Hur stor måste en sjö/göl/damm/mosse vara

43 views
Skip to first unread message

Lars Johansson

unread,
Nov 20, 2006, 7:24:42 PM11/20/06
to
... för att man skall kunna dricka vattnet?

Var ute och sprang veckans långpass (bra
mental träning den här årstiden) öster om
Mölndal och började fundera på frågeställningen.
Mölndal använder en del väldigt små sjöar
(Södra & Norra Långevattnet) som reservoarer, så
jag antar att det handlar om väldigt små bassänger.

PS
Norra Långevattnet måste förresten vara en av
Sveriges vackraste sjöar.

"A man can't just sit around."
Lars Johansson

On the turntable:
"The Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs of All Time"
http://en.wikipedia.org/wiki/500_Greatest_Songs_of_All_Time

"Streaming Playlist Of Rolling Stone's 500 Top Songs"
http://www.worldsentiment.com/best%20music


Usenet Rulez

unread,
Nov 20, 2006, 7:34:13 PM11/20/06
to
"Lars Johansson" <L...@AltaVista.NET> wrote in news:eHr8h.23797$E02.9735
@newsb.telia.net:

Det var som vanligt en dum fråga.

Storleken har ingen betydelse i det här fallet.

Så länge det är flytande gär det att dricka, huruvida det är hälsosamt
eller inte avgörs en mängd andra faktorer.


--
Artikel 2.
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som
uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund
av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning,
nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i
övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska,
rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det
område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är
oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är
underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Lars Johansson

unread,
Nov 20, 2006, 8:21:25 PM11/20/06
to
Halloj!
"Usenet Rulez" <usenetrule...@whoever.com> skrev i meddelandet news:Xns9882FF...@213.136.35.218...

| "Lars Johansson" <L...@AltaVista.NET> wrote in news:eHr8h.23797$E02.9735
| @newsb.telia.net:
|
| > ... för att man skall kunna dricka vattnet?

| Det var som vanligt en dum fråga.


|
| Storleken har ingen betydelse i det här fallet.

Visst har den det. I Göteborg är det nog inte många som
skulle få för sig att dricka vattnet i Lille-Jons damm:

<http://kartor.eniro.se/query?&what=map&WGS84=11.959129733002472%3B57.66487799442207&zl=7&ms=0&streetname=Lille-Jons%20damm&mapstate=7%3B11.959129733002472%3B57.66487799442207%3B0%3B11.952337415148989%3B57.66795328124999%3B11.965877822779866%3B57.661803004522135&mapcomp=%3B%3B%3BLille-jons%20damm%3B%3B%3B43169%3BM%D6LNDAL%3B%3B%3B%3B%3B1270523.0%3B6399843.0%3B0%3B0%3B0.0000%3B0.0000%3Bmaps_place.66679.21&stq=0&imgmode=0>

Däremot bedömer nog många vattnet i den närbelägna, och
betydligt större Trindemossen som drickbart. Jag brukar
själv dricka ur den:

<http://kartor.eniro.se/query?&what=map&WGS84=11.958564385089344%3B57.6700123024658&zl=6&ms=0&streetname=Trindemossen&mapstate=6%3B11.958564385089344%3B57.6700123024658%3B0%3B11.942051692856567%3B57.6775126399388%3B11.975077077322121%3B57.662511964992795&mapcomp=%3B%3B%3BTrindemossen%3B%3B%3B43169%3BM%D6LNDAL%3B%3B%3B%3B%3B1270939.0%3B6400019.0%3B0%3B0%3B0.0000%3B0.0000%3Bmaps_place.66586.21&stq=0&imgmode=0>

Men givetvis är det något annat som spelar in också. Det är
något med den än större Axlemossen som gör att inte många
dricker ur den. "Något" är antagligen något vi naturexperter
har lärt oss under våra scoutår, eller så har ärvt något från
Familjen Hedenhös.

Och vi som är experter på flygfoton kan faktiskt göra en
bedömning från ovan:

<http://kartor.eniro.se/query?&what=map&WGS84=11.965516565513061%3B57.6661639150243&zl=10&ms=1&streetname=Trindemossen&mapstate=10%3B11.965516565513061%3B57.6661639150243%3B0%3B11.964353937182386%3B57.66671751136159%3B11.966679193843736%3B57.665610318687&mapcomp=%3B%3B%3BTrindemossen%3B%3B%3B43169%3BM%D6LNDAL%3B%3B%3B%3B%3B1270939.0%3B6400019.0%3B0%3B0%3B0.0000%3B0.0000%3Bmaps_place.66586.21&stq=0&imgmode=1>


...ser väldigt drickbar ut jämfört med:

<http://kartor.eniro.se/query?&what=map&WGS84=11.9509620326745%3B57.66882623517548&zl=9&ms=1&streetname=Axlemossen&mapstate=9%3B11.9509620326745%3B57.66882623517548%3B0%3B11.948636550126535%3B57.66993372750179%3B11.953287063449234%3B57.66771934215262&mapcomp=%3B%3B%3BAxlemossen%3B%3B%3B41319%3BG%D6TEBORG%3B%3B%3B%3B%3B1270061.0%3B6400310.0%3B0%3B0%3B0.0000%3B0.0000%3Bmaps_place.110217.21&stq=0&imgmode=1>

| Så länge det är flytande gär det att dricka, huruvida det är hälsosamt
| eller inte avgörs en mängd andra faktorer.

Exakt! Det är en mängd implicita antaganden i frågan, bl.a.
att det inte är en sjö som ligger ute på en soptipp.

Usenet Rulez

unread,
Nov 21, 2006, 12:03:28 PM11/21/06
to
"Lars Johansson" <L...@AltaVista.NET> wrote in
news:pws8h.23807$E02....@newsb.telia.net:

Du behöver inte skriva en roman för att förklara dina dumheter.

Den Jordgubbsfärgade Kärlekskyssen

unread,
Nov 23, 2006, 5:51:12 PM11/23/06
to
"Usenet Rulez" ha scritto nel messaggio news:<Xns9882FF...@213.136.35.218>

>"Lars Johansson" <L...@AltaVista.NET> wrote in news:eHr8h.23797$E02.9735
>@newsb.telia.net:
>
>> ... för att man skall kunna dricka vattnet?
>>
>> Var ute och sprang veckans långpass (bra
>> mental träning den här årstiden) öster om
>> Mölndal och började fundera på frågeställningen.
>> Mölndal använder en del väldigt små sjöar
>> (Södra & Norra Långevattnet) som reservoarer, så
>> jag antar att det handlar om väldigt små bassänger.

Då det gäller vattentäkter för dricksvatten så avgör tillsynsmyndigheten
lämpligheten i fall till fall och det är en mängd faktorer som spelar in, inte
bara storleken.

--
"Jag begriper inte varför det är så otroligt krångligt att läsa innantill!"
- "Tamuel" (23 juni 2006) news:<ghOmg.5942$E02....@newsb.telia.net>

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages