Utkastad journalist kritisk till #jagärhär: ”Saknar allt vad demokrati, insyn och rättssäkerhet heter”

4 views
Skip to first unread message

Ken

unread,
Mar 17, 2018, 2:28:56 PM3/17/18
to

Den tidigare SVT-reportern Ola Nilsson gick med i den kontroversiella
vänsteraktivistiska gruppen #jagärhär. När han upptäckte och ifrågasatte
totalitära attityder och tveksamma utspel från grundaren Mina Dennert,
blev han omedelbart utkastad ur gruppen. Nilsson uttrycker nu i en
debattartikel i Aftonbladet kritik mot att en rörelse så renons på
demokrati och insyn ges en officiell roll i samhället, syftande på det
samarbete som den rödgröna regeringen inlett med #jagärhär,
och jämför gruppen med nättroll och fake news.

Ola Nilsson har ett förflutet som engagerad i frågor som rör rasism och
främlingsfientlighet. Han gick därför i december med i den
vänsterradikala #jagärhär-rörelsens Facebookgrupp. Han hade – felaktigt
skulle det visa sig – fått intryck av att gruppens syfte var ”att bidra
till en god samtalston och allmänt motverka rasism och sexism på nätet”.

LÄS MER: Regeringen ville kartlägga ”hat” – #jagärhär blir
samarbetspartner
https://samnytt.se/avslojar-regeringen-ville-kartlagga-hat-jagarhar-blir-samarbetspartner/

Nilsson skulle dock snart bli varse ett öppet samtal med god ton på
nätet inte var något som gruppen i allmänhet och grundaren Mina Dennert
i synnerhet var det minsta intresserad av. Här gällde i stället
hundraprocentig konformism, villkorslös underkastelse och att ingenting
som politrukerna i rörelsens ledargarnityr påbjudit fick diskuteras
eller ifrågasättas.

Något hände ”som fick mig att inse att gruppen saknar allt vad
demokrati, insyn och rättssäkerhet heter”, skriver Nilsson och uttrycker
misstankar om att det hos #jagärhär ”finns någon annan agenda än den som
redovisas utåt”. Det som hände var att grundaren Mina Dennert drog igång
ett annat upprop kallat #nostranger som hon krävde att alla medlemmar i
#jagärhär reservationslöst ställde sig bakom.

LÄR MER: Så här nästlade #jagärhär in sig hos makten
https://samnytt.se/sa-har-nastlade-jagarhar-in-sig-hos-makten/

Nilsson var emellertid tveksam till vissa inslag i detta nya upprop,
bland annat att #nostranger ville rasiststämpla svenskar som är nyfikna
på andra kulturer och frågar invandrare vilket land de kommer ifrån.
Sådant ”riskerar att bli kontraproduktivt och trivialisera rasismen”
befarade Nilsson och försökte ta upp frågan till diskussion.

Men diskussion på nätet var alltså, i motsats till hur
#jagärhär-rörelsen saluför sig, inte något man var intresserad av. I en
Facebook-tråd avkrävdes gruppens medlemmar att stödja den nya
#nostranger-kampen som lanserats med bland annat en debattartikel i
Expressen. Nilsson fann kravet märkligt eftersom ”det egentligen inte
fanns några kopplingar grupperna emellan mer än grundaren”.

LÄS MER: Regeringen förbereder omfattande lagändringar ”mot rasism” –
#jagärhär vill vara med
https://samnytt.se/avslojar-jagarhar-vill-bli-del-av-regeringens-nationella-plan-mot-rasism/

Nilsson uttryckte i ett inlägg en försiktig kritik och menade att det
måste vara möjligt att diskutera och nyansera i motsats till att bara
slaviskt underkasta sig något som mest liknade en befallning från
#jagärhär att också sluta upp bakom #nostranger. Han svävade ännu i
villfarelsen att #jagärhär har som målsättning ”att verka för ett gott
samtalsklimat på nätet”.

Men nu fick han slutgiltigt klart för sig att så inte var fallet.
Plötsligt dök Mina Dennert upp som gumman i lådan i tråden och riktade
en nedlåtande och mästrande fråga till Nilsson om han inte visste att
#jagärhär är en antirasistisk grupp. Det bekräftade Nilsson att han
kände till, ett svar som Dennert följde upp med frågan ”Vad gör du då
här?”.

LÄS MER: ”Jag vill att du inte publicerar någonting av det jag har sagt”
– #jagärhär i exklusiv intervju med Samhällsnytt
https://samnytt.se/jag-vill-att-du-inte-publicerar-nagot-av-det-jag-har-sagt-jagarhar-i-exklusiv-intervju-med-samhallsnytt/

Nilsson skriver i sin debattartikel att han fann insinuationen från
Dennert om att han skulle vara emot antirasim eller rentav rasist
”synnerligen obehaglig”. Detta i beaktande av att han har ett närmare
40-årigt CV av att arbeta mot rasism, bland annat med projektet Rock
against racism och att undervisa så kallade ensamkommande flyktingbarn i
svenska.

Nilsson bad Dennert om en förklaring. Men för Dennert räckte det med att
Nilsson ställt kritiska frågor om hennes upprop i Expressen. Nilsson
hade dessutom understått sig att i ett annat sammanhang uttryckt
ogillande över att en annan förgrundsfigur inom #jagärhär ägnat sig åt
nätmobbning, något som gruppen ju påstår sig finnas till för att
motverka.

LÄS MER: En trollfabrik med starka band till #jagärhär och rödgröna
riksdagspolitiker
https://samnytt.se/en-trollfabrik-med-starka-band-till-jagarhar-och-rodgrona-riksdagspolitiker/

Till råga på allt hade Nilsson dristat sig att skämta om Lars Ohlys
avhopp från Vänsterpartiet. Mer bevis än så behövdes enligt Dennert inte
för att det skulle stå klart att Nilsson inte var antirasist och därför
inte kunde få vara med i #jagärhär. Därefter kastade Dennert ut Nilsson
från #jagärhär:s Facebook-grupp utan föregående avisering eller
prövning. Någon möjlighet för Nilsson att bemöta Dennerts ”bevisföring”
gavs inte.

Det är ett grundläggande demokratiskt underskott, inte missnöje för sin
egen del över hur han behandlats av Mina Dennert som är Nilssons
huvudkritik mot #jagärhär. ”Hur rimligt är det att en persons
gottfinnande ska styra vad som i praktiken är en betydande nationell
opinionsbildare och maktfaktor?”, frågar han med bred adressat och med
regeringen inkluderad, som höjt upp den vänsterradikala aktivistgruppen
till en snudd på myndighetsliknande roll.

LÄS MER: #jagärhär mobiliseras för att ”dämpa ilskan” efter avslöjandet
om shariadom
https://samnytt.se/jagarhar-mobiliseras-for-att-dampa-ilskan-efter-avslojandet-om-shariadom/

Nilsson efterfrågar såväl omröstningar som offentlig insyn i
organisationer som höjs upp på det här sättet, saker som lyser med sin
frånvaro hos #jagärhär där den som på minsta sätt är kritisk direkt
kastas ut. Han skriver också att han oroar sig för repressalier från
#jagärhär när han nu går ut i en debattartikel och kritiserar gruppen,
att de ska använda sin algoritmer för att söka av Internet och
iscensätta ett smutskastningsdrev mot honom.

Nilsson klargör i sin artikel att han inte är motståndare till
opinionsbildning på nätet från aktivistorganisationer som inte följer
demokratiska principer. Det han vänder sig mot är när sådana rörelser
”får en roll som något slags institutioner, få bidrag med skattepengar
eller att myndigheter ska anlita deras ‘experter'”.

LÄS MER: Staten ska finansiera censur på sociala medier efter
#jagärhär:s önskemål: ”Det finns jättemånga organisationer”
https://samnytt.se/regeringen-antar-forordning-om-censur-efter-jagarhars-onskemal-det-finns-jattemanga-organisationer/

Hashtaggar och Facebookgrupper som #jagärhär ”är inga demokratiska
organ, de sysslar inte med forskning och de följer inte någon
meritokrati”, skriver Nilsson. ”De kan aldrig ersätta offentliga
utredningar eller demokratiska organisationer där människor möts,
diskuterar och röstar, där det går att kontrollera att allt går rätt
till och där det finns regler som skyddar mot godtycke”.

Nilsson menar att #jagärhär kan utgöra ett lika stort hot mot demokratin
som nättroll och fake news, ”när företeelser som till sin natur inte är
demokratiska övertar den roll som öppna organisationer och offentliga
organ annars skulle ha” och antal följare i en Facebook-grupp tillåts
övertrumfa objektiva fakta i den offentliga debatten. ”Demokrati får
aldrig reduceras till antal följare på nätet”, slår han fast.

#jagärhär och dess grundare Mina Dennert har tidigare fått kritik för
att bakom en fasad av antirasism vilja begränsa yttrande- och
åsiktsfriheten i frågor som rör bland annat invandring och integration
och idag är centrala i den politiska debatten. Samhällsnytt har i ett
flertal reportage granskat #jagärhär, dess företrädare och
medlemsprofiler.

https://samnytt.se/utkastad-journalist-kritisk-till-jagarhar-saknar-allt-vad-demokrati-insyn-och-rattssakerhet-heter/

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages