Gramps Sverige Utvecklare

swegramps-utv@googlegroups.com

Description

Gramps Sverige Utvecklare är en GoogleGroup för de som vill utveckla tillägg eller anpassa släktforskarprogrammet Gramps till Sverige och svenska förhållanden.

Language

Swedish

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post
Anyone on the web
can ask to join group