Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Vẹm Ló Đuôi Chồn Mừng Quốc Khánh Trung Cộng

2 views
Skip to first unread message

hotac

unread,
Aug 27, 2010, 7:55:45 PM8/27/10
to
Cộng ngày 1/10/2010
Nguyễn Việt Phúc Lộc Hải Ngoại, ngày 15/08/2010
Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu
Châu

Lời Kêu Gọi


Tẩy chay Mừng Quốc Khánh

nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa

ngày 1 tháng 10 Năm 2010

dưới tiêu đề


"Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội"


Thành Thăng-Long được Đức Vua Lý Thái Tổ thành lập vào tháng 7 năm
Canh Tuất (1010, đến nay đã được 1000 (một ngàn) năm.

Sự tích này ghi trong:

1/ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Bản Kỷ - Quyển II (tr 81)
... Canh Tuất, Thuận Thiên năm thứ 1 [1010], (Tống Đại Trung Tường Phù
năm thứ 3)... Mùa thu, tháng 7, vua từ thành Hoa Lư, dời đô ra kinh
phủ ở thành Đại La, tạm đỗ thuyền dưới thành, có rồng vàng hiện lên ở
thuyền ngự, nhân đó đổi tên thành gọi là thành Thăng Long.

2/ Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục - Chính Biên - Quyển II -
trang 106
Tháng 7, mùa thu, dời kinh đô đến thành Thăng Long... Nhà vua bằng
lòng lắm, mới từ Hoa Lư dời kinh đô đến Đại La thành. Thuyền ngự đến
bên thành, có con rồng hiện ra. Nhà vua sai đổi tên là thành Thăng
Long.

3/ Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim - Chương IV - Nhà Lý trang 39
Thái-tổ thấy đất Hoa-lư chật hẹp không có thể mở-mang ra làm chỗ đô-
hội được, bèn định dời đô về La thành. Tháng 7 năm Thuận-thiên nguyên-
niên (1010), thì khởi sự dời đô. Khi ra đến La-thành, Thái-tổ lấy cớ
có điềm trông thấy rồng vàng hiện ra, bèn đổi Đại-la thành là Thăng-
long thành, tức là thành Hà-nội bây giờ. Cải Hoa-lư làm trường-an phủ
và Cổ-pháp làm Thiên-đức phủ.

4/ Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Tập 2 của Lê Mạnh Thát - Chương X - Vạn
Hạnh Và Việc Dời Đô Về Thăng Long - Trang 596
"Sau khi lên ngôi, một trong những việc đầu tiên mà Lý Thái Tổ làm, là
dời đô về Thăng Long vào mùa Thu tháng 7 năm Canh Tuất (1010)".

Như vậy, tháng 7 mùa thu năm 1010 đến tháng 7 mùa thu năm 2010, thành
Thăng-Long xưa, tên gọi Hà Nội ngày nay thành lập được 1000 năm. Nếu
tính theo dương lịch năm 2010, thì tháng 7 mùa thu bắt đầu vào ngày
10/08/2010 dương lịch. Do đó đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội
phải là ngày 10/08/2010 chứ không phải 1/10/2010 như Nguyễn Sinh Hùng
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ
đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã ấn định.

Ngày 1/10 là ngày quốc khánh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa, và
ngày 10/10 là ngày quốc khánh của nước Cộng hòa Trung hoa Dân quốc
(Đài Loan). Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn ngày 1/10/2010 làm Đại lễ
khai mạc kỷ niệm ngàn năm Thăng-Long Hà Nội là một sự tính toán kỹ
lưỡng nhằm hợp thức hóa tình trạng Tầu cộng đô hộ Việt Nam. Và kinh
phí cho buổi lễ là 94 ngàn tỷ Đồng Việt Nam (theo VNExpress) xấp xỉ
khoảng 4,5 tỷ Mỹ kim (1 tỷ Đồng # 50.000 $).

Đây là hành vi vừa phí phạm tài sản quốc gia, vừa xuyên tạc lịch sử,
cũng như bôi nhọ công đức của tổ tiên đã dầy công dựng nước và giữ
nước, thật là một sỉ nhục cho người Việt Nam đi mừng quốc khánh của kẻ
thù truyền kiếp của dân tộc và đó là điều không thể chấp nhận được.

Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử cực lực
phản đối hành động nêu trên, đồng thời thiết tha kêu gọi người dân
Việt Nam ở trong và ngoài nước, còn quan tâm đến lịch sử nước nhà, hãy
đồng loạt phản đối, tẩy chay quyết định chọn ngày 1/10/2010 là ngày
khai mạc đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

Chúng tôi đề nghị:

1/ Hãy đồng loạt kiến nghị thư đến văn phòng của Nguyễn Tấn Dũng, thủ
tướng cộng sản Việt Nam cũng như Nguyễn Sinh Hùng phó thủ tướng thường
trực kiêm trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà
Nội đòi hỏi ngưng ngay dự án mừng ngày quốc khánh nước Cộng hòa nhân
dân Trung hoa 1/10/2010 dưới tiêu đề " Đại lễ khai mạc kỷ niệm ngàn
năm Thăng-Long Hà Nội".

2/ Phổ biến khắp nơi lời kêu gọi tẩy chay này bằng nhiều hình thức như
ghi hàng chữ No china 1/10/2010; Tẩy chay 1/10/2010...

3/ Biểu tình tại gia, không tham dự ngày 1/10/2010; các cửa hàng,
người bán lẽ đình chỉ buôn bán ngày 1/10/2010; các phương tiện giao
thông công cộng không chuyển bánh ngày 1/10/2010; các trường tiểu,
trung, đại học không mở cửa, cũng như học sinh, sinh viên, không đến
trường ngày 1/10/2010. Đây chỉ là gợi ý, tại chỗ mọi người dân có thể
linh động thực hiện việc phản đối.

4/ Các cơ quan công quyền đồng loạt treo cờ rũ (nghĩa là cờ chỉ kéo
lên phân nửa). Đây là nói lên ý nghĩa Việt Nam đã bị Tầu cộng đô hộ
một cách chính thức qua đảng Cộng sản Việt Nam.

5/ Các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam cộng sản cũng như công
an nhân dân, không tham dự diễn binh, diễn hành ngày 1/10/2010; cũng
như từ chối làm công tác an ninh trật tự. Có làm được như vậy mới thực
sự là quân đội, công an của nhân dân.

6/ Những thành phần dân chúng khác mang khăn trắng trên đầu, để tang
cho Việt Nam trở thành quận huyện của Tầu cộng phương Bắc.

Chúng ta hãy cùng nhau quyết liệt tẩy chay ngày 1/10/2010. Đừng để cho
anh linh tổ tiên bị sỉ nhục và lịch sử Việt Nam bị hoan ố thêm nữa.

Hãy Quyết Liệt Tẩy Chay Ngày 1/10/2010

Trân trọng

Nguyễn Việt Phúc Lộc
(Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu
Châu)

Lời Kêu Gọi Tẩy Chay đã được đăng tải trên các trang
http://www.truclamyentu.info/,
http://www.quansuvn.info/,
http://www.vktnvn.com

buile

unread,
Aug 29, 2010, 7:13:42 PM8/29/10
to

".. Và kinh phí cho buổi lễ là 94 ngàn tỷ Đồng Việt Nam (theo
VNExpress)
xấp xỉ khoảng 4,5 tỷ Mỹ kim (1 tỷ Đồng # 50.000 $). .."


Wow chua^?n bi. mo^.t chu+o+ng tri`nh le^~ ho^.i ma`
to^'n 4.5 ti? ddo^ . Vie^.t Nam gia`u thie^.t . Chu+a tha^'y
nu+o+'c na`o nhu+ the^' . Va^.y ma` la~nh dda.o vie^.t
co^.ng ra ngoa`i ddi a(n ma`y tha^.t la` la`m nhu.c cho da^n VN !

Nga`y xu+a tho+`i vua chu'a, ca'c quan tham nhu~ng ne^'u bi. pha't
hie^.n thi` bi. vua cho va`o tu` hay gie^'t la` vi` a(n ca('p tie^`n
cu?a Vua .
Nga`y nay thi` tie^`n na`y cha(?ng thuo^.c ve^` ai ca~ la` cu?a nha`
nu+o+'c Vn ma` nha` nu+o+'c thi` la` vie^.t co6.ng nhu+ va^.y
thi` tha(`ng vie^.t co6.ng na`o co' quye^`n the^' cu~ng la^'y ddu+o+.c
vi` la` cu?a chung . Kho^ng la^'y thi` ngu+o+`i kha'c la^'y .

Chi? co' da^n VN la` da.i co`ng lu+ng ra la`m chu? !

buile


0 new messages