojala bröderna ska attackera dels avslöjande,
samhällskritiska inlägg som är sakliga, som det här men de ska också
attackera personer som är utpekade för utstötning. Lägg särskilt märke
till hur de nästan aldrig bemöter påståenden i närheten av seriöst. I
stället far de med, oftast aggressiva angrepp typ: " - Du är dum och
allt du skriver är sjukt." Med sådana påhopp vill de markera tabun och
avskräcka alla, både dig och mig från seriös debatt om sådant som de
anser ska tigas om.
----------------------------------------


Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn # fråntagits 2 olika jobb
# 2 fall av anstiftad misshandel # trolöshet av fackförening #
förhindrats från arbete >10 år # utsatts flera grova sekretessbrott
# kriminell utpressning av Arbetsförmedling # terroriserats med
pulsgeneratorer >2½ år, pågående. # hotats anta falsk Asperger-
diagnos # skriftligt förtalats av Karlstads kommun. # tot ca 300
lagbrott och # 2500+ terrortillfällen.


------------------------

Detta ärende, nu över 100.000 läsningar (2010). Läs mer du också!
Googla! Troligen är en del länkar (nedan) nu förstörda. Om du vill
Googla länkstationen:
"Morgan Ohlson" vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via inlägg Passagen:
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005158553
Via inlägg Debatthuset: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Via inlägg Google grupper (081013):
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Mest lättläst(?)
DEL1 http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
DEL2 http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------
.

x@y.z

oläst,
21 nov. 2010 09:25:232010-11-21
till
On Sun, 21 Nov 2010 03:29:39 -0800 (PST), Morgan Ohlson
<morg...@passagen.se> wrote:

>De har f�rst�rt >35 �r av mitt liv,


>men inte nog med det...

>Nu vill de ta ifr�n mig minnena av det ocks�.

P�minner om en f�rfattare som jag tr�ffade en g�ng. Han �r stalkad av
mer �n 60000 olika m�nniskor och detta har skett under de senaste nio
�ren. Dock st�ller jag mig tvivlande till att dessa 60000 vet om att
de stalkar honom.

Avos

oläst,
25 nov. 2010 09:13:242010-11-25
till
Hej igen !

Var sjutton har du varit ?! Jag trodde faktiskt att de tagit ihjäl dig
till slut.

Morgan Ohlson

oläst,
28 nov. 2010 04:33:322010-11-28
till

.


*** Brödraskap vs. demokrati #2


Det som jag idag vet om Sverige trodde jag aldrig att jag skulle få
veta. Det första skälet är förstås att det som jag nu vet, det skulle
jag aldrig ha trott om Sverige för 20 år sedan... men nu vet jag. Det
andra skälet är att jag förr, visserligen insåg att jag behandlades
väldigt konstigt, oftast illa... men inte begrep jag då, tidigare att
jag som 12-13-åring fick en social dom mot mig att jag skulle stötas
ut ur samhället. Antagligen, eller ganska säkert var det just den
sämre behandlingen pga att jag var utstött som ledde till att jag
redan omkring 17-årsåldern började intressera mig för
organisationsteori och gryppdynamik.


__ Rättvisa, att få det man förtjänar
Jag brukar tänka att rättvisa, åtminstone i någon del innebär att man
behandlas som man har förtjänat. Men, det förutsätter också att
personen har en rimlig chans att förstå vilka regler som gäller.
Lagboken är officiell och den känner alla i princip till redan från
skola och föräldrar. Begår en person ett brott så är det också rimligt
att personen straffas enligt lagarna. Men, i Sverige finns även andra
regler som inte är alldeles så där enkla att förstå.


__ Jantelagen, överhetens kontrollsystem
Jantelagen visar sig exempelvis ha bottnar i ordenssällskapen. Jo,
absolut! Dvs att denna Jantelag, som man ofta till vardags antyder
bara är någon sorts regler uppkomna ur nordisk avundsjuka och
nedskrivna av Axel Sandemose, de har egentligen bottnar i regler från
ordnarna. För etablissmanget är Jantelagen alldeles förträfflig
eftersom den innebär att folk ska bevaka varandra (avundsjuka). På så
sätt minskar mängden individuella initiativ och personlighet i
samhället vilket innebär att direktiv, påbud och regler "uppifrån" får
betydligt starkare inverkan. Detta alltså eftersom folk ofta tvingas
sitta stilla i båten redan innan, alltså baserat på Jantelagen. På så
sätt blir folk ofantligt mycket lättare att kontrollera uppifrån. I
själva verket är också Jantelagen eller Jantelagarna betydligt mer
omfattande än man ofta säger och mängden påbud är egentligen ganska
omfattande.

När en lärare kom till mig på skolan då på 70-talet och gav en mer
eller mindre direkt order till mig att, citat: " - Du ska lyda honom
X". I mina öron lät det som science fiction eller att läraren hade
överdoserat någon medicin eller liknande. Jag hade inte en enda tanke
på att det som läraren sa, alltså att jag som 12/13-åring liksom hade
tilldelats en "livschef", en kille i min egen ålder som alltså var
utsedd att vara "ledare" över mig. En sådan fascism hade liksom ingen
grund att ens få fäste i mitt tänkande. Nu gällde det väl förstås inte
enbart mig att ha en "livschef", men det hade jag väl ingen tanke på
då. Någon tid senare blev jag lurad i en sorts fälla av den där
jämnåriga killen X. Han genomförde förstås den där fällan på sin
hemmaplan, jag var på bortaplan och trots att jag idag inte kan se att
jag gjorde något fel så var ju X chefen, han var utpekad som "bra"
medan jag hade pekats ut som "dålig" och nu, när han alltså for med
falska uppgifter om mig, då ställdes jag alltså riktigt utanför. Det
var alltså X, en vanlig kille i min egen ålder som uppenbarligen
slutligen, genom sina påståenden om mig avgjorde att jag skulle stötas
ut. Han å sin sida befäste sin roll som den som vågar utföra onda
handlingar i ledarskapets tjänst... och det kommer jag återkomma till.
Då hade jag förstås ingen aning om det, men det var efter det testet,
ditsättningen som jag sedan mer eller mindre systematiskt utsattes för
olika former av organiserad och planerad repression.


__ Grymt spel där vissa inte ens får veta spelreglerna
Som 12/13-åring är det inte rimligt att ställas under en regel eller
oskriven lag som man inte ens vet existerar. I min värld var det
förstås dessutom så att jag, enligt Svensk lag och grundlag är fri och
har en lång rad rättigheter. Typ att jag var fri så länge jag levde
enligt gängse lagar i lagboken. Det där som läraren, visserligen
ganska hårt och i orderform sa, det uppfattade jag enbart som någon
sorts galenskap. Kanske kan man säga att jag tog det som någon sorts
symboliskt, men i praktiken tomt hot. Sedermera vet jag ju att det kan
kallas för galenskap, men att det uppenbarligen är ett system som
finns dolt i det Svenska samhället och ingalunda något som den där
läraren hittat på själv. Jag råkade efter det ut för övergrepp av
lärare, utsattes även för våld av lärare, stöttes ut av ungdomar i
mitt eget bostadsområde och utsattes för betydligt mer elakheter än
vad som kan uppfattas som normalt. Då uppstår frågan, kan en 12/13-
åring som är skötsam, har betyg strax över medel, inte håller på och
leker med droger och är helt frisk dömas till utanförskap redan som
12/13-åring. Är det rimligt? Kan man påstå att en 12/13-åring även om
han skulle ha betett sig till och med ganska illa ändå skulle kunna ha
förtjänat att dömas till utanförskap i sisådär en livstid?

Rimligen kan det inte finnas ett enda hållbart, civiliserat skäl till
att systematiskt börja terrorisera en person i 12/13-årsåldern. Betänk
ordet civiliserad. Kanske är det INTE MENINGEN att det ska vara
civiliserat, och det kommer jag också att återkomma till. Vi pratar
alltså inte om allmänna elakheter eller slumpmässig mobbning utan om
en sorts strukturell, organiserad repression eller planlagd
nedtryckning. Jag dömdes alltså till utstötning som 12/13-åring trots
att det finns många skäl till det är totalt fel...

En 12/13-åring...
# är fortfarande barn och har rätt att få utvecklas fritt i många år
till.
# en 13-åring har ingen färdig-växt personlighet
# är inte straffmyndig.
# har skydd enligt internationella konventioner.
# har liksom vuxna skydd enligt grundlagen
# dessutom utvecklas även friska personer mycket olika
# har precis som vuxna också rätt till individuella attityder,
värderingar och åsikter (inom lagarna).

-------
Den som nu försöker tänka sig med i det som jag redogör för inser
förstås att det nu börjar lukta barbari i stil med böcker som
Flugornas herre, 1984, Djurfarmen etc.
-------


__ Sveriges dolda ideologi
Det finns en sanning som inte så många vet eller tänker på. Det är att
i princip alla sammanhang då personer uppfattas vara olydiga,
egensinniga eller inte vill samarbeta, då används våld mot dem. Ja, i
Sverige! Senast förra helgen dog en person i Karlstad och i
läkarjournalerna står att dödens inträffade p.g.a tidigare syrebrist /
kvävning. Även då personer bara lite för dåligt samarbetar med staten /
samhället, även då används våld för att kuva dem. Sveriges sanna
system, bakom kulisserna är absolut inte särskilt snällt, ideologin är
repression först, alltid repression först som sist.

# Ungdomar, intagna på institution och som inte är nog lydiga. De
utsätts ofta för olika former av olagliga straff... Har visats 100-
tals exempel av föreningar och nu nyligen av SR, programmet Kaliber.

# I flera mer eller mindre kända fall har personer som betraktats som
"obekväma", kritiska eller "olydiga", men fullt laglydiga behandlats
extremt illa. Justitiemord, falskt baserade inlåsningar på psyk under
åratal och falskt baserade tvångsomhändertaganden tycks användas som
repressionsmetod. Mycket vanligt är t.ex att politiskt kontroversiella
vuxna får barn tvångsomhändertagna, se www.nkmr.org

# Även bland barn som vistats på fosterhem framkommer ofta, även numer
vittnesmål om grov repression, upptuktelse och våld snarare än riktig
uppfostran. (se: föreningarna Stulen barndom och Samhällets styvbarn)

# Psykiatrin använder i princip alltid våld först och frågar sedan,
eller så frågar man inte alls. Omhändertagandet av Anna Odell var
typiskt. Hon gjorde motstånd och ingen frågade vad som var fel, inte
vad de kunde göra för henne etc. Nej, det första som Odell utsattes
för var fastlåsning, så kallad "bältning" och tung drogning med
neuroleptika. Våld! Inte samtal, inga frågor. Flera har på senare år
dött p.g.a övervåld i psykiatrin (t.ex i Karlstad).

# Polisen har laglig rätt att använda anpassat mått av våld. Numer
anmäls Svensk polis för övervåld cirka 1400ggr per år, det motsvarar
~4ggr per dygn och varje år ökar anmälningarna med några hundra
stycken. Osmo Vallo som dödades av polis i Karlstad är det mest ökända
exemplet.

Läs mer om ärendet ...väg till länkstation, nedan.

.

----------------------------------------
OBS! De ordenslojala bröderna ska attackera dels avslöjande,
samhällskritiska inlägg som är sakliga, som det här men de ska också
attackera personer som är utpekade för utstötning. Lägg särskilt märke
till hur de nästan aldrig bemöter påståenden i närheten av seriöst. I
stället far de med, oftast aggressiva angrepp typ: " - Du är dum och
allt du skriver är sjukt." Med sådana påhopp vill de markera tabun och
avskräcka alla, både dig och mig från seriös debatt om sådant som de

anser ska tigas om. De agerar i tystnadens namn.
----------------------------------------


Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och

Morgan Ohlson

oläst,
4 dec. 2010 04:11:532010-12-04
till
.

Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster
marginal. (option => tree)
Passagen debatt har en ikon för användbar trädstruktur

.


*** Brödraskap vs. demokrati #3

.

__ Svenskar mot ondska, i andra länder
Svenska staten /samhället (och i extra hög grad etablissemanget)
väljer nästan alltid att tolka egensinnighet som "fiendskap" även om
så inte alls är fallet och dess reaktion är VÅLD OCH REPRESSION.
Föräldrar får inte slå sina barn och i skolan ska barnen uppmuntras.
Men, så snart staten har hand om endera barnen eller vuxna, då
förekommer omedelbart våldsideologierna och lagbrott. Man kan knappast
påstå att ett barn på institution är en brottsling som ska utsättas
för repression... I det fördolda beter sig inte alls Sverige som en
demokratisk stat utan mer som en fasciststat. Men, då är det förstås
inte staten som agerar utan privatpersoner och tjänstemän, oftast med
kraftigt begränsad insyn utifrån. Tystnadskulturen däremot, den är
extremt starkt utvecklad i Sverige.

När det talas om länder som Ryssland och Kina då uttalar sig ofta
Svenskar om hur barbariska dessa länder är med såväl våldsideologier,
korruption, maktmissbruk och annat barbari. ...och det kan man ju
förstås instämma i. Antagligen instämmer de flesta i det när jag säger
att Svenska medier gör det ganska tydligt vilka länder vi ska tycka om
och vilka vi ska ogilla, eller hur. Västeruropa ska vi tycka om,
liksom USA även då de beter sig riktigt dumt. På den andra sidan får
vi väl aldrig höra någonting om vare sig Kina eller Ryssland som är
positivt, det skulle då vara vid något fåtal tillfällen som det kommit
rapporter om små demokratiska framsteg i Ryssland.
Det här handlar i ganska hög grad om att vi pekar ut en god, en
stat eller en person som inte ska kritiseras och de onda som liksom
ska ta skit för allting, även om de gör något bra. ...och det är det
som liksom är poängen. Genom media får vi lära oss att de påstått
”dåliga” alltid ska tryckas ned och våra vänner, de är alltid goda vad
de än gör. Det samma gäller förstås här i Sverige, dvs att vårt eget
land ska ju liksom aldrig få kritiseras. Sverige ska numer, i
nationalistisk anda kallas "vårt land" och då får du inte kritisera
det negativt alls baserat på den nya tystnadsläran.


__ Svenskarna och de fyra aporna
Det betyder att justitiemord, övergrepp och maktmissbruk inte får
kritiseras heller så länge som övergreppen riktas mot syndabockar, mot
personer som är utstötta för och ska fungera som offer. De utpekat
dåliga, alltså så som jag mystiskt utpekats som "dålig", vi är
rättslösa, ska vara rättslösa och terroriseras och ingen ska ens få
tala om det eftersom ondskan ska döljas bakom rökridåer och skitsnack
om världens bästa demokrati. Men, när repression (våldsideologi),
maktmissbruk, justitiemord och andra övergrepp sker här i Sverige inom
räckhåll för de goda demokraternas ingripande, då blir det plötsligt
knäpptyst. Då säger folk endera att det är lögn, att inget fel har
begåtts eller så blir det tyst igen. Svensken vill gärna kritisera
andra länder och göra dem godare, men när ondskan framträder här, då
finns knappast en enda frivillig godhets-arbetare inom synhåll.

Trots att Sverige påstås vara världens bästa demokrati så blir det
plötsligt tyst när någon vittnar om övergrepp... osså hör man det där
som en organisationsforskare brukar återge som tassande fötter,
fotarbete, dvs ljudet eller den taktiska tystnaden av dem som
plötsligt börjar rusa hit och ditt för att försöka dölja det som har
kommit i ljuset. Ja, alltså fram till 1976 pågick
tvångssteriliseringarna och då kan ju var och en försöka lista ut om
plötsligt all rashygien då avslutades, liksom i ett trollslag!?
När jag nu har berättat om åratal av övergrepp och som fortfarande
pågår, vad händer då? Har jag t.ex fått något juridiskt stöd? Annan
hjälp att slippa övergrepp? Nej, i princip händer enbart motsatsen,
dvs att på olika sätt framförs att jag nog bör hålla käften osså
bemöts jag än hårdare... men varför då? Om Sverige är världens bästa
demokrati och rättstat, då är väl detta ett misstag? ...eller är det
inte? Vi hör inte, vi ser inte, vi säger inget och vi gör inget.


__ Tystnaden, nyckeln till diktatur
Jag utsätts alltså nu för omfattande hjärntvätt, det är också en
våldsbaserad form av repression och när det ska gå fort, som i detta
fallet hamnar det snabbt på tortyrnivå. Ett signifikant inslag i en
våldsideologi. Sanning, fakta och goda saker straffas i hjärntvätten.
Fånighet, löje och passivitet belönas och man försöker systematiskt få
mig att leva i en intensiv ångest-zon. Hjärntvätten fungerar bäst då.
I bakgrunden används dag och natt pulsgeneratorer för förstöring av
min hjärna och allmänt ångesthöjande. Situationen är rent ideologiskt
samma som Sovjetiska korrektionsläger, Kinesiska eller Nordkoreanska
"omskolningsläger".

Det handlar om cirka 300 lagbrott mot mig. Listan på sådant jag
varit utsatt för tidigare kan du se genom länkarna nedan. Detta har
jag under flera år spridit fakta om som så:
# redogjort tämligen sakligt i webdebatt för övergrepp (långt över
100.000 läsningar)
# pratat med politiker som jag är bekant med
# informerat högre politiker
# informerat rättviseföreningar /medborgarrätt mm.
# varit i ingående samtal med etablerade media.
# kontaktat polis och skickat omfattande redogörelser, vittnesmål och
rapporter om bevisläget
# gjort en enskild stämning som myglades bort på tingsrätten i
Karlstad

Bevisläget är sådant att det finns cirka...
# >2000 dokument som visar på förlopp och bakgrund
# något 100-tal dokument som explicit bevisar maktmissbruk, övergrepp
och andra lagbrott
# ~30-tal inspelade möten som tydligt visar på lagbrott
# >100 inspelade telefonsamtal varav åtminstone ~50 bevisar
trakasserier och maktmissbruk av polis, tingsrätt, arbetsförmedling
m.fl.

Det kan ju inte råda någon som helst tvekan om att jag är fredlig,
ickekriminell och skötsam medan jag ändå organiserat utsatts för 1000-
tals trakasserier och flera hundra lagbrott. Var är rättssamhället?

--- forts

--------------
Tortyr nu, lördag 09.55: Just nu i skrivandes stund utsätts jag för en
synnerligen intensiv och koncentrerad vågvibration mot magen. Den ger
akut magsmärta när jag sätter mig vid datorn. När jag sätter handen på
"rätt ställe" kan ja känna att det koncentrerats en cirka 20-50Hz
vibration i ett ~50mm stort område mot tarmarna. Jag skriver just nu
dubbelvikt med ena armen framför magen för att störa vibrationskanalen
och smärtan, vibrationszonen avtar direkt när jag studsar upp från
tangentbordet och går ett varv i rummet. Omedelbart när jag sätter mig
vid datorn kör de på smärtan igen och vibrationen kan hittas...
--------------

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och

Morgan Ohlson

oläst,
11 dec. 2010 03:41:092010-12-11
till
.

*** Brödraskap vs. demokrati #4

.


----------
Hotande vågvibration: I det som jag i slutet berättade om i förra
inlägget om att jag utsattes för en aggressiv form av vågvibration av
tortyrkaraktär just där och då var naturligtvis helt sant. Jag blev
själv överraskad eftersom det även för mig var en ny, mycket aggressiv
och smärtande vågtyp. Att det var en vågalstrad vibration kunde jag
konstatera genom att lokalisera och identifiera vibrations-fokus cirka
10-15 tillfällen under den cirka halvtimme som det pågick som
starkast. Att förföljarna skulle ta till den typen av aggressiva medel
för att försöka skrämma och tysta mig kom en smula överrumplande, men
inte helt överraskande ändå eftersom den Svenska aggressiviteten och
våldsideologin som ligger bakom är tämligen djupgående och avancerad.
----------


__ Sverige vs. andra diktaturer
Skillnaden mellan Sverige och andra länder där övergrepp sker
systematiskt ligger i att man i Sverige har utvecklat metoderna, t.ex
hjärntvätt så raffinerat att detta numer sker i vanlig boendemiljö.
Det finns också en skillnad i det att risken att jag, eller andra ska
dö av det är något mindre än i de trad. diktaturländerna. Glöm då inte
att en (1st) Svensk motsvarar ~120 stycken kineser och att Sverige är
betydligt ”farligare” än de flesta vill lotsas om. Den person som
dödades i psykiatrin i Karlstad och den person som sannolikt dödades
av polis bara härom helgen också i Karlstad, det motsvarar alltså
enligt kinesiska mått 240 döda, och det alltså bara i Karlstad. En del
människor tycker förstås att de viktigaste sakerna i livet är t.ex
erfarenheter och minnen, att få styra sitt liv och att få dra lärdomar
och kunskaper. Alltså att det finns en annan kvalitativ död, inte
enbart rent kroppslig död. Eftersom de nämnda sakerna är en stor del
som etablissemanget nu vill hjärntvätta mig ifrån så kan man tolka det
som att de först förstört >35 år av mitt liv och att de nu dessutom
vill radera bort de minnen och erfarenheter jag har ur mitt liv. Med
andra ord en sorts fullbordad personlighets-avrättning. ...men de gör
det inte så att det syns utåt, allt sker i det fördolda och tystnaden
är fundamental. Men som sagt, i grunden har Sverige samma sorts
ideologi som utpekade auktoritära eller diktaturländer, alltså en
härskar och våldsideologi som helt bygger på repression.


__ Konsekvenser av en våldsideologi
Skrivet i inlägg ovan: " - Det var alltså X, en vanlig kille i min


egen ålder som uppenbarligen slutligen, genom sina påståenden om mig
avgjorde att jag skulle stötas ut. Han å sin sida befäste sin roll som

den som vågar utföra onda handlingar i ledarskapets tjänst... " (när
jag var 12-13 år. Förstår du varför jag beskriver det så?

Officiellt så är Svenska staten en demokrati, det är sannolikt ett
fakta. Men, om det nu hade varit hela sanningen då hade det som jag
utsätts för och som jag tidigare beskrivit, då hade det aldrig hänt
eller så hade jag åtminstone fått gehör hos polis eller tingsrätt för
att få en juridisk lösning på förföljelsen. Kom också ihåg att staten
avser det formella styret medan ordet samhälle mer beskriver
människornas kultur och samverkan.
Olyckligtvis har det jag beskrivit hänt och är alltså sant. Hur kan
någon då utsättas för det som jag beskrivit här och tidigare? Det hela
bottnar i våldsideologin. När man har grupper, nätverk etc. som
använder våld som metod så måste också de i sin verksamhet legitimera
och i vissa fall kanske t.o.m hylla våld för att befästa sin tro, för
det är faktiskt en tro, en attityd som det handlar om men som är
organiserad i det fallet.

Jag kan inte de olika ordnarnas regler i detalj, det kan jag inte.
Men, när man har organisationer som hyllar vissa metoder, då måste
också organisationerna befästa de metoderna för sin egen skull. Det
samma gäller alltså våldet. Vill en organisation ha någon form av
våld, då måste de också legitimera och befästa det inom sin egen
rörelse. Bland de som ibland kallas A-lagare finns kan vi enkelt säga,
2 olika grupper. Den första gruppen är de som börjat missbruka väldigt
tidigt och som helt av egen förskyllan förstör sina liv med droger.
Den andra gruppen är de som först råkat väldigt illa ut på något sätt.
Ofta har de redan som nyktra först blivit hemlösa och sedan i normalt
utanförskap, i kontakt med andra hemlösa dragits in i drogmissbruk.
Den här senare gruppen, alltså de som utvecklat missbruk efter sociala
avrättningar, de är ofta påfallande intellektuella, inte sällan också
ganska intelligenta. Från parkbänkar och i andra sammanhang kan man
ibland snappa upp häpnadsväckande klarsynta och träffsäkra
kommentarer. Men säg ett sätt att smidigare göra sig av med folk än
ett först förleda dem in i en situation där man sedan kan beskylla och
förtala dem med knarknojor eller schizofrena av droger!? Dem kan
behandla hur som helst, deras vittnesmål eller död i en poliscell har
ändå enligt etablissemanget inget värde.

... fortsättning följer. (se länklar nederst i angränsande inlägg)

------
Jag hade egentligen tänkt lägga ned stridsyxan helt efter den här
sommaren. När jag då under hösten upptäckte att jag hade ställts under
fullt utvecklad, avancerat uppställd hjärntvätt... och på grund av
mitt mångåriga intresse för organisationspsykologi och liknande så vet
jag vad jag talar om... Då blev jag riktigt förbannad! Här tänker man
ibland att Sverige i en del avseenden har en dragning åt det
fascistiska hållet. Så plötsligt ställs man inför en synnerligen
utstuderad uppställning för hjärntvätt, med socialt utvecklad taktik
och med super-avancerade process-styrda maskiner dag som natt och som
definitivt inte finns att köpa på Clas Ohlson... Jag tänker då förstås
på mikrovågs-pulsgeneratorerna (vågkategori mellan mikro och
radarvågor) som snarare hör till kategorin försvarsmateriel eller
borde benämnas "vapen". Då kan man verkligen inte kalla det för vare
sig trakasserier eller smygfascism. Då handlar det om fullt utvecklad
tortyr med gravt nazistiska motiv och metodologi bakom. Detta inryms
inte ens med en lilltå inom vare sig Svensk lag, grundlag eller
internationella konventioner och det sker utstuderat och planlagt här
i det Sverige som du ska tro är en rättstrygg demokratisk stat.

När man då förstår och med viss möda lyckas ta till sig att den här
typen av ondska (nazistisk-baserad ras och maktideologi) organiserat
sker i Sverige, då måste man också förstå att vissa människor ställs
helt utanför systemen och att t.ex allvarliga släktdramor, så som mord
och liknande antagligen har mycket logiska förklaringar. Vi får
förstås aldrig höra bakgrunden till sådana dramor men att släkt etc.
utsätter anhöriga för direkt utvecklad tortyr, långt, långt bortom vad
som ens skulle tillåtas på Svenska slakterier, det ska ju du och jag
aldrig få veta på samma sätt som allt sådant hölls dolt för folket
även i såväl Nazityskland som Sovjetunionen och DDR... I Sverige sker
det då förstås utanför staten i regi av organiserade, privata
föreningsnätverk.
===> Missa inte att läsa mer om bakgrunden, se länkar till
länkstation nederst i angränsande inlägg. Du som läser eller
debatterar ”Sverige” du måste naturligtvis veta mer om vad som
verkligen utspelas i det fördolda, runt om i Sverige. Är vi 50, 500
eller 50.000 som utsätts får detta?
------


Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och

Morgan Ohlson

oläst,
18 dec. 2010 03:47:092010-12-18
till
.


*** Brödraskap vs. demokrati #5

.

Ja, från förra inlägget är alltså inte avsikten att beskylla
regeringen Reinfeldt för fullfjädrad fascism även om vissa
samhällsförändringar, enligt mig passerar det som kan beaktas som
välfärdssamhälle. Nej, det finns flera aktörer som numer styr (?)
själva och regeringen har inte eller försöker att ha samhällsledande
roll. Andra maktintressenter som man numer, som det ser ut (åter) bör
beakta mer än tidigare är: # kapitalägare # verks och
myndighetsledningar # stora bolag # vissa forskningsområden
(medicin) # mediaindustri samt vissa # förenings-konstellationer.
Kuriosa eller allvar, hur som helst så har flera karriärister inom
kultur och media på senare år kommit från TV's barnprogram och
sportavdelningar. Slump eller inte? ...och sporten tränger sig numer
in såväl i SR P3 och P1.

Lite mer konkretiserat kan man nämna hur industrin fått polisiära
uppgifter i anslutning till utredningar om fildelning. Traditionellt
anses ju juridiska utredningar om brott och liknande vara något
polisen har och ska ha monopol på ev etiska, bl.a integritetsskäl.
Från och med nu i årsskiftet kan även arbetssökande tvingas anlita
företag som jobbcoacher. Musikindustrin tycks åtminstone i mina ögon
mer propagandistisk och enformig än någonsin. Samtidigt hörs forskare
inom statskunskap som bekräftar att ord som demokrati, fascism etc.
definieras sönder (av revisionister?) och numer, i den senaste
litteraturen nästan saknar relevanta definitioner. Inom psykiatrin
hittas det på nya diagnoser i princip varje månad och varje gång sägs
att det kan bevisas genetiskt hit och dit och nya ungdomsgrupper ska
få nya etiketter.

.

------
__ BAKTANKAR OM EN DÖRR I PC'N: Sedan en tid tillbaks har jag mycket
underliga problem med datorn. För någon vecka sedan stängde jag av
uppdateringen till OS'et. Strax efter så gjorde jag 2 saker.
1) Dels riggade jag ett fildelningsprogram, tänkte dela lite öppna
typsnitt bl.a. Har också filtrerat en öppen svensk ordlista till ett
nytt format. Då visade det sig att fildelningsprogrammet inte kom ut
på nätet. Jag checkade brandväggen. Har alltid haft en sådan
installerad och påslagen. Den visade sig vara avstängd och det kan
(kanske) bero på att den har ett visst samband med OS-uppdateringen
som nu var avstängd. Säker är jag inte. Men då borde ju
fildelningsprogrammet enkelt komma ut på www, vilket det alltså inte
gjorde. Då körde jag ett par spårningar mot min egen dator för att
undersöka portarna och profilen utåt på nätet. Då visade det sig att
datorn enligt testerna är 100% osynligt utåt och det ska, som jag vet
(?) enbart kunna ske om datorn är skyddad av en brandvägg (vissa
portar syns alltid annars), men det är inte MIN
brandvägg. :-0
2) Dels har jag senaste halvåret installerat över 10 stycken
erkända antimalware-program (olika typer). Samtliga dessa har blivit
highjackade inom 2 timmar till 1 vecka efter
installation. ...inklusive ett som är ett "mergency kit" med en mini-
installation. Dessutom har jag fått någonting i datorn som avbryter
skanning med HJT (HighJack This) som vanligtvis anses "nästan
okrossbar". Ingen skanner har hittat några seriösa malwares, endast
banala kakor. Ominstallation av virusprogrammen gör det inte bättre.
När jag skannar datorn i felsäkert läge, då uppträder omfattande
hårdvaru-avbrott (interrupts). Dvs att en smart skanning som ska gå på
~30 minuter, den är fortfarande inte klar efter 11 timmar. Notera att
jag då har stängt av ytterligare funktioner (wbem mm.). Sammantaget
blir jag lite konfunderad och det känns nästan som jag sitter på en
terminal snarare än en pc med ett fritt internetabonnemang.
------.
.

__ Tänkande är farliga! (...för diktaturer)
Intellektuella (ens vagt) har i princip alltid betraktats som fiender
av fundamentalistiska högfascistoida stater /organisationer. I
enkelhet är det så att nätverk som bygger på fascistoid härskarmakt
oftast har usla ledare som inte klarar intellektuell konkurrens. De är
vanligen socialt härskande, mer eller mindre psykopater. I Sverige är
staten en demokrati och lagen är tydlig om folks rättigheter, men det
är ju inte staten som arrangerar sociala avrättningar. De som gör det
är "föreningsnätverken" i organisation. Kan man då odla demokrati
bakom våldsideologier? Nja, kanske finns det någon förvirrad
revisionist-aspirerande forskare som har sådana idéer. De som använder
språkets ord så som de från början har avsetts kan nog inte komma till
någon annan slutsats än att våldsideologier omöjligtvis har med
demokrati att göra. Systematiskt våld är för fascister, oavsett
klassisk högerfascism eller kommunisternas socialfascism. Alla
fascister har i princip alltid hatat folk som har egna tankar, egen
analyskapacitet och som välnyanserat kan lägga fram alternativa
synsätt till fascisters /ordnarnas ofta starkt fascistoida tänkande.

------
Se t.ex det s.k polismordet i Nyköping 2007. I den rättegång som hölls
efteråt spelade juridiken ingen som helst roll. Själva insatsen att
gripa personen var en våldsbaserad "nätverksaktion" med tydliga makt
och härskarinslag, särskilt då ifrån den psykiatriker som påstod känna
sig hotad av det brev som figurerade. Detta brev lästes i radio och
vid den uppläsningen kunde jag inte uppfatta något hot. Det finns även
myndighetspersoner som är så psykopatiska att de i princip närapå kan
döda eller använda statens alla resurser, då initierade genom
”föreningsnätverk” om de blir förolämpade av fel personer. Utgången i
Nyköping var bestämd på förhand vilket visade sig bl.a genom att
polisen saknade handräckningsorder för insatsen. Den rikskände
advokaten framstod både under och efter denna rättegången som rejält
irriterad och han lämnade bara någon månad efter sin riksdagsplats.
-------

...och, för dem som har en våldsideologi måste ju också, åtminstone
någon ibland ikläda sig rollen som våldsutövare och bödel. Därför
kräver man, så som jag kunnat iaktta det hela att personer som vill
göra karriärer inom nätverken också måste visa att de vill och törs
utöva ett våld som ofta alltså även står i tydlig strid med lagarna.
Att han X, som alltså jag beordrades lyda (ovan) han skulle alltså,
för att visa sig stark och göra karriär kunna lura mig i en fälla.
Sedan skulle han ta på sig rollen som domare och följa upp det
handgripligen dels själv och dels se till att andra efterlevde den
sociala domen, sociala avrättningen och utstötningen riktad mot mig.

I samband med årets nobelprisutdelning så sköljdes, med viss rätt en
hel del kritik mot Kina dit ju årets fredspris utdelades. Nu jämför
jag mig inte med fredspristagaren som person, men ser man till hur
oskyldiga behandlas kan jag inte se särskilt stora skillnader. Den
kinesiska fredspristagaren sitter i fängelse men har en fru i
lägenhetsarrest. För egen del är jag frisk, har alltid varit skötsam,
har inga missbruk etc. men jag sitter inte i fängelse. Däremot har jag
terroriserats så omfattande att jag inte har familj utan snarare att
smygfascisterna använt kvinnor mot mig vid flera tillfällen under
livet. Man kan alltså uppfatta Kina som grymmare, med fängelse och
så... men vid en granskning och analys så framträder annan radikal
grymhet i Sverige, bara med den karaktären att det är djupt
hemlighållen ondska, sataniskt utstuderad och som även döljs bakom
jantelag och andra extremt starka, normativa tabun.

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och


19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn # fråntagits 2 olika jobb
# 2 fall av anstiftad misshandel # trolöshet av fackförening #
förhindrats från arbete >10 år # utsatts flera grova sekretessbrott
# kriminell utpressning av Arbetsförmedling # terroriserats med
pulsgeneratorer >2½ år, pågående. # hotats anta falsk Asperger-
diagnos # skriftligt förtalats av Karlstads kommun. # tot ca 300
lagbrott och # 2500+ terrortillfällen.


------------------------
Detta ärende över 100.000 läsningar. Läs mer du också!
Googla! "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via Länkstation Passagen:
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6400000000000002&conference=10400000000000015&posting=19500000005484452
Länkstation Debatthuset: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Länkstation Google grupper (081013):
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Lättläst __ DEL1
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
__ DEL2 http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------
.

Morgan Ohlson

oläst,
25 dec. 2010 04:00:102010-12-25
till
.

*** Bröderna, hjärntvätten, smygfascismen och medborgarrätten #6

.

ÅTERKOMMER... Rubriken "Tänkande är farliga! (...för diktaturer)"
kommer jag återkomma till i senare inlägg.

__ Utstött vid 12 (eller 13)
Det lutar åt att det var 13 år jag var enligt det som jag berättat
ovan. Men, som jag tidigare också har nämnt så hände det en rad olika
konstiga saker i mitt liv redan innan det. Särskilt tänker jag då på
den mobbning jag utsattes för av de betydligt äldre grannarna redan
när jag var 3-5 år. Till det kommer den händelsen då jag i 2'a klass,
endast tillsammans med en romsk kille utpekades som plattfotad, trots
alltså att det var ett felaktigt påstående. Det där att jag poängterar
att den andre killen var rom beror ju på att det från den Svenska
rashygiensiska epoken finns omskrivet (forskning, SVT Uppdrag
granskning mm, mm) hur bl.a romer särbehandlats kraftigt negativt.

_ Några år senare fick jag en kommentar att jag snarare hade helt okej
fotvalv av en riktig läkare. Pga av detta skulle vi då när vi
utpekades delta i någon sorts konstig exercisliknande gymnastik på
kvällstid med samma gamla gubbe som hade pekat ut oss som plattfotade
under lektionstid trots att åtminstone inte jag var det. Detta är
jäkligt skumt alltså. Dom släppte in en gammal gubbe i skolan bara för
att han påstods vara någon sorts frisksportare eller vad det var.
Detta var alltså i slutet av 60-talet, ungefär samtidigt som
högskolestudenter beträdde barrikader iklädda utsvängda jeans och
fårskinnsvästar lyssnande till gitarrgurun Jimi Hendrix. För er som
inte förstår det så ska jag poängtera följande.

_ Fortfarande i slutet av 60-talet så pågick tvångssteriliseringar i
Sverige samtidigt som högskolerevolten hade startat. Rashygieniska
institutet ombildades först omkring 1975 till en nedtoning och
avveckling av steriliseringarna och lobotomierna med tvång. Antagligen
var det samma år som vi pekades ut som plattfotade som alla i klassen
vid ett annat tillfälle blev skickade till biblioteket för
läkarundersökning. Det där är också ganska sjukt faktiskt... Det var
alltså någon sorts ung, forskarassistent från Uppsala Universitet,
troligen värmlänning som dök upp på denna skola i Karlstad och fick
tillstånd av skolan att göra skallmätningar och utföra eugenisk
(rashygienisk) forskning på oss små, som ju då inte begrep att vägra
det. Vi var ju bara 8 år då och föräldrarna meddelades definitivt
inte. Snarare att vi barn uppmanades att inte tala om det hemma. Ni
hajjar ju... de använde inte skolsköterskans lokaler som ju hade varit
betydligt mer lämpligt, nej de hade i tysthet lånat bibliotekslokalen.
Detta lurade de oss små skolbarn att delta i... vilka jävla rövare
va...!?

Något år senare råkade jag ut för ytterligare mycket märklig, medveten
negativ särbehandling av vuxna i en så kallad nykterhetsloge (uttalas
~låsh). Då behandlades jag först mycket märkligt och vid ett senare
tillfälle då jag redan hade vunnit 2 deltävlingar i en 3-kamp (hopp,
kast och löpning) på ett läger så uttalade sig en av ledarna som att
de andra barnen var usla som inte kunde besegra "den där" och pekade
på mig. Det var verkligen avsett som nedlåtande alltså. Man skulle ju
nästan kunna tro att jag var svart i dåtidens 99,9% vita Sverige, men
så var det ju inte. Dessutom finns redogörelser från äldre i släkten
om bl.a en högre tjänstemans uttalande som berörde mig och som
fortfarande är så märkligt att jag inte vill berätta om det på grund
av släktingar som lever.

----------------------------=
2010-12-22 ringde juristen och ordföranden i Nordiska Kommittén
Mänskliga Rättigheter (NKMR), Ruby Harrold-Cleasson, en av Sveriges
mest kunniga angående tvångs-omhändertaganden av barn till SR, Ring
P1. När hon berättade att 20.000 barn just nu är tvångsomhändertagna
och att 8 av 10 av dessa fall vanligen saknar saklig grund, då
tystades hon omedelbart av programledaren T. Fogelberg. Uselt P1,
riktigt uselt! Lögnerna och tystnaden i Sverige är monumental. Se:
www.nkmr.org / forum.nkmr.org
----------------------------=


*** Internetdebatt, hur seriös är den?

__ Allmänt
Det som gynnar den allmänna debatten är stora debattsidor. Skälet är
förstås tyvärr att bara en del, kanske 20-30% av inlägg vanligen är
särskilt läsvärda. Så kommer ju smak in i bilden också. Bra debatt
behöver därför en viss kritisk volym. Principen är att där folk finns,
dit kommer också folk. Personligen skulle jag gärna se fler debatt-
uppfinningar i stil med DIGG. Men, etablissemanget vill antagligen
inte ha det eftersom det skulle "riskera" att öka populariteten
dramatiskt för omfattande, ny och frihetlig debatt.

För några år sedan startade riksdagen en debattsida men den togs
ganska snabbt bort. Vad jag känner till har inget riksdagsparti
(Sverige) någon öppen debatt. Aftonbladet hade en mycket välbesökt
debattsida, den togs bort för ett par år sedan. En Svensk public-
servicekanal, P1, Ring P1 hade en medelstor debattsida som ökade
rejält under en period då den hade fria startinlägg. När den debatten
ökade, ja då begränsades debatten ganska omgående till att avse snäva,
avgränsade ämnen. Numer sker debatt där endast omkring några valda
startämnen som utses av redaktionen. Sådan avgränsad debatt blir
förstås betydligt inskränkt på alla sätt och vis.

_ En av de stora, ökända debatterna i Sverige, tänker då på Flashback,
där tror många av dem som deltar att det är fritt. Sanningen om
Flashback är ju att den är fri vad som avser småskit, haschpipor,
svamp, fortkörning och annat dravel. Sanningsenlig debatt om makten,
om betydelsefulla sakerna om folkkontroll över våra liv den är
betydligt inskränkt. De som verkligen har kännedom om Sveriges mörka
hörn de portas så illa kvickt från Flashback att deltagarna där aldrig
ens ska upptäcka det.

_ I internets unga dagar satsade flera internetleverantörer på att ha
usenet* som service för sina abonnenter. Vissa usenetgrupper är och
har varit mycket bra. Tyvärr ökade mängden spam och en del grupper har
därför sakta avfolkats medan andra numer städas från spam och alltså
har en viss moderering. Usenet har också visat på det fenomen som jag
talar om. Nämligen att där många debatterar, dit lockas också andra
att delta. Sociala gruppfenomen har s.a.s en kritiska massa. Idag
känner jag inte till någon internetleverantör som ger usenet-server
som fri service för sina abonnenter.... fast jag har inte kollat upp
det nyligen heller.

-------
*not: Usenet existerar fortfarande men har få Svenska leverantörer.
Google har inkorporerat usenet i sina grupper och det kan därför se ut
som att usenet är Googles egendom men så är det inte. Usenet kan
alltså läsas och debatteras via Google grupper. Rekommenderas! T.ex
swnet.politik som är fri men städas från ren spam.
-------

Tänk dig att du befinner dig i en viss livssituation. Du tänker igenom
allt ganska noga. Så tar du ett beslut baserat på det som du vet, det
du lärt av föräldrar, vänner, radio, TV, studievägledare, livscoacher
mm. Du bestämmer dig för att göra så som i princip alla säger är bäst
i din situation. Du gör det som de flesta anser är det bästa i 999
fall av ettusen.
Men, en eller kanske två av dina bekanta som du talar med då och då
säger vid något tillfälle ungefär som så här: " - Är du riktigt säker
på att detta är bäst för dig? Nog vore det väl bättre om du bara
rullar på med ditt liv som det är nu. Du behöver nog inte ändra
någonting."
Du tar förstås ditt beslut, så som en klok person gör, baserat på den
tunga delen av fakta och allt det som du vet om livet och världen.
Problemet är bara, vilket visar sig långt senare är att du är utsedd
att terroriseras och förföljas. Det beslut du på goda grunder har
tagit det har något djävla ordensnätverk bestämt att du inte ska få
göra eller att du aldrig ska få lyckas med det. Frågan är då... Hur
ska du kunna veta att du är utsedd att vara just den ettusende
personen som normalreglen inte gäller för därför att du är utpekad som
en "så dålig människa", av ett förbannat föreningsnätverk att just du
ska få ditt liv krossat, särskilt om du gör det som du just har
bestämt dig för att göra, t.ex att påbörja en akademisk utbildning
eller liknande!? Hur ska du kunna veta att du är utsatt för en
organiserad brottslighet, en typ av avancerad planerad förföljelse av
personer som har makten att krossa ditt liv?
Sedan, långt efteråt så förstår du att ordensnätverket faktiskt, för
att hålla egna medlemmar lojala så ljuger de massivt och påstår att de
har sagt sanningen till dig, men att du är si och så dum och inte
begripit ditt eget bästa. Hela bilden, hela sanningen har de inte
berättat, och det gör de aldrig heller. Det vill säga att de ljuger
totalt för att göra gällande att de har någon sorts heder medan du
varit dum, oläraktig och inte tagit råd som har givits. Du ska få
skylla dig själv!

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och


19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn # fråntagits 2 olika jobb
# 2 fall av anstiftad misshandel # trolöshet av fackförening #
förhindrats från arbete >10 år # utsatts flera grova sekretessbrott
# kriminell utpressning av Arbetsförmedling # terroriserats med
pulsgeneratorer >2½ år, pågående. # hotats anta falsk Asperger-
diagnos # skriftligt förtalats av Karlstads kommun. # tot ca 300
lagbrott och # 2500+ terrortillfällen.

.

------------------------
Detta ärende över 100.000 läsningar. Läs mer du också!
Googla! "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:

Länkstation Google grupper (081013):
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Lättläst __ DEL1

Morgan Ohlson

oläst,
27 dec. 2010 06:00:002010-12-27
till
.


*** Bröder vs. demokrati #6.2 EXTRA

.

Torterad, troligen som svar på regimkritiskt debattinlägg. Som tortyr
räknas extremt smärstam, skadande behandling, men också behandling som
avser extrem skrämsel, skenavrättning och icke skadande våld som
skendränkning och liknande. Natten mellan 101226-27 utsattes jag för
mycket kraftiga vågvibrationer med puls /mikrovågsgenerator (troligen
av typen magnetron, se www) av ett kraftigt, mycket otäckt och
skrämmande slag. Troligtvis som straff för detta regimkritiska inlägg.
Se länk (2 länkar samma text):
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000012&conference=10500000000000423&posting=19500000005811121
http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=489902#poststop

Sedan nu nästan 3 år utsätts jag för systematiska vibrationer sända
med vågtyp mellan radar-/mikrovågor. Oftast riktas det mot huvudet.
Tortyren den gågna natten gick till så här:

1) Först hade jag tajmer på ringning 3 tillfällen för att vakna. Jag
gör så ganska ofta för att följa upp och dokumentera övergreppen. Vid
dessa 3 tillfällen pågick den tidigare kända, pågående övergreppet /
terrorn (del av hjärntvätt) med pulsgenerator mot mitt huvud.
Sannolikt alltså även mellan dessa tillfällen, men det kan jag inte
bevisa...

2) Jag vistas och sover en våning upp halvsittande pga vissa
omständigheter. Kl. 03:56 radiokontrollerad tid vaknade jag av en
mycket kraftig, otäck och skrämmande vågvibration. Vibrationskanalen
som i detta fallet var omkring ~2 dm i diameter kom snett underifrån.
Vibrationskanalen gick in i kroppen vid rumpan och in i kroppen i
vinkel mot huvudet (jag halvsatt). Vibrationskanalen passerade på så
sätt tarmpaketet, invid magsäcken, upp mellan lungor vid luftstrupen
och passerade på vägen mot huvudet delvis genom hjärtat och halsen.
Denna vibration kunde jag sedan stående och gående i rummet stundvis
begränsa men vågkanalen styrs med data-processor-precision och man kan
endast undkomma sekunder, då och då. Denna vibration utsattes jag
alltså för även vaken och stående för under en timma. (hur länge den
pågått innan jag vaknade kan jag inte veta)

_ Tarmpaketet: När vågvibrationer går genom tarmarna uppstår otäck
vibration. Beroende av vågtypen (vågorna moduleras olika) uppstår
gasbildning alltifrån lite till dramatisk. I detta fallet, med den
breda vågkanalen sattes tarmarna i extremt kraftig gasbildning. Här
talar jag inte om rejält pruttande. Nej, det är extremt dramatisk
gasbildning som bäst kan beskrivas som att "det blåser" ur anus under
15 upp till 30 sekunders långa intervaller cirka varannan minut. Det
är alltså av sådan karaktär att det omöjligen kan inbillas eller
simuleras. Det är så kraftigt gasbildande att det sannolikt föreligger
en viss, dramatisk skaderisk i form av att instängdhet, blockering i
tarm skulle kunna förorsaka en direkt explosion. Detta är inte något
skämt.

_ Mage: magen blir bubblig och det känns kraftigt stressande, otäckt
ångest-provocerande.

_ Lungor, luftstrupe och hals: Vågvibrationen får andningsvägarna att
omväxlande mycket otäckt vibrera som extrema lungsots-rosslingar upp
till så kraftiga vibrationer att andningsrytmen helt avbryts och att
man liksom måste anstränga sig för att andas andetag för andetag.
Ibland går det inte ändå och en strypnings /kvävningseffekt liknande
vatten-dränkning uppstår. Man får alltså andnings-panik och
dödsångest! Dvs en metod som direkt liknar en tidigare tortyrklassad
metod, dvs dränkningsmetoder som t.ex vatten på tygstycke för munnen.
Detta handlar om reflexer när andning hindras etc. och trauma-liknande
direkt upplevelser oavsett hur macho man vill vara.

_ Hjärtat: Hjärtat är ju en muskel som arbetar. De momentant kraftiga
vibrationerna kommer delvis i fas och delvis i motfas mot hjärtat
vilket direkt stör hjärtrytmen vilket också är skrämmande. Det skapar
vidare smärta i hjärtmuskeln som ibland kan bli bestående.
Vibrationsattacker mot hjärtat kan också i hög grad efterlikna infarkt-
tillstånd. I detta fallet, nu på morgonen och då jag skriver detta har
jag bestående smärta omkring hjärtat.

_ Huvudet påverkas liksom andra organ med en långsam, men pågående
avdödning av hjärnceller. Hjärnan påverkas då förstås i betydligt
högre grad eftersom hjärnan är ett organ där enstaka hjärnceller kan
ha betydelse för att en viss minnesprocess ska fungera etc.

Som du förstår är detta ingen lek. Jag kan knappast heller fly utomhus
då dels pulgeneratorerna har lång räckvidd och det samtidigt är minus
18 grader utomhus och snöar. Ja, så här går det till i en del mörka
hörn av Sverige och som det är viktigt att folk faktiskt förstår.
Bilden av Sverige som rättsstat är helt enkelt rent löjlig när olika
klaner av ordensnätverken med bl.a polisens samförstånd ägnar sig åt
terror och tortyr bara därför att den svårligen låter sig bevisas i
domstol. Som flertalet ju vet så vägrar det officiella Sverige erkänna
existensen av dessa pulsgeneratorer som alstrar kraftigt vibrerande
vågkanaler med vågtyp liknande mikrovågsugnar. Dessa vågor går alltså,
precis som mikron genom "torra material" men angriper precis som
mikron en mugg vatten, en grillad kyckling eller en människokropp...
Återigen, precis som jag argumenterar och visar på både ovanför i
denna tråd och i vissa länkar så använder etablissemanget i Sverige,
liksom i rena diktaturstater ren våldsideologi som metod mot allt som
de uppfattar som obekvämt. I det allt mer aggressiva, Robinson-
liknande samhällsklimatet känns det tyvärr som man ibland måste
påminna om att vi har åsikts och yttrandefrihet (utan straff) medan
det faktiskt är olagligt att såväl synligt som via maskiner misshandla
och tortera folk. Du kan läsa vidare om ärendet, pulsgeneratorr mm.
via länkarna nedan...

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och


19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn # fråntagits 2 olika jobb
# 2 fall av anstiftad misshandel # trolöshet av fackförening #
förhindrats från arbete >10 år # utsatts flera grova sekretessbrott
# kriminell utpressning av Arbetsförmedling # terroriserats med

pulsgeneratorer >2½ år, pågående. # hotats anta falsk asperger-


diagnos # skriftligt förtalats av Karlstads kommun. # tot ca 300
lagbrott och # 2500+ terrortillfällen.

.

------------------------
Detta ärende över 100.000 läsningar. Läs mer du också!
Googla! "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:

Länkstation Google grupper (081013):
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Lättläst __ DEL1
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
__ DEL2 http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------
.

Charlie R

oläst,
27 dec. 2010 08:11:292010-12-27
till
Mon, 27 Dec 2010 03:00:00 -0800 (PST), Morgan Ohlson ba:


> Natten mellan 101226-27 utsattes jag för
> mycket kraftiga vågvibrationer med puls /mikrovågsgenerator (troligen
> av typen magnetron, se www) av ett kraftigt, mycket otäckt och
> skrämmande slag.

> Sedan nu nästan 3 år utsätts jag för systematiska vibrationer sända
> med vågtyp mellan radar-/mikrovågor.

Kanske grannens mikrovågsugn har slitna gångjärn och börjat läcka?

> Tortyren den gågna natten gick till så här:

> _ Tarmpaketet: När vågvibrationer går genom tarmarna uppstår otäck


> vibration. Beroende av vågtypen (vågorna moduleras olika) uppstår
> gasbildning alltifrån lite till dramatisk. I detta fallet, med den
> breda vågkanalen sattes tarmarna i extremt kraftig gasbildning. Här
> talar jag inte om rejält pruttande. Nej, det är extremt dramatisk
> gasbildning som bäst kan beskrivas som att "det blåser" ur anus under
> 15 upp till 30 sekunders långa intervaller cirka varannan minut.

Är gasen antändlig eller är det bara luft?

> Det
> är alltså av sådan karaktär att det omöjligen kan inbillas eller
> simuleras. Det är så kraftigt gasbildande att det sannolikt föreligger
> en viss, dramatisk skaderisk i form av att instängdhet, blockering i
> tarm skulle kunna förorsaka en direkt explosion. Detta är inte något
> skämt.

Du har nog fått en liten släng av trumsjuka. Om du minskar ner lite på
kolhydrater och grönfoder till förmån för mer fett och proteiner ska
du se att det bättrar sig.

http://chaos.bibul.slu.se/sll/sjv/utan_serietitel_sjv/UST94-1/UST94-1M.HTM

> _ Lungor, luftstrupe och hals: Vågvibrationen får andningsvägarna att
> omväxlande mycket otäckt vibrera som extrema lungsots-rosslingar upp
> till så kraftiga vibrationer att andningsrytmen helt avbryts och att
> man liksom måste anstränga sig för att andas andetag för andetag.
> Ibland går det inte ändå och en strypnings /kvävningseffekt liknande
> vatten-dränkning uppstår.

Det låter som om du skulle råkat ut för kvarka. Det är inte att leka
med eftersom svårartade komplikationer kan uppstå:

http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Hast/Infektionssjukdomar/Kvarka---information-och-rekommendationer/

> _ Hjärtat: Hjärtat är ju en muskel som arbetar. De momentant kraftiga
> vibrationerna kommer delvis i fas och delvis i motfas mot hjärtat
> vilket direkt stör hjärtrytmen vilket också är skrämmande. Det skapar
> vidare smärta i hjärtmuskeln som ibland kan bli bestående.
> Vibrationsattacker mot hjärtat kan också i hög grad efterlikna infarkt-
> tillstånd. I detta fallet, nu på morgonen och då jag skriver detta har
> jag bestående smärta omkring hjärtat.

Se där, du är utan tvivel mer illa däran än man först skulle vilja tro.
Uppsök utan dröjsmål närmaste thoraxklinik och nöj dig inte med mindre
än en grundlig undersökning för att utreda om du drabbats av galopperande
perniciös hypokondritis:

http://www.au.dk/uhu/showroom/galleri/personer/erindringerfraaarhusuniversitet/asgerberthelsen/asgerberthelsenexcentriskememoirer48/> _ Huvudet påverkas liksom andra organ med en långsam, men pågående
> avdödning av hjärnceller. Hjärnan påverkas då förstås i betydligt
> högre grad eftersom hjärnan är ett organ där enstaka hjärnceller kan
> ha betydelse för att en viss minnesprocess ska fungera etc.

Visst är det förargligt att hjärnan sakta vissnar bort, men man
får inte ge upp så lätt. Vetenskapen har idag kommit så långt att
vi kan bemästra aven detta, och med beslutsamhet och lite ihärdighet
kan vi faktiskt skaffa oss nya fina hjärnceller i stället för de
gamla dåliga:

http://svt.se/2.41372/1.378489/alkohol_kan_ge_nya_hjarnceller&lid=aldreNyheter_453924&lpos=rubrik_378489


> Som du förstår är detta ingen lek. Jag kan knappast heller fly utomhus
> då dels pulgeneratorerna har lång räckvidd och det samtidigt är minus
> 18 grader utomhus och snöar.

Å andra sidan dämpar faktiskt nederbörden både mikrovågor och
radiovågor ganska rejält, så du kan vara rätt lugn så länge
vädret är dåligt.


Charlie.
--
A computer is like an air conditioner,
it stops working when you open Windows.

Morgan Ohlson

oläst,
2 jan. 2011 04:34:282011-01-02
till
Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster
marginal. (option => tree)
Passagen debatt har en ikon för användbar trädstruktur

.

*** Bröder vs. demokrati, smygfascism eller partidemokrati? #7

__ Egna erfarenheter från internet
En förening med en tidigare ganska läst debatt har förändrats
betydligt på senare tid. För något år sedan hade de många inlägg med
flera 100-tals läsningar per inlägg. Inläggen där lästes också långt
efter publicering. Idag förefaller normalhögt antal lästräffar där
vara omkring 50. Men kan man veta att siffran stämmer? Flera utav de
mindre debattforumen drivs av enstaka individer eller mindre grupper.
Ofta använder de 2 eller många alias själva och påverkar på så vis
debatten starkt. Vissa av de mindre debatterna är ganska okej ändå om
man räknar med vissa små underligheter. Öppen, fri debatt skulle kunna
vara en av internets allra största möjligheter. Av olika skäl kan man
alltså överallt se att debatten endera begränsas kraftigt eller att
den av de mindre grupperna manipuleras i viss mån. På ett forum där
jag nyligen gjorde inlägg hade jag ena veckan tre (3st) registrerade
lästräffar. Veckan efter registrerades över 600 träffar på samma
debattråd.

Enligt Svensk lag så råder yttrandefrihet. Många tycker dock
uppenbarligen att det är lämpligt att begränsa platserna där det fria
ordet kan spridas. Man får ha en åsikt och man får yttra sig, men det
ska inte vara enkelt och det ska vara svårt att nå många läsare. Just
det där sista tycks mycket tydligt. Någon utbrister nu lite
sarkastiskt...
" - Men herreguuud, du kan ju starta en blogg och blogga hela internet
fullt!"
Ja, så är det ännu... men observera då att en ung tjej som bloggar om
strunt kan locka 1000-tals träffar per dag medan kunniga, engagerade
politiska debattörer i Sverige får 5 träffar per dag. Det finns en
tydlig och otäck segregation när det gäller bloggar och vissa budskap,
t.ex av personer som skriver sämre men har ett viktigt budskap... de
kan uppmärksammas betydligt mer korrekt, typ meritokrati på ett forum
som engagerar fler.

_ I Sverige finns alltså yttrandefrihet i lagboken, men när man
beaktar hur intresserade makten är av att du och jag ska ha bra
platser att yttra oss på, då är det en helt annan sak. På de forum som
finns kvar där far lästräffar upp och ned så man förstår att det är
någonting konstigt. Ibland sker även där mycket märkliga banningar
(avstängning av debattörer). Jag har tidigare nämnt underligheterna på
Flashback. Att underliga saker utspelas och att ordet nog inte är helt
fritt ändå, det framkommer titt som tätt. Redan idag sker underliga
saker på det som påstås vara det fria internet. Ordet ska vara fritt,
men vet man verkligen hur många som nås egentligen? Hur många som
läser eller kan jag verkligen veta att jag ser alla andras postningar?
Är andra på ett forum riktiga personer eller är det redaktörer som är
inlejda för att spotta fram standard-åsikter och öka sidträffarna!?
Internet har ju oanade möjligheter att särbehandla utpekade o.s.v... I
Sverige har vi också en form av stark person-hierarki och makten är
sannolikt noga med att inte "småfolk" och utstötta ska morska upp sig
av höga läsarsiffror på nätet. De mest besökta fria debatterna har
alltså redan idag lagts ned, fragmenterats och på liknande sätt
försämrats och de forum som är kvar, ja där händer en del underliga
saker. Allmänintresset tycks redan idag minska delvis i en sorts apati
mot alla märkliga turer. Av vissa krafter är det troligtvis en högst
önskad utveckling. Enligt etablissemanget ska förstås alla gärna
använda korta, populistiska format som facebook eller ännu hellre
sådana som helt hindrar djupare samtal eller kunskap som twitter.


_ Nu existerande debatter:
forum.nkmr.org
debatthuset
usenet /google grupper (via Google startsida)
piratpartiet
passagen
sourze (moderation /sensur oklart)

.

------------------
Tortyren fortsätter: Varje morgon vaknar jag med mer eller mindre
huvudvärk av pulsgeneratorerna. Tisdagen 28 dec. vaknade jag klockan
03.05 även malande och kraftig smärta i vänster knä. Instinktivt
sträckte jag vänster hand för att känna på det. Hela knäet vibrerade.
Inte bara på ytan utan det vibrar så att säga tvärs igenom och det
hade börjat rejält ont. Det var en intensiv cirka 15 centimeter bred
vibrerande vågkanal som penetrerade knät som var brännhett.
------------------


__ Arbetsförmedlingarna och fascismen det smygs med...
Arbets, platsförmedlare på AF har numer rätten att döma arbetslösa
såtillvida att de inte skulle ha levt upp till ställda krav. Den som
då utesluts förlorar a-kassa eller aktivitetsbidrag. Det handlar om
många tusentals kronor som liksom bara, utan någon rättstrygghet
tycker det är okej att AF-handläggare ska råda fritt över. Systemet är
så konstruerat att man i ypperligt god tro bara tar för givet att
handläggare på AF, de är alltid rättvisa. Det luriga här är flera
aspekter som jag tänkte ta upp.

Dels är det alltså så att när man ställs utanför AF, då har man i
allmänhet inte rätt till socialbidrag (försörjningsstöd [FS]) heller.
Det betyder att platsförmedlaren alltså egentligen har makt över både
a-kassa och socialkontoret. När handläggaren på AF slår till och dömer
ut någon så blir man liksom "mygelförklarad" och man får alltså inte
rätt till vare sig FS, sjukpeng eller a-kassa. Man kan alltså av en
enda person bli dömd att förlora all form av ersättning. Nu kommer det
mest galna.

Om jag nu har förstått detta korrekt så behövs inga bevis. Notera det
att arbetsförmedlingen är en myndighet och tjänstemän får i andra
sammanhang endast ta beslut där det föreligger tydliga bevis. En
tjänsteman får egentligen inte alls luta sig på t.ex på om en
arbetsgivare påstår att personen är lat, illojal etc eftersom det kan
vara rent förtal.
_ Men, just när det gäller handläggarens rätt att bedöma (tycka) att
en viss arbetssökande varit lat eller inte sökt tillräckligt många
jobb, då har handläggaren total makt. Handläggare på AF behöver bara
enkelt ändra en kod i datasystemet så förlorar man alla former av
inkomst som arbetslös. Men varför kan då handläggaren göra detta utan
bevis? Anta att där sitter en arbetssökande, X som jäklas med
handläggaren, då finns inga jobbansökningar, inga arbetsgivare som kan
verifiera att X sökt jobb och dessutom finns en sprucken Handlingsplan
som upprättats med AF etc. Dvs att om X har brutit uppgörelser så
finns det i så gott som samtliga tänkbara scenarier enkla bevis för
handläggaren att peka på. Då finns det papper på att X latar sig och
inte söker jobb. Så varför har man givit rätt för AF's handläggare att
kasta ut arbetslösa utan bevis när det egentligen alltid, i sådana
fall finns bevis!? VARFÖR FÅR HANDLÄGGARE GÖRA DETTA UTAN BEVIS? Detta
är ju en regel som egentligen inte öppnar för någonting annat än
maktmissbruk. 10 år och bakåt fanns inte denna möjlighet till makt för
handläggare. Sug på detta, varför är det så här?

-------
Samtidigt påstår media och även en del vanligt folk att det är ack,
ack så synd att systemen ”tappar folk mellan stolarna” medan
verkligheten är att detta är en REGELKONSTRUKTION. Frågan är vad som
är värst, att man har gjort regeln så handläggarna ska kunna knäcka
folk utan bevis, eller om det är lögnen med att systemen är dåliga av
en olyckshändelse när det egentligen handlar om en medveten regel?
Detta är så sanslös att man inte vill tro på det egentligen.
-------

Enligt det jag kunnat finna samt iaktta så kan den här ordningen
egentligen enbart bero av 1 enda sak. Det är att man utan att erkänna
det, utan att behöva dokumentera det så vill man kunna föra in
skvaller, förtal eller olaglig avlyssning /övervakning etc. bakvägen
in i AF. Man kringgår alltså sekretesslagstiftning samt tar olaglig
övervakning i bruk. Exempelvis via ordens-nätverkens olagliga
avlyssning och övervakning mot de som utpekats för utstötning. Det
vill säga föra fram olaglig information person till tjänsteman via
ordens-källare utan att det ska kunna ses eller kontrolleras av någon.
Om du kan finna en enda logisk, rimlig förklaring som har ett normalt
demokratiskt motiv är jag tacksam! Troligen finns ingen hederlig
förklaring till denna planerade, maktfullkomliga "mellan-stolarna-
katapult".

När man granskar olika Svenska, tråkiga fenomen så upptäcker man
tragiskt ofta att det döljer sig allt annat än rättsstatligt tänkande
bakom det.

----------------------------------------
OBS! De ordenslojala ska attackera (eller förtiga) dels avslöjande,
samhällskritiska inlägg, som det här men de ska också attackera
personer som är utpekade. Lägg märke till hur debatt-sabboterande
alias nästan aldrig bemöter påståenden i närheten av seriöst. Oftast
far de med aggressiva angrepp typ: " - Du är dum och allt du skriver
är sjukt." Med sådana påhopp vill de avskräcka både dig och mig från


seriös debatt om sådant som de anser ska tigas om.
----------------------------------------

-------
Signaturen Charlie R (annan plats i tråden) är nog på väg att bli en
god nazist och psykopat som etablissemanget kan lita på. Men är det
verkligen det som folket vill ha och behöver?
-------
.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och


19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn # fråntagits 2 olika jobb
# 2 fall av anstiftad misshandel # trolöshet av fackförening #
förhindrats från arbete >10 år # utsatts flera grova sekretessbrott
# kriminell utpressning av Arbetsförmedling # terroriserats med

pulsgeneratorer >2½ år, pågående. # hotats anta falsk asperger-


diagnos # skriftligt förtalats av Karlstads kommun. # tot ca 300
lagbrott och # 2500+ terrortillfällen.

.

------------------------
Detta ärende över 100.000 läsningar. Läs mer du också!
Googla! "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:

Länkstation Google grupper (081013):
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Lättläst __ DEL1
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
__ DEL2 http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------
.

Morgan Ohlson

oläst,
8 jan. 2011 04:58:112011-01-08
till
.

*** Bröderna, hjärntvätten, smygfascismen och medborgarrätten #8

.

** Smärta och annat lidande #1

__ Fysiskt: När någon trampar på din tå så gör det förstås lite ont.
Det hör ju till. Men hur farligt är det egentligen? En numer ganska
känd fras, från någon (?) lyder ungefär: Skilj mellan det som du är
rädd för och det är farligt. Det är nämligen ofta helt olika saker.

__ Själen: Men vad händer då när någon trampar dig på tån men vänder
sig om och inte ber om ursäkt utan i stället endera flinar åt dig
eller till och med lägger till: " - Ursäkta att det var avsiktligt."
Jo då plötsligt aktiverar de flesta människor inte bara smärtan i
foten utan dessutom en annan smärta i själen. Det gör lite extra ont
när någon avser skada oss.
_ I ett annat sammanhang, bråk mellan vänner eller partners finns
detta omskrivet. T.o.m i ett bråk har man ansvar för den andra
människan, åtminstone om man vill kunna bli vänner efteråt. Den som i
ett bråk tar i för att skada eller liksom medvetet avser såra den
andra på djupet, alltså på allvar den personen återfår inte sitt
tidigare förtroende. Detta kan många terapeuter bekräfta och även
forskningen pekar på det.

__ Rättvise-hjärnloben (eg. uttryck): Annan forskning har på senare år
visat tydligt att den fysiska och den själsliga smärtan också
kompletteras av en tredje, nämligen rättvise-loben. Människor har
utpräglad smärta och lidande om de utsätts för orättvisa. Detta att
reagera då man utsätts ens för små orättvisor har man nyligen även
funnit hos resusapor och schimpanser. När den ena apan får exempelvis
ett tråkigt russin och den andra apan för en färsk vindruva, då vägrar
ofta apan som fått russinet att äta alls. Den apan sätter sig ned,
stilla och vägrar delta. Smärta av att särbehandlas negativt tycks
alltså stark inte bara hos människan utan är en form av lidande som
syns även hos andra arter.

__ 1+1=3; 1+1+1= ~6?: Från forskning om arbetsmiljö, kemisk påverkan
o.s.v visas i princip alltid att riskerna ökar dramatiskt när en
människa exponeras för mer än en riskfaktor. Målare löper vissa risker
i jobbet och i kombination med rökning ökar risken betydligt mer. Att
ta flera groggar under s.k. helgsupande är betydligt farligare om man
röker samtidigt. 1+1=3. Om det blir exakt 3 kan vi förstås inte vara
säkra på, men 2 risker som "adderas" blir alltså betydligt värre
tillsammans. Det finns skäl att misstänka att även psykiska smärtor
som närmar sig vad en person orkar med också ökar lidandet extra då de
adderas. Om smärtan av att trampas på tån är ett (1) så finns det skäl
att anta att:
fysisk smärta + smärta i själen + smärta i rättvise-loben > 4 ...och
kanske uppemot 8-10.

__ Mobbning är minst 5-dubbelt lidande: Det som alltså sällan talas om
är att lidandet, den repressiva kraften i mobbning är enorm. En enkel
trampning på tån som en del av systematisk mobbning eller repression
har mycket stor psykisk kraft eftersom trampningen på tån då, särskilt
om det sker av tidigare känd mobbare automatiskt innebär såväl fysisk
smärta som lidande i själen och rättvise-loben. Det blir en påminnelse
om att man står under hot, pågående repression och att det när som
helst kan bli betydligt värre.

Till detta kommer vad vi kan benämna chockeffekten. Med chockeffekt
avses då sådana avgörande punkter av insikt då man som socialt
avrättad och stående under systematisk och omfattande repression inser
olika saker, som att:

# Första gången offret inser att trakasserierna är aktiva (ej
slumpmässiga) mot denne.
# När sedan offret förstår att förföljelsen är avancerat organiserad.
# Den terroriserade förstår och uppfattar det som bevisat att hen
utsatts för någon typ av dom, men som är okänd för honom /henne.
# När offret inser och finner bevis för att förföljelsen inte bara är
organiserad utan sker via nätverk vilka själva uppfattar sig stå över
lag och gängse rättsordning (läs: gudalikt).

------
Dygnet efter jag skrev texten nedan gjorde jag flera starka och
intressanta ahaa-upplevelser som gav över 80 punkter varav ett flertal
helt nya. Så, kanske väcker den tankar hos dig också. Jag tänkte korta
texten efteråt, men p.g.a de uppkomna insikterna efter den så har jag
låtit den vara. Hoppas du läser den som jag gjort.
------

Detta är en form av nivåer som handlar om hur offret förstår att hen
utsätts för. Dels strider angreppen mot lag /grundlag och är medveten
ondska som vid senare nivå framstår som organiserad kriminalitet av
personer som själva ställer sig över lag, över polisiärt arbete och
som ibland faktiskt sätter sig själva i gudalika positioner. När
offret inser de här sakerna så blir denne chockad och blir genom dessa
intellektuella genombrott och insikter aldrig mer samma person som
från början utsattes för terrorn. Betänk också att det är helt
onaturligt att en organisation, via nätverk skulle förfölja en och
samma person, så avancerat, med så många lagbrott och under så
ofantligt lång tid trots att de i grunden saknar egen vinning samt att
det, i många fall egentligen också saknas normala brott eller
allvarliga omständigheter som motiverar sådan repression. En del av er
som läser detta har nog aldrig funderat på det att samma sorts terror
och tortyr kan variera väldigt mycket i sin grad av provokation. Tänk
att någon sätter en bindel för dina ögon och i ett hugg kapar alla 5
fingrar på din ena hand. Jämför det med att någon sakta, steg för
steg, delvis dolt, delvis helt öppet krossar bit för bit av ditt liv
genom brott, dvs sådant du alltid har lärt dig att du ska skyddas mot
bl.a av polis. Steg för steg, du vet det varje dag, du utsätts för det
varje gång du besöker en myndighet (t.ex arbetsförmedling) och du ser
att ditt liv sakta krossas. Det sker alltså betydligt mer likt att du
med öppna ögon tvingas se hur någon retar dig, provocerar dig under
lång tid att se på när ett finger i taget klipps av. Hoppas du inser
att 5 kapade fingrar, eller sönderslaget liv kan ske med helt olika
grad av bakomliggande provokation!?

_ Våldsideologier används ständigt i Sverige (se ovan samt länkar
nedan) och etablissemanget vill inte att lidandet för dem som utsätt
ska uppmärksammas. Det första och uppenbara är ju att systematisk
repression mycket snabbare än vad som erkänns är att jämställa med
tortyr. Den andra effekten är följande... Många personer som
förefaller starka skulle snabbt framstå som helt andra och betydligt
mer instabila om man först bryter ned dem under en period. Människor
som utsätts under lång tid, låt säga 5, kanske 10 år de är inte längre
samma personer som de var från början. Vill kort bara påminna om det
att organiserad terror är något helt annat än att fly från t.ex ett
vilddjur. Ännu värre är det alltså med mobbning som ofta alltså utförs
av personer som borde vara offrets vänner (skol, arbetskamrater etc.).
Det låter sig illustreras ganska tydligt med en synbarligen stabil
person som terroriseras och som blottar svagheter, t.o.m dramatiska
svagheter. Den som alltså ser stabil ut på ytan kan efter några år av
repression plötsligt blotta någon "akilleshäl", en särskilt svag sida.
I en statistisk jämförelse är det alltså inte bara svaga personer som
skulle knäckas och bete sig konstigt, kanske dramatiskt utan även en
stor andel av de som under vardaglig hög press spelar riktigt kaxiga.
Förklaringen är att repressionen har betydligt större kombinerad
psykisk påverkan än vad som framkommer i media etc. samt att de som
utsätts dels kan blotta oanade svagheter och dels förändras i grunden
av det som de upplever.

__ Alla kan knäckas, nästan: Annorlunda kan man säga att hur en person
reagerar på långsiktig och avancerad repression det kan knappast
aldrig helt förutses. Det som man med säkerhet kan fastslå är att inte
bara synbart instabila kommer att brytas ned utan även en stor del av
de som ser stabila ut. Med andra ord, nästan alla kan knäckas.
Utpekade, negativt utstämplade där man använder åratal av olaglig
övervakning för att envetet söka bevis mot dem som obalanserade,
explosiva eller folkilskna, de utsätts egentligen för en typ av
komplott som i princip alla kan sättas dit för. En synnerligen ondsint
form av "brotts-provokation" alltså. De som sedan tar till sig
argument eller påstådda bevis mot en sådan "brotts-provocerad" person,
de luras egentligen med något som liknar rent bondfångeri.

__ Oskyldighet och straff
Mitt straff har hittills varat 35 år. Observera att det kvarstår en
allvarlig misstanke om att jag varit utpekad som dålig, suspekt eller
av "ond släkt" allt sedan jag föddes. Att det som skedde då jag var
12/13 var själva startskottet för aktiv utstötning syns klart.
Ironiskt nog har Mattias Flink som dödade sju personer i Falun fått
36 års fängelse, men kommer ut innan det. Liknande gäller Jackie
Arklöw som dödat 2 poliser. Tomas Qvick har varit inlåst ungefär 40 år
för det som han verkligen har gjort, tror det var en våldtäkt och
någon misshandel i tonåren.
- - - Hur ond måste man då vara för att under 35 år få sitt liv
förstört? Lite sarkastiskt kan man undra vilken jantelag man ska bryta
för att få 35 års straff? Några brott har jag ju aldrig begått. - - -

.--------
Under den gångna natten (110107) hade jag tajmrar på som vanligt för
att dokumentera PG-aktiviteter (PulsGeneratorer). Dessa utsätts jag
alltså för varje dag och natt. Nu hände det ganska ovanliga att jag
vaknade kl.01.35, inte av tajmer utan av det som kan kallas väckande
vibrationer från PG. Låga frekvenser är sövande, vissa högre
frekvenser aktiverar hjärnan så man vaknar och sedan inte kan somna.
Det hela är mycket märkligt eftersom man vaknar med "uppvarvad hjärna"
och sedan kan slappna av, men inte sova. Låg klarvaken fram till strax
efter kl. 04. då jag somnade. Därefter fick jag en rejäl omgång
PulsGenerator eftersom jag senare vaknade omkring 07 med sådan
huvudvärk att jag måst glida omkring resten av dagen för att inte
kräkas.
.---------

__ Militär komplott på F7
Jag har alltså en officersutbildning där jag hade mycket goda betyg i
en del och usla i en annan del. Eftersom jag hade hyfsade betyg i
skolan och hade jobbat i flygverkstad innan så skulle man ju kunna tro
att jag hade bra resultat i den tekniska delen och dåliga i den
allmänmilitära delen, men icke. Jag hade mycket bra betyg i den
allmänmilitära delen och ganska hög rankning faktiskt, inklusive bra
resultat på soldatprov och liknande... okej, jag var lite långsam på
löpning 10Km men klarade gränsen... hade något år innan som
kompensation för min lite halvtaskiga löpning ett distriktsrekord i
tyngdlyftning för ungdom i Värmland.
_ Jo, sedan alltså sågades jag genom en komplott av ledare i den
tekniska delen. De tekniska utbildarna på flottilj försökte t.o.m ge
mig underkänt, trots att jag hade bra poäng på teoriprov och bra
praktikreferenser. Att jag benhårt använder uttrycket "komplott" beror
på att flera unga officerare kom till mig och berättade att de hade
givit mig betydligt över godkänt betyg under praktik men att det
pågick en komplott mot mig. Detta berättade alltså flera fänrikar och
löjtnanter som jag hade som praktikledare. Om det var så att de yngre
var mindre fascistoida eller om det var ordnat så eftersom det var dem
jag mest skulle bli arbetskamrat med, det går inte att veta så här
efteråt. Till och med de värnpliktiga notera den terror jag utsattes
för dagligen. De värnpliktiga samlade en liten kommité som till
kompanichef framförde kritik och frågor om varför jag behandlades så
uppenbart vidrigt. Detta utspelades på F7, Såtenäs under 80-talet och
vi var då tekniska officerare på Viggen. Slutligen fick jag ändå
godkänt på utbildningen som jag med hänsyn till verkliga poäng
egentligen borde haft, kanske inte absoluta toppbetyg men ganska nära
det.

Skälet att jag fick med näppe godkänt och ej underkänt lär ha varit
att dåvarande skolchefen på Flygvapnets Halmstadskolor personligt
kontaktat och hotat min dåv. kompanichef med statlig utredning omkring
det inträffade. Annars hade jag alltså enligt ryktet från personer med
insyn "bakom" , trots goda betyg alltså blivit underkänd. Detta
handlar för min del inte om skryt eller så. Det som det handlar om är
ju att man söker förklaringar och fakta i det förflutna till 35 års
förstört och sönder-terroriserat liv. När jag betraktar mina meriter
kan jag ju egentligen inte se någonting annat än en ytterst jävlig
social avrättning av konkurrens eller avundsjuka skäl...typ...
_ Innan officersutbildningen hade jag 4-årigt tekniskt gymnasium,
praktiserat på en flygverkstad motsvarande cirka 1 år samt flera 100-
tals timmar flygsport även tävlingsverksamhet bakom mig. Efter detta
arbetade jag senare som produktionstekniker, sedan som
utvecklingsingenjör på stora Svenska företag med högteknologisk
verksamhet. Efter detta tog jag sedan en ekonomie magister med
inriktning på det som kommit att bli en specialhobby, mycket på grund
av det jag råkat ut för... organisationsteori. Under åren på
universitetet och efteråt har jag också ansvarat för flera
organisationsutredningar.

Snabbanalys: Sannolikt kom det till F7-kompaniernas kännedom, från
smygfascisterna att jag skulle komma att stå under mycket långvarig
terror. Kompaniledningana vågade då inte ha denna terror inne bland
flygplanen. I stället för att skydda mig och bevara lugn och fred på
arbetsplatsen så beslutade de att fördriva mig i stället. Därför valde
man att genom terror, lögner, manipulationer mm. krossa och fördriva
mig snarast möjligt från flotiljen.

--------
Officerare har många gånger runt jorden varit drivande fascister. Med
bävan åser jag att F7, Sveriges största flygbas närmaste samhälle,
alltså Grästorp nu i senaste valet invalde öppna nazister i
kommunfullmäktige. Sambandet med ovanstående är sannolikt ingen slump.
--------
.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och


19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn # fråntagits 2 olika jobb
# 2 fall av anstiftad misshandel # trolöshet av fackförening #
förhindrats från arbete >10 år # utsatts flera grova sekretessbrott
# kriminell utpressning av Arbetsförmedling # terroriserats med

pulsgeneratorer >2½ år, pågående. # hotats anta falsk asperger-


diagnos # skriftligt förtalats av Karlstads kommun. # tot ca 300
lagbrott och # 2500+ terrortillfällen.

.

------------------------
Detta ärende över 100.000 läsningar. Läs mer du också!
Googla! "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:

Länkstation Google grupper (081013):
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Lättläst __ DEL1

Morgan Ohlson

oläst,
15 jan. 2011 03:56:472011-01-15
till
Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster
marginal. (option => tree)
Passagen debatt har en ikon för användbar trädstruktur

.

*** Bröderna, hjärntvätten, smygfascismen och medborgarrätten #9

.

** Smärta och annat lidande #2

Säkerligen är det också så att vissa ordens-lojala pekar på mig idag
och säger, ungefär:
" - Titta bara på all den gallimatias som han skriver om på nätet, och
han tycks inte kunna sluta heller."
Poängen, den som jag skriver om ovanför handlar ju om hur man blir en
helt annan människa av att utsättas för så här avancerad och långvarig
repression. Med den formen av avancerat förtryck som det handlar om i
detta fallet följer chocker, traumatiska upplevelser, post-traumatisk
stress samt olika former av erfarenheter, insikter och förståelser
etc. etc som offret aldrig skulle få annars.

-------
Om jag hade varit en person som t.ex tidigare i mitt liv hade planerat
statskupper, grova våldsbrott eller terrorbrott då hade jag ändå
kunnat förstå denna enormt aggressiva repression. Men som vanlig
Svensk som aldrig gjort några stora dumheter känner jag mig lurad,
ledsen och förd bakom ljuset vad avser rättvisa och vanlig
hederlighet.
-------

Offret, den som utsätts för allt detta är redan efter några år en helt
annan person, på en annan "väg" än hen annars skulle vara. En
trakasseri-situation som för en oinvigd kan verka oskuldsfull kan och
bär ofta med sig en erfarenhet, en insikt för offret som drabbar både
smärtan i själen och rättviseloben. D.v.s. att det är mycket lätt att
i macho anda fördöma den som trakasseras som t.ex obalanserad för den
som själv aldrig i någon större utsträckning utsatts för avancerad
repression.

__ Lögner och förtal ska dölja rå rasbiologi
Vansinnet bakom allt detta kan skildras ungefär enkelt som så: Sociala
domar i Sverige utdelas mot personer för ibland mycket små eller
_obefintliga _ förseelser. Detta samtidigt som ordensnätverken själva
inte sällan (som i föreliggande ärende) för att genomföra den sociala
avrättningen begår tiotals, ibland hundratals lagbrott i jakten på den
utpekade. Samtidigt har jag funnit allt fler, visserligen sublima men
ändock fakta som pekar på att detta systemet med organiserade
utstötning byggdes upp just åren omkring det att rashygieniska
institutet ombildades och nedtonades (~1974-76). Många har lögnerna
varit och allt mer pekar som sagt på att det ligger en rasbiologisk
plan bakom och att de verkliga skälen är suddiga, märkliga bedömningar
etc baserat på att jag, enligt dem bakom domen då jag var 12/13 helt
enkelt skulle vara en undermålig människa.

Människor är olika och uppträder olika. På grund av det kan knappast
någon, inte ens skolade psykiatriker alltid peka ut vem som är lugn
och fin och vem som är farlig. Ingen klarar det!
Hemmavid skrek ofta ungarna åt varandra att de var galna, sjuka o.s.v.
och borde låsas in.
Av det skälet har man enligt rättspraxis lagar som innebär att folk är
fria, ostraffade tills dess att de har begått brottsliga handlingar
och juridiskt korrekt döms för det. Det galna här, alltså mest galna
av allt är att vissa av ordensnätverken tror sig vara både så mycket
mer värdefulla än andra och inneha så mycket högre kompetens i att
förutse vem som är frisk, sjuk, farlig eller ofarlig, har bra gener
etc att de godtyckligt alltså begår social avrättningar mot folk långt
innan de har begått någon ond eller olaglig handling. Det kan också
handla om beskyllningar, förtal etc. som i de fall det finns en grund,
då baseras på miljöfaktorer och inte alls innebär att personen har
sämre gener. Sådant beteende är exakt just det som man genom
lagstiftningen har avsett förhindra.

__ Spelet runt repression och överlevnad
Jag vet och kan kanske inte bevisa det i domstol, men jag kan redogöra
för så många detaljer att det för de flesta borde framgå att följande
är sant: Minst sedan 2007 har jag utsatts för följande:

_ övervakning /kontroll-ingripande
# hem &bostad, natt och dag (så länge jag hade bostad): 100% /0
# epost: 100% /100%
# snigelpost: ~oklart~
# telefon: 100% /100%
# arbets/jobbsök: 100% /100%
# arbetsplats/uppgifter mm: 100% /100%
# relationer /kärlek /vänskap: 100% /100%

Detta har jag på flera ställen tidigare redogjort för dels vilka bevis
som finns och hur de har framkommit. Se länkar nedan och i tråden.

Jag är född Svensk medborgare. På pappret är jag fri, men i
verkligheten, i praktiken så är jag helt instängd. 100% inlåst. Jag
skulle kunnat fly till annat land, men i den sociala avrättningen
ingår ju att man gör personer helt utblottade ekonomiskt. I dagens
värld tara man sig knappast någonstans utan pengar. Det var också så
som jag förlorade bostaden. Jag är en fånge och kan inte göra
överhuvud taget någonting utan att bedömning, beslut och överkontroll
sker av dessa ordensnätverk. Jag har alltså inget liv alls, vare sig
socialt eller i juridisk mening eftersom jag står under total
kontroll.
Detta sker på så sätt att det inte heller ska vara fysiskt
bevisbart, vare sig för mig eller t.ex för forskare. Ingen ska kunna
dokumentera vad som egentligen pågår i Sverige. Det är sanslöst och
långt, långt bortom vad en rättsstat eller demokratisk stat kan
accepteras göra! Det som används är våldsideologin och målet är samma
som under tvångssteriliseringarna förr, rasavel. De kontrollerar och
bestämmer allt. Notera att jag idag, efter 35 år har så mycket fakta
bakom att jag verkligen vet vad jag talar om.

Ordensnätverkens olagliga övervakning har styrt och kontrollerat
allting som rör jobb...
# Om jag ska få jobba?
# När jag ska få jobba?
# Var jag ska få jobba?
# Exakt var och hur jag ska jobba om de vill kunna attackera,
förtrycka eller misshandla mig fysiskt i situationer som saknar insyn.
# Det betyder också direkt följande... om de vill ge mig ett jobb så
kan de göra det omedelbart.

__ Repression, falskspel och lögner
Visst! ...om de vill att jag ska få jobba så kan de ge mig ett jobb
omedelbart. Så är det faktiskt. Hittills har jag tillåtits jobba cirka
6 månader på 15 år. Men OBS! Alla efterforskningar och analyser pekar
då på att jag tilläts jobba lite omkring 1999-2001 men då var det för
att de omedelbart när jag kom till arbetsplatserna skulle kunna
iscensätta omfattande repression, terror i olika former. En chef som
inte var ondsint nog mot mig förlorade kort tid efteråt sitt jobb! De
på AF i Karlstad som på olaglig grund 2006 tog ifrån mig först ett
plusjobb och kort därefter a-kasse-ersättning de befordrades alla 3 i
princip samma dag som jag slängdes ut. Handläggaren, gruppchefen och
chefen för LAN-Karlstad, de befordrades omedelbart efteråt.

I nuläget kan jag söka ettusen eller tio-tusen jobb med världens bästa
CV, men det är lika förbannat dessa olagliga, självpåtagna gudar i
ordensnätverken som till 100% avgör mitt öde. De har krossat nästan
hela mitt aktiva liv och de fortsätter, dolda bakom massivt tigande
att totalt styra och dominera mitt liv. Om de vill att jag ska jobba,
då behöver jag egentligen inte ens söka några jobb... Hela situationen
är allt annat än normal för en demokratisk rättsstat.

Men, hur mycket kontroll dessa personer än har.... så måste jag liksom
andra söka jobb, hålla mig till AF's anvisningar och fullfölja
socialkontorets, jobbcenters anvisningar också. Trots att
ordensnätverket, via sin olagliga avlyssning och kontroll mot mig och
att de totalt kontrollerar min arbetssituation, så måste jag lotsas
som ingenting och söka jobb som vanligt. Men, såklart det fungerar
också som en del av indoktrinering detta att tvingas spela ett spel
som egentligen inte alls fyller den funktion som det normalt sett har.
---forts i kommande inlägg. Bokmärk!

----------------.


__ Osynlig rasbiologi, likväl rasbiologi
Det som jag funderar en hel del på just nu och den senaste tiden är
hur etablissemanget nu, på område efter område justerar och modifierar
samhälle (och stat) så att övergrepp ska döljas än mer. Sannolikt är
deras syfte nu att kunna höja utstötningstakten dramatiskt och
samtidigt alltså förändra regler så att det aldrig, vare sig nu eller
i framtiden ska gå att bevisa övergrepp och repression. Det Svenska
systemet bygger på att vackra, men korkade och psykopatiska ras-
exemplar ska kunna härska medan lägre sociala grupper är de som ska
betala priset för ökad global konkurrens.

Tvångssteriliseringarna var ju antagna enligt lag av samtliga partier.
Officiella steriliseringar krävde därför underskrifter av ansvariga
läkare. Sannolikt därför som många steriliseringar genomfördes
inofficiellt. Ja, att läkarna på så vis slapp signera några
handlingar. Skötarna var också anställda med egna namn och de hade att
sätta ”betyg” i den tidens anda på personerna som oftast hölls inlåsta
och nedklassades med epitet som: # sinnessvag # lat # slö #
olydig # arbetsoduglig etc. Det som nu sker här i vår tid är att
utstötningsmekanismerna och personerna bakom görs allt mer osynliga
och obevisbara.
----------------.

.

** Lite mer om indoktrinering och hjärntvätt

Trots visst sökande har jag inte kunnat finna några förklaringar till
om metoderna bakom hjärntvätt och indoktrinering skiljer sig åt. I
princip torde det dock vara ungefär samma medan man uppfattar
hjärntvätt som något mer aggressivt medan indoktrinering skulle ske i
vardagen. Numer kan dock även ganska dramatisk hjärntvätt ske i
vardagen som jag beskrivit ovan...

__ Ångestkontroll, en komponent av hjärntvätt
När en person ska hjärntvättas är det viktigt att personen får hög
ångestnivå. Då är det lättare att sätta in ett "nålstick" just så att
personen inte kan undgå att må riktigt illa snabbt, direkt inpå det
agerande, åsikt, minne eller det samtalsämne som personen just har
använt och som angriparna avser hjärntvätta bort. Därför vill
anstiftarna vid hjärntvätt ha full kontroll även då det innebär
kraftig repression mot offret. Nu finns det ju en hel del taktiker och
ageranden som kan hjälpa en person att slappna av, alltså sänka sin
ångestnivå och motverka hjärntvätt /indoktrineringens kraft.

# värme, varm dryck, varmt bad eller lagom bastuvärme
# 1-3 glas vin, öl eller groggar (mer alkohol slår tillbaks och skapar
ångest)
# mat, särskilt varm samt mättnadskänsla
# sex (och eller orgasm) med annan eller själv.

När en person endera ska terroriseras maximalt eller hjärntvättas så
vill anstiftarna hindra offret från ångestreducerande handlingar
eftersom de sätter ned och tar udden av endera terror, repression
eller hjärntvätt. När jag flyttade till Karlstad 2006 råkade jag flera
tillfällen ut för att hyresvärdar drev med mig. Jag tycker mycket om
varma bad. Den första tiden gick hyresvärdarnas lilla trakasseri ut på
att jag erbjöds lägenheter som endera saknade bad eller hade bad, men
att det de närmaste månaderna skulle byggas bort och ersättas med
duschkabin eller liknande. Detta skedde vid cirka 10 tillfällen. Det
hela initierades förstås av den olagliga telefon-övervakningen.

__ Svensk repression hindrar och straffar ångestreduktion
Jag fick lov att acceptera en bostad med endast dusch. När jag bott i
karlstad en tid då råkade jag ut för något betydligt mer allvarligt.
Detta har jag skrivit om ingående tidigare... I korthet hände det att
jag plötsligt, utan normal förklaring fick 3 mycket tydliga symptom
som jag aldrig tidigare haft tecken på, som visade sig passa exakt
just på 3 vanliga biverkningar av Antabus. Det är medicinen som
alkoholister tar för att hindra dem dricka. Jag har ju aldrig
missbrukat något och inte heller sökt eller använt några mediciner mot
det. Något annat som skulle kunnat passa fanns inte heller.

På grund av den omfattande terrorn som jag utsatts för har jag inte
heller haft några nära relationer på många år. Därav faller det sig
naturligt att jag då och då har onanerat. Men tro det eller ej... På
grund av den absolut totala, olagliga övervakning som jag är utsatt
för sedan nu minst ~12 år så straffas jag för det. Ja, åtminstone på
de senaste åren straffas jag för onani! Förföljarna, de olagliga
övervakarna har med hjälp av de kombinerade mikrovågs-radar och
pulsgenerator-vapnen sådan extrem kontroll över mig att de vet varje
gång som jag gör det. Efter dessa tillfällen utsätts jag då i över
~90% av fallen av extra terroriseranden. Endera sker det socialt med
olika former av provokationer eller med pulsgenerator. Betänk bara
vilken enorm tortyr det är att olagligt, år efter år vara satt under
sådan förföljelse samtidigt som lallande journalister ständigt, i
olika former talar om det "fina Sverige".

-------
Stycket ovanför är också ett otvetydigt bevis för 2 saker:
1) Pulsgeneratorerna som används ute i det fria (?) samhället har både
högteknologisk terroriserande och högupplöst övervakningskapacitet.
2) Synnerligen avancerad och teknologisk hjärntvätt sker organiserat
sker i Sverige.
-------

__ Totalitär kontroll
Detta handlar som ni förstår om ett totalt kontrolltagande mot en
person. Det avser allt. Övervakning av fysiskt agerande med
pulsgenerator (funktion som mikrovågsradar), övervakning av epost,
telefon, till och med snigelpost (?) och ständigt när man rör sig.
Nästan alltid när jag är ute dyker det upp personer som mot
korruption, dolda belöningar och t.ex ohederlig befordran i arbete
agerar bevakare och i vissa fall medvetet följer efter offret (mig),
stannar och stirrar intensivt, stannar bil med helljus (samma person)
på ett sådant sätt som kunde vara statistiskt normalt någon gång, men
sådant upprepas varje gång man (jag) rör sig ute...

Det som angreppen handlar om är alltså att man fråntar vissa, utpekade
personer som utpekats för utstötning från att styra sitt eget liv. Man
t.o.m fråntar dem möjligheten till normalt agerande att reducera egen,
vardaglig ångest. Det är en mycket aggressiv och intolerant syn både
på staten och på "undersåten" som ligger bakom detta. Man kan med viss
rätt hindra alkoholister från att köpa sprit, men insikten att
ordensnätverken med hypermodern maskin-övervakning alltså även
försöker hindra offren (som kan bli Du...) från normala, privata
beteenden är häpnadsväckande. Att särbehandlas negativt så här extremt
omfattande är totalt frihetsberövande.

__ Finns den totalt ofarliga människan?
Dels är det förstås fullständigt vidrigt i humant hänseende men det
skapar också enorma risker med personer som stressas och torteras mitt
i samhället så att dessa personer kan vända sig mot vem som helst på
gatan och utkräva hämnd. Numer sätter man upp vajer-räcken för att
separera mötande fordon. Innan detta skedde många ”olyckor” där bilar
kom över på fel sida. En hel del av dessa har säkerligen varit vad vi
kan betrakta som aggressiva, hämnande självmord.
_ Flertalet av er som läser detta, knappast någon har förstått den
fulla omfattningen av den övervakning, kontroll och olika former av
trakasserier och tortyr med pulsgenerator (Googla!) som jag och vissa
andra Svenskar utsätts för. Att den finns mot mig betyder också
naturligtvis att den även används mot andra... och själv vet jag flera
andra exempel. Det är fullständigt jävla sanslöst det som
pågår! ...och här lallar fortfarande folk omkring och påstår att
Sverige är fullständigt frihetligt, att Sverige är en rättsstat och en
väl fungerande demokrati.

(( just i skrivandes stund (senaste stycket) 2010-12-21 kl17.30
lyssnar jag på P1, tror det heter Studio Ett. Där läggs just nu fram
en lång rad mycket seriösa och väl underbyggda beskyllningar mot
"falska socialdemokrater" som har lotsats vara vanliga sossar
samtidigt som de uppburit konsultuppdrag, pengar mm från bl.a
föreningen Svensk Näringsliv.))

-------
Natten (20110114) upptäckte jag en ny variant av vågvibration.
Vibrationen var en intensiv, svidande vibration som riktades mot
huden, i detta fallet ansiktet. Syftet är sannolikt att få den som ska
hjärntvättas att byta position i sömnen. Därav svidande vibration för
att offret ska vrida sig så man ska komma åt huvudet bättre med
hjärntvättande vågvibrationer.
-------

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och


19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn # fråntagits 2 olika jobb
# 2 fall av anstiftad misshandel # trolöshet av fackförening #
förhindrats från arbete >10 år # utsatts flera grova sekretessbrott
# kriminell utpressning av Arbetsförmedling # terroriserats med

pulsgeneratorer >2½ år, pågående. # hotats anta falsk asperger-


diagnos # skriftligt förtalats av Karlstads kommun. # tot ca 300
lagbrott och # 2500+ terrortillfällen.

.


------------------------
Detta ärende över 100.000 läsningar. Läs mer du också!

Bokmärk!
Googla! "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:

Länkstation Google grupper (081013):
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Lättläst __ DEL1
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
__ DEL2 http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------
.

Morgan Ohlson

oläst,
22 jan. 2011 05:28:172011-01-22
till
.

----------
20110119 Kl 14:10 – 15:15 Utsätts nu dagtid för minst 1 timme extra
terror, vågvibration mot hjärtat. Det är relativt låg effekt men
extremt otrevligt och gör mycket ont. Vibrationen är sannolikt direkt
livsförkortande... Det är lite oklart om vågvibrationen kommer från
fast installerad eller handhållen pulsgenerator. Har som vanligt
utsatts för vibrationer konstant nattetid i natt och de senaste
nätterna. Det ingår i terrorn.
----------

.

*** Bröderna, hjärntvätten, smygfascismen och medborgarrätten #10
.

** Partiell statskupp i Sverige

Flera av de personer som kommit nära mitt ärende (terrorn mot mig) har
på senare år slutat rösta. Det som de har upptäckt är ungefär
följande: I ordensnätverkens sociala avrättningar och terroriserande
med pulsgeneratorer mot många Svenskar har de på sin väg tagit mer
eller mindre kontroll över bl.a följande: Polisen, Arbetsförmedling, F-
kassa, domstolar och bl.a socialkontoren. Den fulla juridiska
konsekvensen av detta är oklar. En direkt konsekvens är emellertid att
Svensk lag och grundlag nu endast gäller då ordensnätverken tillåter
det.
--- Ordensnätverken kontrollerar delvis tillämpningen av lag och
grundlag. ---
Så har det aldrig varit tänkt! Det innebär att ordensnätverken delvis
fråntagit staten suveräniteten över Svenskt territorium. Detta kan
vara extremt allvarligt. På grund av detta fyller valens roll av
riksdag och regering inte heller tillnärmelsevis den funktion som är
avsedd. Statskuppen har ägt rum och är i långsamhet pågående just nu.
Omfattningen är en definitionsfråga.

--------------
Under fredag 110121 kommenterade jag några bloggar. Då straffas jag
omedelbart olagligt av ordensnätverken för det. Alltså ökade effekten
på pulgeneratorvibrationerna natten 21-22 januari och därefter
hindrades internet. Yttrandefriheten gäller inte alls enligt lag i
Sverige utan i stället enligt ordensnätverkens definition. Enligt dem
ska yttrandet ha ett pris i form av repressiv, livsförkortande terror
(ordensnätverken kontrollerar tillämpningen av lag och grundlag, enl.
f.g stycke).

Lördagen 20110122 Kl 09:45 spärrades jag från internet. Metoden är den
att någon (web-leverantör sannolikt) blockerar bandbredden till under
1Kbps. På så sätt har inte uppkopplingen stängts av, men trakasseriet
är tillräcklig för att göra uppkopplingen oanvändbar eftersom alla
servrar etc. hinner ge "time out".
--------------

.

** Tystnad och allt som sägs, det vänds och används mot dig...

Ett flertal gånger under livet har jag nu sett och råkat ut för att
humor, skämt och spex inte mottas vettigt. I stället för att mina
vänner (som jag trodde...) reagerade på det på ett normalt, sunt
sätt... i stället har det bara noterats i den "svarta boken" för att
användas som lögn, manipulation och förtal mot mig (eller andra)
senare. Rent spontant, när man tänker på det så blir man riktigt
förbannad över detta. Bara att bemötas på det viset leder antagligen
till en del fåniga reaktioner. Dessutom leder det till ett omänskligt
samhälle. Dels innebär det att man liksom aldrig har någon att tala
med. Nej, för gör man något som kanske skulle vara inkörsport till
normalt samtal med vänner, humor eller något tragikomiskt då sker inte
det ändå. Vanliga initiativ till samtal har åtminstone jag bemötts med
tämligen kallsinnigt av dem som drivit terrorn. Problemet är ju att
”riktiga vänner”, de ska också bevaka dig i rollen som storebrors små
bröder. De tiger, döljer och skriver i den "svarta boken". Jag minns
egna lärare och jag minns, genom media många politiker som talat om
hur Sverige är ett ärligt land, ett sådant där vi talar med varandra.
I stället är det tveklöst ett land där man måste vakta sin tunga noga,
där omgivningen tiger och vägrar vuxna samtal och hur allting alltid
kan komma att användas som förtal, bevis, indicier etc. mot dig. Så
har det varit för mig nästan ett helt liv. ...även om jag under många
år inte visste om det.

__ Jasägeriklaner och maktfundamentalism
Klaner i uråldriga samhällen, liksom ordensklaner här driver fram ja-
sägeri, dumlojalitet, okritiskt tänkande och angiveri... Det har med
den tysta, hierarkiska strukturen att göra. Tystnad, lojalitet,
ogenomsynlighet och djupa hierarkier är en explosiv kombination.
Klanhierarkier driver också, pga strukturen fram systematiskt
jävstänkande. Klanledare i såväl bananrepubliker som blåbärsmonarkier
kan ofta göra stora egna vinster av att överdriva sin egen, sina
underhuggare och sina fotsoldaters kompetens och
förträfflighet. ...även om det resulterar i att man måste dölja
övergrepp och lagbrott.

När man, som jag alltså utpekats för utstötning så upphör även alla
samtal. I kontakt med tjänstemän och för all del, privatpersoner
utsätts man för manipulationer, trakasserier o.s.v men några samtal,
det sker mycket sällan. Rena order på en arbetsförmedling kan man
förstås få, men egentligen inga samtal. Det gör också att hela sfären
omkring den som står under organiserad repression blir tyst. Orsaken
är ganska enkel. Skälet är att ordensnätverket, anstiftarna av
repressionen inte kan säga vad de är ute efter. Dels får deras motiv
inte ses, synas eller kunna bevisas och dessutom är det oftast
förknippat med gjorda eller kommande lagbrott. Alltså vill ingen tala
och allting övergår i denna förbannade våldsideologi. Våldsideologin
blir den enda kommunikationen kan man säga.
_ Det uppstår en sorts fält där allting kretsar omkring påtryckningar,
lögner, manipulation och vid sidan om det, tystnad. Detta drabbar
offren, familj, släkt och eventuella andra som kan finnas kvar
omkring, men oftast redan är hotade att ta avstånd. I förlängningen av
detta framstår också den strategi som ordnarna använder. Endera ska
offret vara indoktrinerad, lojal och tyst, eller så betraktas hen som
en fiende som ska tigas ihjäl. Därifrån kan du själv tänka var deras
grundsyn om åsikts och yttrandefrihet egentligen står...

__ Perpetum mobile
Alla vet att soldater i krig i stor utsträckning får olika typer av
psykiska skador. Men, när man terroriserar en människa under årtionden
och på så vis skapar sitt eget monster (läs mobbningsoffer), då
skyller man på offret. Liksom att soldater som kommer hem från krig
skulle ha skaffat sina psykiska skador av egen vilja. Haltande,
ologiska system skapar sina egna fiender, sina egna lögner som i sin
tur driver fram cirklar av mera lögner, rättsosäkerhet och
improduktivitet. Fascister bryr sig dock inte så mycket eftersom deras
lösning alltid är att då öka våldet ännu mer.

.

-------------
Hur många (obekväma eller vanliga) Svenskar med kärlkramp eller
tidigare hjärtinfarkter mördas genom att hjärtat stoppas eller
överansträngs med attackerande pulsgenerator?

Not: Med pulsgenerator avses vibrations-modulerade vågor mellan mikro
och radarvågor. Dessa är numer mycket vanliga. De används bl.a för att
i hemlighet övervaka hela industriområden nattetid, hindra hemlösa att
t.ex sova under industritak samt blåsa ut hjärnan på tidigare socialt
avrättade för att för all framtid hindra deras vittnesmål.
-------------

.

** Satanism (...typ)

Citat ur inlägg ovan i tråden: "Rimligen kan det inte finnas ett enda


hållbart, civiliserat skäl till att systematiskt börja terrorisera en
person i 12/13-årsåldern. Betänk ordet civiliserad. Kanske är det INTE
MENINGEN att det ska vara civiliserat, och det kommer jag också att

återkomma till." ...nu gör jag det.

När man använder våldsideologier och alltså planlagt använder
förtryck, övergrepp, repression o.s.v så måste förstås de som ägnar
sig åt det i moraliskt anda hävda att det är nödvändigt. Indirekt
behöver de också argumentera för att våld är av godo ibland. Det är
inte jag som tycker så utan handlar om en mer direkt logik från
ordensnätverken. Trots att det finns så många skäl att INTE stöta ut
en 12/13-åring i någon sorts pennalistisk Robinson-anda så sker det
alltså i Sverige. Jag vågar också påstå att den inledande
omröstningsfrågan, den beror också av det här. Jag menar frågan om de
10.000 hemlösa. Många av dem som blir hemlösa, totalt utstötta blir
inte det därför att statens budget har gått fel. Nej, de blir
"utröstade" i ett jävla Svenskt Robinsson-spel som kan börja redan i
12/13-årsåldern med livslånga domar som avser utstötning, sociala
avrättningar etc.

__ Information efter nivå
De som försvarar våldsanvändning kan, som jag uppfattar det inte
heller undvika att hylla den starke som vinner en kamp som innehåller
våld. Alltså inte jag utan de nätverk som organiserar den här
utstötningen. Därav följer alltså rent logiskt en viss grad av den
starkes rätt, satanism. Det är i den här punkten som man alltså
logiskt kan BEVISA att de som försvarar våld som metod, oavsett vad de
själva säger inte är demokrater. Eliten dyrkar fortfarande idag
metoder som att "spänna bälte" och holmgång. Metoder där den starke
har rätt, oavsett vad fakta säger. De dyrkar detta därför att de anser
att någon jävel måste "ta bort" de oönskade elementen etc. Lika
självklart är det att om du frågar dem om detta, då kommer de att
förneka det totalt. Deras löfte är att inte ens med ett ord ge en vink
om att det existerar. Det ligger också i maktpositionen. De små ska
inte få veta det som de "stora" vet och demokrati, det skiter de
högaktningsfullt i egentligen samtidigt som de befordrar psykopater
uppåt, som mellanchefer bara därför att det är jäkligt smidigt att ha
lydiga psykopater som fotsoldater för dem som vill skydda sig i den
yttersta toppen.
Våld skadar alltid demokrati. Oavsett om våldet sker av "reclaim
the streets", av nynazister eller av fotbollshuliganer så skadar våld
demokratin, varför? Jo, förklaringen är att det demokratiska samhället
tvingas höja sin våldsberedskap och, vilket nästan alla vet så har
världens statskupper allt som oftast just genomförts av endera poliser
som vill knacka bus, eller av militärer som anser att demokrater styr
för mesig (utan våldsideologi). Även storebrorssamhället med total
övervakning är en galenskap i kölvattnet bakom och som motiveras, av
vissa med argument om att hindra terrorism och våldsbrott.
Allt våld hotar således det demokratiska samhället. Notera att det
finns två undantag från den demokratiska huvudregeln om våld. Det är
dels polisen som får använda väl avvägt våld för att gripa
brottslingar eller avstyra enskilda personers våld. Stävla brott
enligt lagens mening. Det andra undantaget är militär som enligt
konventioner får försvara ett land med vapen och våld. Jo, förstås det
finns en tredje situation då våld är accepterat demokratiskt och det
är så som en persons nödvärn mot ett överfall. Men, den som
förespråkar våld i någon annan situation är omöjligen demokrat.

__ Våldsideologi kräver hyllande av våld
Steget för den som hyllar "den starkes rätt" att också stödja starka
som angriper och besegrar helt oskyldiga människor, det steget är
väldigt litet logiskt sett. Har man i en situation accepterat att den
starke får skipa "egen rättvisa", då blir steget att avskaffa
bedömningen om rättvisa ganska litet. Man sätter enbart mer emfas på
ordet stark och avgör då enkelt att den som är stark får skipa egen
rätt. Därmed har jag också kommit in på frågan om vem som har
förtjänat en social avrättning med ett straff som ofta vida överstiger
det som mördare får sitta av inom kriminalvården?
När man pekar ut personer för utstötning, som alltså inte sällan
just har en viss intellektualitet och eller intelligens så ska man
alltså inte ens förvänta sig att målet är rättvisa eller hederlighet.
Målet är inte rättvisa! I själva verket kan det precis lika väl
uppfattas som rituellt förskönande av användning av våld. Vem som
egentligen fått domen mot sig saknar (enligt den eliten) relevans.
Åtminstone i betydelsen rättvisa eftersom det inte är någon rättvisa
som eftersträvas. Man kan helt enkelt bara ta någon som man kan peka
ut som lite extra frågvis, kritisk eller just självständig, för det
vet vi ju alla hur t.,ex vissa lärare alltid har hatat elever som
ställer de ovanligt svåra frågorna!? Det kan faktiskt mycket väl just
analyseras som ett godtyckligt offer som ska utsättas för våld och som
sker rituellt med själva betydelsen att bödeln, karriäristen ska
belönas. Ja, alltså han killen X som pekas ut som den gode, kloke och
vackre killen som de äldre pekat ut som ett lämplig avelsdjur. Men,
notera vidare att detta våld alltså inte får användas av vem som helst
utan endast kan användas av t.ex killen X, den som redan har
hierarkins beskydd som "legitim våldsutövare". Men vilken rätt de har,
vare sig lagligt, moraliskt eller på annat sätt, det kan man verkligen
fråga sig.

Detta innebär att det finns tydliga indikationer på att systemet,
praktiskt sett faktiskt använder sig av personer, nu i vår tid som en
sorts människoffer. Med den skillnaden då förstås att de inte mördas
på ett altare av en överstepräst utan att det i stället sker, faktiskt
liknande woodoo. Det liknar woodoo på det sättet att nätverken uttalar
förbannelser över offren, "onda besvärjelser", eller bandbullor. Alla
andra måste sedan undvika offren, ta avstånd ifrån dem eftersom
annars förbannelserna kommer att inkludera även dem.

Se även ”öppet brev” nedan...

------
Om fascism: Böcker om ideologier framhåller att fascister vanligen
använder epitet som "det nya (fantastiska)", "det nya omdanande"...
etc.
_ Fascism bygger alltid på personkult. Meritokrati bygger på fakta,
fascism bygger på vem som säger vad. Sverige går sedan cirka 15 år
tydligt i riktningen att...
Om "fel person" framlägger fakta - som alltså är sanna - då blir det
ändå osant.
Om "rätt person" ljuger - alltså far med lögner - då blir det ändå
sant.
Detta är tecken på hur personkulten breder ut sig och banar väg för
fascistiska, "oberörbara ledare".
------


.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och
19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn # fråntagits 2 olika jobb
# 2 fall av anstiftad misshandel # trolöshet av fackförening #
förhindrats från arbete >10 år # utsatts flera grova sekretessbrott
# kriminell utpressning av Arbetsförmedling # terroriserats med
pulsgeneratorer >2½ år, pågående. # hotats anta falsk asperger-
diagnos # skriftligt förtalats av Karlstads kommun. # tot ca 300
lagbrott och # 2500+ terrortillfällen.

======================================-

.


Öppet brev till de rödgröna partierna

.

*** FEM PUNKTER FÖR RÖDGRÖNAS FRAMTID
*** Eller: Biologisternas Robinson-Sverige och den ökande
korruptionen

.

Idag när ordensnätverken utökar sin makt dramatiskt och i flera fall
tycks dominera även politiska partier är det synnerligen viktigt att
socialdemokratin står kvar med rötterna i SSU och fackföreningarna.
Lika viktigt är det att Mp och V står kvar och värnar om sin
integritet och slår vakt om sina ideologiska trosfränder och vägrar
medverka till den nya likriktningen.

Få människor är medvetna om de stora skillnader som ofta utvecklas
genom relativt små strukturella eller kulturella förändringar. Inte
alltid inser ens intresserade personer de verkliga förändringarna
förrän de redan pågått under lång tid. Här talar jag decennier... Nya
hårdare normer som startade efter fastighetskrisen 1991 har inte alls
kommit i debatt förrän nu, drygt 15 år senare. Aktiva, seriösa
politiska partier som vill ha någon form av breda insikter i sina
medlemsled måste därför i princip alltid arbeta med och t.ex genom
studiecirklar bearbeta kunskapsområden där betydelsefull utveckling
äger rum. Detta alltså för att i tid varsebli ny politisk konkurrens,
fält där nya politiska argument föds och där praktiska verksamheter
annars i tysthet kan radikalisera makt eller kunskapsområden. Jag har
en period försökt identifiera områden där skedda förändringar har och
kan ha anmärkningsvärd, radikal politisk betydelse.

Under många år har jag försökt rannsaka mig själv och allt mer
intressera mig för frågor som har stor vikt för hela samhället och
median-Johnssons välfärd. På vissa områden har en starkt påverkande
förändringar skett, i princip sedan mordet på Olof Palme. Inom
exempelvis medierna har ägarstrukturer, anställningsvillkor och en ny
aktiv ledarstil inneburit nya normer. Inte minst handlar det om unga
journalister som under åratal tvingas in under urusla frilansavtal.
Någon journalistisk frihet är svårt att tala om utom just för att
fåtal som fötts med en PK-gen. På så vis står och formas många under
mycket stark normativt tryck att producera samma sorts tankar som
ägare och redaktörer kräver. Vi ser bitar av en ny sorts "osynlig
diktatur".

På andra områden har anställda, för sin egen anställningstrygghet allt
mer hotats att tona ned kritiskt tänkande och genom arbetskultur
tvingats forma t.o.m attityder i samklang med ägare och arbetsledning.
Den anställde pressas allt mer att implicit, nästan genom tankeläsning
inte bara utföra det primära arbetet utan samtidigt också arbeta för
ledningens, ofta indirekt politiska åsikter. På jobbet tänker man i
företagets anda, annat leder ofta till olika repressalier. Detta både
syns och hörs bl.a i Sveriges Radios program som numer produceras av
fristående mediabolag och det kan, om än vagt iakttas från enskilda
journalister i t.ex SVT's debattprogram.

På detta viset har allt fler av de demokratiska idealen kommit att
sättas under press och indirekt suddas ut på många arbetsplatser. Inom
forskning har t.ex genteknik och hjärnforskning samtidigt allt mer
drivit fram biologiska förklaringar av människors funktion och
personlighet. Strider som för 30 år sedan uppfattas som vunna av
demokrater står idag åter under starka hot. Idag kan nästan varje
personligt karaktärsdrag, t.o.m helt normala sådana definieras som
sjukdom och leda till sjukdomsdiagnoser. För vem kan man
undra? ...inte är det till demokratins fördel. Placerat in i vår tids
nya globala konkurrens lockas befattningshavare av både nya
ogenomtänkta argument och samtidigt tillbaks i ålderdomlig
argumentation hämtat allt ifrån Machiavelli till 1900-talets
rasbiologi.


Nya och ökande skeenden som kan få eller redan har dramatiska
konsekvenser...
# ...korruption (f.n utredningar i omkring minst 15 kommuner)
# ...utstötning och repression (genom maktmissbruk) till hemlöshet och
missbruk
# ...tystnad på arbetsplatser
# ...nedtystande av vissa samhällsförändringar inkl. ny ekonomisk
ofrihet (10.000-tals som tvingas sälja bostad, bil mm. för att
inordnas i försörjningsstöd)
# ...våg av kontroversiella diagnoser för att klassificera människor
som "normala" eller inte.
# ...Alliansens partiledare som allt mer framstår som "politiska
direktörer" snarare än parti-ledare.

Som organisationsvetare har jag uppfattningen att ett parti som har
sund ideologi (social demokrati är sunt) är organiserat i samklang med
sin tid och ideologi automatiskt kommer utveckla bra politiska
lösningar. Lite mer konkret kan man säga att goda, långsiktiga mål i
går sannolikt är lika kloka mål idag. Men, tiden, vetenskapen,
kunskapen och även språket utvecklas. Gamla goda mål behöver nytt
språk, nya metaforer och ny uppdaterad bakgrund. Det är inget fel i
att klä gamla goda värderingar i ny språkdräkt. Samtidigt bör man inse
att även verktygen behöver uppdateras för att vinna ny legitimitet.
Nationen har gjort en resa. Panta rei, allting flyter och kartan,
vägbeskrivningar och färdvägar behöver uppdateras. Vi befinner oss
inte längre på samma plats som förr, men målen, dit vi vill kan vara
ungefär samma relativa vision, nu som tidigare.

.

1. MEDIAKAPITALET STYRDE VALET
.

__ ÄMNESVAL AVGJORDE VALET
Alliansens partier har genom tiderna varit mer # snabbfotade och mer
# Affärsmässigt-inriktade än vänstern. Det är nog en sanning man måste
acceptera. Hela den första delen av valrörelsen handlade om 2 saker:
#1 relativt enkla plånboksfrågor. Självklart är sänkt skatt ett starkt
löfte för den egna plånboken och hela den inledande delen av
valrörelsen styrdes på så vis av journalistkåren.

