مرکز اطلاع رسانی دانشجویی

Contact owners and managers
student-information-center@googlegroups.com

Description

هدف:
۱- انتشار اطلاعات تا حد امکان موثق
۲- تسهیل دسترسی ایرانیان مقیم کشور به اخبار با انتشار توسط پست الکترونیکی

نحوه عملکرد:
۱- گروه روزانه یک خبرنامه منتشر می کند
۲- خبرنامه از طریق اعضا در سطح گسترده توسط پست الکترونیک پخش می شود
۳- اعضای گروه روزانه فقط یک ایمیل از گروه دریافت می کنند

Language

English (United States)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group owners and managers
can post
Anyone on the web
can join group