InterNetKrant 17-05-97

3 views
Skip to first unread message

Theo Vroon

unread,
May 17, 1997, 3:00:00 AM5/17/97
to

De InterNetKrant van Zaterdag 17 mei 1997

Samensteller: Theo Vroon
Bron: AD/Volkskrant/Telegraaf/Teletekst/Internet


INHAALVERBOD VRACHTWAGENS


Vanaf 9 juni is het in de ochtend- en avondspits op 18 wegvakken voor
vrachtwagens verboden om elkaar in te halen. Reden van het verbod zijn het
sneller bereikbaar maken van economische centra en de mainports: goede
doorstroming en het voorkomen van strucurele files zijn daar onderdeel van.
Op dit moment geldt het inhaalverbod al op drie wegen de A16, de A2 en de
A50. (Hart van Nederland)

POLITIECONFLICT IN ROTTERDAM LOOPT VERDER OP


Het conflict bij de Rotterdamse politie rond korpschef J. Brinkman dreigt
verder te escaleren. Tot grote woede van het personeel willen burgemeester
A. Peper en Brinkman af van plaatsvervangend korpschef K. Ottevanger.

De 'tweede man' van het Rotterdamse korps wordt door het personeel
beschouwd als slachtoffer van de machtsstrijd tussen de politiebonden en de
ondernemingsraad, en Brinkman en Peper.

De in het korps populaire Ottevanger heeft kort na het aantreden van
ex-generaal Brinkman intern laten weten dat hij weg wil bij het korps. Hij
bleek met Brinkman grote verschillen van opvatting te hebben over de stijl
van leidinggeven aan het korps. Bij de komst van Brinkman naar Rotterdam
vertrok commissaris C. Bakker al.

Ottevanger werd door de nieuwe korpschef op afstand geplaatst. Volgens het
personeel is hij het symbool van de strijd tegen Brinkman. Diens ruwe stijl
van opereren wordt in het korps niet geaccepteerd.

In het rapport van twee bemiddelaars in het conflict dook donderdag tot
frustratie van het personeel plotseling de zinssnede op dat Ottevanger 'mag
vertrekken'. Ingewijden zeggen dat de plaatsvervangend korpschef weliswaar
meewerkt aan een transfer, maar dat hij nooit zou zijn vertrokken als hij
Brinkman niet boven zich had gekregen.

De politiebonden en de OR hebben het al tijden sluimerende conflict bij de
Rotterdamse politie op scherp gezet door het vertrek van de korpschef te
eisen. De stijl van Brinkman, die vorig jaar door Peper werd binnengehaald,
botst hevig met de overlegcultuur in het politiekorps. Brinkman geniet nog
altijd de steun van Peper en het college van burgemeesters in de regio.

De crisis bij het korps kan volgens de bemiddelaars M. Jansen (burgemeester
van Krimpen aan de IJssel) en J. Broekhuis (van Spijkenisse) worden
opgelost door Brinkman een deel van zijn taken af te nemen. Daarnaast moet
hij 'zijn directieve managementsstijl' aanpassen door beter met zijn
personeel te communiceren en een draagvlak te cre-eren voor zijn beleid.

Brinkman denkt niet aan opstappen. Hij vindt dat de OR hem te veel voor de
voeten loopt bij een reorganisatie die de macht van de korpschef en de
burgemeester aanzienlijk moet vergroten. De strijd is ontaard in een
principieel gevecht tussen bestuurders en bonden over de macht bij de
politie.

In het rapport schrijven de twee bemiddelaars dat er sprake is van 'een
conflict over de persoon Brinkman' in plaats van onenigheid over de
hoofdlijnen van het te voeren beleid. Zij vragen zich af of OR en vakbonden
de ex-officier wel een eerlijke kans hebben gegeven toen hij aantrad. 'Er
is van de zijde van de OR en bonden geen of weinig ruimte gegeven voor een
gewenning aan de nieuwe korpschef', aldus het rapport.

Dat laat volgens Jansen en Broekhuis onverlet dat er al gauw botsingen
tussen de bonden en Brinkman ontstonden. Het 'stijlverschil' tussen de
directieve Brinkman en de communicatieve OR 'heeft het overleg ernstig
belast'.

De bemiddelaars zien een uitweg uit de impasse. Brinkman moet een soort
directeur sociale en personele zaken krijgen die het overleg met het
personeel voor zijn rekening moet nemen. Bovendien zou naast hem iemand
moeten worden belast met justitiekwesties. 'De korpschef kan zich dan
richten op de algemene leiding en de strategie voor de toekomst.'

W. van der Zee, voorzitter van de politiebond ACP, vindt dat Brinkman in
het advies 'onder curatele' wordt geplaatst. Hij ziet het rapport als
'steun in de rug van de OR en de bonden'. 'Maar hoe het verder moet, is
voor ons een vraag. We gaan ervan uit dat Brinkman blijft zitten. Dat is
een politiek feit, want Peper zal hem nooit laten vallen. Dan komt hij zelf
in de problemen.'

Opvallend in het rapport is dat Brinkman wel krediet heeft bij
districtschefs en unitmanagers. 'Ook hier doen zich communicatiestoornissen
voor, maar in meerderheid vinden zij dat Brinkman zijn stijl kan
bijstellen.' Burgemeester Peper wilde gisteren nog niet reageren.
(Volkskrant)

COALITIE SCHORT MARKTWERKING IN DE THUISZORG VOORLOPIG OP

Van concurrentie in de thuiszorg zal de komende vier jaar geen sprake meer
zijn. Het toelaten van marktwerking, waarbij goedkope particuliere bureaus
de traditionele thuiszorg moeten prikkelen om efficienter te werken, is
uitgesteld tot het jaar 2001.

Die afspraak hebben de meest betrokken bewindslieden en kamerleden van
PvdA, D66 en VVD donderdagavond onder leiding van premier Kok gemaakt. Het
conflict over de thuiszorg, dat vooral tussen VVD en PvdA hoog was
opgelopen, is daarmee van de baan.

Vandaag zal het kabinet de toekomstvisie op de thuiszorg, die minister
Borst en staatssecretaris Terpstra van Volksgezondheid in een nota hebben
vastgelegd, formeel vaststellen. Dinsdag wordt het stuk gepubliceerd.

Het overleg, waarbij behalve Borst en Terpstra namens het kabinet premier
Kok, vice-premier Dijkstal en minister Wijers van Economische Zaken
aanwezig waren, verliep constructief. 'Niemand is in de gestaalde
opvattingen blijven steken', zei D66-kamerlid van Boxtel.

De principe-afspraken, die nog nader moeten worden uitgewerkt, leveren een
oplossing voor twee conflictpunten. De marktwerking, waar de VVD voor was
maar waar PvdA en D66 moeite mee hadden, wordt bevroren tot 2001. In dat
jaar zal de modernisering van de ouderenzorg, waaraan nu wordt gewerkt (en
die onder meer minder plaatsen in bejaardenoorden moet opleveren) zijn
voltooid. Dan moet duidelijk worden of marktwerking in de thuiszorg
wenselijk is.

Het onderscheid tussen korte en langdurige thuiszorg, die elk uit een ander
potje worden bekostigd, wordt in 1998 afgeschaft. Alle thuiszorg zal vanaf
die datum worden betaald door de AWBZ-verzekering, net als vroeger. De
ziekenhuizen krijgen de vrijheid hun patientenzorg buiten de muren van het
ziekenhuis te behandelen, als dat mogelijk is.

Zo kunnen bijvoorbeeld mensen na een hersenbloeding vaak beter in een
speciaal tehuis worden behandeld dan in een ziekenhuis. Dat is ook
goedkoper. Sommige kankerpatienten zijn beter af met een infuusbehandeling
thuis. De kosten ervan betaalt het ziekenhuis uit eigen budget.

Minister Borst zei gisteren na afloop van het overleg in het Catshuis: 'De
mensen zullen geen last meer hebben van onze regelingen. Wij willen rust in
de thuiszorg.' (Volkskrant)

DRAAGMOEDER VERZON ABORTUS EN WIL KIND HOUDEN


De Britse draagmoeder van het Nederlandse echtpaar Peeters uit Hoofddorp
blijkt te hebben verzonnen dat zij abortus heeft laten plegen. De 31-jarige
K. Roche is nog steeds zwanger, onthulde ze donderdag in de Daily Mail, en
wil het kind samen met haar man opvoeden als hun derde kind. De wensouders
Clemens en Sonja Peeters laten weten 'lamgeslagen' te zijn.