Debattämne #2 i den inledande valrörelsen var statsfinanserna.
Högeralliansen tog gladeligen åt sig hela äran även av den stabilitet
som Göran Perssons S-regering lagt grund för flera år innan. Detta har
även bekräftats av nationalekonomer. När det gäller statens ekonomi är
en god gissning att folk i allmänhet önskar kortfattade klara, tydliga
fakta. Gärna också i vetenskaplig ton, det inger förtroende. Inte
minst har allt fler, särskilt unga akademiska examen. Tomas Östros, de
rödgrönas främste ekonomiska talesman övergår ofta till politisk
retorik omkring ekonomin. Då blir det otydligt, ibland t.o.m. flummigt
och Östros framstår då som politisk retoriker mer än som "saklig
ekonom". Kanske har nationalekonomi ett drag av religion i sig, men
sakligheten inger ändå förtroende. Östros tappar kraftigt i
förtroendet pga av sin politiska retorik. Det är en trolig orsak till
att A. Borg uppfattas som mer kunnig, även om så inte nödvändigtvis är
fallet. Borgs fördel vinns till stor del genom att han oftast avstår
allmänpolitisk debatt och håller nationalekonomin i en relativt strikt
vetenskaplig ton (även om det inte existerar någon sådan egentligen).
.

__ RÖDGRÖN STYRKA
De rödgröna förlorade pga ämnesvalet nästan varje utfrågning under
hela den första delen av valrörelsen 2010 (ovan). De svåra, stora
frågorna om människor t.ex. klassiska frågorna om människors välfärd:
# barn i fattiga familjer, # brottsförebyggande åtgärder, #
skolelevers kritiska och demokratiska tänkande samt # elitism eller
folkrörelse!?...det kom inte alls till debatt. Det är, som jag menar
de rödgrönas starka ämnen (människosyn) och det kom inte till
diskussion förrän sista veckan före valet. På denna punkten måste
partierna försöka komma överens med bl.a SR, SVT och TV4 om att
partierna /blocken får någon form av medinflytande över agendan under
valrörelserna. Det finns också andra tänkbara alternativ för att
minimera risken för negativ professionalism från journalisternas sida.
.

__ PENGAR, FALSKA FAKTA
Vissa frågeställningar, gärna då enklare penning och plånboksfrågor
kan (felaktigt) uppfattas som opolitiska. Pengar ses lätt som mer
faktabaserat än t.ex "människors behov". Sådana penning-frågor kan ge
journalister ett, åter igen felaktigt sken av objektivitet hos läsare,
tittare och lyssnare. Samtidigt förpassas alltså samtal med människan
i centrum till bakgrunden. Genom att prata pengar kan en journalist
förefalla falskt objektiv. Alliansen gynnas kraftigt av denna nya,
falska penning- objektiviteten samt sätter människornas behov
(rödgrönas starkaste ämnen) i bakgrunden. Här behövs nya strategier!
.

__ MEDIER, DEMOKRATIKONTRAKT
2010 års skandalmässiga mediala obalans i ämnesval inför riksdagsvalet
leder till en tanke om att riksdagspartierna på något vis bör förvissa
sig om att medierna har seriösa avsikter inför valet. SJÄLVKLART MÅSTE
FINNAS FRIHET FÖR MEDIA men samtidigt bör det läggas grund för
samförstånd mellan media och partierna avseende balans i agendan.
Nyansrikedom mellan olika ämnesområden och infallsvinklar i medier är
ett krav för demokratins funktion.
.


2. VARNING FÖR DE NYA RASBIOLOGERNA!
.

__ MÄNNISKOSYN ÅR 2010
På senare år har framkommit olika attacker mot normal, demokratisk
människosyn. Det handlar både om politik (ex. SD och Nazister i
Grästorp) och enskilda som i debattmedia framhållit den populistiska
åsikten att människors värde är liktydig med hennes
produktionsförmåga. Människors likavärde förnekas åter igen, allt
oftare även i offentlig debatt. Vidare har vi hört (i bl.a SR Kaliber,
föreningen Samhällets Styvbarn m.fl) upprepade gånger på senare år om
hur ungdomar på institutioner utsätts för våld, olagliga
isoleringsstraff mm. ...och nästan ingenting av detta har kommenterats
offentligt eller politiskt.

Jag har träffat missbrukare och lärt mig att... En viss, inte
obetydlig del av dagens hemlösa har först förlorat bostad och därefter
blivit missbrukare. Detta har jag fått bekräftat av ett flertal och
även om jag inte själv vittnar här så har jag skrämmande erfarenheter
av uppsåtligt agerande och maktmissbruk av tjänstemän, mot enskilda
personer här i Sverige.
OBS 1! Detta strider bl.a mot det spridda påståendet att ALLA hemlösa
förlorat bostad p.g.a knark-psykoser eller andra störningar.
OBS 2! Detta strider även mot lagen (konventioner) om rätt till bostad
som alltså i praktiken inte efterlevs och sannolikt i vissa, en hel
del fall bryts avsiktligt mot av tj.m.
Man bör betänka att det är radikal skillnad mellan att hindra enskilda
från samhällelig "trygghets-service" och att beröva människor basala
rättigheter /behov avseende bostad, mat och arbete... så som faktiskt
sker i Sverige.
.

__ NYA BIOLOGISMEN 2010 (Jmfr filmen "Den nya människan")
Sedan dryga 10 år utstämplas även synbarligen helt friska barn och
ungdomar. Föräldrar tycks önska autist-diagnoser för sina barn som
skydd mot mobbning och grund för stöd i skolan. T.o.m sker så i fall
då barnen egentligen inte kräver särskilt stöd. Inte minst minns vi en
av de första starka signalerna om detta från Christer (?) Gillberg
(Göteborg) som för några år sedan uppfann begreppet DUMP och sedan
vägrade lämna ut sina forskningsdata. Nu även dömd i domstol.

Man kan tala om en hel våg med autistdiagnoser som alltså många gånger
ges till synbart friska barn, ungdomar och vuxna. Vi vet emellertid
att personer med ytterligt svaga autist-diagnoser inte bara får stöd
utan också, åt det tråkiga hållet (exempelvis) inte sällan drabbas
kraftigt negativt i bl.a vårdnadstvister, tvångsomhändertaganden av
barn etc.

Den nya forskningen om autismspektrum-diagnoser liknar på flera sätt
den gamla striden då besuttna hävdade att adeln var "starka och
friska" och fattigdom var en sjukdom, en genetisk defekt. Dagens höger
tycks betydligt farligare än man kan tro, rashygienen lever nu i nya
former, hör här!
I radioprogrammet "Kropp och Själ" (Sveriges Radio, P1) från
2010-10-12 sägs 2 (eg. 3!) diametralt motsatta saker som visar på den
nya tidens angrepp, från eliten mot de fattiga, lägre klasserna.
#1) NYTT! En forskare framhåller mycket tydligt att, fritt citat: En
asperger-person kan i vissa fall genom intellekt vara mer socialt
fungerande än "friska" är.
#2) I slutet av programmet säger en annan forskare, också fritt citat:
aspergerpersoner fungerar alltid sämre i sociala sammanhang.
Motsägelse #3) I programmet säger en tredje forskare att
aspergerpersoner bygger sin kompetens, även social sådan på
intelligens och intellekt snarare än intuition och instinkt. Detta 3'e
påståendet är ett direkt, dramatiskt rasbiologiskt påstående.
Intellekt är plötsligt ett bevisbart, socialt problem.

_ Konstaterande 1: Forskare menar alltså att en stor del av aspergare
kan kännas igen på endera låg, medel eller ovanligt hög social
kompetens! I programmet blir forskarna en parodi på sig själva! Dvs
att alla (vem som helst) kan pekas ut som sjuk.
_ Konstaterande 2: Det andra är att forskare nu i vissa fall
framställer intelligens och intellekt som sjukdom medan det friska är
att "bete sig" genom intuition eller instinkt (100% behaviorism).
Notera att rika kan, genom pengar och makt köpa sina barn bort från
denna nya rasbiologi medan fattiga, de sitter fast.
.

__ FATTIGAS INTELLIGENS SOM HOT
Detta är redan i dag en politisk verklighet... En dramatiskt politisk
konsekvens, helt i linje med högerfascism och rashygien från det
tidiga 1900-talets depression (jämför depression 2008) är följande som
man kan uttolka "mellan raderna" i den nya autism-forskningen i
kombination med pengar och politik.
När en ung människa från rik eller övre medelklass-familj är
intelligent och, eller är intellektuell uttolkas det naturligtvis som
positivt. Den unge uppfattas som potentiell företagare, blivande chef,
analytiker eller kanske framstående i konstnärligt yrke. Om problem
uppstår nyttjar familjen pengar och låter den unge byta miljö, skola
etc. till en positiv miljö där han /hon endera mottas positivt, eller
åtminstone får en ny chans. Jämför med Jan Guillous möjlighet, i sin
ungdom att flytta från bråk till en privat överklasskola. Kommer en
intelligent eller intellektuell person däremot från fattig familj,
allra helst om denne anlägger en viss kritisk vänster-attityd är det
mycket sannolikt att denne utpekas som problematisk eller avvikande,
kanske som sjuk, efterbliven etc...

Fattiga saknar makt och resurser att byta miljö för den unge. Då ökar
risken att avvikelsen betecknas som negativ trots att ett sunt
samhälle borde dra nytta av personers olika kompetenser. Personen från
fattig familj stämplas mycket mer sannolikt med diagnoser ur autism-
spektrumen och personen blir aldrig chef, företagare eller gör någon
klassresa. I stället får en ung från fattig familj mycket mer troligt
en mer eller mindre negativ särbehandling eller t.o.m mobbas! Tydliga
fall i den här riktningen har faktiskt redan visats i bl.a SVT,
Uppdrag Granskning. Där har man påvisat flera fall av unga som
felaktigt klassats som förståndshandikappade, som autister etc och på
så vis bl.a fått ofullständiga grundskole-utbildningar.

Det kan inte vara så att endast en enda personlighetstyp är den enda
rätta. Till och med från naturen vet vi att olika personligheter finns
och kan vara nödvändiga för evolutionen. Samhällets mål måste rimligen
vara att skapa olika formade karriärvägar och där sund olikhet är en
del av multikulturen. Alltså en multikultur som bygger både på etnisk
och personlig variation. Det har idag nästan blivit en tävling om
vilken forskare som lyckas inlemma flest vardagliga egenskaper under
autism-kategorierna. Det hela har redan nått löjliga nivåer! Redan
idag kan nästan alla friska också inordnas som sjuka då vanliga
mänskliga svagheter numer nästan alltid KAN betraktas som sjukdoms-
symptom. I praktiken kan numer vem som helst dömas socialt till
utstötning genom mobbning i stil med Flugornas herre. Folkvalda
politiker, tillsammans med utvalda experter måste mobilisera och ta
denna debatten snarast!
.

__ DEN GIGANTISKA UTMANINGEN!
Olika människor måste kunna accepteras även om de inte är 100%
vanliga. Vi vet att människor kan vara rejält annorlunda orsakat både
av 1) generell miljö, 2) enstaka upplevelser (också miljö) eller
3) genetiskt. Möjligen spelar också den så kallade 4) epigenetiken
(not*) en tyngre roll än vad som hittills har erkänts inom
forskarvärden. Personer kan också ha full arbetsförmåga även om de
inte passar för alla typer av jobb. Det beror eller kan bero av bl.a
trauma-syndrom (OBS! även framväxande epigenetik) och gäller alltså i
grunden även personer med helt sunda gener. En plats, en möjlighet att
få delta, om än anpassad sådan måste rimligen principiellt kunna
erbjudas alla personer utan att dessa ska indelas med falskt
konstruerade diagnoser. De som verkligen har sjukdom som allvarlig
ADHD eller grav aspergers syndrom ska naturligtvis ha diagnoser.
Endast vagt udda personer bör rimligen betraktas som friska,
fungerande och arbetskraft.

UTMANINGEN: VI VET idag att samhället inte bara har misslyckats
integrera invandrare tillräckligt utan även håller alla former av både
genetiska och miljö-baserade handikapp utanför samhället i påfallande
hög grad. Även t.ex Samhall är idag en spillra av det som det tidigare
har varit. Den stora utmaningen ligger i att politiskt, tillsammans
med intresseorganisationer finna nya former där alla får delta. Då
talar jag inte om sken-lagar eller floskler utan ett system som även i
verkligheten kan fungera. I den nya globala konkurrensen avses då
långsiktigt acceptabla lösningar med låga kostnader eller reducerade
vinstnivåer. Lösningarna som kommer till stånd måste även, endera
hålla ordenssällskapen stången med stark lagstiftning eller accepteras
av dem. Detta är en ny, mycket svår utmaning men samtidigt också
något att verkligen eftersträva för stater som vill vara både humana
och konkurrenskraftiga.

-------
(not* om epigenetiken. Nämnda kan vara en dold, betydligt tyngre
faktor i samhället än vad som ännu har erkänts av forskarvärlden och i
debatten. Epigenetiken kan eventuellt, enligt sena rön inrymma en
"klassfaktor". Epigenetiken baseras på att gener kan slås av och på
från generation till generation samtidigt som de ärftliga generna
består oförändrade. En avvikelse kan således också bero på icke
ärftlig epigenetik. Detta skulle kunna innebära nya, tunga sociala
argument för individers lika möjligheter och t.ex minimala
löneklyftor.)
-------
.

__ DEMOKRATI VS. FASCISM
Både människosynen och det nya utstämplande tänkandet omkring
individuella olikheter är farligt för demokratin och det vet vi alla
demokrater. Nedlåtande syn på människors individualitet öppnar också
för icke-demokratiskt tänkande. Plånboks-populism, den starkes rätt,
utstötnings-samhället och orimligt, inhumant kravtänkande tar tydliga
steg bort från social demokrati och socialliberalism. Kanske skulle
det behövas ett nytt ord som rubrik för det "effektiva medmänskliga
samhället".

Banken Goldman-Sachs kunde troligen ha räddats 2008 och kanske kunde
delar av den senaste depressionen ha undvikits. Så skedde inte och
depressionen blev historiskt djup. Historiskt vet vi att fascistiska
strömningar har en påtaglig förmåga till dramatiska genomslag just i
samband med turbulenta kristider. Nu ser vi en ny våg av utstötning,
repression och kategoriseringar av människor. Mobbnings-TV som
startade med Robinson var bara startskottet för en ny, grym tid med
djupa bottnar och ifrågasättande av människo-individens värde långt in
i vardagslivet. Depressionen ~1920-30 låg till grunden för den tidens
fascism som slutade i Adolf Hitlers världskrig, judeförintelsen och
massavrättningar mot handikappade. Nu, vid denna depressionen
2008-2009 ser vi en ny våg av högerextrema och fascistiska partier
breda ut sig i Europa och Sverige, däribland SD, nazisterna i Grästorp
och högerkonservativa som dessutom synnerligen lömskt kallar sig för
nytt arbetareparti. Detta gör de med en strategi, liksom forna
högerfascister genom att anstifta en utsedd arbetare-elit mot andra
låglönegrupper och utsatta...
.

__ VILKA KLARAR MATCHEN!?
Kanske (!?) är den första frågan och möjligen också den största vilka
personer och i vilka konstellationer som nya humana lösningar kan
utarbetas? Är det forskare, experter? Är det det civila samhällets
hierarkiska elit, ekonomiska elit? Är det det politiska samhällets
förtroendevalda? Själv förespråkar jag förstås breda, demokratisk-
politiska lösningar. En viss organisatorisk kreativitet kan
emellertid vara positiv.

Samtidigt måste man också inse att grundfrågorna har mycket djupa
problem och konsekvenser. Det betyder att de som arbetar med detta,
oavsett vilka de är måste viga stort, delvis enormt engagemang i
frågorna för att ämnesområdet ska få den uppmärksamhet som behövs. Ett
särskilt problem är att de som deltar både behöver djupt,
självständigt tänkande och rötterna i kultur från demokratiska
folkrörelser.

--------
Både F. Reinfeldt och G. Hägglund uttalade under början av 2010 (jan /
feb) att de vill reducera och eller helt avveckla makten och
inflytandet från folkrörelserna! Jo, det är faktiskt sant. De ska
ersättas av det civila samhället (läs: ordens-nätverk). Detta som en
påminnelse om att det idag hörs demokrati-hotande röster även ur
riksdagens, vad man skulle kunna tro helt igenom demokratiska partier.
--------

Ett sätt, bara som exempel att arbeta med detta är att i dialog-
konferensform låta förtroendevalda med särskilt uttalat intresse eller
utbildning i djupare demokrati, människosyn, etik etc. möta utvalda
sakkunniga inom området och låta dem bearbeta frågorna. De sakkunniga
bör som jag tycker representera: Filosofi, idéhistoria, etik,
statskunskap, humanism, näringslivet, folkrättsrörelser och de större
trossamfunden. Starten för en eller flera sådana grupper borde
sannolikt tas i de principiella frågorna omkring den enskilde
medborgarens värde i det Globalt konkurrens-utsatta
informationssamhället(?). När man bearbetat dessa frågor på djupet är
det dags för att sätta det i relation till vår tids nya ekonomiska och
tekniska problematik.

Det finns människor som faktiskt tänker att fattigdom är att svälta.
De inser inte då att redan mindre utanförskap, inom vissa områden (som
t.ex hindras från internet-abonnemang) kan innebära att vuxna och
eller deras barn på ett eller annat sätt i praktiken döms till
långvarigt, kanske livslångt utanförskap (och även improduktivitet).

Att jag bryr mig att i detalj föreslå dialogkonferens(er) är också för
att jag vill betona betydelsen av att det skapas nya nätverk som
tillsammans arbetar med och sätter solidarisk etik, medborgarrätt och
olika friheter i samband med konkurrenskraft. Inte effektivitet som
endast pengar och inte heller medborgarrätt mot konkurrenskraft.
Sådana humant orienterade nätverk behövs som motvikt till den råa
prioritering av ensidigt ekonomiska värden, individens ideal-
produktivitet etc som nu sker på många olika håll där man tänker sig
att det finns en enda sorts ideal-individ som samhället ska byggas
omkring.
--- fortsättning följer

Morgan Ohlson

oläst,
29 jan. 2011 05:01:432011-01-29
till

------
mobbing, mobbning, vuxenmobbning, pennalism, repression, repressiv,
terror, tortyr, stat, samhälle, polis, tjänstemän, ordnar,
ordenssällskap, ordensnätverk, föreningsnätverk, partier, föreningar,
makt, maktmissbruk, skräck, utanförskap, förbannelse, medborgarrätt,
rättsordning, rättsstat.
------

.
*** Bröderna, hjärntvätten, smygfascismen och medborgarrätten #11

.

------
Det verkade som ett antal debattörer ville dölja inlägget den
2011-01-08 (ovan i tråden). Gissningsvis var det vittnesmålet om
övergreppen på F7 Såtenäs som de ville dölja. Läste du det? Gör
det! ..ovan i tråden alltså.
------


** Lidande, mobbningen den ultimata skräcken

__ Inledning
Rubriken är helt sann. Om jag har skrivit någon text som är
intressant, då är nog detta en av de mest intressanta. Jag har
filosoferat under många år omkring vad det är med mobbning som gör den
så ond, att den skapar sådant enormt lidande? För, det gör den. Efter
massor av tänkande kan jag presentera en förklaring som kan avslöja en
hel del av psykologin omkring detta. Möjligen är detta t.o.m
intressant för vidare forskning, terapeuter och anti-mobbningsarbete.
För, detta handlar verkligen om mardrömmen, den ultimata skräcken
avslöjad.

_ Bakgrund: Terrorfallen som är en nyckelfaktor i smygfascismen
Allt mer tyder på att de organiserade nätverken, med bas i ordnarna i
själva verket jagar potentiella obekväma. Lögnerna om skälen är
omfattande, varierande med mottagarens ordens-nivå, men är enligt
merparten fakta rena lögner och avsedda som rökridåer och kulisser som
ska dölja sanningen. Utpekanden mot personer sker ofta alltså redan i
tonåren (!) och leder till att folk stöts ut för att sedan, helst,
enligt ordnarna bli knarkare så de inte kan vittna om det som de är
med om... Sedan ljuger man vidare ihop en sorts "case" för att
förfölja personerna och kväva varje chans till vittnessmål. Genom
systematisk terror och övervakning försöker man sedan knäcka offren,
spelar in offrens ageranden via den olagliga telefonövervakningen för
att sedan steg för steg öka anklagelser och öka terror. Skälet, det
sannolikt enda sanna bakomliggande skälet är att detta syftar till att
bevara tystnaden omkring ordnarnas olagliga maktsträvanden.

Denna terrorn används systematiskt och mot ganska många. Bland de
hemlösa finns 1000-tals. Flertalet lyckas dock inte förstå vad de är
utsatta för och de saknar kompetens att analysera det hela också.
Sammantaget med omfattande tystnadskultur, hot mellan medmänniskor
genom bl.a jantelagarna mm så hålls en total tystnad omkring detta.
Folket är betydligt mer förtryckta än någon vill avslöja. Regimlojala
finns förstås i Sverige liksom i Ryssland, Kina och Egypten...
Systemet som används i Sverige är sannolikt världsledande avseende
planering, organisation, döljanden, tystnadskulturen och användningen
av modern övervaknings och terrorapparatur.

__ Att se eller förstå
Få, knappast någon människa kan se mobbning. Jo, så är det. Det som
folk ser när det gäller den mest avancerade mobningen, sådant som
betraktas som terror, tortyr och består av sociala avrättningar
innehåller så många dimensioner. Det som folk ser, alltså faktiskt kan
iaktta är ju bara den lilla delen, alltså enskilda små trakasserier
som är isolerade i tid och plats. Människor runtomkring offret, de ser
enbart det enskilda, avgränsade trakasseriet och det ser inte så
allvarligt ut. Tidigare i denna tråden (”Lidande”, inlägg ovan) har
jag beskrivit hur en trampning på en tå, för en mobbad både leder till
smärta i själen och i det som jag kallat "rättvise-loben", smärtor som
leder till mångdubbelt lidande jämför med själva trakasseriet att bli
trampad på tån... Men, nu kan jag avslöja ännu djupare dimensioner av
lidandet.

Mobbarna, och här talar jag om organiserad, avancerad förföljelse-
mobbning, sociala avrättningar eller ”group stalking” (eng.) de ser
bara ytan av det enstaka trakasseriet. Alltså ytan, utifrån. Offret
"ser" liksom inifrån helheten av sitt eget liv och ser med vad
organisationsforskare har kallat för "process-bild". En forskare
uttryckte en liknande process som så...
"Den som har djup kunskap om balett kan betrakta ett foto av en skolad
ballerina och i denna bild uppleva dansens rörelse. Den som inte
förstår balett ser endast en platt, stillastående bild av en person i
en dansposition."
Den som utsätts för den organiserade repressionen kan på samma sätt se
ett foto av en mobbningssituation och uppleva hela processen som en
skräckvision. I mobbningen blir offret experten och ser och eller
upplever hela processen, "livet" som förstörs. De som ser utifrån
enbart förstår just den lilla, enstaka händelsen, som kan se enkel ut.
T.ex barnen på skolan i Tomelilla, de som nyligen, dagligen kastat
sten på en muslimsk kvinna och hennes barn som passerat, de
skolungdomarna är naiva (och oempatiska) och ser endast sina egna
stenar. De begriper inte den sammanlagda terror som detta blir för
kvinnan som dag efter dag passerar skolan och är rädd att hennes eget
barn ska skadas. Det exemplet är ändå begränsad terror jämför med vad
de utsätts för som stöts ut redan från tonåren...

__ Sociala avrättningars karaktär
Utstötningarna innehåller många dimensioner. Trakasserier kan vara
fysiska som misshandel eller kastade stenar. Det kan vara socialt så
som utfrysning och det kan vara psykologiskt som genom den obegripliga
repressionen du utsätts för då telefonövervakare instruerar personen i
andra änden av samtalet att mystiskt påstå saker om offret som
åtminstone den tjänstemannen eller personen absolut inte borde kunna
veta. Innan man förstår så är det helt obegripligt.

När en person stöts ut så förtalas personen och andra runtomkring får
direktiv att den personen ska tryckas ned, terroriseras etc. Vi tänker
själva att vår kultur är objektiv, vetenskaplig och så vidare, men det
som händer liknar i hög grad sådana förbannelser som används inom
naturreligioner, sekter eller woodoo. Detta påminner om hur ängsliga
människor drar sig undan och på så vis delvis isolerar personer som
nyligen haft dödsfall i familjen, fast mycket, mycket värre. Runt
förbannelsen uppstår hot, påtryckningar, påbud etc. och somliga blir
oroliga och vill helt enkelt hålla sig undan. Av ett stort antal skäl
tar folk avstånd från offret. Samtliga dessa skäl är skapade av
anstiftarna och knappast aldrig av offret själv. Den osynliga
förbannelsen som anstiftarna utfärdar med hot, regler, villkor samt
även omvänt genom mutor o.s.v bildar vad vi kan beskriva som en
glaskupa runt offret.

__ Mardrömmen, den ultimata skräcken
Vad man kan förstå av folks kommentarer så är en av de mest
mardrömsliknande situationer som folk kan föreställa sig att bli
totalförlamade. Mardrömmen är att ligga helt lam med folk runtomkring.
Man hör hur de pratar om i fall man är död eller inte och själv ligger
man där i en sjukhussäng och kan inte ens blinka med ett ögonlock.
Detta att höra hur andra talar om en själv, samtidigt som man är helt
oförmögen att nå ut till människorna runt omkring. Detta uppfattar
många som den ultimata skräcken.

Föreställ dig att nästan exakt samma sker som när man ligger förlamad
i en säng. I stället för att du är stum och lam så kan du både tala
och signalera, men ingen runtomkring hör dig ändå. Ingen! Alla
runtomkring hör varandra, men de hör inte dig. Om du är lam och stum
då kan du förstå att andra inte hör dig. Om du däremot kan tala och du
ser att andra samtalar, men de hör inte dig. Då är det obegriplig
mystik och en skräck i sig varför de inte hör just dig? Att begripa
mardrömsscenariot kräver tyvärr endera mycket stor empatisk förmåga
eller kompetens att förstå det abstrakta våld som förekommer i de
sociala avrättningarna. Detta är verkligen den ultimata
skräcken...eller?

__ Skräcken, det blir bara värre!
Genom det tabu nätverket bygger upp runt offret påtvingas det där som
jag kallar för glaskupan. Den psykologiska terrorn ökar dramatiskt och
offret tvingas in i skräckscenariet. Omgivningen, pga den sociala
domen agerar dels på direktiv av anstiftarna och terroriserar offret,
men också så att utomstående spontant av rädsla undviker att vara
personliga med offret. Detta betyder att det som är hela terrorn
alltså omfattar socialt liv och hela psykologin omkring. Offret blir
inte längre bemött som människa, mer som ett ting och undviks, man
talar "över huvudet" på offret. Folk, t.o.m närstående kan hålla på
att gissa hur offret mår, till och med om hen är alldeles bredvid och
den systematiskt mobbade blir på det viset en sorts levande död som
folk undviker till och med då de egentligen inte ens har avsett att
vara elaka. Av den anledningen att offret till och med mobbas extra,
liksom av bara farten då det råder en social dom gör att kraften bakom
sociala domar, den där "förbannelsen" blir enormt stark. Inom forkning
omkring woodoo är det av västerländs forkare t.o.m erkänt hur de som
fått förbannelser inom woodoo avlider av ren skräck! Den ultimata
skräcken, till och med värre än att vara förlamad, eftersom den
dessutom fylls av medveten ondska från omgivningen.

------
Ingen hör dig trots att du både kan tala och signalera. Ditt liv
krossas bit för bit och du ropar på hjälp men ingen hör. De vill inte
höra av egen rädsla. De som ser, de ser enbart det lilla trakasseriet
i stunden och bemöter med ord i stil med "lite får du väl tåla...".
------

I den terroriserades ”ultimata mardröm", alltså psykologiskt värre än
totalförlamningen så är det alltså två omständigheter som vävs samman.
Det är först (1) den påtvingade, osynliga glaskupan runt offret som
anstiftarna skapar genom den rädsla som omgivningen känner inför den
sociala domen, det vi kan kalla "förbannelsen". Sedan (2) är det också
alltså den omständigheten att helhetsbilden av krossandet av offrets
liv, det kan offret enbart se själv (möjligen äv. närstående) medan
omgivningen enbart ser den lilla biten, den enstaka stenen som kastas,
alltså det enstaka trakasseriet.

__ Olaglig övervakning, uppochnedvänd värld
Situationen som offret sätts i är extrem även s.a.s tekniskt vilket
eg. också tillkommer. Att t.ex obegripligt förföljas baserat på
olaglig telefonövervakning är också en sinnes-förvrängande mystik. Den
som är utsatt för en organiserad social avrättning, en utstötning
drabbas totalt. Sammantaget drabbas offret av en skräcksituation som
innehåller så väl rädsla för livet, chock av både terror och
förändring samt då också rädslan för att tappa fotfästet då sinnena
förvrängs av konfrontationen med effekterna av den olagliga
övervakningen. Den som inte blir uppjagad, försatt i chock o.s.v är
endera förståndshandikappad eller onormal på andra sätt. Att bli
paniklagen är det normala. Inte hela tiden, men ungefär vid den tiden
då offret konfronteras med helheten av sin egen sociala avrättning.

__ Plus tortyr och stigmatisering
Detta gör att offret synbarligen, för utomstående kan bete sig
konstigt. En kraftig kränkning kan offret i bland ta med en
"klackspark" medan hen kan bli oändligt ledsen för en småsak... enligt
det som omgivningen ser! Offret som alltså upplever sitt liv och hela
förföljelsen som en helhet inifrån förstår och upplever sitt liv på
det sanna sättet, inklusive det hela lidandet över hur ett helt liv
krossas för att tyna bort... Omgivningen, de ser endast ett fragment
som kan se oskyldigt ut men som egentligen är en del av ren tortyr.
Detta är en form av skenavrättning, en otrolig skrämsel-attack där
offret ser sitt liv passera.

När utomstående människor blir rädda för sjäva domen, det obehagliga i
att ha en fördömd person i omgivningen så kompliceras det sociala
spelet en hel del. Runt detta uppstår kraftig stigmatisering runt
offret som lätt dras in i helt andra ärenden omkring. I
stigmatiseringen blir offret lätt såväl spottkopp som syndabock för
saker hen inte har någonting med att göra. Offret tvingas inte sällan
dessutom in i en värld med pålagd glaskupa av tabun, upplevelser och
grymheter som enbart kan ses av offret och andra inte förstår.
Dessutom är risken stor att offret blir en allmän syndabock och
allmänt stigmatiserad som konstig, avvikande etc. på ett sätt som är
fullständigt felaktigt. Offret riskerar att bli beskylld för allting
annat runtomkring också. Den ultimata skräcken, skriket i mörkret som
ingen vill höra och få har kompetens att ens förstå.

Långvarig organiserad repression leder till vanlig socialisering, fast
i djupare version, adaption. Vissa kämpar för att liksom vara vanliga
ändå medan åter andra i stället tar vägen att anpassa sig till
utanförskapet, blir udda, mer avvikande och kan i princip aldrig hitta
tillbaks till samhället även om de, som av en slump skulle erbjudas en
sådan väg. Om offret skulle erbjudas en väg efter decennielång terror
är det inte alls säkert att hen väljer att återinlemmas i den
indoktrinerade gruppen. Gruppen verkar ondskefull, destruktiv,
intolerant och grym på ett sätt som inte alls är inbjudande för den
som ser dessa karaktärsdrag, och de finns där... tro mig.

__ Sverige, mer skräckvälde än du tror!
När jag har analyserat, gått igenom och skrivit ned bakgrunderna och
innehållet i Svensk ordens-nätverksbaserad repression som här, måste
jag säga att jag blir enormt illa berörd. Skälet är att de fakta som
detta handlar om beskriver en värld som är fruktansvärd. Detta är helt
otroligt! Försöker man objektivt bedöma så är det sannolikt långt
mycket värre och mer omfattande lidande än t.ex vad som uppkommer vid
kortvarig fysisk tortyr. Då talar jag om en vecka eller kanske en
månad. Troligen 10, kanske 100 gånger värre än det! D.v.s. att fysisk
tortyr från andra länder, som ofta omtalas i Sverige som så grym och
hemsk, den är i själva verket lindrigare än det som används
systematiskt, som värst här i Sverige... Just nu engagerar sig Sverige
i de frihetliga demonstrationerna i Tunisen och Egypten. De flesta
utan den minsta insikt om att Sverige i vissa avseenden faktiskt är
värre, men massivt dolt bakom världsledande tystnadskultur och
avancerad folk-manipulation. I Sverige kallas justitiemord, sociala
avrättningar och total avsaknad av rättsordning på vissa områden för
”att ta ansvar”. Detta är ju diktaturens och översittande
nomenklaturas mest klassiska lögn. Vad som verkligen är underligt med
terrorn i Sverige, det är att inte fler skriker rakt ut på gator och
torg... Det är vad som är mest underligt av allt.
---------

** Utstötning eller utslagning?

Begreppet "utstötning": Jag använder ordet utstötning eftersom det
beskriver vad det handlar om. Ett annat ord, "utslagning" antyder av
trad. att personer slås ut genom hård, men hederlig konkurrens men så
går det ju inte alls till i Sverige. De som stöts ut, de stöts ut
trots att många av dem, även t.ex vissa "a-lagare" är både
intelligenta, har viss intellektualitet och kan ha haft bra skolbetyg
eller t.o.m bra utbildning. Ofta är det t.o.m så att en grad av
intellektualitet skälet bakom sataniska utstötningar, då delvis
grundade på avundsjuka. Det finns ett annat tungt vägande skäl från
anstiftarna och det är det klassiskt fascistiska nämligen att de, ofta
med härskarmetoder eller viss psykopati som ser sig som ledare, men
ofta är usla ledare, t.o.m dåliga som chefer och inte klarar
konkurrens från de som har en viss intellektualitet.

Nu finns förstås också missbrukare som till 100% har sig själva att
skylla, men dem bortser jag ifrån här. Själv stöttes jag ut redan som
12-13-åring trots att jag alltid varit frisk, skötsam och aldrig
missbrukat... men jag vet idag hur utstötningen både mot mig och flera
andra har gått till och det handlar om organiserad förföljelse och
delvis terrorliknande repression med inslag av psykisk terror.
Jajjamän, här i Sverige! Detta hänger föreningsnätverken sedan upp på
olika regler. Inte sällan bedriver de avancerad brottsprovokation för
att offret även ska ”tvingas” bryta ordnarnas regler. De radikala
utstötningarna brukar jag kalla "sociala avrättningar". Ofta baseras
utstötningen dessutom på populistiska idéer och bortser helt bl.a
ifrån att somliga utvecklas mycket starkt senare i livet och mognar
till sig rejält först omkring 25-30-års ålder.
----------------------------------------

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och
19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn # fråntagits 2 olika jobb
# 2 fall av anstiftad misshandel # trolöshet av fackförening #
förhindrats från arbete >10 år # utsatts flera grova sekretessbrott
# kriminell utpressning av Arbetsförmedling # terroriserats med
pulsgeneratorer >2½ år, pågående. # hotats anta falsk asperger-
diagnos # skriftligt förtalats av Karlstads kommun. # tot ca 300
lagbrott och # 2500+ terrortillfällen.

----------------------------------------

.

.

*** FEM PUNKTER FÖR RÖDGRÖNAS FRAMTID (andra delen)


*** Eller: Biologisternas Robinson-Sverige och den ökande
korruptionen

.

3. HÖGPRODUKTIVT FOLKHEM!?


__ EFFEKTIV RÄTTVISA, GÅR DET?
Globala konkurrensen ökar radikalt med bl.a länder som har dramatiska
löneklyftor. Ekonomer talar om BRIC-länderna (folkrika och
snabbväxande Brasilien, Ryssland, Indien, Kina). Detta påverkar
definitivt Sverige, vilket vi vill eller inte. Är folkhemstanken
föråldrad eller utkonkurrerad, eller bara död ändå? Folkhemmet hade
flera bra aspekter och begreppet borde kunna leva vidare. Åtminstone
som del i en förnyelsedebatt. Dock måste måste vi troligen utveckla
begreppet och säga ungefär: "Det effektiva miljö-folkhemmet".

Alla frågor som uppkommer här bör så som jag ser det samtidigt alltså
gynna och helst ge synergieffekter för:
1) demokratin...
2) öka effektivitet och som är...
3) humant utvecklande (vettigt även ur individperspektiv)?
....punkten #3 är ju med Alliansens (borgerliga) ideologi, t.ex A-
kassa /F-kassa idag en ren demokratisk katastrof och där människors
(o)frihet (bl.a ekonomisk frihet /rättvisa) raseras i en tidigare
okänd omfattning efter kriget, sett då till bl.a utstämpling och
socialtjänstlagens (?) krav om att bostadsrätt, småhus eller bil måste
säljas före socialbidrag ges.

De viktiga frågorna som vi då får kan skrivas som...
# EFFEKTIVITET!? Hur utvecklar vi effektivitet utan ex. Alliansens hot
och galna kravsamhälle? Utan fascism?
# KRAV!? Hur ser goda social-liberala, konstruktiva
(individanpassade?) krav ut? Finns det?
# OFFENTLIGA VERKSAMHETER: Hur kan offentliga verksamheter bli
effektivare (i alla avseenden) utan att man urholkar människors
välfärd? Då avses Statliga bolag, landsting, Myndigheter och Verk.

# MILJÖ: Människor har lärt sig acceptera löneskatt. Grön framtid
förespeglar skatteväxlingar och det låter sunt, men... Varje gång som
skatter förnyas ger det ny genomlysning och nytt, ofta konservativt
motstånd. Frågan är hur man genomför skatteväxlingar så att folk
begriper att det sammantagna skattetrycket är samma, fastän
omfördelat?


__ SMÅ MISSTAG, STOR OFRIHET
En modern form av utanförskap och ofrihet gäller alla dem som hamnar i
olika former av skulder, om än orsakat mer av endera teknikaliteter
eller tillfälligheter. Här några exempel på nya, moderna problem som
människor måste få nya rimliga lösningar på. Det som avses är personer
utan fast anställning och eller med betalningsanmärkning:

# Får ej banklån (bil, bostad mm)
# Godkänns vanligen ej som hyresrättsinnehavare.
# Nekas t.ex internetabonnemang (pga bindningstid)
# m.m

Detta är en ny form av ofrihet och utanförskap som rödgröna bör söka
nya sätt att hantera. Problemen drabbar även staten så som minskad
rörlighet i arbetskraften, ökad manuell penninghantering, belastning
på socialkontor, trassel för familjer och även barn som ställs i
orimligt konstruerade utanförskap. Problemen omkring detta är större
än man kan tro och ett kunskaps, eller IT-samhälle kan inte stänga ute
folk från ”livet”.

.

4. DEMOKRATI I PRIVAT OCH OFFENTLIGT


__ DEMOKRATI OCH STORBOLAGEN
Andra särskilt viktiga områden för rödgröna är hur man inför framtiden
ska kunna förena:
effektivitet - demokrati - konkurrens - offentligt ägande.
För att folk ska acceptera offentliga bolag (*not) behöver hela
hanteringen ses över. Det Engelska förslaget (idén) med bolagsform som
inte får gå med vinst bör också analyseras. Jag tänker förstås på att
systemen, hela organisationen omkring hur statliga bolag bör skötas
och utan att riskera ministerstyre behöver reformeras. Offentliga
bolag kan bidra till sund marknad, men t.ex orsakerna bakom bråket
omkring Vattenfall behöver inför framtiden lösas med nya, sunda
spelregler som ökar folkets upplevda nytta och legitimitet med
offentliga bolag. Man måste också se över om storbolag med
miljardomsättning ska kunna säljas ut endast under en enda valperiod.
Hela managementet, bolagsledning, politisk styrning etc av statliga
och offentliga bolag måste ses över och moderniseras.

*not: Offentliga bolag. Sådana behövs av många olika skäl, t.ex:
Varierad konkurrens, marknadspåverkan, hindra fientliga övertaganden
av nat. viktiga marknader, praktisk personalpolitik, politisk-
ekonomisk kompetens, service, strategisk påverkan, utveckling etc.

KAPITALÄGARE: En ytterligare punkt som är avgörande för de rödgrönas
politiska framtid är öppenheten i privata bolag. Det handlar då om
öppenheten. Ska vi tillåta att starka bolagsägare driver dold
antidemokratisk politik genom att tysta eller skrämma: skyddsombud,
journalister, ombudsmän, artister m.fl? Ska man ställa särskilda
demokratiska krav på företag som levererar produkter /tjänster till
offentlig verksamhet? Tanken är definitivt rimlig...

ÖVERSIKT: Följande måste (antagligen) ses över, utvecklas och förnyas:
# struktur och ledningsfunktionerna i offentlig verksamhet (med bl.a
ESV, RRV m.fl)
# demokratisk funktion, struktur och ledningsfunktionerna i statliga
bolag.
# demokratiska (läs ansvar, insyn och skyldigheter) krav på privata
företag.
# demokratiska (läs ansvar, insyn och skyldigheter) krav på privata
företag med offentliga uppdrag.

.

5. POLITIKERFÖRAKTET DRABBAR S (felaktigt?) MER ÄN ANDRA PARTIER


__ KÄNSLOR ÄR ALLTID SUBJEKTIVT SANNA
I Sverige har frodats politikerförakt sedan många år. Sannolikt är det
så att det parti som då har burit makten, synts mest och dominerat
debatten, det är också det partiet som mest och starkast fått denna
etiketten på sig. Runt om i Sverige fullständigt vimlar det av delvis
sanna och delvis falska skrönor om maktfullkomlighet,
vänskapskorruption etc. just från det röda partiet med partibok. Här
talar jag om psykologi. Det som är och kan vara avgörande är att det
finns en vida spridd subjektiv, negativ bild mot S som naturligtvis
påverkar nutidens valresultat också. Påverkan av detta i val är
antagligen okänd, men kan vara mycket stark. Då spelar det ingen roll
vad den sanna historien säger. En negativ bild kan faktiskt vara S
starkaste fiende, även om bakgrunden till den må vara helt eller
delvis falsk. Dessutom finns det psykologiska faktorer som tydligt
indikerar att djupare negativa känslor INTE kommer fram i ytliga
opinionsundersökningar. Det betyder att det bakom de något ytliga
valanalyserna mycket TROLIGT döljer sig starka, betydelsefulla och
avvikande attityder. Dessa avser alltså starkare och djupare känslor
som i själva verket kan avse faktorer som inte alls framkommer i
ytliga opinionsenkäter.


__ MAN KRÄVER GALET HÖG LÖN ELLER EN NY BRA CHEFS AVGÅNG
Nästan alla pålästa organisationskonsulter, utvecklare och m.fl.
människor vet att när arbetsplatser som har påtagliga problem
undersöks uppträder projektion. Personalen skyller ofta jobbigt
illamående på symboliska, ytliga faktorer... vanligen lön därför att
just lön uppfattas traditionellt som accepterat att klaga över. Mycket
förenklat händer följande...

1. Personalen mår illa (av någon anledning).
2. Negativa känslor är jobbiga att bära
3. Därav tränger personalen bort de negativa känslorna (bortträngning)
3. I stället avreagerar sig personalen på ytliga (vardagligare)
faktorer.
4. Den ytliga faktorn som man avreagerar sig mot är då ofta lön eller
t.ex en negativt utpekad chef.

Det här leder till vad som är vida känt, nämligen att personal på
arbetsplatser med vantrivsel ofta kräver lönehöjningar flera 1000-
lappar per månad mer än vad andra anställda med liknande jobb har.
Alltså även krav om helt orimliga löneökningar. När man vantrivs så
klagar man alltså inte på det som problemet gäller, det är för
känslomässigt krävande. I stället ställer man sitt krav angående
enklare symbol-frågor som inte sällan leder till helt galna
löneanspråk eller t.o.m att en ny, egentligen ganska bra chef sparkas.
(man kan läsa in ”Mona Sahlin” om man vill...)

Jag är övertygad om att Svenska socialdemokraterna skulle begå ett
mycket allvarligt misstag om man bortser ifrån det negativa förtal som
faktiskt finns både mot och till och med i partiet. Olika negativa
skrönor om "partibok" förekommer omfattande i hela Sverige.
Socialdemokraterna bör därför inse att M, genom "de nya moderaterna"
dessutom i viss mån, även genom en modern ledare rentvår sig från
gammalt politikerförakt, medan S hittills inte visat någon sådan
ambition. Socialdemokraterna behöver medvetet profilera sig mot
vänskapskorruption, mot maktmissbruk och arbeta för en förnyad tilltro
till partiet. Detta kan ske symboliskt och bör avse såväl explicita
som implicita åtgärder och rikta sig externt och internt. Det skulle
faktiskt kunna visa sig att en stor del, kanske nästan hela det tapp
som har skett i valstöd för S i själva verket har grunder i en
slagsida uppkommen av generellt politikerförakt. Notera alltså att
denna typen av djupare känslor, liksom på arbetsplatser säkerligen
inte alls syns i vanliga opinionsundersökningar. För att se dessa
djupare negativa och komplexa känslor krävs intervjuer och eller
djupanalyser omkring dem. Att forska i hur sant detta påstående är
inte nödvändigt. Kostnaden för partiet, att som en del i en strategi
ägna sig åt att skapa nytt förtroende för sina medarbetare har med
största säkerhet positiva effekter även om jag skulle råka missta mig
i resonemanget ovan.

OBS! Här finns alltså även likheten i det att S traditionellt arbetar
för mer komplicerade sociala frågor än t.ex högerns ensidiga kampanjer
för sänkta skatter. Det somliga kan uppfatta som lite jobbigt i
retorik omkring avancerade sociala reformer (S) kan alltså
psykologiskt, hos väljarna omvandlas till en populistisk önskan om
lägre skatt. Psykologiskt sett är det tyvärr ganska lätt hänt att
folk, utan att egentligen själva inse det just begå detta misstag.
Särskilt då uppträder likheten med arbetsplatser då det kan uppstå
negativa reaktioner om viss, avancerad social politik. Jag vet inte om
någon kan bevisa likheten med hur negativa känslor projiceras över på
symbolfrågor i arbetslivet, men jämförelsen förefaller relevant och
kan vara synnerligen betydelsefull. Dagens socialdemokratiska parti
måste liksom förstå, och i sina strategier planera in särskilda
åtgärder för att fria partiet från vissa typer av förtal och extra
belastning på grund av s.k politikerförakt. Det som människor
subjektivt upplever är ju sant även om objektiva fakta skulle tala för
motsatsen.


Morgan Ohlson
-----

Morgan Ohlson

oläst,
5 feb. 2011 03:51:422011-02-05
till
.

 ***   Bröderna, hjärntvätten, smygfascismen och medborgarrätten #12

.


.

*** Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #12
*** Bröder vs. demokrati #12
*** Brödraskap vs. demokrati #12
*** Bröder vs. demokrati, smygfascism eller partidemokrati? #12

.

Är otäck sanning mindre sant?
Bokmärk tråden och läs mer!
Vidarebefordra till alla riktiga demokrater.

.

** Smärta och annat lidande #3

Glöm inte att bokmärka tråden.
Varför inte läsa några av länkarna också!

Som ni förstår är det auktoritärt med förföljelser. Det är
smygfascism, men inte lite utan fullt ut manifesterat förakt mot
medborgare och totalt genomförd fascism. Det är inte hårt heller, det
är ren ondska och grymhet. Det är faktiskt en betydelsefull skillnad.
Ingen grupp kan, eller har moralisk rätt påstå sig representera ett
folk om man som metod använder ”människooffer” av samma folk. Visst
kan grupper göra så och härska, men legitima representanter det kan de
aldrig vara.

__ De paranoida fascisterna
I detta fallet har terrorn riktats mot mig som är frisk, har inga
missbruk, ingen kriminalitet och har alltid varit helt skötsam. Jag är
en helt vanlig person och vanliga personer är alla lite olika, tänka
sig... För att göra detta måste deras fascistiska nivå och deras bakom
liggande paranoja vara närmast total.
Exempel på deras totala makt: Om de inte vill att jag ska kunna få
någon egen bostad så får jag, kanske t.o.m av en platsförmedlare ngt
lågavlönat halvtidsjobb någon dag... Då kan jag få jobba mig trött,
inte orka skriva efteråt och en lön som hyresvärdar inte godtar som
grund för hyresrättsinnehav. Det är en viktig poäng. De kan också i
princip kommendera mig att ta jobb som öppnar möjligheterna för ny
repression, fysiska angrepp, misshandel och trakasserier på slutna
arbetsställen så som de har gjort tidigare. På så sätt kan de göra
något som SER snällt ut, men som främst har manipulerande, repressivt
syfte. Tacka nej går ju inte eftersom jag då riskerar förlora till och
med all rätt till socialbidrag. Jag är till 100% i händerna på samma
personer som i 35 år har krossat mitt liv och brutit mot lagar vid 100-
tals tillfällen för att för att nå sitt mål. Det är de som nu har
total kontroll över mitt liv.

# Sverige?
# Demokrati?
# Rättsstat?
# Hederlighet?

__ Krav om skenaktiviteter för att dölja verkligheten
Under normala omständigheter så kan man ju genom att anstränga sig
påverka sin situation. Men, inte i någon del ser mitt liv ut så. Dessa
förbannade galningar har vad jag hittills kunnat iaktta egentligen
enbart ett mål just nu, det är att jag ska hjärntvättas så att mina
vittnesmål förintas. I den situationen som jag är finns ingenting som
jag kan göra för att rimligen förbättra min situation, vad jag efter
rejäla funderingar kunnat komma på. Då avser jag sådant som är
lagligt, humant acceptabelt sett till mänskliga rättigheter och
liknande. Just detta att inte i någon del kunna påverka sin situation,
det är också en tydlig beskrivning av ett fängelse även om man inte
kan se murarna runt. Försök föreställa dig den här situationen. På den
ena sidan har jag krav på mig från Soc. och från AF, men alla deras
krav är i mitt fall en sorts skenaktiviteter, delar i en simulerad
normalitet som liksom döljer det som är sanningen, alltså den totala
övervakningen och kontrollen.

__ Hata alla som föredrar filosofi framför ishockey
Jag känner mig idag som en levande död. Det känns som att allting är
meningslöst, utom förstås att berätta den sanna historien. Det finns
en skräckkänsla med i bilden eftersom den sociala avrättningen som
stegrades omkring 2003 och de konsekvenser som jag nu lever under är
osynliga och så jävulskt utstuderade. Som du förstår är det alltså
inte i första hand något fysiskt lidande, men trots att det inte syns
några murar så är jag helt olagligt instängd, inträngd och inlåst. Jag
lever idag i princip genom att stjäla mat av husägaren. Resultat, en
enorm smärta dels i själen och dels i denna rättvise-lob som jag
talade om ovanför. Det ruggiga med situationen är att den är så
fruktansvärt absurd, med all den djupt hemlighållna bakgrunden,
kringgärdat av den, nästan woodoo-liknande förbannelsen och de djupt
hemlighållna pulsgeneratorerna o.s.v. Som fritt tänkande och kritisk
person kan man knappast klara att existera i sådan totalt förljugen
och manipulerad miljö.

Som ni vet, ni som läst tidigare menar jag att anstiftarna, aldrig
skulle berätta hela sanningen. Anklagelser, det använder de nog. Jag
är helt övertygad om att alla som skulle få del av sanningen, terrorns
omfattning etc. etc. skulle tveklöst ta mig i försvar. Flera har
genom åren också gjort det men pga hot etc. tystats. Några personer,
längre bakåt har t.o.m erbjudit viss form av hjälp (på allvar alltså)
men det skedde innan jag hade förstått hur extremt jag var utsatt och
hur långt det skulle komma att gå.
Det finns förstås en kategori personer som aldrig skulle ställa sig
på min sida och det är den gruppen som liksom alltid anser att alla
med lägre status (som jag, från arbetar & lägre tj.m hem), alltid ska
"sitta ned i båten" och hålla käften, särskilt om de blir åthutade av
någon med högre ställning. Jag har ju en dragning åt det filosofisk -
intellektuella hållet och det finns tyvärr folk som hatar alla som
bryr sig om något som är lite djupare än lokalderby i fotboll eller
ishockey...

__ Högteknologiskt barbarsamhälle
På grund av all den terror som jag har varit utsatt för och eftersom
jag inte riktigt vet min position idag, så kommer jag helt att neka
till att ta arbeten som innebär rörlig, ovisst arbetsställe och
särskilt sådana som innebär låg eller ingen insyn utifrån. Ingen
människa ska behöva gå till en arbetsplats och känna rädsla för
dagliga trakasserier och terror. För närvarande känns livet ganska
tröstlöst. Det enda jag känner är sorg, ilska och hat. Det beror
förstås på det som jag beskrivit ovanför och särskilt då det som
gäller ohederligheten, lögnerna och manipulationen i det fascistiska
Sverige. Hittills har jag blivit lurad av i stort sett alla utom några
få, men de har blivit hotade att tiga, dra sig undan o.s.v eftersom de
annars inte heller skulle få jobba. Detta kommer alltså från direkt
uttalade, utsagda vittnesmål! När jag nu senaste året har sammanställt
händelserna kan jag konstatera att några av de personer som lotsats
vara mina vänner i själva verket har varit mina värsta fiender. De
flesta kan nog inte ens föreställa sig vad detta är i praktiken...
Särskilt är det då en person som varit den som lett arbetet att
stänga in och frysa ut mig socialt samt organiserandet att göra det.
De har använt varenda ord jag berättat om mig själv etc. mot mig i
arbetet att isolera mig från allt och alla. De här personerna har
alltså spelat dubbelt in i minsta detalj. Detta skedde även åren innan
jag träffade den där kvinnan som stal en kondom som hon sprang in på
toaletten med för att göra sig gravid (läs mer om det i länkarna).
En person sa för cirka 1 år sedan att "Sverige är ganska hårt." Jag
kan inte hålla med om det. Hårt är någonting annat, mer ordnat och
hederligt, som en kravfylld tävling. Min replik blev: "Nej, Sverige är
inte hårt, det ondskefullt och grymt." ...och det menar jag därför att
hederligheten och spel på lika villkor, det saknas. Åtminstone det som
har skett mot mig, trakasseri-baserad tortyr i form av oväntade,
systematiska lagbrott eller som komplotter med knivhugg i ryggen utan
förklaringar. Det kallar jag inte för hårt, det är ondska.
När man ser på helheten är agerandet ondskefullt och totalt utan
heder. Under flera år under 90-talet lade de en grund för att
verkligen sätta dit mig och jag kan fortfarande idag inte förstå vad
som egentligen är motivet, utom just ordensnätverkens hyllande av våld
och ondska. (man vill inte riktigt förstå... men bevisen pekar tydligt
på endera A) tystande av obekväma och självständigt tänkande... eller
B) ren rasbiologi.

__ Virus syns inte heller, men man kan bli sjuk av dem
Slutsatsen av detta är att man i Sverige aldrig kan lita på någon.
Faktiskt inte. De du tror är dina vänner kan ha agerat bakom din rygg
och en social avrättning kan komma snabbt på. Om du tror att du kan
känna dig trygg så har du fel, omständigheterna kan vända fortare än
du anar och det kan, som i mitt fall visa sig att det smidits planer
mot dig under lång tid.
(Om du vet att du har en "högre ordens-rang", ja då kan du ju förstås
veta att du passerat den lägsta nivåns hot och problem.)
Jag har ju visserligen varit trakasserad konstant, men när det rejäla
angreppet kommer kan det komma från "alla håll" samtidigt med oanad
intensitet. Det är ju vi på den lägsta nivån som s.a.s står under
hot...

Kom också ihåg följande. Om du berättar om lustiga händelser du varit
med om för de du tror är dina vänner, berätta aldrig namn eller
detaljer som gör att man kan spåra de personer du berättar om. Aldrig!
Berätta aldrig sådant ur ditt liv på så sätt att de personerna kan
spåras. I mitt fall är väl skadan redan skedd.
Lusten att ta tag i livet och gå framåt blir inte så stor när man
har vanan att bli lurad av allt och alla, från vänner till
kommunchefer. Dessutom, om jag idag får ett jobb kan jag utan vetskap
tvingas bli fotsoldat åt just någon av de fascister som förut har
ljugit, manipulerat eller till och med deltagit i att förstöra mitt
tidigare liv genom lagbrott.

Du tänker antagligen att det är tur att du inte drabbats av samma och
att dina vänner är riktiga vänner. Problemet, alltså konsekvensen av
det som jag försöker beskriva är att du egentligen enbart kan veta vad
som har varit, aldrig vad som ska komma. I Sverige sker t.ex
omfattande och märkliga tvångsomhändertaganden av barn. Motiven bakom
liknar det som jag här beskriver. Plötsligt utan förvarning kan det
visa sig att de du trodde var vänner spelat dubbelt under åratal.
Sveriges system är inte pålitligt och någon normal heder finns
knappast alls. Slutligen är Sverige definitivt ingen rättsstat och
hårt är det inte utan grymt och ondskefullt... men det döljs mycket,
mycket väl.

.

------------
Nyligen har jag ur minnet upptäckt 2 ytterligare fall av planlagd
misshandel mot mig...
# Nedslagen med knytnävar i ansikte. F7 Såtenäs, ~84.
# Oförutsägbart nedsparkad med spark i skrevet. Billingehus ~85
Tidigare dokumenterade.
# Misshandlad av 4 pers med järnrör, Göteborg 2001.
# Överfallen bakifrån, Karlstad 2006.
------------

.

----------

__ Tre systrar i politik
De, alla tre lärde känna varandra ett antal år bakåt i tiden. De
samarbetade bl.a med en dåvarande statsminister som mördades, Olof
Palme. Vad hände sedan?

# Anna Lindh - mördad

# Mona Sahlin - förföljd och trakasserad baserat på en påhittad
anklagelse omkring en Toblerone (något fel hade aldrig begåtts).
Sedermera massivt jagad av media på okända grunder.

# Margot Wallström - Har inte förföljts. Har inte mördats. Men varför
tog hon aldrig inrikes ministerjobb och vägrade partiledarskap?
Varför, egentligen? Hon är från från Karlstad, där polisen sparkar
ihjäl folk och folk dör i psykiatrin genom kvävning. Vad har hon vetat
som inte "systrarna" visste om?

Handlar det om ”arvet Palme” ?
----------

.


** Nazipsykiatri på marsh

Nu skrivs DSM om för den nya fascist-eran, joda... Det är lätt att
svänga sig med grova glåpord. Tyvärr är uttrycket "nazipsykiatri"
ingen överdrift. Till och med för mig tar ordet emot, det känns för
grovt men när man beaktar alla de fakta som nu föreligger och som just
nu escaleras, då är uttrycket faktamässigt helt adekvat. Just nu så är
det aktuella att man skriver om DSM, dvs standardsystemet för
psykiatriska diagnoser. En av de mest anmärkningsvärda sakerna som nu
(troligen, enligt SR) läggs in som nyhet, det är att flertalet
diagnoser aldrig ska kunna bero av yttre omständigheter. Det betyder
att om ditt liv är fullständigt vidrigt, du kan utsättas för terror,
lagbrott o.s.v här i de påstått civiliserade länderna... så om du då
blir deprimerad, alltså går in i en depression, då kan du INTE hänvisa
till din yttre situation ändå. Har du en sinnesstämning som liknar
eller påminner om en depression då har du enligt nya DSM en
depression. Vad spelar det för roll?

__ Psykisk skada, som t.ex psykiska krigsskador... hokus pokus, de
finns inte
Om en person utsätts för repression, övergrepp mm. och uppenbart sedan
begår självmord då säger alltså "diagnosreglerna" (DSM) att du begått
självmord p.g.a depression. I de nya diagnos-koderna så tar man alltså
helt bort kopplingen till yttre omständigheter. Psykisk skada
försvinner som ens tänkbart skäl. Allting blir endast beroende av
”sjukdom”, liksom av sig själv, alltid! Om personen i stället p.g.a
tortyrliknande förföljelse, t.ex med pulsgenerator-alstrade
vågvibrationer blir tokig och går ut och slår på folk... då blir det
samma där. Det vill säga att nya diagnos-reglerna helt skriver bort
yttre omständigheter som faktor. Alla psykiska reaktioner kommer
enligt nya definitioner alltid, som av sjukdom ”inifrån”, av sig
själva.

Det här betyder i klartext följande... Hur mycket en undersåte (förr
medborgare) än terroriseras av privatpersoner, myndigheter, polis
o.s.v så beror den personens psykiska /psykiatriska illamående ändå
ALDRIG av yttre påverkan. Man skriver helt enkelt bort den
möjligheten. De här vanliga psykiatriska tillstånden kommer nu
(troligen, beroende av detaljskrivningar) alltid att betraktas som
illamående /sjukdom som uppstått liksom av sig självt. Vid t.ex
framtida "skolskjutningar" kommer alltså media
HELT ATT NEGLIGERA FÖREGÅENDE MOBBNING, TERROR ETC. mot gärningsmannen
som skjuter. Man skriver om hela psykiatrins normer så att yttre
påverkan, mobbning etc. det finns inte och kan inte finnas eftersom
det, enligt nya skrivningar inte har att göra med personens psykiska
reaktion. Ojdå, javisst ja... ordet ”reaktion” kommer alltså också att
bli omöjligt eftersom sjukdom kommer inifrån och inte kan vara en
"reaktion" på miljön. (Omskrivandet av hela DSM, diagnosmanualen för
psykiatrin pågår nu i USA och omtalades i ett radioprogram i slutet av
2010.)

--------
Konsekvens, västvärldens nynazistiska biologism:
En person dör av svält, men läkarna säger baserat på "ny forskning":
" - Personen dog därför att hen led av den genetiskt ärftliga
sjukdomen hunger."
Den nyfascistiska biologin innebär att nästan allting kommer inifrån,
aldrig utifrån. Därför blir s.a.s allting biologi, aldrig miljö /
kontext. Man dör inte därför att det saknas mat. Nej, man dör av ett
genetiskt behov och individen får alltså skylla sig själv för sina
dåliga gener.
--------

--------.
Psykisk sjukdom handlar om vad som är normalt eller inte. Det kan
också handla om en person som subjektivt mår illa. Det finns ju som
regel inte ett virus eller en infektion som avgör om sjukdom finns
eller inte när det gäller psykiatri. Allt handlar om en bedömd,
värderad normalitet. Det är alltså en godtyckligt inritad punkt på en
kurva i ett normalitets-diagram.
- - - Det är därför en 100% politisk fråga... Aldrig en
naturvetenskaplig eller medicinsk fråga. - - -
(Vissa tillstånd, som t.ex direkt abnorm hjärnfunktion som kan ses vid
röntgen etc. kan förstås utgöra undantag i vissa fall...) Sedan ett
antal år kan man alltså påstå att forskare, sannolikt medvetet
bedriver fascistisk politik från laboratoriernas elfenbenstorn med
hopp om att folken ska gå på denna nya, extremt otäcka och förrädiskt
framförda rasbiologi.
--------.

__ Yttrandefrihet, endast för sjuka!
__ (Friska håller käften...)
Enligt nya DSM så är personens illamående ett helt isolerat
känslotillstånd. Man antyder alltså att friska personer inte kan bli
deprimerade, självmordsbenägna eller riktigt förbannade av terror,
förtryck, våld. Man skriver helt enkelt bort bakom liggande händelser
ur diagnos-systemet (utom personens arv etc.). På så sätt kan man i
framtiden terrorisera personer hur omfattande och djävligt som helst
utan att journalister, eller psykiatriker någonsin ska behöva nämna
repression, terror eller t.o.m tortyrliknande omständigheter som
bakgrund då någon begår ett brott, självmord eller hämnas på skol
eller tidigare arbetskamrater.

Fascister har redan utsett sig själva som segrare. Men, de nöjer sig
inte med att skriva om historien efteråt som man brukar säga att
"vinnare" gör... Nej, de ändrar de ingående spelreglerna så att de får
rätt redan från början, bl.a då att terrorisera folk eftersom något
lidande, enligt nya definitioner inte uppstår av terror!

Vi har idag ett etablissemang i Sverige (liksom i USA) där man jagar
politiker och personer som har kallat sig eller utpekats som
kommunister. Samtidigt ställs samhället om enligt etablissemangets nya
strategi så att övergrepp, repression etc. ännu mer ska kunna döljas
och personer helst redan från barnsben ska indelas i olika
psykiatriska risknivåer genom olika diagnoser. Man jagar alltså
påstådda, totalitära kommunister samtidigt som man från höger bygger
upp en ny, fullständigt vidrig totalitär, biologism där övergrepp
alltså definieras bort! Man kan kalla detta för en sorts biologistisk
revisionism.

Adolf Hitler krävde att judarna skulle bära davidstjärnor på sina
kläder, men det var ju före databasarnas tid. Lägg ett finger på en
skanner eller rikta den mot irisen så får du på 2 sekunder upp i fall
personen har goda gener eller inte! Inte i skannern, men via
uppkopplade databasar. Numer klassificeras alla som man ens misstänker
har någon sorts egensinnighet, minimal avvikelse etc. så att man
enkelt kan särbehandla människor eller redan på förhand kan peka ut
personer som lögnare baserat på någon hittepådiagnos. Man kan säga att
friska per definition håller käften, men omedelbart om de uttalar sig
om något obekvämt så måste de ju rimligen, enligt den nya
samhällsordningen egentligen ha någon sorts diagnos... och att man i
så fall har missat att ge personen en sådan tidigare. Endast ett
misstag alltså. Goda gener eller friskhet är således endast ett
”tillsvidare-tillstånd”. Förändringarna som nu sker i Sverige och hela
västvärlden är fullständigt vidriga! De förändringar som startade
omkring 1991 de uttalade jag mig om då och sa att detta kommer att
föranleda ny fattigdom, nya fattigpensionärer och nya dramatiska
ekonomiska klyftor. Nu blir det långt mycket värre...
....att fortsättas.


Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och
19 års utbildning.

.

------------------------
Detta ärende över 100.000 läsningar. Läs mer du också!
Bokmärk!
Googla! "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

.

*** FEM PUNKTER FÖR RÖDGRÖNAS FRAMTID (#1)
Du kan läsa #1 här... http://groups.google.com/group/swnet.politik/msg/3a2499be38dd7117?hl=sv&
Del#2: http://groups.google.com/group/swnet.politik/msg/0d4da3b2c4b9de14?hl=sv&

.

Morgan Ohlson

oläst,
12 feb. 2011 03:38:482011-02-12
till
.

***   Bröderna, hjärntvätten, smygfascismen och medborgarrätten #13

Glöm inte att bokmärka och läsa mer!

.

** Jakten på... vaddå?

För några år sedan var det några personer, som liksom ville säga mig
någonting. De började berätta i menande ton, nästan med lite tix och
kanske någon ögonblinkning, som att de skulle berätta någonting som
var ett hemligt tips.
Då började de att berätta om en lokal hemlös. Personen var tydligen
missbrukare (det är ju inte jag) som brukade röra sig i det området
där vi var vi tillfället. De menade att den där missbrukaren ofta
råkade i bråk, han förde oväsen och var otrevlig, synbart hotfull.
Detta hände i området mellan ett bostadscentrum och ett naturområde
där många, både barn och äldre rörde sig. Missbrukaren hade tydligen
blivit ordentligt ansatt på olika sätt och därför också lämnat trakten
efter en tid. Poängen med det här var ju att de på något sätt ville
skicka ett budskap till mig, trots då att de inte alls kände mig
särskilt väl.
Naturligtvis känns det där väldigt otrevligt eftersom jag ju
aldrig råkat i bråk med människor på det viset. Inte har jag
missbrukat och alltså inte heller befunnit mig i drogernas töcken. Jag
kommer att undra vad för sorts förtal och anklagelser som anstiftarna
egentligen far med? Ur mitt perspektiv, så som jag indirekt kunnat
förstå på andra hur skvallret går, så är det fjärran från
verkligheten.

-----.
En påtaglig del av människor skulle sannolikt bryta ihop redan efter
den första delen av en sådana terrorattacker som jag utsatts för 100-
tals av.
-----.


__ Jakten på X
Åtskilliga personer har genom åren påstått att hela förföljelsen mot
mig skulle orsakas av att jag är farlig. Jag tror att påståendet om
farlighet är ett påhitt för att lura personer med lägre ordens-rang.
Påstådd "farlighet" har, liksom påståenden som om "paranoja", som de
också lögnaktigt spridit har en tydlig funktion som hot, rökridåer och
är, typ... attackerande hittepådiagnoser. Andra tror annorlunda. Låt
oss titta på detta lite i ett något förenklat exempel. I en punkt
omkring 2000/2001 inträffar terror mot mig som faktabaserat men
anonymiserat kan beskrivas ungefär så här.


__ Tänkt scenario /utveckling: Offret, vi kan kalla hen för X anklagas
alltså för att vara farlig.
Vid den här tidpunkten har X, bl.a på grund av organiserad utfrysning
sedan många år gått på pubar som ett sätt att få viss social kontakt.
Inklusive studentfester har det under åren hunnit bli ~400 pub /
festtillfällen då det funnits funktionärer, barmästare, vakter och
vaktchefer omkring. Under dessa 400 tillfällen så har X inte vid ett
enda tillfälle hamnat i bråk. Vid 1 tillfälle har X överfallits
bakifrån av en okänd person. X har alla typer av situationer
inräknade, aldrig någonsin, inte i något sammanhang skadat någon eller
ens försökt att göra det. (Detta stycket stämmer f.ö. helt med min
situation så som den såg ut ~2000 /2001)


__ Ordensmannen, med rätt att...döda?
Men, OrdensMannen OM, med någon sorts skydd av förenings och
ordensnätverket hävdar från annan plats ändå att X är farlig. (OM kan
vara 1 person eller kanske 2 eller några stycken). Om OM verkligen
anser detta eller använder anklagelsen "farlighet" som en förenklad
eller direkt lögnaktig kuliss för något annat, det vet vi inte.

Vi vet hittills (2000) att OM har legat bakom följande mot X...
# ...organiserad utfrysning och på så vis fråntagit X cirka ~150
vänner (dittills alla som X umgåtts med synligt).

Samt sannolikt även legat bakom följande då aktuellt, också riktat mot
X...
# ...omfattande organiserade trakasserier och förföljelser via 2 olika
föreningar.
# ...systematiskt hindrat X från att få jobb och jobba.
# ...vid tekniska fel på telefon har det framkommit att X olagligt
övervakas av utomstående personer som ger order till bl.a tjänstemän
om att terrorisera /provocera både över telefon men också vid senare,
fysiska möten.


__ Alla dessa vittnen
Vid denna tiden har ett flertal studenter, vänner till X vittnat om
att de har utsatts för grava och allvarliga hotelser om att dels
aldrig få jobb och dels aldrig få bilda familj i Sverige. De måste
bryta all kontakt med X och i vissa fall att de även ska terrorisera
X. De som ligger bakom hoten är vad som kan benämnas som
”ordensliknande grupper med hemvist på universitetens institutioner”.
Några av dessa studenter har t.o.m tagit X i försvar, men det har
endast resulterat i eskalerade hotelser. En person har med omedelbar
verkan, under grava hot tvingats lämna sin dåvarande partner.
Säkerligen ligger OM bakom detta som anstiftare.

Allt detta visste X då. I det läget som råder 2000 har X inte förstått
hur det går till exakt, men hen har ju insett omfattningen och att det
på något sätt är "blodigt allvar", men vet inte varifrån det kommer
eller hur hen ska kunna skydda sig mot det. X har självfallet börjat
bli påtagligt rädd och orolig över det som pågår. Det är mycket svårt
att hantera sådant som är osynligt.


__ OM startar jakten
Trots att det finns omfattande bevis från alla pubbesök, fester,
tidigare vänner mm. mm. om att X inte är farlig bestämmer sig OM för
att fortsätta jakten mot X. Efter djupsinnigt funderande kommer OM upp
med en omfattande, avancerad plan för terrorisera. OM har efter de
djupa funderingarna kommit på att X troligen blir upprörd när man
backar på hen med gröna bilar av märket VAZ... årsmodellen 98. Sådana
finns det typ 10 av i Sverige. För att bevisa X farlighet ska man
samtidigt som man backar på hen med den gröna bilen hålla ett
mobilsamtal igång så att farligheten ska kunna spelas in via
mobilsamtalet. För att extra stegra attacken mot X så tänker man
placera att spädbarn, en bebis i baksätet på bilen. OM inser att det
inte kommer att bli helt lätt.

Betraktelse: Den otroliga planen (förstås fingerad) kan lyckas. Men,
som den nyktre inser finns ett antal problem som är minst sagt
underliga men som OM tycks bortse ifrån. Följande problem kan förutses
(sanna men avser ej backning i verkligheten):
# Flera utomstående personer kommer att bli "påbackade" innan man
kommer åt X.
# Backningsövningarna kommer riskera skada förarna (som är oerfarna)
av den gröna bilen att också skadas såväl fysiskt som psykiskt.
# Trafiken omkring jakten kommer att påverkas dramatiskt negativt,
kanske med mera skador som följd.
# Ytterligare personer i X närhet kommer att dras in och påverkas
kraftigt negativt.
# I jakten kommer man bryta mängder av lagar och riskera andras hälsa.
# Naturligtvis är det en såväl idiotisk som grym idé att placera en
bebis i baksätet på den backande bilen.


__ Vilken nytta?
Slutligen... det troliga utfallet är att OM möjligen kan bevisa att X
blir arg. Troligen ingenting annat. Om nu X blir arg kommer OM ändå
inte att kunna bevisa om X visar en spelad ilska, en vardaglig
kontrollerad ilska eller en farlig okontrollerad, psykotisk ilska.
Inte ens om X slänger sig på marken och skriker hysteriskt, då han
backas på av den gröna bilen så kan OM veta om X är psykotisk eller
endast normalt, ordentligt förbannad. Människor har olika vanor och
reaktioner och vad som verkligen är okontrollerat kan man, kanske
tyvärr aldrig veta. Endast om X börjar attackera eller skada folk i
omgivningen kan man veta att X är farlig. Men, detta sista har X
aldrig gjort under (då) ~40 år. Ändå bestämmer sig OM för att
genomföra sin plan.


__ Sann och sann-o-likhet?
Bilden är, trots en viss ironi tämligen äkta och ganska bra faktiskt.
Så här komplicerat var det och trafiken illustrerar problematiken med
risker, andra skador etc. Fundera nu lite över varför OM vill
iscensätta detta?
Här kommer massor av folk att dras in, flera kommer säkerligen att
skadas och mängder av lagbrott att ske, ändå ska detta enligt OM
iscensättas. Sannolikheten att man lyckas bevisa farlighet är nära
noll av 100. Omständigheterna stämmer väl med verkligheten. Motivet
påstås alltså vara att X kanske, möjligen, enligt någon (vem?) skulle
kunna vara farlig och att OM, som ordensman måste "ta ansvar" för att
pröva detta. Så varför...?

# Är det ett spelat ansvar eller är OM verkligen helt seriös?
# För att vinna någon sorts ordens-poäng?
# Varför riskera andras hälsa, "trafikordning" och lagar samt dessutom
en bebis för att motbevisa det som i princip redan är bevisat, att X
är ofarlig?

Analyskommentar. För att besluta att genomföra detta kan det, som jag
ser det endast finnas 2 karaktäristiska skäl. Jag hittar enbart dessa
2: Tänkbar orsak 1) OM är sinnesförvirrad eller har påfallande lågt
IQ. Tänkbar orsak 2) Bakom påståendena om X "farlighet" döljer sig
egentligen andra motiv som inte får avslöjas enligt ordensregler.

Orsak nummer 1 är inte trolig. OM har gjort en ordenskarriär och må
vara såväl psykopat som fascist, men skadligt lågt IQ har han nog
inte. Den andra orsaken, nummer 2, att det finns andra dolda skäl
bakom är emellertid betydligt troligare. Den är mer logisk och mer
rimlig som förklaring än påståendet om "farlighet" är. Motivet bakom
OM's stolliga beslut måste rimligen baseras på något annat, antagligen
som ordenssällskapets elit anser betydelsefullt men som inte får
uttalas öppet.

----
Flera personer som har givit ett visst intryck av att kunna vara snabb-
klättrare i ordensnätverk (utåt förefallit stabila, utseende, friska
och unga i "urvals-jobb" (jag tror ordnar prioriterar detta, inte
jag)) och som har trakasserat på olika vis har inte nämnt någonting
om farlighet. Däremot har de på olika vis just framfört "negativa
gliringar" om att jag, lite förenklat är 1) självständig och 2)
filosofisk. Det vill säga påfallande lika som klassiska motiv till
förföljelser i fascistiska diktaturer. Detta är sannolikt ett motiv
som de inte skulle våga framföra öppet eftersom Sverige påstås ha
åsikts och yttrandefrihet samt att landet officiellt stödjer mänskliga
rättigheter som helt tillåter olika personlighet.

.
.

** Smärta

__ Smärta sammanställning:
Det psykiska lidandet, som vi numer också vet förekommer hos andra
arter i naturen och ingalunda är något lyxproblem handlar om:

Fysisk smärta, t.ex bli trampad på tån
+ smärta i själen
+ lidande i "rättviseloben"
+ dödsskräcken (inifrån uppleva hur livet krossas systematiskt)
+ ytterligare stigmatiseringar som syndabocksyndrom

Troligen är det så att plustecknen i stället ska vara "gånger-tecken",
åtminstone delvis och att ökningen när posterna läggs samman blir
mycket stor (inlägg ovan i tråden). Det finns indikationer på att
dessa förklaringar är illa omtyckta från de nätverk som organiserat
bedriver repression. De vill framställa detta som att de personer som
de "förföljer" är unikt dåliga medan sanningen är att nästan alla kan
knäckas med långtida, organiserad terror på tortyrnivå.


__ Tiden:
Offer som står för utstötning, social avrättning o.s.v kan befinna sig
på den yttersta tortyr-nivån så att denne har direkt upplevelse av
livet som krossas och dödsskräcken under många år i sträck. Den
upplever man då fullt ut vid varje repressionstillfälle och i
varierande grad däremellan. För min personliga del har jag haft den
typen av upplevelse vid ett flertal repressionstillfällen under cirka
10 år.

----
Här har vi ett bevis ytterligare: Ordens-männen vet ju naturligtvis
detta också. Man kan inte förneka likhet mellan social avrättnings-
skräck och soldaters krigstrauma. Likheterna är uppenbara. Man kan
inte förneka det naturliga i den här typen av psykisk skada. Så varför
accepterar då inte nätverken att repressions-offren reagerar kraftigt?
(Här är ett bevis) Skälet att man inte accepterar är för att...
- - - De sociala avrättningarna har inte med offrets aggressivitet
att göra (oftast). Orsaken är att det i en dominerande del av fallen
handlar om att krossa obekväma, kritiskt tänkande. Då vill anstiftarna
använda _ varje _ möjlig _ anklagelse _ mot offret även om dessa
egentligen avser helt naturliga reaktioner. Anstiftarna bortser ifrån
fakta eftersom lögnerna gynnar deras verkliga, bakom liggande
motiv. - - -
Detta förklarar också logiskt hur jag kunnat förföljas och anklagas
för bl.a aggressivitet under 35 år trots att jag aldrig vare sig
skadat någon eller har försökt göra det.
----


__ Ytterligare adderad smärta:
(komplement till "ultimata skräcken" ovan.)

_ # Syndabock: Den som pekas ut för utstötning är enkel att
skuldbelägga även avseende andras misstag, felageranden etc. som
offret inte har någonting med att göra. Listan av anklagelser mot
offret innehåller därför ofta rader av direkta lögner och
felaktigheter.

_ # Stigmatisering: Offret ställs i fokus för allting negativt mellan
himmel och jord och beskylls på så vis för att ha alla tänkbara och
otänkbara personliga svagheter men inte några styrkor.

_ # Ensamhet /isolering: Offret isoleras långt mer än de flesta kan
inse. För den utstötte kan det dröja månader eller halvår mellan
vettiga samtal (utöver 30sek med kassör i mataffär) med andra
människor. I t.ex Karlstad har jag förföljts även t.ex vid pub/
barbesök. Seriösa, vänskapliga samtal kan helt saknas under många år
trots vad som borde vara aktiv ålder...

_ # Mystik och "fotfäste": Genom den olagliga övervakningen kan
förföljarna arrangera mycket mystiska, omdömes-förvrängande
provokationer. Personer som inte känner offret kan påstå saker som de
inte ska kunna veta och liknande. De kan t.ex lotsas läsa tankar
relaterat t.ex annat telefonsamtal eller epost en stund innan o.s.v.
På det sättet kan man sätta det oförstående offret i extrem ångest och
verklighets-förvrängande utmaningar samtidigt som ju telefonsamtalet
kan avse känsliga, viktiga och svåra ärenden.

_ # Rättslöshet: Att offret stöts ut är en sak, men att det i vissa
fall sker även med organiserade lagbrott och där offret då hindras
eller t.o.m terroriseras vid polisanmälan etc. är ytterligare en skada
som tillfogas och rädsla inför insikten om ett helt igenom lögnaktigt
samhälle.

_ # PartnerRepression (mer näst-nästa stycke): Bland relationer sedan
början av 90-talet har samtliga mina partners definitivt ägnat sig åt
skolad /vägledd partner-repression. Repressionen sker med utstuderad,
ibland avancerad teknik som de har lärt sig av utomstående. Den mest
avancerade terrorn är så avancerad att jag själv inte ens skulle kunna
tänka ut den ens om jag försökte flera dagar.


.-----
Detta kan jag inte bevisa, men... sannolikt är det så att flertalet
som deltar i grupp-terror deltar i ett "grupptänkande" (jfr. Platons
grotta) och helt bortser ifrån, t.o.m förnekar att även de själva går
att knäcka ( >~95%). Troligtvis skapar de en myt om det ynkliga offret
och den macho tortyrledaren. Det oberörbara gänget av modiga mobbare.
Sanningen är emellertid att en viss andel människor bryter ihop totalt
redan av en enda av de händelser eller terror-omgångar som jag fått
utstå 100-tals av.
.-----


__ Ondskans Spegel - KärleksParadoxen
Särskilt djävulsk är PartenerRepressionen. Den sker utstuderat av en
person som dels känner offret men också har extra förtroende och
tillit från offret. Alltså från eller av offret. Då uppstår den
otroligt djävulska KärleksParadoxen.
_ KärleksParadoxen avser även vänskap. Den fungerar så att en partner,
vän eller släkting till offret också får extra respekt, tilltro och
förtroende av offret. Ja, man litar ju extra på vänner, eller hur? När
vännen då utstuderat attackerar offret med manipulationer då träffas
offret med samma onda kraft som denne har givit vännen positivt innan.
Offrets givna kärlek reflekteras liksom i en ondskans spegel tillbaks.
Desto större förtroende offret har för sin vän, desto hårdare drabbar
vännens attack mot offret. Nu vet vi från flera områden att elakheter
eller felaktigheter upplevs omkring 8 - 20 gånger starkare än positiv
psykologi.
Det betyder att den kärlek offret ger får hen tillbaks mot sig som
ond kraft men då med 8 - 20 gånger större effekt. En otäck konsekvens
av detta är att älskande, mogna människor med empatisk (frisk) förmåga
drabbas enormt mycket hårdare än t.ex falsk-spelare (psykopater) gör.
På så sätt terroriseras goda, sunda och t.ex romantiska människor
långt mycket värre än manipulatörer. En riktig psykopat t.ex skadas
troligtvis knappast alls av detta utan skakar av sig händelsen och
promenerar därifrån oskadd. Psykopaten litar ju inte på folk, ger
ingen eller mycket begränsad äkta känsla till partnern och drabbas
därför nästan inte alls av den ”ondskans spegel”. Detta är bara ett
exempel av många som finns på hur den extremt utstuderade
våldsideologin gynnar psykopater, ondsinta manipulatörer, maktspelare
och särskilt straffar godhjärtade på ett sätt som nästan inte alls
förekommer i t.ex naturen.

En annan effekt av detta är att offret troligen lär sig att kärlek,
vänskap etc. det lönar sig inte. Given kärlek används i stället för
att skada offret själv. Förtroenden kvävs och psykopati uppmuntras.
Detta är, kan man påstå en sorts snabbkurs i att hata människor och
aldrig älska dem och att den enda kraften som fungerar är hämnd och
våld. Det är förstås fel, men det krävs mycket medvetenhet för att
inse att PartnerTerror är utstuderad och planerad ondska som inte ska
blandas samman med äkta vänskap och kärleks-bråk.


__ Misshandel och självförsvar
Sanningen är att stora delar av repression mot offren för sociala
avrättningar är att betrakta som misshandel. Inte minst förstås den
som då sker med pulsgenerator (våg-vibration). Enligt Svensk lag har
man rätt till självförsvar mot anfall, attacker etc. som avser fysiskt
våld etc. OBS! Det betyder att offren faktiskt har lagstadgad rätt att
försvara sig med fysiska medel. Detta är något som helt bortses ifrån
och man lotsas att offren blivit "galna" o.s.v även då så inte alls är
fallet.
Det som sker runtomkring offren i den här typen av långtgående
organiserad repression är mycket aggressivt, men planlagt så att det
inte ska kunna iakttas utåt och endast svårligen bevisas. Detta föder
ett klimat där organiserad repression, terror och även juridiska
övergrepp blandas i en satans röra som ingen förnuftig människa kan ha
tilltro till och med råge passerar vad som kan kallas rättsstat. Förr
eller senare, med dessa otroliga provokationer, repression och
olagliga övervakning upp till tortyrnivå så kommer man åt en person.
Som sagts, alla kan någon gång knäckas med tortyr. Det är alltid
enbart en fråga om tid och terrornivå.


.----
Filosofi: För varje fakta, bevis och ny läsare av denna 100%
sanningsenliga inläggs-tråd, så blir det alltså allt mer officiellt.
Ja, att Sverige är en fasciststat, utan rättstrygghet och utan
demokrati.
.----


Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och
19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn # fråntagits 2 olika jobb

# nytt 4 fall av anstiftad misshandel # trolöshet av fackförening #
förhindrats från arbete ~18 år # utsatts flera grova sekretessbrott


# kriminell utpressning av Arbetsförmedling # terroriserats med

pulsgeneratorer >3 år, pågående. # hotats anta falsk asperger-


diagnos # skriftligt förtalats av Karlstads kommun. # tot ca 300
lagbrott och # 2500+ terrortillfällen.

.

Se länkar i angränsande inlägg

.

Morgan Ohlson

oläst,
17 feb. 2011 12:06:252011-02-17
till
.

** EXTRA #13+
** Nyfascistiska Sveriges moment 22

Nytt idag 20110217
Bakom förföljelse av det slaget som jag utsätts för ligger någonting
mycket otäckt, alltså sammantaget värre än den ultimata skräcken
(ovan) för den enskilde och för staten. Det handlar om makt-
opportunisterna som manipulerar allt! Personer, värderingar, moral, de
manipulerar allt! allt! allt! Deras ideal är att vinna makt, sin egen
trygghet. Sunda ideal kan hindra dem från det... och då väljer de att
avstå egna värderingar. De jag känner till passar väl in på detta. De
är en sorts politiska horor. Sannolikt hindras många Svenskar idag
från karriär p.g.a att de har konstruktiva värderingar. En naturlig
gorilla-grupp accepterar aldrig en ledare som är maktopportunist. Men,
här i vår tid kan psykopater, dolt i mörka källare göra karriär som
härskare utan kläder, baserat på viss intelligens och manipulation...

En sådan galenskap som jag sett är att de, ibland hittar på
"spelregler" som mot mig i detta ärendet. Typisk "Kalleboll", för er
som känner till Kalle & Hobbe (Calvin & Hobbes). När jag klarar mig
rimligt, vilket de inte hade tänkt då blir ordens-psykopaten aggressiv
själv. Då tar de tillbaks de regler de själva har satt och bildligt
t.ex "slår ut alla spelpjäserna" genom att tok-bryta mot lagar igen.
Om offret får "tokspel", då har hen åtminstone en förklaring bl.a i
den ultimata skräckupplevelsen. Men, att "de starka och stolta",
mobbande ordens-fascisterna spårar ur, det är den skrämmande sidan av
saken. Just detta har nu inträffat... Nu upptäckte anstiftarna att
jag höll på att klara mig rimligt så nu har de härskargalna
fascisterna fått tokspel fullständigt igen. Detta har hänt:

1) Som ni vet kräver soc. att man ska sälja allt av värde för att få
UnderHållsStöd [UHS].

2) Jag har en bil, den är skriven på mig och jag förfogar alltså fritt
över den.

3) Bilen är emellertid 100% belånad och utgör pant för lånet (Detta
har soc fått kompletta papper på). Det innebär på samma sätt som för
belånade hus eller varor under avbetalning att de ägs av banken,
butiken eller av långivaren. Att sälja och ta pengarna är ett
kontraktsbrott (alltså olagligt).

4) Soc enhetschef tvingar mig ändå att sälja bilen trots att de vet
att pengarna inte är mina.

5) Vid samtal med soc. idag 0217 (telefonövervakningens fascister styr
förstås) så påstår soc. att jag ska sälja bilen och ta pengarna själv.
Soc. uppmanar alltså mig officiellt att begå en kriminell handling.
(ville dubbelkolla bara) När jag i klartext säger dem, citat: " - Ni
uppmanar alltså mig officiellt att begå en kriminell handling!?" Då
svarar de "Ja!".


__ Telefon-fascisterna också mot Transportstyrelsen
Men, inte nog med detta. Härom dagen så ringde jag till
Transportstyrelsen om Reg.bevis del2 som krävs för bilförsäljning. Jag
är ju bostadslös som en del minns och jag har ingen skrivningsadress.
Att skriva mig på en adress där jag faktiskt inte bor, det är jag inte
skyldig till såvitt jag vet.
I samtalet med Transportstyrelsens kundtjänst kunde man höra hur
handläggaren, när hon förstod situationen liksom, vänligt började
antyda att hon kanske kunde lösa problemet manuellt. Då får
beställaren legitimera sig på uthämtningsstället. Då kunde jag
tydligt, som "överhörning" (tekn. term) på telefonlinjen höra en röst
(telefonövervakningen) som sa: " - ...Nej! ...Nej! ...Nej!". Därpå bad
handläggaren att få kolla en sak. Det blev tyst i luren länge, typ 3-5
minuter. Sedan kom handläggaren tillbaks och man kunde höra att
handläggaren nu lät uppjagad, skrämd och med kraftig andhämtning, stel
röst och spänd. Nu fanns det inga möjligheter alls. Hemlösa kan inte
sälja bilar, man måste ha en skrivningsadress även om man inte har
något hem, PUNKT!
… detta måste förstås vara ett direkt lagbrott. Lagen kan inte vara så
absurt formulerad.


__ FascistDiktaturens kreatur - närmare än du tror...
# Soc. kräver alltså (order av olaglig telefonövervakning) att jag ska
sälja bilen, som jag disponerar, men inte äger och ändå ta pengarna
vilket är ett lagbrott .
# Samtidigt hindrar de mig från att sälja bilen (eller att skriva över
den på annan) genom att (olagligt!?) hindra mig få Reg.bevis d2 som
krävs.

Genom 2 olagliga beslut /ageranden, framtvingat av den nya diktaturens
telefon-politruker så blockerar de att jag ska få något UHS (soc-
stöd). Budskapet är entydigt:
" - Så länge du (morgan) debatterar eller "talar om" Sveriges verkliga
maktordning, t.ex ordens-nätverkens stegrade hot och våldsbaserade,
fascistiska maktövertagande så kommer ordensnätverket, att genom
maktmissbruk (indirekt hot) att hindra att du får så mycket som en
krona stöd. Vi har krossat ditt liv med över 300 lagbrott i 35 år och
vi avser se till att du förblir bostadslös, krossad med så många
lagbrott som krävs."
Om jag nu t.ex överklagar detta, vilket jag ju i princip är tvungen
till eftersom deras skäl är att tysta man yttrandefrihet. Då kommer de
mycket troligt att börja den klassiska beskyllning att jag är en
rättshaverist. Som vanligt framtvingat av deras hot, maktmissbruk etc.

.-----
Notera också att jag av oförklarad anledning är avstängd från
filuppladdning på alla forum där jag är registrerad. Notera att
Sveriges nyfascistiska etablissemang entydigt stödjer demokrati i
Egypten. Men, de stödjer inte WikiLeaks-demokrati som berör Sverige
och de kringskär rättstrygghet här allt mer dramatiskt.
.----

Bokmärk och forsätt läsa denna tråd. Det sista ordet om Sveriges nya,
våldsbaserade fascism är inte sagt här än.

.

.-----
Vad är skillnaden mellan "hemlös obekväm" och "politisk fånge"? Ja,
vad är skillnaden? Sverige har inte politiska fångar -
...Sverige har i stället >10.000 äkta hemlösa* varav ~50% först
fråntagits bostad, sedan blivit missbrukare ... och jävligt kallt på
vintern. Kallt som i Gulag.

Sverige använder inte tortyr -
...Sverige har i stället 20.000 tvångsomhändertagna barn varav 80%
saknar skälig grund och eller riktiga utredningsunderlag. Föräldrarna
lider. Rader av undersökningar om att barnen /ungdomarna utsätts för
repressivt våld, barnen lider. Mår föräldrar och barn som skiljs åt
som repression mindre illa här än i NordKorea?

Sverige hyllar Egypten, Barrain, Tunisien m.fl. samtidigt som
fascismens diktatur stegras enormt, här i Sverige... men Svenskarna
lallar vidare och tror "vi är bäst".

*not: off.stat. 2005 >18.000 hemlösa
.-----

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och
19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn # fråntagits 2 olika jobb

# nytt 5 fall av anstiftad misshandel # trolöshet av fackförening #
förhindrats från arbete ~18 år # utsatts flera grova sekretessbrott


# kriminell utpressning av Arbetsförmedling # terroriserats med

pulsgeneratorer >3 år, pågående. # hotats anta falsk asperger-


diagnos # skriftligt förtalats av Karlstads kommun. # tot ca 300
lagbrott och # 2500+ terrortillfällen.

.

Morgan Ohlson

oläst,
20 feb. 2011 03:54:192011-02-20
till

.

Glöm inte att bokmärka och läsa mer!

.


*** Bröderna, hjärntvätten, smygfascismen och medborgarrätten #14

.

** Rapport från fångläger Karlstad

Här sitter jag idag i Karlstad och vet merparten om den 35 år långa
repression och delvis tortyr, stora delar olaglig genom misshandel och
maktmissbruk som jag hittills varit utsatt för. Det finns några
viktiga samband som är oklara.
I nuläget skulle jag förstås behöva vuxna samtal med någon om livet
och en del praktiska saker. Inget skitsnack alltså. Men, inte ens
släkt kan jag tala med eftersom de är indragna i att utöva det satans
ordens-nätverks-våldet. De kan och får inte prata som vuxna med mig
eftersom de är bundna att pennalisera med hot och våldsmetoder som del
i hjärntvätten som ska tvinga till glömska. Situationen jag befinner
mig i kunde vara i Gulag eller i Guantanamolägret, men ligger strax
nordost om Karlstads centrum. Deras agerande är åtföljt av
tystnadskrav. Ingenting får sägas. Inget får synas och inget får komma
ut. De tiger som att det inte finns.
Jag skulle kanske kunna beslagta en pulsgenerator. Foton kan jag
inte lägga på webben eftersom jag är avstängd från fil-uppladdning på
alla forum. Konsekvensen: Uppsatta personer skulle säga: " - Leksak!"
De skulle beslagta den och sedan byta ståndpunkt och säga:
" - Vilken vaddå? Tror du på sådana fortfarande!?" Därmed skulle
saken vara utagerad. (läs: tystad)
Pulsgeneratorerna är nu en del av en ny teknikutveckling för
folkkontroll. Mikrovågstekniken är flexibel och lämpar sig för
högupplöst övervakning samt som terrorvapen. Här i denna delen av
Karlstad där jag vistas, här existerar inte mänskliga rättigheter
eller rättsstat.

.

** Ovisshetens ondska

Funderade innan jag skulle somna. Många som väntar på domar brukar
omtala ovissheten som ett straff, ett stadium av limbo som i sig
självt kan utgöra värre straff än straffet självt. Om det läge som jag
nu befinner mig har jag hört två tydliga saker och en mindre tydlig:

1) Nu ska jag få jobba, och det låter ju bra.

2) (det otydliga budskapet). Trots att jag arbetat som tekniker, har
en officersutbildning och en ek. mag. så ska jag börja om på liknande
nivå som en "avhoppad 8'e-klassare" eftersom jag enligt ordens-
nätverken är så dålig. De har brutit mot 100-tals lagar och jag inte
mot någon. De är bra och jag är ”undermålig”.

3) I den situationen som jag befinner mig så ska anstiftarna, ordens-
nätverket förstöra mitt liv liksom tidigare.

Både 1'an och 3'an har tydligt utsagts. Samma problem som alltid med
dessa nätverk. Kan jag lita på de personerna? Tidigare så har jag inte
fått arbeta under, hittills ~18 år, så hur dessa punkterna 1, 2 och 3
ska kunna gå ihop? Att få jobba låter väl okej. ...men om man ska få
det förstört, ja då har man ju inget jobb under vettiga
omständigheter. Jobba häcken av sig för att först få ett jobb (när /
var /hur?) för att sedan få mera terror?


__ Privat epost, men vad i....
Strax efter funderingarna omkring ovisshet och motsägelsefulla
direktiv... så kom jag att tänka på en äkta, nästan helt privat epost
som kom häromdagen. "Kors i taket", jag brukar ju enbart få ren spam,
hot från soc. eller förenings-massutskick. Den var inte elak och det
är unikt på flera år tror jag.

Sedan upptäckte jag att jag inte kan svara på den eposten utan att
ljuga. Jo, så här... Enligt den nätverksbaserade diktaturen får jag
inte berätta om vad jag varit med om. Alltså kan jag i princip inte
heller berätta att jag p.g.a omfattande lagbrott nu haft en total
inkomst om knappt sju tusen kronor sedan 2006 (drygt 4 år). Den
inkomsten avser sep. - okt, nu 2010. Nov, dec, jan har jag inte
lyckats få någonting alls. Eposten innehöll en fråga. Ska jag svara
ärligt om repression som hindrar aktiviteter eller ska jag dölja och
starta mitt liv som hjärntvättad lögnare... ?

Senare på natten vaknade jag till, inte av tajmer utan av väckande
pulsgenerator-vibration. Då brukar det vara väldigt svårt somna om.
Huvudet snurrar, men inte av tankar utan effekter av vibrationerna.
Plötsligt fick jag en intressant "bild" i huvudet. Troligen av någon
dröm jag haft. Den handlar förstås om det dödläget som uppstått då
anstiftarna egentligen avser svälta ut mig för att jag ska bli lättare
(möjlig?) att hjärntvätta. Bilden eller kanske snarare metaforen, den
beskrev ganska tydligt "levande död", liksom på ett semantiskt sätt.
Detta blir lite flummigt eftersom det är en metafor ur en dröm...


__ Jag vaknade i dödsriket
Först lovades jag ett gott liv, med ett fåtal undantag. Jippeee! När
undantagen sedan kunde ses så fråntogs jag allting som krävs för att
ha ett liv utom just kroppen. Det blev ingenting kvar, bara en
levande, död kropp. Ingen frihet, inga rättigheter, inga tankar, inga
minnen, inga åsikter, ingen rörelsefrihet, inga känslor... ingenting
utom en tom kropp. Därpå kunde man se hur detta var en sorts vision av
ett lögnaktigt och ohederligt dödsrike. På vilken sida om Styx det
utspelades, det går inte att säga. Kroppen och jag fanns, men utan att
egentligen vara jag. Detta dödsrike för levande men avstängda kroppar
byggdes alltså först på en vacker bild av ett skönt liv. Varje insikt
därefter var suddig, diffus och trög eftersom detta dödsrike upplevdes
inifrån min egen, avstängda kropp.

Sedan när jag varit vaken en stund insåg jag förstås att mardröms-
visionen var sann. Det är så det är. När jag dömdes till utstötning,
redan då i tonåren så skulle domen komma att innebära en långt
grymmare ondska än någon runtomkring insåg. När man fråntas allting så
blir man endera en zombie, fast utan magi och trams och helt baserat
på avancerad manipulation och psykologiska effekter. Denna nätverks-
anstiftarnas avdödning mot en obekväm är otroligt grym. Den är så grym
att man kan anklaga dessa för feghet och ytterligare grymhet i det att
de degraderar en människa till djur, sedan förnedrar offret
systematiskt på ett sätt som man inte ens gör mot djur. I slutändan
kan man alltså säga att deras feghet består i att de inte vågar skjuta
eller direkt avliva offret från början eftersom de själva är för fega
för att hantera konsekvenserna av det... som i princip är samma sak.

Alla människor har väl varit med om ovisshet? Betänk att ovissheten
här beror på att jag står under kontroll, en sorts permanentade
övergrepp. Jag är delvis (okänt) rättslös. Jag har ingen
yttrandefrihet. Jobb som jag kan få pga övervakningen är okänt, men
troligen mer begränsat än mördare som kommer ut ur fängelse, men
ovisst. Var får jag bo? Också ovisst. Kommer jag alls, i praktiken att
få ha ett liv så som man normalt avser med "liv"? Även det är oklart.
Jag är som vanligt frisk, nykter och skötsam... men ovissheten är just
nu ett stort problem och det skulle vara betydligt mer "ordnat" att
sitta i fängelse... trots att jag alltså inte begått något som helst
brott.

.

** Nazipsykiatri på marsh #2

__ Svenskar, kokade som grodor (lite blandat)
Då var det få eller knappast någon som trodde på det. Alltså
konsekvenser av tidiga 90-talets samhällsförändring. Idag vet nästan
alla att det har blivit kraftiga klyftor, fattigpensionärer och
ensamstående föräldrar som aldrig kan ge sina barn något annat än mat
och begagnade kläder. Idag säger jag att "fascismen är här!" Inte
något förstadium eller antydan till... nej, NU ÄR FASCIMEN HÄR! Inom
sådär 10 år kommer endast skalet av demokrati att vara kvar om det
fortsätter i samma takt. Det blir en kuliss, en valdag med tomt
innehåll. I grova drag ungefär som i Iran eller Ukraina.
Förhoppningsvis slipper vi åtminstone avancerade valfusk. . Observera
att merparten av fascismen inte kommer via riksdagen, utan genom andra
kanaler som forskning, språk-revisionism, psykiatri, medicin och genom
ordensnätverkens befästande av tjänstemännens anarko-fascistiska
autokrati ...men det kommer att ta sådär 10-20 år förrän du och
flertalet undersåtar (nya spelreglerna) börjar inse vad dagens nya
regler faktiskt leder till i praktiken, i verkligheten. ...och när
folk inser det, då är det också i praktiken för sent eftersom de få
som själva tjänar, t.ex makt på en reform sällan ger den ifrån sig när
den väl har stabiliserats. Tumskruvarna har monterats, men ännu inte
vridits åt. Om du inser det redan idag, bra! Aktivera dig nu!


__ Ny-fascist-list... v.1102A

# DSM skrivs om så att yttre omständigheter, repression, terror m.m
helt undantas som bakgrund /motivbild i diagnoser. Nazipsykiatrin
skrivs in i diagnoserna. (pågående)
# Sportens elitism, samt ”opium” har, spridit sig från P4 till P3 och
nu in i P1 och expanderar överallt.
# Barn klassificeras i 1000-tal med minimala eller obefintliga
hittepådiagnoser. Bl.a som skydd mot repression (rasklassificering,
utvidgning pågår) och en ny form av osynliga ”jude-stjärnor”.

# Man kan säga att "vara illa omtyckt" blivit en diagnostiserbar
sjukdom gnm. nya diagnoser (pågående)
# Möjlighet att klassificera alla obekväma som sjuka. (nästan klart)
# Ny våg av propaganda för spel, dobbel och lotterier som mer ”opium
för folket”, genomfört.

# Nära 10.000 Svenskar är sedan tidigare hemlösa (inlåsnings-form),
trots mänskliga rättigheter som accepterats av Sverige. (genomfört och
ökande)
# Genom de nya diagnoserna kan man helt bortse från larm, vittnesmål
etc från diagnos-stämplade personer.
# 2/3-samhället. En arbetarelit ska stödja etablissemanget, för pengar
(löne-avdrag) och befordran. (under utveckling)
# (Nyligen tvångsomhändertogs och hämtades en 11-åring i Torsby med
polis (Ref. SR P1, Kaliber).)

# Rättstrygghet så som grundlagen avser existerar inte i praktiken.
(genomfört, under utökning)
# Jämlikhet avskaffas. System där sanningshalt i vittnesmål,
anklagelser etc. avgörs av ordens-rang /personstatus. (under
uppbyggnad).
# Människovärde efter produktionsförmåga. Successivt stegrande sedan
~90.

# Genom att helt sluta tillämpa lagarna angående förtal respektive
ärekränkning så kan terror lättare dras i rökridåer. (genomfört)
# Arbetslösa /fattiga flyttas snabbare till socialkontoren (från F-
kassa och A-kassa) och sänks till existensminimum och får jobbigt att
sälja bil, bostad mm. Fattiga blir tystare om de svälts ut helt.
(under utveckling)
# Personer, särskilt obekväma är fantastiskt mycket lättare att
övervaka totalt när de saknar egen bil. (utökning pågår)

# Alla etablissemangs-partierna blir ordensstyrda med endast en del
kosmetiska yttre skillnader (återstår endast V sommar 2011?).
# Alla avancerade demokratiska krav tas bort ur partiprogram
(genomfört!?)
# Konkreta partikrav som kan relateras mänskliga rättigheter och
grundlagen tas bort utom förstås försämringar avseende EU.
(genomfört?)

# Advokatsamfundet inlemmat i ordensnätverken och lyder, delvis med
dolda hot under ordensregler, inte Svensk lag (genomfört!). Observera
hur vissa sanningsenliga advokater behandlas illa, förtalas etc.
# Polis, som f.g. Du kan aldrig veta om polis för stunden arbetar för
lagen, staten eller för lokala ordensnätverk.
# ”Snällism” framställs som det ondaste av det onda. Rättvisa
framställs som ”snällism” (pågående).

# Samtliga media, särskilt grävande journalister står under "ordens-
kontroll" för att inte råka avslöja av ordens-nätverken planerad
repression, åtgärder och förändringar. (Lyssna ett par timmar på
Sveriges Radio så vet du att anmodad ordensman som partiledare för S
är 1) Nuder, 2) Damberg. Vilka som förordas av SAP-regionalt
behandlas mkt. styvmoderligt)
# Handläggare på arbetsförmedling stänger av och kastar ut folk helt
utan vettig /öppen motivation och utan bevis. Ny repression från
~2008. Statistik borttagen (?). Rättstrygghet noll. (genomfört)
# Läkare på F-kassa ställs över andra läkare. På så sätt sätts lagar /
regler ur spel. Infört sedan ~90-talet.

# Genom att journalister väljer strategiska frågor inför val kan
valresultaten styras så som skedde 2010. (2010 uteslöts ~alla sociala
frågor)
# Nypopulistisk, dumlojal ”nationalistisk folklighet” i dans, musik
och ”Åsa-Nisse-film”. Se t.ex konflikten Ranelid vs. Sv.Akademien.
Pågående, expanderande.
# Företag (trots slutenhet och icke-demokrati) ställs över personer i
lag och informellt, även ibland som betygsättare, domare, övervakare
och med polisiär funktion.

# Obekväma straffas med tvångsomhändertagande av barn (gammal trad.)
# Demokratisk ideologi förnekas öppet och påstås inte ens existera.
(klart)
# Fascism förnekas och högfascistoida lösningar kallas för ”goda
undantag”.

# Breda folkbildningsideal ersatta av ordensnätverkens utvecklings-
indoktrinering.
# Omfattande propaganda för hävdande av ”gläd dig åt din lott" (...och
lyd din ledare). (pågått ~15 år)
# Skolan återbildas från kompetens till kunskaps-rabblande. (Björklund
kämpar frenetiskt)

# Personlig ambition rekommenderas endast för hög-rang-personer.
# Mobbningsmedia, trend: Tv4-Idol, Robinson, Riket m.fl.
# Omfattande och utökad tystnad påbjuden mot såväl arbetstagare,
skyddsombud, ombudsmän m.fl. även på områden då yttrandefrihet är
särskilt lagstiftad.

# Företag ”mutas” för att konstruera påhittade jobb och på så vis
gömma undan arbetslösa (nuv. steg 3). Pengarna går till privata fickor
lojala med regeringen. (Med RödGröna-lösningar återgår pengar till
statskassa)
# Avskaffande av folkförsvar och införandet av elitarmé.
# Lagbrott satta i system för att terrorisera undersåtar utpekade för
utstötning /repression.

# Medborgare med rättigheter ombildas till undersåtar med främst
skyldigheter. (pågående)
# Naturfilm för TV koncentreras allt mer på ”naturens utstötningar och
ondska” som legitimerande av fascistiska ideal.
# Begreppet fattigdom omvandlas från relativt till absolut. För att
vara fattig Svenskt ska du numer svälta.

# FRA-lagen
# IPRED m.fl liknande
# Demokratiraserande delar i antiterroristlagarna (som ordensnätverken
bryter mot utan straff...)

# Sentida fysisk "bepansring" av myndigheters entréer och receptioner.
# Yttrandefriheten står under hot från EU och utredare Göran Lambertz.
Även yttrandefrihet (och jämlikhet) på nätet hotas av detta.
# Systematiska angrepp mot orden "fakta" och "sanning" som ersätts med
personstatus (klassisk fascism, pågått ~15 år).

# Ordensnätverken agerar (från höger) mot kommunism för att tysta
eller lättare kontrollera autonoma vänster-nätverk och erövra makt-
monopol.
# Indoktrinering av journalister föranleder allt mer s.k.
drevjournalistik.
# Företag kastar ut långtidsarbetslösa från JUG, fas-3,
repressionsliknande... http://rogerjonssons.blogspot.com/2011/02/langtidsarbetslos-i-fas-3-har-blivit.html

Denna listan är sådant som jag lyckats påminna mig på endast några
dagar. Flera av punkterna är tunga och att detta ej handlar om listade
petitesser. Men visst måste väl någonting förbättrat demokratin också
de senaste 15 åren? Nej, inte vad jag vet...

De Nya Moderaterna, med den typiska framtoningen som fantastiskt
nyskapande omskrivs i litteratur som "typiskt för fascistpartier". De
Nya Moderaterna för inte fram direkt, öppen fascistisk politik. Men,
samtidigt sker en tydlig öppning och indirekt stimulans inom tre
synnerligen allvarliga områden och som regeringen är ansvariga för:
# nationalism, inom flera områden (ex. språkbruk, idrottsstöd,
lojalitetskrav (tystnad) mm.)
# autokrati med tydliga anarkistisk-fascistiska inslag (A-kassa, F-
kassa, Socialkontor, polis, försvar m.fl.)
# överton av kollektivistisk diktatur och krav om lojalitet under hot,
bl.a via AF (typ, "säg ja" eller bli utstött...).

Jag anklagar därför De Nya Moderaterna (not*) för att medvetet, i
lönndom och med dolda strategier lura på Svenskarna en nazistisk
agenda.

.-----
not* Tydlig skillnad mot Karl Bildts gamla Moderaterna som var mer
trad. konservativa.
.-----

Den avgörande politiska kampen står just nu mellan fascister och
demokrater. Vad är du? Värst, i särklass mest hotande är De Nya
Moderaterna. Nazism är inte alls nytt. Tvärt om anses påståenden om
politiska nyheter vara typiskt för partier /ledare med fascistiska
ambitioner. Vid analys framstår de som långt mer farliga än
SverigeDemokraterna. Denna striden sker inte enbart mellan partier
utan är först och främst en STRID INOM PARTIER! Samtliga partier är
späckade av fascister. Till höger trad. fascister och till vänster
socialfascister som agerar med omfattande manipulativt stöd från
ordens-nätverks-klaner. De gömmer sig under lögner i partierna på
samma sätt som "valstugerasisterna" gjort. Tyvärr tycks den halvt
dolda nyfascismen i Sverige vara på skrämmande frammarsch (listan
ovan). Extremt viktigt, helt avgörande för Sveriges demokratiska
framtid är det pågående valet av dels politisk inriktning och dels
partiledare i SAP. Demokrati och rättsstat är inte bara under attack,
viktig mark är redan förlorad. Välj demokrati, välj äkta demokrater!
De avgörande skillnaderna kan tyvärr se ut som detaljer och kandidater
måste därför analyseras just ur demokratiskt-fascistiskt perspektiv.

Det generella påbudet idag, och det syns tydligt i listan är att du,
för att få delta bl.a på arbetsmarknaden idag så måste du vara
indoktrinerad till din egen nivå. Du ska veta, förstå det som du
behöver och du måste också ha rätt värdegrund för din profession. Du
får vara mer mogen och förstående än så, men gud nåde dig om du
avslöjar det. Då måste du hålla käft, spela "lagom" och möjligen då
och då försöka "spela en boll" så att du kanske kan hamna i kön för
befordran. Men, hela bakgrunden till detta handlar om etablissemangets
paranoja. Så ska de ekonomiska krigsmaskinerna rulla, och soldaterna
ska vara billiga och utbytbara låglöne-arbetare för att besvara
konkurrensen från Kina.

Poängen med den formen av repression, hjärntvätt mm. som ingår i den
nya rasavelsmodellen efter 1975 är att... _ # den är ytterligt svår
att förstå för outbildade /indoktrinerade (steriliseringar kunde lätt
förstås och bevisas) _ # därför är den än mycket svårare /
komplicerad att vittna om (och lättare att hålla dold) _ # varje del
sker i små steg, på olika platser /myndigheter etc. på så vis saknas
alla former av dokumentation som påvisar helheten.
(tvångssteriliseringar skulle journalföras, även om så ofta inte
skedde) _ # ingen forskning kan (åtminstone inte enkelt) dokumentera
omfattningen av sociala avrättningar vare sig idag eller i morgon.
(steriliseringarna har varit enkla att dokumentera /sammanställa) _
# inga enskilda personer kan hållas ansvariga (steriliseringarna
genomfördes av namngivna läkare)
-------.


Se länkar i angränsande inlägg.

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och
19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn # fråntagits 2 olika jobb

# nytt, 4 fall av anstiftad misshandel # trolöshet av fackförening #
förhindrats från arbete ~18 år # utsatts flera grova sekretessbrott


# kriminell utpressning av Arbetsförmedling # terroriserats med

pulsgeneratorer >3 år, pågående. # hotats anta falsk asperger-


diagnos # skriftligt förtalats av Karlstads kommun. # tot ca 300

lagbrott och # +2500 terrortillfällen.

.

Morgan Ohlson

oläst,
23 feb. 2011 04:57:452011-02-23
till
.


20110222 feb22
.

*** EXTRA #14+
** Soc anstiftan till brott – Klankrig, alla i nätverket mot en

.----
Jag är skötsam, laglydig, utan missbruk, fullt psykiskt frisk och
demokrat. Jag har alltid förespråkat hård, rationell rättvisa på
demokratisk grund och kräver inte att bli "ompysslad". Detta handlar
om ett 35 år lång mobbning som övergått i terror och över 300 lagbrott
mot mig som led i repressionen. Mig satsar nu nätverk enorm
ansträngning för att tysta och förstöra livet för. Låter det
obegripligt? Ja, det är nästan obegripligt! För att göra detta bryter
de systematiskt mot Svenska lagar. Är detta starten på en ny, osynlig
kommité-diktatur?
.----


__ Styra undersåtar med våld
I inlägg 20110217 (Extra #13+, ovan) nämnde jag hur Soc. krävde att
jag skulle sälja bilen och ta pengarna själv. Detta trots att bilen
är pantsatt och att det vore brottsligt, vilket soc fått alla papper
på. Strax innan hade Transportstyrelsen i telefon (med olaglig
tel.övervakning på tråden) påstått att man som hemlös inte kan erhålla
något Reg-bevis Del2.

Någon dag efter kom en epost från Trsp-styrelsen som meddelade att om
jag sänder dem adress så skulle de skicka ett RegBevis D2. Men, nu är
ju jag typen som accepterar att styras med olagliga direktiv av ett
socialkontor som i sin tur kontrolleras av diktatoriska ordensnätverk
via olaglig telefonövervakning. Inte för att bråka, utan för att jag
vill se ett lagligt alternativ från Soc. Det är inte rimligt att de i
ambition att terrorisera, kontrollera och styra anmodar till brott.


__ Jag kräver rättigheter och avskaffande av tortyr i Sverige!
Därav skrev jag till Karlstads Kommun och bad om ett klarläggande
angående deras uppmaning till brott på måndagen 20110221. Det första
som då skedde var förstås, så som sker när man står under avancerade
hjärn-tvätt-arrangemang att PulsGeneratorerna samma natt skruvades upp
cirka 50 - 100%. Praktiskt sett innebär det att jag dagen efter vaknar
med huvudvärk, kraftig yrhet som sitter i hela förmiddagen. Även under
hela påföljande dagen igår stegrades också olika former av
PulsGenerator-terror, minst cirka 100 - 300 %. Den gångna natten har
PG också varit liknande kraftigt förhöjd och jag är tydligt yr, tänker
långsamt men klart. Hur det blir nu idag är ännu ovisst...

Budskapet detta nazistiska ordens och föreningsnätverk sänder är
således att jag ska tvingas "ta" de vägar som ordensnätverket råkar
öppna. De anmodar mig alltså, att under hot virra omkring som en yr
höna och säga ungefär, enligt dem alltså:
" - Ack, ack, ack nu gällde inte lagen för mig igen så då måste jag ju
göra som storebror anvisar mig genom de senaste lagbrotten."

__ KommitéDiktaturens systematiska lagbrott
Liksom att jag enligt dem måste, påtvingat under hot att dels finna
mig i att de ständigt agerar och styr (...försöker kontrollera allt
jag gör och hur jag gör det) med lagbrott och dels då att jag enligt
dem ska välja de vägar som bara råkar gå lättast. Jag ska alltså helt
hjärntvättas från vanan att 1) tro att jag har valfrihet och 2) vara
dumdristig nog att välja den väg som _ passar _ mig _ bäst. För det
tredje så ska jag (enligt dem) helt välja 3) den väg som de genom
olaglig styrning "anvisar".

I skrivandes stund (0222) har både mage och huvud attackerats med
PulsGenerator under, omkring ett par timmar nu dagtid och jag börjar
p.g.a det bli en aning yr och lätt, stickande huvudvärk. Jag är
således för närvarande, aktivt utsatt för systematiskt våld med
pulsgenerator samt olika hot, däribland även i form av aktivt
maktmissbruk (lagbrott) för att kontrollera och förstöra mitt liv. Ja,
ni ser ju själva av det som jag beskriver här... Det är
ordensnätverket som begår brott, men det är jag, den laglydige som
straffas. Vad kallar ni det för?
.

Skicka länkar till alla äkta demokrater...
.

__ Kräkens osynliga kommitté-diktatur

# När en person i Egypten utsätts för terror eller tortyr :: då
kallas det ondska och personen för politiskt offer

# När en obekväm person utsätts för terror eller tortyr i Sverige
(*not1) :: då kallas det ”skyll dig själv” och personen för
obekväm knarkare. *not2

# När en Svensk storbonde förr torterade sin dräng :: då kallades
det för ondska och drängen, offer för översitteri.

Var är logiken?
Var är rättvisan?
Var är hederligheten?
Var är demokratin?

I Egypten störtade man diktator Moubarack. I Libyen försöker man bli
av med diktator Kadaffi. I Sverige införs just nu världens mest
djävulska diktatur eftersom den är som den sju-hövdade hydran. Först
vet man inte ens var diktatorns huvud är och om man råkar hitta den,
då har den flera huvuden. Hugger man av ett, då finns många kvar och
det man just huggit av återbildas medan man söker de övriga.

.----
*Not1: Tortyren i Sverige kan vara terror med pulsgenerator, tortyr
via massiv generell repression, aktiv utstötning till ”äkta hemlöshet”
eller fientliga, lagstridiga stölder av barn (under sken av normalt
tvångsomhändertagande).
*Not2: Liknande /samma typ av retorik som Kadaffi i Libyen använder.
.----

Pod-lyssna också på Leif Tollefsens inlägg i dagens SR, ”Ring
P1” (20110223 ~21-24 mi.n in i programmet) om framtidens tänkta
lojalitetsknapp på mobilerna. Som t.ex ska tryckas in för att visa
visa att du och din mobil inte deltar i regimkritiska demonstrationer.
Extremt tänkvärt!

.----
@ till Gois:
Angående beslutet att införa diktatorisk nazism i Sverige
# Vilken grupp har tagit beslutet?
# När togs beslutet?
# Vilka är de ”Nya Vi” ?
# Var finns beslutet att läsa?
...starta gärna en separat tråd.
.----

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och
19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn # fråntagits 2 olika jobb

# nytt, 4 fall av anstiftad misshandel # trolöshet av fackförening #
förhindrats från arbete ~18 år # utsatts flera grova sekretessbrott


# kriminell utpressning av Arbetsförmedling # terroriserats med

pulsgeneratorer >3 år, pågående. # hotats anta falsk asperger-


diagnos # skriftligt förtalats av Karlstads kommun. # tot ca 300

lagbrott och # +2500 terrortillfällen.

Morgan Ohlson

oläst,
27 feb. 2011 03:47:472011-02-27
till

.

Vänligen, skicka länkar till äkta demokrater!

.

*** Bröderna, hjärntvätten, smygfascismen och medborgarrätten #15

.


** Rättslös i Sverige - En inledning /återblick

Jag har en officersutbildning, yrkeserfarenhet som
produktionstekniker, utvecklare och studieledare samt en ekonomie
magister med merparten inriktat på organisationsanalys. Jag har ett
distriktsrekord i tyngdlyftning för ungdom i Värmland och ett "Diamant-
C" (Segelflygets högsta utmärkelse). Men, jag är också en Svensk
paria, en kastlös eller på ren Svenska, "utstött" och helt rättslös.
Visst har jag begått misstag, men jag har aldrig som helhet gjort ett
dåligt jobb, under de år jag fick jobba avses då förstås.


__ Nu har jag använt alla lagliga medel...
Om jag är seriös? Ja, tyvärr. Hittills har jag utsatts för över 300
organiserade lagbrott och över 2500 trakasseritillfällen. Periodvis
har terrorn varit att uppfatta som ren tortyr. Jag trodde att man
skulle attackera motståndarlaget, i ngn sorts sportslig kamp, icke.
Jag har fått mitt liv helt förstört, sönderterroriserat av vad man kan
betrakta som hemmalaget sedan 35 år bakåt. Jag stöttes ut redan som 13-
åring trots att jag är frisk, laglydig och fri från missbruk i alla
år. Nu har jag försökt den juridiska vägen, skrivit om det till
politiker, skrivit brett på internet men helt utan annan respons än
ännu mera terror, lögner eller fåniga bortförklaringar. Man brukar ju
säga att man ska framföra kritiken internt, och det har jag gjort nu.
Vad som är nästa steg, logiskt eller moraliskt är jag inte riktigt
klara över än.

Allt det där snacket om intern kritik, det är ingenting annat än
lögner och sätt att förhala och avfärda folks ansträngningar. Det är
ett sätt att ytterligare få tid att tysta folk som utsätts för
övergrepp.

.

* Opium för folket - att dölja systematisk repression

Här har jag utsatts för 100-tals brott som döljs genom att man
organiserat gör och har gjort mig rättslös. Man tystar ärendet totalt
genom att hindra anmälningar, mygla bort papper o.s.v. o.s.v. Men, om
jag hade begått ett enda av dessa brott tillbaks mot någon enda av
dessa terrorister, då hade jag sannolikt omedelbart blivit
inlåst! ...och mitt ärende är bara ett enda fall av alla de övergrepp
som sker i Sverige som försöker utmåla sig som demokratisk rättsstat.
Sverige och befolkningen här hyllar sig själva, traditionerna etc. för
att landet skulle vara en bättre rättsstat, inte ha några politiska
fångar etc. medan sanningen är att jävligheten här är omfattande.
Sedan döljer man den Svenska ondskan bakom extrema manipulationer,
tystnadskulturen och systematiska lögner. Mycket effektivt.


__ Macho mobbare spottar på offret, gasar en jude ___*not
Dessutom är systemet konstruerat så att alla som t.ex träffat mig kan
genom storebröder etc. framföra de mest vulgära misstolkningar,
förtal, lögner o.s.v men jag får inte en enda chans att hederligt
försvara mig juridiskt. Så att när en person drabbas så som jag har
gjort, då leder det till att "morgan ohlson" (jag) liksom omvandlas
från lidande människa till en myt som alla genom galna normer har
rätt, genom sina nätverk att spotta på. Men, jag har alltså inte en
enda chans att försvara mig på normala, rättvisa juridiska villkor.
Det sägs vi har åsiktsfrihet, men jag får alltså inte ens tillfoga
namn på anstiftarna oavsett hur sakliga redogörelser jag än gör. Som
tidigare nämnts lämnade jag för några år sedan in ett omfattande
enskilt åtal till tingsrätten i Karlstad. Stämningsansökan
massakrerades av tingsrätten genom en oändlig kedja av manipulationer,
lögner och uppenbara planerade "misstag". Det vill säga samma sorts
metoder som är kända från den gamla Turkiska diktaturen, Pinochets
Chile och Kina o.s.v. I det här avseendet är det samma metoder...

*Not: Sarkasm som ej har med mina åsikter att göra.

Hela ordens-sfären vill att vi ska gräva ned oss i enskilda frågor.
Helst snuttifierat twittrande. Till det finns 2 principiellt tunga
skäl:
1) Det är lätt att tysta och "begrava eldsjälar" i byråkrati och i
enskilda detalj-frågor .
2) Etablissemanget vill tysta all fakta-debatt omkring övergripande
maktstrukturerna. Motiv: Politisk insikt förhindrar indoktrinering.
# hemlösheten # repressivt tvångsomhändertagande av barn #
omfattande mobbing /repression. # medveten ekonomisk klyfta som
repression # justitiemord

.

** Två statsmodeller - Att krossas eller inte (v1.2)
** Undersåte eller medborgare?

Modell A) En hierarki, en idé, en (1) tanke. Exempelvis frimurarna har
23 nivåer som var och en är avsedda att dölja (deras elits) sanningar
från lågnivå-folket. I den hierarkiska staten måste allting avpassas
så att "De stora ledarna" i hierarkin kan föra sina sanningar nedåt.
Idéer förs endast undantagsvis uppåt. I döljandet ingår ohederlighet,
lögner och manipulation. Modellen är hård, oformbar. Hårda jantelagar.
Människorna formas efter modellen. Elitistiskt enligt norm och allt
från talibanism till vetenskap är möjligt. Men, endast en tanke åt
gången. Folket måste visa stor lydnad och formbarhet. Många passar
inte in. Omfattande utstötning. Staten accepterar endast ledarnas
idéer. Liknande: Katolska kyrkan, ledare påve. Scientologerna. Övriga
sekter, ledare typ "guru". Maoism (passa in eller dö!).

Modell 1) Staten byggs på en stomme. Stommen är infrastruktur av
besluts och samarbetsorgan som kan byggas och rivas efter behov.
Hierarkiska nivåer är få... under 10, kanske bara 3. Modellen är mjuk
och formbar. Tillåter många tankar, social rörlighet, frihet,
skapande. Alla får delta och bidra. Ingen utstötning. Yttre behov av
"opium" ~noll.


__ Liten diskussion (mkt. förenklad)
Modell A och 1 har inget "fast samband" med höger eller vänster att
göra. Höger och vänsterpartier kan själva välja hierarkisk eller
"platt" statsordning. Ingenting framtvingar att en person med ”osynlig
autism” etiketteras som sjuk. Diagnoskravet är samhällsmodellens krav.
Dvs att sjukdoms-nivån sätts av eliten baserat på den rådande
samhällsmodellen. Medan ett stomme-samhälle (mod.1) tillåter många
blommor att blomma så är hierarkierna "krigiska". I hierarkier är det
"stridstuppar" med överrepresentation av psykopater som når toppen.
Stater som byggs enl. modell 1 kommer ofta att slås sönder inifrån av
aggressiva förenings-hierarkier. Därför har diktaturer nästan alltid
föreningsförbud. Socialdemokraterna har högre hierarki än andra
partier bl.a för att stå mot "attacker" utifrån och inifrån. Förklädda
attacker, som attacken mot Lotta Schödin på en krog och i domstol var
tveklöst en arrangerad attack mot den trad. Socialdemokratin. Genom
manipulation kunde man avväpna försvaret för Schödin.

I ett fysiskt krig är det omtalat hur demokratiska styren blir
bakbundna av inre opinion. Ledande elit vill då reducera demokrati /
debatt och öka auktoritära inslag (bl.a tystnad). Inför handelskrig är
saken annorlunda eftersom det kan ske från ordinarie "inhemsk
marknad". Problemet då är att de personer som väljer, i den mån det är
ett fritt val, en bohemisk icke-produktiv livsstil inte kan kräva att
få del av t.ex den dyraste sjukvården. Sådana lösningar kan vara att
föredra ändå. Frågan är om frihet har ett pris? De som äger de stora
företagen, de behöver billiga arbetare. Det är deras plats i
näringskedjan, men de bövs inte i lika hög grad i ett platt samhälle.
De är inte intresserade av din filosofi. I ett ekonomiskt krig finns
politiska val mellan selektiv välfärd som medger "stomme stat" eller
auktoritärt krav om icke-demokratiska värderingar med likformighet och
utstötning för multinivå-hierarki (modell A). Vissa krafter vill inte
att du ska få välja system och det kommer inte upp i val utan bestäms
i slutna rum.


__ Krossa enskildas liv
Tidigare har jag beskrivit hur personer med "troligen högre
ordenskarriär" framfört kritik om att jag är för självständig och för
filosofisk. "Självständig" kan då tolkas som "olydig". "Filosofisk"
kan tolkas som inifrån-styrd, eller annorlunda "mindre formbar".
Enligt modell A så är deras krav på människor att de är just "lydiga"
och "formbara". Om de avser det genetisk eller miljöbaserat är oklart.
Antagligen vet de inte ens själva med alla sina lögner och nivåer.
Därmed syns det som näst intill 100% bevisat att detta är förklaringen
till att jag har förföljts i minst 35 år med över 300 lagbrott och
minst 2500 terrortillfällen på periodvis tortyrnivå. Anstiftarna är de
extremt hierarkiska ordensnätverken som med sina lögner och anti-
demokratiska agenda avser krossa mig. Inte därför att jag är ”dålig
vara” utan för att jag utgör ett ”störande gruskorn” i deras
antidemokratiska maktambitioner.

När jag nu VET att jag inte skyddas mot förföljelserna av polis, de
agerar ju numer baserat på ordenshierarki (ej Svensk lag) så vad ska
jag egentligen göra? Pengar har jag ju inte så fly är omöjligt. Låta
mig krossas av den Svenska, hierarkiska ordens-diktaturen, eller vad?
Kanske gå med i någon sekt som kan ge mig ett märkligt, men åtminstone
liv? Ska jag börja böna om en diagnos trots att jag är fullt frisk?
Ska jag offra mig i någon sorts dåd för att dra uppmärksamhet till
frågan? Fri är jag definitivt inte. Faktiskt jävligt ofri och i vissa
delar mer ofri än politiska fångar.

Ja, vad ska jag göra?

.

* Maktkriget som folkhemssvenskarna glömde...

Den utstötning och sociala avrättningar som det här ärendet handlar om
beror normalt sett inte på höger eller vänsterpartier i Sverige. Kom
ihåg att den största och mest manifesta repression som skett i
Sverige, jag tänker på tvångssteriliseringarna av mellan 63.000 -
~250.000 de röstades igenom av enhällig riksdag. Enhällig
steriliserings-riksdag! Det fanns inget skäl för andra partier vid den
tiden att stödja sossarna om det inte hade varit just för att samtliga
partier hade hög fascistoid grad. Följande tål att sägas hur många
gånger som helst:
- - - Det finns klassisk högerfascism (pinochet, musolini m.fl) och
det finns socialfascism (stalinism, maoism mm). De som påstår att
fascism endast finns i andra makt-block, de ljuger och har sannolikt
något att dölja. - - -

Visst finns det ännu en maktkamp, inte en ren klasskamp men något
motsvarande... och den mest betydelsefulla kampen handlar om demokrati
mot fascism. Den sunda respekten för enskilda personer mot fascismens
elitistiska och auktoritära förtryckarmaskineri. Vem är galningen som
lyckats lura i miljontals människor att piskade människor jobbar
bättre!? Machiavelli? Själva idén är i grunden baserad på vansinne och
alla folk som svalt detta ondskans bete har ångrat sig bittert
efteråt.

Särskilt måste vi se upp när populisterna kommer och talar om
krismedvetande. Varning för "krismedvetande"! Förra depressionen under
1900-talet blev startskott för såväl Musolini, Adolf Hitler och
tvångssteriliseringarna i Sverige... tänk "varningsklockor" !


__ Är allt tillåtet?
Det handlar om är hur fascistiskt ett parti är eller hur många högt
fascistoida personer som gömmer sig i partiets led. I Sverige är inget
parti öppet fascistiskt. Men, med fascister inom partierna är det en
helt annan sak. På den punkten är det ungefär samma som med de
rasister som Uppdrag Granskning avslöjade för ~10 år sedan i
valstugorna. De frodas i alla partier! Bakgrunden är den att ordnarnas
syfte är att infiltrera samtliga föreningar och samtliga partier och
genom dolda samarbeten sätta sitt folk på alla strategiska poster.

Ser man t.ex på moderaterna finns en gammal schism mellan Reinfeldt
och Bildt. Jag har inte speciellt studerat den, men min uppfattning är
att Karl Bildt är konservativ. Det är inte Reinfeldt och det ses
ganska enkelt. En regering i Sverige är numer inte öppet fascistisk,
även om den vill höja samhällets fascistoida nivå. Förenklat går det
till så att regeringen t.ex ändrar spelreglerna för AF, a-kassa, f-
kassa, sjukersättningar och kanske lite i socialtjänstlagen. Sedan kan
lokala tjänstemän i tysthet, med direktiv från ordensnätverken djävlas
med och förtrycka vissa, negativt utpekade nästan hur mycket som
helst.

Repressionen sker uppdelat på flera personer och lokalt. Dvs att
regeringen endast "öppnar eller stänger dörrar" beroende av den grad
av rättstänkande eller fascistoid repression som man önskar ute i
samhället. Under Göran Persson, som är modern TV-Robinson-tid öppnades
fascistoida dörrar rejält, liksom sedan också skett av regeringen
Reinfeldt. Dock i det senare fallet från redan högre nivå.

.----
När man stiftade lagen mot mobbning var man noga med att skriva in
ordet "barn" eftersom lagen annars hade kunnat skydda vuxna mot
mobbens repression... och det ville man ju inte!
.----


__ Med så'na vänner behövs inga fiender
Just i mitt fall råkar det emellertid vara så att de som påstod sig
vara mina vänner och som jag umgicks med, grovt sett 1976-2000 ...
bland dem är ~7 av 10 rejält höger. Han som gillrade fällan som
användes som grund för att döma ut mig vid 12/13-års ålder, den killen
var också aktiv Moderat. Även läraren som initierade utstötningen på
skoltid var tydligt högersympatisör. Den som sedermera blev hans högra
hand var en ärkemobbare som alltid gav sig på alla som han inte tyckte
om, han spred EAP-dekaler och gick sedan med i MUF.
_ Flera av dem som (lögnaktigt) påstod sig vara mina vänner markerade
omkring ~88 att de aktivt stödde den då 16-årige Fredrik Reinfeldt för
att han en dag i framtiden skulle kunna bli statsminister. Ja, flera
personer sa så ordagrant. Han som sannolikt varit den drivande bakom
terrorn mot mig och därmed logiskt också stödet för Reinfeldt i den
klan-delen är sannolikt psykopat och maktgalning. Bland annat valde
denna gubben bort sitt livs kärlek och gifte sig med kvinnan som i
stället gav mer ordensmakt... Han är en sådan person som i princip
aldrig samtalar med folk. I stället ger han kryptiska kommentarer och
sedan räknar han plus och minuspoäng och hur mycket han kan lura var
och en av dem, inklusive sin fru... Vi bodde ett tag även som vuxna i
samma stad och därför råkar jag veta en hel del om det där.


__ Smygfascismen är ovanligt synlig i år
Hur mycket samband som det egentligen finns det kan man inte riktigt
veta. Men, att nätverket som på senare år med kraftigt fascistisk
framtoning drivit utstötningen och massiva lögner mot mig sedan mycket
lång tid stödjer Reinfeldt är uppenbart. Att sedan Reinfeldt tagit
tydliga steg från konservatism till något betydligt mer auktoritärt
(*not) (inkl. konflikten med Bildt) är uppenbart. Samtidigt kommer
omfattande larmsignaler från folk som lokalt drabbas hårt dels av de
nya f-kassereglerna samt de som deltar i AF's JUG, fas-3. När systemet
balanseras har cirka 75.000 ytterligare personer stötts ut.

Detta är ingen konspirationsteori. Det är en beskrivning av samma
sorts maktkrig som pågår i princip i varje nation runt om hela
jordklotet. I Palmes Sverige blev folkhemmet emellertid så starkt att
vi glömde bort att den första och viktigaste kampen inte står mellan
höger och vänster. Den står mellan fascister och demokrater som, när
det gäller Sverige alltså återfinns inom samma partier, bl.a eftersom
det varit så uppenbart fult att vara fascist i Sverige. ...med all
rätt.

__ *not:
nya möjligheter för att djävlas med folk, kasta ut dem lättare från a-
kassa, mer polisiär makt (IPRED, FRA mm) till företag och nu kan
tvinga folk anlita företag (utan insyn, utan yttrandefrihet etc) för
jobbsökande är tydligt auktoritära öppningar som successivt
undergräver rättstrygghet allt mer.

.

.-----
Är det ett brott att hindra eller straffa personer som nyttjar
lagstiftade rättigheter ?
.-----

.

** Ordensfascism utan motstståndare? #1

När man utsätts för de grövsta formerna av övergrepp, då pressar
nätverken enormt med olika skrämsel om "tystnad". Det gör de på flera
olika sätt. Tänk dig själv att du utsätts för tortyr. De flesta
föreställer sig automatiskt en smutsig lokal i något fattigt land. Att
det ska ske i Sverige, det tänker man liksom inte på. Men, då kommer
frågan... Om du skulle utsättas för tortyr och du verkligen uppfattar
det som tortyr - funderar du då över var det sker innan du bestämmer
dig för om du ska bli förbannad eller ej? Om du ska skrika rakt ut,
eller ej? Skulle du hata tortyrledaren mindre om det är en bekant?


__ Lögner, manipulation och indoktrinering
Runtomkring offret sprider man alltså rökridåer redan från start. Vad
är det första som riskerar hända om de börjar terrorisera någon? Jo,
följande:
Alt. A) Personen blir arg, frustrerad, känner sig hotad och går till
fysisk motattack.
Alt. B) Personen behärskar sig, men börjar berätta för andra om
övergreppen.

Prognosen om det utpekade offrets motattack handlar alltså om fysiskt
våld och att sprida fakta om händelserna. Vad är då anstiftande
ordensnätverks första, förebyggande åtgärder i det "schackspel" som
utspelas? Jo, beskyll offret redan från start för att vara dels _
farlig och dels _ paranoid.

De vanligaste rökridåerna som anstiftarna sprider tycks också vara:
paranoja och farlighet. Båda orden avser hota offret samt förtala
offret inför omgivningen. 1) Anklagelsen /hittepådiagnosen _
"paranoja" _ (paranoid *not) avser alltså skrämma offret att tiga om
mobbning och förföljelse. I mitt fall började anklagelserna om
paranoja i princip samma dag som jag dömdes till utstötning som 12/13-
åring. Anklagelse 2) "Offret är farlig och aggressiv" är i själva
verket också ett hot som i klartext betyder: Vi mobbar och torterar
dig och det är ingen idé att du gör någon form av motstånd, då blir
det hundra gånger värre och vi får mer argument för att förfölja dig.
(samma metoder som maffia och gangstergäng...) Ingenting tyder dock på
att det blir värre. Har nätverken bestämt sig för att en person ska
terroriseras då gör de det oavsett hur offret beter sig.

--------
*not: Paranoid schizofreni är en mycket allvarlig psykisk sjukdom som
är livslång om diagnosen varit rätt.
--------

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och
19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt terroriserats 35 år, sedan 13 års ålder: # fråntagits 1 barn
# fråntagits 2 olika jobb # nytt, 4 fall av anstiftad misshandel #
trolöshet av fackförening # förhindrats från arbete ~18 år # utsatts


flera grova sekretessbrott # kriminell utpressning av

Arbetsförmedling # terroriserats med pulsgeneratorer >3 år,
pågående. # hotats anta falsk asperger-diagnos # skriftligt
förtalats av Karlstads kommun. # tot ca 300 lagbrott och # +2500
terrortillfällen.

Morgan Ohlson

oläst,
5 mars 2011 03:15:182011-03-05
till

.

*** Bröderna, hjärntvätten, smygfascismen och medborgarrätten #16

.

** Mobboffer i sammandrag

Vid 13 år råkade jag ut för en sorts social dom, vilket jag inte
förstod. Domen ledde till utfrysning och organiserad mobbning. I
föreningslivet var inte trakasserierna lika utpräglade. Under
värnplikten tilltog trakasserierna rejält, kanske därför att jag hade
ansökt som yrkesofficer.

Trakasserierna stegrades och kulminerade med tortyrliknande
omständigheter under OHS praktikskede på F7 Såtenäs. Efter OHS fick
jag annat jobb i en mellansvensk stad. Där utsattes jag också för
mobbning, mestadels trakasserier, inte förstörande så att det gick
att ha ett liv. Förföljelsens intensitet var på nivå att jag inte
träffade några kvinnor trots social rörlighet. Efter några år på 2
olika jobb tänkte jag läsa en fil.kand på universitet. Studierna gick
ganska bra trots trakasserier. Efter cirka 2 år utsattes jag för en
total, organiserad utfrysning vid studentboendet som initierades från
Karlstad. Under studietiden började jag emellertid träffa en del
kvinnor. Om det accepterades av förföljarna eller om det berodde på
att de inte lyckades hindra det pga min sociala rörlighet är oklart.

Under studierna träffade jag ett flertal olika studentgäng som jag
sedan frystes ut ifrån organiserat, i omgångar. Det skedde då de kom i
kontakt med arbetslivet. Från denna tiden kom ett flertal vittnessmål
om att mina vänner hotats att ta avstånd från mig. Jag frystes sedan
ut organiserat även från ett riksdagsparti lokalt. Vid ett projektjobb
på Folkuniversitetet 2001 utsattes jag för omfattande terror och fick
efter förhandlingar lön utan att arbeta. Anställningen tycks ha varit
planerad enbart för att komma åt mig med intensiv terror. Under den
tiden träffade jag tjejen A som ett år efter lyckades göra sig gravid
genom att stjäla med sig en använd kondom på VC. Efter det stegrades
terrorn på alla områden och på Familjerätt fråntogs jag alla
rättigheter, även lagstadgade. Sedan startade terror från
Arbetsförmedling, först med en anklagande arbetspsykologisk utredning
med lögner och hotelser även hem i telefon. Under flera år utsattes
jag sedan för terror som kulminerade 2006 i Karlstad då jag fråntogs
ett plusjobb på 3'e arbetsdagen utan motiv.

Turerna vid plusjobbet är otroliga med terror av Karlstads kommun, AF
och facket Jusek. Därefter fråntogs jag A-kassan på felaktig grund.
Vid julen 2006 utsattes jag för en utpressning av nämnda tre parter.
AF påstod sedan att jag inte stod till arbetsmarknadens förfogande
varpå jag vägrades handläggning på AF och även på Socialkontor. Fick
en tid senare privat lån och bytte bil i Tyskland där jag också
utsattes för trakasserier t.o.m utmed autobahn. Blev hemlös sommaren
2008. Drogs hösten 2009 in i en ordens-prövning med märkliga
simuleringar med pulsgeneratorer mm.

.

.---
Här har jag behandlats värre än mördare, i klass med värsta sortens
terrorister under i stort sett en livstid. Ja, jag har fått allt i
mitt liv förstört. Detta utan att jag har gjort någonting olagligt
eller farligt. Flera fakta indikerar att jag pekats ut som "obekväm"
och att det är orsaken till förföljelsen.
Hur och varför behandlas en (eg. många) människa/or så här utan att
någon enda vågar visa civilkurage och på ett eller annat sätt försöker
stödja eller rädda personen ur denna terror, mig då i detta fallet?
Varför gör ingen det och var befinner sig det så kallade
"rättssamhället"? Rent logiskt borde jag ju ha fått omfattande och
upprepat, t.ex juridiskt stöd... om Sverige är en god demokrati. Så
varför har jag inte fått det? Vad är svaret, rent logiskt?


__ Därför vittnar jag, trots att jag står under hot...
Om du funderar på varför någon berättar detta konstiga, för det är
konstigt men lika förbannat är det sant, tyvärr. Jo, Ordensnätverken
har förstört 35 år av mitt aktiva liv. De gör det för ganska många
tydligen... De organiserade trakasserierna började när jag var 13 år.
De har sedan förstört livets mest betydelsefulla saker. Inte heller
kommer de någonsin, sannolikt att låta mig ha en ärlig relation. Det
skulle vara uppbyggande och motverka repression... och jag är ju
tydligen fienden som ska krossas. Om jag träffar en kvinna så kommer
hon endera att hotas och skrämmas bort av ordensnätverken eller så är
hon utsedd av dem, placerad framför mina ögon för att bli en partner i
trakasserier och repression! Så har de gjort tidigare och de lär inte
ge sig nu. Därför är jag ledsen, förbannad och tycker att jag
åtminstone ska berätta för så många som möjligt om vad det är för
griserier dessa självpåtagna, hedonistiska härskar-galningar med stöd
i ordensnätverken ägnar sig åt. Visst mobbning är lagligt i Sverige,
men massor av de angrepp jag utsatts för har passerat gränsen för
andra lagar med råge. ...och polisen, ja de har ju deltagit i
trakasserierna.
.----

.

** Brödernas terror: Den kan Du lita på...

På tisdagen 20110228 skulle jag skicka en rapport till
Arbetsförmedlingen. Använde officiell adress,
karl...@arbetsformedlingen.se Men, eftersom jag är övervakad i alla
sammanhang så valde förföljarna denna gången att blockera det 2 dagar
i rad.

Till mig skickar de ett meddelande om att sänd epost nekas av någon
anledning. Under flera år har de hållit på med detta att ibland
blockera och manipulera epost som trakasseri. Denna gällde under
februari. Detta gör de för att terrorisera och skapa oro.
- - OBS! I samtliga fall som jag kan minnas har eposten, trots
olika terroriserande felmeddelanden ändå alltid kommit fram. - -

De menar att "offer" ska lita på övervakarnas terror! Dels ska man
veta att felmeddelandet är ett trakasseri och dels menar de att man
ska lita på dem att eposten ändå kommer fram. På detta viset tvingar
de in offret in i dubbeltänkande typ 1984 (George Orwell). Jag ska
veta att jag är både övervakad och terroriserad och jag ska veta att
det blir 100-fallt värre om jag pratar öppet om det.

Men, plötsligt kan de blockera en epost på allvar utan att man vet
det. Då står jag här och saknar juridiskt skydd och det enda jag har
är ett felmeddelande som visar att eposten INTE har gått fram.
Kvittensfunktionen, att få mottagningskvitto, den hindrar bröderna
sedan flera år. På detta viset kan de avtrubba och lura in offret att
missa slutdatum etc. Ska man lita på brödernas terror?

OBS! Fre EM: Detta visade sig vara sant. Förföljarna har 2 dagar i rad
blockerat mig att mejla till den officiella AF-adressen medan jag
trodde att den kommit fram.
.

** Skaderapport från mobboffret

Fredagen 25e kom en mail från Soc att de hade bestämt att godta att
min bil var satt i pant. Därmed ska jag åter kunna få socialbidrag.
Svensk lag, otroligt. (Soc.bidraget ska ha kommit nu)

Fr.o.m förra veckan höjdes Pulsgenerator-effekterna rejält. Är det
månne ett straff för att ordens-nätverket inte kunde tvinga mig sälja
bilen? Effekterna har höjts minst ~100% nattetid och omkring 200%
dagtid. Se skadeläget (nedan). Dessutom väcker de mig nu omkring
klockan 03 varje natt och håller mig sedan vaken med stress-
vibrationer mestadels mot mage, tarmar och solarplexus. Frågan är vad
de nu kommer att hitta på för att försöka hindra socialbidrag?


__ Skaderapport
Skador av pulsgeneratorerna [PG] brukar kännas igen på några olika
sätt. Dels vet man förstås var de riktats under längre perioder och då
vet man att rörelseproblem, smärtor etc. därifrån troligen härrör från
PG. Ett annat kännetecken är smärtor mm som kommer från områden på
kroppen där man fått känseln utslagen. Långvarig PG-attack tycks
nämligen slå ut känseln på liknande sätt som vibrerande maskiner gör.
Det skadar känselnerverna och då kan man också på starka grunder anta
att smärta o.dyl. från det området också kommer av vibrationerna. För
närvarande har jag följande identifierade skador orsakade av
pulsgeneratorna:

# Höger stortå - här parkerades vibrationer ofta ~2008. Känsel helt
borta på tån och fotens främre insida.
# Vänster knä. Nedsatt ledfunktion och smärtor. Måste sätta i benet
nästan helt rakt för att undvika smärta. PG låser ofta på V. knä
överallt, oklart varför. Känsel ~40-80% borta på knäets utsida.
# Vänster axel. Särskild sedan 2009 riktas PG mot V. skulderblads
nedre del. Gäller dag och natt. Under hösten föranlett tilltagande
smärta och nu även nedsatt rörlighet. Känsel nedsatt ~60%.
# Sedan i höstas begränsad rörlighet i höger fot av nedsatt rörlighet
i senor. Vibrationer tycks försämra rörlighet i sena - senskida
(inflammation?).

Om vibrationerna ger upphov till endast mekaniska skador eller om det
även uppstår inflammationer vet inte jag. Om det uppstår inflammation
så är det skrämmande eftersom de har en viss förmåga att "smitta"
eller påverka även kringliggande vävnad. PG-angreppspunkten på
skulderblad ligger ~8cm från hjärtat och skulle om inflammation kunna
störa /skada hjärtmuskeln allvarligt.

.

** Skådespelarna: Psykologins verklighet

Åtskilliga skådespelare har i intervjuer vittnat om hur det kan
påverka dem att upprepat spela tunga, psykologiska roller på teater.
Det handlar då om att varje vecka spela flera föreställningar, kanske
varje kväll roller som kännetecknas av spelad depression, sorg, ilska
eller liknande. Efter en månad i en sådan spelad roll kan många vittna
om hur deras humör sätts ned, ibland allvarligt och påverkas av
skådespelets inlevelse i rollen.

Samtidigt som skådespelarna kan lämna sin roll efter föreställningen
försöker andra människor (gärna ordens-översittare) påstå att det är
obalanserat eller svagsint att påverkas av organiserad terror. Den
verkliga ondskans terror påverkar jämförelsevis: # konstant i
månader, ibland åratal # belastar dygnet runt # inte som roll utan
på allvarets djup samt # ofta i ensamhet pga utfrysning #
förkrossande på livs-förstörande nivå med # äkta rädsla #
chockerande övergrepp på riktigt.


__ Uppfostrade att lyncha och förneka sanningen
De som förnekar hur utstötningarnas terror _ normalt _ ska _ påverka _
friska, de är endera psykopater eller uppfostrade att dölja
ordensnätverkens organiserade tortyr mot dem som de beslutat ska
stötas ut. Sverige har minst 10.000 äkta hemlösa (Off.stat. 2005,
18.700). Normalt funtade personer inser, att när teaterrollens
"depression" kan vara betungande för rutinerade skådespelare på
toppnivå... då är det normala att verklighetens kallsvettiga terror,
med lögner, manipulationer, systematisk utfrysning, olaglig
övervakning och manipulation och offer till och med bokstavligen
spottas i ansiktet av tjänstemän... de bryts ned. Det är psykologins
verklighet. Påstådda knarknojor, känsloutbrott etc. är inte sällan
fullt FRISKA reaktioner på djävulsk, psykisk och livsförkortande
terror. ...och det sker organiserat här, i Sverige. Det är tänkt att
fylla funktionen som vår tids "tvångssterilisering", inte sällan helt
baserade på förtal, skvaller och rent rasbiologiskt tänkande.

.

.----
Vid detta laget har jag skrivit minst ~300 inlägg om den terror jag
varit utsatt för. I princip har jag skrivit under eget namn sedan
början av 00-talet... Analysen i ärendet har gått starkt framåt. I
början visste jag att jag hade varit omfattande trakasserad, men hade
inte satt ihop helheter och inte placerat alla detaljer.
Inventeringarna har nu varit omfattande och nu vet jag det mesta om
den omfattande, organiserade terrorn. Tyvärr vet jag också att detta
förekommer i Sverige långt mer än vad flertalet vill tro. Vad gäller
terrorns # omfattning # analyserna # själva metodiken bakom den
så är det först skrivna utdaterat eller okomplett. Detaljbeskrivningar
är förstås korrekta, men det kan ha tillkommit mera nu...
.----

.

** Ordensfascism utan motståndare? #2

__ Rättstrygghet - inte en chans!
Jag är omkring 50. På grund av repression har jag inte kunnat bilda
familj. På grund av upprepade, anstiftade utfrysningar, som i Göteborg
under mer än 10 år rört mig på pubar och restauranger där man alltid
observeras av andra gäster och personal. På över 500 pubbesök och mina
50 år i övrigt har jag aldrig hamnat i bråk, aldrig skadat någon och
aldrig försökt göra det.

För länge sedan pekade en, som jag vet är ordensbroder ut en person
som påstods vara farlig. Det lät underligt, så jag frågade "hur"?
Svaret utmynnade i ett, fritt citat:
" - "Vi" vet att han är farlig, fast inte på något särskilt sätt."
Ganska precis så svarade han. Smaka på det! Först bestämt, ändå
luddigt... Under de sociala avrättningarna förefaller "farlighet" vara
en viktig faktor vid sidan om hittepådiagnoser som ”paranoja” och
liknande. Hittepådiagnoser har jag skrivit en del om tidigare. Påstådd
farlighet låter så tydligt så det borde ju ingen kunna ljuga om.
Därför är det en perfekt lögn. Det verkar så iakttagbart och så
viktigt att "bevaka". Dessutom använder man påstådd farlighet som en
röd tråd genom en social avrättning och försöker medvetet i "caset"
att pumpa upp bevisen mot personen allt efter att man skruvar upp
tortyren. Det som var en lögn från början försöker man alltså under
tortyrliknande omständigheter bevisa som sanning. Naturligtvis samlas
bevis mot offret, men nätverkets terror berättar de naturligtvis inte
om. I Sverige får inte ens polis ägna sig åt brottsprovokationer.


__ Enstaka fall för långsiktig agenda
De aggressiva hittepådiagnoserna ”paranoja” och ”farlighet”, m.fl.
fyller många funktioner för de terroriserande nätverken:
# Provocerande och terroriserande förtal mot offret skapar oro.
# Avser indoktrinera och förbereda omgivningen inför anklagelser mot
offret.
# Vid tortyrnivå (ibland 10-tals år) får man offer tillfälligt i panik
eller utbrott och använder då det (m.hj.a olagliga
telefonövervakningen) lögnaktigt som bevis för att anklagelser varit
korrekt från början.
# Inför folk på lägre ordensnivå är troligen påstående om farlighet en
av få accepterade anklagelser. Det låter som ett påstående man inte
kan ljuga om.

Genom falska anklagelser om sjukdom, farlighet etc. driver
ordensnätverken fram ökad allmän oro i befolkningen. Detta gynnar
deras anti-demokratiska agenda som handlar om bl.a rashygien,
aggressiv kriminalpolitik och ökad utstötning etc. (fascism /nazism)
och framför allt deras egen maktutvidgning. Det underlättar också
betydligt att i lönndom stöta ut, främst antifascistiska personer som
i öppna diktaturer skulle bli politiska fångar. I öppen diktatur
”politisk fånge” och i dold repressiv stat, som Sverige ”hemlös” som
inte ens får socialbidrag.


__ Fritänkande, en sjukdom
Idag har vi en våg av diagnoser och långa köer för autist-utredningar
inom sjukvården. Alla som avviker ska ha bokstavsdiagnoser för att
skyddas mot mobbning och utstötning. Men, är det så enkelt? Nä, nä,
det är mycket värre. Det som det handlar om är att alla som är svåra
att indoktrinera /hjärntvätta ska ha diagnoser. Det handlar egentligen
inte alls om sjukdom! I den "nya repressionstiden" som infördes under
90-talet med Göran Persson och som fortfarande stegras enormt, ingår
att man endast vill ha 100% tyst, 100% dum-lojal arbetskraft. I den
nya tok-hierarkin som byggs tolereras endast tysta arbetsmyror.
Bokstavs-barnen är ett sätt att dölja nytt åsiktsförtryck. Detta är
ett sätt att behålla demokrati på pappret, men i praktiken avveckla
den totalt. Lagarna finns kvar, men dels strutar man i dem och dels
har företag och rekryterare delvis tillgång till ordensnätverkens
olagliga övervakning. De som inte går att indoktrinera vill man hålla
åtskilda i samhället och då behöver man etiketter på dem. Precis så
som Adolf Hitler satte gula stjärnor på judarna så avskiljs nu dels
obekväma och dels meningsmotståndare med diagnoser. (Visst finns det
personer med problematiska handikapp och de ska förstås ha diagnoser
och stöd för det.)


__ Blir det demokrati när man stoppar lappar i en låda?
De, nu i princip öppet agerande fascisterna vill inte att de
självständigt tänkande personerna ska kunna "smitta" de lydiga
diktatur-proleterna med eget tänkande. Denna nya, diktatoriska
ambitionen lyser helt igenom. För att den auktoritära hierarkin ska
fungera måste nätverken se till att "bokstavsbarnen" som vuxna inte
ska kunna återinföra riktig demokrati genom att rösta på äkta
demokratiska partier. Alltså infiltreras samtliga partier. Så har man
gjort i det vanliga föreningslivet sedan "Hedenhös". Det är i och för
sig inget nytt, detta är samma ordensnätverks-verksamhet som tidigare
fast nu med framflyttade positioner och större aggressivitet. Inte
minst genom dominans via media.

Deras mål är att alla demokratifrågor ska städas bort från valprogram,
valrörelser och riksdagen. Åtminstone ska partierna aldrig ta upp
demokratiska krav. Det vill ordensnätverken se till genom
infiltration. Inte går det att starta nya partier på normalt sätt
heller eftersom redan det första öppna mötet kommer att vara nedlusat
med ordens-nätverkare som vare sig de vill eller inte kommer tvingas
genomföra diversioner i det nya partiet av sina bröder, utifrån. Se
t.ex på Piratpartiet som har problem med ”bröder” som i princip är
tvungna att agera mot partiets intentioner. Flera partier har haft
skrivningar i partiprogram om djupare demokratisk värdegrund. Dessa
har sedan flera år smugits bort. Sannolikt har inget parti dag
skrivningar om djupare demokratisk värdegrund. Demokrati behandlas
numer som ett administrativt problem om sedlar och rösträkning.


__ Sverige: Världsledande tystnad
Högeralliansen är färdig-infiltrerad och nu pågår övertagandet av S. V
attackeras i princip dagligen genom ordens-lojala media med påståenden
om totalitär kommunism etc. Dock inte säkert i fall övertaganden ska
kunna genomföras. (Var Sjöstedt står är oklart, men vistelsen i USA
talar troligen för att han mest är en ordensman)(Samma går för
Bodström som rekryterades av Göran Persson). Notera att även
kommunister idag, i de flesta fall är demokrater och vill åstadkomma
förändringar genom val och folkrörelse. Trots det pekas de ut som
anarkist-fascister av media, ironiskt nog av krafter som tveklöst
driver just fascistisk agenda från höger. Sverige är ett djupt
repressivt samhälle med världens mest avancerade sociala system för
döljande och hemlighållande av avancerad och organiserad repression.
.-----

Fler postningar kommer.
Bokmärk och skicka länkar till alla äkta demokrater.
Länkar i ärendet, se angränsande inlägg.

.

Exempel på indoktrinering. Incestfamiljen #1:
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000371&posting=19500000005429121

Lyssningsvärt! SR, Tendens Samtalet 20110301 "Människor som inte drivs
av pengar är ostyrbara" (MP3): http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/2934702.mp3

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och
19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Terroriserats 35 år, sedan 13 års ålder: # fråntagits 1 barn #
fråntagits 2 olika jobb # Nytt(igen), 7 fall anstiftad misshandel #
grov trolöshet av fack # hindrats arbeta ~18 år # flera grova


sekretessbrott # kriminell utpressning av Arbetsförmedling #

terroriserats med pulsgeneratorer >3 år, pågående. # hotats anta
falsk asperger-diagnos # skriftligt förtal av Karlstads kommun. #
tot ca 300 lagbrott och # +2500 terrortillfällen.

.

Morgan Ohlson

oläst,
10 mars 2011 04:00:462011-03-10
till
.

*** Bröderna, hjärntvätten, smygfascismen och medborgarrätten #17

.

** Terrorlistan - urval v3.0
** Sverige som rättsstat: Ska vi skratta eller ska vi gråta?

(terrorlistmourvalv30)

Listan avser händelser som är tydliga exempel och där flertalet, men
ej alla har dokumenterats. I flera av dessa fall har händelserna
omfattat ett eller flera steg och eller lagbrott. Vissa punkter avser
händelser som utspelats under månader med omfattande, tiotals eller
flera planlagda kränkningar eller t.o.m lagbrott. I verkligheten
startade terrorn mot undertecknad för 35 år sedan och har pågått sedan
dess.

Varför skulle denna listan vara mera lärorik än t.ex brott som omtalas
av medier varje dag!? Jo, så här... Brotten och övergreppen i denna
listan är gjorda som led i planerad, organiserad terror och
förföljelse mot en och samma person, mig. Brotten i listan är således
inga hastverk av helgfyllerister utan har anstiftats genom ordens och
förbundna föreningsnätverk. Här finns alltså en djävulsk logik som
skapats av personer som anser att de, mer än andra "äger Sverige". De
anser vidare att de har makten att göra som de vill även helt i strid
mot gängse lagar. Bakom alla dessa övergreppen finns således en
fascistisk logik som berättar mycket om den dolda, tabubelagda
ordensbaserade våldsideologin.

.

* 1981 - 84 Flygvapnet, på Såtenäs Flygflottilj 7, (F7)
...samt av F7-personal och kadetter på fritid...

__ Allmänt
En av kompanicheferna för tekniska officerare på F7 var inte bara
arbetsledare och ansvarig arbetsgivare utan samtidigt ordförande i
tekniska officerarnas fackförening på F7. Total diktatur rådde. Flera
unga officerare vittnade både om hur högre chefer anstiftade mobbning
och falska betyg mot undertecknad samt även hur de själva hade utsatts
för kränkande ledarskap.
_ Tekniska enheten på Flygvapnets OHS samt teknisk personal på
flottilj myglade systematiskt med prov och testresultat för kadetter.
Omtyckta kadetter med låg studiekapacitet kunde falskt höjas för att
bli godkända. Det handlade inte om 1 poäng eller 2, nej det handlade
om höjningar typ från 10 poäng upp till 30... Mindre omtyckta sänktes
från godkända poäng till underkänt. Därav var den tekniska ledningen
systematiskt rädda för alla kadetter med civilkurage. Detta ledde till
omfattande, systematiska manipulationer, hot, trakasserier etc.

FVOHS, allmänmilitära sida sköttes, vad jag kunde se föredömligt i
alla avseenden. Där var det konstruktivt, hårt och rättvist!
.

__ Angrepp, våld och brott mot mig på F7, och i samband med...
(1981-84, urval)

# Misshandel1 :: slagen medvetslös med knytnävsslag
# Prejad av väg, ned i dike med bil :: körde egen, privat bil
# Misshandel2, överfallen och nedtryckt av ~6 beordrade vuxna män ::
ett under att jag överlevde kvävning

# Omfattande förtal
# Tjänstefel, maktmissbruk1 :: under incident U137 fanns 100-tals som
kunde gå vakt. Jag valdes ändå att gå dubbla nattpass och fullt
dagskift 2 dygn i sträck under skarpt läge! (vaktade 4st fullt
beväpnade och skarpladdade AJ37 viggen)
# Tjänstefel, Maktmissbruk2 :: Flera (många) medvetet motstridiga,
omöjliga order för att sätta dit mig för olika påhittade tjänstefel,
ordervägran etc...

# Förstörd privat egendom :: bl.a nyrenoverad cykel lades ut på väg
och kördes över med Flygvapnets lastbilar fram och tillbaks, fram och
tillbaks (till hopvikt paket).
# Gillrad fälla av äldre värnpliktiga, understödda av anställd
personal :: komplotten avslöjades av lojala värnpliktiga ur D och min
praktik-pluton (Tack till dem alla!).
# Hemfridsbrott :: olaglig inbrytning i bostad.

# Människorov :: bortfördes med våld mot egen vilja från min bostad
# Misshandel3 :: söps ned med våld :: hölls fast av flera storvuxna
personer :: glas & flaskor trycktes ned i min hals med våld :: min
näsa hölls för med våld :: mitt huvud trycktes och genom dragning i
håret bakåt med våld :: minst 2 gånger var restaurangpersonal på väg
att tillkalla polis (bl.a på min begäran) men F7 personal hotade och
hindrade det med våld. Detta användes sedan som bevis för att jag
blivit psykotisk (=berusad). (se mina tidigare kommentarer om
ordnarnas heder)
# Utsatt för olaglig och icke dokumenterad ECT på F7 flottiljområde
(electro-chock-behandling mot hjärnan). Användes sannolikt medvetet
för att förstöra mitt minne.

Observera att den praktikpluton som jag och D från Gbg ansvarade för
aldrig deltog i någon typ av komplott eller liknande. Den plutonen
visade stor ärlighet, duglighet och ambition. Vi hade fullt stöd av
dem så länge de fanns på flottiljen. - - - Avsnitt slut!
.-----
.

__ Övrigt

~1985 Misshandel4: vid ett planerat möte på Billingehus
Nedsparkad med spark i skrevet av okänd person som jag mötte i en
korridor. Personen var känd av och skyddades av polis.

~1986 Misshandel5: Nedslagen och rånad med kommentaren: " - Du är inte
värd att ha någonting." Tydligt personligt, förföljelse-relaterat inne
på nattklubb i Linköping.

~1996 Misshandel6 Attackerad och nedbrottad bakifrån då jag satt i
bar, Rest.Bommen, Gbg.

.

* Utfrysningar under 90-tal (urval)

En "ordensman" från Karlstad ringde mig och småpratade i början av 90-
talet. Dumt nog berättade jag lite om mitt dåv. liv i Göteborg och
utan att tänka mig för nämnde jag några namn på föreläsare och
studenter som jag hade kontakt med. Efter det blev jag systematiskt
utfrusen just med utgångspunkt från en av de personer som jag råkat
nämna som kontakt /vän i telefonsamtalet. De som lockas delta i
terrorn lockas ofta med kommentarer i stil med:
” - Du vet, det är ju så här det går till i Sverige, så det är ju
inget särskilt allvarligt. Dessutom tjänar du ju själv omfattande på
det under lång tid.”
Därefter blev jag systematiskt utfrusen, trakasserad etc. från alla
studentgäng omedelbart då någon i varje aktuellt gäng fick arbete, tog
examen och eller började söka jobb.

Ordensnätverken tillät alltså att jag hade studenter som vänner, men
omedelbart när de sökte jobb tvingades och hotades de att bryta all
kontakt med mig. Genom olika vittnesmål har jag detaljkunskaper
omkring vilka som låg bakom, hur det gick till o.s.v. Flera av mina
tidigare vänner var mycket upprivna, ledsna och förbannade över de hot
som de hade utsatts för... De berättade ju detta ingående för mig
eftersom de ansåg att vi var bra vänner. Men, ingen av oss kunde ju
göra något åt detta och de var också tydligt mycket skrämda av hoten
som föreföll seriösa och mycket allvarliga.

# Blev utfrusen från ett flertal olika gäng från studentboenden (tot i
denna del ~150 pers. Utfrysning totalt ännu mer.)
# Förlorade ett antal enstaka vänner när de sökte jobb.
# Huvudanstiftaren, utfrysnings-organisatören i Gbg fick omedelbart
efter sin examen "tvärs över Sverige" jobb på samma företag,
angränsande avdelning till nämnda "anstiftande ordensman".

# Vid en återträff hade någon uppenbart skrämt vettet ur en vän som
var trevlig, men allmänt rädd för något /någon "utifrån".
# Trakasserad och utfryst i 2 (3?) olika föreningar i Gbg.
# Blev under 2007-2008 plötsligen kontaktad av några ytterligare,
tidigare studie-vänner som kontaktade mig på uppmaning av utomstående
för att provokativt avbryta vänskap.

Hoten som olika personer vittnat om har avsett att # aldrig få jobba
och # aldrig få bilda familj i Sverige och någon hade redan då #
tvingats lämna sin dåvarande partner. Hoten föreföll alltså mycket
allvarliga! Detta skedde i direkt anslutning till att studenterna
började söka jobb eller just hade fått jobb.

.

* Annan terror sedan 2001 (urval)

(1) 2001. Anställning med anstiftad, omfattande mobbning på
Folkuniversitetet i Göteborg.
(2) 2001 Avdelningschef E arrangerar och försvårar mina
arbetsuppgifter systematiskt. Jag beordras bryta Folkuniversitetets
interna regler för att arbetet skulle omöjliggöras än mer.
(3) 2001. Misshandel7: Misshandlad med järnrör efter fest. Anstiftat
från mitt dåvarande bostadsområde.

(4) 2002. Kvinna lurar mig på en graviditet spektakulärt ("stjäl"
kondom för att bli gravid)
(5) Gravida kvinnan säger i 1'a graviditetsmånaden, citat: Du kanske
inte alls kommer få vara med på barnet. Visade sig vara sant. Detta
skedde över tel. och kan ha varit initierat av den olagliga
telefonövervakningen.
(6) 2002. Kvinnans kurator kallade till möte men avbokade det
omedelbart då jag begärde bisittare.

(7) 2003. Familjerätten i Mölndal är mkt provocerande och elaka under
faderskapsutredning.
(8) 2003. Arbetsförmedlingen meddelade: "Du kommer aldrig mer att få
en arbetsmarknadsåtgärd av oss."
(9) Socialsekreterare i Göteborg säger angående samarbetssamtalen: " -
Du ska sätta dig i baksätet, hålla käften och åka med!"

(10) I kontakt med Göteborgs samt Mölndals kommun visar det sig att
undertecknad vägrades delta på föräldrautbildning.
(11) 2003. Familjerättssekreterare, Mölndal bröt mot alla direktiv.
Uppstartade avancerat umgängessabotage. Citat: ”Här i Mölndal håller
vi samarbetssamtal precis som vi vill”.
(12) 2004. Under arbetspsykologisk utredning [APU] som anmodades av
arbetsförmedling vägrades jag utredning av posttraumatisk stress (då
aktuell). Läkaren försökte först lura och sedan hota mig att skriva
under falsk AS-diagnos (aspergers syndrom). Test och andra proffs
säger jag absolut inte är i närheten av AS.

(13) 2004. Under APU skedde även sekretessbrott
(14) 2004. APU, journal innehöll rent förtal.*
(15) 2006. Fick ett plusjobb men slängdes helt utan skäl ut 3'e
arbetsdagen av Driftsenhetens chef och Personalman på Karlstads
kommun.

(16) Hindrats arbete över 18 år. Huvudanstiftare från Karlstad.
Ekonomisk och social skada av detta är enorm. (undantag ~6 månader för
terror)
(17) 2006. Karlstads kommun påstår, helt utan fakta och bevis eller
ens en saklig framställan i officiella dokument att undertecknad är
hotfull och farlig.
(18) 2006. Polisen i Karlstad förvanskar en anmälan efter inlämnandet.

(19) 2006. Misshandel8: Nedslagen /misshandel i centrala Karlstad.
Angriparen känd. Polisen "delaktig". Utsätts för irrelevant och
förnedrande förhör om privatliv av polis.
(20) Anmäls strax efter av åklagare i Karlstad för en påhittad
vandalisering. Åtal 100% fabricerat. Underlagen och vittnesmål t.o.m
synbart falska.
(21) 2006 /2007. Arbetsförmedlingen Karlstad, Därefter Befordrad
Handläggare utestänger mig på felaktiga (olagliga?) grunder från
aktivitetsgarantin i 2 omgångar. Jurist menar deras skäl är för svaga /
obefintliga. Arbetsförmedlingen vägrar samarbeta.

(22) Någon månad därefter vägras jag även nyinskrivning på AF i
Karlstad. Exakt samma hände vid 2 tillfällen på AF i Stockholm. De
visste helt klart att jag skulle vägras detta.
(23) Årsskiftet 2006/2007. AF, JUSEK och Karlstads kommun arrangerar
en utpressning för att jag ska godta en förlikning. Budet är att jag
själv ska stå för en månadslön. När jag nekar förlikningen återtar AF
redan givna löften (Se mer i kommande).
(24) 2006. Polisen driver med undertecknad samt förlöjligar och
reducerar skriftligen en anmälan efter inlämnandet (detta är 2'a
tillfället).

(25) 2007. Åklagaren avslår anmälan som "ej brottslig handling" trots
att den innehåller 2 fall av misshandel och delaktighet av polis mm.
mm.
(26) Skriftlig begäran om enskilt åtal hindras genom trakasserier och
manipulationer av Kriminell Rådman, Karlstads tingsrätt.
(27) 2007. AF /LAN Karlstad försenar ett begärt intyg flera veckor.

(28) 2007. AF /LAN Karlstad trasslar och manipulerade med alla delar
av ärendet för att provocera och trakassera.
(29) 2007. AF /LAN Karlstad fortsätter arbeta för anstiftande av
förnyad mobbning genom praktik och s.k arbetsprövning.
(30) Jusek, 1'e ombudsman i Göteborg ljög ~6 månader om att centrala
förhandlingar pågick (Bekräftat av SKL).

(31) Lämnade polisanmälan till enheten för interna utredningar.
Prejades på E18 av 2 stycken stora lastbilar med släp inom 2 timmar
efter. Aldrig sett liknande under 30 års bilkörning (omskrivet i
inlägg på www). Drog husvagn i snöstorm och situationen direkt
livsfarlig.
(32) Polisen bröt uppgörelse om att anmälan skulle diskuteras.
(33) Åklagare hann t.o.m avslå anmälan redan innan jag ens fått reda
på att polisen lämnat den vidare (förhindrade viktiga
kompletteringar).

(34) Hösten 2007 läkare på VC Planeten, Karlstad förtalar i remiss,
dvs dolt utanför journal till PTSD-utredning. Det är 3'e läkaren som
ljuger och förtalar i samband med vägrade /manipulerade PTSD-
utredningar. (PTSD = Post traumatiskt stressyndrom).
(35) 2007. Socialkontoret Karlstad vägrar handläggning, hänvisar till
en kommunstadga som påstås kräva "aktiv handläggning på AF" (som AF
vägrar). Socialkontoret vägrar uppvisa stadgan. Troligen existerar den
inte!
(36) Från vårvinter 2008, terroriserad med riktade pulsgeneratorer av
först infra-akustisk typ och från ~maj med elektro-induktiv teknik
(mikrovågs-radar-typ) dag och natt. Pulsgeneratorer är väl omskrivna
vapen av terroriserande typ. (utrustning, se bl.a Försvarets
Materielverk). 090428, fortfarande pågående...

(37) Hemlös fr. juli 2008.
(38) Höst 2008 framkommer nära släkting i Karlstad djupgående,
mångåriga inblandning i terrorn. Detta är i sig självt en personlig
tragedi. Släktingen står under hot, men i vilken omfattning är oklart.
(39) Helt saknat alla former av inkomst mellan 2006 – höst 2010.
Ekonomisk skada miljonbelopp. Livskvalitét = tortyr.

(40) 23'e januari tvångsomhändertas i Karlstad på falska grunder.
Grips först och därefter upprättas vårdintyg (lag föreskriver det
omvända). Körs till psyk. Kristinehamn, övervakas 24 timmar. Släpps
därefter utan åtgärder. Ren terror där polisen helt följer ordens-
direktiv och struntar i lagen.

.

* Plusjobbet 2,5 arbetsdagar våren 2006

Förseelser av arbetsgivaren, Karlstads Kommun under plusjobbet 2006:
Detta har arbetsgivaren Karlstads Kommun gjort, sagt eller påstått i
detta ärende sedan 060110 (nästan ~kronologisk). Dvs att man lyckades
terrorisera med gott och väl över 15 lagbrott (därtill en lång rad av
rena elakheter) på ca 5 månader.

Karlstad #1. Brev lottades olagligt till fel person - chef
driftsenheten.
Karlstad #2. Driftschefen påstods vara min chef (uppenbart för att
förvirra), vilket strax efter kommunen ändrade (utan förklaring).
Karlstad #3. Mottagande på arbetsplats i strid med lokalt avtal Plus
06.

Karlstad #4. Kallad till hotfullt provokations-möte utan dagordning på
3'e arbetsdagen.
(Uppgörelse på mötet 0206: Förhandling om omplacering m eget fack)
Karlstad #5. Påtvingat försök till omförhandling jobb-placering utan
fack.
Karlstad #6 & #7. Avtalsbrott 2 & 3: Fråntagen arbetsuppgifter 1)utan
varsel samt 2)utan sakligt motiv.

Karlstad #8. Avstängd utan varsel.
Karlstad #9. Arbetsgivaren Karlstads kommun beordrat (mot lag /praxis)
möte med fel fack! Jusek tillstyrkte detta möte oförklarligt. Vid
mötet försökte _ 2 _ personer _ med _ våld _ tvinga mig in i en
möteslokal
Karlstad #10. Ung ombudsman på medlemsjour som lämnade fakta tystades.
Jag hindrades senare samtala med denna ombudsman, trots begäran.

Karlstad #11. Driftschefen vid Karlstads kommun har som information
till övrig personal spridit förtal om undertecknad.
Karlstad #12. Karlstads kommun kallade mig farlig i officiellt
dokument. Förklaring eller bevis saknas.
Karlstad #13. Karlstads kommun har upprepad hänvisat felaktig till en
paragraf om läkarundersökning.

Karlstad #14. Karlstads kommun har bevisligen ljugit och påstått att
jag vägrat delta på möten.
Karlstad #15. Avsked utan avtalsenligt varsel.
Karlstad #16. Trots omfattande försök att få kontakt med skyddsombud
(epost, telefon och brev) hindrades det.

Karlstad #17. Karlstads kommun vägrade lämna ut uppgifter enligt "rätt
till insyn eget ärende".
Karlstad #19. Vägran att visa hänsyn till eller behandla skrivelse om
hotfull arbetssituation mm 060703.
Karlstad #20. Förhandlingsförslag negligerades.

Karlstad #21. Felaktig avstängning, otillåten period.
Karlstad #22. Anställning avslutad under felaktiga påståenden /
beslutsgrund.

Merparten av dessa ageranden uppenbart uppsåtlig utförts som terror
avsedd att skrämma, förnedra och skjuta mig ut från arbetsmarknaden.
Naturligtvis är social och ekonomisk skada inget annat än ytterligare
en personlig tragedi och direkt avsedd att vara så.


__ Utpressning av Arbetsförmedling
och i samverkan med Karlstads kommun 2006-2007.

Utpressningen av Arbetsförmedlingen i Karlstad årsskiftet 2006-2007.
Jag redogör här i punktform.

AF= Arbetsförmedling
GAR= aktivitetsgaranti (aktivitetsstöd)
AG= arbetsgivare (=Karlstads Kommun)

Se förspelet till detta i "Trakasserad av chef på plus jobb":
http://groups.google.se/group/swnet....+av+chef&hl=sv

=> Jag kontaktade AF för att bli inskriven i GAR (på nytt)
=> AF frågar om jag "släpper plusjobbet"? Jag svarar att vi inte
behöver diskutera detta nu och att var sak får ha sin tid.
=> Plötsligt, efter flera månaders "stillestånd" kom
förlikningserbjudande från AG
=> Jag fick ett halvt löfte av AF att GAR kommer att beviljas (var då
rättighet)
=> Förlikningsförslaget från AG innebar inte ens full lön för tiden
sedan det felaktiga avslutandet av anställningen.
=> Jag avslog förlikningsförlaget då jag inte har något skäl att bära
skuld för Kommunens tilltag.
=> Några dagar senare avslogs GAR av AF.

Visst utgör detta ett starkt indicium att AF, Karlstads Kommun (AG)
och Jusek samverkade för att svälta ut undertecknad och alltså
förhindra rimliga skadestånd. Jag har ju ingen inkomst sedan
2006-08-15 (till senhöst 2010). Sedermera har även facket Jusek (SACO)
och AF-Karlstad ljugit så omfattande att kontakten måst brytas helt. /
Slut.

.

** Pulsgeneratorattacker och dator (pågående)


__ PG
Under flera perioder av livet har jag utsatts för omfattande,
aggressiva attacker med Pulsgeneratorer [PG]. Pulsgeneratorerna är en
variant av mikrovågsradar vars vågkanaler varieras för #
övervakning # stressande och skadande vibrationer mot kroppen.
Fortfarande används ibland den äldre varianten som baseras på
infraljuds-vibrationer.

Sedan 2008 utsätts jag för omfattande vågvibrationer av PG hela nätter
och dagligen. Alltså varje natt och varje dag. Den senaste veckan har
jag utsatts för mycket kraftig PG-vibration mot huvud nattetid, natten
till 6'e, 7'e samt idag 10'e (mars 2011). Huvudet känns som jag fått
flera kraftiga smällar mot det och huvudvärken sitter i hela dagen
efter dessa nätter. Jag går även och lägger mig med huvudvärk av
föregående natts intensiva vibrationer.


__ PC
För närvarande pågår ett "krig" om makten över min PC. Anstiftande
fascistiska ordensnätverk har tidigare stulit mitt BIOS
hårdvarumässigt (ny info). Pga vissa tekniska omständigheter som jag
inte vill avslöja öppet just nu kan jag inte migrera och starta om
datorn med rensad HDD, vilket annars vore naturligt. Återkommer
troligen om detta. (attackeras just nu omfattande och kan endast hålla
ett fönster öppet)

.


Länkar i angränsande inlägg.
Bokmärk och läs mer i denna tråden om terror i Sverige.

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och
19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010

# Hemlös 2008-07 – höst 2010 efter vägrad handläggning av soc. i
Karlstad. Nu ”bostadslös”.

Terroriserats 35 år, sedan 13 års ålder: # fråntagits 1 barn #
fråntagits 2 olika jobb # 8 fall anstiftad misshandel # grov
trolöshet av fack # hindrats arbeta ~18 år # flera grova


sekretessbrott # kriminell utpressning av Arbetsförmedling #

terroriserats med pulsgeneratorer >3 år, pågående. # hotats anta
falsk asperger-diagnos # skriftligt förtal av Karlstads kommun. #
tot ca 300 lagbrott och # +2500 terrortillfällen.

.

Morgan Ohlson

oläst,
13 mars 2011 04:21:072011-03-13
till
.

*** Bröderna, hjärntvätten, smygfascismen och medborgarrätten #18

.

Bokmärk, läs mer!
Missa inte... Terrorlistan på övergrepp i förra postningen, ... #17.

.

_ Om dataövervakning /intrång: Under veckan skrev jag om övervakning
som jag haft mot pc'n. De förefaller manipulerat även hårdvara.
Troligen genom att vid något tillfälle fysiskt stjäla pc'n och ta över
och ändra BIOS. När jag gjorde åtgärder så blockerades pc'n först så
att jag endast kunde ha 1 webläsarfönster aktiverat. Kanske för att
kunna bevaka manuellt, vet inte. Efter ett par uppkopplingar mot nätet
gick det att surfa flera fönster igen... Men nu släpar sig pc'n fram
som att någon monterat en "trög bandspelare" i den för att
dokumentera. Även ett antal systemfiler har ändrast och pc'ns
boottider o.s.v... .

.

** Vem utför sociala avrättningar?

Det här ärendet har jag presenterat allt emedan analysen har pågått.
Första insikterna om den terroriserande förföljelsen fick jag i mitten
av 80-talet. Då föll jag emellertid in i hjärntvätten, in i den
indoktrinerade lunken.... vilken tyvärr många Svenskar tyvärr lyder
under hela sina liv. Genombrottet då jag åter såg igenom
indoktrineringen är svår att peka ut, kanske 1999-2002. Då inledde jag
ett frenetiskt sökande efter faktabaserade minnen och började
analysera helheten. På så sätt har beskrivningarna utvecklats
successivt.

När det gäller omständigheter och fakta har jag inte i något fall
misstagit mig. I ett sammanhang råkade jag dock vända på en detalj
vilket jag senare korrigerat. Sanningshalten i fakta om händelser i
ärendet ligger över 99%. Vissa omständigheter i samhället har jag
analyserat och delvis spekulerat omkring vilket jag också markerat
explicit och grammatiskt. Det avser sådant som vilka som legat och
ligger bakom förföljelsen, hur det organiserats, vad anklagelserna mot
mig egentligen är och liknande bakgrund. På de här områdena har jag
mer insikter idag än för några år sedan. Tyvärr har det smugit sig in
diffusa och i något fall vilseledande påståenden. Därför tänkte jag
mig försöka göra en enkel, uppdaterad sammanställning.


__ Stat eller samhälle?
I en tråd använde jag ordet "staten" och det byggde kanske mest på ett
obetänksamt ordval. Staten är statschefen (kungen) samt bl.a riksdagen
och regeringen som stiftar lagar. Statsministern leder regeringen
o.s.v. Staten sägs vara demokratisk och representeras via politiken av
folkvalda. Lagarna förbjuder inte mobbning, men de förbjuder
misshandel, förtal och tjänstefel och de ger individer frihet genom
grundlagarna och därtill konventioner om mänskliga rättigheter som
Sverige har ratificerat.

Samhället och det civila: Samhället är inte staten. Exakt hur samhälle
bör definieras kan man nog träta om. I princip handlar det om
kulturell och social samordning mellan människor. En sammanslutning av
människor kan vara en by, en förening, ett "web-community" etc.
Samhället är ju vad vi kan beteckna som den inofficiella delen av
nationen, och kan vara delvis organiserad medan staten är den
officiella. I norden och sannolikt även hela Västeuropa samt
Nordamerika organiserar sig samhällets olika delar. Detta sker delvis
öppet och delvis i lönndom. Ordenssällskapen och olika föreningar hör
till det civila samhället, liksom företag gör medan staten, riksdagen
och partierna hör till det politiska samhället.


__ Ordenssällskapen - Uber alles!
Detta är rejält förenklat: Ordenssällskapen rangordnar alla och
försöker besätta i princip alla befattningar i alla typer av
föreningar i landet med sina medlemmar. De har sannolikt makten eller
betydande inflytande i stort sett i varje församling alltifrån
bostadsområdets boulförening, via större sport och idrottsföreningar,
fackföreningar, yrkesföreningar upp till några av de största
partierna, t.ex Moderaterna. Socialdemokraterna är ett specialfall
eftersom de traditionellt styrts från LO, TCO och SSU. V har
inflytande av autonoma vänstergrupper så även de har mindre inflytande
av ordnar. SAP's stödtrupper har på senare år försvagats rejält och
t.ex Göran Persson var som statsminister med största säkerhet att
betrakta som en "ordensman"... vilket även hans nuvarande jobb som
förenings och näringslivskonsult med topp-arvoden (civila samhället)
också indikerar.

Ordnarna styr alltså, uppifrån i princip hela Sverige genom bulvaner
på positioner i ~alla föreningar. Därmed styrs en stor del av den
avancerade repressionen, mobbningen och utstötningarna av lokala
ordens-manipulerade nätverk med synbar bas i lokala föreningar.
Reglerna och styrningen bakom kommer alltså från ordnarna som har
direkt repressiva system, trångsynta regler och tolkningar. Förnuftiga
undantag existerar liksom inte i deras värld. För repression och
terror har de "poäng-system" där medlemmar genom att terrorisera
utpekade offer skaffar sig "lyft-poäng". Eventuellt för befordran.
Befordran sker av storebröder till lämplig befattning och lönen kommer
förstås av respektive arbetsgivare. På så sätt är det enbart klantar
som använder mutor medan ordnarna ger helt osynliga ”mutor” i form av
befordran eller utmärkelser som sedan ger belöning från annat håll. På
så sätt är det sällan kontanter eller varor som byter händer och
transaktionerna således immateriella och mycket svåra, i princip
omöjliga att bevisa.


__ Utstötning till hemlöshet - Det kallar de "att ta ansvar"
I det nya Robinson-Sverige med dessa djuriska utstötningar mm skaffar
sig alltså folk karriärer genom att terrorisera och stöta ut utpekade,
påstått "dåliga människor". Bakom ligger ordnarnas satanistisk-
fascistiska principer om ”Den starkes rätt” och dyl.. Detta åtföljs av
omfattande lögner, manipulationer, hjärntvätt mm för att dölja
systemet samt för att bevara systemet som liknar kriminellt
hemlighetsmakeri. Jag vet att en del tror att detta inte kan vara
sant, men tyvärr så är det faktiskt det.

Svenskar som utsätts för sociala avrättningar, repression och annan
organiserad mobbnings-terror blir så av de föreningar som de själva är
eller varit aktiva i, men med ideologi och metod som baseras på
ordnarnas regler och (oftast?) en ordensman som organisatör. Högre
ordensmännen drar i marionetternas trådar. De som ligger bakom terror,
utstötningar och även t.ex justitiemord är med andra ord systematiskt,
endera offrets egen "bror" (f.d vän, vänner) eller broderns storebror
uppåt i hierarkin. De som syns och som ”frontar” är andra personer som
sedan ska belönas av de ursprungligen anstiftande klanerna.
- - - De kallar detta för att "ta ansvar"! - - - I vissa fall
är den värste fienden således en förenings-vän eller en indoktrinerad
släkting men där andra personer oftast sköter grovjobbet.

.----
Sverige är alltid bäst på allting. När det bevisas att Sverige inte är
bäst, då bortser alla från det... Man tänker bort det ...och
simsalabim så är Sverige bäst igen och alla är glada... utom förstås
de som utsätts för övergreppen för de består ju hur mycket folk än
tänker bort dem. I sekten Sverige finns aldrig några allvarliga
problem, man bara tänker bort det.
.----


__ Staten involverad trots allt
Här fordras en invinkling. För att ordnarna ska kunna göra detta utan
allt för omfattande lagbrott krävs att vissa lagar anpassas. Av detta
skälet drivs märkliga lagar igenom riksdag/regering, t.ex så att...

# När lagen mot mobbning antogs för några år sedan var smygfascisterna
noga med att få in ordet "barn" i lagtexten. På så vis är mobbning mot
barn förbjudet men INTE mot vuxna i Sverige.

# Regler för Arbetsförmedling, A-kassa, F-kassa och Socialkontor
skrivs MEDVETET så att tj.m ska ha rätten att sparka ut folk
(utpekade /obekväma etc) "mellan stolar". Begreppet "mellan stolarna"
är således en lögn, bland många och bygger på regler som anpassas för
att medge repression, hot och utstötning.

# Psykiatrins begäran om handräckningar av Polis för att genomföra
tvångsomhändertaganden ska enligt lag skrivas _ innan handräckningen.
Detta struntar man ofta i baserat på ”ordensmäns förtal”, angiveri mm
och då skrivs handräckningsorder i efterskott. Det sker endast om det
visar sig nödvändigt. På många områden är det så i Sverige.
Utredningar, rapporter etc. upprättas i efterskott, endast om någon
legitim person, som journalister begär ut dem. Sannolikt är det ett av
skälen till att dokument, då journalister begär dem ofta får pinsamma
felaktigheter som man aldrig skulle ha begått om de upprättats i
realtid som lag föreskriver.

# Samma som f.g. eller liknande sker även inom Socialkontoren angående
vårdnadsärenden och tvångsomhändertaganden av barn. Dvs att
myndigheten kan ”ta barn” eller styra vårdnad helt utan dokumentation
som endast upprättas EFTERÅT. Då avpassat med de lögner som krävs
beroende av vilken sorts argument /bevis /påståenden som myndigheten
anser sig behöva. Om någon kräver insyn i dokumentation upprättas den
i lönndom beroende av vem som begärt den och hur ärendet utvecklats.
Själv vägrades jag helt vårdnad vid Fam.Rätt Mölndal 2003. Detta är
lagbrott och med största säkerhet finns ingen dokumentation där ens om
att samarbetssamtal skedde. Sverige är byggt för ordensnätverken ska
kunna agera ”översittare”.

# Redan på den ”socialdemokratiska tiden” avskaffades
tjänstemannaansvar och det är idag mycket enklare för tj.m att
terrorisera enskilda. Särskilt som detta idag sker m.hj.a den olagliga
kommunikations-övervakningen som idag omfattar: Fast tel. mobil tel.
IP-tel. Epost och säkert även mynd.-tjattar.

__ Vissa politiker vet, andra inte
På de här sätten och med många fler trix deltar staten och politiker i
att lägga grunderna för repressiva systemet och det som sedan används
som en våldsideologi. De anpassar alltså lagstiftning centralt för att
medge lokal, förenings och myndighetsbaserad repression. En del
politiker VET detta medan andra inte gör det. Notera även hur extra
känsliga ärenden redan i förhand plötsligt föranleder sjukskrivningar
och att högre chefer kommer in för att leda dessa.
# Så skedde t.ex i Mölndals kommun då jag hösten 2003 olagligt
fråntogs rätten till vårdnad.
# Min ordinarie klasslärare vägrade delta vid den ”sociala domen” mot
mig på 70-talet och ”blev” då sjukskriven.

Detta är i princip samma system som användes då samtliga partier
enhälligt stödde tvångssteriliseringsprogrammen som beslutades under
1900-talet. Det som jag beskriver är redan vetenskapligt dokumenterat
att det förekommer, fast bara i ett annat sammanhang. Nu sker det
emellertid än mer frekvent och med högre genomsnittlig komplexitet.

Lagar anpassas så att Polis utan straff, ibland ska kunna agera
repressivt och delvis baserat på ordensregler. Ibland även mot Svensk
lag. T.ex Svenska advokatsamfundets medlemmar bedriver ibland
verksamheter som ter sig direkt skurkaktiga och som förstås borde
stävjas genom lagstiftning, men så sker alltså inte av liknande skäl
som just beskrivits. Ofta är det förstås ordens-baserade
övervakningsfunktioner som kontrollerar detta. Men såklart, att
advokater och polis så ”lättvindigt” kommit att arbeta för lokala
småpåvar, så som det i praktiken blir... det är skrämmande. Alltså.
Lagar i Sverige skrivs på två sätt samtidigt. Dels för att lagen ska
kunna tillämpas, men dels också för att man med kluriga metoder ska
kunna gå runt dem.

-------
En forskare som intervjuades på radions P1 i januari beskrev Sverige
så här, fritt citat:
" - Sverige är, till skillnad från stater som idkar öppen
repression.../"
-------

Nu förekommer det också förstås en del sådana väldigt lokala kotterier
som är fristående från ordnar, föreningar etc. Moped-terroristerna i
Rödby som ledde till en dödsskjutning härom året är sannolikt en
sådan. I mitt ärende, med den enorma repression jag utsatts för på 4
skilda bostadsorter den är genomförd, visserligen lite blandat men i
huvudsak av mina f.d vänner (?) baserat på ordensnätverken. Det är
också skälet till att terrorn kunnat följa mig från stad till stad,
från förening till förening och från den ena myndigheten till den
andra trots att sekretesslagar egentligen borde ha förhindrat det. //
.

.----
Språkrevisionism: Tidigare har jag nämnt hur fascister systematiskt
försöker och propagerar för att ta ifrån Svenskarna språket. Ord som
beskriver allvarliga omständigheter, realism i tillvaron så som
"fascism", "demokrati" och t.ex "terror" mm. mm. förlöjligas och
degraderas. Idag 20110312 samtalade en P3-journalist med Linda
Bengtzing. De talade om "terrorn" i Melodifestivalen. Lite omdöme kan
man väl ändå begära även av de mest fåraktiga journalisterna, eller?
.----

.

** Skadeståndsnivå för Sveriges värsta förföljelseterror
någonsin?

För 35 års förstört liv borde skadeståndsnivåerna ligga på "hutlöst"
hög nivå. Nyligen har barn (nu vuxna) som behandlats illa under
uppväxten på fosterhem eller institutioner beslutats få, först 225.000
SeK. Förslag på ändring till 250.000 SeK. Men, observera att det inte
är staten som är skyldiga till de övergreppen (åtminstone sägs det
så). Det offentliga är ju endast indirekt delaktiga. De ansvariga är
egentligen familjehemmen och institutioner och därför blir statliga
ersättningar låga. Nu borde de vara högre ändå. När skadestånd gäller
statens och det offentligas ansvar blir nivåerna högre, men ändå långt
från t.ex USA's nivåer förstås. Joy Rahman och Bo Larsson som båda
fått upprättelse i domstolar efter felaktiga domar fick cirka
1.200.000 SeK per felaktigt år i fängelse. Detta var många år sedan
och beloppen bör uppräknas.

I mitt fall har jag utsatts för omfattande terror av statliga
Flygvapnet, Arbetsförmedlingen av en kommunal familjerätt samt av
Karlstads kommun. Till det adderas anmälningar till JO, Polis,
Polisens internutredningar samt Karlstads Tingsrätt och där samtliga
har begått brott i ärendet. Inte allt, men en stor del av terrorn har
genomförts via myndigheters tjänstemän. Notera att något liknande
ärende sannolikt aldrig har prövats avseende skadestånd...

I en enkel beräkning har jag delat perioder i hög, medel och låg
skadeståndsnivå. Siffror har jag tagit baserat på skadestånd från
nämnda ärenden och som bygger på ansvar av det offentliga. Med en låg
uppräkning (+35%) av penningvärde blir det...
- - ...över 22 MSek. - -

Observera att detta är baserat på hur staten, som vid felaktiga
fängelsedomar förstört livet för människor. Alltså baserat på belopp
som tidigare har utbetalats. Under långa tider har terrorn mot mig
varit långt värre än att sitta i fängelse och åren som jag varit
isolerad, pga av aktiva utfrysningar är många.

.----
Socialdemokraterna hade kollektivanslutning från facket LO. Det var
demokratiskt konstigt. Idag tvångsansluts alla akademiker (med flera
arbetande...?) till fascistiska ordensnätverk. Det sker i lönndom. Det
är 100 gånger värre och det tänker alla bara bort. Märkligt? Det
förklarar varför ordnarna med våld och kriminalitet tystar "obekväma
och visselpipor".

Utstött är alltså en demokratisk merit. Förklarar detta också varför
Sossarna åter väljer en icke-akademiker som partiledare? Inte helt,
men delvis...
.----

Missa inte Terrorlistan 3.0 i förra postningen, ... #17.

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och

19 års utbildning. ~social-liberal, grön, antifascist.


# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010

# Hemlös 2008-07 – höst 2010 efter vägrad handläggning av soc. i
Karlstad. Nu ”bostadslös”.

Terroriserats 35 år, sedan 13 års ålder med: # fråntagits 1 barn #


fråntagits 2 olika jobb # 8 fall anstiftad misshandel # grov

trolöshet av fack # hindrats arbeta ~18 år # flera grova


sekretessbrott # kriminell utpressning av Arbetsförmedling #

terroriserats med pulsgeneratorer >3 år, pågående. # hotats anta
falsk asperger-diagnos # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.
# ca 300 lagbrott och # +2500 terrortillfällen. - - Kort sagt: -
Läs texterna, jag vet vad jag talar om!

.

Avos

oläst,
13 mars 2011 07:13:182011-03-13