Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Postmodernismen är en narcissistisk ideologi

10 views
Skip to first unread message

Mats Winther

unread,
Nov 24, 2021, 11:31:33 PM11/24/21
to
istendomen och vetenskapen (i deras sanna versioner) överensstämmer
på så sätt att det förutsätts att vi är underordnade gudomlig vilja
respektive naturlig ordning och lag. Vi måste åtlyda "högre makter" som står
över människan. Det här revolterar postmodernister, kulturmarxister och
feminister emot, för det anses nämligen "patriarkaliskt". Istället hävdas att
sanningen utgår från subjektet, som varken behöver efterfölja Gud eller
vetenskaplig metod. Inga absoluta sanningar gäller, utan subjektet bygger sin
egen världsbild. Om sådan subjektiv teoribildning får tillräckligt många
efterföljare, så har en ny sanning etablerats, och anhängarna gynnas då
ekonomiskt samt med maktpositioner. På så sätt kan "patriarkatet" knuffas
bort från sina positioner, dvs. de som tror på en sanning som överskrider
det mänskliga subjektet.

Postmodernismen är en narcissistisk ideologi eftersom världen kretsar
kring subjektet. Tanken på en världsöverskridande högre maktordning
har förkastats. Bara de sanningar som "jag" accepterar är giltiga.
Konsekvensen är att fler och fler lågintelligenta, omoraliska och parasitiska
individer får makt och inflytande. De kan då snabbt driva samhället i fördärv.
Det enda som kan rädda oss från den narcissistiska epidemin är den
patriarkaliska världssynen, vars hjärta är den kristna sanningen såsom den
förmedlas av Augustinus och kyrkofäderna, men också Luther och Pascal, m.fl.
Det gäller att förstå detta, nämligen att postmodernisterna är immuna
mot logik och vetenskaplighet. Dessutom är endast en minoritet av
medborgarna intellektuella, vilket får som följd att majoriteten knappast
påverkas av logiska argument. Eftersom intellektet är otillräckligt så måste
det ske en vitalisering av den kristna tron. Endast Kristus kan rädda
oss från Antikrist.

Mats Winther

unread,
Nov 24, 2021, 11:32:45 PM11/24/21
to
Korrigering: "Kristendomen och vetenskapen"
0 new messages