'Terwijl we rouwen om het verlies van ons kind, waar Sonja zich al
''zwanger'' van voelde, heeft het uitkomen van de leugen ons diep geschokt.
Nu blijkt dat de draagmoeder het kind wil houden, zijn we radeloos. We
hebben angst om de toekomst van ons kind.'

Het echtpaar Peeters is ondergedoken, maar heeft een reactie gegeven via
Freya, de patientenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek.

'Wij hebben er twee jaar over gedaan om te besluiten tot draagmoederschap
over te gaan. Alles werd van tevoren zeer uitvoerig besproken. De
draagmoeder heeft ons vanaf het begin laten weten dat haar gezin compleet
was en dat zij haar kind zou afstaan.'

De verpleegkundige Roche zei gisteren in de Daily Mail dat ze gelogen heeft
omdat ze het kind wil houden. 'Het is toch ook voor de helft van mij.' Ze
zei dat ze het niet kan verdragen haar kind af te staan aan mensen die ze
niet vertrouwt.

In Groot-Brittannie is geschokt op haar bekentenis gereageerd. Er gaan
stemmen op voor een strenger beleid ten opzichte van draagmoederschap.

Het echtpaar Peeters vertelde eerder deze week aan de Mirror dat er een
conflict was gerezen omdat de verpleegkundige meer geld vroeg dan de eerder
overeengekomen 40 duizend gulden. Nu verklaren ze dat interview te hebben
gegeven om toekomstige wensouders te waarschuwen.

'We hopen dat de regels voor draagmoederschap zo goed mogelijk worden
vastgelegd, zodat alle partijen bescherming krijgen en toekomstige
misstanden worden voorkomen.'

De Nederlandse wensouders verwijten COTS, de Britse particuliere vereniging
die heeft bemiddeld, zeer slechte nazorg en begeleiding voor de wensouders.
'Dat is voor ons uiteindelijk fataal geweest.'

Kim Cotton, de voorzitter van COTS, wijst die beschuldiging van de hand.
Zij deelt het wantrouwen van Roche tegen het echtpaar Peeters en is 'heel
blij dat de baby nog leeft', zei ze gisteren tegen PA News. Ook zij juicht
een betere wetgeving toe. Als draagmoederschap officieel wordt erkend,
kunnen 'amateurs' zoals zijzelf hun handen ervan aftrekken.

Eerder deze week zei Cotton: 'Het is ongeveer tien keer voorgekomen dat de
draagmoeder het kind niet wilde afstaan. In al die gevallen is het kind bij
die moeder gebleven.' In Groot-Brittannie lopen 206 kinderen rond die zijn
verwekt na bemiddeling door COTS. 'En 25 draagmoeders zijn nog zwanger.'

COTS liet na de vermeende abortus weten de bemiddeling tussen buitenlandse
wensouders en draagmoeders te staken. 'We kunnen het niet meer aan. We
werken met enkel vrijwilligers en door de geografische afstand kunnen we te
weinig controle uitoefenen. De familie Peeters heeft drie verzoeken om voor
overleg bij ons langs te komen genegeerd.' (Volkskrant)

FEYENOORD WIMPELT BRITSE INVESTEERDERS AF


Een Britse investeerdersgroep heeft vergeefs
geprobeerd zich in te kopen bij Feyenoord. Geadviseerd door ING
Barings wilde de Caspian Group, eigenaar van Leeds United, een
flink belang in de Rotterdamse eredivisieclub nemen. Feyenoord
heeft op die poging negatief gereageerd.

De Caspian Group bracht eerder Leeds United naar de beurs en
probeert nu ook op het Europese vasteland voet aan de grond te
krijgen in de voetbalwereld. ,,Het tijdstip is voor Feyenoord nog
niet rijp om naar de beurs te gaan'', meldde voorzitter Jorien van
den Herik in de laatste uitgave van de Feyenoord-krant. ,,Er zou
wel geld vrijkomen voor de club, maar niet onder de voorwaarden
zoals ik die in het belang van Feyenoord in gedachten heb.''

Investeerders hebben de laatste tijd hun aandacht verlegd naar
het voetbal. Lucratieve uitzendrechten en een beursgang maken het
aantrekkelijk zich in te kopen. Feyenoord voelt er echter niets
voor de onafhankelijkheid te verliezen. ,,Ik moest meteen aan de
HCS-periode denken'', aldus Van den Herik. De teloorgang van de
voormalige en invloedrijke sponsor van Feyenoord bracht de club in
grote problemen. (ANP)


NOODWEER VEROORZAAKT OVERLAST IN DE BETUWE


Zware regen- en onweersbuien hebben gisteravond en
-nacht veel overlast veroorzaakt in de Betuwe (Een streek rond Tiel in
Gelderland). Brandweer en politie hadden de handen vol aan ondergelopen
kelders en woonkamers. De meldkamer kreeg ongeveer 100 meldingen van
wateroverlast. Voor zover bekend deden zich geen persoonlijke ongelukken
voor.

In Geldermalsen en Beesd viel volgens de brandweer in korte tijd
ongeveer 50 millimeter regen. Volgens de commandant van de
brandweer in Geldermalsen was er in 30 jaar niet zo'n zware
regenval geweest. Gevreesd wordt dat er een schade van enkele
miljoenen is aangericht.

Het noodweer begon rond 22.00 en hield enkele uren aan. De zware
regen ging gepaard met onweer. Straten kwamen blank te staan,
riolen liepen over omdat zij de toevloed van water niet aankonden.
In het centrum van Geldermalsen liepen behalve woningen een
supermarkt en enkele bedrijven onder. (ANP)

WISSELKOERSEN (opgave GWK van vanochtend)

Soort: Aantal: U koopt: U verkoopt:

Algerijnse dinar 100 3,0000 0,0000
Amerikaanse dollar 1 1,9700 1,8500
Australische dollar 1 1,5400 1,4200
Bahreinse dinar 1 5,1000 4,8000
Belgische frank 100 5,6000 5,3000
Bruneise dollar 1 1,3000 1,1700
Bulgaarse lev 1 0,0300 0,0000
CFA Frank 100 0,3600 0,0000
Canadese dollar 1 1,4400 1,3200
Chileense peso 100 0,4500 0,2500
Chinese yuan renminbi 1 0,2500 0,0500
Colombiaanse peso 100 0,1800 0,0900
Costaricaanse colon 100 1,2500 0,2900
Cypriotisch pond 1 3,8900 3,5900
Deense kroon 100 30,5000 28,0000
Duitse mark 100 113,8000 109,8000
Ecuadoraanse sucre 100 0,0700 0,0200
Egyptisch pond 1 0,6400 0,4700
Engelse pond 1 3,2400 2,9900
Filipijnse peso 1 0,0900 0,0500
Finse markka 100 38,3000 35,8000
Franse frank 100 34,5500 31,8500
Gibraltarees pond 1 3,2400 2,9900
Griekse drachme 100 0,7800 0,6100
Guernsey pond 1 3,2400 2,9900
Guyaanse dollar 1 0,0200 0,0000
Hongaarse forint 100 1,2200 0,9200
Hongkongse dollar 100 26,0000 22,0000
IJslandse kroon 100 3,0000 2,2000
Ierse pond 1 3,0200 2,7700
Indiase rupee 100 5,7000 4,5000
Indonesische rupiah 100 0,0900 0,0700
Iraakse dinar 1 0,3000 0,0000
Iraanse rial 100 0,0900 0,0000
Israelische shekel 1 0,6300 0,5200
Italiaanse lire 100 0,1200 0,1030
Jamaicaanse dollar 1 0,0700 0,0275
Japanse yen 100 1,6750 1,6150
Jersey pond 1 3,2400 2,9900
Jordaanse dinnar 1 2,9000 2,4000
Kenyaanse shilling 1 0,0400 0,0100
Koeweitse dinar 1 6,3000 5,9500
Libanees pond 100 0,1100 0,0000
Libische dinar 1 1,4500 0,0000
Luxemburgse frank 100 5,6000 5,3000
Maleisische ringgit 100 77,5000 71,5000
Maltezer lira 1 5,1100 4,8100
Marokkaanse dirham 100 22,0000 19,0000
Mexicaanse peso 100 27,5000 20,5000
Nederl. antill. gulden 1 1,1100 1,0000
Nieuw Taiwanese dollar 100 7,2000 6,3000
Nieuwzeelandse dollar 1 1,4000 1,2400
Nigeriaanse naira 1 0,0600 0,0000
Noorse kroon 100 28,0000 25,5000
Omanitische rial 1 5,0000 4,7000
Oostcaribische dollar 1 0,7000 0,5000
Oostenrijkse schilling 100 16,2100 15,7100
Pakistaanse rupee 1 0,0500 0,0200
Portugese escudo 100 1,2100 1,0300
Qutarese rial 1 0,5300 0,4900
Roemeense lei 100 0,1000 0,0000
Saudiarabische riyal 100 51,7500 48,7500
Schotse pond 1 3,2400 2,9900
Seychelse rupee 1 0,4000 0,2700
Singaporaanse dollar 100 137,0000 128,0000
Slowaakse koruna 100 6,2500 5,1500
Spaanse peseta 100 1,4100 1,2500
Srilankaanse rupee 1 0,0475 0,0175
Syrische pond 1 0,0500 0,0200
Tanzaniaanse shilling 100 0,3500 0,0000
Thaise bath 100 8,0000 7,1000
Trinidad & Tobago dollar1 0,3500 0,2200
Tsjechische koruna 100 6,6500 5,8000
Tunesische dinar 1 2,0000 1,6500
Turkse lira 100 0,0016 0,0009
Venezolaanse bolivar 100 0,5000 0,1500
Ver. Arab. Em. dirham 100 52,5000 49,5000
Zimbabwaanse dollar 1 0,2000 0,0600
Zuid-Afrikaanse rand 1 0,4900 0,3600
Zuid-Korea won 100 0,2300 0,1800
Zweedse kroon 100 26,1500 23,6500
Zwitserse frank 100 135,5000 131,0000


HET WEER:

Sinds gisteren is het zomer in Nederland. Helaas duurt het niet echt lang,
maar de pinksterdagen zien er goed uit. In de loop van de volgende week
neemt de buiigheid langzaam toe en daalt de middagtemperatuur van 26 graden
vandaag tot 15 graden later in de week.

IEDEREEN EEN PRETTIG PINKSTERWEEKEND EN TOT VOLGENDE WEEK!

SAMENSTELLERS:

Maandag: Eldert Kuiken (eld...@euronet.nl)
Dinsdag: Jacco Drabbe (ja...@drabbe.demon.nl)
Woensdag: Ale de Boer (ade...@fido.hcc.nl)
Donderdag: Sjaak Paridaens (sj...@brick.cistron.nl)
Vrijdag: Jack Raats (ja...@jarasoft.xs4all.nl)
Zaterdag: Theo Vroon (t.j....@net.hcc.nl)

Vragen van algemene aard naar aanleiding van deze krant naar Kees Goossens
(goos...@natlab.research.philips.com). Vragen over de inhoud graag naar de
desbetreffende samensteller.

MAILINGLIST:
De InterNetKrant wordt ook verspreid via een mailinglist. Voor meer
informatie stuur een email naar i...@es.ele.tue.nl met als inhoud (d.w.z.
eerste niet-blanco regel) INFO

BELGISCH NIEUWS:
Voor een Nederlandstalige samenvatting van het Belgisch nieuws: stuur een
email naar m...@elis.rug.ac.be met als subject HELP.

GOPHER:
De InterNetKranten (ook oude kranten) zijn ook te lezen via de Gopher op
gopherhost.cca.vu.nl onder Campus Informatie Vrije Universiteit
Amsterdam/Overige Voorzieningen/Nieuws/De InterNetKrant

WORLD WIDE WEB:
De InterNetKrant heeft ook een homepage op het World Wide Web. De URL is:
http://www.es.ele.tue.nl/ink/

TELETEKST:
De Nederlandse teletekst is via WWW bereikbaar onder URL:
http://www.nos.nl/cgi-bin/tt/nos/page

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages