சொல்புதிது - எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் (www.Jeyamohan.in)

solputhithu@googlegroups.com

Description

www.jeyamohan.in தளத்தில் வெளியாகும் கட்டுரைகள்,படைப்புக்கள், இலக்கியம் (சினிமா,உடனடி அரசியல் தவிர்த்து) தொடர்பான விவாதங்களுக்கான குழுமம். குழுமத்தில்சேர ’சுயஅறிமுகத்துடன்*’விண்ணப்பிக்கவும் . இணைந்தவுடன் ’உறுப்பினர் அறிமுகத்திரியில்’ சுயஅறிமுகம் செய்துகொள்க. solputhithu@gmail.com (*அவசியம்)

Language

English

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners
can view members
Group members
can view conversations
Group members
can post
Anyone on the web
can ask to join group