Aktualności

1,474 views
Skip to first unread message

geomaticsoft...@gmail.com

unread,
Feb 10, 2015, 4:43:36 AM2/10/15
to
Aktualne informacje dotyczące programów SWDE/GESUT/BDOT Manager.

geomaticsoft...@gmail.com

unread,
Feb 10, 2015, 4:45:26 AM2/10/15
to
[08.09.2014] - SWDE Manager LT wersja 1.1

Dostępna jest wersja 1.1 programu SWDE Manager.
Nowe funkcje to m.in.:
 • integracja danych ewidencyjnych z graficznym plikiem SWDE (menu Edycja/Integracja z danymi graficznymi),
 • usuwanie danych o podmiotach (menu Edycja/Usuwanie/danych o podmiotach).

geomaticsoft...@gmail.com

unread,
Feb 10, 2015, 4:46:34 AM2/10/15
to swde-gesut-...@googlegroups.com
[15.09.2014] - SWDE Manager LT wersja 1.2

Dostępna jest wersja 1.2 programu SWDE Manager.
Nowe funkcje to m.in.:
 • przeliczanie grup rejestrowych,
 • snapowanie do obiektów (z użyciem przycisku CTRL).Poprawione zostało także wyświetlanie numerów działek i innych tekstów na mapie.

geomaticsoft...@gmail.com

unread,
Feb 10, 2015, 4:49:46 AM2/10/15
to swde-gesut-...@googlegroups.com
[22.09.2014] - SWDE Manager LT wersja 1.3

Dostępna jest wersja 1.3 programu SWDE Manager.
Umożliwia ona eksport danych ewidencyjnych do formatów MSExcel i CSV.
Poprawione zostało także wczytywanie danych z plików zawierających błędy. Jeśli więc jakiś plik nie dał się przeglądać w poprzedniej wersji programu, warto spróbować jeszcze raz.

geomaticsoft...@gmail.com

unread,
Feb 10, 2015, 4:50:51 AM2/10/15
to swde-gesut-...@googlegroups.com
[30.09.2014] - SWDE Manager LT wersja 1.4

Dostępna jest wersja 1.4 programu SWDE Manager.
Umożliwia ona wyświetlenie danych BDOT 500 (Bazy Danych Obiektów Topograficznych) wczytanych z pliku GML (przycisk "Wczytaj warstwę" na pasku narzędzi).

geomaticsoft...@gmail.com

unread,
Feb 10, 2015, 4:53:07 AM2/10/15
to swde-gesut-...@googlegroups.com
[07.10.2014] - SWDE Manager LT wersja 1.5

Dostępna jest wersja 1.5 programu SWDE Manager.
Umożliwia ona wyświetlenie danych GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu) wczytanych z pliku GML (menu Plik\Wczytaj inne dane).

geomaticsoft...@gmail.com

unread,
Feb 10, 2015, 4:54:08 AM2/10/15
to swde-gesut-...@googlegroups.com
[27.10.2014] - SWDE Manager LT wersja 1.6

Dostępna jest wersja 1.6 programu SWDE Manager.
Nowe funkcje to:
 • eksport danych graficznych do formatu DXF,
 • eksport działek z wybranymi użytkami gruntowymi do pliku SWDE,
 • raport Wykaz Współrzędnych Punktów Granicznych dla wybranych działek, budynków, konturów klasyfikacyjnych i konturów użytków.
Poprawiono także:
 • raport Wykaz Współrzędnych Punktów Granicznych – zamienione wsp. X i Y,
 • raport Wypis z Rejestru Gruntów – obcinanie informacji o podmiotach oraz eksport do PDF.

geomaticsoft...@gmail.com

unread,
Feb 10, 2015, 4:54:56 AM2/10/15
to swde-gesut-...@googlegroups.com
[10.11.2014] - SWDE Manager LT wersja 1.7

Dostępna jest wersja 1.7 programu SWDE Manager.
Nowe funkcje to:
 • rejestr cen i nieruchomości – odczyt, zapis i przeglądanie danych,
 • selekcja obiektów na mapie – możliwość dodania lub usunięcia wybranych obiektów,
 • raport Powierzchnia Zabudowy Budynków (pozostałe raporty ewidencji budynków będą stopniowo dodawane w kolejnych wersjach).
Poprawiono także:
 • raport Wykaz Współrzędnych Punktów Granicznych oraz Wypis z Rejestru Gruntów – obcinanie niektórych informacji,
 • podczytywanie danych BDOT i GESUT – ostatnia poprawka uniemożliwiała poprawne wczytywanie danych.

geomaticsoft...@gmail.com

unread,
Feb 10, 2015, 4:56:06 AM2/10/15
to swde-gesut-...@googlegroups.com
[03.12.2014] - SWDE Manager LT wersja 1.8

Dostępna jest wersja 1.8 programu SWDE Manager.

Nowe funkcje to:
 • możliwość podczytywania ortofotomapy z Geoportalu (pobranie i wyświetlenie ortofotomapy może zająć parę sekund, w zależności od jakości połączenia internetowego i obciążenia Geoportalu),
 • eksport do plików SHP wszystkich danych graficznych w jednej operacji,
 • usuwanie z pliku SWDE danych o punktach granicznych,
 • zbiorczy raport o działkach ewidencyjnych, umożliwiający łatwy eksport danych do plików MS Excel.

geomaticsoft...@gmail.com

unread,
Feb 10, 2015, 4:56:51 AM2/10/15
to swde-gesut-...@googlegroups.com
[15.01.2015] SWDE Manager LT wersja 1.10

Dostępna jest wersja 1.10 programu SWDE Manager. Zawiera ona trzy nowe raporty:
 • różnice w powierzchniach działek w części opisowej i graficznej,
 • różnice w klasyfikacji gruntów w części opisowej i graficznej
 • wyrys dla działki.

geomaticsoft...@gmail.com

unread,
Feb 10, 2015, 5:02:35 AM2/10/15
to swde-gesut-...@googlegroups.com
[06.02.2015] GESUT Manager LT wersja 0.9

Udostępniamy dzisiaj Państwu wersję Beta (0.9) nowego programu – GESUT Manager. Umożliwia on m.in. przeglądanie graficznych i opisowych danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu zapisanych w formacie XML, proste operacje na pliku XML, a także eksport danych do innych formatów (shp, dxf). Jest to wersja Beta, może więc zawierać błędy. Bylibyśmy wdzięczni za ich zgłaszanie.
W przyszłym miesiącu ukaże się program do przeglądania danych plików BDOT. Oba programy – podobnie jak SWDE Manager – będą przez nas rozwijane. Prosimy o zgłaszanie potrzebnych funkcjonalności.

GSS

unread,
Mar 20, 2015, 8:56:31 AM3/20/15
to swde-gesut-...@googlegroups.com
Dostępna jest wersja 1.11 programu SWDE Manager.
Nowe funkcjonalności to m.in.:
- możliwość podczytania danych OpenStreetMap,
- raporty ewidencji budynków: wypis z kartoteki budynków dla budynku i całego obrębu,
- raport Obliczenie powierzchni działek ewidencyjnych,
- pełna informacja o dokumentach powiązanych z transakcjami i nieruchomościami w RCiN,
- informacja o adresach lokali,
Poprawiono także wyświetlanie informacji o obiektach powiązanych (adresach, dokumentach, itp.) z innymi obiektami, funkcjach użytkowych budynków, rodzajach pomieszczeń przynależnych i dacie wyceny lokali oraz wygląd paru raportów.

GSS

unread,
Apr 8, 2015, 7:16:04 AM4/8/15
to swde-gesut-...@googlegroups.com
 
Dostępna jest wersja 1.0 programu GESUT Manager. 

Nowe funkcjonalności to m.in.:
- możliwość podczytania danych OpenStreetMap,
- wyświetlanie informacji o obiektach powiązanych (np. punktach o okr. wysokości).
Poprawiono także wczytywanie i zapisywanie danych GML, obsługę konwersji pomiędzy układami oraz eksport do DXF.
Message has been deleted

GSS

unread,
Apr 15, 2015, 1:16:51 PM4/15/15
to swde-gesut-...@googlegroups.com
Uwaga
Publikujemy dzisiaj poprawki do naszych programów GESUT Manager i BDOT Manager. Okazało się bowiem, że wydawane aktualnie pliki GESUT/BDOT GML są tworzone na kilka sposobów. Różnią się one nawet kolejnością zapisu współrzędnych (X,Y lub Y,X). Ten problem niestety – w połączeniu z brakiem informacji o układzie współrzędnych elementów – może powodować nieprawidłowe wyświetlanie danych. Częściowo udało nam się to wyeliminować, ale niestety jeszcze nie do końca. Będziemy nad tym jeszcze pracować. W kolejnych wersjach będą się także stopniowo pojawiały obiekty Modelu Podstawowego.

GSS

unread,
Apr 15, 2015, 1:19:22 PM4/15/15
to swde-gesut-...@googlegroups.com
Udostępniamy dzisiaj Państwu wersję Beta (0.9) nowego programu – BDOT Manager. Umożliwia on m.in. przeglądanie graficznych i opisowych danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 zapisanych w formacie GML, proste operacje na pliku GML, a także eksport danych do innych formatów (shp, dxf). Jest to wersja Beta, może więc zawierać błędy. Bylibyśmy wdzięczni za informacje o nich, a także za zgłaszanie potrzebnych funkcjonalności.

GSS

unread,
Apr 21, 2015, 6:34:51 AM4/21/15
to swde-gesut-...@googlegroups.com
Publikujemy wersję 1.1 programu GESUT Manager. Nowe funkcjonalności to m.in.:
 • wyświetlanie informacji o kodach GESUT obiektów,
 • wyświetlanie punktów o okr. wysokości na przewodach (gdy istnieje powiązanie pomiędzy punktem i przewodem)
Poprawione zostało wczytywanie i zapisywanie danych GML (w tym plików z błędami), podczytywanie danych SWDE oraz wyświetlanie urządzeń technicznych. Usunięto także problem z atrybutami przewodów (nie pokazywała się informacja o typie i średnicy).
Message has been deleted

GSS

unread,
Aug 20, 2015, 6:11:14 AM8/20/15
to SWDE/GESUT/BDOT Manager Forum
Dostępna jest wersja 1.13 programu SWDE Manager. Nowe funkcjonalności to m.in. możliwość anonimizacji danych podmiotów w pliku. Poprawiono także obsługę błędów oraz wygląd niektórych raportów.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages