Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Online database for Scandinavian sources

0 views
Skip to first unread message

Ann Viking Saetre

unread,
Aug 15, 2000, 3:00:00 AM8/15/00
to
Stig Samuelsen whom provides the so valuable online database
Slektsbiblioteket at www.slektsbiblioteket.com has extended his Norwegian
database to comprise, also Danish and Swedish, Scandinavian sources.

If you are owner of Swedish (and/or Norwegian, Danish) genealogy sources,
torpinventeringar, hembygdsböcker, ortsbibliografier, microfisher etc and
are willing to do volunteer look up´s please register your source at
Slektsbiblioteket, and, please bookmark this URL for your own use in your
genealogy search.

Stig Samuelsen som tillhandahåller den värdefulla databasen
Slektsbiblioteket online på www.slektsbiblioteket.com har utvidgat den
hittillsvarande norska databasen att även gälla danska och svenska, alltså
skandinaviska, källor.

Om du är ägare av svenska, och/eller norska, danska, genealogiska källor,
som torpinventeringar, hembygdsböcker, ortsbibliografier, microfisher etc
och är villig att slå upp efterfrågad information vänligen registrera din
källor på Slektsbiblioteket, och, bokmärk denna URL för ditt egna
släktsforskandes skull.

Ann

0 new messages