UPC waakhond van Amerikaanse belangen

0 views
Skip to first unread message

Nationalist

unread,
Jun 14, 2003, 6:29:10 AM6/14/03
to

"sumteufel" <sumt...@hotmail.com> schreef in bericht
news:bcepe3$17ru$1...@nl-news.euro.net...
> In contact met R. Wereldsman heb ik vernomen dat UPC hem heeft afgesloten
> waardoor hij niet meer op het internet terecht kan. Het laatste bericht
> "Spijkenisse Platvorm tegen de Nieuwe Oorlog" kon volgens UPC niet door
de
> beugel. Zoals Wereldsman het mij vertelt hebben enkele Newsnet
> medegebruikers naar aanleiding van dit bericht protesten aangetekend bij
> UPC.
>
> Dit is een gevaarlijke situatie in Nederland waarbij UPC optreedt als
> organisatie die in Nederland bepaalt wat er wel of niet gezegd mag worden.
> Terwijl zij een zeer belangrijke positie innemen in het circuit van het
> verspreiden van nieuws, meningen e.d.
> Eigenlijk moet dit niet kunnen. Met dit optreden van UPC op het terrein
> waarop zij werkzaam zijn, wordt nu in Nederland in sneltrein vaart een
> richting gekozen waarbij er geen sprake meer zal zijn van vrijheid van
> meningsuiting.
>
> Dit mag niet geacepteerd worden.


Is hieronder nu al die heisa om ?
Message-ID: <bc6hgj$fi8i8$1...@ID-112575.news.dfncis.de>

Laat iedereen dit eens lekker crossposten en zo veel mogelijk verspreiden.

De Spijkenisse Platform Is nog ziende blind.
De inhoud van het artikel van de Spijkenisse Platform
spreekt voor zich.
De reden waarom sinds 1550 de "ex-kolonisators"
nagenoeg de hele niet-blanke wereld hebben veroverd
is nog steeds hetzelfde. Ook de systemen zijn hetzelfde.
Het racistische kolonialisme criminaliseert de tegenstander
en slaat dan toe, berooft en ruineert.
Bush is 1 van de racistisch domme Amerikaanse Presidenten
en is bij het grote publiek in het eigen racistendom door de mand
gevallen bij de bombardementen van Irak.

Maar nog steeds is de oorzaak van dit monsterachtig gedrag
voor het grote publiek in de landen van het racistendom
onduidelijk. De Spijkenisse Platform ziet slechst de ziekte
verschijnselen. Het wordt tijd dat de oorzaak van de ziekteverschijnselen
wordt bestreden: Racisme.
Wanneer zal men inzien dat sinds 1550 de landen van het blanke
racistendom altijd maar weer met allerlei drogredenen landen van de
niet-blanke wereld veroveren, leegroven en ruineren?
(R. Wereldsman).


Hieronder het stuk van de Spijkenisse Platform.

Hebben die honderden miljoenen mensen over de hele Wereld,
die zich de afgelopen maanden uitspraken tegen de Oorlog in
Irak dan toch gelijk gehad?

Op dit moment is er in Engeland in het parlement, de media en
onder het bewuste deel van de bevolking, opschudding over
de vraag of, zoals de afgetreden minister Short het formuleerde,
de dreiging van massavernietigingswapens als motief voor
de oorlog een verzinsel was. Zij liet onlangs via de media
weten dat volgens haar premier Blair in augustus 2002 (!) al
had besloten tot oorlog en dat hij het kabinet, het parlement,
het Britse volk en de hele wereld daarna al die tijd
welbewust heeft misleid.

Ook in de Verenigde Staten zelf worden steeds meer
vraagtekens geplaatst bij de motivatie van de oorlog.
De Senaat heeft een commissie ingesteld die moet
onderzoeken of de regering-Bush informatie over
Saddam's mogelijke massavernietigingswapens
heeft gemanipuleerd. Onlangs meldde de Britse
krant The Guardian dat ook de Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken Powell twijfelde
aan de kwaliteit van de informatie over Iraakse
massavernietigingswapens. Desondanks hield
hij in de VN-veiligheidsraad een multimediapresentatie
die de wereld moest overtuigen van de verboden
wapens van Saddam Hussein.

Paul Wolfowitz, onderminister van defensie van de VS
en het brein achter de oorlog tegen Irak, meldde in
een interview in het Amerikaanse blad Vanity Fair:
''We kozen die wapens als argument om bureaucratische redenen.
Het was het enige punt waarover we niet van mening verschilden.''
Verder is daar Scott Ritter, oud VN wapeninspecteur, oud-marinier
en voormalig CIA-agent, die werd beschouwd als een van de
hardste, strengste en beste inspecteurs. Hij is er van overtuigd
dat Irak geen massavernietigingswapens heeft. "De regering Bush
heeft verschrikkelijk gelogen tegen de internationale gemeenschap
en het Amerikaanse volk."

(Deze uitspraken dateren al van begin april 2003)

Het waren dus drogredenen om een oorlog te voeren waarbij
wel tussen de 4400 en 7000 burgerslachtoffers gevallen zijn
en enorme verwoestingen in het land zijn aangericht, ook aan
eeuwenoude kunstvoorwerpen. De olie-industrie is
wonderwel in takt gebleven!

Ging de oorlog dan toch echt om de hegemonie van
Noord Amerika - om zijn politieke, economische en
militaire macht en positie veilig te stellen? Ook al is
Saddam Hussein verdwenen, het was hoe dan ook
een illegale oorlog tegen een 'schurkenstaat'
die terroristen zou herbergen of opleiden.

Het is ook niet de eerste oorlog die onder
valse voorwendsels is begonnen. De recente geschiedenis
telt talloze voorbeelden, waaronder de tweede
wereldoorlog (Polen 1939) en Vietnam (1964).

Ook de Nederlandse regering dient zich er rekenschap
van te geven dat zij steun hebben verleend en nog
steeds verlenen aan een illegale oorlog die onder valse
voorwendsels is gevoerd en aan een illegale bezetting!

Opnieuw is het bewijs geleverd dat de vredesbewegingen
over de gehele wereld het bij het rechte eind hadden en
hebben en daarom van enorm groot belang zijn - nu, maar
zeker ook in de toekomst. Dit geldt natuurlijk ook voor
de Nederlandse vredesbeweging, waaronder het
Spijkenisse Platform. Want zoals bekend staan
er op de lijst van de Noord-Amerikaanse machthebbers
nog meer landen die aan hun profiel
van 'schurkenstaten' voldoen - met name Cuba, Iran,
Syriė en Noord- Korea - en zullen ongetwijfeld, wanneer
dat het de VS zo uitkomt, ook deze landen
binnengevallen worden- met of zonder steun van de VN.

Waar we ook waakzaam voor moeten zijn, is het schenden
van de mensenrechten. Terecht merkt Amnesty
International op: De 'oorlog tegen terreur' heeft de wereld
niet veiliger gemaakt, maar eerder onveiliger door het
aantasten van mensenrechten en het ondermijnen
van het internationaal recht. Verschillen tussen mensen
op grond van geloof of afkomst zijn groter geworden,
met als gevolg angst, zowel bij rijken als bij armen.
Ook in Nederland worden er mensen opgepakt om
vermeende terroristische activiteiten.

Daarom zal het Spijkenisse Platform haar activiteiten onverminderd
voortzetten en om te beginnen op of rond 11 september
2003 opnieuw een thema-avond organiseren, waarbij 11
september 1973 Chili en 11 september 2001 WTC
centraal zullen staan. Wie zijn de werkelijke terroristen?
Wat zijn hun beweegredenen? Wie zaten erachter de
staatsgreep in Chili? Ook het beschermen van de
mensenrechten i.v.m. de oorlog tegen terreur
komt aan de orde.

Het Spijkenisse Platform Tegen De Nieuwe
Oorlog is van mening dat:

Amerikaanse en Britse troepen moeten verdwijnen uit Irak,
Irak zelfbeschikkingsrecht moet krijgen, ook over de oliebronnen,
De wederopbouw van Irak onder V.N. gezag moet
plaatsvinden en gefinancierd moet worden door
de oorlogstokers (in de eerste plaats V.S. en Groot Brittannie),
Er geen Nederlandse steun mag worden gegeven aan
deze of welke oorlog dan ook,
De Nederlandse regering publiekelijk haar vergissing
moet erkennen over de steun voor de oorlog tegen Irak,
De Nederlandse regering geen troepen moet sturen
naar het bezette Irak, in plaats daarvan:
Zich sterk maken voor een zo spoedig mogelijke vorming
van een volwaardige Iraakse interim- regering en te helpen
investeren in een civiel bestuur in Irak.

Het Spijkenisse Platform zal zich dan ook in de toekomst
blijven verzetten tegen elke nieuwe oorlog en met al haar middelen
en mensen en in samenwerking met gelijkgestemde organisaties
bijdragen aan een duurzame vrede.
(juni 2003)

Spijkenisse Platform Tegen de Nieuwe Oorlog,
Fred Vogelaar
Meldedonk 4
3206 BG Spijkenisse
0181-631503
f.vog...@wxs.nl
www.spijkenisse-platform.tk

>
>
>


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages